You are on page 1of 3

R AN C AN G AN LATI H AN AM A L I

Jabatan Teknologi Pendidikan, IPG Kampus Raja Melewar, Seremban
Kod dan Nama Kursus Kumpulan Jadual Kerja Amali : EDU3105 - Teknologi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran : PISMP AMBILAN JANUARI 2012 (Semester 4) : JULAI 2013 – OKTOBER 2013

Minggu/ Tarikh

Tajuk

Tugasan Amali Tugasan individu/ kumpulan: • Menunjukcara penggunaan dan cara membuat imbasan dengan bantuan scanner atau kamera digital bagi menghasilkan reka bentuk visual yang menarik • Pelajar dikehendaki menghasilkan satu kesan grafik dengan menggunakan perisian seperti word, powerpoint, perisian grafik dll) Tugasan kumpulan: • Merancang dan membina bahan sokongan guru • Pelajar dikehendaki menyediakan salah satu bahan 2D atau 3D berdasarkan satu topik mata pelajaran untuk digunakan sebagai bahan pengajaran Tugasan kumpulan: • Menghasilkan bahan pengajaran berasaskan 5 keping cetakan fotograf menggunakan beberapa teknik-teknik penggambaran Tugasan kumpulan: • Merancangan dan membuat rakaman audio secara berasingan bagi digunakan dengan: • Persembahan OHP yang bertemakan cerita kanakkanak, • klip video bagi topik pengajaran dipilih dan
1

Masa

M3 5. Asas Grafik 01 Jul – 05 Jul • Penyediaan Grafik digital.

2

M4 & M5. 08 Jul – 12 Jul/ 15 Jul – 19 Jul

6. Penggunaan Bahanbahan 2 Dimensi dan 3 Dimensi. • Penggunaan Bahanbahan 2 Dimensi dan 3 Dimensi (AMALI)

4

M6. 7 Asas Fotografi 22 Jul – 26 Jul • Teknik penggambaran • Komposisi • Penghasilan Fotografi digital M7 & M11. 29 Jul – 02 Ogos. 26 Ogos – 30 Ogos 9. Bahan Audio • Amali

4

4

Minggu/ Tarikh Tajuk • Tugasan Amali persembahan yang menggunakan perisian persembahan elektronik Masa M12 02 Sept – 06 Sept 10. Pengintegrasian TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran • Penggunaan dan perisian dan alat pengarangan • Penghasilan pakej multimedia pembelajaran 2 . 30 Sept. Penerbitan Video Pendidikan (AMALI) Tugasan kumpulan: • Menghasilkan Bahan Bantuan Mengajar (BBM) bervideo selama 5 minit berdasarkan papan cerita dan skrip yang disediakan 4 M13. Gunakan kreativiti untuk menghasilkan transparensi. 23 Sept. – 04 Okt 11. OHP dan Transparensi (Reka bentuk visual unjuran) • Menyediakan transparensi berdasarkan sebuah cerita • Amali kanak-kanak. 2 M14. 11. Latihan Amali 3: Berdasarkan data yang diberi. – 27 Sept 2 Latihan Amali 4: Menyedia jadual (table) dengan Microsoft Access berdasarkan data yang disediakan. Dicadangkan guna perisian ToolBook/Authorware/ExeLearning dll Tugasan kumpulan (sambungan): Menghasilkan multimedia dengan perisian pengarangan sebagai bahan sokongan pengajaran dan pembelajaran 2 M16. bina borang markah pelajar dengan hamparan elektronik. • Pangkalan Data Latihan Amali 1: Membuat bahan pengajaran berbentuk brosur daripada template berasaskan perisian pemerosesan perkataan Latihan Amali 2: Menyediakan slaid powerpoint berdasarkan topik pengajaran dalam mata pelajaran terpilih. Tugasan kumpulan: Pelajar menghasilkan multimedia dengan perisian pengarangan sebagai bahan sokongan pengajaran dan pembelajaran.Pengintegrasian Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran • Hamparan Elektronik. 09 Sept – 13 Sept Tugasan kumpulan: 8.Pengintegrasian Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran • Pemprosesan perkataan • Persembahan elektronik 11. 16 Sept – 20 Sept 2 M15.

Pengintegrasian 07 Okt – 11 Okt. Setiap tugasan amali hendaklah dinilai segera selepas tamat latihan amali dan mengikut penilaian yang ditetapkan.Minggu/ Tarikh Tajuk Tugasan Amali Tugasan kumpulan (sambungan): • Pelajar menghasilkan multimedia dengan perisian pengarangan sebagai bahan sokongan pengajaran dan pembelajaran • Persembahan elektronik dengan mengabungjalin kemahiran teknologi pembelajaran dan pengajaran yang telah dipelajari. JUMLAH (jam) Masa M17 11. Pensyarah dinasihatkan memberi arahan latihan amali seminggu lebih awal sebelum amali dijalankan. Tugasan amali yang diberikan itu berupa cadangan sahaja. pensyarah boleh membuat tugasan amali lain berdasarkan tajuk yang sama. iii. ii. Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (sambungan) • Penggunaan Media Interaktif dalam pengajaran dan pembelajaran 4 30 jam Catatan i. 3 .