Matapelajaran Tahun Bilangan Pelajar Bidang Kegiatan Tajuk Aktiviti Kemahiran/Tema Teknik

: Pendidikan Seni Visual :4 : /39

: Mengenal Kraf Tradisional : Anyaman Perhiasan dinding : Membuat anyaman kraf : “ Alam Semulajadi “ : Anyaman Kelarai Siku Keluang

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : 1) Menujukkan kefahaman tentang unsur dan prinsip seni dalam penghasilan karya. 2) Menguasai kemahiran menggunting dengan kemas dan teratur. 3) Menyatakan perasaan seperti seronok, gembira dan bangga apabila dapat menghasilkan anyaman kelarai siku keluang.

Hasil Pembelajaran  Aras 2 : Membina anyaman dengan menggunakan motif yang menarik

Nilai-nilai murni 1) Kekemasan 2) Kebersihan 3) Ketelitian 4) Ketekunan 5) Menjaga keselamatan diri

. kertas lukisan : contoh anyaman kelarai bunga api.Keperluan    Alatan Bahan Bahan Bantu mengajar : gunting : gam. kertas warna. contoh anyaman kelarai siku keluang. kertas anyaman bersaiz besar.kelarai tapak harimau. jalur sisip anyaman bersaiz besar. Desa Tasik & Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 4. kad gambar jenis-jenis anyaman.  Rujukan : Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Seni Visual Sek Keb.

  BBM : -beg yang menggunakan teknik anyaman.  Guru membuat banding beza antara beg yang menggunakan teknik anyaman dan beg biasa. beg tangan kain. Murid melihat contoh beg yang menggunakan teknik anyaman yang ditunjukkan oleh guru TKP -interpersonal -intrapersonal -visual ruang -verbal linguistik  Banding beza antara beg yang menggunakan teknik anyaman atau tidak. KBKK : menjanakan idea -Membina konsep -Membuat penilaian Nilai : -ketekunan  Murid melihat beberapa contoh gambar objek lain yang menggunakan .PELAKSANAAN LANGKAH/ FASA/ MASA(MIN) Set Induksi (5 minit)  Guru masuk ke dalam kelas dan memberi kata-kata semangat kepada murid untuk memulakan pengajaran. kad gambar ISI PELAJARAN AKTIVITI P&P CATATAN Pendedahan teknik anyman kepada murid menggunakan beg.

anyaman bunga kelarai .  Pendedahan bahan sebenar yang digunakan untuk membuat anyaman.  Guru menyatakan bahan sebenar yang digunakan untuk menghasilkan anyamananyaman tersebut.jalinan.teknik anyaman.   Pendedahan tentang prinsip dan asas seni reka. Tajuk : Anyaman hiasan dinding  Guru memberi pengenalan kepada murid mengenai tajuk pengajaran hari ini iaitu anyaman hiasan dinding.  Pengenalan tajuk pembelajaran. Murid diberi pendedahan tentang prinsip seni rupa. TKP -interpersonal -spatial ruang . kad warna primier dan warna sekunder .anyaman kelarai tapak harimau. AKTIVITI 1 (5 minit)  Pendedahan tentang jenis anyaman lain  Guru menunjukkan BBM beberapa contoh anyaman kelarai yang sudah siap seperti : contoh anyaman kelarai yang sudah siap.

ALAT DAN BAHAN : -gunting.  Murid meneka dan didedahkan tentang bahan dan alatan yang digunakan untuk membuat anyaman kelarai siku keluang.   Pengenalan teknik anyaman yang digunakan. -visual ruang  Guru mengagihkan bahan dan alatan yang diperlukan oleh murid-murid. kertas lukisan. . AKTIVITI 2 (5 minit)  Penggunaan alat dan bahan yang diperlukan dalam penghasilan anyaman kelarai siku keluang. gam. kertas warna TKP -interpersonal  Penyediaan alat dan bahan.warna primer dan warna sekunder. Guru menunjukkan contoh anyaman kelarai siku keluang yang sudah siap dan menyatakan teknik anyaman yang akan dilakukan oleh murid hari ini.

ALAT DAN BAHAN : -gunting.AKTIVITI 3 (40 minit)  Demonstrasi penghasilan anyaman kelarai siku keluang.  Guru menunjukkan BBM demonstrasi langkah menghasilkan anyaman kelarai siku keluang satu per satu menggunakan jalur sisip anyman dan kertas warna yang bersaiz besar. -jalur sisip anyaman dan kertas warna dipotong yang bersaiz besar. kertas lukisan. Langkah-langkah seperti berikut : 1) Sediakan alat dan bahan secukupnya. kertas warna yang dipotong.  Murid memulakan aktiviti menghasilkan anyaman berdasarkan arahan yang diberi oleh guru.  Aktiviti penghasilan anyaman kelarai siku keluang. gam. NILAI: -kekemasan -ketelitian -menjana idea -kreatif TKP -visual ruang -Interpersonal .

2) Lipat kertas lukisan yang telah dilukis garisan kepada dua bahagian 3) Gunting garisan dihujung bahagian kertas dalam jarak yang sedikit sahaja. 4) Buka kertas yang telah dilipat. kemudian. gunting setiap garisan tersebut dengan .

. mulakan aktiviti menganyam menggunakan satu jenis warna kertas sahaja. 6) Anyaman dilakukan secara selang seli menggunakan teknik anyaman kelarai siku keluang dengan betul.cermat untuk membentuk jalur sisik anyaman. 5) Setelah siap membentuk jalur sisip.

9) Anyaman hiasan dinding teknik kelarai siku keluang siap dihasilkan.7) Kemas kini anyaman dengan cara menyusun setiap kelarai dengan betul dan kemas 8) Gam setiap hujung bahagian kertas warna pada kertas lukisan. PENILAIAN DAN PENUTUP  Sesi apresiasi dan refleksi  Murid dan guru mengadakan sesi apresiasi : TKP -Interpersonal -Verbal .

Guru merumuskan dan menerangkan tentang kelebihan dan kekurangan  penilaian dan pengukuhan yang terdapat pada hasil kerja pelajar secara umum. linguistik -visual ruang  penggunaan laras bahasa seni ii. Guru menyuruh beberapa orang murid mempamerkan hasil karya mereka.(5 minit) i. REFLEKSI P&P : ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful