You are on page 1of 3

HADIH MAJA (PANTON ACEH) KEUNEUBAH INDATU ACEH

1. Adat bak poeteumeureuhom, hukom bak syiah kuala Qanun bak putroe phang, reusam nibak laksamana 2. Bubei dua jab seureukab dua muka Keuno toe keudeh rab, man dua pat meuteumee laba 3. Buya krueng ka taheu teu dong dong, Buya tamoeng meuraseuki 4. Lam hudep ta meusaree, lam meuglee ta meubila Lam lampoh ta meutulong alang, lam meublang ta meusyedara 5. Matee aneuk meupat jeurat, gadoeh adat hana pat mita 6. Nyang sulet kreh kroh, nyang toh boh mirah muka 7. Pat boh panah nyang hana geutah, kecuali boh mirah ngon boh keuladi Pat tuto atawa but nyang hana salah, kecuali firman Allah ngon hadih Nabi 8. Pat ujeun nyang hana pirang, pat prang nyang hana reuda 9. Tajak beutroh ta kaloen beudeuh, bek rugoe meuh saket hate 10. Ureung saba luwah lampoh, peng siribee tinggai sireutoh 11. Ampoen na di Idi Cut, pocut na di Samalanga Peureulee breuh jak u tangse, peureulee pakee troen u Banda\ Peureulee keu beut jak u Seulimum, peureulee ke putroe na di Keumala 12. Bak jiduek teuleumik leumik, muka teuabia teuseunyom seunyom Watee ji jak teu bungkok bungkok, hate kurok jie publoe ngoen ngon 13. Bak peng duroeh janggoet, bak buet aleh do’a 14. Lagee ta meukat sira lam ujeun, masen keu tabeu han jeut ta peuteun 15. Lagee u meunan minyeuk, lagee ma meunan aneuk 16. Leungoe oen kayee ka meuteupeu cicem, teuseunyom neukhem ka meutuhoe makna 17. Menyo jeut ta peulaku, boh labu jeut keu asoe kaya Menyo han ta teu’oh peulaku, aneuk teungku jeut keu beulanga 18. Meu riri uroet ta ikat keu beunteung, meu riri ureung jeut ta boh keu raja 19. Nibak ta aseek get ta anggok, beu that broek broek asai kana 20. Tajak beu laku linggang, ta pinggang beulaku ija Tangui beulako tuboh, tapajoh beulaku atra

watee ie surot takoh bak Bangka Tasuet gleung meuh sok gleung baloet (ganja). pane patot asap meubura 31. Uleu bah matee ranteeng bek patah. hina bak Tuhan ileumei hana 27. tanyo nyang meugeutah . ta hareukat yoh goh (gohlom) matee 39. buet han patot bek ta keureuja 25. Lampoh meupageu umong meuateung. Asai cabok nibak kudee. Abeh nyawong Tuhan tueng. padee bijeh dipeutaba Menyo hate ka teupeh. Di cong bak manggeh jie meulot siwah. Hina bk donya hareuta pih tan. bak peutimang gah peureulee keu cinta 26.21. Adat meukoh reubong. pat peuneurah nyang hana bajo Pat tuto nyang hana salah. barangkadum buet rakyat nyang geubileung buet raja 24. troeh u darat laen keunira 34. khem meuhih-hih saleuk guda Khem teuseunyom saleuek bak teungku. Khem keuhak-hek saleuek iblih. Ta hemat yoeh mantoeng na. bu leubeh han ta teumee rasa 30. pane patot suwee meu puta Menyo hana sapeu nyang di teut. lahee bak ie rupa Menyo broek lam hate. Di laot ka saboh pakat. hak rimueng bak bineh rimba 35. Menyo hana angen di poet. beu teungoh that yoh goh (gohlom) ceulaka 38. Gob pajoh boh panah. Pat ranub nyang hana mirah. Bek harap pageuu keubeuu lam padee. Beuheu rimueng di dalam uteun. Menyo get lam hate. Udep saree matee beu syahid 40. Buleun peungeuh ta kawee eungkot. hukom hanjeut ta langgeh 33. Teungoh teuga ta ibadat. beuheu buya di dalam krueng 43. hareuta habeh geutanyoe binasa 23. Hak buya didalam krueng. hukom meukoh pureeh Adat jeut beu rang kaho ta koeng (peu meuen-meuen). Bak ie raya bek ta theun ampeh. lahee bak peugah haba 36. uteun meutaloe nanggroe meuraja 29. hana bak teuntee na bak dudoe 37. bek harap jantong peureuleuh hate Jeut leumik tanoh keubeu keu meubang. khem sigeutu saleuk ulama 28. di cong bak lawah umpueng seurangga Hate uloen nyoe cukop that susah. but beu jeut geutanyoe bek leumah 41. Barangkadum raya ie krueng nyang geubileung (ie kuala). abeh hareuta hukom pajoh 32. asai pikee nibak meudawa 22. bak ie tarek bek ta theun bube Bek ta meurakan ngon si paleh. leumik goe parang gob mat kuasa 42. Menyoe hate han teupeh.

kateuntee kanjai ta cok keu laba 46. sunat uroe raya Meu utang bak judi. Teungku jameun pijuet-pijeut. Tulak tong tinggai tem 50. na rumoh jie peugeut keu rangkang 47. Wajib uroe jum’at. menyoe roeh boh 14 matee u panca Ta meututo bek leupah-leupah. Bak meueen cato bek leupah-leupah. meurateeb ‘oh ka geumpa . peulara lidah yoh goh (gohlom) binasa 48. Na glee jie peugeut keu blang. Lam geureupoh meubek ta peuleuh musang. gaoeh kaluet bak baca do’a Teungku jinoe tumbon tumbon gadoeh ek treun rinyeun istana 49. kateuntee gatai ta teumee rasa Menyoe suleet ta boeh keu pangkai. lam raga pisang bek peuleuh tupee 45. meujanji nibak cinta Meu ucap ‘oh bala. Menyoe ijeet ta boeh bak sapai.44.