Σειρά

BY

Εγχειρίδιο λειτουργίας

3JH4E
4JH4AE
4JH4-TE
4JH4-HTE

P/N: 0AJH4–G00102

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
ΘΑΛΑΣΣΗΣ

Δήλωση αποποίησης ευθύνης:
Όλες οι πληροφορίες, απεικονίσεις και προδιαγραφές του παρόντος εγχειριδίου βασίζονται στις
πλέον πρόσφατες πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες κατά τον χρόνο δημοσίευσής του. Οι απεικονίσεις που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο προορίζονται μόνο για χρήση ως σημεία αναφοράς από τον αντιπρόσωπο. Επίσης, λόγω της πολιτικής συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων
μας, ενδέχεται να τροποποιήσουμε κάποια στοιχεία, απεικονίσεις ή / και προδιαγραφές προκειμένου να επεξηγήσουμε ή / και να παραθέσουμε ως παράδειγμα τη βελτίωση ενός προϊόντος, μιας
υπηρεσίας ή μιας διαδικασίας συντήρησης. Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε οποιαδήποτε
αλλαγή, οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς ειδοποίηση. Η επωνυμία Yanmar και το σήμα
αποτελούν κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Yanmar Co., Ltd. στην Ιαπωνία,
στις Ηνωμένες Πολιτείες ή / και σε άλλες χώρες.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος:
Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή η χρήση οποιουδήποτε μέρους της παρούσας δημοσίευσης, με
οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο - γραφικής τέχνης, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, συμπεριλαμβανομένων της δημιουργίας φωτοαντιγράφων, της εγγραφής, της μαγνητοφώνησης ή της
αποθήκευσης σε συστήματα αποθήκευσης πληροφοριών και σε συστήματα ανάκτησης - χωρίς την
έγγραφη συγκατάθεση της Yanmar Marine International.
© 2006 Yanmar Marine International

1006

ii

Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σελίδα
Εισαγωγη ................................................................. 1
Στοιχεία κινητήρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Ασφαλεια ................................................................. 3
Προφυλαξεισ ασφαλειασ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Γενικές πληροφορίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Πριν από την έναρξη λειτουργίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Στη διάρκεια της λειτουργίας και της
συντήρησης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Θεση των ετικετων ασφαλειασ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Επισκόπηση προϊόντος ............................................ 13
Χαρακτηριστικα και εφαρμογεσ για τον κινητηρα
Yanmar JH4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Προσαρμογή (στρώσιμο) νέου κινητήρα: . . . . . . . . . . . . 14
Προσδιορισμός εξαρτημάτων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Πλευρά συντήρησης - 3JH4E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Πλευρά όπου δεν γίνεται συντήρηση - 3JH4E . . . . .
Πλευρά συντήρησης - 4JH4AE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Πλευρά όπου δεν γίνεται συντήρηση 4JH4AE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Πλευρά συντήρησης - 4JH4-ΤE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Πλευρά όπου δεν γίνεται συντήρηση - 4JH4ΤE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Πλευρά συντήρησης - 4JH4-HTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Πλευρά όπου δεν γίνεται συντήρηση - 4JH4HTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15
15
15
16
16
17
17
18
18

΄Θεση πινακιδων τεχνικων στοιχειων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Λειτουργία των βασικών μερών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Εξοπλισμοσ ελεγχου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Πίνακας οργάνων (Προαιρετικά) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Λαβή ελέγχου εξ΄αποστάσεως μονού μοχλού . . . . . 27
Πριν από την έναρξη λειτουργίας ............................. 29
Πετρελαιο ντιζελ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4

iii

. . . . . . . . . . Προδιαγραφές λαδιού ρεβέρσας . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . Προδιαγραφές λαδιού sail drive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . Προσθήκη λαδιού ρεβέρσας . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 29 Πλήρωση της δεξαμενής καυσίμου . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . Έλεγχος στάθμης ηλεκτρολύτη μπαταρίας . . . .. . . . . . . Έλεγχος και ανεφοδιασμός με λάδι ρεβέρσας . Έλεγχος των προειδοποιητικών ενδείξεων . . . . Επιτάχυνση και επιβράδυνση . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. . . .. . Οπτικοί έλεγχοι . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ... . . . ... Προετοιμασία εφεδρικών αποθεμάτων καυσίμου. Ελέγξτε τη στάθμη του πετρελαίου ντίζελ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 47 47 48 Χειρισμοσ λαβησ ελεγχου εξ' αποστασεωσ . . . 35 35 35 36 36 36 Ψυκτικο κινητηρα . . . . . . .. . . . . . . 34 34 34 34 35 Λαδι ρεβέρσας ή sail drive . . . . . . . . . . . . . . . . . Προδιαγραφές λαδιού κινητήρα . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Σβήσιμο έκτακτης ανάγκης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 49 49 50 Σβησιμο κινητηρα . . . . . . . . . .. . . . . Μετά την εκκίνηση του κινητήρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 42 42 42 42 42 42 42 43 Λειτουργία κινητήρα . . . . . . . Έλεγχος του ιμάντα εναλλάκτη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Επανεκκίνηση μετά από αδυναμία εκκίνησης . . . . . . . . . . . . . . . . . Αλλαγή σχέσης του κινητήρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . Έλεγχος και προσθήκη ψυκτικού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Εκκίνηση σε χαμηλές θερμοκρασίες . . . . . . . . Ψυκτικό (Κλειστό σύστημα ψύξης) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 37 37 37 Γύρισμα της μιζασ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Έλεγχος και προσθήκη λαδιού Sail Drive . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Πυκνότητα λαδιού κινητήρα . . . . . . . . . . . . . . 45 Εκκινηση του κινητήρα . . . . . . . . . Αλλαγή σε σύστημα αργής κίνησης (Trolling) (μόνο KMH4A) . . . . . Έλεγχος του λαδιού ρεβέρσας . . . Έλεγχος του λαδιού κινητήρα . . . .. . . . . . . . . . . . . . Έλεγχος λαβής ελέγχου εξ΄αποστάσεως .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 iv Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 . . . . . . . Προδιαγραφές ψυκτικού κινητήρα . . . 32 Λαδι κινητηρα . 31 Εκκένωση του αέρα από το σύστημα καυσίμου . . . . . . . . . . .SD50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . Προσθήκη λαδιού κινητήρα . . . . . . . .. . .ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Προδιαγραφές πετρελαίου ντίζελ . . . .. . . . . του λαδιού και του ψυκτικού υγρού του κινητήρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . λαδιού και ψυκτικού . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 41 Καθημερινοι ελεγχοι . .. . . . . . . . . . . . . . .

. . ... . . . .. . ... . . 57 57 57 56 56 56 56 56 57 58 Διαδικασίες περιοδικής συντήρησης . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. .. . . . . . . . .ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ελεγχοσ του κινητηρα μετα τη λειτουργια . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 63 Διαδικασίες περιοδικής συντήρησης .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ... .. . . .. . . . ... Κάθε 50 ώρες λειτουργίας . . . .. . Κάθε 1. Όροι για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα πρότυπα εκπομπών της EPA . . . 53 Προφυλάξεις . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . 64 64 69 71 77 78 Αντιμετώπιση προβλημάτων . . . 89 Στραγγιξτε το συστημα ψυξησ θαλασσινου νερου . .. .. . . Απαιτήσεις EPA για ΗΠΑ και άλλες χώρες . . 89 Προετοιμασια του κινητηρα για παρατεταμενη αποθηκευση . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .. . Εργαλεία που απαιτούνται . .. .. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . 83 Πληροφοριεσ σχετικα με την αντιμετωπιση προβληματων . . . . Η σημασία της περιοδικής συντήρησης . . . . . . .. . . . . . . . . ... . . .. . . Τηρείτε ένα ημερολόγιο καταγραφής των ωρών λειτουργίας και των καθημερινών ελέγχων του κινητήρα . . . . . Η σημασία των καθημερινών ελέγχων . . . . . .. . . ... . . .. .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . Μετά τις πρώτες 50 ώρες λειτουργίας . . . . . . . .. . .. . . Σύσφιξη συνδέσμων . . . .. . .. . . . . .. .. . . . . . . . . .. ... . 87 Παρατεταμενη αποθηκευση . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . .. . .. .. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . .. . .. . . .. .. . .. . . . . ... ... .. . . 55 55 55 55 Απαιτησεισ συντηρησησ EPA . . . . . .. . . . . . .. . . . .. .. Ανταλλακτικά Yanmar . .. . . . ... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . Κάθε 250 ώρες λειτουργίας . .. . . .. . . . . . . Έλεγχος και συντήρηση . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . .. ... . . . . .. . .. . . . ..000 ώρες λειτουργίας .. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . Πραγματοποίηση περιοδικής συντήρησης . .. . .. .. . . . . . . . .. . . ... . . . . . . . . . 81 Αντιμετωπιση προβληματων μετα την εκκινηση . . .. . . .. . ... .. . . . . . . . . . . . . . . .. . 52 Περιοδική συντήρηση . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . Απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα της Yanmar Marine της περιοχής σας για βοήθεια . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . 95 Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 v . . . ... . .. . . . . .... . .. . . . Κάθε 500 ώρες λειτουργίας .. . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . .... . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . 53 Προφυλαξεισ ασφαλειασ . . . . . . . . . .. . . .. .. . . ... .. . . . . . . . . . Απαιτήσεις EPA . 81 Πίνακας αντιμετώπισης προβλημάτων . . . . . . .. .. . . .. 59 Έλεγχος και συντήρηση των εξαρτημάτων που σχετίζονται με τα πρότυπα εκπομπών της EPA . . . . 90 Προδιαγραφεσ .. . . . . . .. . . . . .. .. . . . . .. . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . .. .

Ευθύνη κατόχου: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . Ltd. . .. .. . . . . . .. . . .. . . . . . 102 Προδιαγραφές κινητήρα 4JH4-TE . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . Κάλυψη εγγύησης: . . . . .. . . .. . . .. . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . .. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .μόνο στισ ΗΠΑ .. . . . . . . . . . . .. . . . Περιορισμενη εγγυηση συστηματοσ ελεγχου εκπομπων . . ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . .. . ... . . .. .. . . . .. . Εξαιρέσεις: . . . . .. . . . . . .. . . . . . Περίοδος ισχύος εγγύησης: . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . .. .. . . . Εξυπηρέτηση πελατών: . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . . . . . . . . . . . . 95 Προδιαγραφές κινητήρα 3JH4E . . .. .. . .. .ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βασικές προδιαγραφές του κινητήρα .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ... . 103 Προδιαγραφές κινητήρα 4JH4-HTE . . . . . . .. . 98 Προδιαγραφές ρεβέρσας 4JH4AE ή sail drive . . . 95 Προδιαγραφές ρεβέρσας 3JH4E . . .. . . . . . . 105 Προδιαγραφές ρεβέρσας ή sail drive για τα μοντέλα 4JH4-TE και 4JH4-HTE .. . . . . .. . . . . . . . . 109 Διαγραμματα σωληνωσησ .. . . . . . Δικαιώματα και υποχρεώσεις βάσει της εγγύησης: . . . . . . . . vi 137 138 138 138 139 139 139 Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 . . . .. . . . . ... . . . . . 109 Διαγραμματα σωληνωσησ .. . . .. . . . . . . . . . . ... . 107 Σχηματικα διαγραμματα . . . 124 Εγγυηση EPA μονο στισ ΗΠΑ . . .. .. 97 Προδιαγραφές κινητήρα 4JH4AE . . . . . . 137 Yanmar Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . . . . ..

με ελάχιστους κραδασμούς και πιο καθαρούς από ποτέ. Συνεπώς. ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που παρέχεται από τον αντίστοιχο κατασκευαστή. ακολουθήστε τις παρακάτω συμβουλές: Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 • Διαβάστε και κατανοήστε το παρόν εγχειρίδιο λειτουργίας πριν θέσετε σε λειτουργία τη μηχανή. • Οι προδιαγραφές και τα εξαρτήματα (πίνακας οργάνων. η διεθνής φήμη της Yanmar Marine είναι αξεπέραστη. Αυτό σημαίνει κινητήρες που εκπέμπουν λιγότερο θόρυβο.) που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που είναι εγκατεστημένα στο σκάφος σας. Στα σκάφη αναψυχής. • Φροντίστε να παραδώσετε το παρόν εγχειρίδιο σε μελλοντικούς ιδιοκτήτες. για να εξασφαλίσετε ότι θα τηρείτε τις πρακτικές ασφαλούς λειτουργίας και τις διαδικασίες συντήρησης. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτές τις διαφορές. Για τα συγκεκριμένα εξαρτήματα. παραγγείλετε ένα νέο από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα της Yanmar marine της περιοχής σας. μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα της Yanmar marine της περιοχής σας.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Καλώς ήλθατε στον κόσμο της Yanmar Marine! Η Yanmar Marine προσφέρει κινητήρες. • Καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες για τη βελτίωση της ποιότητας και απόδοσης των προϊόντων Yanmar. ντεπόζιτο καυσίμου κ. Για να διατηρηθεί ο κινητήρας Yanmar σειράς JH4 για πολλά χρόνια. • Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο λειτουργίας σε μέρος όπου έχετε εύκολη πρόσβαση. από μικρές λέμβους μέχρι ιστιοπλοϊκά και από σκάφη αναψυχής με καμπίνα μέχρι μεγάλες θαλαμηγούς. συστήματα κίνησης και εξοπλισμό για όλους τους τύπους σκαφών. 1 . Σχεδιάζουμε τους κινητήρες για τα σκάφη σας με σεβασμό προς τη φύση. • Σε περίπτωση που το παρόν εγχειρίδιο λειτουργίας χαθεί ή καταστραφεί.λ. ορισμένες λεπτομέρειες που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο λειτουργίας ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς σε σχέση με τον κινητήρα σας. κατά τον χρόνο της κατασκευής τους. Όλοι οι κινητήρες μας ανταποκρίνονται στους ισχύοντες κανονισμούς. Το εγχειρίδιο πρέπει να θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι του κινητήρα και να τον συνοδεύει πάντοτε.π. περιλαμβανομένων των κανονισμών για τις εκπομπές.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΚΙΝΗΤΉΡΑ Αφιερώστε λίγο χρόνο για να συμπληρώσετε τις πληροφορίες που θα χρειαστείτε κατά την επικοινωνία σας με τη Yanmar σχετικά με τη συντήρηση. τα ανταλλακτικά ή έντυπα. σειράς κινητήρα: Ημερομηνία αγοράς: Αντιπρόσωπος: Τηλέφωνο αντιπροσώπου: 2 Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 . Μοντέλο κινητήρα: Αρ.

εάν δεν αποφευχθεί. ! ΠΡΟΣΟΧΗ Υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Υποδεικνύει μια κατάσταση. ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα επιπόλαιο ή μέτριας σοβαρότητας τραυματισμό. η οποία. η οποία. να είναι προσεκτικά. όπως τα άτομα που εγκαθιστούν. να κάνουν λογική χρήση των προϊόντων και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες για την ασφάλεια που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο και στις ετικέτες ασφαλείας του μηχανήματος. εάν δεν αποφευχθεί. εάν δεν αποφευχθεί. ενδέχεται να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. θα προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ Υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση. η οποία. μην παραλείψετε μαζί με το νέο εξάρτημα να παραγγείλετε και την ετικέτα. η οποία ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη μηχανή. εάν απαιτηθεί η αντικατάσταση ενός εξαρτήματος που φέρει μια ετικέτα. 3 . ! Οι περισσότερες επισημάνσεις ασφαλείας εμφανίζονται με αυτό το σύμβολο ασφαλείας. σε περιουσιακά στοιχεία ή / και στο περιβάλλον ή να προκαλέσει δυσλειτουργία του εξοπλισμού.ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η Yanmar θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό το θέμα της ασφάλειας και συνιστά όσα άτομα έρχονται σε επαφή με τα προϊόντα της. Αυτό το σύμβολο σας υποδεικνύει πως πρέπει να προσέχετε και να βρίσκεστε σε εγρήγορση καθώς αυτό το θέμα αφορά την ασφάλειά σας! Διαβάστε και συμμορφωθείτε με το μήνυμα που ακολουθεί το προειδοποιητικό σύμβολο ασφαλείας. ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση. Διατηρείτε καθαρές τις ετικέτες φροντίζοντας να μην καταστραφούν και αντικαταστήστε τις εάν χαθούν ή καταστραφούν. Επίσης. χειρίζονται. συντηρούν ή επισκευάζουν προϊόντα της Yanmar.

Εάν ο μηχανισμός ανύψωσης παρουσιάσει βλάβη. Στη διάρκεια της λειτουργίας και της συντήρησης ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ Το επίπεδο κινδύνου του μηνύματος ασφαλείας που ακολουθεί είναι ΚΙΝΔΥΝΟΣ.ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Γενικές πληροφορίες Τίποτα δεν μπορεί να υποκαταστήσει την κοινή λογική και τις ασφαλείς πρακτικές λειτουργίας. απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα της Yanmar marine της περιοχής σας. ασφυξία. ο κινητήρας θα πέσει πάνω σας. • Διαβάστε και κατανοήστε το εγχειρίδιο λειτουργίας πριν θέσετε σε λειτουργία ή πραγματοποιήσετε συντήρηση του κινητήρα για να εξασφαλίσετε ότι ακολουθείτε ασφαλείς πρακτικές λειτουργίας και διαδικασίες συντήρησης. άλλου είδους τραυματισμό ή θάνατο. • Τα σήματα και οι ετικέτες ασφαλείας αποτελούν πρόσθετη υπενθύμιση για τις ασφαλείς τεχνικές λειτουργίας και συντήρησης. Κίνδυνος σύνθλιψης ΠΟΤΕ μη στέκεστε κάτω από έναν κινητήρα που έχει ανυψωθεί. • Για πρόσθετη εκπαίδευση. ακρωτηριασμό. Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας πριν θέσετε σε λειτουργία. ΠΟΤΕ μην επιτρέπετε την εγκατάσταση ή τη λειτουργία του κινητήρα από άτομο που δεν έχει εκπαιδευθεί κατάλληλα. Εσφαλμένες πρακτικές λειτουργίας ή απροσεξία ενδέχεται να προκαλέσουν εγκαύματα. 4 Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 . Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται γενικές προφυλάξεις ασφαλείας και οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσετε προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος για την προσωπική σας ασφάλεια. εκδορές. Ειδικές προφυλάξεις ασφαλείας αναγράφονται σε συγκεκριμένες διαδικασίες. Πριν από την έναρξη λειτουργίας ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ Το επίπεδο κινδύνου των μηνυμάτων ασφαλείας που ακολουθούν είναι ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. εκτελέσετε επισκευές ή πραγματοποιήσετε συντήρηση της συσκευής.

παράγεται αέριο υδρογόνο το οποίο αναφλέγεται εύκολα. Συστήματα καλωδιώσεων με μικρότερο μέγεθος από αυτό που απαιτείται ενδέχεται να προκαλέσουν ηλεκτρική ανάφλεξη. όταν εργάζεστε κοντά σε κινούμενα / περιστρεφόμενα εξαρτήματα. ΠΟΤΕ μην εκτελείτε ανεφοδιασμό σε καύσιμα ενώ ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία. Κίνδυνος έκρηξης Αποφύγετε την πρόκληση σοβαρού τραυματισμού ή βλάβης στον εξοπλισμό. Κίνδυνος έκθεσης Για να αποφύγετε την πρόκληση τραυματισμού. όπως ο σφόνδυλος ή ο άξονας μετάδοσης. Κίνδυνος ακρωτηριασμού Τα περιστρεφόμενα μέρη ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιος να θέσει σε λειτουργία τον κινητήρα χωρίς να έχει αντιληφθεί ότι τον Αποφύγετε την πρόκληση προσωπικού τραυματισμού. ΠΟΤΕ μη περισυλλέγετε το καύσιμο χρησιμοποιώντας στουπί. μακριά από εύφλεκτα υλικά ή πηγές ανάφλεξης. ΠΟΤΕ μη φοράτε κοσμήματα. Αποθηκεύετε τυχόν δοχεία που περιέχουν καύσιμο σε καλά αεριζόμενο χώρο. Κατά τη λειτουργία του κινητήρα ή τη φόρτιση της μπαταρίας. καθώς αυτό σας εμποδίζει να ακούσετε τα προειδοποιητικά σήματα. γάντια. υποδήματα εργασίας. ξεκούμπωτα μανικετόκουμπα. Σκουπίζετε αμέσως καύσιμο που έχει χυθεί. ΠΟΤΕ μην αφήνετε το κλειδί στη μίζα κατά τη συντήρηση του κινητήρα. άχυρο ή ξερά χόρτα κοντά στον κινητήρα κατά τη λειτουργία του ή σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά το σβήσιμό του. να φοράτε ΠΑΝΤΑ τον προστατευτικό εξοπλισμό που απαιτείται για την εργασία που πρόκειται να εκτελέσετε. γραβάτες ή χαλαρά ρούχα και ΠΑΝΤΑ να πιάνετε τα μαλλιά σας στο πίσω μέρος του κεφαλιού σας. Φροντίστε ώστε ο εξαερισμός του χώρου γύρω από την μπαταρία να γίνεται απρόσκοπτα και να μην υπάρχουν στο χώρο σπινθήρες. ακάλυπτες εστίες φωτιάς ή άλλες πηγές ανάφλεξης. Κίνδυνος πυρκαγιάς Αποφύγετε την πρόκληση προσωπικού τραυματισμού ή βλάβης του εξοπλισμού λόγω πυρκαγιάς. προστατευτικά γυαλιά και προστατευτικά ακοής. Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 συντηρείτε. Κίνδυνος εμπλοκής αντικειμένων ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε πετρέλαιο ντίζελ ή άλλα εύφλεκτα υλικά όπως λάδι. Φροντίστε ώστε τα χέρια. εάν είναι μακριά. ναρκωτικών ουσιών ή εάν δεν αισθάνεστε καλά. Κίνδυνος λόγω κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών και ναρκωτικών ΠΟΤΕ μην θέτετε σε λειτουργία τον κινητήρα ενώ βρίσκεστε υπό την επήρεια αλκοόλ. τα πόδια και τα εργαλεία σας να μην πλησιάζουν κανένα περιστρεφόμενο εξάρτημα. όπως κατάλληλα ρούχα. Κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης Το πετρέλαιο ντίζελ είναι εύφλεκτο και εκρηκτικό υπό ορισμένες συνθήκες. ΠΟΤΕ μην θέτετε σε λειτουργία τον κινητήρα όταν φοράτε ακουστικά για την ακρόαση μουσικής ή ραδιοφώνου. 5 .ΑΣΦΑΛΕΙΑ ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Το επίπεδο κινδύνου των μηνυμάτων ασφαλείας που ακολουθούν είναι ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Εάν είναι απαραίτητη η συντήρηση του κινητήρα ενώ αυτός βρίσκεται σε λειτουργία. αφαιρέστε όλα τα κοσμήματα. Χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΑ ένα κομμάτι ξύλο ή χαρτόνι. Κίνδυνος εγκαυμάτων Αποφύγετε την πρόκληση σοβαρού τραυματισμού. Κίνδυνος λόγω ξαφνικής επιτάχυνσης Αποφύγετε την πρόκληση προσωπικού τραυματισμού. Όλοι οι κινητήρες εσωτερικής καύσης παράγουν μονοξείδιο του άνθρακα κατά τη λειτουργία τους και απαιτείται η λήψη ειδικών προφυλάξεων για την αποφυγή δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα. Αναθέστε την επιδιόρθωση της βλάβης στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα της Yanmar marine της περιοχής σας. εάν είναι μακριά. τα υπόλοιπα μέλη του σώματός σας και τα ρούχα σας μακριά από κινούμενα / περιστρεφόμενα μέρη. ΠΟΤΕ μην κλείνετε παράθυρα. Κίνδυνος λόγω καυσαερίων Αποφύγετε την πρόκληση σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου. ανοίγματα εξαερισμού ή άλλα μέσα εξαερισμού εάν ο κινητήρας λειτουργεί σε κλειστό χώρο.ΑΣΦΑΛΕΙΑ ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος διάτρησης Σβήνετε τον κινητήρα πριν από τη συντήρησή του. 6 Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 . Φροντίστε να μην αγγίξετε με τα χέρια ή τα υπόλοιπα μέλη του σώματός σας τις θερμές επιφάνειες του κινητήρα. αναζητήστε άμεσα ιατρική περίθαλψη. Εάν εκτεθείτε σε καύσιμο που διαφεύγει με υψηλή πίεση. Η θερμοκρασία ορισμένων από τις επιφάνειες του κινητήρα είναι υπερβολικά υψηλή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και για μικρό χρονικό διάστημα μετά τη διακοπή της λειτουργίας του. Να σβήνετε ΠΑΝΤΑ τον κινητήρα πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία συντήρησής του. δέστε πίσω τα μαλλιά σας. ΠΟΤΕ μην ελέγχετε για διαρροή καυσίμου ψηλαφίζοντας με τα χέρια σας. Το καύσιμο που διαφεύγει με υψηλή πίεση μπορεί να διεισδύσει στο δέρμα και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. και κρατήστε τα χέρια σας. Αποφύγετε την επαφή του δέρματος με πετρέλαιο ντίζελ που διαφεύγει με υψηλή πίεση από διαρροή του συστήματος καυσίμου όπως από μια σπασμένη σωλήνωση του συστήματος ψεκασμού καυσίμου.

Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (ΗΠΑ)) ή άλλου κρατικού φορέα για τη σωστή απόρριψη επικίνδυνων υλικών. Να τοποθετείτε ΠΑΝΤΑ συρμάτινα πλέγματα στις φορητές λάμπες ασφαλείας. ρίχνοντάς τα στο αποχετευτικό σύστημα. Η περιοδική συντήρηση προλαμβάνει το ενδεχόμενο μη αναμενόμενων περιόδων όπου ο κινητήρας βρίσκεται εκτός λειτουργίας. Κίνδυνος λόγω χαμηλού φωτισμού Αποφύγετε την πρόκληση σοβαρού τραυματισμού ή βλάβης στον εξοπλισμό. Αυτό ισχύει για κινητήρες που λειτουργούν συνεχόμενα ή κινητήρες που λειτουργούν για σύντομα χρονικά διαστήματα. Φοράτε ΠΑΝΤΑ προστατευτικά γυαλιά κατά τη συντήρηση του κινητήρα και κατά τη χρήση πεπιεσμένου αέρα ή νερού με υψηλή πίεση. σωματίδια που εκτινάσσονται. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το επίπεδο κινδύνου των μηνυμάτων ασφαλείας που ακολουθούν είναι ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. ο κινητήρας χάνει ισχύ. Κίνδυνος λόγω εργαλείων Αποφύγετε την πρόκληση σοβαρού τραυματισμού ή βλάβης στον εξοπλισμό. Απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα της Yanmar marine της περιοχής σας εάν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε τον κινητήρα σε μεγάλο υψόμετρο. Είναι σημαντικό να πραγματοποιείτε τους καθημερινούς ελέγχους που αναφέρονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας. στο έδαφος ή σε λιμνάζοντα ύδατα ή αγωγούς υδάτων. όπως το λάδι κινητήρα. το πετρέλαιο ντίζελ και το ψυκτικό κινητήρα. Απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές ή σε εγκαταστάσεις ανάκτησης επικίνδυνων υλικών. μειώνει τον αριθμό των ατυχημάτων λόγω κακής απόδοσης του κινητήρα και συμβάλλει στην παράταση της διάρκειας ζωής του κινητήρα. Να χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΑ τα κατάλληλα εργαλεία για την εργασία που πρόκειται να εκτελέσετε και εργαλείο κατάλληλου μεγέθους για να χαλαρώσετε ή να σφίξετε τα εξαρτήματα του κινητήρα. Ακολουθήστε τις οδηγίες της υπηρεσίας EPA (Environmental Protection Agency . ΠΟΤΕ μην απορρίπτετε επικίνδυνα υλικά. νερό ή ατμός που εκτοξεύονται με πίεση υπάρχει κίνδυνος να τραυματίσουν τα μάτια σας. πεπιεσμένος αέρας. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ή το δέρμα. Σε μεγάλο υψόμετρο. έξοδο λευκού καπνού από την εξάτμιση και σοβαρή βλάβη στον κινητήρα. πλύνετε αμέσως με καθαρό νερό. Σκόνη. Κίνδυνος κατά το χειρισμό ψυκτικού Φοράτε προστατευτικά γυαλιά και ελαστικά γάντια κατά το χειρισμό ψυκτικού υγρού παρατεταμένης διάρκειας ζωής. Κίνδυνος εκτίναξης αντικειμένων Αποφύγετε την πρόκληση προσωπικού τραυματισμού.ΑΣΦΑΛΕΙΑ ! ΠΡΟΣΟΧΗ Το επίπεδο κινδύνου των μηνυμάτων ασφαλείας που ακολουθούν είναι ΠΡΟΣΟΧΗ. λάδι κινητήρα ενδέχεται να εισέλθει στο θάλαμο καύσης προκαλώντας υπερβολική επιτάχυνση του κινητήρα. Εάν ένας κινητήρας Yanmar Marine εγκατασταθεί με γωνία κλίσης που υπερβαίνει τις προδιαγραφές που αναγράφονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας του. Προστατεύετε ΠΑΝΤΑ το περιβάλλον. Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 7 . λειτουργεί ακανόνιστα και παράγει καυσαέρια που υπερβαίνουν τις προδιαγραφές σχεδίασης. Βεβαιωθείτε πως ο φωτισμός της περιοχής εργασίας είναι επαρκής.

Διαφορετικά. σημειώστε ότι εάν ο άξονας της προπέλας μέσω του κύτους (στυπιοθλίπτης) λιπαίνεται μέσω πίεσης νερού κινητήρα και οι κινητήρες είναι διασυνδεδεμένοι.ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν έχετε πραγματοποιήσει εγκατάσταση δύο ή τριών κινητήρων και μόνο ο ένας κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία. Εάν έχετε εγκατάσταση με δύο ή τρεις κινητήρες και λειτουργεί μόνο ο ένας κινητήρας.. είναι σημαντικό να περιορίσετε το γκάζι που χρησιμοποιείτε στον κινητήρα που λειτουργεί.λ. ο κινητήρας που λειτουργεί μπορεί να υπερθερμανθεί ή να προκληθεί συσσώρευση άνθρακα. Εάν έχετε εγκατάσταση με δύο ή τρεις κινητήρες και λειτουργεί μόνο ο ένας. Αυτό θα εμποδίσει το νερό να περάσει από την αντλία θαλασσινού νερού. Αυτό το νερό θα μπορούσε να προκαλέσει αδυναμία εκκίνησης των κινητήρων που δεν βρίσκονται σε λειτουργία. Εάν παρατηρήσετε μαύρο καπνό ή εάν η μετακίνηση του γκαζιού δεν αυξάνει τις σ. Περιορίστε αμέσως το γκάζι περίπου στα 2/3 της διαδρομής του ή σε ρύθμιση όπου ο κινητήρας λειτουργεί κανονικά. Η είσοδος νερού στον κινητήρα μπορεί να προκαλέσει αδυναμία λειτουργίας ή άλλα σοβαρά προβλήματα. απαιτείται προσοχή ώστε το νερό από τον κινητήρα που λειτουργεί να μην εισχωρήσει στην εξάτμιση του κινητήρα ή των κινητήρων που δεν λειτουργούν.α. υπερφορτώνετε τον κινητήρα που λειτουργεί. Απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα της Yanmar marine της περιοχής σας για μια πλήρη επεξήγηση αυτής της κατάστασης. 8 Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 . που ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα. εισχωρώντας τελικά στο εσωτερικό του κινητήρα. η είσοδος νερού (μέσω του κύτους) σε όσους κινητήρες δεν λειτουργούν πρέπει να κλείσει.

Σχήμα 2. Κινητήρες 3JH4E (2) (1) WARNING (3) 196630-12980 0004550 Ειкόνα 1 1 – Αριθμός εξαρτήματος: 128377–07350 2 – Αριθμός εξαρτήματος: 128377–07260 3 – Αριθμός εξαρτήματος: 196630–12980 Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 9 . Σχήμα 3 και στην ενότητα Σχήμα 4 δείχνουν τη θέση των ετικετών ασφαλείας επάνω στους κινητήρες θαλάσσης Yanmar της σειράς JH4.ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σχήμα 1.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ Κινητήρες 4JH4AE (1) (2) WARNING (3) (4) 0004551 Ειкόνα 2 1– 2– 3– 4– 10 Αριθμός εξαρτήματος: 128377–07350 Αριθμός εξαρτήματος: 128377–07260 Αριθμός εξαρτήματος: 196630–12980 Αριθμός εξαρτήματος: 128377–07150 Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 .

εξαρτήματος: 128377-07350 Αρ.ΑΣΦΑΛΕΙΑ Κινητήρες 4JH4-TE (1) (2) WARNING (3) (4) 128296-07300 0003632 Ειкόνα 3 1– 2– 3– 4– Αρ. εξαρτήματος: 128377-07260 Αρ. εξαρτήματος: 196630-12980 Αρ. εξαρτήματος: 128296-07300 Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 11 .

εξαρτήματος: 196630-12980 Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 . εξαρτήματος: 128377-07260 Αρ.ΑΣΦΑΛΕΙΑ Κινητήρες 4JH4-HTE (1) (3) (2) WARNING 128296-07300 (4) 0004552 Ειкόνα 4 1– 2– 3– 4– 12 Αρ. εξαρτήματος: 128296-07300 Αρ. εξαρτήματος: 128377-07350 Αρ.

των συστημάτων προώθησης (συμπεριλαμβανομένης της προπέλας) και άλλου εξοπλισμού που εγκαθίσταται στο σκάφος. ή λιγότερο) για χρόνο που ισοδυναμεί με λιγότερο από το 90% του συνολικού χρόνου λειτουργίας (9 ώρες για κάθε 10 ώρες). άνω του μέγιστου ορίου σ. ο εξοπλισμός και η επιθεώρηση αυτού του κινητήρα απαιτούν στο σύνολό τους εξειδικευμένες γνώσεις και μηχανολογική εκπαίδευση. το μέγεθος και την περιοχή πλεύσης του σκάφους. Οι κινητήρες διαθέτουν ρεβέρσα ή μονάδα sail drive. Η εγκατάσταση.λ.το κύκλωμα καυσαερίων και την ηλεκτρική καλωδίωση. η απόδοση του σκάφους θα είναι μειωμένη. για να ανταποκρίνεται σε πρόσθετο βάρος και αντίσταση του κύτους. Τυχόν βοηθητικός εξοπλισμός που θα συνδεθεί στον κινητήρα πρέπει να είναι εύκολος στη χρήση και προσβάσιμος για συντήρηση.000 .800 σ. 13 . Συνιστάται ένα νέο σκάφος να διαμορφώνεται έτσι ώστε ο κινητήρας να λειτουργεί με 100 200 σ. Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 Ο κινητήρας πρέπει να εγκατασταθεί σωστά. είναι απαραίτητο να ακολουθούνται πάντα οι οδηγίες και να λαμβάνονται υπόψη οι προφυλάξεις που αναφέρονται στα εγχειρίδια χρήσης που παρέχονται από το ναυπηγείο και τους κατασκευαστές του εξοπλισμού.α. Εάν δεν ακολουθηθεί αυτή η συμβουλή. με το κύκλωμα ψύξης. Ο κινητήρας 4JH4–HTE διαθέτει 4 κυλίνδρους και λειτουργεί με υπερσυμπιεστή και εναλλάκτη θερμότητας. Η νομοθεσία σε ορισμένες χώρες ενδέχεται να επιβάλλει επιθεωρήσεις του κύτους και του κινητήρα.) κάτω από το 5% του συνολικού χρόνου λειτουργίας (30 λεπτά για κάθε 10 ώρες) και σταθερή ταχύτητα πλεύσης (2. ανάλογα με τη χρήση. Ο κινητήρας 3JH4E διαθέτει 3 κυλίνδρους και λειτουργεί με φυσική αναρρόφηση. Απευθυνθείτε στο τοπικό παράρτημα της Yanmar στην περιοχή σας ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα της Yanmar. τα επίπεδα καπνού θα είναι αυξημένα και θα προκληθεί μόνιμη βλάβη στον κινητήρα. Κατά το χειρισμό του εξοπλισμού μετάδοσης κίνησης.. Ο κινητήρας 4JH4–TE διαθέτει 4 κυλίνδρους και λειτουργεί με υπερσυμπιεστή.α.3.λ. Οι κινητήρες της σειράς JH4 έχουν σχεδιαστεί για λειτουργία με μέγιστη ταχύτητα (3.α.λ.α.ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ YANMAR JH4 Η σειρά JH4 περιλαμβάνει τετράχρονους κινητήρες ντίζελ άμεσου ψεκασμού. Οι κινητήρες αυτοί σχεδιάζονται για χρήση σε σκάφη αναψυχής.200 σ.λ. Ο κινητήρας 4JH4AE διαθέτει 4 κυλίνδρους και λειτουργεί με φυσική αναρρόφηση. εξοπλισμένους με συστήματα υγρόψυξης.

Κατά τις πρώτες 10 ώρες λειτουργίας. Για να ολοκληρώσετε την προσαρμογή του κινητήρα.190˚F). ελέγχετε συχνά τη στάθμη του ψυκτικού του κινητήρα.λ.α. Δείτε Διαδικασίες περιοδικής συντήρησης . ο κινητήρας πρέπει να χρησιμοποιείται πάνω από το πλήρες εύρος λειτουργίας του.87˚C (160˚ .70% του φορτίου) κατά το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Μην χρησιμοποιείτε τον κινητήρα σε χαμηλή ρελαντί θέση ή σε χαμηλή ταχύτητα και με ελαφρύ φορτίο για περισσότερο από 30 λεπτά τη φορά. εκτελέστε τις διαδικασίες συντήρησης μετά τις πρώτες 50 ώρες. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου.λ.α. • Επαναλάβατε αυτή τη διαδικασία πέντε φορές.500 σ. αποφεύγετε τη χρήση του κινητήρα στη μέγιστη ταχύτητα και φορτίο για να μην προκαλέσετε φθορές ή χαραγματιές στα ολισθαίνοντα εξαρτήματα. Μόλις παρέλθουν οι πρώτες 10 ώρες και μέχρι τις 50 ώρες.59. Ένας νέος πετρελαιοκινητήρας της Yanmar πρέπει να λειτουργεί με τις κατάλληλες ταχύτητες και ρυθμίσεις ισχύος κατά την περίοδο προσαρμογής προκειμένου να "στρωθούν" κατάλληλα τα ολισθαίνοντα εξαρτήματα. φροντίστε να μην χρησιμοποιήσετε τον κινητήρα σας σε χαμηλή ταχύτητα και με ελαφρύ φορτίο για περισσότερο από 30 λεπτά. Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον κινητήρα σε χαμηλή ταχύτητα και με ελαφρύ φορτίο. Εκτελέστε αυτή τη διαδικασία στην ανοιχτή θάλασσα: • Με τον συμπλέκτη στο NEUTRAL (Νεκρά). Κατά την περίοδο προσαρμογής. για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (περίπου 70% του φορτίου). Αυτή την περίοδο δεν πρέπει να πραγματοποιείτε εκτεταμένες πλεύσεις στο ρελαντί ή σε χαμηλή ταχύτητα. ο κινητήρας πρέπει να λειτουργεί στις μέγιστες σ. φροντίστε να τον επιταχύνετε αμέσως μετά τη χρήση του σε χαμηλό ρελαντί.α.α. Η θερμοκρασία θα πρέπει να παραμείνει εντός των εξής ορίων: 71˚ . επιταχύνετε για σύντομο χρονικό διάστημα από τη θέση χαμηλής ταχύτητας στη θέση υψηλής ταχύτητας. Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 .λ. Το σκάφος πρέπει να λειτουργεί στη μέγιστη ταχύτητα μείον 400 σ. με 10 λεπτη λειτουργία στη μέγιστη ταχύτητα μείον 200 σ. (περίπου 80% του φορτίου) κάθε 30 λεπτά και με μια περίοδο λειτουργίας 4-5 λεπτών σε τελείως ανοιχτή πεταλούδα γκαζιού (WOT) μία φορά κάθε 30 λεπτά. Η ταχύτητα χαμηλού ρελαντί δεν επιτρέπει την προσαρμογή των ολισθαινόντων εξαρτημάτων. Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλιστεί η σωστή προσαρμογή των ολισθαινόντων εξαρτημάτων.ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ Προσαρμογή (στρώσιμο) νέου κινητήρα: Όπως συμβαίνει με κάθε παλινδρομικό κινητήρα. Δεδομένου ότι καύσιμο και λάδι κινητήρα που δεν έχουν υποστεί καύση θα προσκολληθούν στα ελατήρια εμβόλων κατά τη λειτουργία σε χαμηλές ταχύτητες για μεγάλα χρονικά διαστήματα. με ειδική έμφαση στη λειτουργία σε σχετικά υψηλές ρυθμίσεις ισχύος. (περίπου 60 .λ. ο τρόπος με τον οποίο τον χειρίζεστε στη διάρκεια των πρώτων 50 ωρών λειτουργίας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της διάρκειας ζωής του και της απόδοσής του. πρέπει να επιταχύνετε τον κινητήρα για να καθαρίσει ο άνθρακας από τους κυλίνδρους και τη βαλβίδα ψεκασμού καυσίμου. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην τον χρησιμοποιείτε με τελείως ανοιχτή πεταλούδα γκαζιού (WOT) για περισσότερο από ένα λεπτό τη φορά κατά τις πρώτες 10 ώρες λειτουργίας. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου. αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη κανονική κίνηση των ελατηρίων και την ενδεχόμενη αύξηση της κατανάλωσης του λαδιού λίπανσης. όπως τα ελατήρια εμβόλων και να σταθεροποιηθεί η καύση του κινητήρα. 14 Εάν χρησιμοποιείτε τον κινητήρα σε χαμηλή ταχύτητα και με ελαφρύ φορτίο. μείον 400 .

Ο δικός σας κινητήρας μπορεί να έχει διαφορετικό εξοπλισμό από αυτόν που απεικονίζεται. (3) (10) (9) (8) (4) (7) (11) (1) (10) (9) (5) (6) (8) (7) (6) (5) (2) (4) (3) 0004543 Ειкόνα 1 1 – Σιγαστήρας εισόδου (Φίλτρο αέρα) 2 – Μοχλός αλλαγής σχέσης 3 – Ρεβέρσα 4 – Ψυγείο λαδιού 5 – Φίλτρο λαδιού κινητήρα 6 – Αντλία τροφοδοσίας καυσίμου 7 – Τάπα πλήρωσης λαδιού κινητήρα 8 – Αντλία ψεκασμού καυσίμου 9 – Φίλτρο καυσίμου 10 – Δείκτης (βέργα) λαδιού κινητήρα 11 – Πολλαπλή εισαγωγή Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 0004544 Ειкόνα 2 1 – Τάπα πλήρωσης ψυκτικού 2 – Πινακίδα τεχνικών στοιχείων κινητήρα (στον άξονα ζυγώθρων) 3 – Αντλία γλυκού νερού 4 – Κάλυμμα ιμάντα 5 – Αντλία θαλασσινού νερού 6 – Μίζα 7 – Γωνιακό τμήμα ανάμιξης 8 – Πολλαπλή εξαγωγή εξάτμισης 9 – Εναλλάκτης 10 – Δοχείο ψυκτικού / Εναλλάκτης θερμότητας 15 .ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΞΑΡΤΗΜΆΤΩΝ Πλευρά όπου δεν γίνεται συντήρηση .3JH4E Σχήμα 1 και στην ενότητα Σχήμα 2 απεικονίζουν μια τυπική περίπτωση κινητήρα 3JH4E.3JH4E (2) (1) Πλευρά συντήρησης .

(5) (6) (7) (8) (1) (2) Πλευρά όπου δεν γίνεται συντήρηση .4JH4AE (5) (6) (1) (2) (7) (3) (9) (8) (10) (9) (4) 0004546 Ειкόνα 4 (11) (3) (4) (12) 0004545 Ειкόνα 3 1 – Θερμαντήρας αέρα 2 – Σιγαστήρας εισόδου 3 – Μοχλός αλλαγής σχέσης 4 – Ρεβέρσα 5 – Δείκτης (βέργα) λαδιού κινητήρα 6 – Αντλία πλήρωσης καυσίμου 7 – Φίλτρο καυσίμου 8 – Αντλία ψεκασμού καυσίμου 9 – Τάπα πλήρωσης λαδιού κινητήρα 10 – Ηλεκτρική αντλία τροφοδοσίας καυσίμου 11 – Φίλτρο λαδιού κινητήρα 12 – Ψυγείο λαδιού 16 1 – Πινακίδα τεχνικών στοιχείων κινητήρα (στον άξονα ζυγώθρων) 2 – Αντλία γλυκού νερού 3 – Κάλυμμα ιμάντα 4 – Αντλία θαλασσινού νερού 5 – Τάπα πλήρωσης ψυκτικού 6 – Δοχείο ψυκτικού / Εναλλάκτης θερμότητας 7 – Πολλαπλή εξαγωγή εξάτμισης 8 – Μίζα 9 – Εναλλάκτης Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 .4JH4AE Σχήμα 3 και στην ενότητα Σχήμα 4 απεικονίζουν μια τυπική περίπτωση κινητήρα 4JH4AE. Ο δικός σας κινητήρας μπορεί να έχει διαφορετικό εξοπλισμό από αυτόν που απεικονίζεται.ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ Πλευρά συντήρησης .

ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
Πλευρά συντήρησης - 4JH4-ΤE
Σχήμα 5 και στην ενότητα Σχήμα 6 απεικονίζουν μια τυπική περίπτωση ενός κινητήρα
4JH4-TE. Ο δικός σας κινητήρας μπορεί να έχει
διαφορετικό εξοπλισμό από αυτόν που απεικονίζεται.

(12)
(11)
(10)
(9)
(8)

(1)
(2)

Πλευρά όπου δεν γίνεται συντήρηση - 4JH4-ΤE
(2)

(1)

(9)

(3)

(8)

(4)

(7)
(5)

(6)
0004547

Ειкόνα 6

(7)
(6)
(5)

(3)
(4)

0004516

Ειкόνα 5
1 – Σιγαστήρας εισόδου (Φίλτρο αέρα)
2 – Υπερσυμπιεστής
3 – Μοχλός αλλαγής σχέσης
4 – Ρεβέρσα (απεικόνιση του KMH4A)
5 – Ψυγείο λαδιού κινητήρα
6 – Φίλτρο λαδιού κινητήρα
7 – Αντλία ψεκασμού καυσίμου
8 – Φίλτρο καυσίμου
9 – Αντλία πλήρωσης καυσίμου
10 – Δείκτης (βέργα) λαδιού κινητήρα
11 – Πολλαπλή εισαγωγή
12 – Τάπα πλήρωσης λαδιού κινητήρα

Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4

1 – Πινακίδα τεχνικών στοιχείων κινητήρα (στον άξονα ζυγώθρων)
2 – Τάπα πλήρωσης ψυκτικού
3 – Αντλία γλυκού νερού
4 – Κάλυμμα ιμάντα
5 – Αντλία θαλασσινού νερού
6 – Εναλλάκτης
7 – Μίζα
8 – Γωνιακό τμήμα ανάμιξης
καυσαερίων / νερού
9 – Δοχείο ψυκτικού / Εναλλάκτης θερμότητας

17

ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
Πλευρά συντήρησης - 4JH4-HTE
Σχήμα 7 και στην ενότητα Σχήμα 8 απεικονίζουν μια τυπική περίπτωση κινητήρα 4JH4–
HTE. Ο δικός σας κινητήρας μπορεί να έχει
διαφορετικό εξοπλισμό από αυτόν που απεικονίζεται.

(12)
(2)

Πλευρά όπου δεν γίνεται συντήρηση - 4JH4-HTE
(2)

(10)

(1)

(3)

(9)

(11)

(1)
(10)
(9)

(4)

(8)
(6)

(5)

(7)

(8)
0004549

Ειкόνα 8

(7)

(3)
(5)
(4)

(6)
0004548

Ειкόνα 7
1 – Σιγαστήρας εισόδου
2 – Υπερσυμπιεστής
3 – Μοχλός αλλαγής σχέσης (KMH4A)
4 – Ρεβέρσα (KMH4A)
5 – Ψυγείο λαδιού κινητήρα
6 – Φίλτρο λαδιού κινητήρα
7 – Αντλία ψεκασμού καυσίμου
8 – Φίλτρο καυσίμου
9 – Αντλία πλήρωσης καυσίμου
10 – Δείκτης (βέργα) λαδιού κινητήρα
11 – Πολλαπλή εισαγωγή
12 – Τάπα πλήρωσης λαδιού κινητήρα

18

1 – Πινακίδα τεχνικών στοιχείων κινητήρα (στον άξονα ζυγώθρων)
2 – Τάπα πλήρωσης ψυκτικού
3 – Αντλία γλυκού νερού
4 – Κάλυμμα ιμάντα
5 – Αντλία θαλασσινού νερού
6 – Εναλλάκτης
7 – Εναλλάκτης θερμότητας
8 – Μίζα
9 – Γωνιακό τμήμα ανάμιξης καυσαερίων
10 – Δοχείο ψυκτικού / Εναλλάκτης θερμότητας

Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4

ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

΄ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Οι ετικέτες στοιχείων των κινητήρων Yanmar
σειράς JH4 απεικονίζονται στο Σχήμα 9 και
στην ενότητα Σχήμα 10. Ελέγξτε το μοντέλο,
την ισχύ εξόδου, τις σ.α.λ. και τον αριθμό
σειράς του κινητήρα που αναγράφονται στην
ετικέτα στοιχείων κινητήρα. Αντικαταστήστε
τις σε περίπτωση ζημιάς ή απώλειας.
Η ετικέτα στοιχείων του κινητήρα βρίσκεται
στο πάνω στο κάλυμμα του άξονα ζυγώθρων.

MODE L
GEAR R ATIO
OIL
OIL QT Y.
NO.

KM
SAE

20 / 30 HD

LTR.

KANZAKI
OSAKA

J A PAN

Ειкόνα 11
Η ετικέτα στοιχείων του sail drive (Σχήμα 12)
βρίσκεται πάνω στο sail drive. Ελέγξτε το
μοντέλο και τον αριθμό σειράς του sail drive.

Model

MODEL

Gear Model
Continuous power kW
min

Speed of prop shaft

min -1

PASSED
MARK

min -1

MFG.NO.

-1

Fuel stop power kW
ENG.No.

MADE IN JAPAN

MADE IN JAPAN

0004575

Ειкόνα 12

Ειкόνα 9
Model
Gear Model

//

Continuous power kW

min-1
min-1

Speed of prop,shaf t

//

Fuel stop power kW

min-1

ENG.No.

0004574

Ειкόνα 10
Η ετικέτα στοιχείων της ρεβέρσας
(Σχήμα 11) βρίσκεται πάνω στη ρεβέρσα.
Ελέγξτε το μοντέλο της ρεβέρσας, τη σχέση
μετάδοσης κίνησης, το λάδι που χρησιμοποιήθηκε, την ποσότητα λαδιού και τον αριθμό
σειράς

Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4

19

Κινητήρας Εναλλάκτης θερμότητας που ψύχει το λάδι κινητήρα υψηλής θερμοκρασίας χρησιμοποιώντας ψυκτικό. Δοχείο συλλογής ψυκτικού Η βαλβίδα πίεσης που βρίσκεται στην τάπα πλήρωσης καυσίμου απελευθερώνει ατμό και καυτό νερό που περνούν στο δοχείο συλλογής ψυκτικού υγρού. για την εκκένωση αέρα από το σύστημα καυσίμου. για να επιστραφεί νερό από το δοχείο συλλογής ψυκτικού. Φίλτρο λαδιού κινητήρα Φιλτράρει μικρά μεταλλικά θραύσματα και άνθρακα από το λάδι κινητήρα. Με αυτό τον τρόπο ελαχιστοποιείται η κατανάλωση ψυκτικού υγρού. Αντλία τροφοδοσίας καυσίμου Αντλεί καύσιμο από το ντεπόζιτο και το μεταφέρει στο σύστημα ψεκασμού καυσίμου. Όταν ο κινητήρας σβήσει και η θερμοκρασία του ψυκτικού μειωθεί. Αντλία θαλασσινού νερού Αντλεί θαλασσινό νερό από το εξωτερικό του σκάφους προς τον κινητήρα. Όταν ο κινητήρας ψύχεται και η πίεση στο εσωτερικό του δοχείου συλλογής ψυκτικού μειώνεται. Τάπα πλήρωσης ψυκτικού Όταν η θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού αυξάνεται. Η αντλία θαλασσινού νερού τίθεται σε κίνηση μέσω μηχανισμού ταχυτήτων και διαθέτει αντικαταστάσιμη ελαστική φτερωτή. Η αντλία κυκλοφορίας τίθεται σε κίνηση μέσω ενός τραπεζοειδούς ιμάντα. αυξάνεται και η θερμοκρασία στο εσωτερικό της δεξαμενής γλυκού νερού και ανοίγει η βαλβίδα πίεσης που βρίσκεται στην τάπα πλήρωσης καυσίμου.ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΏΝ ΜΕΡΏΝ Όνομα εξαρτήματος Λειτουργία Φίλτρο καυσίμου Αφαιρεί ρύπους και νερό από το καύσιμο. επίσης. Ποτέ μην την ενεργοποιείτε χωρίς θαλασσινό νερό.Δείτε Αποστράγγιση φίλτρου καυσίμου / διαχωριστή νερού . η βαλβίδα κενού στην τάπα πλήρωσης ανοίγει και το ψυκτικό που περιέχεται στο δοχείο συλλογής ψυκτικού επιστρέφει στο δοχείο νερού μέσω του σωλήνα και της τάπας πλήρωσης. Όταν η βαλβίδα πίεσης στην τάπα πλήρωσης είναι ανοιχτή. Το κλειστό κύκλωμα ψύχεται με θαλασσινό νερό μέσω εναλλάκτη θερμότητας. Η στάθμη του ψυκτικού στο κλειστό σύστημα ψύξης μπορεί εύκολα να ελεγχθεί και να αναπληρωθεί. Αντλία πλήρωσης καυσίμου (εάν υπάρχει) Αυτή η αντλία καυσίμου λειτουργεί με μη αυτόματο τρόπο. Ο κινητήρας ψύχεται μέσω του κλειστού κυκλώματος ψύξης. Το θαλασσινό νερό ψύχει. Ψυγείο λαδιού .72. Το φίλτρο είναι τύπου κασέτας και το στοιχείο πρέπει να αντικαθίσταται περιοδικά. Με αυτό τον τρόπο. η βαλβίδα κενού της τάπας πλήρωσης ανοίγει. ελαχιστοποιείται η κατανάλωση ψυκτικού. Η τροφοδοσία με καύσιμο γίνεται με πάτημα του κουμπιού που βρίσκεται στο επάνω μέρος του φίλτρου καυσίμου. Ο διαχωριστής νερού (εάν υπάρχει) πρέπει να αποστραγγίζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. επίσης. Το στοιχείο φίλτρου πρέπει να αντικαθίσταται περιοδικά. Δείτε Αλλαγή του λαδιού του κινητήρα και αντικατάσταση του φίλτρου λαδιού του κινητήρα . Η κίνησή του βασίζεται σε έναν στρόβιλο ο οποίος λειτουργεί με καυσαέρια. Αντλία ψύξης κλειστής κυκλοφορίας Η φυγοκεντρική αντλία νερού διοχετεύει ψυκτικό στο εσωτερικό του κινητήρα. Σύστημα ψύξης Υπάρχουν δύο συστήματα ψύξης: κλειστό σύστημα ψύξης με ψυκτικό (γλυκό νερό) και θαλασσινό νερό. Θυρίδα πλήρωσης λαδιού κινητήρα Θυρίδα πλήρωσης για λάδι κινητήρα. Τότε.69. Το φιλτραρισμένο λάδι κινητήρα διοχετεύεται στα κινούμενα μέρη του κινητήρα. Η αντλία χρησιμοποιείται. καθώς αυτό θα προκαλέσει βλάβη στη φτερωτή.Ρεβέρσα (Προαιρετικά) Ο συγκεκριμένος εναλλάκτης θερμότητας χρησιμοποιεί θαλασσινό νερό για να ψύξει το λάδι της ρεβέρσας (KMH4A). 20 Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 . Ψυγείο λαδιού . Βρίσκεται στην κορυφή του περιβλήματος της ρεβέρσας. Πρέπει να αποστραγγίζετε το φίλτρο περιοδικά. Υπερσυμπιεστής (εάν υπάρχει) Ο υπερσυμπιεστής αυξάνει την πίεση του αέρα που εισέρχεται στον κινητήρα. ζεστό νερό και ατμός περνούν μέσα από ένα πλαστικό σωληνάκι προς το δοχείο συλλογής ψυκτικού. η πίεση στο δοχείο ψυκτικού μειώνεται. Θυρίδα πλήρωσης ρεβέρσας Θυρίδα πλήρωσης για λάδι λίπανσης ρεβέρσας. το λάδι του κινητήρα / ρεβέρσας και τον αέρα που εισάγεται (ανάλογα με το μοντέλο) μέσω του/ων ψυγείου/ων σε ανοιχτό κύκλωμα.

Σιγαστήρας εισόδου (Φίλτρο αέρα) Ο σιγαστήρας εισόδου προφυλάσσει από ρύπους που βρίσκονται στον αέρα και μειώνει το θόρυβο που προκαλείται από την είσοδο του αέρα.ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ Όνομα εξαρτήματος Λειτουργία Εναλλάκτης θερμότητας (εάν υπάρχει) Ο συγκεκριμένος εναλλάκτης θερμότητας χρησιμοποιεί θαλασσινό νερό για να ψύξει τον αέρα που εξέρχεται υπό πίεση από τον υπερσυμπιεστή. Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 21 . τον αριθμό σειράς και άλλα στοιχεία. Εναλλάκτης Τίθεται σε κίνηση μέσω ιμάντα. Δείκτης (βέργα) λαδιού κινητήρα Δείκτης (βέργα) για τον έλεγχο του επιπέδου του λαδιού του κινητήρα. ώστε να αυξηθεί η ποσότητα του αέρα. Ετικέτες στοιχείων Ετικέτες στοιχείων είναι τοποθετημένες στον κινητήρα και στη ρεβέρσα και αναγράφουν το μοντέλο. Τροφοδοτείται από την μπαταρία. παράγει ηλεκτρισμό και φορτίζει την μπαταρία. Μίζα Η μίζα που θέτει σε λειτουργία τον κινητήρα.

ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ο εξοπλισμός στον θάλαμο ελέγχου καθιστά εφικτό τον χειρισμό εξ΄αποστάσεως. Αποτελείται από τον πίνακα οργάνων. Τα παρακάτω όργανα σας δίνουν τη δυνατότητα να ξεκινάτε ή να σβήνετε τον κινητήρα και να παρακολουθείτε την κατάστασή του κατά τη λειτουργία του. Πίνακας οργάνων (Προαιρετικά) Εξοπλισμός και λειτουργίες Ο πίνακας οργάνων βρίσκεται στην καμπίνα χειριστή. Τύπου B (9) (8) (7) (6) (1) (5) (2) (4) (3) 0004486 Ειкόνα 13 6 – Ένδειξη χαμηλής φόρτισης μπαταρίας 1 – Στροφόμετρο 2 – Ωρόμετρο 7 – Ένδειξη παρουσίας νερού στο στεγανοποιητικό του sail drive 3 – Καπάκι προστασίας του κλειδιού εκκίνησης 8 – Ένδειξη χαμηλής πίεσης λαδιού κινητήρα 4 – Κλειδί εκκίνησης 9 – Ένδειξη υψηλής θερμοκρασίας 5 – Κουμπί διακοπής λειτουργίας κινητήρα ψυκτικού 22 Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 . η οποία συνδέεται με καλώδια ελέγχου στον μοχλό ελέγχου κινητήρα και τη ρεβέρσα. ο οποίος είναι συνδεδεμένος στον κινητήρα μέσω καλωδίωσης και τη λαβή χειρισμού εξ΄αποστάσεως.

Ωρόμετρο Δείχνει τον αριθμό των ωρών λειτουργίας. Μετρητής θερμοκρασίας ψυκτικού (μόνο Τύπου C) Δείχνει τη θερμοκρασία του ψυκτικού. Μετρητής πίεσης λαδιού κινητήρα (μόνο Τύπου C) Δείχνει την πίεση του λαδιού κινητήρα.ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ Τύπου C (13) (12) (11) (1) (10) (2) (9) (3) (4) (8) (7) (5) (6) 0004503 Ειкόνα 14 1 – Ένδειξη υψηλής θερμοκρασίας 8 – Κλειδί εκκίνησης ψυκτικού 9 – Κουμπί διακοπής λειτουργίας κινητήρα 2 – Μετρητής θερμοκρασίας ψυκτικού 10 – Ένδειξη χαμηλής φόρτισης μπαταρίας 3 – Ένδειξη χαμηλής πίεσης λαδιού κινη11 – Ένδειξη παρουσίας νερού στο στεγανοτήρα ποιητικό του sail drive 4 – Μετρητής πίεσης λαδιού κινητήρα 12 – Ένδειξη παρουσίας νερού στο φίλτρο 5 – Στροφόμετρο καυσίμου (εάν υπάρχει) 6 – Ωρόμετρο 13 – Ένδειξη ανεπαρκούς ροής θαλασσινού νερού 7 – Καπάκι προστασίας του κλειδιού εκκίνησης Όργανα μέτρησης Οι πίνακες Τύπου B και Τύπου C χρησιμοποιούν αναλογικούς. ηλεκτρικούς μετρητές με ενδείξεις βελόνας. Λυχνίες πίνακα Όταν γυρνάτε το κλειδί εκκίνησης στη θέση ON. οι μετρητές θα φωτιστούν για καλύτερη παρακολούθηση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για τη διενέργεια περιοδικών ελέγχων συντήρησης. Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 23 . Το ωρόμετρο βρίσκεται στη βάση του στροφόμετρου. Όργανο Λειτουργία Στροφόμετρο Δείχνει την ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα.

(2) (3) (4) Ειкόνα 16 0003622 Ειкόνα 15 Η θέση GLOW (Μπουζί) (Σχήμα 15. Όταν το κλειδί είναι στη θέση OFF (Σχήμα 15.Όταν η πίεση λαδιού του κινητήρα πέσει κάτω από το κανονικό. Ελέγξτε το φορτίο και επιλύστε το πρόβλημα στο σύστημα ψύξης. (1)) είναι η θέση βοηθήματος εκκίνησης. Ειкόνα 18 Ένδειξη και ηχητική προειδοποίηση χαμηλής πίεσης λαδιού κινητήρα (Σχήμα 18) . Η συνέχιση της λειτουργίας σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν το μέγιστο όριο θα έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση βλάβης και τη διακοπή λειτουργίας του κινητήρα. Για να διακόψετε τη λειτουργία του κινητήρα. κρατήστε το κλειδί στη θέση ON και πατήστε το κουμπί διακοπής λειτουργίας του κινητήρα. Όταν ξεκινά η φόρτιση. η ένδειξη στον πίνακα οργάνων θα ανάψει και θα ηχήσει μια προειδοποίηση. Για την περίπτωση χαμηλής φόρτισης μπαταρίας δεν θα ηχήσει προειδοποίηση. μετακινήστε το κλειδί στη θέση START (Εκκίνηση) και αφήστε το. Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 . (2)) η τροφοδοσία με ηλεκτρικό ρεύμα διακόπτεται. 4JH4– TE και 4JH4–HTE. Κατά την εκκίνηση του κινητήρα. η ένδειξη θα ανάψει.ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ Κλειδί εκκίνησης (1) Ενδείξεις και ηχητικές προειδοποιήσεις (Προαιρετικό) Όταν ο αισθητήρας ανιχνεύσει ένα πρόβλημα κατά τη λειτουργία. Ειкόνα 17 Ένδειξη και ηχητική προειδοποίηση υψηλής θερμοκρασίας ψυκτικού (Σχήμα 17) . ο αισθητήρας πίεσης λαδιού θα στείλει ένα σήμα στη φωτεινή ένδειξη. γυρίστε το κλειδί στη θέση OFF. Οι θερμαντήρες αέρα αποτελούν τυπικό εξάρτημα του κινητήρα 4JH4AE και προαιρετικό των μοντέλων 3JH4E. Σταματήστε αμέσως τη λειτουργία προκειμένου να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στον κινητήρα. Η παροχή ρεύματος στον αναφλεκτήρα πυρακτώσεως ή στον θερμαντήρα αέρα (εάν υπάρχει) είναι ενεργοποιημένη. Η θέση START (Εκκίνηση) (Σχήμα 15. η ένδειξη θα ανάψει και θα ηχήσει η προειδοποίηση.Όταν η θερμοκρασία ψυκτικού φτάσει ή υπερβεί το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο (95˚C [203˚F]).Όταν η έξοδος του εναλλάκτη είναι πολύ χαμηλή. (4)) επιτρέπει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στη μίζα. Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού και επιλύστε το πρόβλημα στο σύστημα λίπανσης. Αφού σταματήσετε τη λειτουργία του κινητήρα. Μόλις απελευθερώσετε το κλειδί. η ένδειξη θα σβήσει. η ηχητική προειδοποίηση βρίσκεται στο πίσω μέρος του πίνακα. (3)) επιτρέπει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στα χειριστήρια και τον εξοπλισμό και επιτρέπει τη συνέχιση της λειτουργίας του κινητήρα. Από αυτή τη θέση μπορείτε να βάλετε ή να βγάλετε το κλειδί. η οποία θα ανάψει και θα ακουστεί το ηχητικό σήμα προειδοποίησης. οι ενδείξεις είναι απενεργοποιημένες. 24 Ένδειξη χαμηλής φόρτισης μπαταρίας (Σχήμα 16) . ο διακόπτης θα μετακινηθεί στη θέση ON (Ενεργοποίηση). Το κλειδί θα μετακινηθεί αυτόματα στη θέση ON. Η θέση ON (Σχήμα 15. Οι ενδείξεις βρίσκονται στον πίνακα οργάνων. Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας.

Αποστραγγίστε το νερό από το φίλτρο καυσίμου / διαχωριστή νερού.Όταν ανιχνευθεί νερό μεταξύ των στεγανοποιητικών του sail drive. Ειкόνα 20 Ένδειξη και ηχητική προειδοποίηση παρουσίας νερού στο φίλτρο καυσίμου (μόνο Τύπου C) . Δείτε Αποστράγγιση φίλτρου καυσίμου / διαχωριστή νερού .μόνο για τα μοντέλα κινητήρα 4JH4-TE και 4JH4–HTE .ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ Ειкόνα 19 Ένδειξη και ηχητική προειδοποίηση παρουσίας νερού στο στεγανοποιητικό του sail drive (Σχήμα 19) .69. θα ανάψει η φωτεινή ένδειξη και θα ακουστεί ο σχετικός ήχος προειδοποίησης.Όταν η στάθμη νερού στο φίλτρο καυσίμου / διαχωριστή νερού γίνει υπερβολικά υψηλή. η ένδειξη θα ανάψει και η προειδοποίηση θα ηχήσει.(Σχήμα 20) . Ειкόνα 21 Ένδειξη και ηχητική προειδοποίηση ανεπαρκούς ροής θαλασσινού νερού (μόνο Τύπου C) (Σχήμα 21). Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 25 .

ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ Ηχητικές προειδοποιήσεις Βεβαιωθείτε ότι οι ενδείξεις και οι ηχητικές προειδοποιήσεις λειτουργούν κανονικά όταν γυρίζετε το κλειδί στη θέση ON. Κλειδί εκκίνησης OFF ⇒ ON START ⇒ ON Κινητήρας Πριν από την εκκίνηση Σε λειτουργία Ηχητική προειδοποίηση Ήχος Διακοπή Ενδείξεις Ένδειξη χαμηλής φόρτισης μπαταρίας ON OFF Ένδειξη υψηλής θερμοκρασίας ψυκτικού OFF OFF Ένδειξη χαμηλής πίεσης λαδιού κινητήρα ON OFF Ένδειξη παρουσίας νερού στο στεγανοποιητικό του sail drive (εάν υπάρχει) OFF OFF 26 Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 .

Ο συμπλέκτης παραμένει στη θέση NEUTRAL (Νεκρά).λ. Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 27 .FWD ή REV 5 – Μέγιστη ταχύτητα κινητήρα .000 ή λιγότερο πριν από την εμπλοκή και την απεμπλοκή του συμπλέκτη ρεβέρσας. Στρέψτε το κουμπί (Σχήμα 23. FORWARD και REVERSE) και για τον έλεγχο της ταχύτητας του κινητήρα. στις 1. Η λαβή ελέγχει την κατεύθυνση του σκάφους (πρόσω ή όπισθεν) και λειτουργεί ως γκάζι αυξάνοντας την ταχύτητα του κινητήρα όσο περισσότερο πιέζετε το μοχλό προς την κατεύθυνση FORWARD (Πρόσω) ή REVERSE (Όπισθεν).FWD ή REV 2 – Χαμηλή ταχύτητα . μειώστε τις σ. μπορείτε να ελέγξετε την ταχύτητα του κινητήρα χωρίς να πραγματοποιήσετε εμπλοκή του συμπλέκτη. 1 – Χαμηλή ταχύτητα . Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε εξάρτημα που διαθέτει μία μόνο λαβή (Σχήμα 22) για τον χειρισμό του συμπλέκτη της ρεβέρσας (NEUTRAL. Σε περίπτωση που στην αγορά διατίθεται μόνον ο τύπος δύο μοχλών.Η παροχή ισχύος στον άξονα της προπέλας διακόπτεται και ο κινητήρας λειτουργεί στο ρελαντί 4 – Μέγιστη ταχύτητα κινητήρα . (2)) αριστερόστροφα για να μετακινήσετε τη λαβή ή δεξιόστροφα για να την ασφαλίσετε στη θέση της. θέση χωρίς φορτίο.FWD ή REV Σημείωση: Η Yanmar συνιστά τη χρήση τύπου μονού μοχλού για το σύστημα εξ' αποστάσεως χειρισμού. (1)).ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ Λαβή ελέγχου εξ΄αποστάσεως μονού μοχλού (3) (2) (2) (5) (1) (1) (4) (Only engine speed control) 0004511 Ειкόνα 23 Ειкόνα 22 0004504 Σημείωση: Η κατεύθυνση προς την οποία θα κινείται εξαρτάται από το σημείο στο οποίο έχει γίνει η εγκατάσταση.α. Όταν η λαβή είναι τραβηγμένη προς τα έξω (Σχήμα 23.FWD ή REV 3 – NEUTRAL (Νεκρά) .

ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ Η σελίδα αυτή είναι σκόπιμα κενή 28 Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 .

Το πετρέλαιο ντίζελ πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές. Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΝΤΙΖΕΛ ΠΕΡΙΟΧΗ Αρ. Αρ. το λάδι κινητήρα και το ψυκτικό του κινητήρα. 2-D. 1-D. Στον πίνακα αναγράφονται διάφορες διεθνείς προδιαγραφές που ισχύουν για το πετρέλαιο ντίζελ. ASTM D975 ΗΠΑ EN590:96 Ευρωπαϊκή Ένωση ISO 8217 DMX Διεθνώς BS 2869-A1 ή A2 Ηνωμένο Βασίλειο JIS K2204 Grade Αρ. Επίσης. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΝΤΙΖΕΛ Προδιαγραφές πετρελαίου ντίζελ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά πετρέλαιο ντίζελ που συνιστάται από τη Yanmar για τη βέλτιστη απόδοση του κινητήρα. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά καθαρό πετρέλαιο ντίζελ.ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΈΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ Σε αυτή την ενότητα του εγχειρίδιο λειτουργίας περιγράφονται οι προδιαγραφές για το πετρέλαιο ντίζελ. 2 Ιαπωνία 29 . για να αποφευχθεί βλάβη του κινητήρα και για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της υπηρεσίες EPA (Environmental Protection Agency Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (ΗΠΑ)). καθώς και ο τρόπος αναπλήρωσής τους. περιγράφονται οι καθημερινοί έλεγχοι του κινητήρα.

05%. Χρησιμοποιήστε μια αντλία για να εξαγάγετε το καθαρό. • Μην χρησιμοποιείτε Βιοκτόνο.35% κατά όγκο. φιλτραρισμένο καύσιμο από το πάνω μέρος του ντεπόζιτου. Προτιμάται περιεκτικότητα μικρότερη του 0. (2)) στο κάτω μέρος του ντεπόζιτου καυσίμου. • Η περιεκτικότητα σε αρωματικά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 35% κατά όγκο. Κατά την αποθήκευση του καυσίμου. • Μην χρησιμοποιείτε κηροζίνη ή βαρύ πετρέλαιο.75 . χρησιμοποιημένο λάδι κινητήρα ή βαρύ πετρέλαιο με το πετρέλαιο ντίζελ. για την αφαίρεση του νερού και των ρύπων από το δοχείο ιζήματος (Σχήμα 2. Προτιμάται περιεκτικότητα μικρότερη του 30%. 30 Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 .1. Η παρουσία νερού και σκόνης στο καύσιμο μπορεί να προκαλέσει αδυναμία λειτουργίας του κινητήρα. • Η περιεκτικότητα σε πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες πρέπει να είναι μικρότερη του 10% κατά όγκο. Ντεπόζιτο καυσίμου (Προαιρετικό) (4) Χειρισμός πετρελαίου ντίζελ 1. (3) (1) (2) 0004542 Ειкόνα 2 1– 2– 3– 4– Δοχείο ιζήματος Ρουμπινέτο αποστράγγισης Προς τον κινητήρα Σωλήνωση καυσίμου Τοποθετήστε ένα ρουμπινέτο αποστράγγισης (Σχήμα 2.30 mm (0. (1)).125 in.1%. • Η περιεκτικότητα σε ανθρακικό υπόλοιπο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0. • Η περιεκτικότητα σε τέφρα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0.01% κατ΄ όγκο. 0004512 2. • Η περιεκτικότητα σε θείο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0. Ειкόνα 1 Κρατάτε το ντεπόζιτο καυσίμου ακίνητο για αρκετές ώρες ώστε να κατακαθίσουν τυχόν ρύποι ή νερό στον πυθμένα του ντεπόζιτου.) πάνω από τη βάση του ντεπόζιτου ώστε να διοχετεύεται μόνο καθαρό καύσιμο στον κινητήρα. • Το νερό και το ίζημα στο καύσιμο δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 0. • Διατηρείτε το ντεπόζιτο καυσίμου και τον εξοπλισμό χειρισμού καυσίμου πάντοτε καθαρά. βεβαιωθείτε ότι το εσωτερικό του ντεπόζιτου αποθήκευσης είναι καθαρό και στεγνό και ότι το καύσιμο δεν είναι εκτεθειμένο σε ρύπους ή βροχή. Προτιμάται περιεκτικότητα μικρότερη του 0.ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΈΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ Πρόσθετες τεχνικές απαιτήσεις καυσίμου • Ο αριθμός κητανίου του καυσίμου πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 45. Η έξοδος καυσίμου πρέπει να τοποθετείται 20 . • ΠΟΤΕ μην αναμιγνύετε κηροζίνη.5 % κατ΄ όγκο.05% κατά όγκο.

30 mm (0.1. 31 . Για να γεμίσετε το ντεπόζιτο καυσίμου: ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θέστε σε λειτουργία τον εξαερισμό της σεντίνας (ανεμιστήρες) για τουλάχιστον 5 λεπτά προκειμένου να γίνει εκκένωση των αναθυμιάσεων από το θάλαμο του κινητήρα μετά τον ανεφοδιασμό με καύσιμο.) 10 – Μικρότερο από 400 mm (16. 2.για τα μοντέλα 3JH4E.1.25 in.38 in) Πλήρωση της δεξαμενής καυσίμου Πριν από την πλήρωση του ντεπόζιτου καυσίμου για πρώτη φορά: 1.για το μοντέλο 4JH4AE (5) (7) (4) (5) (10) (9) (2) (6) (3) 0004489 Φίλτρο καυσίμου Προς την αντλία ψεκασμού καυσίμου Μικρότερο από 500 mm (20. Ξεπλύνετε το ντεπόζιτο καυσίμου με κηροζίνη ή πετρέλαιο ντίζελ.75 . (8) 0004553 Ειкόνα 4 1 – Ντεπόζιτο καυσίμου 2 – Ρουμπινέτο καυσίμου 3 – Διαχωριστής νερού 4 – Αντλία τροφοδοσίας καυσίμου 5 – Φίλτρο καυσίμου 6 – Προς την αντλία ψεκασμού καυσίμου 7 – Σωλήνωση επιστροφής καυσίμου 8 – Ρουμπινέτο αποστράγγισης 9 – Περίπου 20 .75 . Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 Καθαρίστε την περιοχή γύρω από το καπάκι του ντεπόζιτου καυσίμου.) Ρουμπινέτο αποστράγγισης Ντεπόζιτο καυσίμου Σωλήνωση επιστροφής καυσίμου Τοποθετήστε τη σωλήνωση καυσίμου από το ντεπόζιτο καυσίμου στην αντλία ψεκασμού καυσίμου όπως υποδεικνύεται στην Σχήμα 3. 4JH4-TE και 4JH4-HTE (1) (8) (2) (6) (1) (7) (3) (4) Ειкόνα 3 1– 2– 3– 4– 5– 6– 7– 8– Σύστημα καυσίμου . Απορρίψτε κατάλληλα τα απόβλητα.125 in.0 in) Ρουμπινέτο καυσίμου Περίπου 20 . Αφαιρέστε την τάπα καυσίμου από το ντεπόζιτο καυσίμου. Αυτό ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την είσοδο εκρηκτικών αναθυμιάσεων στον θάλαμο του κινητήρα με αποτέλεσμα να προκληθεί έκρηξη. 1.ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΈΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ Σύστημα καυσίμου . Ποτέ μην θέτετε σε λειτουργία τον ανεμιστήρα της σεντίνας κατά τον ανεφοδιασμό.30 mm (0. Ο συνιστώμενος διαχωριστής καυσίμου / νερού (προαιρετικά) τοποθετείται στο κεντρικό τμήμα αυτής της σωλήνωσης.

κτλ. Με αυτό τον τρόπο. 32 Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 . Γεμίστε το ντεπόζιτο με καθαρό καύσιμο που δεν περιέχει προσμίξεις λαδιού και ρύπων. Εκκένωση του αέρα από το σύστημα καυσίμου . Το υπερβολικό σφίξιμο μπορεί να καταστρέψει το καπάκι καυσίμου. Πιέστε προς τα πάνω και προς τα κάτω την αντλία πλήρωσης (Σχήμα 5.3 περιστροφές. 5. (2)) 2 . 3. (1)) για να απελευθερώσετε αέρα από τη βίδα εκκένωσης αέρα. Ανεφοδιάστε εάν χρειάζεται. Ελέγξτε τη στάθμη καυσίμου στο ντεπόζιτο καυσίμου. 4. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κρατήστε το ακροφύσιο του σωλήνα σταθερά σε επαφή με τη θυρίδα πλήρωσης καυσίμου κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού. Η εκκένωση πρέπει να εκτελείται σε περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί συντήρηση του συστήματος καυσίμου (αντικατάσταση του φίλτρου καυσίμου. 2. Τοποθετήστε ξανά στη θέση του το καπάκι καυσίμου και σφίξτε το με το χέρι. Δεν απαιτείται χειροκίνητη εκκένωση αέρα για την κανονική λειτουργία. Ανοίξτε το ρουμπινέτο καυσίμου του ντεπόζιτου καυσίμου. 4. προλαμβάνεται η συγκέντρωση φορτίων στατικού ηλεκτρισμού που ενδέχεται να προκαλέσει σπινθήρες και ανάφλεξη των αναθυμιάσεων καυσίμου. Διακόψτε τον ανεφοδιασμό όταν ο μετρητής δείξει ότι το ντεπόζιτο καυσίμου είναι πλήρες.ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΈΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ 3. (5) (6) 0004554 Ειкόνα 5 1– 2– 3– 4– 5– 6– Μπεκ καυσίμου Βίδα εκκένωσης αέρα Προς το ντεπόζιτο καυσίμου Φίλτρο καυσίμου Αντλία ψεκασμού καυσίμου Αντλία τροφοδοσίας καυσίμου 1. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΟΤΕ μη γεμίζετε υπερβολικά το ντεπόζιτο καυσίμου. Ξεσφίξτε τη βίδα εκκένωσης αέρα (Σχήμα 5.3JH4E (2) (1) (3) Εκκένωση του αέρα από το σύστημα καυσίμου (4) Το σύστημα καυσίμου διαθέτει συσκευή αυτόματης εξαέρωσης που εκκενώνει τον αέρα από το σύστημα καυσίμου.) ή σε περίπτωση που ο κινητήρας δεν ξεκινά μετά από αρκετές απόπειρες.

3. όπως αιθέρα. 2. Συνεχίστε την άντληση μέχρι να αρχίσει να ρέει αμιγές καύσιμο χωρίς φυσαλίδες αέρα. ξεκινά η λειτουργία της συσκευής αυτόματης εξαέρωσης για να αποβάλει τον αέρα από το σύστημα καυσίμου. 6. Εκκένωση του αέρα από το σύστημα καυσίμου . Ξεσφίξτε τη βίδα εκκένωσης αέρα (Σχήμα 7. (2)) 2 . Ελέγξτε τη στάθμη καυσίμου στο ντεπόζιτο καυσίμου.3 περιστροφές. (3)) για να απελευθερώσετε αέρα από τη βίδα εκκένωσης αέρα. Ξεσφίξτε τη βίδα εκκένωσης αέρα (Σχήμα 6. Σφίξτε τη βίδα εκκένωσης αέρα. Εκκένωση του αέρα από το σύστημα καυσίμου . Ανεφοδιάστε εάν χρειάζεται. Πιέστε προς τα πάνω και προς τα κάτω την αντλία πλήρωσης (Σχήμα 7.4JH4-TE και 4JH4-HTE (1) (2) Σημείωση: Μετά την εκκίνηση της λειτουργίας του κινητήρα.ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΈΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ 5. Συνεχίστε την άντληση μέχρι να αρχίσει να ρέει αμιγές καύσιμο χωρίς φυσαλίδες αέρα. 6. (4)) 2 . 6. 1. (5) 2.3 περιστροφές. Ελέγξτε τη στάθμη καυσίμου στο ντεπόζιτο καυσίμου. 0004555 3. Ανοίξτε το ρουμπινέτο καυσίμου του ντεπόζιτου καυσίμου. 5. Ανεφοδιάστε εάν χρειάζεται. Σφίξτε τη βίδα εκκένωσης αέρα. Ανοίξτε το ρουμπινέτο καυσίμου του ντεπόζιτου καυσίμου. Πιέστε προς τα πάνω και προς τα κάτω την αντλία πλήρωσης (Σχήμα 6. Σφίξτε τη βίδα εκκένωσης αέρα. 4. (6) Ειкόνα 6 1– 2– 3– 4– 5– 6– Μπεκ καυσίμου Φίλτρο καυσίμου Αντλία πλήρωσης Βίδα εκκένωσης αέρα Αντλία τροφοδοσίας καυσίμου Αντλία ψεκασμού καυσίμου 4. Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 5. (1)) για να απελευθερώσετε αέρα από τη βίδα εκκένωσης αέρα. Θα προκληθεί βλάβη του κινητήρα. 33 . Συνεχίστε την άντληση μέχρι να αρχίσει να ρέει αμιγές καύσιμο χωρίς φυσαλίδες αέρα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε βοήθημα εκκίνησης του κινητήρα.4JH4AE (3) (3) (4) (4) (2) 0004494 Ειкόνα 7 (1) 1– 2– 3– 4– Αντλία πλήρωσης Βίδα εκκένωσης αέρα Από το ντεπόζιτο καυσίμου Προς την αντλία ψεκασμού καυσίμου 1.

Έλεγχος του λαδιού κινητήρα (1) (2) (3) Χειρισμός του λαδιού κινητήρα 1. Πυκνότητα λαδιού κινητήρα SAE 10W SAE 20W SAE 10W-30 SAE 15W-40 SAE 20 SAE 30 SAE 40 -4°F 14°F 32°F 50°F 68°F 86°F 104°F (-20°C) (-10°C) (0°C) (10°C) (20°C) (30°C) (40°C) 0000005 Ειкόνα 8 Επιλέξτε την κατάλληλη πυκνότητα για το λάδι κινητήρα με βάση τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και ανατρέξτε στο διάγραμμα πυκνότητας της κατηγορίας χρήσης SAE στο Σχήμα 8. το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της διάρκειας ζωής του κινητήρα. Η Yanmar δεν συνιστά τη χρήση πρόσθετων ουσιών στο λάδι του κινητήρα. 34 Όταν χειρίζεστε και αποθηκεύετε το λάδι κινητήρα.ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΈΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Προδιαγραφές λαδιού κινητήρα ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η χρήση λαδιού κινητήρα που δεν πληροί ή υπερβαίνει τις ακόλουθες οδηγίες ή προδιαγραφές μπορεί να προκαλέσει αδυναμία λειτουργίας κάποιων εξαρτημάτων. Ανατρέξτε στο διάγραμμα πυκνότητας της κατηγορίας χρήσης SAE (Σχήμα 8). Σημείωση: 1. 4JH4-TE και 4JH4-HTE: Κατηγορίες χρήσης API CD ή υψηλότερη • 4JH4AE: Μόνο για κατηγορία χρήσης API CH-4 • Πυκνότητα SAE: 10W30. 4. Χρησιμοποιήστε λάδι κινητήρα που πληροί ή υπερβαίνει τις ακόλουθες προδιαγραφές και κατηγορίες: • 3JH4E. Το λάδι κινητήρα 10W30 και 15W40 μπορεί να χρησιμοποιείται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Βεβαιωθείτε ότι το λάδι κινητήρα. 15W40. αλλάζετέ το μετά από κάθε 250 ώρες. 2. αφύσικη φθορά και να μειώσει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα. Εάν χρησιμοποιείτε τον κινητήρα σε θερμοκρασίες εκτός των υποδεικνυόμενων ορίων. 3. Η ανάμιξη ενδέχεται να προκαλέσει αλλοίωση των χημικών χαρακτηριστικών του λαδιού και μείωση της απόδοσης της διαδικασίας λίπανσης. (4) (5) Ειкόνα 9 Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 0004490 . Το λάδι κινητήρα πρέπει να αντικαθίσταται στα καθορισμένα χρονικά διαστήματα. Καθαρίζετε την περιοχή γύρω από τη θυρίδα πλήρωσης πριν από την πλήρωση. φροντίζετε να μην αναμιγνύονται ρύποι και νερό με το λάδι. συμβουλευτείτε τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα Yanmar της περιοχής σας για ειδικά λιπαντικά ή βοηθήματα εκκίνησης. στη συνέχεια. 3. Η συνιστώμενη πυκνότητα λαδιού είναι SAE 10W30 ή SAE15W40. Αλλάξτε το λάδι κινητήρα μετά από τις πρώτες 50 ώρες λειτουργίας και. ανεξαρτήτως του εάν έχει τεθεί ο κινητήρας σε λειτουργία ή όχι. 2. Επιλέξτε την πυκνότητα του λαδιού με βάση τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος όπου θα λειτουργεί ο κινητήρας. τα δοχεία αποθήκευσης λαδιού κινητήρα και ο εξοπλισμός πλήρωσης λαδιού κινητήρα είναι απαλλαγμένα από ιζήματα και νερό. Μην αναμιγνύετε λάδια διαφορετικών τύπων ή μάρκας.

Τα υπόλοιπα μοντέλα είναι παρόμοια. καθαρίστε προσεκτικά το δείκτη (βέργα) λαδιού και τη γύρω περιοχή. Συνιστάται να έχετε τοποθετήσει τον κινητήρα σε όσο το δυνατό πιο επίπεδη επιφάνεια πριν από τον έλεγχο του λαδιού. Γεμίστε με λάδι μέχρι το ανώτατο όριο (Σχήμα 9. εάν χρειάζεται. Εισάγετε ξανά πλήρως το δείκτη (βέργα) στη θέση του. (1)) και γεμίστε με λάδι κινητήρα. KMH4A: • Κατηγορίες χρήσης API CD ή υψηλότερη • Πυκνότητα SAE #20 ή #30 ZF30M. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διατηρείτε ΠΑΝΤΑ τη στάθμη του λαδιού μεταξύ της άνω και κάτω γραμμής στην τάπα / δείκτη (βέργα) λαδιού. • Πυκνότητα SAE #90 ή 80W90 • QuickSilver® 1 Λάδι λίπανσης ρεβέρσας υψηλής απόδοσης. 3. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΟΤΕ μη γεμίζετε υπερβολικά τον κινητήρα με λάδι κινητήρα. (3)) και σκουπίστε τον με καθαρό ύφασμα. Η στάθμη λαδιού πρέπει να είναι μεταξύ των άνω (Σχήμα 9. 2. Προδιαγραφές λαδιού ρεβέρσας 2.35. 4JH4-TE: • Χρησιμοποιήστε μόνο QuickSilver® Λάδι λίπανσης ρεβέρσας υψηλής απόδοσης. Το QuickSilver αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθέν της Brunswick Corporation. Εισαγάγετε το δείκτη (βέργα) μέχρι το τέρμα για να ελέγξετε τη στάθμη. 4. (3)). Πριν αφαιρέσετε το καπάκι λαδιού. (4)) που υποδεικνύεται στο δείκτη (βέργα) (Σχήμα 9. Αφαιρέστε το δείκτη (βέργα) (Σχήμα 9. Προσθέστε λάδι. 4JH4AE: 6. 4. 1 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Φροντίστε να μην περάσουν ξένα σωματίδια και ρύποι στο λάδι του κινητήρα.ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΈΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ Σημείωση: Απεικόνιση 4JH4-TE. Εισάγετε ξανά πλήρως το δείκτη (βέργα) στη θέση του. ΛΑΔΙ ΡΕΒΈΡΣΑΣ Ή SAIL DRIVE 1. Αφαιρέστε το κίτρινο καπάκι της θυρίδας πλήρωσης λαδιού (Σχήμα 9. ZF25A: • ATF (Υγρό αυτόματης μετάδοσης) Προδιαγραφές λαδιού sail drive SD50 Προσθήκη λαδιού κινητήρα Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας του sail drive για να ενημερωθείτε σχετικά με τη διαδικασία πλήρωσης ή αντικατάστασης του λαδιού sail drive. (5)) γραμμών του δείκτη (βέργα). 5. Δείτε Προσθήκη λαδιού κινητήρα . 3JH4E. (4)) και του κατώτατου ορίου (Σχήμα 9. Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 35 . 1. 3. Αφαιρέστε το δείκτη (βέργα). Χρησιμοποιήστε λάδι ρεβέρσας που πληροί ή υπερβαίνει τις ακόλουθες προδιαγραφές και κατηγορίες: KM4A2. Σφίξτε καλά με το χέρι σας το καπάκι της θυρίδας πλήρωσης καυσίμου.

4. Δείτε Προδιαγραφές λαδιού ρεβέρσας . 0004491 Ειкόνα 10 Σημείωση: Απεικόνιση του 4JH4-TE με ρεβέρσα KMH4A. 4. (3)). Αφαιρέστε την τάπα πλήρωσης (Σχήμα 10. (3)) και του κατώτατου ορίου (Σχήμα 10. (1)). Αφαιρέστε το δείκτη (βέργα). 5. Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 . 3. (2)) και σκουπίστε τον με καθαρό ύφασμα. 1. (4)) γραμμών του δείκτη (βέργα). Εισάγετε ξανά πλήρως το δείκτη (βέργα) στη θέση του. 2. 6. 5. Εισάγετε ξανά πλήρως το δείκτη (βέργα) στη θέση του. (1)) που βρίσκεται στο πάνω μέρος του περιβλήματος. Η στάθμη λαδιού πρέπει να είναι μεταξύ των άνω (Σχήμα 10. Γεμίστε με λάδι έως το ανώτατο όριο του δείκτη (βέργας) (Σχήμα 10. Βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας βρίσκεται σε επίπεδη θέση. 36 Βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας είναι τοποθετημένος σε επίπεδη επιφάνεια.35. Αφαιρέστε την τάπα πλήρωσης καυσίμου που βρίσκεται στο πάνω μέρος του περιβλήματος (Σχήμα 10. Εισάγετε ξανά πλήρως το δείκτη (βέργα) στη θέση του. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΟΤΕ μην γεμίζετε παραπάνω από το κανονικό τη ρεβέρσα με λάδι.ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΈΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ Έλεγχος του λαδιού ρεβέρσας (1) (2) (3) (4) Έλεγχος και προσθήκη λαδιού Sail Drive Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του μοντέλου SD50-T για να δείτε τη διαδικασία ελέγχου και πλήρωσης του λαδιού του sail drive. Προσθήκη λαδιού ρεβέρσας 1. Σφίξτε την τάπα της θυρίδας πλήρωσης με το χέρι. Αφαιρέστε το δείκτη (βέργα) (Σχήμα 10. 3. 2.

μόνο στο μοντέλο 3JH4E 4 – Αντλία ψυκτικού (για γλυκό νερό) 5 – Ρουμπινέτο αποστράγγισης στο κάλυμμα της αντλίας θαλασσινού νερού 6 – Ρουμπινέτο αποστράγγισης ψυκτικού 37 . κωδικός προϊόντος 7994. Χωρίς το LLC. Το νερό πρέπει να είναι καθαρό και απαλλαγμένο από λάσπη ή σωματίδια. η απόδοση της ψύξης θα μειωθεί λόγω των υλικών απολέπισης και σκουριάς στο σύστημα ψύξης. Η συγκέντρωση LLC πρέπει να είναι από 30% έως 60%. Απολεπίζετε το σύστημα ψύξης ανά τακτά χρονικά διαστήματα πλένοντάς το. Το νερό από μόνο του ενδέχεται να παγώσει και να σχηματίσει πάγο. 3JH4E (4) (1) (6) Σημείωση: Στις ΗΠΑ. Ψυκτικό (Κλειστό σύστημα ψύξης) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να προσθέτετε πάντα LLC σε μαλακό νερό . Βάσει των συστάσεων του κατασκευαστή. Προδιαγραφές ψυκτικού κινητήρα Έλεγχος και προσθήκη ψυκτικού • Texaco Long Life Coolant (LLC). Αντικαθιστάτε ανά τακτά χρονικά διαστήματα το ψυκτικό του κινητήρα. την αποτελεσματικότητα της ψύξης του κινητήρα. όπως καθορίζεται από τον κατασκευαστή του LLC. στάνταρ και προαναμεμιγμένο. Χρησιμοποιήστε τη σωστή ποσότητα συγκέντρωσης ψυκτικού για τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. χρησιμοποιήστε κατάλληλο LLC που δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στα υλικά (χυτοσίδηρος. βάσει του προγράμματος συντήρησης που περιλαμβάνεται στο παρόν εγχειρίδιο λειτουργίας.ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείτε τον κινητήρα σε ψυχρές καιρικές συνθήκες. Δείτε Προδιαγραφές ψυκτικού κινητήρα . Μην χρησιμοποιείτε σκληρό νερό. κωδικός προϊόντος 7997 και 7998. γιατί μπορεί να σχηματιστεί επιβλαβής λάσπη.37. Χημικές αντιδράσεις ενδέχεται να αχρηστεύ- Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 (3) (5) (2) 0004556 Ειкόνα 11 1 – Δοχείο ψυκτικού (Εναλλάκτης θερμότητας) 2 – Ρουμπινέτο αποστράγγισης θαλασσινού νερού 3 – Ρουμπινέτο αποστράγγισης ψυκτικού υγρού (βρίσκεται πίσω από το κάλυμμα του τραπεζοειδή ιμάντα) . Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε τις αναλογίες ανάμιξης που καθορίζονται από τον κατασκευαστή του αντιπηκτικού για το εύρος θερμοκρασιών. Ο όγκος του νερού αυξάνεται κατά περίπου 9%. Η υπερβολική χρήση αντιπηκτικού μειώνει. αλουμίνιο. • Havoline Extended Life Antifreeze / Coolant. Μην αναμιγνύετε διαφορετικές μάρκες αντιψυκτικού.) του συστήματος ψύξης γλυκού νερού. Μην αναμιγνύετε διαφορετικούς τύπους ή μάρκες LLC.ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΈΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ σουν το αντιψυκτικό και να προκληθούν προβλήματα στον κινητήρα. το LLC απαιτείται προκειμένου να είναι έγκυρη η εγγύηση. χαλκός κτλ. Η ύπαρξη υπερβολικής ποσότητας LLC θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της απόδοσης του ψυκτικού συστήματος. επίσης.

ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΈΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ 3JH4E 4JH4AE (1) (1) 0004558 Ειкόνα 14 (2) 1 – Ρουμπινέτο αποστράγγισης ψυκτικού 0004664 Ειкόνα 12 1 – Ρουμπινέτο αποστράγγισης ψυκτικού 2 – Περίβλημα σφονδύλου 3 – Σωληνοειδές διακοπής λειτουργίας 4JH4-TE (1) (4) (2) 4JH4AE (3) (1) (4) (3) 0004514 Ειкόνα 15 (5) (2) (6) 0004569 Ειкόνα 13 1 – Αντλία ψυκτικού (για γλυκό νερό) 2 – Ρουμπινέτο αποστράγγισης στο κάλυμμα της αντλίας θαλασσινού νερού 3 – Δοχείο ψυκτικού (Εναλλάκτης θερμότητας) 4 – Ρουμπινέτο αποστράγγισης ψυκτικού 5 – Ρουμπινέτο αποστράγγισης θαλασσινού νερού 6 – Περίβλημα σφονδύλου 38 1 – Δοχείο ψυκτικού (Εναλλάκτης θερμότητας) 2 – Αντλία ψυκτικού (για γλυκό νερό) 3 – Ρουμπινέτο αποστράγγισης στο κάλυμμα της αντλίας θαλασσινού νερού 4 – Ρουμπινέτο αποστράγγισης ψυκτικού (χρησιμοποιούνται 2) Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 .

