You are on page 1of 4

SANGKAP NG KULAY

1. Hue (katawagan sa kulay)

Yellow

Red

Green

Violet

Blue

Orange

2. Value = Kapusyawan o Kadiliman (Lightness or Darkness)

A. Kapusyawan (Lightness)

*(unti unting dagdagan ng puti ang pula sa bawat kahon)

B. Kadiliman (Darkness)

*(unti unting dagdagan ng itim ang pula sa bawat kahon)

3. Intensity (Katingkaran o Kalamlaman)

*unti unting dagdagan ang yellow ng komplementaryo nito (violet)

Ang Complementary colors ay ang mga kulay na magkakatapat sa color wheel. Ex: yellow violet Red- green Orange - blue