You are on page 1of 5

TAJUK TUGASAN

INSTALL DISTRIBUTION BOARD

MAKMAL PENDAWAIAN ELEKTRIK
TAJUK : INSTALL DISTRIBUTION BOARD

TUJUAN PEMBELAJARAN : Pelajar - pelajar mesti boleh : 1. Pilih dan guna alat serta peralatan dengan betul. 2. Pasang papan agihan pada dinding pendawaian. 3. Pasang dan dawai komponen dalam papan agihan.

ARAHAN UMUM : Pastikan :1. Alat dan peralatan yang digunakan selamat dan tidak rosak. 2. Keselamatan semasa melakukan kerja perlu diutamakan. 3. Lakukan kerja mengikut kaedah dan arahan yang diberikan oleh pengajar.

ALAT, KELENGKAPAN & BAHAN: 1. Papan agihan (distribution board) jenis pvc 2. Suis utama 63A SP (satu kutub) 3. Pemutus litar bocor ke bumi – ( i ) 30mA ( ii )100mA 4. Pemutus litar kecil (MCB) – ( i ) 6A ( ii ) 20A ( iii )32A 5. Kabel 6.0 mm pvc² 6. Busbar (kuprum) 7. Pita pengukur 8. Screw driver 9. Cutter 10. Plier 11. Drill machine 12. Multimeter - 1 unit - 1 unit - 1 unit - 1 unit - 2 unit - 2 unit - 2 unit - secukupnya - secukupnya - 1 unit - secukupnya - secukupnya - secukupnya - 1 unit - 1 unit

1

DATA DAN JADUAL: Papan agihan Paras lantai Rajah 1 (Ketinggian papan agihan dari paras lantai) 2 .TAJUK TUGASAN INSTALL DISTRIBUTION BOARD MAKMAL PENDAWAIAN ELEKTRIK LUKISAN.

DATA DAN JADUAL: Rajah 2 (Kedudukan komponen dan pendawaian dalam papan agihan) 3 .TAJUK TUGASAN INSTALL DISTRIBUTION BOARD MAKMAL PENDAWAIAN ELEKTRIK LUKISAN.

. a. Ukur ketinggian menggunakan pita pengukur (measuring tape). Pastikan semua alat dalam keadaan baik dan selamat digunakan. 2. Pasang komponen pada tapak yang disediakan dalam papan agihan.Pendawaian yang dilakukan mestilah betul dan kemas. c. kelengkapan dan bahan. Masukkan skru dan ketatkan.Laras pada unit ohm (Ω) Pastikan kabel dan busbar diikat dengan ketat. . Sedia alat. Uji kekutuban setiap pengalir dengan menggunakan multimeter. . Pasang dan dawai komponen dalam papan agihan. 3. Sedia peralatan yang telah disenaraikan oleh pengajar. INSTALL DISTRIBUTION BOARD BUTIRAN KERJA a. 4 . b.TAJUK TUGASAN LANGKAH KERJA 1. . Pasang papan agihan pada dinding pendawaian.Tebuk tempat yang ditanda dengan menggunakan mesin penebuk (drill machine). c. b.Pastikan kedudukan setiap komponen adalah betul bagi tujuan pemeriksaan. Pastikan skru diikat dengan ketat dan kemas. a.Pastikan ketinggian mengikut ukuran yang telah tetapkan. b. . Tanda kedudukan skru menggunakan pensel penanda. Dawai komponen yang telah siap dipasang dengan menggunakan kabel dan busbar.

Kaedah / pengunaan peralatan yang betul. TANDATANGAN PENSYARAH :______________________________________________ NAMA PENSYARAH TARIKH :______________________________________________ :_______________________________________________ 5 . Kaedah kerja yang betul. Menepati masa KESELAMATAN a. Mengikut prosedur kerja yang betul. Kekemasan lukisan . Tanggungjawab c. b. Kebersihan tempat kerja. c. b.senarai semak dan lapuran audit. Tempoh masa menyiapkan tugasan SIKAP a. c. Kerjasama dalam kumpulan b. Lukisan bengkel yang mempunyai ciri-ciri keselamatan b. c. Patuh kepada prosedur keselamatan.TAJUK TUGASAN INSTALL DISTRIBUTION BOARD MAKMAL PENDAWAIAN ELEKTRIK SENARAI SEMAK TAHAP PENCAPAIAN TERIMA TIDAK TERIMA CATATAN PENGHASILAN PRODUK a. Kepatuhan dengan prosedur keselamatan. PROSES KERJA a.