TUGASAN SEMESTER SEPTEMBER 2012

KOD KURSUS NAMA KURSUS PROGRAM

: : :

MQA 101 BAHASA MELAYU & KOMUNIKASI SARJANA MUDA PENDIDIKAN

NAMA PELAJAR NO MATRIK FASILITATOR AKADEMIK

: SHUKOR HAYANI BINTI MANSOR : E30209121001

: ENCIK SUBANDI BIN KASIDAN

PUSAT PEMBELAJARAN : SIBU

1

0Peranan kerajaan Peranan masyarakat Peranan media MUKA SURAT 1 Kesimpulan Bibliografi 2 .34.02.KANDUNGAN 1.05.0Pendahuluan Definisi memertabatkan Bahasa Melayu Pandangan / cara memartabatkan Bahasa Melayu 3.13.23.03.

Bahasa Perancis dan Bahasa Mandarin.Bahasa Inggeris. Dalam konteks “ memartabatkan Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dipersada antarabangsa membawa makna meletakkan Bahsa Melayu pada kedudukan yang tinggi dalam bidang pendidikan antarabangsa. tingkat atau kedudukan. Oleh itu. Bagi merealisikan impian kita untuk melihat Bahasa Melayu sebagai bahasa yang wajib dipelajari di university-universiti seperti Bahasa Jepun. Bahasa Melayu bukan lagi bahasa yang boleh dibanggakan malah masyarakat kita pada hari ini seolah-olah sudah tidak yakin dengan bahasa sendiri. Di negara yang berbilang kaum seperti Malaysia.1. Jadi “ memartabatkan “ boleh didefinisikan sebagai menjadikan sesuatu mempunyai darjat. “martabat” bermaksud darjat. Dalam senario masyarakat kini. Beliau juga turut menyuaraka kebimbangan terhadap penggunaan Bahasa Melayu yang semakin kurang dikalangan masyarakat hari ini. Ini kerana Bahasa Melayu dilhat mampu meningkatkan nilai ekonominya jika ia Berjaya dimartabatkan sebagai bahasa ilmu di persada antarabangsa. kedudukan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi diletakkan ditempat yang sewajarnya. 3 . edisi keempat pada halaman 1000. 2. “ memartabatkan Bahasa Melayu “ bermaksud mengangkat darjat Bahasa Melayu.0- Pengenalan Sejak termaktubnya Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan sehingga Penggubalan Akta Bahasa Kebangsaan 1967. “ Pupus bahasa. pupuslah bangsa” begitulah kata Tan Sri Muhyiddin Yassin semasa berucap dalam majlis perasmian Bulan Bahasa Kebangsaan Peringkat Kebangsaan di negeri Melaka pada 13 Oktober 2011. Rentetan daripada rasa bimbang. Bahasa Melayu juga merupakan bahasa perpaduan. semua pihak perlu berkerjasama.0- Definisi Memartabatkan Bahasa Melayu Menurut Kamus Dewan. beliau yang juga merupakan Menteri Pelajaran Malaysia bersama-sama ahli jawatankuasa khas telah merangka satu program yang difikirkan mampu memartabatkan Bahasa Melayu iaitu melalui dasar Memartabatkan Bahasa Melayu dan Memperkukuhkan Bahasa Inggeris ( MBMMBI ). Korea.

Pada peringkat lebih rendah pihak Kementerian Pelajaran Malaysia boleh mewujudkan suasana pembelajaran yang seratus peratus menggunakan Bahasa Melayu standard disemua sekolah rendah dan menengah. peranan media merupakan medium penting dan berkesan dalam membantu meletakkan Bahasa Melayu “ berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah” dengan bahasa-bahasa lain yang dipelajari di universti-universiti antarabangsa. kita juga merupakan berperanan penting dalam mencapai hasrat untuk melihat Bahasa Melayu kembali agung seperti pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. pengusaan Bahasa Inggeris juga harus dititik. Namun begitu. Baru-baru ini. Ini kerana kita tidak dapat menafikan bahawa Bahasa Inggeris merupakan bahasa global masa kini. Dalam dunia yang semakin canggih pada hari ini. Ini bukan bernakna kita menidakkan kepentingan Bahasa Inggeris dalam dunia pendidikan masa kini. Dalam masa yang sama. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Kongres Bahasa dan 4 . Kementerian Pelajaran Malaysia telah mewujudkan satu program yang dikenali sebagai Program Memartabatkan Bahasa Melayu dan memperkukuhkan Bahasa Inggeris ( MBMMBI ) . Kementerian Pelajaran Malaysia dan Kementerian Pengajian Tinggi khasnya telah merangka banyak program yang dikira mampu meletakkan Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu di mata dunia.beratkan agar para pelajar di negara kita tidak ketinggalan di peringkat antarabangsa.3. sebagai penutur jati bahasa tersebut.1- Peranan Kerajaan Kerajaan khasnya Kementerian Pelajaran Malaysia dan Kementerian Pengajian Tinggi berperanan penting dalam merealisasikan impian kita untuk melihat Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. 3.0- Pandangan / cara memartabatkan Bahasa Melayu. Kaedah pembelajaran yang berasaskan Bahasa Melayu standard hendaklah betul-betul dijalankan oleh para pendidik di sekolah. Program ini dilihat sebagai satu program yang akan membantu merealisasikan hasrat kerajaan untuk meletakkan Bahasa Melayu pada kedudukan yang sepatutnya bermula dari peringkat akar umbi. Bagi melihat Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dipersada antarabangsa. pihak kerajaan.

Menurutnya lagi. terdapat 5 modus operandi kea rah memartabatkan Bahasa Melayu di peringkat Institut Pengajian Tinggi iaitu kursus wajid dikendalikan dalam Bahasa Melayu. Syarat kelayakan yang lebih ketat untuk melayakkan diri ke university harus di laksanakan.Persatuan Melayu. pelajar-pelajar antarabangsa wajib mengambil kursus Bahasa Melayu dan Komunikasi. sasaran 30% pengajaran dan pembelajaran dalam Bahasa Melayu bagu gugusan Sains dan 70% bagi gugusan Sains Sosial dan Kemanusiaan menjelang 2020. Menurut YB Dato’ Seri Mohamed Khalid Nordin ( Menteri Pengajian Tinggi ) dalam ucapan Majlis Pelancaran Pelan Tindakan Memartabatkan Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu pada 27 Oktober 2011. Oleh itu. Para pelajar mesti mendapat kepujian dalam Bahasa Melayu sebagai syarat memasuki university. Profesor Datuk Dr. Pada 2011. penterjemahan penulisan akademik dalam Bahasa Melayu atau bahasa asing ke dalam Bahasa Melayu melalui Unit Terjemahan di setiap institute pengajian tinggi mengenalpasti Institut Alam dan Tamadun Melayu ( ATMA). Abdul Latif Abu Bakar. Kementerian Pengajian Tinggi telah mewajibkan 65 orang pelajar asing yang menuntut di Institut Pengajian Tinggi Awam ( IPTA ) dan di Institut Pengajian Tinggi Swasta ( IPTS ) di Malaysia agar mengambil matapelajaran Bahasa Melayu. 5 . dasar yang melanggar undangundang seperti Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris ( PPSMI ) hendaklah dilarang. apabila Kementerian Pelajaran Malaysia membuat keputusan untuk memansuhkan dasar PPSMI dan menggantikan dengan dasar MBMMBI merupakan satu langkah untuk memartabatkan Bahasa Melayu. Ini dianggap sebagai langkah awal untuk meletakkan semula Bahasa Melayu dalam system pengajian tinggidi negara ini. Kementerian Pengajian Tinggi juga seharusnya turut menyokong usaha murni kerajaan ini dengan meneruskan pengajaran dan pembelajaran dalam Bahasa Melayu dan mewajibkan semua pelajar diperingkat university mempelajari Bahasa Melayu. kerajaan negeri melalui Kementerian Pelajaran Malaysia perlu tegas dan berlandaskan perlembagaan dan akta dalam menegakkan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi.

Hal ini pernah disebut oleh Datuk Dr. Setiap lapisan masyarakat harus berubah daripada beranggapan bahawa Bahasa Melayu tidak mempunyai nilai ekonominya sendiri.2- Peranan Masyarakat Sejak tahun 1990-an. Keprihatinan segelintir masayarakat ini harus dipuji. Suasana bangsa Melayu sejati harus diwujudkan semula.3. sebagai penutur jati Bahasa Melayu. kita hendaklah berasa bangga apabila bertutur dalam Bahasa Melayu terutamanya golongan. Sering kita lihat di kaca televisyen. 6 . banyak seminar dan jawatankuasa ditubuhkan untuk tujuan memperkasakan Bahasa Melayu. Keghairahan masyarakat terhadap bahasa asing terutamanya Bahasa Inggeris pada hari ini harus memerlukan perencanaan semula dalam beberapa aspek yang memerlukan pemansuhan dasar-dasar yang sedia ada . Namun dalam masa yang sama sesetengah pihak menganggap usaha ini sebagai sesuatu yang remeh malah golongan ini cuba merosakkan Bahasa Melayu dengan bertutur dengan menggunakan bahasa yang rojak. Seharusnya. Ketua Eksekutif Yayasan Karyawan dimana terdapat pihak yang sepatutnya bertanggungjawab dalam memperkasakan Bahasa melayu itu sendiri yang mengabaikan mutu Bahasa Melayu. golongan berpengaruh sendiri yang tidak bertutur dalam Bahasa Melayu seperti yang sewajarnya. bukan sahaja peranan kerajaan sematamata. Perubahan sikap harus dimulakan oleh golongan berpengaruh yang akan menjadi contoh kepada ahli masyarakat. Hassan Ahmad.golongan yang berpengaruh agar dunia luar melihat Bahasa Melayu merupakan bahasa kebanggaan masyarakat kita. Bagi memartabatkan Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu di peringkat antarabangsa. Dasar Pengajaran dan Pembelajaran dalam Bahasa Inggeris ( PPSMI ) yang di puuskan pada 2003 merupakan bukti bahawa orang melayu sendiri tidak yakin terhadap Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu Sains dan Teknologi walaupun sudah diketahui bahawa ribuan orang golongan pendidik yang mengajar Sains da Matematik di sekolah hingga ke peringkat pengajian tinggi dalam Bahasa Melayu. Menurutnya juga.

penguatkuasaan penggunaan bahasa dalam sector-sektor tertentu tidak selaras seperti penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tempat awam dan penyiaran. Sikap ahli masyarakat kita sendiri yang tidak cukup mantap kerana beranggapan Bahasa Melayu tidak berkolerasi dengan taraf social dan pendidikan serta tidak mempunyai nilai ekonomi yang tinggi akan merendahkan mutu Bahasa Melayu di mata dunia.0- Kesimpulan Dalam keadaan Bahasa Melayu yang kian kurang terbudaya di kalangan anggota masyarakat pada hari ini.3. Sebagai contoh. 4.” begitulah salah satu ketetapan yang diputuskan oleh Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu yang dinyatakan oleh Profesor Datuk Dr. Usaha ini dilhat mampu mengembalikan kegemilangan Bahasa Melayu sepertimana pada Zaman Kesultanan Melayu Melaka. Zainal Kling yang merupakan Pengerusi Jawatankuasa Resolusi Kongres. akhbar “The Star” pula membuat lapooran tentang kenyataan Menteri Perumahan dan Kerajaan tempatan bahawa penggunaan bahasa kebangsaan tidak akan diwajibkan lagi pada papan perniagaan dan iklan.3- Peranan Media Bagi mencapai matlamat untuk menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu di peringkat antarabangsa. Dalam dunia hari ini. Selain itu. Penerbitan bahan-bahan ilimiah dalam Bahasa Melayu di internet akan membantu memartabatkan Bahasa Melayu di kalangan pelajar warga asing. pelbagai saluran media yang boleh menyampaikan maklumat dengan berkesan. 7 . media massa merupakan medium yang paling berkesan untuk tujuan tersebut. Antaranya ialah kenyataan yang merendahkan taraf Bahasa Melayu mengurangkan keyakinan anggota masyarakat terhadap bahasa itu sendiri. banyak cabaran yang perlu dilalui demi melihat Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu di mata dunia. Melalui dunia penyiaran pula. dalam usaha Dewan Bahasa dan Pustaka cuba melibatkan sector swasta menggunakan Bahasa Melayu pada papan perniagaan dan iklan mereka. “Kerajaan melalui pelbagai jabatan perlu berusaha untuk memperbanyakkan penerbitan bahan-bahan ilmiah seperti buku-buku dalam Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dalam semua bidang ilmu. penyampaian hendaklah menggunakan Bahasa Melayu sepenuhnya.

my Prof Awang Sariyan. ( 2008. 2012. ( 2000).gov. Kolokuim Bahasa Pemikiran dan Melayu/ Indonesia. Bahasa Kebangsaan Tidak Merendahkan Taraf Akademik Pengajian Tinggi sebagai Dasar Luar Strategik .dbp. Memartabatkan Bahasa Melayu. ( 1978). Pengajian Malaysia. Selangor : Dewan Bahasa dan Pustaka Nor Hashimah Jalaludin. Selangor: Penerbit Fajar Bakti Sdn.0- Bibliografi Dewan Bahasa Dan Pustaka. Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka Hassan Ahmad.dwnmasyarakat. Edisi Keempat. (2000). (1995). Anuar. Kamus Dewan. Diperolehi Oktober 27. Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka Asmah Hj Omar. Ogos). ( 2010 ). Malaysia Kita. Bhd Mardiana dan Hasnah.5. dari http://www. Diperolehi November 2.2012. Bahasa Ibunda Wadah Penyampaian Berkesan. Pendidik Sidang Pengarang ILBS.my 8 . (2008). Perancangan Bahasa Dasar Rujukan Khusus Kepada Perancangan Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Golden Books Centre Sdn. ( 2010 ). dari http://www.dbp. Bhd Darwis Harapah dan Abdul Jalil Hj.

9 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful