RJEČNIK BUŠENJE R-1 NOVSKA __________________________________________________________________________________________________________

A
abandon (a dry well) AC electric motor acetylene cylinder adapter plato add adjustable wrench adjuster valve adjusting flange for cyclone adjusting tree-nut for cyclone administrator air chamberair chluch air control air cooler air drier air filter air hammer air hoist air horn air hose air joint air motor air operated tubing spider air power slips air starter air starting system air tongs air winch airflox chluch airless spray gun alarm monitoring relay all life used all rows allen wrench ammeter ammonia buffer solution angle of deviation angle unit with camera annular space annulus anvil application arrive on location assembly B.H.A. assistant driller associated gas attend to needs automatic adjustable choke automatic drilling control average fuel consumption axe axle likvidirati, napustiti (negativnu bušotinu) izmjenični elektromotor boca za acetilen adapter-ploča dodavati ključ prilagodljivog otvora (= regulation valve) regulacioni vantil prirubnica za podešavanje protoka na ciklonu trokraka matica za ciklon administrator zračna komora, spremnik zraka (= airflox chluch) zračna spojka zračna komanda hladnjak sušač zraka filter za zrak zračni čekić (= air winch) zračno vitlo zračna sirena zračno crijevo priključak za zrak zračni motor zračni stol za ugradnju tubinga automatski klinovi pogonjeni zrakom zračni pokretač zračni sistem pokretanja automatska zračna kliješta ( = air hoist) zračno vitlo (= air chluch) zračna spojka ručna prskalica alarmni relej potpuno iskorišten (ležaj) svi redovi imbus-ključ ampermetar bufer otopina (NH4Cl) ( = deflection) otklonski kut, otklon kanala bušotine od vertikale kompasni nastavak sa kamerom prstenasti prostor; prostor između buš. niza i stijenki kanala bušotine ili prostor između kolone i stijenki kanala bušotine prstenasti prostor, anular nakovanj primjena, primjeniti dolazak na lokaciju kompletiranje krutog alata pomoćnik vođe smjene prirodni plin iz ležišta koje leži preko, ili je u kontaktu sa sirovom naftom reagirati u slučaju potrebe automatska sapnica automatska kontrola bušenja srednja potrošnja goriva sjekira osovina

1

RJEČNIK BUŠENJE R-1 NOVSKA __________________________________________________________________________________________________________

axle for centrifugal pump axle for gate

osovina centrifugalne pumpe osovina zasuna

B
back off back flow back pressure baffle baffle disc bail baking soda ball for core barrel ball pick-up tool ball up ball valve ballast balled bit balled up bit band band gridle barite barium chloride Baroid rig laboratory basket basket grapple control for overshot basket grapple for overshot battery lamp battery pack beam beam with shave bean bearing behavior of the well begin kill procedure bend bentonite B.H.A. bit bit breaker plate bit collar bit is broken out bit sub blade bit bladder blind rams block line blow out blow out preventer stack blower booster mite boot basket odvrtanje bušaćih šipki prilikom instrumentacije, odvrtanje polomljenih alatki protutok, protustrujanje; indirektno ispirati protutlak, tlak na sloj pregrada gumeni štitnik zadnje klipnjače (= link) stremen (= sodium bicarbonate) soda bikarbona kuglica jezgroaparata hvatač kuglice jezgroaparata stvaranje glinovitog čepa na dlijetu kuglasti ventil prigušnica oblijepljeno dlijeto zaglavljeni, blokirani žrvanj traka stezaljka za traku barit barijev klorid (BaCl2) Baroid-ov terenski laboratorij košara kontrolni prsten za overshot košara overshota baterijska lampa spremnik baterija rampa za navlačenje tornja traverza za povlačenje tornja sa koloturom sapnica na choke-u, erupcijska sapnica ležaj ponašanje bušotine započeti postupak gušenja bušotine koljeno ciklona bentonit (= Bottom Hole Assembly) kruti alat dlijeto ploča za navrtanje i odvrtanje dlijeta, jaram (= bit sub) prijelaz dlijeto-teška šipka dlijeto je odvrnuto (= bit collar) prijelaz dlijeto-teška šipka dlijeto za meku formaciju konusni uložak ciklona ulošci čeljusnog preventera za zatvaranje punog profila (= drilling line, drilling rope) bušaće uže erupcija, eruptirati preventerski sklop puhalo elektro-pneumatski upravljač (= junk sub) košara

2

RJEČNIK BUŠENJE R-1 NOVSKA __________________________________________________________________________________________________________

(= hole, well), bušotina boca bočica sa kapaljkom na dnu, donji (= B.H.A.) kruti alat pad tlaka na dnu bušotine tlak na dnu bušotine noga tornja (donja sekcija) sa kozom podinska voda, slojna voda koja se nalazi ispod naftom zasićenog (dijela) sloja botton box assembled with air supply piping bočni nosač (strana bušača) sa čeličnom za cijevi zrak botton box assembled with dead line ancher bočni nosač (strana suprotno od bušača) sa sidrom mrtvog kraja užeta botton box extension produžetak bočnog nosača box (= female thread) ženski navoj box with reagents kutija sa reagensima (kemikalijama) brake kočiti; kočnica, ručica brake out odvrnuti brake tape kočiona obloga brass mesing break slomiti break out rastaviti, odvrnuti, skinuti, demontirati, popustiti break the bit out rastaviti (odšarafiti) dlijeto breakdown havarija, lom alata; rastavljanje nizova i izbacivanje šipki po završetku bušotine (= switch) prekidač breaker breaker with auxiliary swich prekidač sa pomoćnom mikrosklopkom breaking strenght prekidna čvrstoća bridge suženje kanala bušotine u kavernoznim formacijama bridging material čepilo, materijal koji se dodaje isplaci radi sprečavanja gubitaka bring in privesti proizvodnji broken cone odlomljeni dio žrvnja broken teeth slomljeni zub brush kist buble žarulja buck up dotegnuti bull plug "blind" čep bundle svežanj burner baklja bushing for dresser joint čahura dresser spojnice bushing guide valve čahura vodilice ventila bushing safety plate čahura osigurača butterfly nut leptir-matica butterfly valve leptir-ventil

borehole bottle bottle with dropper bottom bottom hole assembly bottom hole differential pressure bottom hole pressure bottom section with gin pole bottom water

C
cable clip calcium hydroxide kabelska obujmica (= lime) vapno

3

RJEČNIK BUŠENJE R-1 NOVSKA __________________________________________________________________________________________________________

kalibar, promjer bušotine; mjeriti promjer bušotine promjerogram, kavernogram žarulja za kameru kondenzatorski most kapacitet, nosivost pokrovna stijena četkica (elektromotora) tesar zaštitna cijev zvono za hvatanje zaštitnih cijevi, alatka za popravak oštećenja na nizu zašt. cijevi obruči (stisci) koji se koriste za spuštanje - vađenje kolone zašt. cijevi casing clamps casing collar spojnica zaštitne cijevi casing cutter rezač kolone casing depth dubina za kolonu casing head bušotinska glava casing rack "lager" za zaštitne cijevi casing shoe peta kolone zaštitnih cijevi casing slips klinovi za zaštitne cijevi casing string kolona zaštitnih cijevi casing table stol za ugradnju kolone zaštitnih cijevi casing trough for D.P. discharger korito izbacivača b.š. cat sheave "rolka špilsajle" cat walk horizontalni most cat walk support nosač horizontalnog mosta cathead mosura catline "špilsajla" caustic soda (= sodium hydroxide) kaustična soda, natrijev hidroksid (NaOH) caving zarušavanje stijenki kanala bušotine cavity kaverna, proširenje kanala bušotine ceiling lamp rasvjetno tijelo, stropna lampa cellar iskop (jama) ispod tornja, "šahta" cement (= C.T.M.) cementacija cement squeeze (= squeeze job) cementacija pod tlakom cementing head cementaciona glava centralizer centralizer centre lathe tokarski stroj centrifugal pump driven by electric motor centrifugalna pumpa pogonjena elektromotorom certificate atest, certifikat chain lanac chain drive lančani pogon chain guard branik lanca chain tong (= chain wrench) lančana kliješta chain with steel hook lanas sa čeličnom kukom chain wrench (= chain tong) lančana kliješta chamber assy pretkomora izgaranja (motora) change promijeniti, izmijeniti change bottom hole assembly izmjena sastava krutog alata channelling stvaranje kanala u cementu izazvano prodiranjem fluida ili plina kroz cem. kašu punjač charger charging pump dobavna pumpa cheater komad cijevi kojim se produžava poluga kliješta (radi povećanja momenta bazen za miješanje kemikalija chemical mixing tank chert čert, silificirana stijena chikson knee chikson koljeno

caliper caliper log camera buble capacitor bridge capacity cap rock carbon brush carpenter casing casing bowl

4

RJEČNIK BUŠENJE R-1 NOVSKA __________________________________________________________________________________________________________

ljušten insert ljušten zub dlijeto, sjekač, "štemajzl" čok, erupcijska mlaznica; prigušnica erupcijski uređaj (= swivel) cirkulaciona glava, isplačna glava cirkulacija od dna do gore obujmica čist, bez primjesa čišćenje sat sat pisača u smjeru kazaljke na satu zatvoriti anularni preventer zatvoriti ventil zatvoreni rezervoar za vodu, hidrofor zupčasta spojka svitak zarušiti; zarušavanje vađenje (alata) iz bušotine (= drilling in) raskrivanje produktivnog sloja, bušaći radovi počevši od ulaza u produktivni sloj; privođenje bušotine proizvodnji prijenos snage, kompaund, predležje compound compressor unit kompresorska jedinica (stanica) condensate kondenzat condition mud obrada isplake conductor "šoder-kolona" cone bit žrvanjsko dlijeto cone dragged zavlačen žrvanj (ne rotira) cone extension nastavak za nabijanje gume rotacionog preventera cone for desilter konus desiltera cone interference međuzahvat žrvnjeva connate water slojna voda connect to povezivati, spajati, "štiklati" connecting rod klipnjača connection spoj connection part of bottom section poprečna veza za centriranje connector (= pole plug, socket) utičnica consolidate loose formations učvrstiti nevezane formacije contactor sklopnik control praćenje; pratiti control circuit board upravljačka kartica control modul for brake upravljački modul elektromagnetne kočnice control panel for drawworks upravljački panel bušaće dizalice control power motor field supply rectifier panel panel za napajanje uzbude motora iz ispravljača control transformer kontrolnik cool the bit hlađenje dlijeta cooling agent tank rezervoar za rashladnu tekućinu cooling fan ventilator cooling system sistem za hlađenje copper cable socket stopica copper pipe bakrena cijev core jezgrovanje core barrel jegroaparat core bit kruna za jezgrovanje core bit breaker jaram za krunu core bit drill jezgroaparat, jezgrovanje core catcher hvatač (držač) jezgre

chipped cutter chipped teeth chisel choke Christmas tree circulating head circulation bottom up clamp clean clearing clock clock for printer clockwise close on annular B.O.P. close valve closed water tank cluch gear coil come down come out of the hole completion

5

M. dubina alati za otklanjanje kanala bušotine (od vertikalne osi) (= angle of deviation) otklon kanala bušotine od vertikale uređaj za otplinjavanje isplake. rig) toranj (= rig floor) podište tornja 6 . napuknuće napuknuti žrvanj jaram za izmjenu opreme posada iskrivljena bušotina. bušotina na kojoj "bježi" kut križno koljeno križni komad stražnji dio klipnjače željezna poluga. DC electric motor dead line deck decrease deep deflecting tools deflection degasser degassing depth depth in depth out derrick derrick floor dnevna smjena (= drill collar) teška šipka istosmjerni elektromotor mrtvi kraj bušaćeg užeta radna platforma smanjenje. smanjiti duboko.C. degazator otplinjavanje (isplake) dubina ( bušotine) dubina spuštanja dubina vađenja (= mast.RJEČNIK BUŠENJE R-1 NOVSKA __________________________________________________________________________________________________________ core jack tool box core marker core side wall core tong handle core tong shole cored bit counter clockwise crack cracked cone crane trolly beam for handling crew crooked hole cross knee cross tee crosshead extension crow bar crown block crown block section crown gin pole crude oil C. "pajser" nepomično koloturje (= top section) vršna sekcija tornja koza ispod nepomičnog koloturja sirova nafta (= cement) cementacija tijelo cup testera strujni transformator rezanje bušaćeg užeta nafta koja sadrži vodu prekidač za isklop generatora insert rezna struktura rezna ploča nabušene krhotine glava motora brtvilo glave motora poklopac usisnog ventila cilindar košuljica kolica za plinske boce D day tour D.T. cup tester body current transformer cut off drilling line cut oil cut out swich cutter cutting structure cutting wheel cuttings cylinder head cylinder head gasket cylinder head plug cylinder liner cylinder troly pribor za podizanje jezgre ručica hvatača za vađenje jezgre (= side wall coring) bočno jezgrovanje čep jezgroaparata hvatač za vađenje jezgre jezgrovano dlijeto u smjeru protivnom kazaljci na satu napuknuti. otplinjač.

potiskivanje otopljeni plin (u nafti) razvodna glava (= junction box.C. desilter destilirana voda eksplataciono bušenje. (= drill pipe) bušaća šipka drag bit lopatasto dlijeto drain gas ispušni plin drawworks stop system blokada bušaće dizalice drawworks support with five beams and base elevator dizalice sa 5 podupirača (traverzi) dresser gasket guma dresser spojnice drill bušiti drill collar (= D. nazuvica double pin prijelaz sa dvostrukim muškim navojem. kućica u kojoj su smješteni instrumenti za praćenje bušenja nagla promjena smjera bušotine dog leg dope mast za navoje bušaćih šipki ili kolone downhole motor failure oštećenje dubinskog motora (turbine) downhole tool failure oštećenje opreme krutog alata double duplo.P. plan. topman. outlet box) razvodna kutija razvodna ploča bušačka kućica. oba ženska navoja double male threads (= nipple) dvostruki muški navoj. bušenje za proširenje polja (= disc unloader) posuda za razvijanje filmova mjeriti krivinu sredstvo.) teška šipka drill collar slips klinovi za teške šipke drill indicator body tijelo drift indikatora drill oil and gas well bušiti naftne i plinske bušotine drill pipe (= D. žensko-ženski prijelaz double chain dvoredni lanac double female thread dvostruki ženski navoj.) bušaća šipka drill pipe discharger izbacivač bušaćih šipki drill pipe float valve protupovratni ventil za bušaće šipke derrick stairwais derrickman desander desilter destill water development drilling development tank deviation survey device diameter diamond bit diamond core bit diaphragm air pump diaphragm housing for discharge line die collar (coupling) diesel-electric power unit differential pressure digital pH-meter dip meter directional drilling disc film disc loader disc reader disc unloader discharge line discharge valve disengage displace dissolved gas distributing head distribution box distribution panel dog house 7 . dvostruko double box prijelaz sa dvostrukim ženskim navojem. "iskuplati" povlačenje. muško-muški prijelaz D. desander odjeljivač siltoznih čestica iz isplake. "dopel-nipel". diferencijalni tlak digitalni pH-metar mjerač nagiba slojeva koso-usmjereno bušenje disk-film punjač za film povećalo (= development tank) posuda za razvijanje filmova tlačni vod tlačni ventil iskopčati.RJEČNIK BUŠENJE R-1 NOVSKA __________________________________________________________________________________________________________ stepenice na tornju (= monkyman. rousabout) tornjaš odjeljivač pijeska iz isplake. osnova promjer dijamantno dlijeto dijamantna kruna membranska zračna pumpa kućište membrane tlačnog voda (= friction socket) zvono za hvatanje pri instrumentaciji diesel-električni agregat pad tlaka.P.

elektrokarotažno mjerenje elektromotor za hlađenje standardni elektropokretač električar lift za ugradnju kolone stremenovi elevatora rezervni diesel-električni agregat. radni kraj bušaćeg užeta "drilogram" bušenje cementnog čepa upravljački pult promjena mehaničke brzine bušenja pisač (parametara bušenja) (= block line. padati (= differential pressure) pad tlaka baciti inklinometar bubanj.S.RJEČNIK BUŠENJE R-1 NOVSKA __________________________________________________________________________________________________________ drill pipe slips drill pipe wiper drill stem drill stem test drill strig drill string failure driller drillers house drilling drilling choke console drilling crew drilling engineer drilling in drilling line drilling log drilling out drilling panel drilling rate change drilling recorder drilling rope drilling solids removal system drilling spool drive shaft drive shoe driving plate drawwork drawworks air control drawworks reverse swich drop drop in pressure drop "Totco" drum dry hole dry well D. drilling line) bušaće uže sistem za odvajanje čvrstih četica prirubnica bušotinske glave pogonska osovina (prstenasta) peta kolone zaštitnih cijevi lineta (= hoist) dizalica zračna komanda bušaće dizalice sklopka za promjenu smjera kretanja dizalice i postoljem ispustiti. bačva negativna bušotina negativna bušotina (= drill steam test) ikušavanje sloja. agregat za rasvjetu 8 . dull bit "Dutchman" klinovi za bušaće šipke brisač bušaćih šipki niz bušaćih šipki (= DST) iskušavanje sloja. testiranje istrošeno dlijeto dio spojnice koji je ostao u ženskom navoju prilikom loma alata E ear earthed plug elbow joint electric generator set electric heater electric log electric logging electric motor for cooling electric starting system electrician elevator for running casing elevator links emergency diesel electric power unit uška dvopolni utikač (= knee) koljeno strujni agregat električni grijač elektrokarotažni dijagram elektrokarotaža. dovršavanje bušotine bušaće uže.T. testiranje niz bušaćeg alata oštećenje krutog alata (= junior driller ) vođa smjene kućica vođe smjene bušenje panel choke manifolda bušaća brigada inženjer za bušenje (= completion) raskrivanje proizvodnog sloja.

bušenje bez upotrebe kočnice (= box) ženski navoj polje puniti nadopunjavati vod za punjenje ispravljač za punjenje baterijskih lampi filter-papir (= mud cake) glineni oblog.RJEČNIK BUŠENJE R-1 NOVSKA __________________________________________________________________________________________________________ endless sling engage engine engine cluch engine group equipment erosion Erlenmeyer flask exciter exhaust exhaust valve extension eye wrench easy-torque beskonačno uže ukopčati spojku. stroj motorska spojka strojarska grupa. taper tap) trn za instrumentaciju alat za instrumentaciju. strojna grupa oprema erozija Erlenmeyer-ova tikvica uzvojnica ispušni lonac ispušni ventil produžetak. alat za hvatanje instrumentacija (= jar) udarač magnet za hvatanje manjih komada kovine iz bušotine alati za hvatanje dlijeto "riblji rep" provodni izolator "holender". "ukuplati" motor. spojiti. isplačni kolač hidraulička filter-preša na uteg komplet za analizu filtrata (= rack) "finger" zatvoriti bušotinu podesivom sapnicom vatrogasni razvodnik vatrogasni aparat vatrogasno crijevo vatrogasna spojnica vatrogasni spoj kutija prve pomoći prva brzina izgubljeni ili odlomljeni dio alata koji je ostao u bušotini (= tap. prirubnica (= eye wrench) okasti ključ plohast zub plosnata turpija 9 . nastavak (= flare nut wrench) okasti ključ uređaj za dotezanje teških šipki F Fann emulsion stability tester fatigue fatigue failure feed off female thread field fill fill-up fill-up line filling battery filter paper filter cake filter press deat weight hydraulic filtrate analysis kit fingerboard finish shut-in at choke manifold fire distributing fire extinguisher fire hose fire hose coupling fire union first aid kit first (1st) speed fish fish tap fish tool fishing fishing jar fishing magnet fishing tools fishtail bit flameproof bushing flange flare nut wrench flat crested wear flat file Fann-ov ispitivač stabilnosti emulzije zamor lom zbog zamora materijala bušenje na "nuli".

sloj formation change promjena formacije formation pressure slojni tlak formation tester uređaj za iskušavanje sloja. točka zaglave free point indicator instrument za određivanje točke zaglave friction socket (= die collar) zvono ("šlips") za hvatanje (instrumentaciju) front base with air clatch for rotary table .RJEČNIK BUŠENJE R-1 NOVSKA __________________________________________________________________________________________________________ flexible knee (= swivel joint) fleksibilno koljeno flexible pipe fleksibilno crijevo float plovak float collar protupovratni ventil na koloni zaštitnih cijevi float for condensation pot plovak kondenzacijskog lonca otplinjača (degazatora) float for degasser plovak otplinjača float shoe peta kolone zaštitnih cijevi sa protupovratnim ventilom float valve protupovratni ventil floor (= flooring assembly) podište floor slab with handrail gazište sa rukohvatom flooring assembly (= floor) podište flooring bemm with brace konzola kućice bušača sa poduporom flooring extension bočno podište flooring support bočni nosač podišta flooring tool ključ za vađenje podišta tornja floorman (= rigman. runaround) tornjaška bina fraction of the expended fatigue life istrošenje zbog zamora materijala fracturing hidrauličko razdiranje. rough neck) klinaš flow line (= flow out pipe) izljevna cijev flow line support držač izljevne cijevi flow out pipe (= flow line) izljevna cijev fluctuate pump pressure rad pumpe uz oscilacije tlaka fluid level razina kapljevine u bušotini fluorescent tube fluorescentna cijev fork for loading viljuška za dizanje tereta fork wrench viljuškasti ključ formation formacija.postolje sa zračnom spojkom vrtaćeg stola front drawworks support prednji nosač bušaće dizalice fuel gorivo fuel cleaner prečistač goriva fuel filter filter za gorivo fuel tank rezervoar za gorivo full hole široki promjer full hole joint specijalna spojnica širokog promjera. tester fourble četvorostruko. monkey board. 4 komada fourble board (= must racking platform. frakturiranje sloja free point slobodna točka. FH spojnica fuse osigurač G gain in pit volume garbage gas gas cut mud gas cutting gas detector porast nivoa u bazenu smeće plin zaplinjena isplaka plinski rezač plinski detektor 10 .

P. branik vodilica redač bušaćeg užeta vodilica (na peti kolone zaštitnih cijevi) erupcija (burna) oko za pletenje užadi H hacksaw half round file hammer hand balance hand pump handle handle for chain tongs handrails handrails with signal light support hanger for rotary tongs hard formation cutter head hardness titrating solution hausing for bearing head board head seal heat checking heaving shale heavy mud heavy weight drill pipe heel row pila za željezo polukružna turpija čekić ručna vaga ručna pumpica ručka. ručica. grinding mashine grinding paste grinding wheel gripping die for manual slips gripping die for manual tongs ground relay grounding plate guard guide guide for drilling rope guide shoe gusher guy ring plinska bušotina (= seal) brtva brtva za jezgroaparat semering miksera pokretanje sa benzinskim motorom zasun. pokrov bušačke kućice brtva poklopca usisnog ventila pregrijavanje škriljci koji bubre otežana isplaka (= H.I.I. red pete (dlijeta) 11 . spoj između isplačne glave i gibljivog crijeva menzura rešetka šljunak.RJEČNIK BUŠENJE R-1 NOVSKA __________________________________________________________________________________________________________ gas well gasket gasket for core barrel gasket for mud agitator gasoline starting gate generator cluch geologist geology gin pole spreader glass level indicator goose neck graduated cylinder grate gravel graveyard tour gravity A.P.W.D.) teška bušaća šipka red kalibra (dlijeta). težina (isplake) brusilica brusna pasta brusna ploča ulošci za ručne klinove ulošci visećih kliješta relej zemljospoja pločica za uzemljenje štitnik. rukovati ručka za lančana kliješta ograda ograđena staza sa nosačem signalnog svjetla vješalica (preslica) za viseća kliješta kruna za tvrdu formaciju versen kućište ležaja (centrifugalne pumpe) zaštitni pokrov iznad pozicije vođe smjene. krupni pijesak noćna smjena A.P. jezik ventila generatorska spojka (= rock hound) geolog geologija poprečna traverza za spajanje nogu tornja nivokazno staklo "guskin vrat".

W. šljem helper pomoćnik hexagonal kelly šesterokutna radna šipka high line uže za uvlačenje šipki u toranj high penetration rate velika brzina bušenja high pressure flexible hose visokotlačno gibljivo crijevo high pressure manual pump visokotlačna ručna pumpa high pressure valve visokotlačni ventil hoist (vidi drawworks) dizalica hoist for leveling dizalica za niveliranje tornja hoist with wire line for derrickman dizalica sa užetom za spuštanje tornjaša holder držač hole (= borehole. impeller for centrifugal pump impression block in gauge increase increase in presure increase in return mud flowrate indicates seals effective indicates seals failed "I" profil (= inside diameter) unutarnji promjer rotor centrifugalne pumpe alatka za uzimanje olovnog otiska puni kalibar (dlijeta) povećanje povećanje tlaka povećanje protoka na izlijevnoj cijevi efikasna brtva (na dlijetu) oštećena brtva (na dlijetu) 12 .RJEČNIK BUŠENJE R-1 NOVSKA __________________________________________________________________________________________________________ height visina helmet zaštitna kaciga.well) bušotina hole problems poteškoće u bušotini hole takes less mud than calculated on trip . blok motora housing for instrument kućište instrumanta housing safety plate kućište osigurača H.obujam isplake kojim se puni bušotina je manji od proračunatog (postoji dotok) hook up zakopčati hook (= rotary hook) kuka hook with wireline cone kuka sa virblom hopper lijevak horn sirena hose crijevo hose for fuel crijevo za gorivo hours on bit sati rada dlijeta housing kućište. (= heavy weight drill pipe) teška bušaća šipka hydraulic brake hidraulička kočnica hydraulic hose hidrauličko crijevo hydraulic lift hidraulička dizalica hydraulic piston hidraulički klip hydraulic pump hidraulička pumpa hydraulic valve hidraulički ventil hydrion pH dispenser pH-papir hydrocarbon ugljikohidrat hydrocloric acid solna kiselina (HCl) hydrogene peroxide vodikov peroksid (H2O2) hydrogene sulphide detection kit komplet za detekciju H2S I "I" brace I.D.D.P.

RJEČNIK BUŠENJE R-1 NOVSKA __________________________________________________________________________________________________________ inhibitor inhibitor. brizgaljka inner unutrašnji inner core barrel sržna cijev jezgroaparata inner tube damp stezaljka sržne cijevi insert uložak. žljeb u stijenki bušotine (= keypad) tipkovnica. "diza" injection well utisna bušotina injector injektor. radna šipka kvadrati bušaćeg stola sigurnosni ventil između radne šipke i isplačne glave dio radne šipke ispod stola (= rotary hose) gibljivo crijevo sigurnosni prijelaz radne šipke sigurnosni prijelaz radne šipke sa protektor-gumom zračna komanda kelly spinner-a brisač radne šipke "ključanica". outlet box) razvodna kutija (= driller) vođa smjene hidraulički pauk oštećenje od metala (= boot basket) košara K keep tabs on.utiskivanje tekuće faze isplake u bušotinu (otpadne isplake) injection nozzle sapnica za ubrizgavanje (goriva)... usporivač korozije inject utiskivati. tastatura točka promjene krivine 13 .D. umetak insert for alignement casing uložak za centriranje kolone insert for bushing uložak kupole insert for rotary tongs kajlica visećih kliješta insert for slips kajlica za klinove inside diameter (= I. kelly kelly bushing kelly cock kelly down kelly hose kelly saver sub kelly saver sub with protector rubber kelly spinner air control kelly wiper key seat keyboard keypad kickoff point paziti na.) unutarnji promjer inspection pregled isolate tape izolir-traka J jack shaft jar jaw for chain tongs jaw for rotary tongs J-box assy jet job joint junction box junior driller junk basket junk demage junk sub osovina predležja dizalice (= fishing jar) udarač čeljust lančanih kliješta segment visećih kliješta spojna kutija (= nozzle) mlaznica (= task) posao spojnica (= distribution box. ubrizgavati injecting the liquid phase of mud into the hole ... tastatura (= keyboard) tipkovnica.

montirač zadignuti dlijeto sa dna prijelaz za uvlačenje teških šipki. "živa" nafta opterećenje maksimalno opterećenje položaj vijak nosača usisnog ventila brava univerzalnog stola gubitak cirkulacije gubitak izgubljeni žrvanj izgubljeni insert 14 . koljenasti zglob za dobivanje otklona kanala bušotine L ladder ladders for mast lamp holder land casing latch on lath for adjustment lay down the drill pipe layer "L" brace L/D lead impression block lead telltales lead tong leak leaking out of the swivel left thread length level level indicator lever lift the bit off the bottom lifting sub lighting arrester lighting support lime line up terminal linear scale estimating bearing life used liner liner cooling system liner lock ring liner seal lining link lithium grease live oil load load capacity location lock bolt lock for casing spider loss of returns loss lost cone lost cutter ljestve. vrat odvodnik prenapona nosač rasvjete (= calcium hydroxide) vapno Ca(OH)2 priključna radna stezaljka linearno preostali život ležaja cilindar. sloj bušaćeg užeta na bubnju "L" profil (= lay down) izbacivanje šipki (= lead telltales) olovni otisak (= lead impression block) olovni otisak viseća kliješta propustiti. libela pokazivač nivoa poluga.RJEČNIK BUŠENJE R-1 NOVSKA __________________________________________________________________________________________________________ kill line killing a well knee knee connection knife knowledge box knuckle joint (= mud return line) vod za gušenje gušenje bušotine (= elbow joint) koljeno koljenasti priključak nož kontrolna tabla u bušačkoj kućici (= mule shoe) "kozja noga". razina. stepenice ljestve za toranj grlo za žarulju postaviti kolonu zaštitnih cijevi na konačnu dubinu zatvoriti elevator oko bušaće šipke letva za viziranje (= L/D) izbaciti bušaću šipku red. košuljica sistem za hlađenje cilindra prsten cilindar-košuljice brtva košuljice feroda (= bail) stremen litijeva mast zaplinjena nafta. "šlisati" propuštanje isplačne glave lijevi navoj dužina nivo.

š.MBT-pribor sa grijaćom magnetskom mješalicom micro swich mikrosklopka middle packing spacer međuprsten pakovanja isplačne glave midlle row srednji red middle section srednja sekcija mill shoe with catcher kruna sa hvatačem milling tool frezer minor repair manji popravak mobile welding machine pokretni agregat za elektro zavarivanje 15 .RJEČNIK BUŠENJE R-1 NOVSKA __________________________________________________________________________________________________________ lost nozzle lost teeth low drum lower gland nut lower intermidiate section spreader lower section lower valve guide lubricant lubricate lubricate rig lubricator izgubljena mlaznica izgubljeni zub mali bubanj. rig) toranj mast (derrick) down spuštanje tornja mast (derrick) erection podizanje tornja mast handling suport nosač za montažu tornja mast substructure substruktura. kvadrati mause hole mišja rupa measure in mjerenje dužine b. održavanje major overhaul veliki generalni popravak make it up another wrinkle dotegnuti navoj za još jedan okretaj make sure voditi brigu make trip napraviti manevar make up navrnuti i dotegnuti spoj. bubanj za uže za klipovanje matica donjeg pakovanja isplačne glave donja poprečna traverza za spajanje donje sekcije tornja donja sekcija nosač vodilice tlačnog ventila mazivo podmazivati podmazivanje postrojenja mazalica M main drum glavni (veliki) bubanj main motor field discharge resistor otpor . navrnuti make up to correct torque spojiti (pritegnuti) sa ispravnom torzijom male thread (= pin) muški navoj manifold for testing manifold za iskušavanje manual adjustable choke ručna podesiva sapnica manual control ručna komanda manual lift mehanička dizalica Marsh funnel viscosimeter maršov lijevak mast (= derrick. pri spuštanju radi određivanja točne dubine bušotine measure out mjerenje dužine b. pri vađenju radi određivanja točne dubine bušotine measuring cup graduirani lončić mechanic mehaničar mechanic foreman glavni mehaničar mechanical friction clutch mehanička tarna spojka medical man bolničar membrane for mudpressure with connector .ispražnjivač polja uzbude motora maintain održavati. rost master bushing ulošci vrtaćeg stola.membrana pritiska isplake sa holenderom methyl orange indicator solution metil-oranž indikator methylene blue solution metilensko plavilo methylene blue capacity equipment with heater magnetic stirrer . spojiti.š.

runaround) tornjaška bina (= derrickman.O. must racking platform. runaround) tornjaška bina glavna spojka. slush pump) isplačna pumpa mjerač nivoa isplake osjetnik gustoće isplake manifold na isplačnom vodu lijevak za izradu isplake sistem praćenja (geološkog) "šoder" kolona (= slush pump.P. mud threngh) isplačno korito inženjer isplačar "puška" za miješanje isplake (= mud pump. mud return ditsh) isplačno korito terenski geolog. monkey board. područje nosa dlijeta (= jet) mlaznica mlaznica za razbijanje isplake osigurač mlaznice matica 16 .P. prikupljač uzoraka (= knuckle joint) kozja noga (= fourble board.RJEČNIK BUŠENJE R-1 NOVSKA __________________________________________________________________________________________________________ module for slush pump monkey board monkeyman motorman mud mud balance scale mud box mud cake mud cleaner mud ditsh mud egineer mud gun mud hog mud level indicator mud level xmitter mud line manifold mud mixing hopper mud monitoring system mud outlet line mud pump mud pump pressure gauge mud return ditch mud return line mud returns mud technician mud threngh mudlogger mule shoe must racking platform muster clutch hidraulički blok isplačne sisaljke (= fourble board.O. glavni kuplung N nail nail punch natural gas new bit nipple nipple up diverter/nipple up B. mud hog) isplačna sisaljka manometar isplačne pumpe isplačno korito (= kill line) vod za gušenje povrat isplake tehničar za isplaku (= mud ditsh. rousabout) tornjaš motorist isplaka isplačna vaga (= suction mud tank) usisni bazen (= filter cake) isplačni kolač uređaj za pročišćavanje isplake (= mud return ditsh. topman. nitric acid (dilute) no life used no other dull characteristic nominal depth rating nominal horse power non magnetic drill collar non-sealing bearings nose row nozzle nozzle for shatter mud nozzle retaining ring nut čavao probijač prirodni plin novo dlijeto (= double male thread) nazuvica montirati diverter/montirati B. dušična kiselina (razrješena) (HNO3) nerabljen (ležaj) nema drugih oštećenja (na dlijetu) nominalni kapacitet bušenja nominalna (nazivna) konjska snaga nemagnetska teška šipka nebrtvljeni ležaj nos dlijeta.

distribution box) razvodna kutija odušni ventil (= O.D. zapovijed.RJEČNIK BUŠENJE R-1 NOVSKA __________________________________________________________________________________________________________ O O. kancelarija uredski materijal otklon od vertikalne osi nafno polje uljni filter razdjelnica nafta-plin ili nafta-voda u ležištu uljna pumpica uljna pumpa za podmazivanje lanca pješčenjak zasićen naftom nabušene čestice ili povratna isplaka u kojoj ima nafte iz nabušenog ležišta na lokaciji monofazni utikač protupovratni ventil red. narudžba organizirati prsten za podešavanje protoka na ciklonu otvoreni (nezacijevljeni) kanal ili dio kanala bušotine otvoriti ventil odstupanje od kalibra (dlijeta) neispravan konturna bušotina vanjski (= junction box. porast napretka perforacija propusnost.D. off-center wear office office material offset oil field oil filter oil horizon oil pump oil pump for chain lubrication oil sand oil show on the site one phase plug one way valve order organize orifice bushing for cyclone open hole open valve out of gauge out of order out step well outer outlet box outlet valve outside diameter over pull overcurrent relay overshot oxygen cylinder (= outside diameter) vanjski promjer nesimetrično habanje ured.) vanjski promjer nateg prekostrujni relej alatka za hvatanje odlomljenih alatki boca za kisik P packer for overshot packing for pump packing gland housing paint panel resistor pattern for thread pedestal pedestal drill pedestal for cylinders pedestal grinding machine pencil for printer penetration rate perforating permeability guma. brtva za overshot pakovanje pumpe kućište donjeg pakovanja isplačne glave boja panel s otpornicima šablona za navoje postolje stolna bušilica postolje za boce sa plinovima stolna brusilica pisaljka (olovka) pisača mehanička brzina bušenja. permeabilitet 17 .

socket) utičnica P. začepiti. gas or oil into the hole . tabla za obavijesti plate for valve jezik.H.O. lager za bušaće šipke pipe wrench cijevni ključ. osoblje phenolphtalein indicator solution fenolftalein indikator pick kramp pick up zadignuti. poroznost power conditioner stebilizirani izvor napajanja power control room električki upravljački centar power slips pneumatski klinovi power tongs automatska kliješta power tubing tong automatska tubing-kliješta pressure diaphragm tlačna membrana pressure gauge manometar pressure swich tlačna sklopka prevent the hole from caving spriječiti zarušavanje prevent the intrusion of water.spriječiti prodor vode. (= pull out on the hole) vađenje alata iz bušotine porosity šupljikavost.O. zadići pick up kelly zadići radnu šipku pick up the drill pipe uvući bušaću šipku pick up weight (= slack off weight) težina alata kod zadizanja pilot mixer mješalica pin (= male thred) muški navoj pin klin. lopatica zasuna plate piston tanjurić klipa pliers (= tongs) kliješta plug čep. "riđan" pipette pipeta piston klip piston cover poklopac klipa piston for torque indicator klip torziometra piston for weight indicator klip indikatora težine piston rod prednji dio klipnjače piston rod clamp stezna matica klipnjače piston rubber klipna manžeta piston type foot valve papuča zračnog stola pit (= tank) bazen pit drill vježba erupcije pit level transducer osjetnik nivoa u isplačnim bazenima pit level xmitter osjetnik nivoa u isplačnim bazenima plastic roof cerada plate for cup tester podloška za cup tester plate for information oglasna ploča. švedska kliješta.RJEČNIK BUŠENJE R-1 NOVSKA __________________________________________________________________________________________________________ personnel ljudstvo. "bolcn" pin for protector klin za protektor gume pinched bit stješnjeno dlijeto pinion zupčanik pipe cijev pipe for fuel cjevčica za gorivo pipe rack most preko kojeg se šipke uvlače u toranj. postavljati cementni čep plug back zapuniti. nafte ili plina u bušotinu 18 . izraditi most plug for ear čepić za uho plug gauge kalibar plug-in relay utični relej plugged nozzle začepljena mlaznica pocket torch ručna lampa point plate pokazna tabla pole plug (= connector.

energijom beskontaktna sklopka vaditi (= P. češalj za odlaganje pasova bušaćih šipki kapacitet šipki u fingeru tornjaška platforma nosač za montažu platforme tornjaša sa nosačima hladnjak diesel motora čeljust preventera radna guma za čeljusti preventera 19 . opskrba napajanje el. davati. "munđar" zaštitna guma za stremenove (= thread protector) zaštitna kapa protektor guma opskrbiti. holender holender-matica holender sa navojem holender sa navarnim spojem R rack racking capacity racking platform racking platform handling with supports raditor grill for diesel engine ram for preventer ram set for preventer (= finger board ) "finger".O. "radapciger" remenica kompenzator tlaka pumpica za niveliranje tornja crijevo za pumpu pumpna mazalica priključak za izbijanje jezgre gumeni čep (jezgroaparata) trošna ploča pumpe njihalica upravljački sklop zračnog propuhivanja tipkalo (= stab slips) ubaciti ("kajle") kit Q "Quad" and "Twins" quadriple drive chain quebracho quick coupling quick joint quick joint nut quick joint with thread quick joint with weldable connection četvorka i dvojka četvororedni pogonski lanac kvebračo.) vađenje alata iz bušotine zatezni vijak.RJEČNIK BUŠENJE R-1 NOVSKA __________________________________________________________________________________________________________ primary printer production platform protective can protective rubber for links protector protector rubber provide power suply proximity swich pull out pull out on the hole pull screw pull up puller pulley pulsation dampener pump for nivelling pump hose pump oiler pump out bean pump out plunger pump plate Pumping Jack purge air controller assy push button put in (slips) putty prvi.O. primarni štampač proizvodna platforma zaštitna obloga. "španer" dizati izvlakač. taninski ekstrakt za smanjenje viskoziteta victaulic spojnica odušak.H.

(= running in the hole) spuštanje bušaćeg alata ring klipni prsten ring gasket (= sealing ring) brtveni prsten rivet zakovica rock bit žrvanjsko dlijeto. "mesban" rig (= derrick. otkopčati. rezistor retainer plate ojačana ploča zasuna retainer ring gornji prsten gornjeg pakovanja isplačne glave return flow xmitter osjetnik povratnog toka isplake reverse circulation reversna cirkulacija. indirektni optok reverse speed brzina u natrag. otkvačiti remote control module upravljački modul remove cuttings from the hole iznošenje krhotina iz bušotine repair rig popravak postrojenja reservoir ležište nafte ili plina. reducirati reducing joint prijelaz. dlijeto za tvrde formacije rock hound (= geologist) geolog rock pressure ležišni tlak. "rikverc" rheometer reometar ribbon for measurement (= tape measure) mjerna traka.) rimer. mast) toranj.I. reducir .zabilježiti tlak bušaćih šipki.RJEČNIK BUŠENJE R-1 NOVSKA __________________________________________________________________________________________________________ rat hole kosa rupa rated load capacity projektirana snaga ream proširivati reamer (R. propusna formacija zasićena ugljikohidratima i izlirana nepropusnom pokrovnom stijenom specifični otpor resistivity resistivity meter mjerač specifičnog otpora resistor otpornik.odmatati reflector post stup reflektora regulation valve (= adjustable valve) regulacioni ventil regulator exiter generator regulator uzbude generatora release osloboditi. garnitura rig floor (= derrick floor) podište tornja rig repair popravak postrojenja rig skidding lay-out system sistem za povlačenje tornja rigging up rig montaža tornja rigging up rig package povlačenje tornja rigman (= floorman.M. tlak u prstenastom prostoru i dotok bazen rectifire diodni most reduce smanjiti. redukcija reducing socket redukcija. bubanj za namatanje.H. tlak fluida u formaciji roller valjak redača bušaćeg užeta roller guide valjak-vodilica (roller) kelly drive bushing kupola radne šipke rope kudjeljno uže rope clamp stezaljka za uže rope core jezgra užeta rotary drilling rotaciono ("rotary") bušenje rotary head rotaciona glava rotary hook (= hook) kuka rotary hose (= kelly hose) gibljivo crijevo 20 .R. casing pressure and flow in pit ditsh . rough neck) klinaš R.spojnica reel kalem. postrojenje. namatati. buš. proširivač reaming pročišćavanje rear drawworks support stražnji nosač bušaće dizalice rear masts support nosač zadnjih nogu tornja reason pulled razlog vađenja (dlijeta) record drill pipe pressure.

) spuštanje bušaćeg alata (= fourble board. brtviti brtvljeni ležaj guma sferičnog preventera 21 .P. monkey board) tornjaška bina "živi" pijesak. "mulac" uvlačenje čekića u toranj (= run in) spuštati spuštati kolonu elektrokarotažno mjerenje (= run) spuštati (= R. (= saffting pit) taložni bazen pješčenjak skreper.RJEČNIK BUŠENJE R-1 NOVSKA __________________________________________________________________________________________________________ rotary table rotary table frame rotary table support rotary tongs rotating assembly rotating blowout preventer rotation speed rotations per minute rough neck round file round nose pliers round trip rounded gauge roustabout R.H.) broj okretaja dlijeta u minuti klinaš okrugla turpija "cager" kliješta. monkeyman.M. kliješta za cager osigurače (= trip) manevar zaobljeni kalibar (= derrickman.I. topman) tornjaš (= rotations per minute) broj okretaja dlijeta u minuti gumena traka za podlogu sita vibratora gumena membrana tlačnog voda guma redača bušaćeg užeta zatezno-povratna guma za kliješta. must racking platform. kliješta za navrtanje bušaćih šipki rotirajući dio preventera rotacioni preventer broj okretaja (brzina rotacije) (= R. pijesak suspendiran u vodi ili nafti koji može stvarati poteškoće u tijeku bušenja S safety basket safety cable slide safety clamp safety joint safety gloves safety guard safety valve sample sand sand content set sand line sand trap sandstone scraper scratcher screen screw screw cutting screwdriver seal sealed bearing sealing element sigurnosna košara stolica za spuštanje u slučaju opasnosti sigurnosni vijenac za teške šipke sigurnosna spojnica zaštitne rukavice sigurnosni branik sigurnosni ventil uzorak pijesak komplet za mjerenje pijeska u isplaci uže za inklinometar i sl. čistač kolone grebač metalna mreža vijak nareznica odvijač (= gasket) brtva.M.P. rubber band for screen rubber diaphragm for pressure line rubber for rope rubber spring for tongs R/U hammer run run casing run logs run in running in the hole runaround running sand vrtaći stol nosač vrtaćeg stola nosač okvira vrtaćeg stola strojna kliješta.

sudoper promjer postolje za transport montirano na saonicama (= pick up weight ) težina alata kod zadizanja čahura za poklopac ciklona priveznica povlačenje bušaćeg užeta "kajle" usporiti mala brzina bušenja. "šekl" vibrator uvodnica kolotur. užnica limeno korito vijak za lim (= tour) smjena. mud hog) isplačna sisaljka beskonačni vijak sigurnosna kopča. mali napredak (= S. amortizer udarni ključ kratka teška šipka povlačenje alata lopata pomoćni svitak za isklop zaustavljač zasjecanje kanala bušotine (= core side wall) bočno jezgrovanje sito znak upozorenja srebrni nitrat (AgNO3) jednostruko.P.š. sink size skid for transport skid mounted slack off weight sleeve sling sliped drilling line slips slow down slow penetration rate slow pump rate slurry slush pit slush pump snail screw snap ring snap ring for pin snap ring piston (= ring gasket) brtveni prsten sjedište inklinometra sjedište instrumenta sjedište pločice osigurača rabljeno dlijeto druga brzina (= sand trap ) taložni bazen samooštrenje (= tool pusher ) šef tornja separator.RJEČNIK BUŠENJE R-1 NOVSKA __________________________________________________________________________________________________________ sealing ring seat for driftmeter seat for instrument seat safety plate second hand bit second (2nd) speed seffting pit self sharpening wear senior driller separator Series 71 Mutiple Engine Power Units Series 71 Single Engine Power Units set back with three shaves setting plate shackle shale shaker shaped cable gland sheave sheet ditch sheet metal screw shift shifting spanner shim plate shim set ship lamp shirtail damage shock absorber shock wrench short drill collar short trip shovel shunt trip shut down side tracking side wall coring sieve sign for warning silver nitrate single single chain singles D. opružni osigurač osigurač svornjaka osigurač klipa 22 .P. komad jednoredni lanac komadi b.) smanjeni kapacitet pumpe cementna kaša sabirni bazen (= mud pump. odjeljivač krutih čestica iz isplake motori serije 71 singl motor serije 71 nosač odložnih alatki sa tri koloture nasjeda ploča škopac.R. "šihta" engleski ključ češalj za niveliranje tornja prsten za podešavanje (na jezgroaparatu) brodska lampa oštećen ovratnik prigušivač udarca.

R. razdjelnica pojasni ključ grijač motora strujni prekidač grijača štihača rezervni dio spir. "drot kefa" šesterokutni čelik čelična ploča okrugli čelik okrugli čelik sa otvorom zaustaviti sve pumpe štoperica skladište 23 . pole plug) utičnica (= baking soda) soda bikarbona (NaHCO3) natrijev karbonat (Na2CO2) natrijev kromat indikator (= caustic soda) natrijev hidroksid. razrjeđivač plin sa visokom sadržinom sumporovodika graničnik.M.P. spray canister spreader spring spring die for manual tong spring lock washer sprit level sprocket spud in square square kelly square steel squared file squeeze job stab stab (slips) stabilizer stairs stairs with handrails stand stand D.P. hvatač odlomljenih bušaćih šipki specifična težina (isplake) spajder navrnuti vreteno vreteno trokrakog ventila kontrolni prsten spirale overshota spirala za overshot spiralni nosač rascjepka (= strokes per minute) broj hodova pumpe (= slow pump rate) smanjeni kapacitet pumpe brentača poprečna traverza. kaustična soda (NaOH) lemilo pasta za lemljenje elektromagnetski ventil otopina.RJEČNIK BUŠENJE R-1 NOVSKA __________________________________________________________________________________________________________ snap ring valve snop on tubing tong socket sodium bicarbonate sodium carbonate sodium chromate indicator solution sodium hydroxide soldering iron soldering rease solenoid valve solution sour gas spacer spanner wrench space heater space heater breaker spade spare part spear specific gravity spider spin up spindle spindle for three arm valve spiral grapple control for overshot spiral grapple for overshot spiral leg split pin S. stand pipe starter starting system steel box steel brush steel hexagonal steel plate steel round bar steel round bar with hole stop all pumps stop watch store house osigurač ventila ručna tubing kliješta (= connector.P. S. razupora opruga opruga visećih kliješta osigurač pumpe libela lančanik zabušiti kutnik četvrtasta radna šipka kvadratni čelik četvrtasta turpija (= cement squeeze) cementacija pod tlakom "štiklanje" (= put in slips ) ubaciti (kajle) stabilizator stepenice stepenice sa rukohvatom pas (3 komada) (= triple) pas bušaćih šipki stojka pokretač sistem za pokretanje čelični sanduk čelična četka.

fish tap) trn. ispod površine sucking filter zaštitna košara isplačne sisaljke suction basket usisna korpa suction line usisni vod suction manfold usisni manifold suction mud tank (= mud box) usisni bazen suction strainer usisni filter (košara) suction valve usisni ventil sulphate indicator powder sulfat-indikator (BaCl2) sulphuric acid sumporna kiselina (H2SO4) supervise nadzor. "mesban" (= tap.rampa sa tlačnim vodom i cijevi za zrak subsurface pod zemljom. sila. zaglava stuck pipe zaglavljene šipke. šipke u prihvatu sub (= substitute) prijelaz sub nozzle prijelaz-sapnica otplinjača substitute (= sub) prijelaz substructure rost. na površini surface casing uvodna kolona. "konduktor-kolona" surface watch površinski sat suspended cuttings in the mud suspendirane krhotine u isplaci. nadgledati support nosač support for sling nosač za priveznice suppressor varistor surface površina. krhotine koje lebde u isplaci swabing klipovanje switch (= breaker) prekidač swivel (= circulating head) isplačna glava swivel joint (= flexible knee) fleksibilno koljeno syncline sinklinala T tail pipe tallow band tank tap tape measure taper tap task tearing down tee temp in xmitter temp out xmitter temperature survay tensioning tool usisna ili ispusna cijev lojna vrpca (= pit) bazen (= taper tap. čvrstoća string shot "puška" za otpucavanje zaglavljenog bušaćeg alata stripped gas suhi plin stripper rubber for rotating preventer guma rotacionog preventera strokes counter brojač hodova strokes per minute (= S. otpornost. fish tap) trn (= job) posao demontaža postrojenja "T"-komad osjetnik temperature ulazne isplake osjetnik temperature izlazne isplake mjerenje temperature u zacijevljenoj bušotini radi ispitivanja kvalitete cementacije zatezač 24 .P.M.RJEČNIK BUŠENJE R-1 NOVSKA __________________________________________________________________________________________________________ strand pramen užeta strength snaga.) broj hodova pumpe structure mashine house montažna nadstrešnica stuck prihvat. substruktura substructure ramp assembled with high pressure line and air supply piping . alatka za hvatanje odlomljenog alata (= ribbon for measurement) mjerna traka.

šihta kudjelja 25 . na vrhu pokrovna ploča pokrovno brtvilo gornji prsten donjeg pakovanja isplačne glave (= crown block section) vršna sekcija (= derrickman.) ukupno sati rada dlijeta (= total hours on bit) ukupno sati rada dlijeta totalni gubici ukupno izbušeno metara ukupno izbušeno metara sjedište inklinometra je na dlijetu dodirni senzor (= shift) posada. unimer bimetalni relej termoelement termometar formacije u kojima dolazi do gubitaka proslojak. "T"-spojnica "T"-koljeno (= pliers) kliješta utezi za viseća kliješta kajlica za automatske klinove uže ili lanac na kojem su obješena viseća kliješta orjentiranje alata na površini pribor za prešanje stopica poluga za otvaranje kuke pomičnog koloturja hvatač za izvlačenje cilindra hvatač za sjedište ventila specijalna spojnica (= senior driller ) šef tornja zupčasta pumpica gornji.RJEČNIK BUŠENJE R-1 NOVSKA __________________________________________________________________________________________________________ test diverter/B.O.P. test meter thermal overload relay thermocouple thermometre thief formation thin layer third (3rd) speed thread thread protector three arm valve three cone bit three cone jet bit three edge key three phase plug three way valve three winged fishtail bit thribble throtle foot tight formation time delay capacitor timer relay tin plate tin plate for shale shaker tin shelf tin rod tin wire for solder "T"-joint "T"-knee tongs tong counter weight unit tong die for power slips tong line tool face orientation tool for copper cable socket tool for hook tool for liner tool for valve seat tool joint toolpusher toothing pump top top flange top gasket top packing spacer top section topman torque torque converter torque indicator torque transfer total depth total hours on bit total H.R. total loss total meters drilled total metrage "Totco" ring is on the bit touch sensor tour tow ispitivati diverter/B.O. tanki sloj treća brzina navoj (= protector) zaštitna kapa (= three way valve) trokraki ventil trokonično dlijeto za tvrdu formaciju trokonično mlazno dlijeto trobridi ključ trofazni utikač (=three arm valve) trokraki ventil trokonično dlijeto "riblji rep" (=stand D.S. monkeyman.P.P.) pas bušaćih šipki nožni gas nepropusna formacija kondenzator za vremensko zatezanje vremenski relej lim preljevna ploča vibratora stalaža šipka za lemljenje tinol žica za lemljenje "T"-komad. roustabout) tornjaš torzija pretvarač zakretnog momenta. hidrotransformator senzor torziometra torzioni prijenosnik konačna dubina (= total H.S.R.

plin koji se nakupi u bušotini za vrijeme prekida cirkulacije (u toku manevra) kontrolni bazen trubasta kabelska uvodnica peta sa hvatačem jezgre cjevasti ključ. baraka pretvarač prijenos snage.RJEČNIK BUŠENJE R-1 NOVSKA __________________________________________________________________________________________________________ tracking trailer transducer transmission travelling block trip trip gas trip tank trumpet-shaped cable gland tube shoe with core catcher tube wrench tubing back-up attachment tubing wrench turbine turbo drill turbocharger assy turk ampflier turn turn off turn on twist drill twist-off two eyeses sling pruženje (dlijeta) kontejner. ključ za svjećice mehanički protuhvatač tubing-kliješta tubing-ključ turbobušilica bušenje turbinom turbopuhalo pojačalo okretati isključiti (motor) upaliti (motor) borer lom alata izazvan torzijom čelično uže sa dva oka U "U"-bar under ream unhook universal table upper intermidiate section spreader upper packing gland nut upper packing spacer upper plate for universal table upper section upper valve guide unscilled labor "U"-profil proširivanje kanala bušotine ispod pete kolone posebnom alatkom otkopčati univerzalni stol gornja traverza za spajanje donje sekcije tornja matica gornjeg pakovanja isplačne glave donji prsten gornjeg pakovanja isplačne glave gornja ploča univerzalnog stola gornja sekcija vodilica ventila nekvalificirani radnik V valve valve assembly valve bell valve cover valve insert valve plate valve pot cover valve pot cover seal valve seat valve spring valve train components "V"-belt drive ventil ventilski sklop zvono ventila poklopac gume ventila gumena ventilska ploča pločica ventila poklopac tlačnog ventila brtva poklopca tlačnog ventila sjedište ventila opruga ventila ventilski dijelovi na bregastoj osovini pogon sa klinastim remenom 26 . transmisija pomično koloturje (= round trip) manevar trip plin.

RJEČNIK BUŠENJE R-1 NOVSKA __________________________________________________________________________________________________________ vee belt vernier calliper gauge versenate gardness indicator powder vibrating screen vice victualic joint viscosity voltage transformer klinasti remen pomično mjerilo eriokremblek indikaror vibraciono sito stega viktualik spojnica viskozitet naponski transformator W wait for flowing waiting on cement walher for core barrel wall hook wall scraper wash out singles washed out bit washer washout washover washpipe assembly water heater water tank water-cooled brake water head water pump water table wear out plate for centrifugal pump weather conditions weight weight indicaror weight on bit weighting material welder welding torch weldable well well log wet gas wheel wheel for torque indicator whipstock whipstock anchor widow maker widowmaker wild well wildcat wildcat drilling winch winch air control winch with rotating hook wind wall window wing union wire brush čekanje na dotok (= W. izvor masterlog mokri plin kotač kotač torziometra klin za skretanje kanala bušotine anker za klin sve što može izazvati smrt ili ozbiljnu povredu radnika perforator.) vrijeme stvrdnjavanja cementa podloška za jezgroaparat kuka za odmicanje odlomljenih alatki od stijenke kanala bušotine alatka za struganje isplačnog obloga sa stijenki kanala bušotine vađenje komad po komad razdirano dlijeto podložak. sisaljka za vodu druga bina. podložna pločica stvaranje kaverni ispiranjem formacije (najčešće u solnim naslagama) ispiranje degen cijev bojler rezervoar za vodu kočnica sa vodenim hlađenjem pritisak stupca vode vodna pumpa. podište ispod nepomičnog koloturja trošna ploča centrifugalne pumpe vremenski uvjeti težina. uteg indikator težine opterećenje na dlijeto oteživač. pod erupcijom istržna bušotina istražno bušenje vitlo upravljačka komanda zračnog vitla vitlo sa okretnom kukom vjetrobran "prozor" na koloni (radi bušenja nove bušotine iz starog kanala) holender žičana četka 27 .C. materijal za otežavanje isplake varilac plamenik navarni (= borehole. naprava za prostreljivanje otvora na koloni zaštitnih cijevi bušotina izvan kontrole. hole) bušotina.O.

virbla rotirajući priključak drift indikatora vodilica čeličnog užeta karotažna mjerenja (= wire line) čelično uže bubanj bušaćeg užeta bez cirkulacije (= waiting on cement) stvrdnjavanje cementa pila za drvo vijak za drvo drvene traverze drveni sanduk drvene talpe brojač sati rada radni stol radni tlak remontni radovi radiona normalno habanje zuba namotaj (užeta na bubnju) vijenac vijenac automatskih klinova ključ ključ kelly cock-a težina alata na kuki opterećenje na dlijeto X xmitter "X"-over (sub) osjetnik. spona.O. stega.RJEČNIK BUŠENJE R-1 NOVSKA __________________________________________________________________________________________________________ wire line wire line cone wire line cone for drift indicator wire line guide wire line logs wire rope wireline storage reel with out circulation W. jaram Z 28 . senzor "X"-prijelaz Y yoke vilica. wood saw wood screw wooden beam wooden box wooden plate work hour-meter workbrench working pressure workover job workshop worm teeth wrap wreath wreath for automatic slips wrench wrench for kelly cock weight of string weight on bit (= wire rope) čelično uže rotirajući priključak.C.

wall scraper alatka za uzimanje olovnog otiska impression block amortizer (= prigušivač udarca) shock absorber ampermetar ammeter anker za klin (za skretanje kanla bušotine) whipstock anchor anular (= prstenasti prostor) annulus A.casing bowl alatka za struganje isplačnog obloga sa stijenki kanala bušotine . cijevi .botton box assembled with air supply piping 1 .deflecting tool alatka za popravak oštećenja na nizu zašt. tank chemical mixing tank bentonite snail screw endless sling proximity swich with out circulation thermal overload relay bull plug (= kućište) housing drawworks stop system bottle acetylene cylinder bottle with dropper flooring support bočni nosač (strana bušača) sa čeličnom cijevi za zrak . atest (= certifikat) certificate automatska kliješta power tongs automatska kontrola bušenja automatic drilling control automatska sapnica automatic adjustable choke automatska tubing-kliješta power tubing tong automatska zračna kliješta air tongs automatski klinovi pogonjeni zrakom air power slips B baciti inklinometar bačva baklja bakrena cijev baterijska lampa baraka barijev klorid (BaCl2) barit "Baroid" terenski laboratorij bazen bazen za miješanje kemikalija bentonit beskonačni vijak beskonačno uže beskontaktna sklopka bez cirkulacije bimetalni relej "blind" čep blok motora blokada bušaće dizalice boca boca za acetilen bočica sa kapaljkom bočni nosač podišta drop "Totco" (= bubanj) drum burner copper pipe battery lamp (= kontejner) trailor barium chloride barite "Baroid" rig laboratory pit.P.I težina isplake gravity A.RJEČNIK BUŠENJE R-1 NOVSKA A adapter-ploča administrator agregat za rasvjetu adapter plato administrator (= rezervni diesel-električni agregat) emergensy diesel electric power unit alarm monitoring relay alarmni relej alat za hvatanje (= alat za instrumentaciju) fish tool alat za instrumentaciju (= alat za hvatanje) fish tool alatka za otklanjanje kanala bušotine (od vertikalne osi) .P.I.

broj okretaja (= brzina rotacije) rotation speed broj okretaja dlijeta u minuti rotations per minute. R.meter brtva gasket. brojač hodova stroke counter brojač sati rada work hour . D. side wall coring bočno podište flooring extension boja paint bojler water heater "bolcn" (= klin) pin bolničar medical man borer twist drill branik (= štitnik) guard branik lanca chain guard brava univerzalnog stola lock for casing spider brentača spray canister brisač bušaćih šipki drill pipes wiper brisač radne šipke kelly wiper brizgalica (= injektor) injector brodska lampa ship lamp broj hodova pumpe strokes per minute.P.RJEČNIK BUŠENJE R-1 NOVSKA bočni nosač (strana suprotno od bušača) sa sidrom mrtvog kraja užeta .M. toranj) rig bušaća šipka drill pipe.dog house bušaća brigada drilling crew bušaća dizalica drawwork.M. namatati. (= brtviti) seal brtva jezgroaparata gasket for core barrel brtva košuljice liner seal brtva poklopca tlačnog ventila valve pot cover seal brtva poklopca usisnog ventila head seal brtva za overshot (= guma za overshot) packer for overshot brtveni prsten ring gasket. odmatati) reel bufer otopina (NH4Cl) ammonia buffer solution "bunt" (= svežanj) bundle bušačka kućica (u kojoj su instrumenti za praćenje bušotine) . hoist bušaća garnitura (= garnitura. hole. drilling line. drilling rope bušaći radovi počevši od ulaza u sloj (= raskrivanje produktivnog sloja. S.botton box assembled with dead line ancher bočno jezgrovanje core side well.P.P. well bušotina izvan kontrole (= bušotina pod erupcijom) wild well bušotina pod erupcijom (= bušotina izvan kontrole) wild well 2 . privođenje bušotine proizvodnji) completion drilling bušenje bušenje bez upotrebe kočnice (= bušenje na "nuli") feed off bušenje cementnog čepa drilling out bušenje na "nuli" (= bušenje bez upotrebe kočnice) feed off bušenje za jezgru core bit drill bušenje za proširenje polja (= eksploataciono bušenje) development drilling bušiti drill bušiti naftne i plinske bušotine drill oil and gas well bušotina (= izvor) borehole. bušaće uže block line. sealing ring brtvilo glave motora cylinder head gasket brtviti (= brtva) seal brusilica grinding mashine brusna pasta grinding paste brusna ploča grinding wheel brzina rotacije (= broj okretaja) rotation speed brzina u natrag (= "rikverc") reverse speed bubanj (= bačva) drum bubanj bušaćeg užeta wireline storage reel bubanj užeta za klipovanje (= mali bubanj) low drum bubanj za namatanje (= kalem.

cheater cijevni ključ (= švedska kliješta.bridging material čert (= silificirana stijena) chert češalj za niveliranje tornja shim plate češalj za odlaganje pasova bušaćih šipki (= "finger") finger board. C. kašu) channeling (= postavljati cementni čep) plug čep čep jezgroaparata core tong handle čepić za uho plug for ear čepilo (materijal koji se dodaje isplaci radi sprečavanja gubitaka) . "riđan") pipe wrench cilindar-košuljica cylinder liner cjevasti ključ (= ključ za svjećice) tube wrench cjevčica za gorivo pipe for fuel cirkulacija od dna do gore circulation bottom up cirkulaciona glava (= isplačna glava) circulating head cirkulirati od dna do površine circulate bottom up crijevo hose crijevo za gorivo hose for fuel crijevo za pumpu pump hose Č čahura dresser spojnice čahura osigurača čahura vodilice ventila čahura za poklopac ciklona čavao čekanje na dotok čekić čelična četka čelična ploča čelični sanduk čelično uže čelično uže sa dva oka čeljust lančanih kliješta čeljust preventera "čeneling" bushing for dresser joint bushing safety plate bushing guide valve sleeve nail wait for flowing hammer steel brush steel plate steel box wire line.RJEČNIK BUŠENJE R-1 NOVSKA bušotinska glava casing head C "cager" kliješta (= kliješta za cager-osigurače) round nose pliers cementacija. cementacija pod tlakom cement squeeze.centrifugal pump driven by electric motor cerada plastic roof certifikat (= atest) certificate chikson koljeno chikson knee cijev pipe cijev koja se koristi za produžavanje poluge kliješta . squeeze job cementaciona glava cementing head cementna kaša slurry centralizer centralizer centrifugalna pumpa pogonjena elektromotorom . rack 3 . cement cement.M.T. wire rope two eyeses sling jaw for chain tongs ram for preventer (= stvaranje kanala u cementu uslijed prodora fluida ili plina kroz cem.

sila.RJEČNIK BUŠENJE R-1 NOVSKA četiri komada četkica elektromotora četvorka i dvojka četvororedni pogonski lanac četvorostruko četvrtasta radna šipka četvrtasta turpija čist (bez primjesa) čistač kolone čišćenje čok čvrstoća (= četvorostruko) fourble carbon brush quad and twins quadriple drive chain (= 4 komada) fourble square kelly squared file clean (= skreper) scraper clearing (= erupcijska mlaznica) choke (= snaga. hoist dizalica sa užetom za spuštanje tornjaša hoist with wire line for derrickman dizalica za niveliranje tornja hoist for leveling dizati pull up dlijeto bit dlijeto ("štemajzl") (= sjekač) chisel dlijeto je odvrnuto bit is broken out dlijeto za meku formaciju blade bit dnevna smjena day tour dobavna pumpa charging pump dodavati add dodirni senzor touch sensor dolazak na lokaciju arrive on location donja poprečna traverza za spajanje donje sekcije tornja . nazuvica) double male thread dotegnuti buck up dotegnuti navoj za još jedan okretaj make it up another wrinkle drift indikator drill indicator drilogram drilling log druga bina (= podište ispod nepomičnog koloturja) water table druga brzina second (2nd) speed drvena talpa wooden plate drvena traverza wooden beam drveni sanduk wooden box držač holder 4 .lower intermidiate section spreader donja sekcija lower section donji (= na dnu) bottom donji prsten gornjeg pakovanja isplačne glave . otpornost) strength D degazator (= otplinjač) degasser degen cijev washpipe assembly demontirati (= odvrnuti.upper packing spacer "dopel-nipel" (= dvostruki muški navoj. skinuti) break out demontaža postrojenja tearing down destilirana voda destill water diesel-električni agregat diesel-electric power unit diferencijalni tlak (= pad tlaka) differential pressure digitalni pH-metar digital pH-meter dijamantna kruna diamond core bit dijamantno dlijeto diamond bit dio radne šipke ispod bušaćeg stola kelly down diodni most rectifire disk film disc film dizalica drawworks. rastaviti. popustiti.

swivel joint fluorescent tube (= sloj) formation thief formation (= hidrauličko razdiranje) fracturing milling tool (= sržna cijev jezgroaparata) inner core barrel 5 .drawworks support with beams and base engleski ključ shifting spanner eriokremblek indikator versenate gardness indicator powder Erlenmeyer-ova tikvica Erlenmeyer flask erupcija. eruptirati blow out erupcija (burna) gusher erupcijska mlaznica (= čok) choke erupcijska sapnica (= sapnica na choke-u) bean erupcijski uređaj christmas tree F Fann-ov ispitivač stabilnosti emulzije fenolftalein indikator feroda FH spojnica filter papir filter za gorivo "finger" fleksibilno crijevo fleksibilno koljeno fluorescentna cijev formacija formacija u kojoj dolazi do gubitaka frakturiranje sloja frezer "futer-cijev" Fann emulsion stability tester phenolphtalein indicator solution lining (= spojnica širokog promjera) full hole joint filter paper fuel filter (= češalj za odlaganje pasova bušaćih šipki) fingerboard. nazuvica) double male thread double female thread (= duplo) double E eksploataciono bušenje (= bušenje za proširenje polja) development drilling električar electrician električki upravljački centar power control room električni grijač electric heater elektro-pneumatski upravljač booster mite elektrokarotažni dijagram electric log elektrokarotažno mjerenje electric logging elektromagnetski ventil solenoid valve elektromotor za hlađenje electric motor for cooling elevator dizalice sa podupiračima (traverzama) i postoljem . reck flexible pipe flexible knee.RJEČNIK BUŠENJE R-1 NOVSKA držač izljevne cijevi duboko dubina dubina spuštanja dubina vađenja duplo dušična kiselina (razrješena) (HNO3) dužina dvopolni utikač dvoredni lanac dvostruki muški navoj dvostruki ženski navoj dvostruko flow line support deep depth depth in depth out (= dvostruko) double nitric acid (dilute) length earthed plug double chain (= "dopel-nipel".

upper intermidiate section spreader gornji (= na vrhu) top gornji prsten donjeg pakovanja isplačne glave . rock hound geologija geology gibljivo crijevo kelly hose. rotary hose glava motora cylinder head glavna spojka (= glavni kuplung) muster clutch glavni bubanj (= veliki bubanj) main drum glavni kuplung (= glavna spojka) muster clutch glavni mehaničar mechanic foreman glineni oblog (= isplačni kolač) filter cake gorivo fuel gornja ploča univerzalnog stola upper plate for universal table gornja sekcija upper section gornja traverza za spajanje donje sekcije tornja .RJEČNIK BUŠENJE R-1 NOVSKA G gazište sa rukohvatom floor slab with handrail generatorska spojka generator cluch geolog geologist.top packing spacer gornji prsten gornjeg pakovanja isplačne glave .retainer ring graduirani lončić measuring cup graničnik (= razdjelnica) spacer grebač scratcher grijač motora space heater grlo za žarulju lamp holder gubitak loss gubitak cirkulacije loss of return guma dresser spojnice dresser gasket guma redača bušaćeg užeta rubber for rope guma sferičnog preventera sealing element gumena membrana tlačnog voda rubber diaphragm for pressure line gumena traka za podlogu vibratora rubber band for screen gumena ventilska ploča valve insert gumeni čep jezgroaparata pump out plunger gumeni štitnik zadnje klipnjače buffle disc guma rotacionog preventera stripper rubber for rotating preventer guma za overshot (=brtva za overshot) packer for overshot "guskin vrat" (= spoj između isplačne glave i gibljivog crijeva) goose neck gušenje bušotine killing a well H havarija hidraulička dizalica hidraulička filter-preša na uteg hidraulička kočnica hidraulička pumpa hidraulički blok isplačne sisaljke hidraulički klip hidraulički pauk (= lom alata. rastavljanje nizova i izbacivanje šipki po završetku bušotine) breakdown hydraulic lift filter press deat weight hydraulic hydraulic brake hydraulic pump module for slush pump hydraulic piston junk basket 6 .

(= cirkulaciona glava) circulating head. mud threngh mud (= pod zemljom) subsurface filling battery (= padati) drop exhaust drain gas exhaust valve DC electric motor wildcat wildcat drilling dull bit fraction of the expended fatigue life lay down drill pipe.P. (= odušak) quick joint. mud pump.RJEČNIK BUŠENJE R-1 NOVSKA hidraulički ventil hidrauličko crijevo hidrauličko razdiranje hidrofor hidrotransformator hladnjak hladnjak diesel motora hlađenje dlijeta holender holender . mud return dish.P. wing union quick joint nut quick joint with weldable connection quick joint with thread cat walk core chatcher ball pick-up tool (= spir) spear tool for liner tool for valve seat core tong shole I "I" profil imbus-ključ indikator težine indirektni optok indirektno ispirati injektor instrument za određivanje točke zaglave instrumentacija inženjer za bušenje inženjer za isplaku isključiti (motor) iskrivljena bušotina (u kojoj "bježi" kut) iskopčati ("iskuplati") iskušavanje sloja ispiranje ispitivati diverter/B. mud cake mud dish.matica holender sa navarnim spojem holender sa navojem horiontalni most hvatač (držač) jezgre hvatač kuglice jezgroaparata hvatač odlomljenih bušaćih šipki hvatač za izvlačenje cilindra hvatač za sjedište ventila hvatač za vađenje jezgre hydraulic valve hydraulic hose (= frakturiranje sloja) fracturing closed water tank (= pretvarač zakretnog momenta) torque converter air cooler radiator grill for diesel engine cool the bit (= prirubnica) flange.O. slush pump mud balance scale (= glineni oblog) filter cake. isplačna glava isplačna pumpa isplačna vaga isplačni kolač isplačno korito isplaka ispod površine ispravljač za punjenje baterijskih lampi ispustiti ispušni lonac ispušni plin ispušni ventil istosmjerni elektromotor istražna bušotina istražno bušenje istrošeno dlijeto istrošenje zbog zamora materijala izbaciti bušaću šipku izbacivač bušaćih šipki izgubljena mlaznica "I" brace allen wrench weight indicator (= reversna cirkulacija) reverse circulation back flow (= brizgalica) injector free point indicator fishing drilling engineer mud engineer turn off croocked hole disengage (= testiranje) drill stem test. swivel mud hog. DST washover test diverter/B. L/D drill pipe discharger lost nozzle 7 .O.

odmatati) reel kalibar gauge. flow out pipe izmjenični elektromotor AC electric motor izmjeniti (= promjeniti) change iznošenje krhotina iz bušotine remove cuttings from the hole izolir-traka isolate tape izraditi most (= začepiti. well J jama (iskop) ispod tornja jaram jaram za izmjenu opreme jaram za krunu jednoredni lanac jednostruko jezgra užeta jezgroaparat jezgrovanje. disc unloader kaustična soda (NaOH) (= natrijev hidroksid) caustic soda. plug gauge kanali u cementu izazvani prodiranjem fluida ili plina kroz cem. namatati.RJEČNIK BUŠENJE R-1 NOVSKA izgubljeni ili odlomljeni dio alata koji je ostao u bušotini . kašu channeling kapacitet (= nosivost) capacity kapacitet šipki u fingeru racking capacity karotažna mjerenja wire line logs kaseta za razvijanje filmova development tank. jezgrovati jezik ventila jezik zasuna (= "šahta") cellar (= ploča za navrtanje .fish izgubljeni insert lost cutter izgubljeni zub lost teeth izgubljeni žrvanj lost cone izljevna cijev flow line. sodium hydroxide kaverna cavity kavernogram (= promjerogram) calliper log kist brush kit putty kliješta pliers. tongs kliješta za navrtanje bušaćih šipki (= strojna kliješta) rotary tongs klin (= "bolcn") pin klin za protektor gume pin for protector klin za skretanje kanala bušotine whipstock klinasti remen vee belt 8 .odvrtanje dlijeta) bit breaker (plate) crane trolly for handling core bit breaker single chain (= komad) single rope core core barrel core (= zasun) gate (= lopatica zasuna) plate for valve K kabelska obujmica cable clip "kajle" (= klinovi) slips kajlica visećih kliješta insert for rotary tongs kajlica za klinove insert for slips kajlica za automatske klinove tong die for power slips kalem (= bubanj za namatanje. zapuniti) plug back izvlakač (= "radapciger") puller izvor (= bušotina) borehole.

rigman. kočiti (= ručica) brake kočnica sa vodenim hlađenjem water .š.boot basket. kompresorska stanica (jedinica) compressor unit kondenzat condensate kondenzator za vremensko zatezanje time delay capacitor kondenzatorski most capacitor bridge kondicioniranje isplake condition mud kontrolna tabla u bušačkoj kućici knowledge box kontrolni prsten za overshot basket grapple for overshot kontrolnik control transformer konus desiltera cone for desilter konusni uložak ciklona bladder kontejner (= baraka) trailor kontrolni bazen trip tank kontrolni prsten spirale overshota spiral grapple control for overshot konzola kućice bušača sa podupiračem flooring bemm with brace korito izbacivača bušaćih šipki casing for drill pipe discharger kosa rupa rat hole koso-usmjereno bušenje directional drilling košara basket košara za skupljanje metalnih krhotina sa dna bušotine . singles D.H.(= "kozja noga") knuckle joint koljeno knee. kompasni nastavak sa kamerom angle unit with camera kompaund (= predležje. elbow joint koljeno ciklona bend komad (= jednostruko) single komadi b.RJEČNIK BUŠENJE R-1 NOVSKA klinaš floorman. prijenos snage) compound kompenzator tlaka pulsation dampener komplet za analizu filtrata filtrate analysis kit komplet za detekciju H2S hydrogene suphide detection kit komplet za mjerenje pijeska u isplaci sand content set kompletiranje krutog alata assembly B. junk basket košara overshot-a basket graple for overshot kotač wheel kotač torziometera wheel for torque indicator koza ispod nepomičnog koloturja crown gin pole 9 .A.cooled brake kočiona obloga break tape kolica za plinske boce cylinder troly kolona zaštitnih cijevi casing string kolotur (= užnica) sheave kolotura "špilsajle" cat shave koljenasti priključak knee connection koljenasti zglob za postizanje otklona kanala bušotine .P. rough neck klinovi (= "kajle) slips klinovi za bušaće šipke drill pipe slips klinovi za teške šipke drill collar slips klinovi za zaštitne cijevi casing slips klip piston klip indikatora težine piston for weight indictor klip torziometra piston for torque indicator klipna manžeta piston rubber klipni prsten ring klipnjača connecting rod klipovanje swabing ključ wrench ključ kelly cock-a wrench for kelly cock ključ prilagodljivog otvora adjustable wrench ključ za svjećice (= cjevasti ključ) tube wrench ključ za vađenje podišta tornja flooring tool ključanica (= žlijeb u stijenki bušotine) key seat kočnica.

C. B.wall hook kupola radne šipke (roller) kelly drive bushing kutija prve pomoći first aid kit kutija sa reagensima (kemikalijama) box with reagens kutnik square kvadrati bušaćeg stola kelly bushing kvadratni čelik square steel kvebračo (= taninski ekstrakt za smanjenje viskoziteta) quebracho "kozja noga" L "L" profil "L" brace lager za bušaće šipke (= most za uvlačenje šipki u toranj) pipe rack lager za zaštitne cijevi casing rack lanac chain lanac (uže) na kojem su obješena viseća kliješta .tong line lanac sa čeličnom kukom chain with steel hook lančana kliješta chain tongs. S. sprit level libela lift za ugradnju kolone elevator for running casing 10 . reservoir rock (= nivo.A. mule shoe kramp pick kratka teška šipka short drill collar.D. kućica vođe smjene drillers house kućište (= blok motora) housing kućište donjeg pakovanja isplačne glave packing gland housing kućište instrumenta housing for instrument kućište ležaja hausing for bearing kućište membrane tlačnog voda diaphragm housing for discharge line kućište osigurača housing for safety plate kudjelja tow kudjeljno uže rope kuglasti ventil ball valve kuglica jezgroaparata ball for core barrel kuka hook. chain wrench lančani pogon chain drive lančanik sprocket lemilo soldering iron leptir-matica butterfly nut leptir-ventil butterfly valve letva za viziranje lath for adjustment ležaj bearing ležišni tlak (= tlak fluida u formaciji) rock pressure ležište nafte ili plina (=propusna formacija zasićena ugljikohidratima i izolirana nepropusnom pokrovnom stijenom) reservoir. razina) level.RJEČNIK BUŠENJE R-1 NOVSKA (= koljenasti zglob za postizanje otklona kanala bušotine) knuckle joint.H. krhotine suspendirane u isplaci suspend cuttings in the mud križni komad cross tee križno koljeno cross knee kruna sa hvatačem mill shoe with catcher kruna za jezgrovanje core bit kruna za tvrdu formaciju hard formation cutter head krupni pijesak (= šljunak) gravel kruti alat bottom hole assambly. rotary hook kuka sa virblom hook with wireline cone kuka za odmicanje odlomljenih alatki od stijenke kanala bušotine .

fishing magnet masimalno opterećenje load capacity mala brzina bušenja (= mali napredak) slow penetration rate mali bubanj (= bubanj užeta za klipovanje) low drum mali napredak (= mala brzina bušenja) slow penetration rate manevar round trip.up attachment membrana pritiska isplake sa holenderom membrane for mudpressure with connector 11 .kliješta tubing back . trip manifold na isplačnom vodu mud line manifold manifold za iskušavanje manifold for testing manometar pressure gauge manometar isplačne pumpe mud pump pressure gauge manji popravak minor repair Marshov lijevak Marsh funnel viscosimeter mast za navoje bušaćih šipki ili kolone dope masterlog well log materijal za otežavanje isplake (= oteživač) weighting material matica nut matica donjeg pakovanja isplačne glave lower gland nut matica gornjeg pakovanja isplačne glave upper packing gland nut mazalica lubricator mazivo lubricant MBT-pribor sa grijaćom magnetskom mješalicom .RJEČNIK BUŠENJE R-1 NOVSKA lijevak lijevak za izradu isplake lijevi navoj litijeva mast likvidirati (negativnu bušotinu) lim limeno korito lineta lojna vrpca lokacija lom alata lom alata izazvan torzijom lom zbog zamora materijala lopata lopatasto dlijeto lopatica zasuna hopper mud mixing hopper left thread lithium grease abandon (a dry well) tin plate sheet ditch driving plate tallow band (= položaj) location (= havarija.stairs (= osoblje) personne M magnet za hvatanje metalnih krhotina u bušotini .methylene blue capacity equipment with heater magnetic stirrer midlle packing spacer međuprsten pakovanja isplačne glave mehaničar mechanic mehanička tarna spojka mechanical friction clutch mehanički protuhvatač tubbing .off fatigue failure shovel drag bit (= jezik zasuna) plate for valve LJ ljestve ljudstvo (= stube) ladder. rastavljanje nizova i izbacivanje šipki po završetku bušotine) breakdown twist .

š. nipple up diverter or B. pri spuštanju radi određivanja točne dubine bušotine .O.P.O. tape measure mješalica pilot mixer. mixer mlaznica jet.measure in mjerenje dužine b. pin muško . š. pri vađenju radi određivanja točne dubine bušotine .RJEČNIK BUŠENJE R-1 NOVSKA membranska zračna pumpa diaphragm air pump menzura graduated cylinder "mesban" (= mjerna traka) ribbon for measurement. nozzle mlaznica za razbijanje isplake nozzle for shatter mud mokri plin wet gas monofazni utikač one phase plug montaža tornja rigging up rig montažna nadstrešnica structure mashine house montirač (= poluga) lever montirano na saonicama skid mounted montirati diverter ili B.povratna guma za kliješta) rubber spring for tongs "munđar" (= zaštitna obloga) protective can muški navoj male thread. bubanj za namatanje.P.measure out mjerenje temperature u zacijevljenoj bušotini radi ispitivanja kvalitete cementacije . odmatati) reel warp power supply voltage transformer 12 .muški prijelaz (= prijelaz sa dvostrukim muškim navojem) double pin N na dnu na lokaciji na vrhu nabušene krhotine nadgledati nadopunjavati nadzor nakovanj nafta nafta koja sadrži vodu naftno polje nagla promjena kuta namatati namotaj (užeta na bubnju) napajanje električnom energijom naponski transformator (= dno) bottom on the sit (= gornji) top cuttings (= nadzor) supervise fill-up (= nadgledati) supervise anvil oil cut oil oil fild dog leg (= kalem. most za uvlačenje šipki u toranj (= lager za uvlačenje bušaćih šipki) pipe rack mosura cathead motor (= stroj) engine motorist motorman motorska spojka engine cluch mrtvi kraj bušaćeg užeta dead line "mulac" (= zatezno .temperature survay mjeriti krivinu deviation survey mjerna traka (= "mesban") ribbon for measurement. tape measure mesing brass metalna mreža screen metil-oranž indikator methyl orange indicator solution metilensko plavilo methylene blue solution mikrosklopka micro swich mišja rupa mause hole mjerač nagiba slojeva dip meter mjerač nivoa isplake mud level indicator mjerač specifičnog otpora resestivity meter mjerenje dužine b.

spin up navrnuti i dotegnuti spoj (= navrnuti. "dopel-nipel") double male threads. spojiti) make up nazuvica (= dvostruki muški navoj. napuknuti crack nareznica screw cutting nasjedna ploča setting plate nastavak (= produžetak) extension nastavak za nabijanje gume rotacionog preventera cone extension natrijev hidroksid (NaOH) (= kaustična soda) caustic soda. sodium hydroxide natrijev karbonat (Na2CO2) sodium carbonate natrijev kromat indikator sodium chromate indicator solution navarni weldable navoj thread navrnuti (= navrnuti i dotegnuti spoj. spojiti) make up. nipple negativna bušotina dry hole nekvalificirani radnik unscilled labor nemagnetska teška šipka non magnetic drill collar nepomično koloturje crown block nepropusna formacija tight formation nivo (= libela.RJEČNIK BUŠENJE R-1 NOVSKA naprava za prostreljivanje otvora na koloni zaaštitnih cijevi . razina) level nivokazno staklo glass level indicator niz bušaćih alatki drill stirng niz bušaćih šipki drill stem noćna smjena graveyard tour noga tornja (donja sekcija) sa kozom bottom section with gin pole nominalna (nazivna) konjska snaga nominal horse power nominalni kapacitet bušenja nominal depth rating nosač support nosač horizontalnog mosta cat walk support nosač odložnih alatki sa tri koloture set beck with three shaves nosač okvira vrtaćeg stola rotary table support nosač signalnog svjetla lighting support nosač vodilice tlačnog ventila lower valve guide nosač vrtaćeg stola rotary table frame nosač za montažu platforme tornjaša sa nosačima racking platform handling with supports nosač za montažu tornja mast handling suport nosač za priveznice support for sling nosač zadnjih nogu tornja rear masts support nosivost (= kapacitet) capacity novo dlijeto new bit nož knife nožni gas throtle food NJ njihalica Pumping Jack O oblijepljeno dlijeto obljepljivanje dlijeta balled bit (= stvaranje glinovitog čepa na dlijetu) ball up 13 .(= perforator) widowmaker napraviti manevar make trip napuknuće.

orjentiranje alata na površini tool face orientation osciliranje tlaka pumpe fluctuate pump pressure osigurač fuse osigurač klipa snap ring piston osigurač mlaznice nozzle retaining ring osigurač pumpe spring lock washer osigurač svornjaka snap ring for pin osigurač ventila snap ring valve osjetnik (= senzor) xmitter osjetnik gustoće isplake mud level xmitter osjetnik povratnog toka isplake return flow xmitter osjetnik nivoa u isplačnom bazenu pit level transducer. održavati maintain odušak (= holender) quick joint odvijač screwdriver odvodnik prenapona lighting arrester odvrnuti (= demontirati. bubanj za namatanje. W.RJEČNIK BUŠENJE R-1 NOVSKA obruči (stisci) za spuštanje .B. lead telltales oprema equipment opruga spring opruga visećih kliješta spring die for manual tong opruga ventila valve spring opružni osigurač (= sigurnosna kopča) snap ring opskrba. otkvačiti) release osnova (= plan. skinuti) brake out odvrtanje buš. popustiti.T. cijevi casing clamps obujam isplake kojim se puni bušotina je manji od proračunatog (postoji dotok) hole takes less mud than calculated on trip clamp obujmica odjeljivač krutih čestica iz isplake (= separator) separator odjeljivač pijeska iz isplake desander odjeljivač siltoznih čestica iz isplake desilter odmatati (= kalem. flare nut wrench oko za pletenje užeta guy ring okretati turn okrugla turpija round file okrugli čelik steel round bar okrugli čelik sa otvorom steel round bar with hole olovni otisak lead impression block. rastaviti.vađenje kolone zašt. deflection otkopčati (= osloboditi . šipki prilikom instrumentacije (= odvrtanje polomljenih alatki) back off odvrtanje polomljenih bušaćih alatki (= odvrtanje buš. šipki prilikom instrumentacije) back off oglasna ploča (= tabla za obavijesti) plate for information ograda handrails ojačana ploča zasuna retainer plate okasti ključ eye wrench. unhook otopljeni plin (u nafti) dissolved gas 14 . namatati) reel održavanje. deflection otklon od vertikalne osi offset otklonski kut (= otklon kanala bušotine od vertikale) angle of deviation. opskrbiti (= davati) provide opterećenje load opterećenje na dlijeto weight on bit. pit level xmiter osjetnik temperature izlazne isplake temp out xmitter osjetnik temperature ulazne isplake temp in xmitter osloboditi (= otkopčati. otkvačiti) release. sredstvo) device osoblje (= ljudstvo) personne osovina axle osovina centrifugalne pumpe axle for centrifugal pump osovina predležja dizalice jack shaft osovina zasuna axle for gate otežana isplaka heavy mud oteživač (= materijal za otežavanje isplake) weighting material otklon kanala bušotine od vertikale (= otklonski kut) angle of deviation.

otkopčati) release (= razrjeđivač) solution P pad tlaka (= diferencijalni tlak) differential pressure.RJEČNIK BUŠENJE R-1 NOVSKA otplinjač otplinjavanje (isplake) otpor-ispražnjivač polja uzbude motora otpornik otpornost otkvačiti otopina (= degazator) degasser degassing (mud) main motor field discharge resistor (= rezistor) resistor (= snaga. perforacija perforation perforator (= naprava za prostreljivanje otvora na koloni zaštitnih cijevi) widowmaker (= propusnost) permeability permeabilitet peta kolone zaštitnih cijevi casing shoe peta kolone zaštitnih cijevi (prstenasta) drive shoe peta kolone zaštitnih cijevi sa protupovratnim ventilom float shoe peta sa hvatačem jezgre tube shoe with core catcher pH-papir hydrion pH dispenser pijesak sand pijesak suspendiran u vodi ili nafti (= "živi pijesak") running sand pila za drvo wood saw pila za željezo hacksaw pipeta pipette pisač (parametara bušenja) drilling recorder pisaljka (olovka) pisača pencil for printer pješčenjak sandstone pješčenjak zasićen naftom oil sand plamenik welding torch plan (= osnova.. sredstvo) device plin gas plin koji se nakupi u bušotini za vrijeme prekida cirkulacije -u toku manevra (=trip plin) trip gas plin sa visokom sadržinom sumporovodika sour gas plinska bušotina gas well plinski detektor gas detector plinski rezač gas cutting pločica ventila valve plate pločica za uzemljenje grounding plate plosnata turpija flat file plovak float plovak kondenzacijskog lonca otplinjača (degazatora) float for condensation pot plovak otplinjača float for degasser pneumatski klinovi power slips pod zemljom (= ispod površine) subsurface 15 .. drop in pressure pad tlaka na dnu bušotine bottom hole differential pressure padati (= ispustiti) drop "pajser" (= željezna poluga) crow bar pakovanje pumpe packing for pump panel choke manifold-a drilling choke console panel sa otpornicima panel resistor panel za napajanje uzbude motora iz ispravljača control power motor field supply rectifier panel papuča zračnog stola piston type foot valve pas (3 komada) stand pas bušaćih šipki stand drill pipe. sila.. keep tabs on . tribble pasta za lemljenje soldering rease paziti na . čvrstoća) strength (= osloboditi..

rig floor podizanje tornja mast erection. toranj) rig potiskivanje (= povlačenje) displace povećalo disc reader potrošnja goriva fuel consumption povećanje increase povećanje protoka na izljevnoj cijevi increase in return mud flowrate povećanje tlaka increase in presure 16 .belt drive pogonska osovina drive shaft pojačalo turk ampflier pojasni ključ spanner wrench pokazivač nivoa level indicator pokazna tabla point plate poklopac gume ventila valve cover poklopac klipa piston cover poklopac tlačnog voda valve pot cover poklopac usisnog ventila cylinder head plug pokretač starter pokretanje sa benzinskim motorom gasoline starting pokretni agregat za elektro zavarivanje mobile welding machine pokrov bušačke kućice head board pokrovna ploča top flange pokrovna stijena cap rock pokrovno brtvilo top gasket položaj (= lokacija) location poluga (= montirač) lever poluga za otvaranje kuke pomičnog koloturja tool for hook poluga za produžavanje poluge kliješta (radi povećanja momenta) cheater polje field pomično koloturje travelling block pomično mjerilo vernier calliper gauge pomoćni svitak za isklop shunt trip pomoćnik helper pomoćnik vođe smjene assistant driller ponašanje bušotine behavior of the well popravak postrojenja repair rig poprečna traverza (= razupora) spreader poprečna traverza za spajanje nogu tornja gin pole spreader poprečna veza za centriranje connection part of bottom section popustiti (= demontirati. odvrnuti. rastaviti.RJEČNIK BUŠENJE R-1 NOVSKA podinska voda bottom water podište floor. task postaviti kolonu zaštitnih cijevi na konačnu dubinu land casing postavljati cementni čep (= čep) plug postolje pedestal postolje za boce sa plinovima pedestal for cylinders postolje za transport skid for transport postrojenje (= bušaća garnitura. skinuti) brake out porast napretka penetration rate porast nivoa u bazenu gain in pit volume poroznost (= šupljikavost) porosity posada crew posao job. flooring assembly podište ispod nepomičnog koloturja (= druga bina) water table podište tornja derrick floor. derrick erection podloška za cup tester plate for cup tester podloška za jezgroaparat washer for core barrel podložak (= podložna pločica) washer podložna pločica (= podložak) washer podmazivati toranj lubricate rig podmazivati lubricate pogon sa klinastim remenom "V" .

muški prijelaz) double pin prijelaz sa dvostrukim ženskim navojem (= žensko . bit sub prijelaz sa dvostrukim muškim navojem (= muško . substitute prijelaz dlijeto-teška šipka bit collar. pratiti control pramen užeta strand prečistač goriva fuel cleaner predležje (= kompaund. predležje) compound. completion priveznica sling probijač nail punch pročišćavanje reaming produžetak (= nastavak) extension produžetak bočnog nosača botton box extension proizvodna platforma production platform projektirana snaga rated load capacitiy promjeniti (= izmjeniti) change promjer diameter promjerogram (= kavernogram) calliper log promjena mehaničke brzine bušenja drilling rate change 17 . pribor za podizanje jezgre core jack tool box pribor za prešanje stopica tool for copper cable socket prigušivač udarca (= amortizer) shock absorber prigušnica ballast prihvat (= zaglava) stuck prijelaz (= redukcija) reducing joint. prijenos snage ) compound prednji dio klipnjače piston rod prednji nosač bušaće dizalice front drawworks support pregled inspection pregrada baffle prekidač breaker. switch prekidač sa pomoćnom mikrosklopkom breaker with auxiliary swich prekidač za isklop generatora cut out swich preljevna ploča vibratora tin plate for shale shaker preslica visećih kliješta (= vješalica visećih kliješta) hanger for rotary tongs pretkomora izgaranja (motora) chamber assy pretvarač transducer pretvarač zakretnog momenta (= hidrotransformator) torque converter preventerski sklop blow out preventer stack.sapnica otplinjača sub nozzle prijelaz za uvlačenje teških šipki (= vrat) lifting sub prijenos snage (= kompaund. B. transmission priključak za izbijanje jezgre pump out bean priključak za zrak air joint priključna radna stezaljka line up terminal prikupljač uzoraka (=terenski geolog) mudlogger primarni (= prvi) primary primjena.O.P.primjeniti application prirodni plin natural gas prirodni plin koji je u kontaktu s naftom associated gas prirubnica (= "holender") flange prirubnica bušotinske glave drilling spool prirubnica za podešavanje protoka na ciklonu adjusting flange for cyclone pritisak stupca vode water head privesti proizvodnji bring in.RJEČNIK BUŠENJE R-1 NOVSKA povezivati connect to povlačenje (= potiskivanje) displace povlačenje alata short trip povlačenje bušaćeg alata sliped drilling line povrat isplake mud returns povratna isplaka u kojoj ima nafte iz nabušenog ležišta (= pozitivne nabušene čestice) oil show površinski sat surface watch pozitivne nabušene čestice (= povratna isplaka u kojoj ima nafte iz nabušenog ležišta) oil show praćenje. sub.ženski prijelaz) double box prijelaz .

R.plin ili nafta . annulus prva brzina first (1st) speed prvi (= primarni) primary puhalo blower pumpica za niveliranje tornja pump for nivelling pumpna mazalica pump oiler puniti fill punjač charger punjač za film disc loader "puška" za miješanje isplake mud gan "puška" za otpucavanje zaglavljenog bušaćeg alata string shot R rabljeno dlijeto "radapciger" radiona radna guma za čeljusti preventera radna platforma radna šipka radni kraj bušaćeg užeta radni stol radni tlak rampa sa tlačnim vodom i cijevi za zrak second hand bit (= izvlakač) puller workshop ram set for preventer deck kelly (= bušaće uže) drilling line workbrench working pressure substructure ramp assambled with high pressure line and air supply piping beams rampa za navlačenje tornja rascjepka split pin raskrivanje produktivnog sloja (= bušaći radovi počevši od ulaza u produktivni sloj. odvrnuti. skinuti) brake out rastaviti rastaviti (odvrnuti) dlijeto break the bit out rastavljanje nizova i izbacivanje šipki po završetku bušotine (= havarija. drilling in (= demontirati. popustiti.R. privođenje bušotine proizvodnji) completion. "šlisati") leak proslojak (= tanki sloj) thin layer proširenje kanala bušotine (= kaverna) cavity proširivač (= rimer) reamer.RJEČNIK BUŠENJE R-1 NOVSKA promijeniti (= izmjeniti) change promjer size propusna formacija zasićena ugljikohidratima i izolirana nepropusnom pokrovnom stijenom = ležište nafte ili plina) reservoir propusnost (= permeabilitet) permeability propustiti (= propuštati.voda u ležištu oil horizon 18 .M. "šlisati") leak propuštanje isplačne glave leaking out of the swivel propuštati (= propustiti. proširivanje kanala bušotine ispod pete kolone posebnom alatkom under ream proširivati ream protektor guma protector rubber protupovratni ventil float valve protupovratni ventil na koloni zaštitnih cijevi float collar protupovratni ventil za bušaće šipke drill pipe float valve protutlak (= tlak na sloj) backpressure provodni izolator flameproof bushing prozor na koloni (radi bušenja nove bušotine iz starog kanala) window prsten cilindar-košuljice liner lock ring prsten za podešavanje (na jezgroaparatu) shim set prstenasti prostor (= anular) annular space. lom alata) breakdown rasvjetno tijelo (= stropna lampa) celling lamp razdjelnica (= graničnik) spacer razdjelnica nafta .

RJEČNIK BUŠENJE R-1 NOVSKA razina razina kapljevine u bušotini razrjeđivač razupora razvodna glava razvodna kutija razvodna ploča reagirati u slučaju potrebe red bušaćeg užeta na bubnju redač bušaćeg užeta reducir .spojnica reducirati redukcija regulacioni ventil regulator uzbude generatora relej zemljospoja remenica remontni radovi reometar rešetka reversna cirkulacija rezač kolone rezati bušaće uže rezervni diesel-električni agregat rezervni dio rezervoar za gorivo rezervoar za rashladnu tekućinu rezervoar za vodu rezistor rezna ploča "riblji rep" dlijeto "riđan" "rikverc" rimer "rolka špilsajle" rost rotaciona glava rotacioni preventer rotaciono bušenje rotirajući dio preventera rotirajući priključak rotirajući priključak drift indikatora rotor centrifugalne pumpe ručica ručica hvatača za vađenje jezgre ručka ručka za lančana kliješta ručna komanda ručna lampa ručna podesiva sapnica ručna prskalica ručna pumpica ručna tubing kliješta ručna vaga rukovati (= libela. outlet box distribution panel attend to needs layer guide for drilling rope reducing socket (= smanjti) reduce (= prijelaz) reducing joint adjuster valve.M.R. junction box. regulation valve regulator exiter generator ground relay pulley workover job rheometer grate (= indirektni optok) reverse circulation casing cutter cutt off drilling line (= agregat za rasvjetu) emergensy diesel electric power unit spare part fuel tank cooling agent tank water tank (= otpornik) resistor cutting wheel fishtail bit (= cijevni ključ. kočiti) brake core marker handle handle for chain tongs manual control pocket torch manual adjustable choke airless spray gun hand pump snop on tubing tongs hand balance handle S 19 . cat sheave (= substruktura) mast substructure rotary head rotaring blowout preventer rotary drilling rotaring assembly (= virbla) wire line cone wire line for drift indicator impeller for centrifugal pump (= kočnica. R. švedska kliješta) pipe wrench (= brzina u natrag) reverse speed (= proširivač) reamer. nivo) level fluid level (= otopina) solution (= poprečna traverza) spreader distributing head distribution box.

R. smanjiti decrease smanjiti (= reducirati) reduce smeće garbage smjena (= "šihta") shift.P. čvrstoća) strength sinklinala syncline sirena horn sirova nafta crude oil sisalja za vodu (= vodna pumpa) water pump sistem praćenja (geološkog) mud monitoring system sistem za hlađenje cooling system sistem za hlađenje cilindra liner cooling system sistem za pokretanje starting system sistem za povlačenje tornja rig skidding system sistem za uklanjanje čvrstih čestica drilling solids removal system sito sieve sjedište inklinometra seat for driftmeter sjedište inklinometra je na dlijetu "Totco" ring is on the bit sjedište instrumenta seat for instrument sjedište pločice osigurača seat safety plate sjedište ventila valve seat sjekač (= dlijeto-"štemajzl") chisel sjekira axe skinuti (= demontirati. S. čvrstoća) strength soda bikarbona backing soda. rastaviti) break out skladište store house sklopka za promjenu smjera kretanja dizalice drawworks reverse swich sklopnik contactor skreper (= čistač kolone) scraper slobodna točka (= točka zaglave) free point sloj (= formacija) formation slojna voda connate water slojni tlak formation pressure slomiti break smanjeni kapacitet pumpe slow pump rate. odvrnuti. popustiti. smanjenje. sodium bicarbonate solna kiselina (HCl) hydrocloric acid spajati ("štiklati") connect to 20 . otpornost.RJEČNIK BUŠENJE R-1 NOVSKA sabirni bazen slush pit sapnica za ubrizgavanje (goriva) (= "diza") injection nozzle sapnica na choke-u (= erupcijska sapnica) bean sat clock sat pisača clock for printer segment visećih kliješta jaw for rotary tongs semering miksera gasket for mud agitator senzor (= osjetnik) xmitter senzor torziometra torque indicator separator (= odjeljivač krutih čestica iz isplake) separator sigurnosna kopča (= opružni osigurač) snap ring sigurnosna košara safety basket sigurnosna spojnica safety joint sigurnosni branik safety guard sigurnosni prijelaz radne šipke kelly saver sub sigurnosni prijelaz radne šipke sa zaštitnom gumom kelly saver sub with protector rubber sigurnosni ventil safety valve sigurnosni ventil između radne šipke i isplačne glave kelly cock sigurnosni vijenac za teške šipke safety clamp sila (= snaga. otpornost. tour smjer kazaljke na satu clockwise smjer protivan kazaljci na satu counter clockwise snaga (= sila.

nafte ili plina u bušotinu prevent the intrusion of water. plan) device sržna cijev jezgroaparata (= "futer-cijev") inner core barrel stabilizator stabilizer stabilizirani izvor napajanja power conditioner stalaža tin shelf standardni elektropokretač electric starting system stega vice.H. jaram) yoke stezaljka sržne cijevi inner tube damp stezaljka za traku band gridle stezaljka za uže rope clamp stezna matica klipnjače piston rod clamp stojka stand pipe stol za ugradnju zaštitnih cijevi casing table stolica za spuštanje u slučaju opasnosti safety cable slide stolna brusilica pedestal grinding machine stolna bušilica pedestal drill stopica copper cable socket stražnji dio klipnjače crosshead extension stražnji nosač bušaće dizalice rear drawworks support stremen bail. gas or oil into the hole spriječiti zarušavanje prevent the hole from caving spuštanje bušaćeg alata running in hole.I. spona. stega) yoke spremnik baterija battery pack spremnik za rashladnu tekućinu cooling agent tank spremnik zraka (= zračna komora) air chamber spriječiti prodor vode. R. (= vilica. navrnuti i dotegnuti spoj) make up spojiti s ispravnom torzijom make up to corect torque spojna kutija J-box assy spojnica joint spojnica zaštitne cijevi casing collar spona (= vilica. ladder.(= "guskin vrat") goose neck spojiti (= navrnuti.RJEČNIK BUŠENJE R-1 NOVSKA spajder spider specifična težina specific gravity specifični otpor resistivity specijalna spojnica tool joint specijalna spojnica širokog promjera (= FH spojnica) full hole joint spir (=hvatač odlomljenih bušaćih šipki) spear spirala za overshot spiral grapple for overshot spiralni nosač spiral leg spoj connection spoj između isplačne glave i gibljivog crijeva . derrick down spuštati run. stairs. jaram. run in spuštati kolonu run cassing srebrni nitrat (AgNO3) silver nitrate srednja sekcija middle section sredstvo (= osnova. spuštanje tornja mast down. link stremenovi elevatora elevator links stroj (= motor) engine strojarska grupa (= strojna grupa) engine group strojna grupa (= strojarska grupa) engine group strojna kliješta (= kliješta za navrtanje bušaćih šipki) rotary tongs stropna lampa celling lamp strujni agregat electric generator set strujni prekidač grijača space heater breaker strujni transformator current transformer stube (= ljestve). stube na tornju derrick staiwais stube sa rukohvatom stairs with handrails stup reflektora reflector post stvaranje glinenog obloga na dlijetu ball up 21 .

RJEČNIK BUŠENJE R-1 NOVSKA stvaranje kanala u cementu uslijed prodora fluida ili plina kroz cem. W. tour tin rod (= zaglavljene šipke) stuck pipe full hole friction socket (= propustiti. propuštati) leak (= zaštitna kaciga) helmet (= krupni pijesak) gravel (= "šekl") shakle shale heaving shale conductor. kašu (= "čeneling") channeling stvaranje kaverni ispiranjem formacije (najčešće u solnim naslagama) washout stvrdnjavanje cementa waiting on cement.joint (= oglasna ploča) plate for information sand trap.indikator (BaCl2) sulphate indicator powder sumporna kiselina (H2SO4) sulphuric acid sumporovodik (H2S) hydrogene sulphide sušač zraka air drier suženje kanala bušotine u kavernoznim formacijama bridge Š šablona za navoje "šahta" šef tornja "šekl" šesterokutna radna šipka šesterokutni čelik "šihta" šipka za lemljenje šipke u prihvatu široki promjer "šlips" "šlisati" šljem šljunak škopac škriljac škriljac koji bubri "šoder"-kolona "španer" "špilsajla" štampač štihača "štiklanje" štitnik štoperica šupljikavost švedska kliješta pattern for thread (= jama ispod tornja) cellar senior driller. svežanj (= "bunt") bundle svitak coil substruktura (= rost) mast substructure sudoper sink suhi plin stripped gas sulfat . "riđan") pipe wrench T "T" .C. mud outlet line (= zatezni vijak) pull screw catline printer spade stab (= branik) guard stop watch (= poroznost) porosity (= cijevni ključ.spojnica) "T" -joint (= "T" .knee tee.koljeno "T" .O. (= "T" .komad "T" .komad) "T" . saffting pit (= kvebračo) quebracho 22 .spojnica tabla za obavijesti taložni bazen taninski ekstrakt za smanjenje viskoziteta "T" . tool pusher (= škopac) shakle hexagonal kelly steel hexagonal (= smjena) shift.

monkeyman.) teška šipka drill collar.C. rostabout tornjaška bina fourble board.RJEČNIK BUŠENJE R-1 NOVSKA tanki sloj (= proslojak) thin layer tanjurić klipa plate piston tehničar za isplaku mud technician tekuća faza liquid phase tekući liquid terenski geolog (=prikupljač uzoraka) mudlogger termoelement thermocouple termometar thermometre tesar carpenter tester (= uređaj za iskušavanje sloja) formation tester testiranje (= iskušavanje sloja) drill stem test. must racking platform. bušaća garnitura) rig tornjaš derrickman. tap trn trobridi ključ edge key trofazni utikač three phase plug trokonično dlijeto za tvrde formacije tree cone bit trokonično mlzno dlijeto tree cone jet bit trokraka matica za ciklon adjusting tree-nut for cyclone trokraki ventil three arm valve. slack off weight težina alata na kuki weight of string.S. runaround torzioni prijenosnik torque transfer totalni gubici total loss traka band transmisija (= prijenos snage) transmission traverza za povlačenje tornja sa koloturom beam with shave treća brzina thrid speed trip plin (= plin koji se nakupi u bušotini za vrijeme prekida cirkulacije .P.shaped cable gland tubing . monkey board. (= postrojenje. keypad tlačna membrana pressure diaphragm tlačna sklopka pressure swich tlačni ventil discharge valve tlačni vod discharge line tlak fluida u formaciji (= ležišni tlak) rock pressure tlak na dnu bušotine bottom hole presure tlak na sloj (= protutlak) backpressure točka promjene krivine kickoff point točka zaglave (= slobodna točka) free point tokarski stroj centre lathe toranj derrick.ključ tubing wrench turbobušenje turbo drill turbobušilica turbine turbopuhalo turbocharger assy turpija file turpija.W.D. topman.T. D. taper tap. W. polukružna half round file 23 . težina (= uteg) weight težina alata kod zadizanja pick up weight. tijelo body tijelo cup testera cup tester body tinol žica za lemljenje tin wire solder tipkalo push button tipkovnica (= tastatura) keyboard. three way valve trošna ploča centrifugalne pumpe wear out for centrifugal pump trošna ploča pumpe pump plate tropero dlijeto "riblji rep" tree wing fishtail bit trubasta kabelska utičnica trumpet . DST teška bušaća šipka heawy weight dril pipe (H. mast.u toku manevra) trip gas fish tap.

profil "U" . total H. stab (slips) ubrizgavati (= utiskivati) inject učvrstiti nevezane formacije consolidate loose formations udarač fishing jar.RJEČNIK BUŠENJE R-1 NOVSKA U "U" . T..D. ulošci čeljusnog preventera za zatvaranje punog profila blind rams ulošci visećih kliješta gripping for manual tongs ulošci vrtaćeg stola (= kvadrati) master bushing ulošci za ručne klinove gripping die for manual slips uložak (= umetak) insert uložak kupole insert for bushing uložak za centriranje kolone insert for alignement casing uljna pumpa za podmazivanje lanca oil pump for chain lubrication uljna pumpica oil pump uljni filter oil filter umetak (= uložak) insert unimer test meter univerzalni stol table unutarnji profil I. total metrage. inside diameter upaliti (motor) turn on upravljačka kartica control circuit board upravljačka komanda zračnog vitla winch control upravljački modul remote control module upravljački modul elektromagnetne kočnice control modul for brake upravljački panel bušaće dizalice control panel for drowworks upravljački pult drilling panel upravljački sklop zračnog propuhivanja purge air controller assy ured office uredski materijal office material uređaj za dotezanje šipki easy-torque uređaj za iskušavanje sloja (= tester) formation tester uređaj za pročišćavanje isplake mud cleaner usisna korpa suction basket usisna (ispusna) cijev tail pipe usisni bazen mud box. suction mud tank usisni filter suction strainer usisni manifold suction manifold usisni ventil suction valve usisni vod suction line usporiti slow down uška ear uteg (= težina) weight uteg za viseća kliješta tong counter weight unit utični relej plug-in relay utičnica connector.R. ukupno izbušeno metara total meters drilled.M.S. socket utiskivanje tekuće faze isplake u bušotinu injecting the liquid phase of mud into the hole utiskivati (= ubrizgavati) inject utisna bušotina injection well uvlačenje čekića u toranj R/U hammer 24 .bar ubaciti (klinove) put in (slips).D. jar udarni ključ shock wrench ugljikohidrat hydrocarbon ukopčati spojku (= "ukuplati") engage "ukuplati" (= ukopčati spojku) engage ukupni sati rada dlijeta total hours on bit. pole plug.

P. quick coupling (= jaram.RJEČNIK BUŠENJE R-1 NOVSKA uvodna kolona uvodnica uvući bušaću šipku izazivač smrti ili ozbiljne povrede radnika uzorak uzvojnica uže za inklinometar i sl. wash out singles roller roller guide outside diameter.D.O. uže za uvlačenje šipki u toranj užnica (= konduktor .H. calcium hydroxide.kolona) surface casing shaped cable gland pick up the drill pipe widow maker sample exciter sand line high line (= kolotur) sheave V vaditi vađenje alata iz bušotine vađenje komad po komad valjak redača bušaćeg užeta valjak .vodilica vanjski promjer vapno Ca(OH)2 varilac varistor vatrogasna spojnica vatrogasni aparat vatrogasni razvodnik vatrogasni spoj vatrogasno crijevo velika brzina bušenja veliki bubanj veliki generalni popravak ventil ventilski dijelovi na bregastoj osovini ventilski sklop ventilator versen vibraciono sito vibrator vijak vijak nosača usisnog ventila vijak za drvo vijak za lim vijenac vijenac automatskih klinova viktaulik spojnica vilica vilica za podizanje tereta viljuškasti ključ virbla viseća kliješta visina viskozitet visokotlačna ručna pumpa visokotlačni ventil visokotlačno gibljivo crijevo vitlo vitlo sa okretnom kukom vješalica visećih kliješta pull out come out of the hole. spona) yoke fork for loading fork wrench (= rotirajući priključak) wire line cone lead tong height viscosity high pressure manual pump high pressure valve high pressure flexible hose winch winch with rotating hook (= preslica visećih kliješta) hanger for rotary tongs 25 . lime welder suppresor fire hose coupling fire extinguisher fire distribution fire union fire hose high penetration rate (= glavni bubanj) main drum major overhaul valve valve train components valve assembly cooling fan hardness titrating solution vibrating screen shale shaker screw lock bolt wood screw sheet metal screw wreath wreath for automatic slips victaulic joint.O. O. stega.

začepiti) plug back zarušavanje. W. mud return line fill-up line hydrogene peroxide guide wire line guide guide shoe upper valve guide make sure (= sisaljka za vodu) water pump driller. zarušiti come down zarušavanje stijenki kanala bušotine caving zasjecanje kanala bušotine side tracking zasun (= jezik ventila) gate zaštitna cijev casing zaštitna guma za stremenove protective rubber for links zaštitna kaciga (= šljem) helmet zaštitna kapa protector.O.O.povratna guma (= "mulac") rubber spring for tongs zatvoriti anularni preventer close on annular B.RJEČNIK BUŠENJE R-1 NOVSKA vjetrobran vježba erupcije vod za gušenje vod za punjenje vodikov peroksid (H2O2) vodilica vodilica čeličnog užeta vodilica (na peti kolone zaštitnih cijevi) vodilica ventila voditi brigu vodna pumpa vođa smjene vrat vremenski relej vreteno vreteno trokrakog ventila vrijeme stvrdnjavanja cementa vršna sekcija tornja vrtaći stol wind wall pit drill kill line.P. crown block section. thread protector zaštitna košara isplačne sisaljke sucking filter zaštitna obloga (= "munđar") protective can zaštitne rukavice safety gloves zatezač tensioning tool zatezni vijak (= "španer") pull screw zatezno . junior driller (= prijelaz za uvlačenje teških šipki) lifting sub timer relay spindle spindle for three arm valve waiting on cement. zadići pick up zadignuti dlijeto sa dna lift the bit off the bottom zaglava (= prihvat) stuck zaglavljene šipke (= šipke u prihvatu) stuck pipe zakopčati hook up zakovica rivet zamor fatigue zaplinjena isplaka gas cut mud zaplinjena nafta live oil započeti postupak gušenja bušotine begin kill procedure zapuniti (= izraditi most.C. tlak u prstenastom prostoru i dotok u bazen record drill pipe pressure. top section rotary table Z zabilježiti tlak bušaćih šipki. casing pressure and flow in pit dish spud in zabušiti začepiti (= izraditi most. zapuniti) plug back zadići radnu šipku pick up kelly zadignuti. zatvoriti bušotinu podesivom sapnicom finish shut-in at choke manifold zatvoriti elevator oko bušaće šipke larch on zatvoriti ventil close valve zaustaviti pumpe stop all pumps zaustavljač shut down 26 .

(= dlijeto za tvrde formacije) rock bit 27 .ženski prijelaz žičana četka "živi pijesak” žljeb u stijenki bušotine žrvanj žrvanjsko dlijeto buble camera buble (= "pajser") crow bar box.RJEČNIK BUŠENJE R-1 NOVSKA završavanje bušotine znak upozorenja zračna komanda zračna komanda bušaće dizalice zračna komanda kelly spinner-a zračna komora zračna sirena zračna spojka zračni čekić zračni filter zračni motor zračni pokretač zračni sistem pokretanja zračni stol za ugradnju tubinga zračno crijevo zračno vitlo zupčanik zupčasta pumpica zupčasta spojka zvono za hvatanje pri instrumentaciji zvono za hvatanje zaštitnih cijevi zvono ventila (= raskrivanje proizvodnog sloja) drilling in sign for warning air control drawworks air control kelly spinner air control (= spremnik zraka) air chamber air horn air chlutch. cijevi) casing bowl valve bell Ž žarulja žarulja za kameru željezna poluga ženski navoj žensko . airflox chutch air hammer air filter air motor air starter air sterting system air operated tubing spider air hose air hoist. female thread (= prijelaz sa dvostrukim ženskim navojem) double box wire brush (= pijesak suspendiran u vodi ili nafti) running sand (= ključanica) key seat cone cone bit. air winch pinion toothing pump chluch gear die collar (coupling) (= alatka za popravak oštećenja na nizu zašt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful