You are on page 1of 6

Unitatea de învăţământ: SCOALA GIMNAZIALA AMZACEA Disciplina: EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ Clasa: a VIII-a Nr de ore/an 35 ore Nr.

ore /săptămână: 1oră Profesor: ing. Melinte Nicoleta Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: 3638/11.04.2001 Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: 5097/09.09.2009

Avizat, Director

Avizat, Şef catedră

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ AN ŞCOLAR: 2013 - 2014 SEMESTRUL I
Modulul: ENERGIE

Nr. crt. 1.

Unitatea de competenţă Forme de energie

Competenţe specifice

Conţinuturi

Nr. ore

Săptămâna Obs.

2.

Surse de energie

1.1 Identificarea formelor de  Prezentarea modulului; energie, surselor şi a Instructaj privind normele de principalelor tehnologii de securitate şi sănătate în muncă obţinere a acesteia  Forme de energie: 3.1 Valorificarea limbajului tehnic mecanică, termică, specific domeniului energetic chimică, luminoasă, electrică etc. 1.1 Identificarea formelor de energie, surselor şi a  Surse de energie principalelor tehnologii de obţinere a acesteia 1.2 Analizarea efectelor

1

S1 16.09-20.09 2013

3

S2-S4 23.09-11.10 2013

Transport şi distribuţie prin sistemul energetic naţional 1.3.10-16.10-18.1 Identificarea formelor de energie. surselor şi a prin sistemul energetic principalelor tehnologii de naţional obţinere a acesteia  Domenii de utilizare 1.2 Analizarea efectelor tehnologiilor de producere a energiei şi utilizarea ei asupra  Tehnologii de obţinere a mediului energiei 2.1 Valorificarea limbajului tehnic specific domeniului energetic 3. surselor şi a principalelor tehnologii de obţinere a acesteia 1.1 Valorificarea limbajului tehnic specific domeniului energetic 1.11 2013 3 S10-S12 18.1 Valorificarea limbajului tehnic specific domeniului energetic  Elemente de limbaj grafic specific 1 S5 14.12 2013 . 4.2 Descrierea rolului funcţional al elementelor dintr-o schemă electrică 3.1 Analizarea modalităţilor de valorificare eficientă a resurselor din domeniul energetic 3.10 2013 5.11-6.1 Identificarea formelor  Transport şi distribuţie de energie. Elemente de limbaj grafic specific Tehnologii de obţinere a energiei tehnologiilor de producere a energiei şi utilizarea ei asupra mediului 2.2 Analizarea efectelor  Consumatori de energie tehnologiilor de producere a 4 S6-S9 21.

2 Descrierea rolului funcţional al elementelor dintr-o schemă electrică 3.Circuite electrice dintr-o valorificare eficientă a resurselor locuinţă din domeniul energetic .Forme de energie şi utilizarea de energie utilizate în gospodărie lor 2.Consumatori electrocasnici 2.1 Identificarea unor locuri de muncă din domeniul energetic în 4 S13-S16 9.12-17.1 Identificarea formelor de energie.01 2014 .2 Analizarea efectelor  Impactul tehnologiilor de tehnologiilor de producere a producere şi utilizare a energiei şi utilizarea ei asupra energiei asupra omului şi a mediului mediului 3.6. Impactul tehnologiilor de producere şi utilizare a energiei asupra omului şi a mediului energiei şi utilizarea ei asupra mediului 2.1 Valorificarea limbajului tehnic specific domeniului energetic 1.3 Compararea diferitelor forme . surselor şi a principalelor tehnologii de obţinere a acesteia 1.01-24.01 2014 1 S17 20.1 Identificarea formelor de energie.1 Valorificarea limbajului tehnic specific domeniului energetic 4. Energia în gospodărie 7.Metode de economisire a al elementelor dintr-o schemă energiei electrică 3. surselor şi a principalelor tehnologii de obţinere a acesteia  Energia în gospodărie: 1.2 Descrierea rolului funcţional .1 Analizarea modalităţilor de .1 Valorificarea limbajului tehnic specific domeniului energetic 1.

1. Prezentarea modulului.scopul orientării profesionale 8. Unitatea de competenţă Competenţe specifice Domenii profesionale  4.2 Identificarea unor domenii de activitate în funcţie de profesii şi meserii.02 2014  Rute de formare profesionala  Competente profesionale: descriere 3 S20-S22 17.1 Identificarea diferitele rute de formare profesională oferite de învăţământul românesc.02-14. 3. Săptămâna Obs.1 Valorificarea într-un mesaj propriu a termenilor şi simbolurilor învăţate. 2. Rute de formare profesională 1.01-31.3 Corelarea opţiunilor profesionale cu nevoile şi resursele zonei geografice şi cu dinamica pieţei muncii. Instructaj privind normele de securitate şi sănătate în muncă  Domenii profesionale.03 .  Specificul profesional al diferitelor zone geografice  Domenii profesionale noi S19 1 10. ore Conţinuturi 1. Evaluare Toate competenţele S18 27.01 2014 Toate conţinuturile 1 SEMESTRUL al II-lea Modulul: DOMENII PROFESIONALE Nr.02-7. Nr. crt.

Tendinţe în evoluţia 2. 3.3 Analizarea cererii şi ofertei pe pieţei muncii piaţa muncii.1 Valorificarea într-un mesaj propriu a termenilor şi simbolurilor învăţate.03 2014 S27scoala altfel S25-S26  Calitatea muncii şi relaţiile de muncă  Comportamentul în afaceri 2 24.1 Descrierea principalelor competenţe profesionale ale personalului angajat în diverse domenii de activitate. Cerere si oferta pe 2.2.1 Elaborarea unor strategii pentru viitoarea meserie în concordanţă cu propriile interese şi aptitudini.04 2014 S28-S29  Tendinţe în evoluţia pieţei muncii  Mobilitate ocupaţională 2 21.04-2.03-21.1 Valorificarea într-un mesaj propriu a termenilor şi simbolurilor învăţate.2 Realizarea unui plan propriu de 2014 S23-S24  Cerere si oferta pe piața muncii 2 10. 5. 3. 4.1 Valorificarea într-un mesaj propriu a termenilor şi simbolurilor învăţate. Calitatea muncii 3.1 Valorificarea într-un mesaj propriu a termenilor şi simbolurilor învăţate. 3. 3.05 2014 . 4.03-4.3 Analizarea cererii şi ofertei pe piață muncii piaţa muncii. 4.

1 Valorificarea într-un mesaj propriu a termenilor şi simbolurilor învăţate.05-16. 3.06-13. etape de realizare.2 Elaborarea.06 2014 S35 9.05-6. 3.05 2014 S32-S34  Planul de afaceri: condiţii de elaborare.1 Valorificarea într-un mesaj propriu a termenilor şi simbolurilor învăţate.3 Analizarea impactului tehnologiei contextul diverselor asupra evoluţiei profesiilor şi a domenii profesionale mediului. Evaluare Toate competenţele Toate conţinuturile 1 S30-S31  Protecția mediului in contextul diverselor domenii profesionale 2 5. Planul de afaceri 2. Protecţia mediului în 1. după model a unui plan simplu de afaceri pentru obţinerea unui produs sau a unui serviciu. modele ale unor planuri de afaceri 3 19. 6.dezvoltare profesională în funcţie de competenţele personale şi de caracteristicile pieţei muncii. 7.06 2014 .