You are on page 1of 4

LINEAR LAW

Ramai pelajar menganggap tajuk ini susah. Ada 3 sebab mereka berkata demikian. [1] Kena tukar persamaan tak linear (PTL) kepada persamaan linear (PL). Leceh sikit tu. [2] Kena lukis graf. Lagi leceh. [3] Kena cari nilai kecerunan, pintasan-y & pelbagai nilai lain yang bersangkutan. Lagi banyak masalah. Ada 3 jenis persamaan yang biasa digunakan. Dan ada 3 cara pulak untuk menyelesaikannya. [KES 1] y = px2 + qx Tengok anu yang paling kanan. Bahagikan qx dengan x untuk dapat q sahaja. Persamaan linear (PL) terbaru yang kita dapat ialah y/x = px + q Ada 3 perkara yang anda sudah PEROLEHI sekarang. (1) Lakar graf y/x terhadap x (2) p = kecerunana (3) q = pintasan y

[KES 2] y = px + q/x Tengok anu yang paling kanan. Anda mesti darabkan q/x dengan x untuk dapat q sahaja. Persamaan linear (PL) terbaru yang kita dapat ialah xy = px2 + q Ada 3 perkara yang anda sudah PEROLEHI sekarang. (1) Lakar graf xy terhadap x2 (2) p = kecerunana (3) q = pintasan y [KES 3] y = pxq Dalam kes yang ada kuasa macam ini. Anda mesti gunakan log. Maka anda dapat

p [3] Lukis graf mengikut skala yang betul (rujuk soalan) [4] plotkan semua titik dengan betul [5] paksi x dan y mesti berlabel dengan betul. Kalau sebaliknya = negatif.1131 CARI PINTASAN-Y Sila ikuti 3 langkah berikut. [1] Sambungkan best fit line anda sehingga menyentoh paksi-y [2] Cari nilai pintasan-y yang anda dapat. Contohnya.p [6] Sesuaikan nilai m itu kepada anu yang terdapat dalam PL anda. Didapati m = 1. [1] Buat satu segitiga yang saiznya melebihi 50% daripada best fit line anda. maka p = 1.9. y2) yang betul. [6] Buat garisan penyesuaian terbaik (best fit line) yang licin dan tepat. y1) dan (x2. [3] Sesuaikan nilai c yang anda dapat itu kepada anu yang terdapat dalam PL anda. [5] Pastikan nilai m anda sekurang-kurangnya 3 t. (1) Lakar graf log y terhadap log x (2) q= kecerunana (3) Log p = pintasan y MELAKAR GRAF Bila anda ingin melakar graf. [3] Cari kecerunan menggunakan rumus berikut m = (y2 – y1) / (x2 – x1) [4] Semak nilai m yang anda dapat. Sila fahamkan diri anda betul-betul.9 . pastikan anda mengikut 6 step berikut : [1] buat jadual baru mengikut produk yang anda dapat.1131.Log y = log (pxq) = log p + log xq = log xq + log p = q log x + log p Persamaan linear (PL) terbaru yang kita dapat ialah Log y = q log x + log p Ada 3 perkara yang anda sudah PEROLEHI sekarang. Contohnya. Tulis nilai tersebut di tepi graf anda. maka q = 0. CARI KECERUNAN Sila ikuti 6 langkah berikut. Didapati c = 0. pastikan nilai m = positif. [2] Pastikan anda dapat nilai (x1. Jangan kecil sangat sehingga sukar dibaca. Kalau graf anda menaik. contoh x/y lawan x [2] semua jawapan mesti sekurang-kurangnya 3 t.

4.4 (1) y = 0.4 pada paksi y yang mengandungi nilai xy Buat garisan extrapolasi yang menghubungkan paksi y dan x Katakan anda dapat nilai x2 = 1 Selesaikan persamaan seperti biasa x2 = 1 maka x = 1 cari nilai y seperti berikut xy = 0. y = px + q/x…. (PTL yang asal) xy = px2 + q….4 y = 0. Saya mendoakan kamu semua mendapat manfaat .MENCARI NILAI DARIPADA GRAF Mari kita gunakan persamaan berikut untuk memahami masalah ini. [Q1] Jika x = 5.. cari nilai y (1) (2) (3) (4) Bila x = 5.4 Selamat mencuba dan selamat berjaya.4 = 1.4 maka. x + y = 1 + 0. cari nilai x + y (1) (2) (3) (4) Cari nilai 0.(PL yang baru) Lakar graf xy terhadap x2 Contoh soalan. maka x2 = 25 Buat garisan extrapolasi yang menghubungkan paksi x dan y Katakan anda dapat nilai xy = 5 Selesaikan persamaan seperti biasa xy = 5 (5) y = 5 y = 5/5 y=1 [Q2] Diberi xy = 0.

Semoga anda semua berjaya masuk U dan menjadi orang berguna. Selamat menempuh peperiksaan. .daripada nota ini.