You are on page 1of 4

1

BAHAN BENGKEL MEMBUAT PROPOSAL KAJIAN TINDAKAN
Tajuk Kajian
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Nama Pengkaji
..............................................................................
Nama dan alamat sekolah
.......................................................................................................................................................
1.0

Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran lalu

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2.0

Isu keprihatinan / Fokus kajian

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3.0

Objektif Kajian
3.1

Objektif Umum
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

3.2

Objektif Khusus
3.2.1...................................................................................................................
3.2.2..................................................................................................................

.............................. ............................................................................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................... Aktiviti 1 ............................ ....................................................................... ......................................................................... ...................................................... ........................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Aktiviti 3 ...............................................................................................1 Tinjauan awal masalah ......................... ................0 Kumpulan Sasaran ............................................................................................................................................................... ...........................................2 3......................................................................................................................... 4....................................................................................0 Tindakan yang dicadangkan (Method ) 5............................................................ ..............2.................................................................................................................................................................................. 5................................ ........................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................... Aktiviti 2 .......................... ......................................................................... ................................................................................................................................................................................. .............................. 3......................................................................................................................... ............................................................ ...................................................2..........................2 Instrumen Kajian .................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......3........................................................................................................................... .................................................................. ........... .................................................................................................................................................................................................................4............................................... ............................................................................................................. ...................................................................................................................... 5................................................................................................................................................................................................................

.................SETERUSNYA..................... 2........................................................00 RM 16......................................................................................................... 5.LENGKAPKAN PELAPORAN...................................0 Jumlah peruntukan yang dipohon Bil Jenis Bahan 1............!! KERANA ANDA TELAH BERJAYA MELENGKAPKAN PROPOSAL KAJIAN TINDAKAN...................... 7........... ........................ ................................................. 4................0 Jadual Pelaksanaan Kajian Bil 1............................ 9..................... 3........................JALANKAN KAJIAN DAN.................................. 6................................. 7.............. 4................. ......................................................................... .. Daripada : En................................................................................... 3.................................... 8.............3 ...... 5......................... .. Kertas A4 Harga seunit Rm8............................................................................. Aktiviti 4 ......................................................... 6......Parmin b Radi Yunos SMK Dato’ Hj Hassan ...............................................................00 Jumlah Keseluruhan RM TAHNIAH.............. ......................................................................................................................00 Kuantiti Jumlah Kos 2xRm8................... Perkara / Aktiviti Tempoh masa 2...................

4 Jurulatih Eksekutif ( JE ) Kajian Tindakan Negeri Johor Darul Takzim 86320 Renggam Kluang. Johor .