You are on page 1of 1

INTERAKSI KULIAH PPG SESI JUN-NOVEMBER 2013

INTERAKSI BULAN JUN NOVEMBER 2013 BAGI KOHORT 1. AMBILAN 1, JUN 2011; 2. AMBILAN 2 FEBRUARI 2012 DAN 3. AMBILAN KHAS JANUARI 2013
TARIKH/ HARI HARI INTERAKSI KULIAH/ AMALI 29 JUN 2013 SABTU Interaksi Kuliah 1 8.00am-6.30 pm (9 Jam) 19 Julai 2013 JUMAAT Amali Sains 1 / Amali PJK 1 20 Julai 2013 SABTU Interaksi 02 8.00am-6.30 pm (9 Jam) 23 Ogos 2013 JUMAAT Amali Sains 2 / Amali PJK 2 (8.00 pg 1.00 tgh) Minggu ke 10 Cuti Raya Puasa 8-10 Ogos 2013 24 Ogos 2013 SABTU Interaksi 03 8.00am-6.30 pm (9 Jam 20 September 2013 21 September 2013 11 Oktober 2013 12 Oktober 2013 17 26 Okt. 2013 Mengisi markah Kerja Kursus SABTU JUMAAT Amali Sains 4 & 5/ Amali PJK 4 & 5 Interaksi 05 SABTU JUMAAT Amali Sains 3 / Amali PJK 3 Interaksi 04 8.00am-6.30 pm (9 Jam) (8.00 pg 1.00 tgh) Minggu ke 17 Minggu ke 14 (8.00 pg 1.00 tgh) Minggu ke 14 Minggu ke 10 Minggu ke 5 (8.00 pg 1.00 tgh) Minggu ke 5 Minggu ke 2 MASA CATATAN

8.00am-6.30 pm (9 Jam)

Minggu ke 17

Minggu ke 19 Cuti Raya Haji 15 16 Okt.2013

9 10 Nov 2013

Peperiksaan

Minggu ke 21 Cuti Deepavali 3 Nov 2013 Awal Muharram 5 Nov 2013

Semester Jun Nov 2013


Minggu Ulangkaji Minggu Peperiksaan

16 Jun 15 Nov 2013. 14 Oktober 8 Nov 2013 9 Nov 10 Nov 2013 1