You are on page 1of 9

KEMAHIRAN PROSES SAINS DUNIA SAINS DAN TEKNOLGI TAHUN 4 B3D1E1- Memerhati

Berdasarkan gambar di atas, nyatakan dua pemerhatian yang dapat dibuat. 1.________________________________________________________________________ 2.________________________________________________________________________

B3D1E2- Mengelas Kuda Penyu Ikan Ayam Udang Berudu Memerang Jerung

Kelaskan haiwan diatas mengikut cara pernafasan dan bilangan kaki

Peparu

Organ pernafasan Insang

Dua kaki

Empat kaki

Bilangan kaki Tiada kaki

Banyak kaki

nyatakan unit piawai lain yang digunakan untuk menyukat isipadu cecair. Selain daripada unit piawai yang anda nyatakan di atas. _______________________ ______________________ . Nyatakan isipadu air pada silinder penyukat B:____________ 3. Nyatakan jumlah isipadu air bagi kedua-dua silinder penyukat tersebut:________________ 5. Berapakah beza isipadu air antara kedua-dua silinder penyukat tersebut:_______________ 4.Mengukur dan menggunakan nombor A B 1. Nyatakan unit piawai yang digunakan bagi silinder penyukat diatas:__________________ 6.B3D1E3. Nyatakan isipadu air pada silinder penyukat A:____________ 2.

______________________________________________________ B3D1E5. ______________________________________________________ 2.Meramal Pak Ali tidak memberi makan kepada itiknya selama satu minggu kerana beliau pergi bercuti . Ramalkan apa yang akan berlaku kepada itik di reban Pak Ali.B3D1E4. ______________________________________________ .Membuat Inferens Nyatakan dua inferens berdasarkan keadaan itik di reban Pak Ali dan Pak Samad 1.

Berkomunikasi Suhu di Cameron Highland mencatat bacaan 18 darjah celcius pada 13 Jun. p[indahkan maklumat di atas kepada bentuk jadual dan graf bar. suhu yang dicatatkan adalah 18 darjah celcius. Seterusnya pada 18 Jun suhu yang dicatatkan ialah 22 darjah celcius. Sebaliknya pada 20 Jun suhu tersebut telah menurun kepada 20 darjah celcius dan pada 22 Jun. Jadual.B3D1E6. Menggunakan pengurusan grafik. suhu telah meningkat kepada 20 darjah celcius. . Pada 16 Jun. Graf.

Mentafsir data Sekumpulan murid menjalankan satu eksperimen.Menggunakan perhubungan ruang dan masa Masa (min) Suhu (°C) 2 65 4 75 6 85 8 95 1. Hasil eksperimen yang telah dijalankan dicatatkan seperti di dalam jadual di bawah. Berapakah suhu jika jika terus dipanaskan selama 4 minit lagi? ___________________________ B6D1E1. Apakah pola perubahan suhu? ___________________________ 3. Jenis kertas Isipadu awal air (ml Isipadu air yang tinggal di dalam bekas (ml) 80 90 110 100 Tisu Surat khabar Kotak Kulit buku 120 120 120 120 (a) Susunkan kertas mengikut turutan yang paling banyak kepada yang kurang menyerap air ________________________________________ (b) Jika plastik digunakan dalam eksperimen ini.B5D1E1. ramalkan berapakah isipadu air yang tinggal di dalam bekas ? (c) Apakah tujuan penyiasatan ini? ________________________________________________________________________ . Isipadu air yang tinggal di dalam bekas disukat. Apakah pola perubahan masa? ___________________________ 2.

Mendefinisi secara operasi a) Apakah yang dapat kamu perhatikan pada akar pokok itu ? b) Mengapa akar pokok itu tumbuh kearah itu? ________________________________________________________________________ c) Bahagian manakah lagi pada pokok yang bergerak balas terhadap ransangan? _______________________________________________________________________ B4D1E1.B5D1E2. Hasil penyiasatan direkodkan sebagaimana jadual di bawah. A Buku A B C B C Bilangan klip kertas 30 24 18 a) Apakah pembolehubah dimanipulasi? ___________________________________________ .Mengawal pembolehubah Kelas 4 Bestari telah menjalankan satu penyiasatan dengan menggunakan klip kertas yang sama panjang untuk mengukur panjang salah satu sisi buku yang berbeza seperti Rajah 1.

b) Apakah pembolehubah bergerakbalas? __________________________________________ c) Apakah pembolehubah dimalarkan? __________________________________________ d) Apakah yang berlaku kepada pemboleh ubah bergerakbalas sekiranya pemboleh ubah yang dimanipulasi diubah? ________________________________________________________________ B4D1E2. Hasil penyiasatan direkodkan sebagaimana jadual di bawah. A Buku A B C B C Bilangan klip kertas 30 24 18 a) Nyatakan dua maklumat yang dapat dikenalpasti iii________________________________________ _________________________________________ b) Apakah hubungan antara dua maklumat yang dapat dikenalpasti? ___________________________________________________________________ c) Apakah pola perubahan bilangan klip kertas? _______________________________________ .Membuat hipotesis Kelas 4 Bestari telah menjalankan satu penyiasatan dengan menggunakan klip kertas yang sama panjang untuk mengukur panjang salah satu sisi buku yang berbeza seperti Rajah 1.

Perubahan pada isipadu air harus dicatatkan dalam jadual di bawah Bacaan awal air = 65 ml Bilangan guli 1 2 3 4 5 a) Apakah corak bacaan paras air? _____________________________________ b) Apakah : iiiPembolehubah dimanipulasi-______________________________ Pembolehubah bergerak balas-____________________________ Bacaan paras air (ml) iii- Pembolehubah dimalarkan-_______________________________ c) Apakah hipotesis yang ingin dibuktikan dalam penyiasatan ini? ____________________________________________________________ d) Apakah kesimpulan penyisatan ini? _____________________________________________________________ .Mengeksperimen Kamu dikehendaki menjalankan penyiasatan tentang isipadu objek berbentuk tidak sekata. Sebanyak 5 biji guli akandigunakan dan ia akan dimasukkan ke dalam silinder penyukat satu persatu .B6D1E2.