46536683 RPH Dunia Sains Dan Teknologi Tahun 1 KSSR

http://syazalina83.blogspot.

com
Hidup Atau Bukan Hidup?

Tajuk: Ringkasan

HIDUP ATAU BUKAN HIDUP? Di dalam tajuk ini, murid diperkenalkan dengan benda hidup dan benda bukan hidup.Murid-murid dapat mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup. Sains Hayat 1.1 Memahami cirri benda hidup dan benda bukan hidup. 1.1 .1 Mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup. 1.1.3 Menjelaskan pemerhatian secara lakaran, TMK, penulisan atau lisan. 4 waktu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kad gambar Kad imbasan – benda hidup, benda bukan hidup. Lembaran Kerja1 - Penilaian Lembaran kerja 2 - Penilaian Lembaran kerja 3 - Pemulihan Lembaran kerja 4 - Pemulihan Lembaran kerja 5 - Pengayaan Lembaran kerja 6 - Pengayaan

Kandungan Standard: Standard pembelajaran:

Tempoh masa: Sumber:

Aktiviti:

1. Guru membimbing murid menamakan semua benda di sekeliling berdasarkan pemerhatian dan pengetahuan sedia ada. Aktiviti kajian lapangan (luar bilik darjah) 1.1 Menama dan menyenaraikan benda-benda yang terdapat di kawasan kajian. 1.2 Murid memilih dan melakar satu benda berdasarkan pemerhatian mereka. 2. Kembali ke bilik darjah 2.1 Guru menampal 2 contoh gambar bagi benda hidup dan 2 contoh gambar benda bukan hidup di dalam ruangan yang disediakan pada papan tulis.(Guru belum memperkenalkan/menyebut benda hidup dan benda bukan hidup) 2.2 Murid menampal hasil lakaran ke dalam ruangan yang disediakan itu. Guru membimbing murid sambil menanya i. Kenapa saya kumpulkan gambar – gambar ini? ii. Apakah yang sama dalam gambar ini? iii. Apakah beza pada gambar ini? 2.3 Murid menerangkan kenapa lakaran mereka ditempatkan di dalam ruangan tersebut.

6

Penilaian: Aktiviti Pemulihan: Menyiapkan Lembaran Kerja 1 dan 2.blogspot.1 Guru membekalkan kotak/sampul yang mengandungi gambar/model kepada kumpulan murid. Aktiviti Pengayaan: 7 .3 Pembentangan hasil kerja kumpulan.2 Murid mengelaskan gambar-gambar mengikut kumpulan benda hidup dan benda bukan hidup.1 Murid menampal kad imbasan ke ruangan pengelasan yang telah dibuat.http://syazalina83.com Hidup Atau Bukan Hidup? 2.4 Pembetulan/pengelasan semula akan dibuat selepas perbincangan. Guru membimbing murid untuk menguasai unit pembelajaran dengan menggunakan teknik yang bersesuaian. 4. Murid menyiapkan lembaran kerja 3 dan 4. Guru memperkenalkan istilah benda hidup dan benda bukan hidup dengan menggunakan kad imbasan. Murid menyiapkan lembaran kerja 5 dan 6. 4. Pengelasan benda hidup dan benda bukan hidup 4.(Guru membimbing murid mengenal pasti kriteria yang digunakan untuk pengelasan) 3. 4. 3.

Benda bukan hidup tidak memerlukan makanan dan minuman. Benda bukan hidup adalah benda yang tidak pernah mengalami proses hidup.blogspot.tidak bergerak dan tidak membiak.http://syazalina83. Benda bukan hidup tidak bernafas. Benda bukan hidup juga tidak melalui proses tumbesaran. Benda hidup memerlukan makanan dan minuman.com Hidup Atau Bukan Hidup? Nota TARIKH: Tumbuhan dan haiwan adalah benda hidup. tumbuhan benda hidup haiwan pokok kelapa kucing burung pokok pisang ikan ular bukan benda hidup bola beg cerek 8 .Tanpa makanan dan minuman benda hidup akan mati. Benda hidup juga melalui proses tumbesaran. Benda hidup bernafas. bergerak dan membiak.

http://syazalina83.com Hidup Atau Bukan Hidup? Lembaran Kerja 1 TARIKH: Bulatkan ( O ) pada benda hidup Gariskan ( / ) pada benda bukan hidup.blogspot. 9 Markah: / 14 .

Contoh benda hidup √ benda bukan hidup benda hidup benda bukan hidup benda hidup benda bukan hidup benda hidup benda bukan hidup benda hidup benda bukan hidup benda hidup benda bukan hidup benda hidup benda bukan hidup Markah: 10 / 6 .blogspot.com Hidup Atau Bukan Hidup? Lembaran Kerja 2 TARIKH: Tandakan (  ) pada jawapan yang betul.http://syazalina83.

http://syazalina83.blogspot. Tampal gambar pada lembaran kerja yang disediakan. 11 .com Hidup Atau Bukan Hidup? Lembaran Kerja 3A TARIKH: Potong gambar benda hidup dan benda bukan hidup.

blogspot.http://syazalina83. benda hidup benda bukan hidup Markah : 12 / 10 .com Hidup Atau Bukan Hidup? Lembaran Kerja 3B TARIKH : Tampal gambar pada ruangan yang betul.

http://syazalina83.blogspot.com Hidup Atau Bukan Hidup? Lembaran Kerja TARIKH : Padankan gambar pada kumpulan benda hidup dan benda bukan hidup 4 benda hidup benda bukan hidup Markah: 13 / 5 .

Air mineral Markah: 14 / 10 . 5 TARIKH : Tandakan (  ) pada benda hidup dan ( X ) pada benda bukan hidup.blogspot.com Hidup Atau Bukan Hidup? Lembaran Kerja 1.http://syazalina83.

http://syazalina83.com Hidup Atau Bukan Hidup? Lembaran Kerja 6 TARIKH : Kumpulkan benda hidup dan benda bukan hidup.blogspot. baldi monyet lampu suluh bayi jam siput kapal benda hidup pokok pisang basikal benda bukan hidup baldi 15 Markah: / 8 . Tulis perkataan pada ruangan yang disediakan di bawah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.