You are on page 1of 16

KULTURNÍ PRŮVODCE ČASOPISU REFLE X

SAMOSTATNĚ NEPRODEJNÉ
12–07
22.–28. BŘEZEN 2007

MOR AVA

WWWBR NO F L É D A 23. 3. 2007

Debutová deska WWW Neurobeat, která vyšla na konci minulého roku, patří rozhodně mezi
nejoriginálnější tuzemská alba posledních let. Poznámky, že to je moc umění a málo hip hop,
můžete nechat stranou. Se Sifonem a spol. doporučujeme střet „nose to nose“– tento pátek ve Flédě.

EX12_MOR_1_TITUL.indd 1 19.3.2007 17:44:36


FILM REFLEKTOR TOMÁŠE BALDÝNSKÉHO 2

3000: BITVA S DISTRIBUCÍ


J E Š T Ě Ž E M ÁM E FE BI OFE ST

F O T O W W W. O U T N O W. C H
Sydney Pollack natočil Tři dny Kondora, ale na rozebrání psýchy „This, ladies and gentlemen, IS SPARTA!“ aneb kéž by takto někdo
takto křivolakého architekta spotřeboval víc času zfilmoval bitvu na Vítkově

To jsou věci. V jednu chvíli sedím s Nathanielem z dokumentu o architektovi, anebo vymýšlet další slova
Kahnem v pražském podzemí, v zaplivaném (eh ... k těm, která jsem o 300: Bitva u Thermopyl napsal do
omlouvám se, on tam jistě nikdo neplive, to je takový Reflexu? (Jediné, co mě napadá, je zábavná domácí
obrat) krcálku naproti baru kina Světozor, v druhou ho historka o tom, jak jsem svého dvouletého syna učil
vidím sedět ve smokingu na Oscarech a dochází mi, že řvát válečný pokřik Sparťanů „This is Sparta!“, ale on to
ten nenápadný chlapík má po Mém architektovi další tvrdošíjně vyslovoval „This is Špáta!“, která na druhý
nominaci na Oscara, za ten krátký dokumentík Two pohled vlastně vůbec vtipná není). Zaplaťpánbůh, že tu
Hands: The Leon Fleisher Story o klavírním virtuosovi, máme Febiofest a na něm většinu filmů, o kterých se ve
jemuž fokální dystonie zkroutila pravou ruku a lékaři světě mluví, a do našich kin nikdy nedorazí. Tříoscarový
mu ji po čtyřiceti letech vrátili zpátky – fungující jako Faunův labyrint a v Cannes oceněná Red Road se sice na
nikdy před tím. Vzpomněl jsem si na to při SKICÁCH česká plátna nakonec protlačí, ale Marii Antoinettu, další
FRANKA GEHRYHO, druhém architektonickém film režisérky Ztraceno v překladu Sophie Coppolové,
dokumentu v pořadí, který do našich kin uvádí vám nezbude než shánět na videu.
distribuční společnost Aerofilms. Sydney Pollack je A co známe z filmů latinskoamerického panorámatu,
sice jedním z nejslavnějších režisérů své generace v něž se vlastně změnily letošní Oscary (tři mexičtí
(režíroval Koně se také střílejí, Takoví jsme byli, Tři dny režiséři si mezi sebe podělili 16 nominací)? Poprvé
Kondora i Vzpomínky na Afriku), jeho film o Franku uvidíme nejen Cronos Guillerma del Tora (rozkošný film
Gehrym je v porovnání s Nathanielovým strhujícím o tom, jak se z laskavého dědečka malé Aurory stane
osobním portrétem Louise I. Kahna „jenom dokument“ živá mrtvola poháněný zlatým strojkem) či Japón – první
– zajímavý asi tak, jak vám připadne zajímavý člověk, film režiséra Bitvy s nebem Carlose Reygadase, ale
který vymyslel Guggenheimovo muzeum v Bilbau dokonce i film Miroslava, který před patnácti lety natočil
a s Vladem Miluničem taky Tančící dům v Praze. Jenže Alejandro Pelayo o pohnutém osudu mexické herečky
v porovnání s ostatními filmy, které mají tento týden českého původu Miroslavy Šternové. Nebýt Febiofestů,
premiéru, by byl zajímavý i dokument o člověku, který karlovarských festivalů a dnů evropských filmů, nikdy by
vymyslel panelák (Le Corbusier?). No posuďte sami: se k nám tyhle filmy nedostaly.
premiéru má jeden akceptovatelný hraný film – 300: Nestěžuju si na českou distribuci, že do ní jdou jen filmy
BITVA U THERMOPYL – a jeden neakceptovatelný jako 300: Bitva u Thermopyl, sám jsem si ho místy užil.
špatný horor (ČERNÉ VÁNOCE), no a tím jsme skončili. Ale při představě, čím bych nebýt Febiofestu naplnil
O čem tedy psát? Opsat nějakou zábavnou scénu tento Reflektor, mě obcházejí mrákoty.

K U LT U R N Í P R Ů V O D C E Č A S O P I S U R E F L E X VYCHÁZÍ 22. 3. 2007

M O R AVA
KONTAKT BARTOSEK@REFLEX.CZ (OBSAH), INZERCE@REFLEX.CZ (INZERCE) – T E L E F O N + 4 2 0 2 2 5 9 7 7 9 3 3 ( R E DA KC E ) , + 4 2 0 2 2 5 9 7 7 4 7 8 – 4 8 1 ( I N Z E R C E ) ,
+ 4 2 0 2 2 5 9 7 7 1 2 0 – 1 ( A G E N T U R N Í I N Z E R C E ) – VEDOUCÍ REDAKTOR MATĚJ BARTOŠEK – REDAKTORKA LENKA KRBCOVÁ – PRODUKCE MARCELA LHOTSKÁ –
DESIGN MAREK PISTORA – GRAFIK MILAN MIKULÁŠTÍK – KO R E K T O Ř I Z U Z A N A L A C I N O VÁ A J A R O S L AV Š A J TA R – F O T O N A O B Á L C E A R C H Í V

EX12_MOR_2-3_filmOKOK.indd 2 19.3.2007 17:43:18


3 PRAŽSKÝ TIP HUDBA
FILM

ES A SPOL.
F ON A L S T I M U L UJE K P OSLE C HU

Následující program průběžného festivalu STIMUL bude „Sateenkaarisuudelma“ a také tady natočil několik
prezentovat tři projekty toho nejlepšího ze současného krátkých filmů a hudebních videí, které byly uvedeny na
finského undergroundu a pro někoho možná i z celé několika světových filmových festivalech a v galeriích
současné hudební produkce – ISLAJA, ES a KEMIALLISET (některé z nich můžete vidět na letošním FEBIOFESTU –
YSTÄVÄT – spřízněné nejen příslušností ke stejné 23. 3. ve Village Cinemas Anděl od 16:30). Jeho hudba
vydavatelské značce. FONAL RECORDS (www.fonal.com) je něčím, co bychom mohli označit jako ambient,
je nezávislý finský hudební label, založený roku 1995 experimentální elektroniku nebo noise s prvky click
Samim Sänpäkkiläem, nyní sídlící ve městě Tampere. a scratch. Přestože bývá označována jako melancholická,
Do světa vysílá rozličné věci od ambientu, přes různé to, co v ní Sami hledá a co nabízí, je především naděje
experimentální projekty, naivní pop, minimal, šamanství a laskavost. ES již vystupoval na rozličných festivalech
až po semiakustický psychedelický folk. Šéf Fonalu v Severní Americe a Evropě, včetně Sónaru, Subcurrent
Sami Sänpäkkilä, aka ES (Experimental Songcycles), je a Itsenäisyysyö v klubu B2 v Moskvě. V České republice se
hudebník a filmař, žijící poblíž tamperských lesů. Zde také představí tuto sobotu 24. 3. v NoD a přiveze s sebou i výše
vytvořil své třetí, zřejmě nejlepší album „Kaikkeuden zmíněné spřátelené projekty ze svého labelu.
kauneus ja käsittämättömyys“ i čtvrté double LP DAVID BERÁNEK

N OD S T I M U L : FONA L RE C ORDS – I SLA J A, ES , KEMIAL L IS ET YS TÄVÄT 2 4 . 3 . 2 007

EXPERIMENTÁLNÍ PROSTOR ROXY / NOD ; DLOUHÁ 33 ; PRAHA 1 ; WWW.ROXY.CZ/NOD

[ INZERCE

XXX XXXXXXX
JANA XXXXXXX
XX XX XXXXXX Xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxx x xxx xxxx.

EX12_MOR_2-3_filmOKOK.indd 3 19.3.2007 17:43:38


HUDBA 4

WWW
U M Ě N Í , N E B O HI P HOP ?

FOTO ARCHÍV
V klipech teď vypadají WWW jako novovlný Pinochio Na pódiu to ale může být jinak.

Když kapela vydá své první album po čtrnácti letech od nabírat rozměrů jakéhosi plovoucího multimediálního
svého vzniku, svědčí to buď o lenosti, nebo o chorobném monstra. Ostatně Anděra sám přiznává, že WWW dávno
perfekcionismu. Zatímco o jejich souputnících z raných není jen on, nýbrž celá skupina spřízněných umělců.
časů českého hip hopu PSH se už mluví jako o veteránech, Je pravda, že „uměleckost“ WWW je někdy na úkor
projekt WWW je po svém debutu „Neurobeat“ obecně zábavnosti a poslouchatelnosti materiálu, jedná se ale
považován za největší hudební objev posledních měsíců. zároveň o něco na domácí poměry zcela originálního.
(Samozřejmě, jen pokud nejste fanoušky Ewy Farné.) Nedílnou součástí WWW jsou samozřejmě i koncertní
Tento pátek to budeme moci posoudit na koncertě vystoupení, kdy Sifona za mikrofonem doprovází
v brněnské Flédě, kde se Sifon a jeho družina představí vokalistka Melisa Jefimia Zrnič a scratchující DJ Brainy
na večeru Scratch a s malým zpožděním tak i v moravské Thugg. Otázkou je, jak si s ponurými existenciálními texty
metropoli pokřtí svoji desku. a nesnadnou hudbou poradí brněnští homies, ale třeba
Že hlavní protagonista WWW, autor hudby a vokalista je podceňuju. Před WWW vystoupí ve Flédě slovenský
Ondřej Anděra, alias Sifon, nakonec zmíněnou desku na freestylový rapper Kaidžas a DJ Lucco.
konci loňského roku vydal, byl bezmála blesk z čistého KAREL VESELÝ
[INZERCE
nebe. Od roku 1998 WWW oficiálně neexistovali a v jejich
comeback mohli věřit jen největší optimisté. Nakonec je SOUČASNÁ SVĚTOVÁ A ČESKÁ
asi dobře, že první etapa skupiny, poznamenaná pokusem LITERATURA • ROZHOVORY
o českou verzi amerického komerčního hip hopu a později POVÍDKY • ESEJE • VÝTVAR-
i britského trip hopu, zůstala až na pár demonahrávek NÉ UMĚNÍ • FOTOGRAFIE
(a videoklipu, který natočili za podpory Jiřího Korna) jen BAREVNÉ PŘÍLOHY • FILM
v milosrdných vzpomínkách pamětníků. „Neurobeat“ je KOMIKS • 300 STRAN VEL-
oproti tomu dospělý počin, jenž do sebe kromě hip a trip KÉHO FORMÁTU ZA 150 CZK
hopu vstřebal třeba i moderní industrial nebo electro.
Nezařazujte je ale do žánrových škatulek, hudba WWW K DOSTÁNÍ U DOBRÝCH
je teď mimo styly a čas a nezní jako nic, co jste kdy slyšeli. KNIHKUPCŮ A V GALERIÍCH
Patří k tomu i zvláštní poetika v textech, jež z velké NEBO U NÁS: TEL. 224922422
většiny píše básník Lubomír Typlt. Jeho výtvarné instalace E-MAIL: LABYRINT@WO.CZ
dotvářejí společně se svéráznými klipy Jana „Scarfa“ W W W . L A B Y R I N T. N E T
Zajíčka celkový obraz projektu WWW, který začíná pomalu

F L É DA S C R ATC H: WWW, K A I DŽ AS, DJ LU CCO . . . 2 3 . 3 . 2 007

ŠTEFÁNIKOVA 24 ; BRNO ; WWW.FLEDA.CZ

PA C O R A T R I O

Pacora Trio hraje opravdu novou hudbu. Její kořeny jistě sahají do žánru jazzu i folklóru, výsledný
mix je však naprosto originální. Vlastní tvorba a virtuozita všech členů souboru neotřelosti
VILÉM SPILKA a pravdivosti jejich sdělení jen přispívá. Zajímá vás, jak zní kombinace houslí, kontrabasu a cimbálu?
JAZZOVÝ KYTARISTA Přiďte na apríla do brněnského klubu Alterna.

EX12_MOR_4-5_hudba.indd 4 19.3.2007 17:09:00


5 HUDBA

PAPAYA PARANOIA
N E B E Z PE Č N Ě R OZ TOM I LÉ
F O T O N E W S Y. P O L S K A N O C . P L

i letos, jejich vystoupení uvidí mj. ve čtvrtek 22. března


ostravský klub Boomerang. Připravte se na pořádnou
jízdu.
Skupina Papaya Paranoia existuje už přes čtvrtstoletí,
a kdyby se potkali její fanoušci z různých období, možná
by si kvůli hudebním neshodám vjeli do vlasů. Šéfka
kapely Yumiko Ishijima (prý milovnice Antonína Dvořáka)
je pyšná na to, že byly jednou z prvních čistě dívčích
rockových kapel, úspěch slavily i v popových žebříčcích.
Po sólové dráze se Yumiko k PP vrátila v roce 1997 –
místo kytar začala skupina používat počítače a hudba
se posunula směrem k žhavým tanečním trendům.
Dnes Papaya Paranoia hrají něco mezi, svůj vlastní
Barevné japonské divoženky vystoupí v Ostravě styl nazývají digi japa a najdete v něm jungle, techno,
punk i pop. V aktuální sestavě šéfku doplňují basistka
Holky z japonské kapely Papaya Paranoia by si už pomalu a bubenice a také hráč na shamisen (starý japonský
mohly zažádat o české občanství. Praha i další tuzemská strunný nástroj). K tomu samozřejmě neodmyslitelně
města jsou totiž pravidelně objektem náletů jejich patří barevná pódiová show, ve které Yumiko nezapře
rozjetého komanda. Jungle-punková letka roztomilých svoji lásku k ujetým manga komiksům (sama je maluje).
divoženek ze země vycházejícího slunce se vrací KAREL VESELÝ

B OOM E R AN G PA PAYA PA RA NOI A 2 2 . 3 . 2 007

STODOLNÍ 22 ; OSTRAVA-MORAVSKÁ OSTRAVA ; WWW.ZULU.CZ/BOOMERANG

DA L Š Í T I PY

K L U B PAR N Í K V E RM E ULE N (FRA ) 2 2 . 3 . 2 007

SOKOLSKÁ 26 ; OSTRAVA-MORAVSKÁ OSTRAVA ; WWW.KLUB-PARNIK.CZ

S - KL U B I D E A FATTE 2 3 . 3 . 2 007

TŘ. 17. LISTOPADU 43 ; OLOMOUC ; WWW.SKLUB.CZ

D E J AVU H 1 6 (SK ), M Ě STA SP UT, JUNG L E F EVER 2 4 . 3 . 2 007

OBROKOVÁ 16 ; ZNOJMO ; WWW.BARDEJAVU.COM

C L U B FAB R I C 2G: SPAC E DJZ (UK ), JOHN G IB B O N S ( IR L ) 2 4 . 3 . 2 007

PLYNÁRNÍ 7 ; OSTRAVA-MORAVSKÁ OSTRAVA ; WWW.FABRIC.CZ

J AZ Z T I B E T C LUB, GOLE M TA X I TO THE O CEAN ( N L ) 2 7. – 2 8. 3 . 2 007


27. 3. JAZZ TIBET CLUB ; SOKOLSKÁ 48 ; OLOMOUC ; HTTP://JAZZCLUB.OLOMOUC.COM
28. 3. GOLEM GAMBRINUS KLUB ; NÁM. PRÁCE 1099 ; ZLÍN ; HTTP://GOLEMCLUB.INFO

NEJEN BEETHOVEN

Filharmonie Brno představí německého pianistu Petera Rösela (22. 3, 23. 3.) v Beethovenově
DINA ŠNEJDAROVÁ 4. klavírním koncertu. Tuto hudbu obklopí symfonie skladatele, muzikologa a pedagoga JAMU
HUDEBNÍ KRITIČKA Leoše Faltuse z r. 1986 a Bartókův Koncert pro orchestr. Diriguje Stanislav Vavřínek.

EX12_MOR_4-5_hudba.indd 5 19.3.2007 17:09:10


DIVADLO M E N U PAV LY B E R G M A N N O V É
PAVLA BERGMANNOVÁ
6
PUBLICISTKA

F OTO J I Ř Í K R I S T I Á N 2 X / A R C H Í V M O R AV S K É H O D I VA D L A O LO M O U C / J O S E F H R A D I L – N D M O S T R AVA
R AD M I L A A DAM OVÁ HOLKY E LKY
REŽIE: ŠTĚPÁN PÁCL ; DRAMATURGIE: MAREK PIVOVAR ; SCÉNA: DAVID BAZIKA ;
KOSTÝMY: EVA KOTKOVÁ ; POHYBOVÁ SPOLUPRÁCE KATEŘINA VAINAROVÁ, VLADIMÍR POLÁK

ND MORAVSKOSLEZSKÉ – DIVADLO ANTONÍNA DVOŘÁKA ; SMETANOVO NÁMĚSTÍ 1 ; OSTRAVA ;


WWW.NDM.CZ ; PREMIÉRA 28. 10. 2006 ; NEJBLIŽŠÍ UVEDENÍ 27. 3. 2007 ; ZAČÁTEK 19:00

Tragikomický (a trochu kontroverzní) pohled do světa modelek a zákulisí modelingu


nastudoval mladý režisér Štěpán Pácl. Společně s dramaturgem Markem Pivovarem
upravili původní text začínající dramatičky Radmily Adamové, za což od autorky
nesklidili příliš chvály. Zato jej ale uvedli do tvaru, který divákům nabídne syrový
pohled na člověka, jenž je ochoten pro kariéru mnohé obětovat. Třeba svou čest,
hrdost, kontakt s nejbližšími... Ve skvělých hereckých výkonech září Gabriela Mikulková,
Lada Bělášková, Pavlína Kafková-Fišarová a Kateřina Vainarová. Sluší jim to nejen
na předváděcím molu, umějí také dokonale strhnout křečovitou masku a odhalit
pravé tváře svých postav.

G I U S E PPE V E R DI ATTI LA
DIRIGENT: PETR ŠUMNÍK ; REŽIE: MICHAEL TARANT ; SCÉNA: DANA HÁVOVÁ ;
KOSTÝMY: KLÁRA VÁGNEROVÁ ; SBORMISTR: LUBOMÍRA HELLOVÁ ;
POHYBOVÁ SPOLUPRÁCE: KAREL BASÁK ; ASISTENT REŽIE: PETR HLOUŽEK

MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC ; TŘ. SVOBODY 33 ; OLOMOUC ; WWW.MORAVSKEDIVADLO.CZ ;


PREMIÉRA 8. 12. 2006 ; NEJBLIŽŠÍ UVEDENÍ 20. 4. 2007 ; ZAČÁTEK 19:00

Opera Attila nepatří mezi často uváděné Mistrovy tituly ani u nás, ani v zahraničí.
Teprve druhého nastudování v dějinách české opery se ujal hostující režisér Michael
Tarant, který připravil výjimečnou podívanou plnou dramatických zvratů a akčních scén,
ale také kvalitních a jistých pěveckých a hereckých výkonů. Titul pojednává o vládci
Hunů – králi Attilovi – zvaném Bič boží, který v 5. století téměř dvacet let pustošil
a terorizoval polovinu Evropy. Historický námět je doplněn milostnou zápletkou,
jíž je konflikt ženy mezi dvěma muži. Olomoucké publikum poctil svým hostováním
italský tenorista Gianluca Zampieri, který se objeví v alternaci role Foresta.

M I L OŠ M AC OU RE K , JA NA SOP ROVÁ M ACH A Š EB ES TOVÁ


REŽIE: HANA MIKOLÁŠKOVÁ ; SCÉNA: JAN ŠTĚPÁNEK ; KOSTÝMY: RENATA SLÁMKOVÁ ;
HUDBA: JAN KYNCL ; DRAMATURGIE: BLANKA FIŠEROVÁ

SLEZSKÉ DIVADLO OPAVA ; HORNÍ NÁMĚSTÍ 13 ; OPAVA ; WWW.DIVADLO-OPAVA.BIZ ;


PREMIÉRA 10. 9. 2006 ; NEJBLIŽŠÍ UVEDENÍ ; MĚSTSKÉ DIVADLO ZLÍN 22. 3. 2007 ;
ZAČÁTEK 10:00 A 14:30 ; DŮM KULTURY OSTRAVA 25. 3. 2007 ; ZAČÁTEK 15:00

Mach a Šebestová patří k nejpopulárnějším školákům díky příhodám, které natočil


Miloš Macourek ve spolupráci s Adolfem Bornem. Divadelní adaptace vychází
z filmové verze a hlavní dva hrdinové tak i na divadle zažijí řadu dobrodružství se psem
Jonatánem, spolužáky Pažoutem a Horáčkem, přísnou paní profesorkou a roztržitou paní
Kadrnožkovou. To vše za doprovodu vtipných písniček a hravé hudby. Režisérka Hana
Mikolášková již nejednou divadelní veřejnost přesvědčila o tom, že vyniká výjimečnou
fantazií, s níž přibližuje svět divadelních her dospělým i dětským divákům. Nabízí jim
zejména humor a hravost, které inspirují a nejednou doslova vtáhnou do hry.

VÁ M O S V B R N Ě

V Janáčkově divadle se představí Balet německé opery na Rýnu Düsseldorf/Duisburg. Taneční


MATĚJ BARTOŠEK zpracování Shakespearovy klasiky Sen noci svatojánské v choreografii Youriho Vámose můžete
REDAKTOR EXU vidět 28. března. Doporučujeme!

EX12_MOR_6-7_divadloOKOK.indd 6 19.3.2007 17:55:16


7 DIVADLO
F OTO A R C H Í V KO M O R N Í S C É N Y A R É N A / A R C H Í V N Á RO D N Í H O D I VA D L A V B R N Ě / A R C H Í V M O R AV S K É H O D I VA D L A O LO M O U C

FRANTIŠEK PAVLÍČEK DÁVNO, DÁVNO JIŽ TOMU ANEB ZPRÁVA O POHŘBÍVÁNÍ V ČECHÁCH
REŽIE: ROMAN GROSZMANN ; DRAMATURGIE: JAN ŠOTKOVSKÝ ;
SCÉNA A KOSTÝMY: SYLVA MARKOVÁ ; SVĚTLA A ZVUK: JIŘÍ SCHNAPKA

DIVADLO HUDBY ; DENISOVA 47 ; OLOMOUC ; WWW.DIVADLOHUDBY.CZ


(UVÁDÍ MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC)
PREMIÉRA 24. 2. 2007 ; NEJBLIŽŠÍ UVEDENÍ 23. 3. 2007 ; ZAČÁTEK 19:30

Herečka Ivana Plíhalová patří v Moravském divadle v Olomouci k „rodinnému stříbru“.


Z jejího podnětu a za její účasti tu (ve spolupráci s Divadlem hudby) vznikla inscenace
Dávno, dávno již tomu …, která se, jak už název napovídá, zabývá životními peripetiemi
Boženy Němcové. Hra vznikla na motivy monodramatu Františka Pavlíčka, které upravili
dramaturg Jan Šotkovský s režisérem Romanem Groszmannem. Snaha odmýtizovat tuto
spisovatelku a ukázat ji publiku jako ženu „z masa a kostí“, jako člověka, jehož životní příběh
je překvapivě současný, mě na téhle inscenaci zajímá nejvíc. A k tomu lze očekávat i herecký
koncert paní Plíhalové … MAREK PIVOVAR

F E D E R I C O GA RC Í A LORCA K RVAVÁ SVATBA


PŘEKLAD: ANTONÍN PŘIDAL ; REŽIE, HUDBA: JAN MIKULÁŠEK ;
DRAMATURGIE: DORA VICENÍKOVÁ ; SCÉNA A KOSTÝMY: MAREK CPIN

NÁRODNÍ DIVADLO V BRNĚ ; MAHENOVO DIVADLO ; ROOSEVELTOVA 17 ; BRNO ; WWW.NDBRNO.CZ


PREMIÉRA 26. 1. 2007 ; NEJBLIŽŠÍ UVEDENÍ 27. 3. 2007 ; ZAČÁTEK 18:00

To se tak potkali Lorca, Buñuel a Dalí na studentské koleji v Madridu a pak z toho bylo
moderní španělské umění. I Mikuláškova brněnská inscenace je moderní, scénograficky
čistá, v zásadě černobílá, s občasným výkřikem červené. Pohyb ovládá stylizace, velké
plus spočívá v tom, že režisér je i autorem scénické hudby, takže věci do sebe často
zapadají na jediný tón. Podobně jako Dostojevského Zločin a trest i Krvavá svatba je
geniálním rozvinutím zkazky z černé kroniky: deník ABC v roce 1928 informoval o případu
nevěsty, jež zmizela z vlastní svatby s bratrancem, který pak byl v lese nalezen mrtev.
Že by v tom měl prsty ženich ...? JAN NĚMEC

A N T ON PAVL OV I Č Č E C HOV RAC E K


REŽIE: IVAN KREJČÍ ; PŘEKLAD: LEOŠ SUCHAŘÍPA ; DRAMATURGIE: TOMÁŠ VŮJTEK ;
SCÉNA A KOSTÝMY: LUCIE LOOSOVÁ

KOMORNÍ SCÉNA ARÉNA ; TŘ. 28. ŘÍJNA 2 ; MORAVSKÁ OSTRAVA ; WWW.DIVADLOARENA.CZ


PREMIÉRA 9. 12. 2006 ; NEJBLIŽŠÍ UVEDENÍ 30. 3. 2007 ; ZAČÁTEK 18:30

Racek, který nedávno vzlétl z Arény, je jednou z nejskvostnějších čechovovských inscenací


poslední dekády, mimořádným zjevením, divadelním drahokamem a neskutečným diváckým
zážitkem. Čechovovy naoko nedramatické hry bývají testem invence režiséra i schopností
herců. Když to s Čechovem divadelníci neumějí, čeká publikum rozvláčná nuda. Racek
z Arény je však pravým opakem. Režisér Krejčí objevil v textu nebývale humoru. Do
přestávky jde o skutečně výtečnou komedii, aby se později ukázalo, že nenaplněné vztahy
zpečetěné sebevražedným výstřelem zase taková švanda nejsou. Přesné vedení herců
a jejich mimořádné výkony protáhnou diváka působivým vírem událostí až k jímavému
finále obnažujícímu zpackanost, nenaplněnost a marnost několika životů.
LUBOŠ MAREČEK

ANDĚL TT

Na Andělech mě nejvíc překvapilo, že ta nová písnička Anety L. prý není coververzí písničky
Anny K. a že v tom srovnání mě nepoměrně víc bavila Ewa F. Že jsem nepoměrně víc času
MICHAL NANORU strávil s Tý Tý a jenom novácký výstup Feng-yün Song byl rozhodně lepší než cokoli na ČT1,
ŽIVEL pak už překvapivé nebylo. Doufejme, že do příště natočí desku Ivana Jirešová.

EX12_MOR_6-7_divadloOKOK.indd 7 19.3.2007 17:55:30


ART MENU MARTINA MIKOLÁŠKA
MARTIN MIKOLÁŠEK
8
KURÁTOR

FOTO ALEŠ HUDEČEK / MARTIN MIKOLÁŠEK 2X


GAL E R I E 7 PAV E L A LBE RT: I DE OLA B D O 6. 4 . 2 007

CHELČICKÉHO 7 ; OSTRAVA ; TEL. 596 121 937 ;


WWW.GALERIE7.CZ ; OTEVŘENO PO–PÁ 10–17

Pavel Albert je absolventem grafického ateliéru Eduarda


Ovčáčka na ostravském Institutu pro umělecká studia.
Výrazně na sebe upozornil vloni, když ve své diplomové
práci propojil osobitým způsobem konceptuální
východiska s jazykem geometrie přerostlým do
standardizovaného znakového systému. Sled schematicky
stylizovaných křižovatek, lemujících cestu z Ostravy
do Brna, se stal jakýmsi nepravidelným rastrem, který
rytmizuje plochu Albertových serigrafií. Monochromie
a jakési reminiscence na postupy konkrétismu a nové
citlivosti jsou čitelné i na jeho triadicky pojednaných
obrazových cyklech.

SOKOLSKÁ 26 FRANTIŠEK LOZINSKI O.P.S.: PSÍ ÚTULEK / DOGHOUSE D O 3 0. 3 . 2 007

SOKOLSKÁ 26 ; MORAVSKÁ OSTRAVA ; TEL. 596 138 937 ;


WWW.CKV-OSTRAVA.CZ ; OTEVŘENO PO–PÁ 10–17

Jedním z odmítnutých projektů pro letošní benátské


bienále byl i „psí útulek“ navržený trojicí umělců, jejichž
společné aktivity se skrývají pod značkou František
Loziski o.p.s. Část z tohoto jejich konceptu je krom
jiného prezentována na ostravské výstavě. Aktivity této
trojice – Františka Kowolowského, Petra Lysáčka a Jiřího
Surůvky – jsou založeny na instalaci, performanci, ale
také na práci s klasickými obrazy. Nesvázanost s apriorně
nadefinovaným kontextem je jedním z pojítek jejich velmi
různorodé tvorby.

GAL E R I E L AN GŮV DŮM K ATA RÍ NA SZ A NYIOVÁ-H U D EČKOVÁ D O 2 7. 4 . 2 007

HLUBOKÁ 66 ; FRÝDEK-MÍSTEK ;
TEL. 558 631 145 ; OTEVŘENO ÚT–PÁ 13–18

Katarína Szanyiová-Hudečková se ve svých malbách


velmi často dotýká tematiky těla a tělesnosti. V poslední
době se toto už tak intimní téma na jejích plátnech
proměňuje, a tak se stává ještě osobnějším. V Langově
domě Szanyiová vystavuje především sérii autoportrétů.
Malířské uchopování fakticity existence a její neustálé
prozkoumávání poskytuje Szanyiové prostor mimo
jiné i pro to, aby své průzkumy vizuálních posunů mezi
makro- a mikro-detaily obohatila o další aspekt, v němž
hraje důležitou roli téma introspektivního odhalování
a zahalování.

S O U Č A S N É V Ý T VA R N É U M Ě N Í N E M Á Ž Á D N É C E N T R U M D Ě N Í . . .

mluví se o městech, kde se něco kontinuálně zajímavého děje. V březnu bylo otevřeno 2. moskevské
bienále se slavnými kurátorskými jmény, ale bez velkého překvapení. Zato třeba stará Paříž nabízí
VÍT HAVRÁNEK několik energií nabitých výstav, retrospektivu dvojice Fischli – Weiss, velkorysou instalaci
KURÁTOR D. Gonzales Foerster, novou dramaturgii v Palais de Tokyo. A co ambice pražských institucí ?

EX12_MOR_8-9_art.indd 8 19.3.2007 17:56:32


9 ART
F O T O © P E T R Š O L A R / A R C H Í V G A L E R I E A M 1 8 0 / A R C H Í V G A L E R I E B R N O / PAV E L J E Z I O R A K

D Ů M U M Ě N Í M Ě STA BRNA K ATA RZ YNA KO ZYR A D O 8. 4 . 2 007

DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU ; DOMINIKÁNSKÁ 9 ; BRNO ; OTEVŘENO DENNĚ MIMO PO 10–18

V umění se sny stávají skutečností. To je moc pěkný slogan, má v sobě naději, působí
optimisticky a vyvolává představy něčeho osobního. Cizí sny jsou natolik intimní, že
jejich veřejná vizualizace logicky vyvolává voyeurské pudy. Výstava polské multimediální
umělkyně Katarzyny Kozyry může naše touhy uspokojit. Ve snech můžeme být kýmkoliv,
přebíráme v nich na sebe různé role, zažíváme absurdní příběhy, děláme to, co se v „reálu“
nesluší. Kozyra jde s tímhle vším na veřejnost: jednou je operní pěvkyní a předvádí se
návštěvníkům vídeňského MQ, jindy se převleče za transvestitu DJ Glorii Viagru a na oslavě
jeho/jejích narozenin předvede divoký striptýz, v jiném svém snu roztančí mužskou šatnu.
Je to gender, je to spousta médií, je to veselejší Barney, šokuje to a baví zároveň.
DAVID KOŘÍNEK

GAL E R I E B R N O SP LE E N A ND I DE A L / K ATEG O R IZACE EXTÁZÍ D O 1 5 . 4 . 2 007

VESELÁ 14 ; BRNO ; WWW.GALERIEBRNO.CZ ; OTEVŘENO DENNĚ MIMO PO 12–18

Mezinárodní výstava (rozuměj slovensko-česká) iniciovaná jedním z vystavujících umělců,


Martinem Gerbocem. Putovní projekt, který má v Galerii Brno svou premiéru, posouvá
diskusi o technikách a inspiracích současné malby. Gerbocovy vize jsou silně ovlivněny
komiksem a pankáčskými fanziny, S/M naráží na extatické zjevení Panny Marie, protipólem
je počítačová barevnost Erika Šilleho a Veroniky Drahotové, smutné a melancholické nálady
jistí Josef Bolf za doprovodu jemného Jakuba Hoška. Zpytování svědomí po divoké páteční
noci, rozmazané vědomí a touha zapomenout. Po ránu si přečíst Baudelaira a ke snídani
pustit stařičké Dead Can Dance. A potom pomalou procházkou do Galerie Brno.
DAVID KOŘÍNEK

PR A Ž S K É T I PY

A M 1 80 VÁC L AV STRATI L – LĚ GĚ NDA O ŠVATÉM PEN YŠ U L . P. 20 0 6 D O 2 8. 3 . 2 007

BĚLEHRADSKÁ 45 ; PRAHA 2 ; AM180.ORG ; OTEVŘENO PO–PÁ 18–22

Václav Stratil už skoro čtyřicet let mění svou identitu se stejnou lehkostí a nadhledem jako
se proměňuje jeho umělecký projev. Své expresívní malby, pozdější procesuální kresby,
autoportrétní fotografie, abstraHce nebo lišky podepisoval mimo jiné jako Huhaba nebo
Miloš, aby v poslední době přijal umělecké jméno Děda. K prohlídce výstavy doporučuji
přijít oblečen ve volnějších trenýrkách – Děda nám bude vyprávět existenciálně laděnou
pohádku o tom, jak je to se sexem po padesátce ... a to žejména když nemůžete najít žubní
protéžu. Ale nebojte še, děti, dobže to dopadne. MILAN MIKULÁŠTÍK

Č E S KÉ M U Z E U M HUDBY ORBI S P I C TUS D O 3 0. 4 . 2 007

KARMELITSKÁ 2 ; PRAHA 1 ; WWW.PAMPAEDIA.CZ, WWW.NM.CZ ; OTEVŘENO DENNĚ KROMĚ ÚT 10–18

Interaktivní expozice, která není v pravém slova smyslu výstavou, ale spíše hudebním
jevištěm, otevřela bránu a čeká na zástupy hudebníků. Dvanáct umělců, v čele s autorem
projektu Petrem Niklem, umístilo do unikátního, raně barokního prostoru Franceska
Carattiho ojedinělé nástroje, které nedávají odpočinout čtyřem smyslům z pěti. Učitel
národů Jan Amos Komenský by měl jistě radost, jak se zde jeho pedagogická metodika –
škola hrou – transformuje a nehledě na věkovou kategorii probouzí lidskou fantazii.
Rozeznívání nástrojů a s tím spojené skotačení, křepčení, vřískání není zakázáno,
ale přímo vyžadováno. BARBORA KLÍMOVÁ

BRUNO
KLÁRKA NEMRAVOVÁ Jako předkrm k případnému dalšímu filmu Sashi Barona Cohena zadejte do vyhledávače
ZPĚVAČKA na Youtube.com heslo FUNKY ZEIT MIT BRUNO

EX12_MOR_8-9_artOKOK.indd 9 19.3.2007 18:06:03


KNIHY M E N U PAV L A TA N Ě VA
PAVEL TANĚV
10
REFLEX

FOTO ARCHÍV
A U S T I N H AR R I NGTON M ODE RNÍ SOC I Á L N Í TEO R IE P OR TÁ L

496 STRAN ; 759 KČ

Kolektivní práce renomovaných sociologů vesměs z britských univerzit vedených Austinem


Harringtonem z University of Leeds bere své téma z gruntu. Nikdo důležitý, kdo se
k otázkám, co je moderní společnost, jak funguje a co ji rámuje, vyjádřil, nechybí: od otců
zakladatelů Smithe, Comta či Tocquevilla přes Marxe, Durkheima a Webera až po Freuda,
postkoloniální či multikulturální kritiky a radikální feministky. Autoři knihu napsali se
snahou přístupně říci co nejvíce o problémech a tradicích analýzy sociálna a nutno říci,
že uspěli. Proto je vhodná nejen pro studenty humanitních oborů, lze ji vřele doporučit

F OTO R A D K A V Í T KOVÁ
i žurnalistům a všem, pro něž není sociální realita jen potvrzením jejich předsudků.

G R E G ORY BAT E SON M YSL A P ŘÍ RODA : NEZBYTN Á J ED N O TA M A LV E R N

197 STRAN ; 220 KČ

Rodem Brit, zemí působení Američan Gregory Bateson (1904–1980), manžel slavné
antropoložky Margaret Meadové, byl vědec a kovaný racionalista. Nicméně jeho talent jej
s praxí antropologa, ekologa, etnologa, psychologa a kybernetika přivedl k neuvěřitelně
celistvému a zároveň otevřenému pojetí vědy a vědění, které mu například umožnilo
zkoumat komunikaci s delfíny a schizofreniky a jež nejkoncentrovaněji vyjádřil právě v knize
Mysl a příroda. Ač hnutí New Age, naleznuvší v něm svého gurua, už poněkud vyčichlo,
Batesonovým myšlenkám nic takového nehrozí. Osvěží každého, komu se ratio nesmrsklo
na strategii nákupů a manipulaci s mobilem či počítačem.

ZDENĚK NEUBAUER O SVATÉM FRANTIŠKU ANEB ZROZENÍ DUCHA NOVOVĚKU M A LV E R N

224 STRAN

Titul knihy biologa a filosofa Zdeňka Neubauera je víc než výmluvný. To, co dnes určuje
naše životy, nevzniklo jen z dopuštění geniality či osvícení několika otců-zakladatelů, jako
byli Descartes či Galilei, ale rodilo se ve středověku v hlavách povýtce křesťanských. Velmi
často zapomínáme, že řecká zvídavost byla jednou ze sudiček stojících u kolébky tohoto
náboženství. Způsob, jakým Neubauer ukazuje, že věda je převlečené náboženství (což
explicite vysvětluje i v předmluvě k předchozí knize), je svrchovaně zasvěcující. Vhodné
obzvláště pro ty, co čtou, aby sami načichli autorovou duchovní proměnou.

S B OR N Í K H R ABA LI A NA RE DI V I VA F I L OS OF I A

193 STRAN ; 250 KČ

Nakonec něco o spisovateli, jehož desáté výročí skonu jsme nedávno vzpomínali.
Hrabalovský sborník z mezinárodní konference o spisovatelově díle konané v říjnu 2005
v italském Udine obsahuje příspěvky z pera vědců i umělců. Najdete v něm jak typickou
literárněvědnou suchařinu, tak texty schopné leccos zajímavého sdělit. K těm druhým
patří například postřeh tvůrcova přítele, filosofa Josefa Zumra, o Hrabalovi co svědkovi
nastupující éry globalizace. Na tom něco je.

R Á D I O WAV E …

… nesmí vysílat jako regionální studio Českého rozhlasu, protože podle rozhlasové radní
Dany Jaklové by zvýhodňovalo jednu skupinu obyvatel: mladé posluchače. Prý na úkor seniorů,
JAN POTŮČEK kterým rozhlas také nezřídil speciální program. Paní Jaklová, a posloucháte vůbec Český rozhlas?
REDAKTOR REFLEXU On totiž veskrze vysílá hlavně pro seniory.

EX12_MOR_10-11_knihy.indd 10 19.3.2007 17:10:59


11 DESIGN KNIHY POHLEDEM ONDŘEJE CHORÉHO KNIHY

POHÁDKY
S ÓL O L U B OŠ DRTI NA
F OTO R A D K A V Í T KOVÁ

Pohádky to vlastně nejsou, ne tedy pro děti. Asi ani v cihlově oranžových siluetách dravců rvoucích lidské
pohádky pro dospělé. Naopak to jsou zcela pravdivé srdce a vystupujících z černé noci tiskařské černi,
příběhy, jenže psány citem. Svou hlavu odložte v postavách zářících obrů s blesky, v nedostupných
i s kloboukem, jinak se dál nedostanete – tato kniha je nebezpečných horách. Matné lamino obálky kryje rudě
případ nevhodný a nepatřičný, až podvratný v prostředí žhnoucí trup rozlomeného airbusu, možná je to ale trochu
kulturního disc-jockeyství. Ideální příležitost pro jinak – každý se při čtení ocitne v jiném světě, k ilustracím
starosvětské a nevlezlé pojetí vzhledu malé knížky. se vlastně vracím až mezi čtením knihy. Němci přece
Máme štěstí, grafik Luboš Drtina nás nebude prudit kůůůl bývali specialisty na modré květiny (Novalis). Chce to
dyzajnem. Klasika je dnes největší underground, grafik hodně otrlosti od literárních kritiků k vytvoření suchých
se nebojí být sám sebou, je zocelen Voknem, ví, že jen vědeckých pojmů jako „romantismus“ a „psychologicko-
stoje na ramenou obrů dosáhne nových vítězství, která -symbolická sebevýpověď “ pro toto nekončící putování
přetrvají. Že jeho knížka půjde číst i za dvacet let, bez za tajemným ideálem. Kde je ten jemný svit irisu?
ohledu na přelévající se a mizející módní typo-euro-trendy Betonový autobahn se ztrácí v dálce před stříbrným
(ledaže bychom se naučili knihy po přečtení zahazovat mercedesem, šedivák za volantem hledí nehnutě
jako odpadky). Rozehrává zkušeně kombinaci přírodní a bez emocí skrzevá stříbrné ušlechtilé obroučky.
barvy papíru, sazby a výrazných symbolů v ilustracích – Spatří v tvrdém oslepujícím světle halogenů jeho odlesk?

H E R M AN N H E S SE P OHÁ DKY / M Ä RC HE N ARGO


OBÁLKA, GRAFICKÁ ÚPRAVA, ILUSTRACE A SAZBA Z PÍSMA WALBAUM STŘEŠOVICKÉ PÍSMOLIJNY LUBOŠ DRTINA ;
TISK TĚŠÍNSKÉ PAPÍRNY, S. R. O ; VYDÁNÍ PRVNÍ, DOTISK ; 198 KČ

N A K N Í Ž KY U P R AV E N É D R T I N O U …
ONDŘEJ CHORÝ … narazíte snadno a rádi, pracoval pro Pražskou imaginaci, ERM, Argo, Eminent, Thyrsus, Paseku,
STUDIO MRSKLESY Volvox Globator, Nakladatelství Franze Kafky, Mladou frontu, Akropoli, Academii ...

EX12_MOR_10-11_knihy.indd 11 19.3.2007 17:11:08


CD 12

FOTO ARCHÍV
! ! ! M Y T H TA K E S WA R P

Zlé jazyky říkají, že discopunk byl mrtev ještě dávno před tím, než si James Murphy
koupil kytaru. Teď je navíc ještě pěkně zdiskreditovaný, když ho drhnou kdejací
gymnazisté z britských ostrovů. Paradoxně to píšu právě v měsíci, kdy vyšly dvě
výborné discopunkové desky. A obě samozřejmě v New Yorku. LCD Soundsystem a jejich
povedenou dvojku napodobili brooklynští !!! (pro neznalé: to je opravdu jméno, ne
chyba grafika). Jejich třetí placka, „Myth Takes“, znovu vzývá nekonečné funkové groovy
s nepřítomným frackovským šklebem a trochu dementními texty. Deska je, pravda, trochu
chaos – víc intuitivní jam než koherentní písničky – ale pokud si odmyslíte pomlky mezi
jednotlivými tracky, dostanete zábavný set, který má v sobě víc energie, než jste schopni
pojmout. A rozhodně drží pohromadě více než předchozí alba. Trochu se mi sem vkrádá
myšlenka, že !!! jsou nejsilnější na singlech („Me And Guiliani Down By The School Yard“
nebo loňské geniální EP s coververzemi The Magnetic Field a Nate Dogga) a že Out Hud,
jejich už neexistují alter ego s dívčími vokály, je vlastně hudebně zajímavější, ale všechno
vyváží ten zdrcující tah na bránu, při němž se studio, kde nahrávali, muselo otřásat
v základech. Budou ještě lepší na koncertě, což je normálně milosrdná lež, u nich ale něco
jako „přidaná hodnota“. Probůh, pozvěte je někdo k nám. Nejlépe do klubu, který pak
budete stejně chtít zbořit. KAREL VESELÝ

I D E A FAT T E D J A K A 365 B B R E KOR DY

Jmenuju se Jack Kevorkian, podepisuju se Eldon Mate, řikaj’ mi Harold Shipman český scény,
a když stojim v backstage, slyšim zdi, jak šeptaj, že „bacha, přišel Mengele“. Ano, tak to je. Ale
pozor – spravedlivej. Zapomeňte na řeči o tom, že lokální hip hop už dlouho potřeboval něco,
jako je deska WWW. Extrémy a experimenty tu krizi nevyřešej, českej rap hlavně potřebuje,
aby dobrý, kvalitní a zajímavý desky vycházely běžně, aby standard byl nadprůměrnej. Musí se
posunout kritickej bod. Českej hip hop už dlouho potřeboval malýho Pepka, aka Ideu. „Nechal
jsem MCs snídat v deset večer s recenzentem u stolu, dostali jedna z pěti za držení příboru.“
Idea umí bejt dospělej a přitom si v klidu odpustí kázání a moralizování, umí bejt vtipnej bez
křeče a přehrávaný pózy, zajímavě rýmuje a má super flow. I Fatteova produkce zní jinak než
většina českýho hip hopu – zvukově i rytmicky. Ne, nesnažim se vám namluvit, že tohle je
deska roku, to v žádnym případě. Strašně rád bych si řek’, že tohle je v kontextu českýho rapu
průměrný album – což neni, samozřejmě –, ale i přesto, nebo právě proto, ho považuju za třetí
důležitej milník na cestě českejch whiggaz. Repertoár byl první, Toxic Funk předved’, že to jde
i jinak, a 365 ukazuje, jak by to mělo bejt. BOUREK

T H E AI R BAG S BROK E N SYM P HONY N E X T PAG E R E C OR D S

Debutová deska The Airbags příkladně ilustruje to nejobyčejnější, co v posledních deseti


letech přišlo se světovou hudební scénou. Z tohoto hlediska skupina opravdu překračuje
hranice domácího dvorku. Je stejně unylá jako všechny její obdoby ve Spojených státech
a stejně dobře dokáže uspokojit pubescenty pod patnáct bez toho, aby si museli šahat
do kalhot/ek. Písničky od rebelského srdíčka – absenci témat, myšlenek a čehokoli
překvapivého vyvažuje dostatek sebelítosti a zklamání ze sebe samých. Nahuštěné skuhrání
pokoušející se dojmout (kohokoli). Jasný způsob, jak si přivodit otravu vkusu. The Airbags
jsou nudnější než intro k středoškolským komediím. Kdyby Broken Symphony vydali před
deseti lety, už by byli přežití. Kdyby vyšlo o dvě dekády později, najdou si ho děcka znovu.
Ta generace už bohužel žádné Green Day (ti měli aspoň ze začátku ksicht a šťávu) znát
nebude a „melodický emorock“ se pro ni stane nejspíš exotikou. Hudba The Airbags je stejně
čitelná jako pexeso s obrázky nahoru. Vlastně jim nelze vytknout nic extrémně špatného,
což je špatné samo o sobě. Nejsou zlí ani skauti, co vybírají na charitu a mezinárodní mír.
Hrají tak, aby neurazili, chtějí lidi na koncertech bavit a chtějí se prodávat. Jestli jsem tady
nedávno napsala o CD Guther, že by se mělo přibalovat k sušenkám v Ikee, pak Broken
Symphony patří do bonusového programu každé správné benzínky. I can’t breathe if you
don’t call. Jo kluci, já už čekám na ten váš telefonát. A věřím, že bude hustej. SOFII

S P E K TA K U L Á R N Í H U D B A

Říct o Amonu Tobinovi, že hraje drum’n’bass, je jako označit Tima Burtona za pohádkáře. Pro své
poslední album Foley Room se brazilský hudebník vydal lovit zvuky mimo studio, aby je zkrotil J
PALO FABUŠ a tvůrčí drezúrou zformoval do epického tvaru a spektakulárních barev hudby, která je především
PUBLICISTA nádherná. P
*

EX12_MOR_12-13_cddvd.indd 12 19.3.2007 17:11:45


13 DVD
FOTO ARCHÍV

WOL F GAN G A M A DE US M OZ A RT DON GI OVAN N I, AD IEU MO ZAR T S U P R A P H ON

Dvoudisková edice Supraphonu s Mozartovou operou Don Giovanni a dokumentem


o skladateli připomíná nejen loňské výročí, ale i oslavy pořádané v roce 1991. Tehdy
se slavnostně otevíralo zrekonstruované Stavovské divadlo, čím jiným než Donem
Giovannim. Světová premiéra opery se uskutečnila 29. 10. 1787 právě zde, dirigoval
autor a posléze pronesl větu, kterou rádi připomínáme: „Moji Pražané mi rozumějí.“
1. prosince roku 1991 řídil novou inscenaci opery Sir Charles Mackerras, k režii byl
přizván David Radok, o scénu a kostýmy se postarala Tazeena Firth. Z předloženého
pojetí je patrné, že představení bylo připraveno s velkou péčí a zaujetím. Ve své době
patřilo k našim prvořadým, viděno pohledem současnosti k těm lepším. O vyrovnané
výkony se postarali zvlášť sólisté Andrej Besčasnyj (Don Giovanni), Ludek Vele
(Leporello), Naděžda Petrenko (Dona Anna), Jiřina Marková (Dona Elvíra) a Alice
Randová (Zerlina).
Hraný dokument „Adieu Mozart“ režiséra Martina Suchánka, natočený podle scénáře
Zdeňka Mahlera, připomíná Wolfgangovy tři pražské návštěvy, vypravěčkou je pěvkyně
Josefina Dušková (Petra Jungmannová). Dokument (získal Grand Prix na festivalu
Arts&Film) je krásným důkazem toho, že Mozartova osobnost je podobně jako např.
postavy světců spojena s legendami a že právě ty má publikum nejraději. Mahlerův
scénář jde této touze vstříc, text má spád, gradaci, napětí. Spojení Mozartovy hudby,
komentáře a kamery Richarda Šňůra, díky níž záběry vypadají skvostně, ústí v příjemnou
podívanou, pro někoho možná poněkud kýčovitou. Je škoda, že tvůrci přece jen
nevyužili příležitost a nepokusili se mozartovské legendy restaurátorsky odvrstvit
(předehra k Giovannimu napsaná za noc, Mozart zamčený na Bertramce, Dušková =
= Mozartova milenka) a kombinují fabulace s fakty. Krom titulků neobsahuje edice
žádné bonusy.

DINA ŠNEJDAROVÁ
[ INZERCE

CYKLUS DOKUMENTÁRNÍCH FILMš NA 8 DVD V þESKÉM JAZYCE SE ZABÝVÁ


TÉMATEM 2. SVęTOVÉ VÁLKY Z NETRADIþNÍ STRANY. INFORMACE NEBO PROPAGANDA?
8. (aktuální) díl DVD kolekce nese název HIROŠIMA & NAGASAKI a popisuje strohým a vojensky výstižným objednávám ks
komentáĜem následky bombardování atomovými bombami pĜímo v centrech postižených mČst HirošimČ a Nagasaki.
7. díl: ZUěIVOST BOJģ V TICHOMOěÍ válka v TichomoĜí po útoku na Pearl Harbor. objednávám ks

6. díl: ZAýÁTEK VÁLKY V AMERICE USA a Japonsko vstoupují do války. objednávám ks

5. díl: BITVA O RUSKO Velká vlastenecká válka, nacisté poprvé poraženi. objednávám ks

4. díl: BITVA O BRITÁNII zlomová operace v 2. svČtové válce. objednávám ks

3. díl: ROZDċLENÍ & DOBYTÍ Hitlerova vize TĜetí Ĝíše. objednávám ks

2. díl: VPÁD NACISTģ první dny války, kterou v EvropČ nacisté rozpoutali. objednávám ks

1. díl: ZAýÁTEK VÁLKY uchopení moci Nacisty v NČmecku. objednávám ks

CYKLUS DOKUMENTÁRNÍCH FILMš V þESKÉM JAZYCE OBSAHUJE


MNOŽSTVÍ VZÁCNÝCH A MÁLO ZNÁMÝCH ARCHÍVNÍCH MATERIÁLš.
Aktuální 3. díl této DVD kolekce se jmenuje HITLEROVY TAJNÉ ZBRANċ.
Nabízí originální archivní materiály o vývoji, testování a koneþném použití nČkolika objednávám ks
z Hitlerových tajných zbraní, zejména tolik obávaných raket V-1 a V-2. Objednávku zašlete na:
5. díl: LETECKÉ BITVY 2. SVċTOVÉ VÁLKY BMS; Na MlynáĜce 557
spousta dramatických bitev v oblacích i bombardování v objednávám ks 252 19 Rudná u Prahy
EvropČ i nad Pacifikem. *
telefonicky:
4. díl: KAMIKAZE zachycuje hrdinského ducha
japonských pilotĤ Kamikaze - lidských granátĤ císaĜství. objednávám ks Tel: 311 678 164
Fax: 311 678 390
2. díl: HITLEROVA VÁLKA II mapuje události 2. *
svČtové války od roku 1943 do konce války v roce 1945. objednávám ks internet:
info@bmscompany.cz
1. díl: HITLEROVA VÁLKA I mapuje události 2.
svČtové války od roku 1939 do roku 1943. objednávám ks www.bmscompany.cz

Jméno, pĜíjmení: ....................................................... Ulice, þíslo: ............................................................... Telefon: ..................................................

PSý, místo: .................................................................................. Datum: .................................................. Podpis: ...................................................


* Poštovné a balné þiní 65 Kþ

EX12_MOR_12-13_cddvd.indd 13 19.3.2007 17:11:56


FILM
FREEX REKTOR MICHALA KOMÁRKA 14

S KOŠÍKEM TÍSNÍ II
D R AC I A ČAS

F O T O W W W. O U T N O W. C H
„Vzpomínky, pocity, rozhodnutí ... jsou vetřelci uvnitř vetřelce“

Nevím, jestli to znáte. Ten stav, kdy jste docela vzal kritéria, nutí vás litovat čehokoli, co propadne
ochromeni, prožíváte naprostou malátnost a nespojitost vetřeleckou blánou na zem. A tak se pomalu vlečete dál
svých částí a celou svoji energii musíte věnovat na to, a jste nervózní, zda vám něco nechybí.
abyste drželi pohromadě. Ne, to není únava jako po Možná to znáte. Možná také máte projasněné oči,
velkém fyzickém výkonu nebo intenzívní psychické práci, trochu víc do zelena, a jste citlivější než kdykoli dřív.
není to vyčerpání – je to rozklad, který se řízen zbytkem Protože když z vás ta vetřelecká blána spadne, když
vůle bývalého celku neodváží triumfovat zcela. tenhle stav přejde a on někdy přejde, vaše nervy, vaše
Je to, jako byste byli potaženi tenkou průsvitnou blánou, kůže se vítají s dotyky mnohem intenzívněji. Když vás
která je poslední spojnicí mezi vašimi jednotlivými někdo hladí po vlasech, přivíráte oči jako kočka a stejně
částmi a zároveň vám vtiskává podobu vetřelce. Sunete zálibně se vyhříváte na sluníčku. Po prasklinách, kudy
se pomalu a sepjati tou vetřeleckou blánou. A občas přes z vás opadávaly myšlenky, přání a pocity, zbyly jen sotva
její pružnost z vás něco odpadne. Nemáte sílu se zastavit znatelné jizvy. Symboly nesmyslu, kterým je hledání
a zkoumat, zda to bylo něco důležitého, navíc víte, že ztraceného času. Protože čas se neztrácí, jen z dlouhé
kdybyste se pokusili to zvednout, rozsype se celá řada chvíle klade nástrahy, panáčkuje s rozmanitými přísliby,
dalších věcí. Vlečete se dál a snažíte se nepřemýšlet, co lísá se a čeká na vhodnou chvíli, aby se mohl vysmívat.
to bylo – zda zásadní vzpomínka, důležitý pocit, něco, co Šašek.
vás definovalo, a tedy zda ještě pořád jste, čím jste byli Vy už mu neumožníte triumfální pocit, že vás drží v pasti.
před chvílí. Bývalý celek tentokrát své části jemně objal. Je totiž
Protože – jak to určit: triumfuje ve vás nespojitost. lehce kolébán křídly draků, jež jsme sice, jak mnozí tvrdí,
Vzpomínky, pocity, rozhodnutí, myšlenky, přání na sebe jako příliš nepochopitelné už dávno vyhnali od bran
nenavazují. Jsou vetřelci uvnitř vetřelce. svých měst, ale kteří se také neztrácejí. A zjevují se těm,
Ale ani to není všechno. Bývalý celek je krutý a nenechá kdo přežili útok vetřelců, mají projasněné oči s nádechem
vás jen tak malátně se vléct a nevzpomínat. Činí vás do zelena, jsou trochu jako velké kočky, mají rádi draky
shánčlivými, a přesto, že vám zároveň svým rozpadem a čas je jim trochu k smíchu.

K U LT U R N Í P R Ů V O D C E Č A S O P I S U R E F L E X VYCHÁZÍ XX. X. 2007

M O R AVA
KONTAKT BARTOSEK@REFLEX.CZ (OBSAH), INZERCE@REFLEX.CZ (INZERCE) – T E L E F O N + 4 2 0 2 2 5 9 7 7 9 3 3 ( R E DA KC E ) , + 4 2 0 2 2 5 9 7 7 4 7 8 – 4 8 1 ( I N Z E R C E ) ,
MICHAL
+ 4 2 0 2 2 5 9KOMÁREK
77 120–1 (AGENTURNÍ I N Z E R C E ) – VEDOUCÍ REDAKTOR MATĚJ BARTOŠEK – REDAKTORKA LENKA KRBCOVÁ – PRODUKCE MARCELA LHOTSKÁ –
REPORTÉR REFLEXU
DESIGN MAREK Make– love,
PISTORA – GRAFIK MILAN MIKULÁŠTÍK KO R E Knot
T O Ř war. Peace.
I ZUZA N A L A C I N O VÁ A J A R O S L AV Š A J TA R – F O T O N A O B Á L C E X X X X X X X

EX12_MOR_14-15_free.indd 14 19.3.2007 14:32:49


5ê4/ê1Ģ&%;")™+&/¥.45"7&#/¥$)13"$¥/"130+&,56æ™#-*$&.ê-*â-&/07¡/™30%/¥)0
10%/*,645"7&945&+/µ4&/;%™-04&+*. ŧ&4¥%-*i5ê6ŧ#:-01045"7&/0"d

#:-+4&.."-&+ +&i5êĢ&,/ê5& 
,-6, $0+& ŧ&#:%-&-*
/"/™7i5ê7ê 5*.0+* 71™5:.1"5Ģ& Ģ¥,"-*.*
65",07&+$) /&#:-*50 #:-* "+.&/07"-*4&d +"/¥,6".ê-*
."/ŧ&-¡ ,0,&i07* 
%*7/&+$)-*%¥d .ê.0$3™%*d
ŧ&+0

€5*$)µ4:/%*,™5 #*0/"65430
8885*$):4:/%*,"5$;

EX12_MOR_14-15_free.indd 15 19.3.2007 14:41:32


VYZVÁNĚCÍ TAPETY NA VÁŠ MOBIL
MELODIE Napiš SMS ve tvaru: PICT EX KÓDTAPETY a odešli na 900 06 30
Pošli SMS ve tvaru
MEL EX KÓDMELODIE
na číslo 900 06 30
ČESKÉ HITY 400915 400939 400984
Veličenstvo kat 426303
Mažoretka 430465
Malotraktorem 430491
Stánky 427189
Za tebou 429654 431940 401035 401077 401667 431886
Amerika 429611
Včí oči 429609
Srdce na klíč 429559
Tabáček 428598
Čím to je? 429233 401683 401893 401912 402436 402515 402527 402669
Á part 429169
Srdcotepec
Vyznání
429165
429124
REÁLNÉ
Škola 428651 ZVUKY
Tři čuníci jdou 426173 402686 402705 402709 402795 402826 Pošli SMS ve tvaru MEL EX
Anděl 426301 KÓDZVUKU na číslo 900 06 30
Láska moja 426080
TOP ZVUKY
Jasná zpráva 426335
Konec bulla machy430497 Bučení krávy 400714
Malování 430469 402893 Cikády 400804
Hvězda snů 428084 Delfín 400718
Dětský smích 428273
EKG 428283
FILMOVÉ MELODIE
Formule 437664
Ulice 430449 426650 403023 431570
Hysterické prošení 400723
Spiderman 2 426168
Klusající koně 437669
Top Gun
Simpsonovi
MASH
Profesionálové
426041
430034
425958
430032
Animace Napiš SMSa veodešlitvarunaPICT909EX06KÓDANIMACE
30
Kostelní zvon
Krávy
Lesní říčka
400732
437652
437681
Někdy stačí 429220 Lodní siréna 400736
Růžový Panter 426011
Přátelé 430026
Lví řev 400738
Tři oříšky pro Popelku 426053 400502 400508 400509 400510 400513 Mňoukání kočky 400741
Slunce, seno, jahody 426052
Roboti
Shrek 2
428570
426163 !!! Ještě větší výběr tapet, her 3 za 1 cenu
Goodfather 425948 a melodií na www.inmobil.cz !!! Stáhněte si tapetu, melodii nebo zvuk a vyberte
Star Wars 425969 si další 2 tapety, melodie nebo zvuky zdarma!
Pro ověření kompatibility s vašim mobilem a informaci o zaslání počtu sms pro Java Pošlete dárek svým blízkým - za vybraný
hru pošlete sms ve tvaru: kód připište číslo mobilu, na který chcete
LZEmezeračíslokódu vybraného produktu na číslo 900 06 03 hru, tapetu nebo melodii poslat.

HRY HRY HRY HRY HRY A


NOVINK

HLÁŠKY
Pošli SMS ve tvaru MEL EX
KÓDHLÁŠKY na číslo 900 06 50
Drahá, to jsem já, Tvůj manžel 437254
Haló, slyší mě někdo? 437270
Hej, přišla Ti zpráva 437984
Kde zase seš (naštvaná manželka) 437998
Šéf volá 437435
Tady policie české republiky 438043
Tak to zvedni! 438045
Napiš SMS ve tvaru: JAVA EX KÓDHRY a odešli na 900 06 50 Tady policie české republiky 438043

Provozuje: Erika, a.s., Na Příkopě 9-11, 110 00 P-1. Cena odesílané SMS na 909 06 30 je 30,- Kč, na 900 06 03 je 3,- Kč a na 900 06 50 je 50,- Kč.
Java hry 1-3 SMS. Ceny jsou vč. DPH. WAP dle tarifu operátora. Infolinka: 245001113.

EX12_MOR_16_zadek.indd 6 19.3.2007 14:30:29

Rate