You are on page 1of 1

Amali 2 Mengenal Batu Sample Batu Batu Bukit Batu Sungai A Batu Sungai B Batu Pantai Batu Jeram

Batu Jalan Warna Bijian Kristal Tiada Ada Tiada Ada Ada Ada Lapis Kekerasa n Keras Kurang keras Keras Kurang keras Keras keras Jisim Isipadu Ketumpat an 2.38 g/cm3 2.936 g/cm3 2.73 g/cm3 1.957 g/cm3 2.68 g/cm3 3.4 g/cm3 Gelumbu ng gas Ada Ada Ada Ada Ada Ada Tindakbal as alas dengan asid Ada Ada Ada Ada Ada ada

Perang Putih Hitam Perang Putih,pera ng kelabu

Tiada Ada Ada Tiada ada tiada

16.66g 14.68g 30.04g 5.87g 42.88g 13.60g

7cm3 5cm3 11cm3 3cm3 16cm3 4cm3

Jenis Kumpulan Batu Batuan Igneus Batuan Enapan Batu Metamorfosis Batu Bukit, Batu Jalan Batu Sungai A, Batu Pantai, Batu Jeram Batu Sungai B