You are on page 1of 12

PERGERAKAN PUTERI ISLAM MALAYSIA

PERINGKAT PERSEDIAAN .PANDUAN PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN A.

PERSEDIAAN OLEH PIHAK PENTADBIR .

PROSEDUR ADAKAN KURSUS KEPIMPINAN BAGI GURU-GURU/ PENSYARAH DAN PEMIMPIN PPIM .

PROSEDUR PENUBUHAN PPIM DI SEKOLAH .

PENDAFTARAN AHLI .

Borang Kebenaran Ibubapa Borang Ahli (Lampiran F) Pendaftaran Pensyarah / Guru Pemimpin dan Ahli Luar Sekolah (Lampiran G) Senarai Nama-nama Ahli .

.Sebelum didaftarkan kebenaran daripada ibu bapa perlu diperolehi .

Sampaikan kepada Jawatankuasa Perhubungan Negeri untuk dapatkan Nombor Pendaftaran .Keratan borang hendaklah dikembalikan kepada sekolah .Guru pemimpin perlu edarkan Borang Ahli kepada pelajar untuk diisi ..

Kad tersebut perlu dibatalkan dan pelajar dikehendaki membeli kad yang baru mengikut pendaftaran di sekolah baru .Setiap ahli dikehendaki memiliki kad ahli .KAD AHLI :: .Kad Ahli yang sama tidak boleh digunakan apabila pelajar berpindah ke sekolah lain .

00 dikenakan bagi mendapatkan Kad Ahli.Bayaran sebanyak RM3.Guru-guru pemimpin dan Ahli-ahli luar sekolah perlu mendaftar dengan mengisi Borang Permohonan Menjadi Ahli .. .Borang hendaklah disahkan oleh Perhubungan Negeri .Keratan hendaklah dihantar ke Ibu Pejabat PPIM .

1 salinan kepada Setiausaha Kehormat PPIM di Ibu Pejabat PPIM Kebangsaan .1 salinan untuk simpanan sekolah .1 salinan kepada Daerah .1 salinan kepada Setiausaha Perhubungan Negeri ..Senarai nama-nama ahli disediakan dalam 4 salinan untuk dihantar pada : .