BAROK

- nakon smrti Lassa i Palestrine, dolazkom opere označuje se kraj renesanse (1594) - barok počinje operom Dafne 1598. godine - krajem 16. st u Firenzi se skupila skupina umjetnika koji su vodili raspravu o tome kako oživjeti antičku tragediju (tzv. FIRENTINSKA CAMERATA) i oni rade prvu operu uz pretpostavku da je slična tragediji (prototip)

- PRVE OPERE
DAFNE i EURIDIKA - Jacopo Peri - izgubljena Dafne - sačuvana u fragmentima Euridika ORFEJ - Claudio Monteverdi - prvi poznatiji skladatelj ranobarokne opere o o o o o o o o o o o o nazivane su «drama per musica» od riječi opus – eris, n. dolazi naziv nema orkestra već manji broj izvođača i instrumeneata jednostavana instrumentalna pratnja u akordima prati glumce i izvođače dominiraju riječi monodija – solo pjevanje uz ins. pratnju počinju fanfarama pa imaju prolog (pričanje sadržaja) sastoje se od manjih cjelina – stavaka (brojeva) uvertira, recitativ, arioso, arije PARTITURA – notni zapis za operu zapisane na dva načina – što se pjeva, dole što se svira arije – solo pjevanje u kojem se ističe pojedinac koji govori o svojim emocijama

OBILJEŽLJA BAROKNE GLAZBE:
1. BASSO CONTINUO o onaj koji stalno traje ili šifrirani bas o njegovim gubitkom prestaje barok o notama zapisuju glasovnu dionicu, a ispod šifre (akorde) i to njihovu vrstu no ne mjesto i način sviranja – IMPROVIZACIJA o instrumenti s tipkama za akorde (čembalo, orgulje) + viola da gamba (violončelo) su bili instrumentalna pratnja kroz cijelu skladbu 2. MOTORIČNOST o stalno ponavljanje iste ritamse figure o ne može se izvoditi vokalno 3. DINAMIKA o plošna (stepenasta) – nagle promjene iz tihog (piano) u glasan (forte) blok i obrnuto o jer čembalo i orgulje nemaju crescendo i decrescendo o improvizacija jer za nju nema oznaka 4. MONODIJA o solo pjevanje uz instrumentalnu pratnuju 5. POLIFONIJA o svi glasovi ili idionice donose samostalne melodijske linije i zato su ravnomravni o kontrapunkt

melankonični/veseli.. rit. puta solističku dionicu uz ulogu b. pavane. sarabande. flauta. zabavama BACH – Suita u D duru – fraza – smislene cjeline a u baroku nepovezane. gigue stavci koji nisu plesovi – ouvertura (preludij) i air sviraju e na dvorskim koncertima.7. oboa)koji izvode epizode i orkestra (tutti) – gudači i čembalo koji izvode temu (ritornello) prvi i posljednji stavak su često pisani u formi baroknog ronda BAROKNI RONDO – jedna tema koja e više puta ponavlja a između su eoizode Fran.. polifonija.Francesco Spangaluther – Hrv. slijed.brzi. a donji pojačava alikvotne tonove o Viola da gamba INSTRUMENTALNE VRSTE BAROKA SUITA o o o o o o o o o o o o KONCERT CONCERTO GROSSO . fgura. polagani. .. mjera. najmanje ¾ stavka a može biti i preko 12/13 kontrasti među plesovima – brzi/spori. zajednički je TONALITET stavci .. tempo. brzi izmjena skupine solista (soli ili concertino) – izdvajanje 2 do 4 instrumenta(puhački – truba.o IMITACIJA – postupak u kojem se tema nakon izlaganja u jednom glasu ponavlja u drugom 6.4) i konsonance uvodi se tonski sustav – dur i mol – alikvotni ton ga drži (niz tiših koji prate temeljni i daju mu boju i punoću) VIOLE o Viola d'amore – dvostruki red žica po gornjima se svira.. TONALITET o o o o rijetko se pojavljuju modusi pojava vođice – uspostava novog odnosa među tonovima koji nisu svi ravnopravni: disonanace (2. najčešći slijed – allemande. courante..BACH – Brandenburški koncerti (6) – čembalo ima 1.c. skladatelj (?) o o o o stavci poredani po kontrastu brzine (3). limeni puhači. kontrapunkt. MONOTEMATIKA o jedna tema u jednom stavku 7. alemande.Antonio Vivaldi – 4 Godišnja doba – proljeće – glazbeni opisi teksta o o o nastaje smanjenjem solija na jednog solista u concertu grossu 3 stavka (brzi – polagani – brzi) prvi i treći – barokni rondo . uvertira – air – gavotte – bourree – gigue SOLISTIČKI KONCERT .) estampida. niz – izbor stiliziranih plesnih stavaka poredanih po kontrastima najstarija glazbena instrumentalna vrsta u Italiji se naziva PARTITA razvija se iz stiliziranih plesova (iz pledsa izvađena mjera.

.Tomaso Cecchini rodom iz Verone . .16. st se spajaju i nastaje BAROKNA SONATA – višestavačna komorna skladba s kontrastom u rasporedu stavaka . – Sonata Religiosa VOKALNO – INSTRUMENTALNE VRSTE MOTET o o jednostavačna crkvena skladba no prihvaća obilježlja monodijskog stila vokalni solisti uz pratnju b.već oko 1600.c. uz pratnju b.srkvena i svjetovna glaba . zborovi.Arcangelo Corelli o o o o o crkvena sonata (sonata da chiesa) 4 stavka. orkestralni odlomak . ozbiljnije. izmjena muškog i ženskog glasa.st.st o Sacrae Cantiones – 27 moteta jednoglasnih i peteroglasnih – jedina sačuvana zbirka o elementi renesanse i baroka .HRVATSKA .U 17. plesni ugođaj . a inače 2 soprana i 2 alta o motet za jednu skupinu instrumenata ili za 1 glas na jednom papiru o 16/17. dueti. Josip Slavenski – ista komp. orkestar sastoji se od brojeva (recitativ. jeziku o Canite et psalite o Ex ore infantium – ABA (Da capo). kontrast – brzi –polagani – brzi – polagani stavak 2. .sonata za violinu i basso countinuo te TRIO SONATA .g u Veneciji Gabrielli sklada no ne zna kako da to nazove .SONATA .TRIO SONATA – 4 izvođača (b.c + 3) . ins.kao kod opera) lirskog je karaktera i kraćeg trajanja .20.Vinko Jeličić o Panassia militia (Nebeska vojska) o zbirka duhovnih koncerata o moteti KANTATA o o o vokalno .Ivan Lukačić o Quam pulchra es (zbor – solisti se izmijenjuju – tekst iz Pjesme nad pjesmama) – sakralno. na lat.instrumentalni oblik za soliste.sonate sa samo 1 stavkom za jedan melodijski ins.c./17.st . arija. stavak – imitacija komorna sonata (sonata da camera) veći broj stavaka. svečanije . zbor.

bijeg po strogom kontrapunkutu – prividna jednostavnost no zapravo polifoniija (najteži.narodni jezik .obl) kontrapunkt – glas je različit ali proizlazi iz same teme ponavljanje jedne teme koja se prenosi iz glasa u glas 3 djela (ekspozicija. – ins. oro. žrtva. provedba.st dobio partituru i izveo ponovo solisti.homofon radi istivcanja dionica .streto – završni najsloženiji dio – glasovi vraćaju kanonski temu) PRELUDIJ – stavak koji predhodi fugi (tocata) Bach – zbirka «Umjetnosti fuge) opsiuje Kristov križni put i muku prema jednom od 4 evanđelja vrsta oratorija – razlikuje se samo po sadržaju J. i narodnom jeziku pripovjedač .historicus Georg Fridrich Handel o Mesija – 3 dijela – Isusov život. smrt o «Nama na spas dijete se rodilo» o mješoviti zbor + orkestar o imitacija. podloga je protestanstski koral – jednostavan. 2 zbora i orkestar homofonija.1 (prostorija gdje se molilo i svećenici su pjevali) vok. oblik za soliste.melodija u najvišem glasu . zbor i orkestar koji se sastoji od brojeva ima sve kao opera jedino nema scenu (zato i nema svjetovnih sadržaja) svečan ugođaj.g.-Bach koristi protestantske korale na narodnom jeziku ORATORIJ o o o o o o Od lat. Bach (muka po Mateju) – Felix Mendelson u 19. motoričnost o coda na kraju MOTIV – najkraća muzička misao sa smislom – lako pamtivo Pasija o o o o o o o o FUGA o o o o o o o LAT. dramski karakter. pregledan . duže trajanje na lat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful