You are on page 1of 1

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN ABDUL AZIZ JALAN PADANG TEMBAK, 36000 TELUK INTAN, PERAK TEL.

: 05-6221159 FAX : 05-6215348 KOD SEKOLAH : AEB5165 _____________________________________________________________________________ IMALAYSIA : RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN Ruj. Kami : SMKSAATI PRA-U 08/05/12 Tarikh : 8 Mei 2012 Kepada Sesiapa Yang Berkenaan Tuan / Puan, KERJA KURSUS (Kerja Projek / Kajian Luar / Kerja Amali) PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) STPM Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk. 2. Adalah dimaklumkan bahawa pembawa surat ini adalah seorang pelajar di sekolah ini dan sedang menjalankan kerja kursus PBS STPM. Nama : ___________________________________________________ No. K/P : __________________________________________________ Tingkatan 6 : _______________________________________________ Mata pelajaran : _____________________________________________ 3. Kerja kursus ini merangkumi 20% hingga 40% wajaran mata pelajaran bagi memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia. Kerja kursus ini melibatkan pelajar mengumpul dan mendapatkan maklumat tentang beberapa aspek berkaitan dengan mata pelajaran berkenaan. 4. Sehubungan itu, pihak kami berbesar hati jika pihak tuan / puan dapat memberi kerjasama kepada pelajar untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan. 5. Kerjasama dan bantuan tuan / puan didahulukan dengan ucapan terima kasih. Sekian, terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah, --------------------------------------------(HJ. ISMAIL BIN ISMAIL @ JOHARI Pengetua SMK Sultan Abdul Aziz, Teluk Intan