You are on page 1of 11

‫صخسرز وأس‪ٚ‬غٓ حا٘‪1 ْٛ‬‬

‫‪ِ 1.1‬غًٕ‪ِ,‬زب‪ٛ‬ث زاْ ِٕ‪ٌٛ‬يش حروف‪ 2‬جا‪ٚ‬ي ح‪ٛ‬غضً‬
‫‪ِ 1.6‬غًٕ‪ِ,‬زب‪ٛ‬ث زاْ ِٕ‪ٌٛ‬يش حروف‪ 2‬جاوي برسامبوغ‬
‫‪ِ 1.6‬غًٕ‪ِ,‬زب‪ٛ‬ث زاْ ِٕ‪ٌٛ‬يش ص‪ٛ‬و‪ ٛ‬واث حزب‪ٛ‬ن‬
‫‪ِّ 1.6‬باخ‪ِّ,‬بيٕا زاْ ِٕ‪ٌٛ‬يش فزوخاءْ ِ‪ٛ‬زٖ زرفس ص‪ٛ‬و‪ ٛ‬واث حزب‪ٛ‬ن‬
‫‪ِ 1.6‬غًٕ‪ِّ,‬باخ زاْ ِٕ‪ٌٛ‬يش فزوخاءْ زرفس ص‪ٛ‬و‪ ٛ‬واث حزح‪ٛ‬ح‪ٛ‬ف‬
‫‪ِ 1.1‬غًٕ‪ِّ,‬باخ زاْ ِٕ‪ٌٛ‬يش فزوخاءْ زرفس ز‪ٚ‬ا ص‪ٛ‬و‪ ٛ‬واث حزح‪ٛ‬ح‪ٛ‬ف‬
‫‪ِ 1.6‬غًٕ‪ِّ,‬باخ زاْ ِٕ‪ٌٛ‬يش فزوخاءْ زرفس ص‪ٛ‬و‪ ٛ‬واث حزب‪ٛ‬ن زاْ حزح‪ٛ‬ح‪ٛ‬ف‬
‫‪ِّ 1.6‬باخ‪ِّ,‬بيٕا زاْ ِٕ‪ٌٛ‬يش رغىاي واث زاْ واث ِجّ‪ٛ‬ع زرفس ص‪ٛ‬و‪ ٛ‬واث‬
‫حزب‪ٛ‬ن زاْ حزح‪ٛ‬ح‪ٛ‬ف‬
‫‪ِّ 1.6‬باخ‪ِّ,‬بيٕا زاْ ِٕ‪ٌٛ‬يش ايج ِ‪ٛ‬زٖ يغ ِغٕس‪ٚ‬غي رغىاي واث زاْ واث‬
‫ِجّ‪ٛ‬ع‬
‫أاٌيضيش‪ٛ٘-‬راياْ‪،‬وٍبي‪،ٓٙ‬وٍّ‪،ٓٙ‬فّٕب‪ٙ‬باءيمىٓ‬
‫حا٘‪1 ْٛ‬‬
‫صخٕسرز وٕس‪ٚ‬غٓ حا٘‪ 1 ْٛ‬زِ‪ٛ‬الوٓ زغٓ حاج‪ٛ‬ق ِغًٕ‪ِ،‬زب‪ٛ‬ث زاْ ِٕ‪ٌٛ‬يش حروف‪-‬‬
‫حروف جا‪ٚ‬ي ح‪ٛ‬غضً‪.‬ايضي فالجزٔذ ازاٌٗ ِغًٕ‪ِ،‬زب‪ٛ‬ث زاْ ِٕ‪ٌٛ‬يش حروف‪2‬‬
‫جا‪ٚ‬ي ح‪ٛ‬غضً زغٓ بخ‪ٛ‬ي زاْ ِّبيذاوٓ حروف يغ ّ٘فز صاَ ب‪ٛ‬ري‪.‬‬
‫حاج‪ٛ‬ق يغ وس‪ٚ‬ا ف‪ٛ‬ال ازاٌٗ ِغًٕ‪ِ،‬زب‪ٛ‬ث زاْ ِٕ‪ٌٛ‬يش حروف‪-‬حروف جا‪ٚ‬ي‬
‫بزصّب‪ٛ‬غ‪.‬ايضي فالجزٔذ ازاٌٗ ِغًٕ‪ِ،‬زب‪ٛ‬ث زاْ ِٕ‪ٌٛ‬يش حروف‪-‬حروف جا‪ٚ‬ي يغ‬
‫ب‪ٌٛ‬يٗ زصّب‪ٛ‬غ زاْ حيسق ب‪ٌٛ‬يٗ زصّب‪ٛ‬غ‪.‬صاليٓ ايج ِّبيذاوٓ حروف يغ ب‪ٌٛ‬يٗ‬
‫زصّب‪ٛ‬غ زاْ حيسق ب‪ٌٛ‬يٗ زصّب‪ٛ‬غ‪.‬‬
‫حاج‪ٛ‬ق يغ وخيض ف‪ٛ‬ال ازاٌٗ ِغًٕ‪ِّ،‬باخ زاْ ِٕ‪ٌٛ‬يش ص‪ٛ‬و‪ ٛ‬واث حزب‪ٛ‬ن‪.‬ايضي‬
‫فالجزٔذ ازاٌٗ ِغًٕ حروف ؤ‪ٚ‬وً زاْ و‪ٔٛ‬ض‪ِّ،ٓٔٛ‬باخ ص‪ٛ‬و‪ ٛ‬واث حزب‪ٛ‬ن صزحا‬

‫‪1‬‬

‬ايضيذ ازاٌٗ ِّباخ‪ِّ،‬بيٕا زاْ ِٕ‪ٌٛ‬يش زغٓ بخ‪ٛ‬ي‬ ‫اياث ِ‪ٛ‬زٖ يغ ِغأس‪ٚ‬غي راغىا واث زاْ واث ِجّ‪ٛ‬ع‪.‬ايضي فالجزٔذ ازاٌٗ ِغًٕ زاْ ِّباخ فزواحاْ زرفس ص‪ٛ‬و‪ ٛ‬واث‬ ‫حزح‪ٛ‬ح‪ٛ‬ف صزحا ِٕ‪ٌٛ‬يش فزواحاْ زرفس ص‪ٛ‬و‪ ٛ‬واث حزح‪ٛ‬ح‪ٛ‬ف زغٓ بخ‪ٛ‬ي‪.‬‬ ‫زاْ حاج‪ٛ‬ق يغ حزاخري ازاٌٗ ِّباخ‪ِّ،‬بيٕا زاْ ِٕ‪ٌٛ‬يش اياث ِ‪ٛ‬زٖ يغ ِغأس‪ٚ‬غي‬ ‫راغىا واث زاْ واث ِجّ‪ٛ‬ع‪.‬‬ ‫حاج‪ٛ‬ق والفٓ زاٌُ صخٕسرز وٕس‪ٚ‬غٓ ايٓ ازاٌٗ ِّباخ‪ِّ،‬بيٕا زاْ ِٕ‪ٌٛ‬يش راغىا‬ ‫واث زاْ واث ِجّ‪ٛ‬ع زرفس ص‪ٛ‬و‪ ٛ‬واث حزب‪ٛ‬ن‪.‬يغ حزاخري ازاٌٗ ِّبيٕا فزواحاْ زرفس ص‪ٛ‬و‪ ٛ‬واث حزب‪ٛ‬ن زغٓ‬ ‫بخ‪ٛ‬ي‪.‫ِٕ‪ٌٛ‬يضذ زغٓ بخ‪ٛ‬ي‪.‬ايضي صفزحي يغ زراحاوٓ ازاٌٗ ِغًٕ زاْ ِّباخ فزواحاْ صزحا‬ ‫ِٕجٍيش فزواحاْ زرفس ص‪ٛ‬و‪ ٛ‬واث حزب‪ٛ‬ن زاْ حزح‪ٛ‬ح‪ٛ‬ف‪.‬‬ ‫أاٌيضيش باضي حا٘‪ 1 ْٛ‬ايٓ ازاٌٗ صّ‪ٛ‬ا ايضيذ زحزغىٓ زغٓ ريغىش حافي فسث‬ ‫صىاٌيض‪ٛ‬س اوٓ ِّ‪ٛ‬ز٘ىٓ ض‪ٛ‬ر‪ِ ٚ‬غاجز زاْ ِ‪ٛ‬ريس ِ‪ٛ‬زٖ ف‪ٔ.‬‬ ‫صٍفش ايج‪،‬حاج‪ٛ‬لذ ازاٌٗ ِغًٕ‪ِّ،‬باخ زاْ ِٕ‪ٌٛ‬يش فزواحاْ زرفس ز‪ٚ‬ا ص‪ٛ‬و‪ ٛ‬واث‬ ‫حزح‪ٛ‬ح‪ٛ‬ف‪.‬‬ ‫حاج‪ٛ‬ق يغ صخز‪ٚ‬صذ ازاٌٗ ِّباخ‪ِّ ،‬بيٕا زاْ ِٕ‪ٌٛ‬يش فزواحاْ ِ‪ٛ‬زٖ زرفس ص‪ٛ‬و‪ٛ‬‬ ‫واث حزب‪ٛ‬ن ‪.‬ايضيذ ازاٌٗ ِّباخ‪ِّ،‬بيٕا صزحا‬ ‫ِٕ‪ٌٛ‬يش زغٓ بخ‪ٛ‬ي راغىا واث زاْ واث ِجّ‪ٛ‬ع زرفس ص‪ٛ‬و‪ ٛ‬واث حزب‪ٛ‬ن ‪.‬‬ ‫وّ‪ٛ‬زيٓ حاج‪ٛ‬لذ ازاٌٗ ِغًٕ‪ِّ،‬باخ زاْ ِٕ‪ٌٛ‬يش فزواحاْ زرفس ص‪ٛ‬و‪ ٛ‬واث حزب‪ٛ‬ن‬ ‫زاْ حزح‪ٛ‬ح‪ٛ‬ف‪.‬ايضيذ ازاٌٗ ِّباخ فزواحاْ ِ‪ٛ‬زٖ زرفس ص‪ٛ‬و‪ ٛ‬واث حزب‪ٛ‬ن زغٓ بخ‪ٛ‬ي‬ ‫صزحا ِّبيٕا فزواحاْ زاْ ِٕ‪ٌٛ‬يش فزواحاْ ِ‪ٛ‬زٖ زريافسا ص‪ٛ‬و‪ ٛ‬واث حزب‪ٛ‬ن‪.‬ايضيذ ازاٌٗ ِغًٕ زاْ ِّباخ فزواحاْ صزحا ِٕ‪ٌٛ‬يش فزواحاْ زرفس ز‪ٚ‬ا‬ ‫ص‪ٛ‬و‪ ٛ‬واث حزح‪ٛ‬ح‪ٛ‬ف زغٓ بخ‪ٛ‬ي‪.‬‬ ‫حاج‪ٛ‬ق يغ صخز‪ٚ‬صذ ازاٌٗ ِغًٕ‪ِّ،‬باخ زاْ ِٕ‪ٌٛ‬يش فزواحاْ زرفس ص‪ٛ‬ن واث‬ ‫حزح‪ٛ‬ح‪ٛ‬ف‪.ُٙ‬اِ‪ ْٛ‬حزٌّفا‪ٚ‬‬ ‫بارك يغ زأجز باضي فالجز حا٘‪ ْٛ‬فزحاَ يغ بار‪ٕ٘ ٚ‬سق ِغًٕ ح‪ٌٛ‬يضٓ‬ ‫‪2‬‬ .

6‬باخ‪ِّ.‬بيٕا زاْ ِٕ‪ٌٛ‬يش فزوخاءْ صزفٓ ب‪ٙ‬اس عزب زاْ ايغضزيش‬ ‫أاٌيضيش‪ٛ٘-‬راياْ‪،‬وٍبي‪،ٓٙ‬وٍّ‪ ٓٙ‬زاْ فّٕب‪ٙ‬باءيمىٓ‬ ‫‪3‬‬ .‫جا‪ٚ‬ي‪.‬فّٕب‪ٙ‬باءيمىٓ يغ ب‪ٌٛ‬يٗ زازاوٓ ازاٌٗ ِغىاجي صّ‪ٛ‬ال ايضي صخٕسرز وٕس‪ٚ‬غٓ‬ ‫زاْ صخٕسرز فّبالجزْ‪.‬بيٕا زاْ ِٕ‪ٌٛ‬يش فزوخاءْ يغ حززيزي زرفس ص‪ٛ‬و‪ ٛ‬واث حزب‪ٛ‬ن زاْ‬ ‫حزح‪ٛ‬ح‪ٛ‬ف‬ ‫‪ِّ 1.1‬باخ‪ِّ.‬بيٕا زاْ ِٕ‪ٌٛ‬يش اياث زرفس ص‪ٛ‬و‪ ٛ‬واث حزب‪ٛ‬ن زاْ حزح‪ٛ‬ح‪ٛ‬ف‬ ‫‪ِّ 1.‬‬ ‫صخٕسرز وأس‪ٚ‬غٓ حا٘‪6 ْٛ‬‬ ‫‪ِّ 1.6‬باخ‪ِّ.

‬‬ ‫زاٌُ حا٘‪ ْٛ‬ز‪ٚ‬ا ايٓ‪،‬صرارا وضٍ‪ٛ‬ر‪ٕ٘ٚ‬ذ ايضيذ ازاٌٗ ِّ‪ٛ‬اصىٓ زاْ صض‪ٛ‬اي‬ ‫ا‪ٔٚ‬خ‪ٛ‬ق فالجز حا٘‪ ْٛ‬ايٓ‪.‬‬ ‫حاج‪ٛ‬ق يغ وخيض ف‪ٛ‬ال ازاٌٗ ِغًٕ‪ِّ،‬باخ زاْ ِٕ‪ٌٛ‬يش فزواحاْ صزافٓ ب‪ٙ‬اس عزب‬ ‫زاْ ايغضزيش‪.‬ايضيذ ازاٌٗ ِغًٕ‪ِّ،‬باخ زاْ ِٕ‪ٌٛ‬يش فزواحاْ صزافٓ ب‪ٙ‬اس عزب‬ ‫زاْ ايغضزيش زغٓ بخ‪ٛ‬ي باضي فزواحاْ ب‪ٙ‬اس عزب اصً يغ زوىٍىٓ‬ ‫ايجأٔذ‪،‬فزواحاْ ب‪ٙ‬اس عزب يغ زِالي‪ٛ‬وٓ زاْ اياث يغ ِغأس‪ٚ‬غي فزواحاْ‬ ‫صزافٓ ب‪ٙ‬اس عزب يغ زوىٍىٓ‪.‬‬ ‫يغ‬ ‫اف‬ ‫ِٕفخي‬ ‫‪4‬‬ .‬ايضيذ ازاٌٗ ِّباخ‪ِّ،‬بيٕا زاْ ِٕ‪ٌٛ‬يش‬ ‫فزواحاْ يغ حززيزي زرفس ص‪ٛ‬و‪ ٛ‬واث زاْ حزح‪ٛ‬ح‪ٛ‬ف زغٓ بخ‪ٛ‬ي باضي فزواحاْ‬ ‫ز‪ٚ‬ا ص‪ٛ‬و‪ ٛ‬واث‪،‬حيض ص‪ٛ‬و‪ ٛ‬واث زاْ فزواحاْ اِفج ص‪ٛ‬و‪ ٛ‬واث احا‪ٌ ٚ‬بيٗ‪.‫حا٘‪2 ْٛ‬‬ ‫حاج‪ٛ‬ق حا٘‪ 2 ْٛ‬ايٓ زِ‪ٛ‬الوٓ زغٓ حاج‪ٛ‬ق ِّباخ‪ِّ،‬بيٕا زاْ ِٕ‪ٌٛ‬يش فزواحاْ يغ‬ ‫حززيزي زرفس ص‪ٛ‬و‪ ٛ‬واث زاْ حزح‪ٛ‬ح‪ٛ‬ف‪.‬ايضيذ ص‪ٛ‬زٖ‬ ‫صفاح‪ٛ‬حذ‪.‬ايضيذ ازاٌٗ ِّباخ‪ِّ،‬بيٕا زاْ ِٕ‪ٌٛ‬يش اياث زرفس ص‪ٛ‬و‪ ٛ‬واث‬ ‫حزب‪ٛ‬ن زاْ حزح‪ٛ‬ح‪ٛ‬ف زغٓ بخ‪ٛ‬ي باضي اياث زرفس حيض فزواحاْ‪،‬اياث زرفس اِفج‬ ‫فزواحاْ‪،‬اياث زرفس ٌيّا فزواحاْ احا‪ٌ ٚ‬بيٗ صزحا اياث زرفس راغىا واث‪.‬‬ ‫حّب‪ ٓٙ‬زرفس ايضيذ ازاٌٗ اياث يغ ِٕاضٕس‪ٚ‬غي فزواحاْ صزافٓ ب‪ٙ‬اس عزب يغ‬ ‫زِالي‪ٛ‬وٓ‪،‬فزواحاْ ب‪ٙ‬اس ايغضزيش يغ زايجا ِغيى‪ٛ‬ث صب‪ٛ‬حٓ‪،‬فزواحاْ يغ زايجا‬ ‫ِغيى‪ٛ‬ث صب‪ٛ‬حٓ ايجأْ ر‪ِٚ‬ي‪،‬اياث يغ ِغأس‪ٚ‬غي فزواحاْ يغ زايجا ِغيى‪ٛ‬ث‬ ‫صب‪ٛ‬حٓ صزحا اياث يغ ِغأس‪ٚ‬غي فزواحاْ يغ زاءيجا ِغيى‪ٛ‬ث صب‪ٛ‬حٓ ايجأْ ر‪ِٚ‬ي‪.‬‬ ‫حاج‪ٛ‬ق يغ وس‪ٚ‬ا ف‪ٛ‬ال ازاٌٗ ِّباخ‪ِّ،‬بيٕا زاْ ِٕ‪ٌٛ‬يش اياث زرفس ص‪ٛ‬و‪ ٛ‬واث حزب‪ٛ‬ن‬ ‫زاْ حزح‪ٛ‬ح‪ٛ‬ف‪.‬زاْ حيسق از وٍّ‪ ٓٙ‬بضز يغ زافج زوضٓ‪.

‬بيٕا زاْ ِٕ‪ٌٛ‬يش فزوخاءْ يغ ِغٕس‪ٚ‬غي حروف مهزه‬ ‫أاٌيضيش‪ٛ٘-‬راياْ‪،‬وٍبي‪،ٓٙ‬وٍّ‪ ٓٙ‬زاْ فّٕب‪ٙ‬باءيمىٓ‬ ‫حا٘‪3 ْٛ‬‬ ‫حاج‪ٛ‬ق فزحاَ زاٌُ صخٕسرز وٕس‪ٚ‬غٓ حا٘‪ 3 ْٛ‬ايٓ ازاٌٗ ِّباخ‪ِّ،‬بيٕا زاْ ِٕ‪ٌٛ‬يش‬ ‫فزواحاْ بزيّب‪.‬بيٕا زاْ ِٕ‪ٌٛ‬يش اياث ِ‪ٛ‬زٖ يغ ِغٕس‪ٚ‬غي فزوخاءْ بزايّب‪ٓ٘ٛ‬‬ ‫‪ِّ 6.6‬باخ‪ِّ.‬يغ وس‪ٚ‬ا اياٌٗ ِّباخ‪ِّ،‬بيٕا زاْ ِٕ‪ٌٛ‬يش فزواحاْ بزيّب‪ٓ٘ٛ‬‬ ‫‪5‬‬ .1‬باخ‪ِّ.‫صخٕسرز وأس‪ٚ‬غٓ حا٘‪6 ْٛ‬‬ ‫‪ِّ 6.6‬باخ‪ِّ.‬بيٕا زاْ ِٕ‪ٌٛ‬يش فزوخاءْ بزايّب‪ٓ٘ٛ‬‬ ‫‪ِّ 6.ٓ٘ٛ‬أخارا ايضيذ ازاٌٗ ِّباخ‪ِّ،‬بيٕا زاْ ِٕ‪ٌٛ‬يش فزوخٓ بزيّب‪ٓ٘ٛ‬‬ ‫ا‪ٚ‬الْ زغٓ بخ‪ٛ‬ي‪.

‬‬ ‫‪6‬‬ .‬‬ ‫حاج‪ٛ‬ق يغ وخيض زاٌُ حا٘‪ ْٛ‬ايٓ ازاٌٗ ِغًٕ‪ِّ،‬باخ زاْ ِٕ‪ٌٛ‬يش فزواحاْ يغ‬ ‫ِغأس‪ٚ‬غي حروف حّزٖ‪.‬جازي أخارا يغ ب‪ٌٛ‬يٗ‬ ‫زالو‪ٛ‬وٓ ازاٌٗ ِّيٕس٘ىٓ حاج‪ٛ‬ق زري حا٘‪ 1 ْٛ‬وخا٘‪ٔ.‫اخرياْ زغٓ بخ‪ٛ‬ي‪،‬صخز‪ٚ‬صذ ازاٌٗ ِّباخ‪ِّ،‬بيٕا زاْ ِٕ‪ٌٛ‬يش فزواحاْ بزيّب‪ٓ٘ٛ‬‬ ‫افيخٓ‪.ٓ٘ٛ‬ايضيذ ازاٌٗ ازاٌٗ ِّباخ‪ِّ،‬بيٕا زاْ ِٕ‪ٌٛ‬يش اياث ِ‪ٛ‬زٖ يغ ِغأس‪ٚ‬غي‬ ‫فزواحاْ بزيّب‪ ٓ٘ٛ‬ا‪ٚ‬الْ زغٓ بخ‪ٛ‬ي‪.‬اِ‪ ْٛ‬اضك وى‪ٛ‬راغٓ زري‬ ‫صضي حاج‪ٛ‬ق وزاْ حاج‪ٛ‬ق يغ زأجز ازاٌٗ ّ٘فيز صاَ‪.‬زاْ اخري صىاٌي‬ ‫ازاٌٗ ازاٌٗ ِّباخ‪ِّ،‬بيٕا زاْ ِٕ‪ٌٛ‬يش اياث ِ‪ٛ‬زٖ يغ ِغأس‪ٚ‬غي فزواحاْ بزيّب‪ٓ٘ٛ‬‬ ‫افيخٓ زغ بخ‪ٛ‬ي‪.‬‬ ‫حاج‪ٛ‬ق يغ وس‪ٚ‬ا ازاٌٗ ِّباخ‪ِّ،‬بيٕا زاْ ِٕ‪ٌٛ‬يش اياث ِ‪ٛ‬زٖ يغ ِغأس‪ٚ‬غي فزواحاْ‬ ‫بزيّب‪.‬ايضيذ ازاٌٗ ِغًٕ‪ِّ،‬باخ زاْ ِٕ‪ٌٛ‬يش فزواحاْ يغ‬ ‫ِغأس‪ٚ‬غي حروف حّزٖ ِغيى‪ٛ‬ث حيىٕيه فٕ‪ٌٛ‬يضٓ يغ بخ‪ٛ‬ي‪.‬صخز‪ٚ‬صذ ازاٌٗ ِّباخ‪ِّ،‬بيٕا زاْ ِٕ‪ٌٛ‬يش‬ ‫اياث ِ‪ٛ‬زٖ يغ ِغأس‪ٚ‬غي فزواحاْ بزيّب‪ ٓ٘ٛ‬اخرياْ زغٓ بخ‪ٛ‬ي‪.‬‬ ‫زاٌُ حا٘‪ ْٛ‬ايٓ زافج زصيّف‪ٌٛ‬ىٓ ب‪ٙ‬ا‪ٚ‬ا صّ‪ٛ‬ا حاج‪ٛ‬ق زاْ ايضي ص‪ٛ‬زٖ ِٕرافأي‬ ‫حا٘ف يغ ِّ‪ٛ‬اصىٓ زاْ بزحفخٓ زغٓ حا٘ف فالجز‪ٔ.3 ْٛ‬اِ‪ ْٛ‬ايٓ ٘ارٍٗ فٕساغٓ‬ ‫صٕسيزي صّاث‪ِ-‬اث‪.

‬صرارا وبياصاأذ واز‬ ‫ايّباصٓ صاغج ف‪ٛ‬ف‪ٌٛ‬ز زاٌُ واٌغٓ ض‪ٛ‬ر‪-ٚ‬ض‪ٛ‬ر‪ ٚ‬وزاْ واز ايٓ صاغج صض‪ٛ‬اي‬ ‫‪7‬‬ .‫أاٌيضيش صخزاحيضي فٍمضأأْ فز‪ٚ‬صيش فغاجزْ زاْ فّبالجزْ جا‪ٚ‬ي حا٘ف ‪1‬‬ ‫أخارا صخزاحيضي يغ ب‪ٌٛ‬يٗ زض‪ٔٛ‬اوٓ زاٌُ ٍِمضأاوٓ فز‪ٚ‬صيش فغاجزْ زاْ‬ ‫فّبالجزْ جا‪ٚ‬ي حا٘ف ‪ 1‬ايٓ ازاٌٗ صخزاحيضي بزف‪ٛ‬صخىٓ ض‪ٛ‬ر‪،ٚ‬صخزاحيضي‬ ‫بزف‪ٛ‬صخىٓ ِ‪ٛ‬ريس صزحا صخزاحيضي بزف‪ٛ‬صخىٓ با٘ٓ بٕخ‪ِ ٛ‬غاجز‪.‬‬ ‫زاْ‬ ‫باضي ِاث فالجزْ اخالق حا٘ف ‪ 1‬ايٓ‪،‬لاعسٖ زاْ حيىٕيه يغ ب‪ٌٛ‬يٗ زض‪ٔٛ‬اوٓ ازاٌٗ‬ ‫لاعسٖ فزِاءيٕٓ‪.‬ج‪ٛ‬ض ريٍيإْ ازاٌٗ لاعسٖ حٍمي صزحا زيّ‪ٔٛ‬ضخزاصي‪.‬أخارا ذ‪ٔٛ‬خ‪ ٖٛ‬فزِاءيٕٓ زاٌٗ فزِاءيٕٓ فٕريغ ايىٓ زاْ‬ ‫و‪ٛ‬حك حىّٗ‪.‬‬ ‫صاليٓ ايج باضي ص‪ٛ‬بجيه ايٓ‪،‬لاعسٖ زاْ حيىٕيه يغ ب‪ٌٛ‬يٗ زض‪ٔٛ‬اوٓ ازاٌٗ لاعسٖ‬ ‫ح‪ٔٛ‬ج‪ٛ‬ق ذارا‪.ٚ‬ض‪ٛ‬ر‪ ٚ‬ج‪ٛ‬ض ب‪ٌٛ‬يٗ ِٕيّبغىٓ فٕسوخٓ يغ بزف‪ٛ‬صخىٓ ايٕسيإيس‪،ٚ‬و‪ِٛ‬ف‪ٌٓٛ‬‬ ‫وٍش‪.‬لاعسٖ زاْ حيىٕيه فٕزاغٓ زاْ شزحٓ ج‪ٛ‬ض ب‪ٌٛ‬يٗ‬ ‫ِغحاصيٍىٓ صاح‪ ٛ‬صيضي فّبالجزْ يغ بزوضٓ زاٌُ حاج‪ٛ‬ق‪-‬حاج‪ٛ‬ق يغ حزحٕخ‪.ٛ‬‬ ‫زاْ يغ حزاخري ازاٌٗ با٘ٓ بٕخ‪ِ ٛ‬غاجز احا‪ ٚ‬اٌج بٕخ‪ِ ٛ‬غاجز‪.‬‬ ‫فٕسوخٓ يغ ب‪ٌٛ‬يٗ زض‪ٔٛ‬اوٓ ف‪ٛ‬ال ازاٌٗ فٕسوخٓ ايٕس‪ٚ‬لخيف‪،‬فٕسوخٓ ددوقتيف زاْ ج‪ٛ‬ض‬ ‫بزصفاز‪.‬لاعسٖ زاْ‬ ‫حيىٕيه حضّي'‪،‬حيمزار زاْ الحيٗ ح‪ٛ‬بي ج‪ٛ‬ض ب‪ٌٛ‬يٗ زافٍيىضيىٓ باضي صّ‪ٛ‬ا حاج‪ٛ‬ق‬ ‫زاٌُ صخٕسرز وٕس‪ٚ‬غٓ ايٓ‪.‬فٍباضاي فزِاءيٕٓ يغ ب‪ٌٛ‬يٗ زض‪ٔٛ‬افىاي زاْ بزصض‪ٛ‬ايٓ زغٓ‬ ‫حاج‪ٛ‬ق ايضي فالجزْ‪.

1‬غض‪ٔٛ‬اوٓ حٕسا باخءْ‬ ‫‪ِّ 6.6‬غىفىٓ حٕسا باخءْ فس ايت‬ ‫‪ِٕٛ 6.‬يغ حزاخري صىاٌي ازاٌٗ ِٕ‪ٌٛ‬يش فزواحاْ يغ زِ‪ٛ‬الي ا‪ٌٚ‬يٗ ض‪ٛ‬ر‪ ٚ‬احا‪ٚ‬‬ ‫وا‪.‫ا‪ٔٚ‬خ‪ٛ‬ق صّ‪ٛ‬ا الفيضٓ عّ‪ٛ‬ر زاْ ب‪ٌٛ‬يٗ زض‪ٔٛ‬اوٓ حيسق ِغيزا ايضي فالجزْ‪.‬‬ ‫صّاس‬ ‫حٍيخي‬ ‫زاْ‬ ‫حزِج‬ ‫صٍفش ايج حاج‪ٛ‬لذ ازاٌٗ ِٕ‪ٛ‬وز حيه س ر‪ِٚ‬ي ن جا‪ٚ‬ي زاْ ٍِغىفىٓ حٕسا‬ ‫باخ‪،‬صزحا ِٕ‪ٌٛ‬يش اياث فيٕسيك يغ ِغأس‪ٚ‬غي حٕسا باخ ِغيى‪ٛ‬ث لاعسٖ خط‬ ‫ٔضد‪.‬يش ايج فيٕسيك يغ‬ ‫ِغٕس‪ٚ‬غي‬ ‫حٕسا باخ ِغيى‪ٛ‬ث لاعسة خط نسخ‬ ‫أاٌيضيش‪ٛ٘-‬راياْ‪،‬وٍبي‪،ٓٙ‬وٍّ‪ ٓٙ‬زاْ فّٕب‪ٙ‬باءيمىٓ‬ ‫حا٘‪4 ْٛ‬‬ ‫حاج‪ٛ‬ق ا‪ٚ‬حاَ زاٌُ حا٘‪ 4 ْٛ‬ايٓ ازاٌٗ حٕسا باخ‪.6‬وز حيىش ر‪ِٚ‬ي وجا‪ٚ‬ي زاْ ٍِغىفىٓ حٕسا باخ‪ٌِٕٛ .‬ايضي يغ زافج زفالجزي ازاٌٗ ِزاٌيٓ اياث يغ ِّف‪ٛ‬راءي حٕسا باخ زاْ ِٕ‪ٛ‬وز‬ ‫حيه س جا‪ٚ‬ي ن ر‪ِٚ‬ي زاْ ِٕ‪ٌٛ‬يش اياث ِغأس‪ٚ‬غي صى‪ٛ‬راغ‪-‬و‪ٛ‬رغذ ٌيّا‬ ‫فزواحاْ‪.‬‬ ‫اياث‬ ‫فس‬ ‫باذاْ‬ ‫حٕسا‬ ‫ٍِغىفىٓ‬ ‫أخارا ايضي يغ زافج زفالجزي زاٌُ حاج‪ٛ‬ق ايٓ ازاٌٗ ِغًٕ حٕسا باخ‪ِّ،‬باخ اياث يغ‬ ‫ِغأس‪ٚ‬غي حٕسا باخ ٍِغىفىٓ حٕسا باذاْ فس اياث ‪ٌِٕٛ،‬يش اياث يغ حززيزي زرفس‬ ‫اِفج احا‪ٌ ٚ‬يّا فزواحاْ زاْ ِٕ‪ٌٛ‬يش اياث فٕجغ زغٓ ِغض‪ٔٛ‬اوٓ حٕسا باخ صزحا‬ ‫ِٕ‪ٌٛ‬يش‪.ْٚ‬‬ ‫‪8‬‬ .6‬باخ ايت ِغأس‪ٚ‬غي حٕسا باخءْ‬ ‫‪ٍِ 6.‬‬ ‫ٍ‬ ‫٘‪ٛ‬رايٓ ص‪ٛ‬واحٓ فالجزْ حا٘‪6 ْٛ‬‬ ‫‪ِ 6.‬صاليٓ‬ ‫واز ايّباصٓ‪،‬بٕسا اليٓ يغ ب‪ٌٛ‬يٗ زض‪ٔٛ‬اوٓ ازاٌٗ ذزحا اٌيزْ‪،‬ب‪ٛ‬و‪ ٛ‬حيىش‪،‬ب‪ٛ‬و‪ٛ‬‬ ‫الحي‪،ٓٙ‬ضّبز‪،‬اء‪ٚ‬زي‪،ٛ‬ؤيسيا‪،ٚ‬صاليس‪،‬فز‪ٚ‬جرخ‪ٛ‬ر زاْ صّ‪ٛ‬ا با٘ٓ يغ زراصىٓ‬ ‫صض‪ٛ‬اي زاْ ِّف‪ِّ ٛ‬بزي منفعة‪.‬أخارا يغ حززافج زاٌُ ٘‪ٛ‬راياْ ايضي‬ ‫فالجزْ ازاٌٗ ِغض‪ٔٛ‬اوٓ حٕسا باذاْ‪ِّ،‬باخ اياث يغ ِغأس‪ٚ‬غي حٕسا باذاْ زاْ‬ ‫‪.

‬‬ ‫‪9‬‬ .‬‬ ‫حاج‪ٛ‬ق يغ صخز‪ٚ‬صذ ازاٌٗ ِٕ‪ٌٛ‬يش حيه س بزيخا‪،‬الف‪ٛ‬رْ زاْ ا‪ٚ‬ذافٓ‪.‬‬ ‫باضي حا٘‪ 5 ْٛ‬ايٓ‪،‬صّ‪ٛ‬ا ايضي حٍٗ ّ٘فز ٌغىف زاْ اِج صض‪ٛ‬اي صىاٌي زغٓ‬ ‫فالجز‪.14‬يش فٍباضاي جٕيش حيىش‬ ‫‪ِّ 6.‬حاج‪ٛ‬ق يغ حزٌيبج ازاٌٗ ِّبيٕا زاْ ِٕ‪ٌٛ‬يش فٍباضاي جٕيش‬ ‫اياث‪.14.‬اِ‪ ْٛ‬حاج‪ٛ‬ق زراصىٓ اضك‬ ‫و‪ٛ‬رغ‪.‬الف‪ٛ‬رْ زاْ ا‪ٚ‬ذفٓ‬ ‫أاٌيضيش‪ٛ٘-‬راياْ‪،‬وٍبي‪،ٓٙ‬وٍّ‪ ٓٙ‬زاْ فّٕب‪ٙ‬باءيمىٓ‬ ‫حا٘‪5 ْٛ‬‬ ‫حاج‪ٛ‬ق ا‪ٚ‬حاَ يغ حززافج زاٌُ ٘‪ٛ‬راياْ ص‪ٛ‬وخٓ فالجزْ حا٘‪ 5 ْٛ‬ايٓ ازاٌٗ ِٕ‪ٌٛ‬يش‬ ‫فٍباضاي جٕيش حيىش‪.1‬بيٕا زاْ ِٕ‪ٌٛ‬يش فٍباضاي جٕيش ايت‬ ‫‪ٌِٕٛ 6.‬ايضي فالجزٔذ ازاٌٗ ِغًٕ جٕيش‪-‬جٕيش اياث‪،‬فزبيذأْ جٕيش اياث‪ٌِٕٛ،‬يش‬ ‫اياث ‪ِّ،‬باخ فٍباضاي جٕيش اياث زاْ ِز‪ٛ‬ص‪ ْٛ‬صزحا ِٕ‪ٌٛ‬يش راغىا واث‪.‫صرارا وضٍ‪ٛ‬ر‪ٕ٘ٚ‬ذ‪،‬صّ‪ٛ‬ا حاج‪ٛ‬ق زاْ ايضي زاٌُ حا٘‪ 4 ْٛ‬ايٓ ازاٌٗ باض‪ٛ‬س‬ ‫صزحا صض‪ٛ‬اي زغٓ فالجز زاْ ِ‪ٛ‬زٖ زف‪ّٙ‬ي‪ٔ.‬ج‪ٛ‬ض‬ ‫زأجز ِّبيٕا فٍباضاي جٕيش اياث يغ زراِاحيش‪ِّ،‬باخ زغٓ ٌٕرز زاْ ِٕ‪ٌٛ‬يش‬ ‫فٍباضاي جٕيش اياث‪.‬أخارا فّٕب‪ٙ‬باءيمىٓ يغ ب‪ٛ‬ايٍٗ زب‪ٛ‬اث ازاٌٗ ِّٕبٗ زاْ ِغّضىيٕي حاج‪ٛ‬ق‬ ‫٘‪ٛ‬رايٓ ص‪ٛ‬واحٓ فالجزْ حا٘‪6 ْٛ‬‬ ‫‪ٌِٕٛ 6.6‬يش حيىش بزيخا‪.‬صاليٓ ايج ِٕ‪ٌٛ‬يش صّ‪ٛ‬ال حيه س ر‪ِٚ‬ي زغٓ ِغض‪ٔٛ‬اوٓ‬ ‫ح‪ٌٛ‬يضٓ جا‪ٚ‬ي زاْ ِّباخ حيه س ِغيى‪ٛ‬ث ايٕخ‪ٔٛ‬اصي يغ بخ‪ٛ‬ي‪.‬ايضي‬ ‫فالجزْ باضي حاج‪ٛ‬ق ايٓ ازاٌٗ ِّباخ حيىش‪ِ،‬غًٕ فضخي جٕيش حيه س صزحا‬ ‫ِزاٌيٓ صّ‪ٛ‬ال حيىش‪.‬ج‪ٛ‬ض حيسق حززافج صبارغ وٍّ‪ ٓٙ‬وخارا يغ ب‪ٌٛ‬يٗ زراحاوٓ‪.14.

‫٘‪ٛ‬رايٓ ص‪ٛ‬واحٓ فالجزْ حا٘‪1 ْٛ‬‬ ‫‪ِ 6.‬ايضي زاٌُ فالجزْ ايٓ ازاٌٗ ِغًٕ لاعسٖ فٕ‪ٌٛ‬يضٓ خط ٔضد زاْ ريه'ٖ صزحا‬ ‫ِٕ‪ٌٛ‬يش حروف‪-‬حروف ح‪ٛ‬غضً ِغيى‪ٛ‬ث وازٖ خط يغ بخ‪ٛ‬ي‪.‬‬ ‫صخز‪ٚ‬صذ ايضي يغ اليٓ ازاٌٗ ِزّب‪ٛ‬غ حروف‪-‬حروف ِٕجازي ص‪ٛ‬و‪ ٛ‬واث زاْ‬ ‫ِٕ‪ٌٛ‬يش فزواحاْ زاْ اياث صزحا ِٕ‪ٌٛ‬يش فخيىٓ ِغيى‪ٛ‬ث لاعسٖ فٕ‪ٌٛ‬يضٓ خط يغ‬ ‫بخ‪ٛ‬ي‪ .11‬غًٕ زاْ ِٕ‪ٌٛ‬يش خط نسخ دان خط‬ ‫أاٌيضيش‪ٛ٘-‬راياْ‪،‬وٍبي‪،ٓٙ‬وٍّ‪ ٓٙ‬زاْ فّٕب‪ٙ‬باءيمىٓ‬ ‫حا٘‪6 ْٛ‬‬ ‫حاج‪ٛ‬ق ا‪ٚ‬حاَ زاٌُ حا٘‪ ْٛ‬ايٓ ازاٌٗ ِغًٕ زاْ ِٕ‪ٌٛ‬يش خط ٔضد زاْ خط‬ ‫ريه'ٖ‪.‬أخارا يغ ب‪ٌٛٛ‬ئيٗ زالو‪ٛ‬وٓ‬ ‫ازاٌٗ ِّبزي ٌبيٗ فٕسزا٘ٓ وفس ض‪ٛ‬ر‪ ٚ‬زاْ فالجز بزواءيخٓ خط‪.‬‬ ‫أاٌيضيش صخزاحيضي فٍمضأأْ فز‪ٚ‬صيش فغاجزْ زاْ فّبالجزْ جا‪ٚ‬ي حا٘ف ‪2‬‬ ‫أخارا صخزاحيضي يغ ب‪ٌٛ‬يٗ زض‪ٔٛ‬اوٓ زاٌُ ٍِمضأاوٓ فز‪ٚ‬صيش فغاجزْ زاْ‬ ‫‪10‬‬ .‬زاٌُ ٘‪ٛ‬راياْ ص‪ٛ‬وخٓ فالجزْ حا٘‪ 6 ْٛ‬ايٓ ٘اد صاح‪ ٛ‬حاج‪ٛ‬ق زاْ ز‪ٚ‬ا‬ ‫فزوارا يغ زأجز‪.‬اِ‪ْٛ‬‬ ‫وٍّ‪ٕٙ‬ذ ِ‪ٛ‬غىيٓ فس ض‪ٛ‬ر‪ ٚ‬يغ ِغّبيً ِ‪ٛ‬زٖ حاج‪ٛ‬ق ايٓ‪.‬وٍبي‪ٕٙ‬ذ ازاٌٗ ض‪ٛ‬ر‪ِّ ٚ‬ف‪ِّ ٛ‬بزي صفٕ‪ ٖٛ‬ح‪ِٛ‬ف‪ٛ‬اْ حز٘ازف‬ ‫حاج‪ٛ‬ق ايٓ وزاْ حاج‪ٛ‬ق ايٓ ِّزٌ‪ٛ‬وٓ بارك ح‪ِٛ‬ف‪ٛ‬اْ ا‪ٔٚ‬خ‪ٛ‬ق ِا٘يز‪ٔ.

‬‬ ‫زاْ‬ ‫باضي ِاث فالجزْ اخالق حا٘ف ‪ 2‬ايٓ‪،‬لاعسٖ زاْ حيىٕيه يغ ب‪ٌٛ‬يٗ زض‪ٔٛ‬اوٓ ازاٌٗ‬ ‫لاعسٖ فزِاءيٕٓ‪.‬أخارا ذ‪ٔٛ‬خ‪ ٖٛ‬فزِاءيٕٓ زاٌٗ فزِاءيٕٓ فٕريغ ايىٓ زاْ‬ ‫و‪ٛ‬حك حىّٗ‪.ٛ‬‬ ‫زاْ يغ حزاخري ازاٌٗ با٘ٓ بٕخ‪ِ ٛ‬غاجز احا‪ ٚ‬اٌج بٕخ‪ِ ٛ‬غاجز‪.‬صرارا وبياصاأذ واز‬ ‫ايّباصٓ صاغج ف‪ٛ‬ف‪ٌٛ‬ز زاٌُ واٌغٓ ض‪ٛ‬ر‪-ٚ‬ض‪ٛ‬ر‪ ٚ‬وزاْ واز ايٓ صاغج صض‪ٛ‬اي‬ ‫ا‪ٔٚ‬خ‪ٛ‬ق صّ‪ٛ‬ا الفيضٓ عّ‪ٛ‬ر زاْ ب‪ٌٛ‬يٗ زض‪ٔٛ‬اوٓ حيسق ِغيزا ايضي فالجزْ‪.ٚ‬ض‪ٛ‬ر‪ ٚ‬ج‪ٛ‬ض ب‪ٌٛ‬يٗ ِٕيّبغىٓ فٕسوخٓ يغ بزف‪ٛ‬صخىٓ ايٕسيإيس‪،ٚ‬و‪ِٛ‬ف‪ٌٓٛ‬‬ ‫وٍش‪.‬‬ ‫فٕسوخٓ يغ ب‪ٌٛ‬يٗ زض‪ٔٛ‬اوٓ ف‪ٛ‬ال ازاٌٗ فٕسوخٓ ايٕس‪ٚ‬لخيف‪،‬فٕسوخٓ ددوقتيف زاْ ج‪ٛ‬ض‬ ‫بزصفاز‪.‬‬ ‫صاليٓ ايج باضي ص‪ٛ‬بجيه ايٓ‪،‬لاعسٖ زاْ حيىٕيه يغ ب‪ٌٛ‬يٗ زض‪ٔٛ‬اوٓ ازاٌٗ لاعسٖ‬ ‫ح‪ٔٛ‬ج‪ٛ‬ق ذارا‪.‬‬ ‫‪11‬‬ .‬لاعسٖ زاْ حيىٕيه فٕزاغٓ زاْ شزحٓ ج‪ٛ‬ض ب‪ٌٛ‬يٗ‬ ‫ِغحاصيٍىٓ صاح‪ ٛ‬صيضي فّبالجزْ يغ بزوضٓ زاٌُ حاج‪ٛ‬ق‪-‬حاج‪ٛ‬ق يغ حزحٕخ‪.‬فٍباضاي فزِاءيٕٓ يغ ب‪ٌٛ‬يٗ زض‪ٔٛ‬افىاي زاْ بزصض‪ٛ‬ايٓ زغٓ‬ ‫حاج‪ٛ‬ق ايضي فالجزْ‪.‬ج‪ٛ‬ض ريٍيإْ ازاٌٗ لاعسٖ حٍمي صزحا زيّ‪ٔٛ‬ضخزاصي‪.‫فّبالجزْ جا‪ٚ‬ي حا٘ف ‪ 2‬ايٓ ازاٌٗ صخزاحيضي بزف‪ٛ‬صخىٓ ض‪ٛ‬ر‪،ٚ‬صخزاحيضي‬ ‫بزف‪ٛ‬صخىٓ ِ‪ٛ‬ريس صزحا صخزاحيضي بزف‪ٛ‬صخىٓ با٘ٓ بٕخ‪ِ ٛ‬غاجز‪.‬لاعسٖ زاْ‬ ‫حيىٕيه حضّي'‪،‬حيمزار زاْ الحيٗ ح‪ٛ‬بي ج‪ٛ‬ض ب‪ٌٛ‬يٗ زافٍيىضيىٓ باضي صّ‪ٛ‬ا حاج‪ٛ‬ق‬ ‫زاٌُ ص‪ٛ‬وخٓ فالجزْ ايٓ‪.‬صاليٓ‬ ‫واز ايّباصٓ‪،‬بٕسا اليٓ يغ ب‪ٌٛ‬يٗ زض‪ٔٛ‬اوٓ ازاٌٗ ذزحا اٌيزْ‪،‬ب‪ٛ‬و‪ ٛ‬حيىش‪،‬ب‪ٛ‬و‪ٛ‬‬ ‫الحي‪،ٓٙ‬ضّبز‪،‬اء‪ٚ‬زي‪،ٛ‬ؤيسيا‪،ٚ‬صاليس‪،‬فز‪ٚ‬جرخ‪ٛ‬ر زاْ صّ‪ٛ‬ا با٘ٓ يغ زراصىٓ‬ ‫صض‪ٛ‬اي زاْ ِّف‪ِّ ٛ‬بزي منفعة‪.