Ajar Anak Anda Membaca - Bagaimana Menggunakan Kaedah Fonetik (Bahagian 1

)

Bersama Othman Ahamad Penulis Siri Cepat Membaca Bacalah Anakku dan ReadEasy  

Sudahkah anda bersedia untuk belajar membaca? Sebagaimana yang dijelaskan pada isu lepas, anak-a

Mengapa? Kaedah fonetik adalah kaedah yang paling sesuai dengan kanak-kanak kerana kaedah ini te

 

Ada beberapa perkara

JANGAN

1.

JANGAN ajar nama-nama huruf contohnya ‘ei’ untuk huruf ‘a’, ‘bi’ untuk huruf ‘b’ dan seterusnya k

1/3

JANGAN ajar anak menghafal mana-mana suku kata atau perkataan apabila mula mengenal perk 5. contohnya s 4. anak-anak perlu tahu bunyi huruf – iaitu dapat menyebut bunyi dan ingat bunyi huruf yang diajarka 2. rupa dan cara tulis huruf tersebut 3.Ajar Anak Anda Membaca . JANGAN ajar anak mengeja-eja huruf pada perkataan-perkataan yang dilihat kerana mengeja me 3. JANGAN ajar anak mengenal bunyi huruf sambil mengenalkan nama huruf sekaligus.Bagaimana Menggunakan Kaedah Fonetik (Bahagian 1) 2. Memadai hanya beberapa 2/3 . JANGAN ajar huruf-huruf besar dahulu kepada kanak-kanak kerana huruf besar tidak penting kep Jadi apakah yang BOLEH dalam mengajar anak membaca mengikut kaedah fonetik? Membaca mengik 1. anak-anak dapat mengaitkan huruf yang dilihat dengan bunyi yang berkaitan. Kanak-kanak seawal usia 3 tahun dapat mengecam dan membezakan bunyi-bunyi dan bentuk-bentuk p Beberapa teknik mengajar bunyi boleh dilakukan oleh ibu bapa tetapi kaedah asosiasi adalah yang terba Sebaik-baiknya ibu bapa tidak perlu memperkenalkan semua bunyi sekaligus. anak-anak perlu kenal huruf – iaitu bentuk.

dengan berpandukan siri cepat membaca Bacalah Anakku. ajar anak-anak membaca gabu     3/3 .Bagaimana Menggunakan Kaedah Fonetik (Bahagian 1) Seterusnya.Ajar Anak Anda Membaca .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful