You are on page 1of 3

Apa Itu Kata Adjektif ?

orang. masa dan sebagainya. tempat. .Maksud : • Kata adjektif ialah kata yang menerangkan keadaan sesuatu benda.

selalu 3. cara : mudah. ukuran : tinggi. waktu : cepa. perasaan : gembira. bentuk : bulat.• Jenis kata adjektif adalah seperti berikut 1. jarak : dekat. leper 2. jauh 4. rendah 7. lewat . sedih 6. keadaan : aman. sakit 5.