You are on page 1of 3

Permainan Kecil Nama permainan: Jenis permainan: Peralatan: Mini Bola Baling Target Game dan Invasion Game

Bola tenis, bakul, gelung plastik dan kon

Kon

Gelung

Bola Tenis

Bakul

Konsep asas yang diguna pakai seperti permaian bola baling dan bola jaring. Pelajar perlu bekerjasama sebagai satu kumpulan untuk memasukkan bola ke dalam bakul. Kawasan Permainan Cara bermain: y y Permainan ini dimainkan oleh 3 orang pelajar. . y y Pemain perlu memasukkan bola ke dalam bakul dan 1 mata akan dikira.Kawasan permainan: y Padang dan kawasan permainan yang direka khas (rujuk rajah di bawah).

Penalti akan diberikan jika berlaku kekasaran. Permainan akan diberhentikan selama 1 minit pada pertengahan permainan. Permarkahan: y 1 mata akan diberikan kepada kumpulan yang berjaya memasukkan bola ke dalam bakul. y Kumpulan yang dengan mata tertinggi akan dikira sebagai pemenang. . sekiranya lebih bola akan diserahkan kepada pihak lawan. Permain tidak boleh keluar dari kawasan permainan. y y y y y Pemain yang mempunyai bola tidak boleh bergerak atau statik. Aspek keselamatan permainan: y Pastikan kawasan padang yang akan digunakan rata dan selamat untuk pergerakan pelajar. y Keputusan pengadil adalah muktamad. seluar track bottom dan berkasut sukan. Permainan ini akan dimainkan selama 6 minit di mana 3 minit pada separuh masa pertama dan 3 minit pada separuh masa kedua. y Pastikan pemain memakai pakaian yang sesuai untuk bermain contohnya baju tshirt sukan. Bola dibaling ke dalam sekira bola keluar dari kawasan permainan.Peraturan permainan: y Pemain hanya boleh memegang bola selama 3 saat.