You are on page 1of 2

REACTION PAPER in HISTORY

Ang temang pinamagatang Bonifacio “Isang Sarswela” ay ang pagsasagawa sa isang dula duaan tungkol sa isang makabayan at rebolusyunaryong Pilipino. Ang mga naghalo halong emosyon na napapaluob dito ay nagpapatunay sa isang matagumpay na pag aasenso ng bawat kalahok sa sarswelang ito at napagtuunan ng pansin ng maigi ang bawat senaryo. Ang bawat pagpapakatotoo ng mga kahok sa kanilang kaganapan ay masasabing kanais nais mula sa unang yugto hanggang ika walong yugto o ang hulian. Maging sa kanilang panlabas na kaanyuan ay kanais nais, ang kanilang bawat sinusuot sa bawat senaryo ng palabas at pati na rin sa kanilang mga kagamitan na ginamit sa sarswelang ito ay kahanga hanga. Ang istoryang ito ay ginampanan nina; Andres Bonifacio, ang ama ng katipunan, at sila Emilio Aguinaldo,Emilio Jacinto,Macario Sacay,Tandang Sora, Gregoria De Jesus,Hiaria Aguinaldo,arina Dizon,mga mapang aping sundalo,Procopio Bonifacio,Mariano Noriel,Hen.Agapito Bonzon,at iba pang kalahok sa dula dulaang ito .

kultura.sa salita . sa puso. .Ang mithiin ng Bonifacio “Isang Sarswela “ay maipamulat sa isipan ng ga kabataan na simula pa lamang meron na tayong sariling paniniwala.at iba pa. Ang mga pilipino ay tunay at likas na na magagaling mula pa nuon hanggang ngayon sa isip . at sa gawa. Ang pagbibigay buhay sa mga bayani ay naakapagbigay ng malaking inspirasyon para sa aing kabataan upang pahalagahan ang nag iisang Inang Bayan.