στη συνέχεια. 1. Ξεσφίξτε την τάπα πλήρωσης του δοχείου ψυκτικού για να εκτονώσετε την πίεση και. 2. Η ρεβέρσα ZF25A δεν διαθέτει ρουμπινέτο αποστράγγισης στο ψυγείο του συμπλέκτη. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα ρουμπινέτα αποστράγγισης είναι κλειστά. αφαιρέστε την τάπα πλήρωσης.ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΈΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ 4JH4-TE 4JH4-HTE (2) (2) (1) (3) 0004559 Ειкόνα 16 0004561 1 – Ρουμπινέτο αποστράγγισης ψυκτικού 2 – Ρουμπινέτο αποστράγγισης θαλασσινού νερού 3 – Ψυγείο ρεβέρσας 4JH4-HTE (1) (4) (2) (3) (1) (3) (5) (6) Ειкόνα 18 1 – Ρουμπινέτο αποστράγγισης ψυκτικού 2 – Ρουμπινέτο αποστράγγισης θαλασσινού νερού 3 – Ψυγείο ρεβέρσας Σημείωση: Τα ρουμπινέτα αποστράγγισης ανοίγονται ενώ ο κινητήρας βρίσκεται ακόμη στο εργοστάσιο. (1) 0004560 Ειкόνα 17 1 – Δοχείο ψυκτικού (Εναλλάκτης θερμότητας) 2 – Αντλία ψυκτικού (για γλυκό νερό) 3 – Ρουμπινέτο αποστράγγισης στο κάλυμμα της αντλίας θαλασσινού νερού 4 – Ρουμπινέτο αποστράγγισης ψυκτικού 5 – Εναλλάκτης θερμότητας 6 – Ρουμπινέτο αποστράγγισης θαλασσινού νερού (2) (3) 0004492 Ειкόνα 19 1– 2– 3– 4– Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 (4) Τάπα πλήρωσης ψυκτικού Προεξοχές τάπας πλήρωσης Εγκοπές θυρίδας πλήρωσης Δοχείο ψυκτικού 39 .

Ελέγξτε το ελαστικό σωληνάκι (Σχήμα 20. Αντικαταστήστε. (4)) για να αποφύγετε τη δημιουργία φυσαλίδων αέρα. (1) (2) FULL (3) LOW 0004493 Ειкόνα 20 6.7 qt) 40 Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 . (2)) με τις εγκοπές της θυρίδας πλήρωσης (Σχήμα 19. Γεμίστε μέχρι το ψυκτικό να υπερχειλίσει από τη θυρίδα πλήρωσης. Αφού σβήσετε τον κινητήρα. (2)). Σημείωση: Εάν η στάθμη του ψυκτικού είναι πολύ συχνά χαμηλή ή μειώνεται μόνο η στάθμη του ψυκτικού στο δοχείο ψυκτικού χωρίς να έχει προηγηθεί αλλαγή στη στάθμη του δοχείου συλλογής ψυκτικού. Προσθέστε ψυκτικό. εάν έχει υποστεί φθορά. (3)) και σφίξτε την τάπα πλήρωσης (Σχήμα 19. (1)). Χωρητικότητα δοχείου συλλογής ψυκτικού 0. Αφαιρέστε το καπάκι του δοχείου συλλογής ψυκτικού (Σχήμα 20. Ελέγξτε τη στάθμη ψυκτικού στο δοχείο συλλογής ψυκτικού. Σημείωση: Η στάθμη ψυκτικού αυξάνει στο δοχείο συλλογής ψυκτικού κατά τη λειτουργία. Μην προσθέτετε νερό. 5. Προσθέστε αργά ψυκτικό στο δοχείο ψυκτικού (Σχήμα 19.8 L (1. εάν είναι απαραίτητο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην προσθέτετε ΠΟΤΕ κρύο ψυκτικό υγρό σε θερμό κινητήρα. Απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα της Yanmar της περιοχής σας. εάν είναι απαραίτητο. Ευθυγραμμίστε τις προεξοχές της τάπας πλήρωσης (Σχήμα 19.ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΈΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ 3. Η στάθμη πρέπει να βρίσκεται στην ένδειξη FULL (Πλήρες) (Σχήμα 20. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη διαρροή νερού. η θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού θα μειωθεί και το επιπλέον ψυκτικό υγρό θα επιστρέψει στο δοχείο ψυκτικού. 4. (4) 8. Τοποθετήστε ξανά την τάπα πλήρωσης και σφίξτε την καλά. 7. (1)) που συνδέει το δοχείο συλλογής ψυκτικού με το δοχείο ψυκτικού / εναλλάκτη θερμότητας. ενδέχεται να υπάρχουν διαρροές νερού ή αέρα στο σύστημα ψύξης. (4)) για να προσθέσετε ψυκτικό υγρό.

3. Ανοίξτε το ρουμπινέτο καυσίμου. θα τεθεί σε λειτουργία ο κινητήρας. το λάδι κινητήρα δεν θα είναι κατανεμημένο σε όλα τα εξαρτήματα λειτουργίας του κινητήρα. Γυρίστε το κλειδί στη θέση ON (Σχήμα 21. 5. (2)) του ρυθμιστή για να διακόψετε τη ροή καυσίμου ενώ γυρίζετε τη μίζα. Θέστε το διακόπτη μπαταρίας στη θέση ON (εάν υπάρχει). (3)). Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 Μετακινήστε και κρατήστε σταθερό (Σχήμα 22. Ανοίξτε το ρουμπινέτο θαλασσινού νερού. 41 . Όταν "στρώνετε" τον κινητήρα ή εάν ο κινητήρας δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σημείωση: Εάν αφήσετε το κουμπί STOP (Διακοπή) ενώ γυρίζετε τη μίζα. 2. 0003622 Ειкόνα 21 Σημείωση: Εάν ο κινητήρας δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. ο κινητήρας θα αρχίσει να λειτουργεί. (1)) το μοχλό διακοπής λειτουργίας (Σχήμα 22. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΟΤΕ μην αφήνετε το κλειδί στη θέση START (Εκκίνηση) για περισσότερο από 15 δευτερόλεπτα. Σημείωση: Εάν ο μοχλός ρυθμιστή απελευθερωθεί κατά το γύρισμα της μίζας. Εκτελέστε την παρακάτω διαδικασία πριν θέσετε σε λειτουργία τον κινητήρα: 1.ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΈΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΓΎΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΜΙΖΑΣ 6. Μετά από μεγάλη χρονική περίοδο εκτός χρήσης. b. βεβαιωθείτε ότι το κλειδί μπορεί να μετακινηθεί ομαλά από τη θέση START στη θέση ON. Μην πραγματοποιήσετε εκκίνηση του κινητήρα με αυτό τον τρόπο. γυρίστε το κλειδί στη θέση START (Εκκίνηση) (Σχήμα 21. κατανείμετε το λάδι κινητήρα σε κάθε εξάρτημα γυρίζοντας τη μίζα. (4)). Σημείωση: Μοντέλα 4JH4-TE /4JH4-HTE: Μην χρησιμοποιείτε το κουμπί STOP του πίνακα ελέγχου για το γύρισμα της μίζας. Πατώντας το κουμπί STOP στον πίνακα ελέγχου. θα ξεκινήσει η λειτουργία του κινητήρα. Η χρήση του κινητήρα σε αυτή την κατάσταση θα έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία λειτουργίας του. διαφορετικά η μίζα θα υπερθερμανθεί. Συνεχίστε το γύρισμα της μίζας για περίπου 5 δευτερόλεπτα και παρατηρήστε εάν ακούτε ασυνήθιστους θορύβους. (1) Για τα μοντέλα 3JH4E / 4JH4AE: a. Για τα μοντέλα 4JH4-TE / 4JH4-HTE: (2) (2) (3) (1) (4) 0004488 Ειкόνα 22 a. 7. Κρατήστε το κλειδί στη θέση START για περίπου 5 δευτερόλεπτα και παρατηρήστε εάν ακούτε ασυνήθιστους θορύβους σε αυτό το χρονικό διάστημα. Όταν το κλειδί βρίσκεται στη θέση START. Θέστε το μοχλό αλλαγής σχέσης εξ΄ αποστάσεως στο NEUTRAL (Νεκρά). b. 4.

Δείτε Αποστράγγιση φίλτρου καυσίμου / διαχωριστή νερού . Η περιοδική συντήρηση προλαμβάνει το ενδεχόμενο μη αναμενόμενων περιόδων όπου ο κινητήρας βρίσκεται εκτός λειτουργίας. Ελέγξτε για διαρροές λαδιού κινητήρα. Ελέγξτε για συνδέσμους που έχουν χαλαρώσει. 6. Εάν διαπιστώσετε την παρουσία νερού και ρύπων. βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας Yanmar βρίσκεται σε καλή κατάσταση λειτουργίας. 2. ρυθμίστε το καλώδιο εξ΄αποστάσεως ελέγχου.71.69. Εάν πρέπει να πραγματοποιείτε συχνά αποστράγγιση του φίλτρου καυσίμου / διαχωριστή νερού. Δείτε Αποστράγγιση του ντεπόζιτου καυσίμου . φθορές και φθαρμένους ή διαβρωμένους συνδέσμους. του λαδιού και του ψυκτικού υγρού του κινητήρα Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφονται στις ενότητες Πλήρωση της δεξαμενής καυσίμου . λιπάνετε τις συνδέσεις του καλωδίου εξ΄αποστάσεως ελέγχου και τα έδρανα του μοχλού. Έλεγχος των προειδοποιητικών ενδείξεων Ελέγχετε τα όργανα και τις προειδοποιητικές ενδείξεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Ελέγξτε για διαρροές καυσίμου. 3. Ελέγξτε τις σωληνώσεις για ρωγμές. Έλεγχος και ανεφοδιασμός με λάδι ρεβέρσας Δείτε Έλεγχος του λαδιού ρεβέρσας .66. αδειάστε πλήρως το ντεπόζιτο καυσίμου και ελέγξτε εάν υπάρχει νερό στην παροχή καυσίμου. 42 Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 . λείπουν ή έχουν φθαρεί. Έλεγχος λαβής ελέγχου εξ΄αποστάσεως Ελέγξτε τη λειτουργία της λαβής ελέγχου εξ΄αποστάσεως και βεβαιωθείτε ότι κινείται ομαλά. Εάν ο χειρισμός της είναι δύσκολος. Ελέγξτε τις ηλεκτρικές καλωδιώσεις για ρωγμές. μειώνει τον αριθμό των ατυχημάτων λόγω κακής απόδοσης του κινητήρα και συμβάλλει στην παράταση της διάρκειας ζωής του κινητήρα. Ελέγξτε για διαρροές ψυκτικού κινητήρα. 7. Ελέγξτε τη στάθμη του πετρελαίου ντίζελ.31.70. φθορές και για φθαρμένους. Δείτε Έλεγχος και ρύθμιση της τάνυσης του τραπεζοειδούς ιμάντα του εναλλάκτη 66. του λαδιού και του ψυκτικού υγρού του κινητήρα . ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι σημαντικό να πραγματοποιείτε τους καθημερινούς ελέγχους που αναφέρονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας. Ελέγξτε για εξαρτήματα που έχουν υποστεί φθορές ή λείπουν. 4.42 για να ελέγξετε τη στάθμη αυτών των υγρών. αποστραγγίστε το φίλτρο καυσίμου / διαχωριστή νερού. χαλαρούς ή διαβρωμένους σφιγκτήρες. η αναγκαία διορθωτική ενέργεια πρέπει να εκτελεστεί πριν να θέσετε σε λειτουργία τον κινητήρα. 8. 5. Εάν ο μοχλός είναι πολύ χαλαρός. Έλεγχος του λαδιού κινητήρα 34 και στην ενότητα Ελέγξτε τη στάθμη του πετρελαίου ντίζελ. Έλεγχος στάθμης ηλεκτρολύτη μπαταρίας Ελέγξτε τη στάθμη του ηλεκτρολύτη της μπαταρίας πριν από τη χρήση. Ελέγξτε το φίλτρο καυσίμου / διαχωριστή νερού για την παρουσία νερού και ρύπων. Δείτε Έλεγχος και ρύθμιση των καλωδίων ελέγχου εξ' αποστάσεως . Έλεγχος του ιμάντα εναλλάκτη Ελέγξτε την τάνυση του ιμάντα πριν από τη χρήση. Μην παραλείψετε να ελέγξετε τα παρακάτω: Οπτικοί έλεγχοι 1. Δείτε Έλεγχος της στάθμης του ηλεκτρολύτη στην μπαταρία (μόνο για μπαταρίες με δυνατότητα επισκευής) .36. ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα κατά τον οπτικό έλεγχο.ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΈΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ Πριν να αναχωρήσετε.

Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 43 . για να το έχετε διαθέσιμο σε περιπτώσεις ανάγκης. λαδιού και ψυκτικού Φροντίστε να έχετε επαρκή ποσότητα καυσίμου για τη σωστή λειτουργία του κινητήρα κατά τη διάρκεια της ημέρας Αποθηκεύετε πάντοτε εφεδρικό απόθεμα λαδιού και ψυκτικού κινητήρα (τουλάχιστον για έναν ανεφοδιασμό) πάνω στο σκάφος.ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΈΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ Προετοιμασία εφεδρικών αποθεμάτων καυσίμου.

ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΈΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ Η σελίδα αυτή είναι σκόπιμα κενή 44 Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 .

Για να θέσετε σε λειτουργία τον κινητήρα. σε απόσταση από άλλα σκάφη. Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 45 . δεν πρέπει ΠΟΤΕ να έχετε ταχύτητα κατά την εκκίνηση της μηχανής. Κίνδυνος ακρωτηριασμού Βεβαιωθείτε ότι παιδιά και ζώα παραμένουν μακριά από τον κινητήρα όσο αυτός βρίσκεται σε λειτουργία. πριν να αυξήσετε τις στροφές του κινητήρα. ανοίγματα εξαερισμού ή άλλα μέσα εξαερισμού εάν ο κινητήρας λειτουργεί σε κλειστό χώρο. Κίνδυνος λόγω ξαφνικής επιτάχυνσης Βεβαιωθείτε ότι το σκάφος βρίσκεται στην ανοικτή θάλασσα. Για να αποφύγετε την ξαφνική μετακίνηση εξοπλισμού. Οι σπινθήρες που παράγονται από το βραχυκύκλωμα της μπαταρίας με τους ακροδέκτες εκκίνησης ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά ή έκρηξη. Αποφύγετε την ξαφνική μετακίνηση του εξοπλισμού.ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΚΙΝΗΤΉΡΑ ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης Αποφύγετε την πρόκληση σοβαρού προσωπικού τραυματισμού. Μην χρησιμοποιείτε ΠΟΤΕ βραχυκυκλωτήρα για να θέσετε σε λειτουργία τον κινητήρα. χρησιμοποιήστε αποκλειστικά το κλειδί εκκίνησης. Αλλάξτε τη σχέση της ρεβέρσας στη θέση NEUTRAL (Νεκρό) εάν ο κινητήρας λειτουργεί στο ρελαντί. Όλοι οι κινητήρες εσωτερικής καύσης παράγουν μονοξείδιο του άνθρακα κατά τη λειτουργία τους και απαιτείται η λήψη ειδικών προφυλάξεων για την αποφυγή δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα. αποβάθρες και άλλα εμπόδια. ΠΟΤΕ μην κλείνετε παράθυρα. Κίνδυνος λόγω καυσαερίων Αποφύγετε την πρόκληση σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου.

• Αποφύγετε τη λειτουργία του κινητήρα σε περιβάλλον με χημικά αέρια ή αναθυμιάσεις. Ανοίξτε το ρουμπινέτο του ντεπόζιτου καυσίμου.ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΚΙΝΗΤΉΡΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν ανάψει κάποια ενδεικτική λυχνία κατά τη λειτουργία του κινητήρα. • Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπερβεί τους +40°C (+104°F). • Εάν πρόκειται να θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τα συγκεκριμένα όρια. (1) (2) (3) (4) 0003622 Ειкόνα 1 Γυρίστε τον κύριο διακόπτη της μπαταρίας (εάν υπάρχει) στη θέση ON. κλείστε τη βαλβίδα εισαγωγής θαλασσινού νερού μέσω του κύτους για να αποφύγετε να γεμίσει ο σιγαστήρας με νερό. Θέστε τη λαβή ελέγχου εξ΄ αποστάσεως στο NEUTRAL (Νεκρά). 3. απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα της Yanmar marine της περιοχής σας για επισκευή πριν να χρησιμοποιήσετε τον κινητήρα. σβήστε τον αμέσως και γυρίστε το διακόπτη στη θέση OFF. ο κινητήρας ενδέχεται να υπερθερμανθεί και να προκληθεί αλλοίωση του λαδιού κινητήρα. Αυτό δείχνει ότι οι ενδείξεις και η ηχητική προειδοποίηση λειτουργούν κανονικά. • Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος μειωθεί κάτω από τους -16°C (5°F). επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα της Yanmar marine. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο πινιόν της μίζας ή/και στο δακτύλιο της μίζας. • ΠΟΤΕ μην θέτετε σε λειτουργία τον κινητήρα εάν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος υπερβαίνει τους +40˚C (+104˚F) ή είναι κάτω των -16˚C (+5˚F). Όταν ο κινητήρας τεθεί σε λειτουργία. (3)). 4. τα ελαστικά εξαρτήματα. Εάν ο κινητήρας δεν ξεκινήσει μετά από γύρισμα της μίζας για 10 δευτερόλεπτα. 1. Βεβαιωθείτε ότι οι ενδείξεις του πίνακα οργάνων ανάβουν και ότι η προειδοποίηση ηχεί. 46 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΉΡΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το σκάφος είναι εξοπλισμένο με σιγαστήρα ανύψωσης νερού (ταμιευτήρας νερού). 5. 2. Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 . Διατηρείτε τις ακόλουθες συνθήκες περιβάλλοντος λειτουργίας για καλή απόδοση του κινητήρα και αποτροπή της πρόωρης φθοράς του κινητήρα: • Αποφύγετε τη λειτουργία του κινητήρα σε συνθήκες με υπερβολικά μεγάλες ποσότητες σκόνης. Σημείωση: Ο εξοπλισμός ασφάλειας πρέπει να καθιστά ανέφικτη την εκκίνηση του κινητήρα εάν ο μοχλός ταχυτήτων δεν βρίσκεται στη θέση NEUTRAL. Εντοπίστε την αιτία και διορθώστε το πρόβλημα πριν να συνεχίσετε τη λειτουργία του κινητήρα. Γυρίστε το κλειδί εκκίνησης στη θέση ON (Σχήμα 1. ενώ η μίζα βρίσκεται στη θέση ON. Σημείωση: Η προειδοποιητική ένδειξη υψηλής θερμοκρασίας ψυκτικού δεν λειτουργεί κατά την εκκίνηση. Εάν δεν εμφανιστεί ή μετά από τρία δευτερόλεπτα δεν σβήσει το παράθυρο προειδοποίησης με ένα ηχητικό σήμα ειδοποίησης. Γυρίστε τη μίζα για 10 δευτερόλεπτα ή μέχρι να ξεκινήσει ο κινητήρας. Ανοίξτε το ρουμπινέτο θαλασσινού νερού (εάν υπάρχει). υπερβολική χρήση της μίζας ενδέχεται να προκαλέσει εισροή νερού στους κυλίνδρους και βλάβη του κινητήρα. διακόψτε αμέσως τη λειτουργία του κινητήρα. ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε τη μίζα ενώ ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία. όπως φλάντζες και τσιμούχες θα σκληρύνουν προκαλώντας πρόωρη φθορά και βλάβη του κινητήρα.

βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας έχει σβήσει εντελώς. 47 .ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΚΙΝΗΤΉΡΑ 6. διαφορετικά η μίζα θα υπερθερμανθεί.32. Ανοίξτε το ρουμπινέτο του ντεπόζιτου καυσίμου. Εκκίνηση σε χαμηλές θερμοκρασίες Συμμορφώνεστε με τις τοπικές απαιτήσεις για το περιβάλλον. 5. Θα προκληθεί βλάβη του κινητήρα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΟΤΕ μην αφήνετε το κλειδί στη θέση START (Εκκίνηση) για περισσότερο από 15 δευτερόλεπτα. Θέστε τη λαβή ελέγχου εξ΄ αποστάσεως στο NEUTRAL (Νεκρά). Εάν υπάρχει αέρας στο σύστημα καυσίμου. (4)). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην προσπαθήσετε ΠΟΤΕ να πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση του κινητήρα πριν σταματήσει εντελώς. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΟΤΕ μην αφήνετε το κλειδί στη θέση START (Εκκίνηση) για περισσότερο από 15 δευτερόλεπτα. όπως αιθέρα. μετά από αρκετές προσπάθειες. Σημείωση: Εάν δεν έχετε χρησιμοποιήσει τον κινητήρα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για να περιορίσετε το λευκό καπνό. Μην χρησιμοποιείτε βοηθήματα εκκίνησης. 4. Εκκίνηση με θερμαντήρα αέρα (εάν υπάρχει) 1. Αφήστε το κλειδί εκκίνησης μόλις τεθεί σε λειτουργία ο κινητήρας. θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία σε χαμηλή ταχύτητα και με μεσαίο φορτίο μέχρι να φτάσει την κανονική θερμοκρασία λειτουργίας του. Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 Ανοίξτε το ρουμπινέτο θαλασσινού νερού (εάν υπάρχει). διαφορετικά η μίζα θα υπερθερμανθεί. 7. Εάν χρησιμοποιήσετε τον κινητήρα με ελαφρύ φορτίο θα έχετε καλύτερη καύση και πιο γρήγορο ζέσταμα του κινητήρα απ' ότι εάν λειτουργούσατε τον κινητήρα χωρίς καθόλου φορτίο. απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα της Yanmar marine της περιοχής σας για επισκευή πριν να χρησιμοποιήσετε τον κινητήρα. Γυρίστε τον κύριο διακόπτη της μπαταρίας (εάν υπάρχει) στη θέση ON. Θα προκληθεί βλάβη στο πινιόν της μίζας και στη μίζα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε βοήθημα εκκίνησης του κινητήρα. δεν είναι δυνατή η εκκίνηση του κινητήρα. Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τον κινητήρα σε ταχύτητα ρελαντί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όσο είναι απαραίτητο. Πραγματοποιήστε εξαέρωση του συστήματος. Επανεκκίνηση μετά από αδυναμία εκκίνησης Πριν γυρίσετε ξανά το κλειδί της μίζας. το πινιόν της μίζας θα υποστεί βλάβη. 3. Γυρίστε το κλειδί της μίζας στο GLOW (Μπουζί) για 15 δευτερόλεπτα. Δείτε Εκκένωση του αέρα από το σύστημα καυσίμου . ενδέχεται να υπάρχει αέρας στο σύστημα καυσίμου. Χρησιμοποιήστε τους θερμαντήρες για να αποφύγετε προβλήματα εκκίνησης και λευκό καπνό. Γυρίστε το κλειδί εκκίνησης στη θέση START (Εκκίνηση) (Σχήμα 1. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν ανάψει κάποια ένδειξη όταν το κλειδί εκκίνησης γυρίσει στη θέση ON. το καύσιμο δεν φτάνει στην αντλία ψεκασμού καυσίμου. Εάν προσπαθήσετε να επανεκκινήσετε τον κινητήρα ενώ βρίσκεται σε λειτουργία. 2. Η ηχητική προειδοποίηση πρέπει να σταματήσει και οι ενδείξεις να σβήσουν. βεβαιωθείτε πως είναι δυνατή η ομαλή μετακίνηση του κλειδιού της μίζας από τη θέση START στη θέση ON. Εκκένωση αέρα από το σύστημα καυσίμου μετά από αδυναμία εκκίνησης Εάν.

Η λειτουργία με εξαγωγή ανεπαρκούς ποσότητας θαλασσινού νερού θα προκαλέσει βλάβη στη φτερωτή της αντλίας θαλασσινού νερού. Γυρίστε το κλειδί εκκίνησης στη θέση START (Εκκίνηση). Εντοπίστε την αιτία και διορθώστε το πρόβλημα. απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα της Yanmar της περιοχής σας. 2. καυσίμου ή λαδιού από τον κινητήρα.81 ή Πίνακας αντιμετώπισης προβλημάτων . διαφορετικά η μίζα θα υπερθερμανθεί. Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 . Γυρίστε το κλειδί εκκίνησης στη θέση ON . 5.83. ανατρέξτε στην ενότητα Αντιμετωπιση προβληματων μετα την εκκινηση . οι κραδασμοί και ο ήχος του κινητήρα είναι φυσιολογικά. 7. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΟΤΕ μην αφήνετε το κλειδί στη θέση START (Εκκίνηση) για περισσότερο από 15 δευτερόλεπτα. Μετά την εκκίνηση του κινητήρα Μετά την εκκίνηση του κινητήρα. οι ενδείξεις και η ηχητική προειδοποίηση λειτουργούν κανονικά. Η ηχητική προειδοποίηση πρέπει να σταματήσει και οι ενδείξεις να σβήσουν. Εφόσον δεν υπάρχουν προβλήματα. Για βοήθεια σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων. Βεβαιωθείτε ότι οι ενδείξεις του πίνακα οργάνων ανάβουν και ότι η προειδοποίηση ηχεί. Εάν η ποσότητα θαλασσινού νερού που εξάγεται είναι πολύ μικρή.ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΚΙΝΗΤΉΡΑ 6. Σημείωση: Η προειδοποιητική ένδειξη υψηλής θερμοκρασίας ψυκτικού δεν λειτουργεί κατά την εκκίνηση. Ελέγξτε εάν το χρώμα των καυσαερίων. σβήστε αμέσως τον κινητήρα. Εάν χρειάζεται. Ελέγξτε για διαρροή νερού. διατηρήστε τον κινητήρα σε λειτουργία με χαμηλές στροφές και με το σκάφος ακόμη ακινητοποιημένο προκειμένου να κατανεμηθεί το λάδι σε όλα τα εξαρτήματα του κινητήρα. Ελέγξτε εάν εξάγεται επαρκής ποσότητα νερού ψύξης από το σωλήνα εξόδου θαλασσινού νερού. εάν ο κινητήρας λειτουργήσει ενώ η εξαγωγή θαλασσινού νερού είναι πολύ μικρή ή εάν το φορτίο αυξηθεί χωρίς να γίνει προθέρμανση του κινητήρα. 48 Βεβαιωθείτε ότι οι μετρητές. Αφήστε το κλειδί εκκίνησης μόλις τεθεί σε λειτουργία ο κινητήρας. 3. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία του κινητήρα θα διακοπεί. ελέγξτε τα παρακάτω στοιχεία σε χαμηλές στροφές κινητήρα: 1. 4. Αυτό δείχνει ότι οι ενδείξεις και η ηχητική προειδοποίηση λειτουργούν κανονικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην αλλάζετε ΠΟΤΕ τη σχέση της ρεβέρσας ενώ ο κινητήρας λειτουργεί σε υψηλή ταχύτητα.α. Όταν μετακινείτε τη λαβή μεταξύ FORWARD (Πρόσω) (Σχήμα 2. (2)) και κάντε παύση πριν μετακινήσετε τη λαβή στην επιθυμητή θέση. Κινείτε τη λαβή αργά. θέστε το συμπλέκτη στη θέση NEUTRAL (Νεκρά) (Σχήμα 2. μετακινήστε τη λαβή γκαζιού αργά σε θέση υψηλότερων στροφών. η ρεβέρσα πρέπει να αλλάζει σχέση μόνον όταν ο κινητήρας είναι στο ρελαντί.λ. Μην κάνετε απότομα την αλλαγή από FORWARD σε REVERSE ή το αντίστροφο. Χρησιμοποιήστε τη λαβή γκαζιού (Σχήμα 2.). (4)) για να ελέγξετε την επιτάχυνση και την επιβράδυνση. μετά την ολοκλήρωση της εμπλοκής του συμπλέκτη. φροντίστε να μετακινήσετε τη λαβή γκαζιού σε θέση χαμηλού ρελαντί (λιγότερο από 1.000 σ. Αλλαγή σχέσης του κινητήρα ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αλλαγή σχέσης της ρεβέρσας κατά τη λειτουργία σε υψηλές στροφές ή η μη πλήρης πίεση της λαβής στη θέση της (μερική εμπλοκή) θα έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση βλάβης στα εξαρτήματα της ρεβέρσας και την πρόκληση μη φυσιολογικής φθοράς. 0004513 Ειкόνα 2 1– 2– 3– 4– Πρόσω ή Όπισθεν Νεκρά Όπισθεν ή Πρόσω Λαβή γκαζιού / Λαβή συμπλέκτη Σημείωση: Η κατεύθυνση προς την οποία θα κινείται εξαρτάται από το σημείο στο οποίο έχει γίνει η εγκατάσταση. Κατά την κανονική λειτουργία.ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΚΙΝΗΤΉΡΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΛΑΒΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ Επιτάχυνση και επιβράδυνση (2) (3) (1) (4) 2. Στη συνέχεια. (3)). Πριν από τη χρήση της ρεβέρσας. (1)) και REVERSE (Όπισθεν) (Σχήμα 2. 1. Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 49 .

Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 .α. Μειώστε τις στροφές μετακινώντας τη λαβή του συστήματος αργής κίνησης από τη θέση υψηλής ταχύτητας (H) (Σχήμα 3. φροντίστε να τοποθετήσετε τη λαβή του συστήματος αργής κίνησης στη θέση υψηλής ταχύτητας (H). Αυξήστε τις στροφές κινητήρα και συνεχίστε την κανονική λειτουργία. Ρυθμίστε τις στροφές στην επιθυμητή τιμή και ασφαλίστε τη λαβή του συστήματος αργής κίνησης στη θέση της.000 σ. (8) (7) (6) 2. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ο κινητήρας λειτουργεί σε αργή κίνηση. ή λιγότερες. μην αυξάνετε τις στροφές του πάνω από τις 1.α. 50 Η λειτουργία του κινητήρα συνεχίζεται σε χαμηλές στροφές. (3)). Πριν επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία.. η ταχύτητα περιστροφής της προπέλας θα μειωθεί στο ελάχιστο. 3. (1) (5) (2) (3) (4) 0004498 Ειкόνα 3 1 – Εξάρτημα καλωδίου 2 – Μοχλός συστήματος αργής κίνησης (Trolling) 3 – Χαμηλή ταχύτητα (Trolling) 4 – Υψηλή ταχύτητα 5 – Ξεσφίξτε 6 – Σφίξτε 7 – Κανονική λειτουργία (Υψηλή ταχύτητα) 8 – Σύστημα αργής κίνησης (Trolling) (Χαμηλή ταχύτητα) 1.λ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΚΙΝΗΤΉΡΑ Αλλαγή σε σύστημα αργής κίνησης (Trolling) (μόνο KMH4A) Χρησιμοποιήστε τη λαβή συστήματος αργής κίνησης για να θέσετε σε λειτουργία το εν λόγω σύστημα. Όταν αλλάζετε από FORWARD ή REVERSE σε αργή κίνηση. δηλαδή 1.λ. Μπορεί να προκληθεί πρόωρη φθορά και βλάβη στο συμπλέκτη. (4)) στη θέση χαμηλής ταχύτητας (L) (Σχήμα 3.000 σ. 4.

λ. 3. καθώς και τα ακροφύσια ψεκασμού καυσίμου. 6. 3JH4E / 4JH4AE (1) 0004487 4. 2. Αυτή η διαδικασία θα καθαρίσει τους κυλίνδρους από τα υπολείμματα άνθρακα. μειώνεται κάπως η θερμοκρασία μερών του κινητήρα που λειτουργούν σε υψηλές θερμοκρασίες. όπως ο υπερσυμπιεστής (εάν υπάρχει) και το σύστημα καυσαερίων. Χρησιμοποιείτε αυτόν το διακόπτη μόνο για το άμεσο σβήσιμο του κινητήρα σε περίπτωση ανάγκης. Με αυτό τον τρόπο. Κλείστε το ρουμπινέτο του ντεπόζιτου καυσίμου. Εάν δεν σβήσει η μηχανή. Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 51 . Ειкόνα 4 Με το κλειδί στη θέση ON. χωρίς φορτίο. να τον αφήνετε να λειτουργεί στο ρελαντί.) και χωρίς φορτίο για περίπου 5 λεπτά. Μην σβήνετε απότομα τον κινητήρα κατά τη λειτουργία.α. Κλείστε το ρουμπινέτο θαλασσινού νερού (εάν υπάρχει). ανατρέξτε στην ενότητα Σβήσιμο έκτακτης ανάγκης . ενδέχεται να γίνει επανεκκίνηση της λειτουργίας. όταν σβήνετε τον κινητήρα. (2)). Αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει σε χαμηλή ταχύτητα (περίπου 1. Εάν παραλείψετε να κλείσετε το ρουμπινέτο θαλασσινού νερού. σβήστε τον πατώντας το κουμπί (Σχήμα 5. Αφού σβήσετε τον κινητήρα.51. Η Yanmar συνιστά. 7.ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΚΙΝΗΤΉΡΑ ΣΒΗΣΙΜΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 5. 1. 8. (1)). γυρίστε το κλειδί της μίζας στη θέση OFF. πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί διακοπής λειτουργίας (Σχήμα 4. με αποτέλεσμα τη βύθισή του. ενδέχεται να εισέλθει θαλασσινό νερό στο σκάφος. για 5 λεπτά. Γυρίστε τον κύριο διακόπτη της μπαταρίας (εάν υπάρχει) στη θέση OFF. Σημείωση: Συνεχίστε να κρατάτε πατημένο το κουμπί διακοπής λειτουργίας μέχρι ο κινητήρας να σβήσει εντελώς. (1)) που βρίσκεται στο πίσω μέρος του πηνίου διακοπής (Σχήμα 5. Μειώστε τις στροφές του κινητήρα στο χαμηλό ρελαντί και τοποθετήστε τη λαβή ελέγχου εξ΄αποστάσεως στη θέση NEUTRAL. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αποφύγετε να προκαλέσετε βλάβη στον κινητήρα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην ξεχνάτε να κλείνετε το ρουμπινέτο θαλασσινού νερού. Επιταχύνετε από τη χαμηλή ταχύτητα στην υψηλή ταχύτητα και επαναλάβατε πέντε φορές. Σβήσιμο έκτακτης ανάγκης ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε το διακόπτη σβησίματος έκτακτης ανάγκης για τον κανονικό τερματισμό λειτουργίας του κινητήρα. Εάν αφήσετε αυτό το κουμπί πριν σταματήσει πλήρως η λειτουργία του κινητήρα. Αφαιρέστε το κλειδί και καλύψτε το διακόπτη της μίζας με το καπάκι προστασίας για την υγρασία. (1) (2) 0003624 Ειкόνα 5 Εάν δεν μπορείτε να σβήσετε τον κινητήρα με το κουμπί STOP. πριν από το σβήσιμο του ίδιου του κινητήρα.000 σ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΚΙΝΗΤΉΡΑ 4JH4-TE / 4JH4-HTE (2) (1) 0004488 Ειкόνα 6 Εάν δεν μπορείτε να σβήσετε τον κινητήρα με το κουμπί STOP. (1)). αποστραγγίστε το σύστημα θαλασσινού νερού.31.90. Δείτε Στραγγιξτε το συστημα ψυξησ θαλασσινου νερου . • Εάν υπάρχει κίνδυνος παγώματος. • Κλείστε το ρουμπινέτο/α θαλασσινού νερού. Δείτε Προδιαγραφές ψυκτικού κινητήρα . • Σε θερμοκρασίες κάτω των 0˚C (32˚F). Δείτε Πλήρωση της δεξαμενής καυσίμου . • Γεμίστε το ντεπόζιτο καυσίμου. • Εάν υπάρχει κίνδυνος παγώματος. 52 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ • Βεβαιωθείτε ότι το κλειδί της μίζας είναι στη θέση OFF και ότι ο κύριος διακόπτης μπαταρίας (εάν υπάρχει) είναι γυρισμένος στη θέση OFF. Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 .37. αποστραγγίστε το σύστημα θαλασσινού νερού και συνδέστε τον θερμαντήρα του κινητήρα (εάν υπάρχει). (2)) με το χέρι σας προς τα αριστερά (Σχήμα 6. Ο μοχλός βρίσκεται πάνω στην αντλία ψεκασμού καυσίμου. βεβαιωθείτε ότι το ψυκτικό σύστημα περιέχει επαρκή ποσότητα ψυκτικού υγρού. σβήστε τον μετακινώντας το διακόπτη (Σχήμα 6.

Οι κρίκοι ανύψωσης του κινητήρα είναι φτιαγμένοι για να συγκρατούν μόνο το βάρος του κινητήρα. Χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΑ ανυψωτικό εξοπλισμό που έχει τη δυνατότητα να σηκώσει το βάρος του κινητήρα. χρειάζεστε βοήθεια για την ανύψωση του κινητήρα με βαρούλκο και τη φόρτωσή του σε φορτηγό. Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 53 .ΠΕΡΙΟΔΙΚΉ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ Σε αυτή την ενότητα του εγχειρίδιο λειτουργίας περιγράφονται οι διαδικασίες για τη σωστή φροντίδα και συντήρηση του κινητήρα. Απαιτείται πρόσθετος εξοπλισμός για να ανυψώσετε τον κινητήρα μαζί με τη ρεβέρσα. Αποφύγετε την πρόκληση σοβαρού τραυματισμού ή βλάβης στον εξοπλισμό. Αποφύγετε την πρόκληση σοβαρού προσωπικού τραυματισμού. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος σύνθλιψης Εάν πρέπει να μεταφέρετε έναν κινητήρα για επισκευές. Χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΑ τους κρίκους ανύψωσης του κινητήρα κατά την ανύψωσή του.

Κλείνετε ΠΑΝΤΑ το διακόπτη της μπαταρίας (εάν υπάρχει) ή αποσυνδέετε το καλώδιο του αρνητικού πόλου της μπαταρίας πριν να πραγματοποιήσετε συντήρηση του εξοπλισμού. • Αφαιρείτε τον σύνδεσμο πολλαπλών ακίδων που ασφαλίζει τη μονάδα ελέγχου του κινητήρα. • Μετά την ολοκλήρωση της συγκόλλησης. • Κλείνετε ΠΑΝΤΑ το διακόπτη της μπαταρίας (εάν υπάρχει) ή αποσυνδέετε το καλώδιο του αρνητικού πόλου της μπαταρίας και τους ακροδέκτες προς τον εναλλάκτη όταν εκτελείτε συγκόλληση του εξοπλισμού. μετά την πραγματοποίηση επισκευών στο σύστημα καυσαερίων. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας Αποφύγετε την πρόκληση σοβαρού τραυματισμού ή βλάβης στον εξοπλισμό. πριν επανασυνδέσετε τις μπαταρίες. σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους. φθορές και φθαρμένους ή διαβρωμένους συνδέσμους. Να φροντίζετε ΠΑΝΤΑ να είναι καλά σφιγμένες όλες οι συνδέσεις. Διατηρείτε ΠΑΝΤΑ τις ηλεκτρικές συνδέσεις και τους ακροδέκτες καθαρούς. 54 Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 . Αποφύγετε την πρόκληση σοβαρού τραυματισμού ή βλάβης στον εξοπλισμό. Κίνδυνος λόγω καυσαερίων Αποφύγετε την πρόκληση σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου. συνδέστε ξανά τους ακροδέκτες στον εναλλάκτη και τη μονάδα ελέγχου του κινητήρα. Ελέγξτε τις ηλεκτρικές καλωδιώσεις για ρωγμές. Όλοι οι κινητήρες εσωτερικής καύσης παράγουν μονοξείδιο του άνθρακα κατά τη λειτουργία τους και απαιτείται η λήψη ειδικών προφυλάξεων για την αποφυγή δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα. • ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε τον σφιγκτήρα συγκόλλησης στον κινητήρα ή με τέτοιο τρόπο που θα επέτρεπε τη διέλευση ρεύματος μέσω ενός βραχίονα στερέωσης.ΠΕΡΙΟΔΙΚΉ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος κατά τη συγκόλληση Συγκολλήσεις με ασφάλεια. Τοποθετήστε τον σφιγκτήρα συγκόλλησης στο εξάρτημα που θέλετε να συγκολλήσετε και όσο το δυνατόν πιο κοντά στο σημείο συγκόλλησης.

ελαττωματικό ή εάν η τιμή που μετρήσατε σε κάποιο εξάρτημα δεν ικανοποιεί τα ισχύοντα όρια. σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους. Αποκτήστε τη συνήθεια να εκτελείτε τους καθημερινούς ελέγχους πριν από το ξεκίνημα κάθε ημέρας λειτουργίας του κινητήρα. ενδέχεται να ακυρώσει την εγγύησή του. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι καλά σφιγμένες. Βεβαιωθείτε πως χρησιμοποιείτε γνήσια ανταλλακτικά της Yanmar. Η πραγματοποίηση τροποποιήσεων στον κινητήρα. Η μη συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες ενδέχεται να αποτελέσει αιτία θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού. μακριά από κυκλοφορία. Η συγκέντρωση αυτού του αερίου σε κλειστό χώρο μπορεί να επιφέρει ασθένεια ή και θάνατο. ο άνεμος ή το χιόνι. Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 55 . Η πραγματοποίηση τροποποιήσεων ενδέχεται να επιδράσει αρνητικά στα χαρακτηριστικά ασφαλείας και απόδοσης του κινητήρα και να μειώσουν τη διάρκεια της ζωής του. Εκτελείτε τις διαδικασίες περιοδικής συντήρησης σε ανοικτή. όπως η βροχή. Δείτε Καθημερινοι ελεγχοι . πραγματοποιείτε τη συντήρηση σε εσωτερικό χώρο για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στον κινητήρα από στοιχεία της φύσης. ΠΡΟΦΥΛΆΞΕΙΣ Η σημασία της περιοδικής συντήρησης Η φθορά και καταπόνηση του κινητήρα είναι ανάλογη του χρόνου χρήσης του κινητήρα και των συνθηκών κάτω από τις οποίες λειτουργεί. Όλοι οι κινητήρες εσωτερικής καύσης παράγουν μονοξείδιο του άνθρακα κατά τη λειτουργία τους. μετά την πραγματοποίηση επισκευών στο σύστημα καυσαερίων. Η σημασία των καθημερινών ελέγχων Προϋπόθεση του προγράμματος περιοδικής συντήρησης είναι η εκτέλεση του καθημερινού ελέγχου σε τακτική βάση. Πραγματοποίηση περιοδικής συντήρησης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΠΟΤΕ μην κλείνετε παράθυρα.ΠΕΡΙΟΔΙΚΉ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν κάποιο από τα εξαρτήματα αποδειχθεί. Εάν είναι δυνατό.42. τότε θα πρέπει να αντικατασταθεί. Η περιοδική συντήρηση προλαμβάνει το ενδεχόμενο μη αναμενόμενων περιόδων όπου ο κινητήρας βρίσκεται εκτός λειτουργίας. επίπεδη περιοχή. μετά από προσεκτική εξέταση. ανοίγματα εξαερισμού ή άλλα μέσα εξαερισμού εάν ο κινητήρας λειτουργεί σε κλειστό χώρο. μειώνει τον αριθμό των ατυχημάτων λόγω κακής απόδοσης του κινητήρα και συμβάλλει στην παράταση της διάρκειας ζωής του.

Η χρήση υπερβολικής δύναμης ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο σύνδεσμο ή το εξάρτημα ενώ πολύ μικρή δύναμη ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία διαρροής ή τη δυσλειτουργία του εξαρτήματος.0 ± 10.ΠΕΡΙΟΔΙΚΉ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ Τηρείτε ένα ημερολόγιο καταγραφής των ωρών λειτουργίας και των καθημερινών ελέγχων του κινητήρα Απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα της Yanmar Marine της περιοχής σας για βοήθεια Τηρείτε ένα ημερολόγιο στο οποίο θα καταγράφετε τον αριθμό των ωρών που λειτουργεί ο κινητήρας κάθε μέρα και ένα ημερολόγιο με τους καθημερινούς ελέγχους που εκτελούνται. σημειώστε την ημερομηνία.5 M12 x 1.0 — — — — — Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 .0 ± 2. (Κατηγορία δύναμης JIS: 7T) Εφαρμόστε το 60% της ροπής στρέψης για μπουλόνια που δεν αναφέρονται. Η Yanmar συνιστά τη χρήση γνήσιων ανταλλακτικών Yanmar όταν απαιτείται η αντικατάσταση εξαρτημάτων.0 ± 10.0 23. Εφαρμόστε το 80% της ροπής στρέψης κατά τη σύσφιξη σε επιφάνεια κράματος αλουμινίου.6 66.0 90.2 lb-in.2 170 ± 7. Εργαλεία που απαιτούνται Πριν από οποιαδήποτε διαδικασία περιοδικής συντήρησης.1 37 ± 3.0 ± 1. Η μη εκτέλεση της περιοδικής συντήρησης θα μειώσει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.0 230. 500 και 1.3 ± 1.0 50.5 ± 1.0 ± 7.5 M16 x 1.0 ± 10.0 M8 x 1.25 M10 x 1. 250. Οι επαγγελματίες τεχνικοί συντήρησης που διαθέτουμε έχουν την ειδίκευση και τις ικανότητες που απαιτούνται για να σας προσφέρουν τη βοήθεια που χρειάζεστε για οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή επισκευής.0 lb-ft — 19.2 ± 1.75 M14 x 1. Επίσης.7 ± 0.0 ± 5.1 ± 0.0 kgf-m 1. M6 x 1. Ανταλλακτικά Yanmar ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ροπή σύσφιξης στον Πίνακα καθορισμένων τιμών ροπών στρέψης πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε μπουλόνια με κεφαλή “7”.0 14.2 103 ± 7.5 N·m 11. 96 ± 9. Διάμετρος x βήμα μπουλονιών (mm) Ροπή στρέψης σύσφιξης 56 Σύσφιξη συνδέσμων Χρησιμοποιήστε την απαιτούμενη ροπή στρέψης όταν σφίγγετε τους συνδέσμους του κινητήρα.3 5.1 2. Η περιοδική συντήρηση γίνεται κάθε 50. αντικατάσταση εναλλάκτη) και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν για κάθε εργασία συντήρησης που απαιτήθηκε στα μεσοδιαστήματα των περιοδικών συντηρήσεων. βεβαιωθείτε ότι έχετε τα εργαλεία που απαιτούνται για την εκτέλεση όλων των αναγκαίων εργασιών.000 ώρες λειτουργίας του κινητήρα.0 26. Τα γνήσια ανταλλακτικά συμβάλλουν στην εξασφάλιση μεγάλης διάρκειας ζωής του κινητήρα.0 140.5 9. τον τύπο της επισκευής (για παράδειγμα.1 ± 0.0 ± 3.

Δείτε Όροι για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα πρότυπα εκπομπών της EPA 57. Ακολουθούν οι όροι που πρέπει να πληρούνται για να διασφαλίσετε τη συμμόρφωση των εκπομπών.0 kPa (1. ανάλογα με το ποιος τους διενεργεί: ο χρήστης ή ο κατασκευαστής. με τα πρότυπα της EPA. εάν το όριο εισαγωγής αέρα υπερβαίνει την τιμή που αναφέρεται στις προδιαγραφές.64. Καθορίστε και τηρείτε τους κανονισμούς εκπομπών στη χώρα όπου θα χρησιμοποιείτε τον κινητήρα προκειμένου να συμμορφώνεστε με τις καθορισμένες απαιτήσεις. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τα εξής σημαντικά σημεία: • Αντικατάσταση του λαδιού κινητήρα • Αντικατάσταση του φίλτρου λαδιού του κινητήρα • Αντικατάσταση του φίλτρου καυσίμου • Καθαρισμός σιγαστήρα εισόδου (φίλτρο αέρα) Σημείωση: Οι έλεγχοι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. 4JH4AE. κατά τη λειτουργία. Απαιτήσεις EPA για ΗΠΑ και άλλες χώρες Ακολουθούν οι απαιτήσεις σύμφωνα με τους κανονισμούς της υπηρεσίας EPA.64 και να διατηρείτε αρχείο με τα αποτελέσματα. είναι απαραίτητο να ακολουθείτε τις οδηγίες της ενότητας Διαδικασίες περιοδικής συντήρησης 59 και της ενότητας Διαδικασίες περιοδικής συντήρησης . 1-D ή Αρ. Οι συνθήκες λειτουργίας πρέπει να είναι οι ακόλουθες: Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 57 .0 kPa (400 mmAq) ή χαμηλότερη • Μοντέλο 4JH4-TE και 4JH4-HTE: Αποδεκτή τιμή αρνητικής πίεσης εισόδου: 2. Κλάση CD ή υψηλότερη • 4JH4AE: Μόνο Τύπου API.0 kPa (2. Κλάση CH-4 Φροντίστε να διενεργείτε τους ελέγχους που περιγράφονται στην ενότητα Διαδικασίες περιοδικής συντήρησης .ΠΕΡΙΟΔΙΚΉ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ EPA Για τη διατήρηση της βέλτιστης απόδοσης του κινητήρα και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς της EPA σχετικά με κινητήρες. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το στοιχείο φίλτρου αέρα. • Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -20˚ έως +40˚C (-4˚ έως +104˚F) • Σχετική υγρασία: 80% ή χαμηλότερη • Μοντέλο 3JH4E και 4JH4AE: Αποδεκτή τιμή αρνητικής πίεσης εισόδου: 4. 4JH4-TE και 4JH4-HTE: Τύπου API. Απαιτήσεις EPA Ο κανονισμός εκπομπών της EPA ισχύει μόνο στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες που έχουν υιοθετήσει μερικώς ή πλήρως τις συγκεκριμένες απαιτήσεις της EPA. Εάν δεν πληρούνται αυτές οι απαιτήσεις. Όροι για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα πρότυπα εκπομπών της EPA Τα μοντέλα κινητήρα 3JH4E.0 kPa (200 mmAq) ή χαμηλότερη • Μοντέλο 3JH4E και 4JH4AE: Αποδεκτή τιμή επιστροφής καυσαερίων: 15. οι εκπομπές καυσαερίων δεν θα βρίσκονται εντός των ορίων που έχουν καθοριστεί από την υπηρεσία EPA. 2-D ή αντίστοιχο (ελάχιστος αριθμός κητανίων 45) Το λάδι λίπανσης θα πρέπει να είναι: • 3JH4E. 4JH-TE και 4JH4-HTE διαθέτουν πιστοποίηση από την EPA.500 mmAq) ή χαμηλότερη • Μοντέλο 4JH4-TE και 4JH4-HTE: Αποδεκτή τιμή επιστροφής καυσαερίων: 20.000 mmAq) ή χαμηλότερη Το πετρέλαιο ντίζελ θα πρέπει να είναι: • ASTM D975 Αρ.

58 Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 . Η περίοδος ισχύος της εγγύησης καθορίζεται από την ηλικία του κινητήρα ή τον αριθμό ωρών λειτουργίας.59. Η συντήρηση αυτή πρέπει να πραγματοποιείται προκειμένου να διατηρούνται οι τιμές εκπομπών του κινητήρα σας εντός των τυπικών ορίων κατά τη χρονική περίοδο ισχύος της εγγύησης.ΠΕΡΙΟΔΙΚΉ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ Έλεγχος και συντήρηση Δείτε Έλεγχος και συντήρηση των εξαρτημάτων που σχετίζονται με τα πρότυπα εκπομπών της EPA .63 για τα εξαρτήματα που σχετίζονται με τα πρότυπα εκπομπών της υπηρεσίας EPA. Οι διαδικασίες ελέγχου και συντήρησης που δεν παρατίθενται στην ενότητα Έλεγχος και συντήρηση των εξαρτημάτων που σχετίζονται με τα πρότυπα εκπομπών της EPA καλύπτονται στην ενότητα Διαδικασίες περιοδικής συντήρησης .

Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών θέτει σε κίνδυνο τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και απόδοσης του κινητήρα. το πετρέλαιο ντίζελ και το λάδι κινητήρα που χρησιμοποιούνται και είναι δύσκολο να καθοριστούν με απόλυτη ακρίβεια. Τα διαστήματα περιοδικής συντήρησης διαφέρουν ανάλογα με τη διάταξη εγκατάστασης του κινητήρα. Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 59 . Απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα της Yanmar marine της περιοχής σας για βοήθεια κατά την πραγματοποίηση των εργασιών που επισημαίνονται με ●.ΠΕΡΙΟΔΙΚΉ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΉΣ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ Η καθημερινή και η περιοδική συντήρηση είναι σημαντικές για τη διατήρηση του κινητήρα σε καλή κατάσταση λειτουργίας. μειώνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα και επηρεάζει την κάλυψη της εγγύησης για τον κινητήρα σας. ΠΡΟΣΟΧΗ! Καθορίστε ένα πρόγραμμα περιοδικής συντήρησης. Τα διαστήματα που αναφέρονται παρακάτω πρέπει να θεωρηθούν ως γενικές κατευθύνσεις. σύμφωνα με τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης διάταξης του κινητήρα και μην παραλείπετε να πραγματοποιείτε την απαιτούμενη περιοδική συντήρηση στα διαστήματα που υποδεικνύονται. τα φορτία. Ακολουθεί μια σύνοψη των εργασιών συντήρησης με τα αντίστοιχα διαστήματα περιοδικής συντήρησης.

εάν είναι απαραίτητο ○ Αποστράγγιση του νερού και του ιζήματος από το ντεπόζιτο καυσίμου Αποστράγγιση του φίλτρου καυσίμου / διαχωριστή νερού Κάθε 50 ώρες ή μία φορά το μήνα. όποια περίοδος συμπληρωθεί πρώτη ◊ Έλεγχος του χρονισμού ψεκασμού καυσίμου ● Έλεγχος της κατανομής ψεκασμού του μπεκ* ●* Έλεγχος στάθμης του λαδιού του κινητήρα Κινητήρας ○ Ρεβέρσα ○ Αντικατάσταση του λαδιού λίπανσης Κινητήρας ◊ Πρώτες 50 ◊ Ρεβέρσα ◊ Πρώτες 50 ◊ Αντικατάσταση στοιχείου φίλτρου λαδιού Κινητήρας ◊ Πρώτες 50 ◊ Ρεβέρσα (εάν υπάρχει) ◊ Πρώτες 50 ◊ Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 .ΠΕΡΙΟΔΙΚΉ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ○: Έλεγχος ή καθαρισμός ◊: Αντικατάσταση ●: Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα της Yanmar marine Σύστημα Αρ. όποια περίοδος συμπληρωθεί πρώτη ○ Αντικατάσταση στοιχείου φίλτρου καυσίμου Σύστημα λίπανσης Κάθε 500 ώρες ή μία φορά ανά δύο έτη. όποια περίοδος συμπληρωθεί πρώτη ○ Πρώτες 50 ○ 60 Κάθε 1. εξαρτήματος Διάστημα περιοδικής συντήρησης Καθημεριν ά Ολόκληρος ο κινητήρας Οπτική επιθεώρηση του εξωτερικού του κινητήρα ○ Σύστημα καυσίμου Ελέγξτε τη στάθμη καυσίμου και ανεφοδιασμός. όποια περίοδος συμπληρωθεί πρώτη Κάθε 250 ώρες ή ετησίως.000 ώρες ή μία φορά ανά τέσσερα έτη.

Δείτε Προδιαγραφές ψυκτικού κινητήρα . όποια περίοδος συμπληρωθεί πρώτη ○ Κατά τη διάρκεια της λειτου ργίας Έλεγχος ή αντικατάσταση της φτερωτής της αντλίας θαλασσινού νερού Αντικατάσταση ψυκτικού Κάθε 50 ώρες ή μία φορά το μήνα. όποια περίοδος συμπληρωθεί πρώτη ○ ○ ◊ Κάθε χρόνο. Εάν χρησιμοποιείτε ψυκτικό μεγάλης διάρκειας ζωής. όποια περίοδος συμπληρωθεί πρώτη ● Καθαρισμός στοιχείου σιγαστήρα αέρα (φίλτρο αέρα) ○ Καθαρισμός ή αντικατάσταση του γωνιακού τμήματος ανάμιξης καυσαερίων / νερού ○ Καθαρισμός του υπερσυμπιεστή* . εξαρτήματος Διάστημα περιοδικής συντήρησης Καθημεριν ά Σύστημα ψύξης Έξοδος θαλασσινού νερού Έλεγχος στάθμης ψυκτικού Κάθε 250 ώρες ή ετησίως.37.ΠΕΡΙΟΔΙΚΉ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ○: Έλεγχος ή καθαρισμός ◊: Αντικατάσταση ●: Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα της Yanmar marine Σύστημα Αρ.000 ώρες ή μία φορά ανά τέσσερα έτη. να το αντικαθιστάτε κάθε δύο χρόνια. όποια περίοδος συμπληρωθεί πρώτη Κάθε 500 ώρες ή μία φορά ανά δύο έτη.μόνο στα μοντέλα 4JH4-TE ή 4JH4HTE ● Έλεγχος συγκροτήματος διαφράγματος μόνο για τα μοντέλα 3JH4E / 4JH4E Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 ◊ ● 61 . Καθαρισμός και έλεγχος των αγωγών θαλασσινού νερού Αντικατάσταση συστήματος εισόδου αέρα και καυσαερίων Κάθε 1.

όποια περίοδος συμπληρωθεί πρώτη ○ Σύσφιξη όλων των βασικών παξιμαδιών και μπουλονιών Διάφορες εργασίες Κάθε 500 ώρες ή μία φορά ανά δύο έτη. όποια περίοδος συμπληρωθεί πρώτη Έλεγχος της στάθμης του ηλεκτρολύτη στην μπαταρία ○ Ρύθμιση της τάνυσης του τραπεζοειδούς ιμάντα του εναλλάκτη ή αντικατάσταση του τραπεζοειδούς ιμάντα ○ Πρώτες 50 Έλεγχος για διαρροή καυσίμου. όποια περίοδος συμπληρωθεί πρώτη ○ ● Πρώτες 50 ● ○ Πρώτες 50 ● ● Πρώτες 50 ● Αντικατάσταση κάθε 2 χρόνια ή κάθε 2. Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 . όποια περίοδος συμπληρωθεί πρώτη ○ Έλεγχος των συνδέσμων των καλωδιώσεων Κεφαλή και σώμα κυλίνδρων κινητήρα Κάθε 250 ώρες ή ετησίως.000 ώρες ή μία φορά ανά τέσσερα έτη.ΠΕΡΙΟΔΙΚΉ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ○: Έλεγχος ή καθαρισμός ◊: Αντικατάσταση ●: Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα της Yanmar marine Σύστημα Αρ. λαδιού κινητήρα και ψυκτικού κινητήρα Ρύθμιση της ευθυγράμμισης του άξονα της προπέλας Αντικατάσταση των επενδεδυμένων με ελαστικό σωλήνων (καύσιμο και νερό) 62 ○ ◊ ○ Μετά την εκκίνηση ● Ρύθμιση διακένου βαλβίδας εισαγωγής / εξάτμισης Έλεγχος λειτουργίας καλωδίου ελέγχου εξ΄αποστάσεως Κάθε 1.000 ώρες. εξαρτήματος Διάστημα περιοδικής συντήρησης Καθημεριν ά Ηλεκτρικό σύστημα Έλεγχος των ηχητικών προειδοποιητικών ενδείξεων Κάθε 50 ώρες ή μία φορά το μήνα. όποια από τις δυο περιόδους συμπληρωθεί πρώτη.

Σημείωση: Οι συγκεκριμένες διαδικασίες θεωρούνται ως κανονική συντήρηση και εκτελούνται με δαπάνη του ιδιοκτήτη. ανατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος και συντήρηση των εξαρτημάτων που σχετίζονται με τα πρότυπα εκπομπών της EPA .63.500 ώρες Έλεγχος του ακροφυσίου ψεκασμού καυσίμου και της κατανομής ψεκασμού 3. Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 63 .ΠΕΡΙΟΔΙΚΉ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ * Για τις απαιτήσεις EPA. Έλεγχος και συντήρηση των εξαρτημάτων που σχετίζονται με τα πρότυπα εκπομπών της EPA Εξαρτήματα Χρονικό διάστημα Καθαρισμός ακροφυσίου ψεκασμού καυσίμου 1.000 ώρες Έλεγχος της ρύθμισης της αντλίας ψεκασμού καυσίμου Έλεγχος της ρύθμισης υπερσυμπιεστή (εάν υπάρχει) Σημείωση: Οι εργασίες ελέγχου και συντήρησης που αναγράφονται παραπάνω πρέπει να πραγματοποιούνται από τον αντιπρόσωπο ή το διανομέα Yanmar της περιοχής σας.

Πριν αφαιρέσετε το καπάκι του λαδιού. Αλλαγή του λαδιού του κινητήρα και αντικατάσταση του φίλτρου λαδιού του κινητήρα Το λάδι κινητήρα σε έναν καινούριο κινητήρα ρυπαίνεται από την αρχική προσαρμογή (στρώσιμο) των εσωτερικών εξαρτημάτων. (4) 3. 1. καθαρίστε προσεκτικά τον δείκτη (βέργα) λαδιού και τη γύρω περιοχή. Είναι εξαιρετικά σημαντικό η πρώτη αλλαγή λαδιού να γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα. 0004542 Ειкόνα 1 Σημείωση: Απεικόνιση προαιρετικού ντεπόζιτου καυσίμου. Για ευκολότερη αποστράγγιση. αφαιρέστε την τάπα πλήρωσης λαδιού κινητήρα. • Ρύθμιση διακένου βαλβίδας εισαγωγής / εξάτμισης • Έλεγχος και ρύθμιση του καλωδίου ελέγχου εξ' αποστάσεως • Ρύθμιση ευθυγράμμισης του άξονα της προπέλας Αποστράγγιση του ντεπόζιτου καυσίμου 2. Στρέψτε το κλειδί του κινητήρα στη θέση OFF.ΠΕΡΙΟΔΙΚΉ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΉΣ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ Μετά τις πρώτες 50 ώρες λειτουργίας Πραγματοποιήστε την παρακάτω συντήρηση μετά τις πρώτες 50 ώρες λειτουργίας. Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 . Γυρίστε το φίλτρο λαδιού κινητήρα (Σχήμα 2) αριστερόστροφα χρησιμοποιώντας ένα κλειδί. (2)) για τη συλλογή του καυσίμου. 1. Συνδέστε την αντλία αποστράγγισης λαδιού (εάν υπάρχει) και αντλήστε το λάδι. φροντίστε να βρίσκεστε σε ασφαλή απόσταση από το καυτό λάδι του κινητήρα για να μη ζεματιστείτε. ενώ ο κινητήρας είναι ακόμη ζεστός. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Εάν πρέπει να αποστραγγίσετε το λάδι του κινητήρα ενώ η θερμοκρασία του κινητήρα είναι ακόμη υψηλή. (3) (1) (2) Ανοίξτε το ρουμπινέτο αποστράγγισης και αποστραγγίστε το νερό και το ίζημα. • Αποστράγγιση του ντεπόζιτου καυσίμου • Αλλαγή του λαδιού του κινητήρα και αντικατάσταση του φίλτρου λαδιού του κινητήρα • Αλλαγή του λαδιού της ρεβέρσας και αντικατάσταση του φίλτρου του λαδιού της ρεβέρσας (εάν υπάρχει) • Ρύθμιση της τάνυσης του τραπεζοειδούς ιμάντα του εναλλάκτη. 64 Τοποθετήστε μια λεκάνη κάτω από το ρουμπινέτο αποστράγγισης (Σχήμα 1. Αφαιρέστε το δείκτη (βέργα) λαδιού. Ο πραγματικός εξοπλισμός μπορεί να διαφέρει. 2. Κλείστε το ρουμπινέτο αποστράγγισης αφού καθαρίσετε το καύσιμο και δεν περιέχει φυσαλίδες αέρα. Να φοράτε ΠΑΝΤΑ προστατευτικά γυαλιά. Η αποστράγγιση του λαδιού κινητήρα είναι ευκολότερη και πιο αποτελεσματική μετά τη λειτουργία του κινητήρα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Φροντίστε να μην περάσουν ξένα σωματίδια και ρύποι στο λάδι του κινητήρα.

Αφαιρέστε το φίλτρο λαδιού κινητήρα. Γυρίστε το φίλτρο κατά 3/4 ακόμη χρησιμοποιώντας ένα σωληνωτό κλειδί.ΠΕΡΙΟΔΙΚΉ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ 4. ΠΟΤΕ μην γεμίζετε υπερβολικά με λάδι κινητήρα. Τοποθετήστε το πλαϊνό κάλυμμα (Σχήμα 3. Προσθέστε λάδι εάν η στάθμη είναι πολύ χαμηλή. 2. Κρατήστε το φίλτρο στη θέση του με το σπειροειδές ελατήριο (Σχήμα 3. Ρεβέρσα KMH4A: Πλύνετε το φίλτρο λαδιού ρεβέρσας: a. (5)) και. 6. Καθαρίστε καλά με κηροζίνη ή καθαρό πετρέλαιο ντίζελ. Αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις λιπαντικές ιδιότητες του λαδιού κινητήρα. Θέστε τον κινητήρα δοκιμαστικά σε λειτουργία και ελέγξτε για διαρροές λαδιού. Περίπου 10 λεπτά μετά το σβήσιμο του κινητήρα. b. Θέστε τον κινητήρα δοκιμαστικά σε λειτουργία και ελέγξτε για διαρροές λαδιού. 65 . 8. Γεμίστε με νέο λάδι κινητήρα. Σημείωση: Απεικόνιση του κινητήρα 4JH4-TE / 4JH4-HTE με ρεβέρσα. 9. αφαιρέστε το δείκτη (βέργα) λαδιού και ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού. Σφίξτε έως 20 . (3)) και εισάγετέ το στη θήκη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΟΤΕ μην αναμιγνύετε διαφορετικούς τύπους λαδιού κινητήρα.35. c.35.-lb). αφαιρέστε το φίλτρο (Σχήμα 3. Περίπου 10 λεπτά μετά το σβήσιμο του κινητήρα. Αποστραγγίστε το λάδι ρεβέρσας. την υπερβολική επιτάχυνση του κινητήρα ή εσωτερική βλάβη. αφαιρέστε το δείκτη (βέργα) λαδιού και ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού.212 in. Προσθέστε λάδι εάν η στάθμη είναι πολύ χαμηλή. Εγκαταστήστε ένα νέο στοιχείο φίλτρου και σφίξτε το με το χέρι μέχρι το στεγανοποιητικό να αγγίξει το περίβλημα. (4)) στο πλαϊνό κάλυμμα. d. Η πλήρωση του κινητήρα με υπερβολικά μεγάλη ποσότητα λαδιού ενδέχεται να προκαλέσει την έξοδο λευκού καπνού από την εξάτμιση. Τοποθετήστε ένα νέο δακτύλιο κυκλικής διατομής (Σχήμα 3. (5)) και σφίξτε τα πλαϊνά μπουλόνια. 5.24 N·m (177 . Αλλάξτε το φίλτρο λαδιού ρεβέρσας (εάν υπάρχει) και αντικαταστήστε το λάδι ρεβέρσας (1) (2) (5) (3) (4) 0004495 0004508 Ειкόνα 2 Ειкόνα 3 Σημείωση: Απεικόνιση 4JH4-TE. 1. Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 Αφαιρέστε το καπάκι από τη θυρίδα πλήρωσης και εγκαταστήστε μια αντλία αποστράγγισης λαδιού. 4. Γεμίστε τη ρεβέρσα με καθαρό λάδι ρεβέρσας. 5. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας της ρεβέρσας ή του sail drive για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία. Δείτε Προσθήκη λαδιού κινητήρα . 7. στη συνέχεια. Αφαιρέστε το πλαϊνό κάλυμμα (Σχήμα 3. (2)). 3. Δείτε Προδιαγραφές λαδιού ρεβέρσας .

(1)) με το δάχτυλο σας. 3. 2. χαμηλή απόδοση και βλάβη του κινητήρα. ξεσφίξτε την τροχαλία για τραπεζοειδή ιμάντα της αντλίας του ψυκτικού για να αφαιρέσετε τον τραπεζοειδή ιμάντα. Ξεσφίξτε το μπουλόνι του εναλλάκτη και μετακινήστε τον εναλλάκτη για να ρυθμίσετε την τάνυση του τραπεζοειδούς ιμάντα. στη συνέχεια. Η παρουσία λαδιού στον ιμάντα προκαλεί ολίσθηση και τέντωμα.). Σημείωση: Μην ρυθμίζετε ποτέ το μπουλόνι αναστολέα υψηλής ταχύτητας του ρυθμιστή. Σημείωση: Εάν πρόκειται να αντικαταστήσετε τον τραπεζοειδή ιμάντα. (6) 1. Εάν ο ιμάντας έχει σωστή τάνυση.10 mm (περίπου 3/8 in. 4.ΠΕΡΙΟΔΙΚΉ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ Έλεγχος και ρύθμιση της τάνυσης του τραπεζοειδούς ιμάντα του εναλλάκτη Έλεγχος και ρύθμιση των καλωδίων ελέγχου εξ' αποστάσεως ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Φροντίστε να μην σας πέσει ΠΟΤΕ λάδι στον(ους) ιμάντα(ες). Απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα της Yanmar marine της περιοχής σας για τη ρύθμιση του διάκενου της βαλβίδας εισαγωγής / εξάτμισης. 66 Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 . Ελέγξτε τον ιμάντα πιέζοντας στο μέσον του ιμάντα (Σχήμα 4. Θα ακυρωθεί η εγγύηση του κινητήρα. πρέπει να εκτραπεί κατά 8 . Τοποθετήστε το κάλυμμα ιμάντα. Λανθασμένη ρύθμιση θα προκαλέσει τη λειτουργία του κινητήρα με υψηλό επίπεδο θορύβου. (1) 3JH4E / 4JH4AE (2) 0004509 Ειкόνα 4 (1) (4) Σημείωση: Απεικόνιση 4JH4-TE. Ρύθμιση καλωδίου ελέγχου εξ΄αποστάσεως κινητήρα Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός ελέγχου στο πλάι του κινητήρα μετακινείται στη θέση αναστολής υψηλής ταχύτητας και στη θέση αναστολής χαμηλής ταχύτητας όταν ο μοχλός ελέγχου εξ΄αποστάσεως μετακινείται στη θέση HIGH (Υψηλή) και. (3) 0003625 Ειкόνα 5 1– 2– 3– 4– 5– 6– Καλώδιο Αντλία ψεκασμού καυσίμου Βίδα ρύθμισης Αναστολέας χαμηλής ταχύτητας Μοχλός ελέγχου Αναστολέας υψηλής ταχύτητας Επιθεώρηση και ρύθμιση του διάκενου βαλβίδας εισαγωγής / εξάτμισης Η σωστή ρύθμιση είναι απαραίτητη για τη διατήρηση του σωστού χρονισμού για το άνοιγμα και το κλείσιμο των βαλβίδων. (5) Αφαιρέστε το κάλυμμα ιμάντα. στη θέση LOW (Χαμηλή). Αντικαταστήστε τον ιμάντα εάν υποστεί φθορά.

με τη βίδα ρύθμισης στο μοχλό ελέγχου εξ΄αποστάσεως (Σχήμα 5. τοποθετήστε στην επιθυμητή θέση και. (6)) ή (Σχήμα 6. Για να ρυθμίσετε. (2)) μετακινείται στη σωστή θέση όταν η λαβή ελέγχου εξ΄αποστάσεως είναι στις θέσεις NEUTRAL. Ρυθμίστε πρώτα τον αναστολέα υψηλής ταχύτητας στη θέση (Σχήμα 5. (3)) ή (Σχήμα 6. (5)). (1)) (Σχήμα 8.ΠΕΡΙΟΔΙΚΉ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ 4JH4-TE / 4JH4-HTE (6) 4JH4-TE / 4JH4-HTE (4) (3) (5) 6 (3) 0004496 (1) (2) (2) Ειкόνα 6 1– 2– 3– 4– 5– 6– Καλώδιο Αντλία ψεκασμού καυσίμου Εξάρτημα καλωδίου Αναστολέας χαμηλής ταχύτητας Μοχλός ελέγχου Αναστολέας υψηλής ταχύτητας 1. (6)). ξεσφίξτε τη βίδα ρύθμισης ή το εξάρτημα καλωδίου (Σχήμα 5. (5)) ή (Σχήμα 6. FORWARD και REVERSE. Χρησιμοποιείτε τη θέση NEUTRAL ως την τυπική θέση για ρύθμιση. Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός ελέγχου εξ΄αποστάσεως (Σχήμα 7. (2)) (Σχήμα 8. Ρύθμιση καλωδίου ελέγχου εξ΄αποστάσεως συμπλέκτη 3JH4E / 4JH4AE (3) (1) (2) 0004562 Ειкόνα 7 Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 67 . 2. (4)) ή (Σχήμα 6. στη συνέχεια. (1)). (1) 0004563 Ειкόνα 8 1. ρυθμίστε τον αναστολέα χαμηλής ταχύτητας (Σχήμα 5. Για να ρυθμίσετε. ξεσφίξτε και ξανασφίξτε το εξάρτημα καλωδίου (Σχήμα 7. (4)). 2. (3)) για το καλώδιο ελέγχου εξ΄αποστάσεως που βρίσκεται στο πλάι του κινητήρα και ρυθμίστε.

(3) (4) 0004498 Ειкόνα 9 1 – Εξάρτημα καλωδίου 2 – Μοχλός συστήματος αργής κίνησης (Trolling) 3 – Χαμηλή ταχύτητα (Trolling) 4 – Υψηλή ταχύτητα 5 – Ξεσφίξτε 6 – Σφίξτε 7 – Κανονική λειτουργία (Υψηλή ταχύτητα) 8 – Σύστημα αργής κίνησης (Trolling) (Χαμηλή ταχύτητα) Σημείωση: Απεικόνιση ρεβέρσας KMH4A. επαναρύθμιση της ευθυγράμμισης. (4)) όταν η λαβή ελέγχου εξ΄αποστάσεως συστήματος αργής κίνησης βρίσκεται στη θέση HIGH (Σχήμα 9. Ρύθμιση ευθυγράμμισης του άξονα της προπέλας Κατά τη λειτουργία του κινητήρα για πρώτη φορά. (7)). Για να ρυθμίσετε. (2)) βρίσκεται στη θέση υψηλής ταχύτητας (Σχήμα 9. (8)). Μετά τις πρώτες 50 ώρες λειτουργίας. 2. (1)) και ρυθμίστε τη θέση του καλωδίου. ξεσφίξτε τη βίδα ρύθμισης του εξαρτήματος καλωδίου (Σχήμα 9. (3)) όταν η λαβή ελέγχου εξ΄αποστάσεως συστήματος αργής κίνησης βρίσκεται στη θέση LOW (Σχήμα 9. Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 . με πιθανή απώλεια της ευθυγράμμισης στο κέντρο μεταξύ του κινητήρα και του άξονα της προπέλας. Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός συστήματος αργής ταχύτητας βρίσκεται στη θέση αργής ταχύτητας (Σχήμα 9. 68 Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός συστήματος αργής κίνησης (Σχήμα 9.Εάν υπάρχει (8) (7) (6) (1) (5) (2) 3. εάν χρειάζεται. Απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα της Yanmar marine της περιοχής σας. πρέπει να γίνει έλεγχος και. οι εύκαμπτες βάσεις του κινητήρα συμπιέζονται λίγο. 1. Αυτό θεωρείται τυπική συντήρηση και απαιτούνται ειδικές γνώσεις και τεχνικές για την πραγματοποίηση της ρύθμισης.ΠΕΡΙΟΔΙΚΉ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ Ρύθμιση της λαβής ελέγχου εξ΄αποστάσεως συστήματος αργής κίνησης (Trolling) .

3φορές τη βίδα εκκένωσης αέρα του φίλτρου καυσίμου. (4)) που βρίσκεται στο κάτω μέρος του φίλτρου καυσίμου / διαχωριστή νερού και εκκενώστε το νερό και τους ρύπους που ενδέχεται να έχουν συγκεντρωθεί. (2)). (1)) του διαχωριστή νερού και αδειάστε το νερό ή το ίζημα που έχει συγκεντρωθεί στο εσωτερικό. • Φίλτρο καυσίμου / Διαχωριστής νερού • Έλεγχος στάθμης ηλεκτρολύτη μπαταρίας Μην ξεχάσετε να πραγματοποιήσετε εξαέρωση του συστήματος καυσίμου. 3. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν η στάθμη καυσίμου είναι χαμηλότερη από τη θέση του διαχωριστή καυσίμου / νερού. (6)) στην τάπα αποστράγγισης (Σχήμα 11. Ξεσφίξτε την τάπα αποστράγγισης (Σχήμα 11. Μοντέλο 4JH4-TE και 4JH4-HTE (5) Αποστράγγιση φίλτρου καυσίμου / διαχωριστή νερού (1) 3JH4E και 4JH4AE (Σύνδεση στο κήτος του σκάφους) (2) (2) (3) (4) (6) 0004565 Ειкόνα 11 Σημείωση: Απεικόνιση 4JH4-TE. Συνδέστε ένα σωλήνα (Σχήμα 11. (1) 0004564 Ειкόνα 10 1. αποστραγγίστε και το ντεπόζιτο καυσίμου. Μετά την ολοκλήρωση της αποστράγγισης. Δείτε Εκκένωση του αέρα από το σύστημα καυσίμου . να εκτελείτε τις παρακάτω διαδικασίες κάθε 50 ώρες. Ξεσφίξτε την τάπα αποστράγγισης (Σχήμα 10. 4. Δείτε Αποστράγγιση του ντεπόζιτου καυσίμου . Κλείστε το ρουμπινέτο καυσίμου του ντεπόζιτου καυσίμου. σφίξτε τη βίδα εξαέρωσης (Σχήμα 10. 2. Εάν δεν βγαίνει νερό ή καύσιμο κατά την αποστράγγιση του φίλτρου καυσίμου / διαχωριστή νερού. (4)). 1.ΠΕΡΙΟΔΙΚΉ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ 4. Σφίξτε την τάπα αποστράγγισης.32. 5. Κάθε 50 ώρες λειτουργίας Αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες συντήρησης των πρώτων 50 ωρών. 3. το οποίο έχει τοποθετηθεί στο κατώτερο τμήμα του φίλτρου καυσίμου / διαχωριστή νερού για να προστατεύεται ο διακόπτης ηχητικής προειδοποίησης νερού. ξεσφίξτε 2 . Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 Βεβαιωθείτε πως το ρουμπινέτο καυσίμου του ντεπόζιτου καυσίμου είναι κλειστό.64. Σημείωση: Εάν υπάρχει μεγάλη ποσότητα νερού και ιζήματος στο φίλτρο καυσίμου / διαχωριστή νερού. 69 . Ξεσφίξτε το σφιγκτήρα σωλήνα και αφαιρέστε το πυρίμαχο κάλυμμα. 2.

Σε περίπτωση που υγρό μπαταρίας έλθει σε επαφή με τα μάτια ή/και το δέρμα. Δείτε Εκκένωση του αέρα από το σύστημα καυσίμου . Εάν η στάθμη βρίσκεται χαμηλότερα από την ελάχιστη στάθμη πλήρωσης (Σχήμα 12. ξεπλύνετε αμέσως την περιοχή όπου χύθηκε το υγρό με άφθονο καθαρό νερό και αναζητήστε άμεση ιατρική περίθαλψη. (1)). Γυρίστε τον κύριο διακόπτη της μπαταρίας στη θέση OFF (εάν υπάρχει) ή αποσυνδέστε το αρνητικό (-) καλώδιο της μπαταρίας. Εκκενώστε τον αέρα από το σύστημα καυσίμου. 70 UPPER LEVEL LOWER LEVEL (3) (1) 0004566 Ειкόνα 12 Σημείωση: Το μέγιστο όριο πλήρωσης είναι περίπου 10 . ΠΟΤΕ μην επιτρέπετε να έλθει σε επαφή το υγρό μπαταρίας με ρουχισμό.15 mm (3/8 . 7. Θα προκληθεί βλάβη στο ηλεκτρικό σύστημα. Αφαιρέστε τα πώματα και ελέγξτε τη στάθμη ηλεκτρολύτη σε όλες τις κυψέλες. 8.) πάνω από τις πλάκες. 4. το δέρμα ή τα μάτια. (2)) (πωλείται στα σουπερμάρκετ) μέχρι το ανώτατο όριο (Σχήμα 12. 3. Μπορούν να προκληθούν σοβαρά εγκαύματα. Τοποθετήστε το πυρίμαχο κάλυμμα και σφίξτε το σφικτήρα του σωλήνα. Σε αυτές τις συνθήκες. 2. επιθεωρήστε τη μπαταρία νωρίτερα από το διάστημα που καθορίζεται. (3)) της μπαταρίας.9/16 in. Αφαιρέστε το σωλήνα αποστράγγισης. Σημείωση: Το υγρό μπαταρίας εξατμίζεται σε υψηλές θερμοκρασίες. (2) Έλεγχος της στάθμης του ηλεκτρολύτη στην μπαταρία (μόνο για μπαταρίες με δυνατότητα επισκευής) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Οι μπαταρίες περιέχουν θειικό οξύ.32. 1. ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Μην χρησιμοποιείτε την μπαταρία με ανεπαρκή ποσότητα ηλεκτρολύτη διότι θα καταστραφεί.ΠΕΡΙΟΔΙΚΉ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ 6. Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 . ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΟΤΕ μην προσπαθείτε να αφαιρέσετε τα καλύμματα ή να γεμίσετε μια μπαταρία που δεν χρειάζεται συντήρηση. Φοράτε ΠΑΝΤΑ προστατευτικά γυαλιά και προστατευτικά ενδύματα κατά τη συντήρηση της μπαταρίας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΟΤΕ μην κλείνετε το διακόπτη της μπαταρίας (εάν υπάρχει) και μη βραχυκυκλώνετε τα καλώδια της μπαταρίας κατά τη λειτουργία του κινητήρα. γεμίστε με αποσταγμένο νερό (Σχήμα 12.

Εκκενώστε τον αέρα από το σύστημα καυσίμου. 6. Κλείστε το ρουμπινέτο καυσίμου του ντεπόζιτου καυσίμου.ΠΕΡΙΟΔΙΚΉ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ Κάθε 250 ώρες λειτουργίας Η ακόλουθη συντήρηση πρέπει να εκτελείται κάθε 250 ώρες ή μετά από ένα χρόνο λειτουργίας. (1)) με κλειδί φίλτρου. Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί φίλτρου και σφίξτε έως 20 .17. Απορρίψτε κατάλληλα τα απόβλητα. Σκουπίστε αμέσως το καύσιμο που έχει χυθεί. Τοποθετήστε το φίλτρο και σφίξτε το με το χέρι. • Αποστράγγιση του ντεπόζιτου καυσίμου • Αντικατάσταση του στοιχείου του φίλτρου καυσίμου • Αλλαγή του λαδιού του κινητήρα και αντικατάσταση του φίλτρου λαδιού του κινητήρα • Αλλαγή του λαδιού της ρεβέρσας και αντικατάσταση του στοιχείου φίλτρου του λαδιού της ρεβέρσας (εάν υπάρχει) • Έλεγχος ή αντικατάσταση της φτερωτής θαλασσινού νερού • Αλλαγή του ψυκτικού υγρού • Καθαρισμός στοιχείου σιγαστήρα αέρα (φίλτρο αέρα) • Καθαρισμός γωνιακού τμήματος ανάμιξης καυσαερίων / νερού • Καθαρισμός υπερσυμπιεστή (εάν υπάρχει) • Ρύθμιση της τάνυσης του τραπεζοειδούς ιμάντα του εναλλάκτη • Έλεγχος των συνδέσμων των καλωδιώσεων • Σύσφιξη όλων των βασικών παξιμαδιών και μπουλονιών Αντικατάσταση του στοιχείου του φίλτρου καυσίμου 3JH4E / 4JH4AE (1) 0003627 Ειкόνα 13 1.7 ft-lb). Σημείωση: Κατά την αφαίρεση του φίλτρου καυσίμου. Εφαρμόστε ένα λεπτό στρώμα καθαρού πετρελαίου ντίζελ στην επιφάνεια στεγανοποίησης της φλάντζας φίλτρου. 2. 5. 4.32.24 N·m (14. Δείτε Εκκένωση του αέρα από το σύστημα καυσίμου . Αφαιρέστε το φίλτρο τύπου κασέτας (Σχήμα 13. 71 . ανάλογα με το ποια από τις δύο περιόδους θα συμπληρωθεί πρώτη. Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 Εξάρτημα Αρ. εξαρτήματος Φίλτρο καυσίμου 3JH4E 129470-55703 Φίλτρο καυσίμου 4JH4AE 119802–55801 Τοποθετήστε το καινούργιο φίλτρο και σφίξτε το με το χέρι. κρατήστε το φίλτρο καυσίμου από την κάτω πλευρά του με ένα πανί για να αποφύγετε τη διαρροή καυσίμου. 3.75 . Αποστράγγιση του ντεπόζιτου καυσίμου Δείτε Αποστράγγιση του ντεπόζιτου καυσίμου 64.

Εάν δεν εντοπιστούν φθορές κατά την επιθεώρηση του εσωτερικού της αντλίας.4 . Δείτε Εκκένωση του αέρα από το σύστημα καυσίμου . Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί φίλτρου και σφίξτε περίπου κατά τα 3/4 μιας πλήρους περιστροφής έως 11. 3. 7. (2)). Χρησιμοποιήστε ένα φακό για να επιθεωρήσετε το εσωτερικό της αντλίας θαλασσινού νερού.ΠΕΡΙΟΔΙΚΉ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ 4JH4-TE / 4JH4-HTE 9. Τοποθετήστε το νέο στοιχείο φίλτρου στο περίβλημα φίλτρου. το οποίο έχει τοποθετηθεί στο κατώτερο τμήμα του φίλτρου καυσίμου / διαχωριστή νερού για να προστατεύεται ο διακόπτης ηχητικής προειδοποίησης νερού. Τοποθετήστε το πυρίμαχο κάλυμμα και σφίξτε το σφικτήρα του σωλήνα. 5. Εξάρτημα Αρ. Αφαιρέστε το περίβλημα φίλτρου (Σχήμα 14. Ξεσφίξτε την τάπα αποστράγγισης και στραγγίξτε το καύσιμο. 12. Αποσυνδέστε τις ηλεκτρικές συνδέσεις και χρησιμοποιήστε ένα γαλλικό κλειδί για να αφαιρέσετε το διακόπτη ηχητικής προειδοποίησης. τοποθετήστε το δακτύλιο κυκλικής διατομής και το πλαϊνό κάλυμμα. Απορρίψτε κατάλληλα τα απόβλητα. Αλλαγή του λαδιού της ρεβέρσας και αντικατάσταση του στοιχείου φίλτρου του λαδιού της ρεβέρσας (εάν υπάρχει) Δείτε Αλλάξτε το φίλτρο λαδιού ρεβέρσας (εάν υπάρχει) και αντικαταστήστε το λάδι ρεβέρσας . 6.1 in. Εκκενώστε τον αέρα από το σύστημα καυσίμου. 4.138. (1)) χρησιμοποιώντας ένα κλειδί φίλτρου (Σχήμα 14. Καθαρίστε την επιφάνεια τοποθέτησης του περιβλήματος φίλτρου. απαιτείται αποσυναρμολόγηση και συντήρηση: • Τα πτερύγια της φτερωτής εμφανίζουν ρωγμές ή φθορές. 2. Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 . • Η πλάκα υποστήριξης έχει φθαρεί.-lb). 11.6 N·m (104. Εάν εντοπίσετε κάποιο από τα παρακάτω προβλήματα. Εφαρμόστε καθαρό καύσιμο στη φλάντζα του νέου φίλτρου καυσίμου Τοποθετήστε το περίβλημα φίλτρου στον κινητήρα και σφίξτε το με το χέρι μέχρι να έρθει σε επαφή η φλάντζα με την έδρα.32. 72 Κλείστε το ρουμπινέτο καυσίμου του ντεπόζιτου καυσίμου. 8. Ξεσφίξτε το σφιγκτήρα σωλήνα και αφαιρέστε το πυρίμαχο κάλυμμα. Έλεγχος ή αντικατάσταση της φτερωτής της αντλίας θαλασσινού νερού 1.65. Αλλαγή του λαδιού του κινητήρα και αντικατάσταση του φίλτρου λαδιού του κινητήρα Δείτε Αλλαγή του λαδιού του κινητήρα και αντικατάσταση του φίλτρου λαδιού του κινητήρα 64. Ξεσφίξτε τα μπουλόνια του πλαϊνού καλύμματος και αφαιρέστε το πλαϊνό κάλυμμα. 0004500 Ειкόνα 14 1. 2. Τα άκρα ή οι επιφάνειες των πτερυγίων έχουν κακή εμφάνιση ή χαρακιές. Συνδέστε ένα σωλήνα στην τάπα αποστράγγισης. 3. 10.8 .15. εξαρτήματος Φίλτρο καυσίμου 4JH4-TE / 4JH4-HTE 129574-55711 Εγκαταστήστε το διακόπτη ηχητικής προειδοποίησης στο φίλτρο καυσίμου.

5 (Σχήμα 17. 3. (A)) στη φτερωτή. Αφαιρέστε το πλαϊνό κάλυμμα της αντλίας θαλασσινού νερού. Απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα της Yanmar marine της περιοχής σας. (1) A B 0004567 Ειкόνα 17 0004510 Ειкόνα 15 Υπάρχουν δύο τύποι ειδικών εργαλείων συντήρησης για την αφαίρεση της φτερωτής: Εξολκέας A (τυπικός) Αρ. Εάν συνεχώς ρέει μεγάλη ποσότητα νερού από το σωλήνα αποστράγγισης νερού που βρίσκεται κάτω από την αντλία θαλασσινού νερού. (1)). Περιστρέψτε το γρύλο ανύψωσης (Σχήμα 16. Στρέψτε την πλευρά της φτερωτής με τις βίδες M18 στην πλευρά καλύμματος και τοποθετήστε την (Σχήμα 18). Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 0004568 Ειкόνα 18 Σημείωση: Όταν αντικαθιστάτε μια χρησιμοποιημένη φτερωτή με μια νέα.000 ώρες) ακόμη και αν δεν υπάρχει βλάβη.5 Μήκος: M10 x 40 mm 1. αντικαταστήστε τη μηχανική στεγανοποίηση. εξαρτήματος 129671-92110 (A) (B) 0004501 Ειкόνα 16 Εξολκέας A Γρύλος B M18 x 1.ΠΕΡΙΟΔΙΚΉ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ 4. η φτερωτή πρέπει να έχει σπείρωμα M18 x 1. (1) Αντικατάσταση της φτερωτής της αντλίας θαλασσινού νερού Σημείωση: Η φτερωτή πρέπει να αντικαθίσταται περιοδικά (κάθε 1. 2. Τοποθετήστε τον εξολκέα (Σχήμα 16. (B)) δεξιόστροφα για να αφαιρέσετε τη φτερωτή από το σώμα της αντλίας. κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. 73 .

αντικαθιστάτε το ψυκτικό κάθε δύο χρόνια. 129671-92100 3JH4E (1) (4) (6) (B) (A) (3) 0004502 Ειкόνα 19 A B 110 mm 140 mm Αντικατάσταση ψυκτικού υγρού Να αντικαθιστάτε το ψυκτικό υγρό κάθε χρόνο. εξαρτήματος. Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε ψυκτικό μεγάλης διάρκειας ζωής.ΠΕΡΙΟΔΙΚΉ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ Εξολκέας B (Προαιρετικός) Αρ. (5) (2) 0004556 Ειкόνα 20 1 – Δοχείο ψυκτικού (Εναλλάκτης θερμότητας) 2 – Ρουμπινέτο αποστράγγισης θαλασσινού νερού 3 – Ρουμπινέτο αποστράγγισης ψυκτικού υγρού (μόνο στο μοντέλο 3JH4E) Βρίσκεται πίσω από το κάλυμμα του τραπεζοειδή ιμάντα 4 – Αντλία ψυκτικού (για γλυκό νερό) 5 – Ρουμπινέτο αποστράγγισης στο κάλυμμα της αντλίας θαλασσινού νερού 6 – Ρουμπινέτο αποστράγγισης ψυκτικού 3JH4E (3) (1) (2) 0004557 Ειкόνα 21 1 – Σωληνοειδές διακοπής λειτουργίας 2 – Ρουμπινέτο αποστράγγισης ψυκτικού 3 – Περίβλημα σφονδύλου 74 Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 .

ΠΕΡΙΟΔΙΚΉ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ 4JH4AE 4JH4-TE (3) (1) (1) (2) (4) (4) (5) (2) (6) (3) 0004569 0004571 Ειкόνα 22 Ειкόνα 24 1 – Αντλία ψυκτικού (για γλυκό νερό) 2 – Αντλία θαλασσινού νερού 3 – Δοχείο ψυκτικού (Εναλλάκτης θερμότητας) 4 – Ρουμπινέτο αποστράγγισης ψυκτικού 5 – Ρουμπινέτο αποστράγγισης στο κάλυμμα της αντλίας θαλασσινού νερού 6 – Περίβλημα σφονδύλου 1 – Δοχείο ψυκτικού (Εναλλάκτης θερμότητας) 2 – Αντλία ψυκτικού (για γλυκό νερό) 3 – Ρουμπινέτο αποστράγγισης στο κάλυμμα της αντλίας θαλασσινού νερού 4 – Ρουμπινέτο αποστράγγισης ψυκτικού (χρησιμοποιούνται 2) 4JH4-TE 4JH4AE (3) (2) (4) (1) (2) (1) 0004572 Ειкόνα 25 0004570 Ειкόνα 23 1 – Ρουμπινέτο αποστράγγισης ψυκτικού 2 – Σωληνοειδές διακοπής λειτουργίας Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 1 – Ρουμπινέτο αποστράγγισης ψυκτικού 2 – Αντλία καυσίμου 3 – Ρουμπινέτο αποστράγγισης θαλασσινού νερού 4 – Ψυγείο ρεβέρσας 75 .

Τα καυσαέρια αναμιγνύονται με θαλασσινό νερό στο γωνιακό τμήμα ανάμιξης. (5) (3) (6) 3. 2. Γεμίστε το δοχείο ψυκτικού και το δοχείο συλλογής ψυκτικού με το κατάλληλο ψυκτικό υγρό. (2) (4) 3. Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 . Επιθεωρήστε τη φλάντζα και αντικαταστήστε την εάν απαιτείται. 0004560 Ειкόνα 26 1 – Δοχείο ψυκτικού (Εναλλάκτης θερμότητας) 2 – Αντλία ψυκτικού (για γλυκό νερό) 3 – Ρουμπινέτο αποστράγγισης στο κάλυμμα της αντλίας θαλασσινού νερού 4 – Ρουμπινέτο αποστράγγισης ψυκτικού 5 – Εναλλάκτης θερμότητας 6 – Ρουμπινέτο αποστράγγισης στο κάλυμμα της αντλίας θαλασσινού νερού Καθαρισμός του στοιχείου σιγαστήρα αέρα (Φίλτρο αέρα) 1. (1) 0004573 Ειкόνα 27 1 – Ρουμπινέτο αποστράγγισης ψυκτικού 2 – Αντλία καυσίμου 3 – Ρουμπινέτο αποστράγγισης θαλασσινού νερού 4 – Ψυγείο ρεβέρσας 76 Ανοίξτε όλα τα ρουμπινέτα αποστράγγισης ψυκτικού.37 και στην ενότητα Δείτε Έλεγχος και προσθήκη ψυκτικού 37. (3) 1. 2. 3. Αφαιρέστε το γωνιακό τμήμα ανάμιξης. 4. Κλείστε τα ρουμπινέτα αποστράγγισης. Στεγνώστε πλήρως και επανασυναρμολογήστε. Η ρεβέρσα ZF25A δεν διαθέτει ρουμπινέτο αποστράγγισης στο ψυγείο του συμπλέκτη. Απορρίψτε κατάλληλα τα απόβλητα. 1. 2. Αποσυναρμολογήστε το σιγαστήρα εισόδου (φίλτρο αέρα). Καθαρισμός υπερσυμπιεστή (εάν υπάρχει) Η παρουσία ρύπων στον υπερσυμπιεστή προκαλεί μείωση των στροφών του και πτώση της ισχύος του κινητήρα. επισκευάστε ή αντικαταστήστε το Απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα της Yanmar marine της περιοχής σας. 4. Αφήστε να αποστραγγίσουν ολοκληρωτικά. Καθαρισμός γωνιακού τμήματος ανάμιξης καυσαερίων / νερού 4JH4-HTE Το γωνιακό τμήμα ανάμιξης είναι συνδεδεμένο στον υπερσυμπιεστή.ΠΕΡΙΟΔΙΚΉ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ 4JH4-HTE (1) (4) (2) Σημείωση: Τα ρουμπινέτα αποστράγγισης ανοίγονται ενώ ο κινητήρας βρίσκεται ακόμη στο εργοστάσιο. Καθαρίστε από ρύπους και οξείδωση τους αγωγούς καυσαερίων και θαλασσινού νερού. Εάν το γωνιακό τμήμα ανάμιξης υποστεί βλάβη. Δείτε Προδιαγραφές ψυκτικού κινητήρα . Καθαρίστε το στοιχείο και το περίβλημα με ουδέτερο καθαριστικό. Αφαιρέστε το στοιχείο.

Απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα της Yanmar marine της περιοχής σας. • Αντικατάσταση γωνιακού τμήματος ανάμιξης καυσαερίων / νερού • Αντικατάσταση ελαστικών σωλήνων Αντικατάσταση γωνιακού τμήματος ανάμιξης καυσαερίων / νερού Να αντικαθιστάτε το γωνιακό τμήμα ανάμιξης με καινούργιο κάθε 500 ώρες ή κάθε 2 έτη. καθαρίστε τον υπερσυμπιεστή. Απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα της Yanmar marine της περιοχής σας. Απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα της Yanmar marine της περιοχής σας. όποια περίοδος συμπληρωθεί πρώτη. Δείτε Έλεγχος και ρύθμιση της τάνυσης του τραπεζοειδούς ιμάντα του εναλλάκτη . ακόμη και εάν δεν υπάρχει φθορά. όποια περίοδος συμπληρωθεί πρώτη. όποια περίοδος συμπληρωθεί πρώτη. Ρύθμιση της τάνυσης του τραπεζοειδούς ιμάντα του εναλλάκτη. 77 . Απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα της Yanmar marine της περιοχής σας.56 ή απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα της Yanmar marine της περιοχής σας.ΠΕΡΙΟΔΙΚΉ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ Εάν παρατηρηθεί σημαντική μείωση της ισχύος του κινητήρα (10% ή περισσότερο). Έλεγχος των συνδέσμων των καλωδιώσεων Κάθε 500 ώρες λειτουργίας Η ακόλουθη συντήρηση πρέπει να εκτελείται κάθε 500 ώρες ή μετά από δύο χρόνια λειτουργίας.000 ώρες ή 2 έτη. Αυτή η εργασία πρέπει να πραγματοποιηθεί από εκπαιδευμένο τεχνικό που έχει τα αναγκαία προσόντα. Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 Να αντικαθιστάτε τους ελαστικούς σωλήνες κάθε 2. Σύσφιξη όλων των βασικών παξιμαδιών και μπουλονιών Αντικατάσταση ελαστικών σωλήνων Δείτε Σύσφιξη συνδέσμων .66.

Διαφορετικά. • Έλεγχος χρονισμού ψεκασμού καυσίμου • Έλεγχος της κατανομής ψεκασμού του μπεκ • Αντικατάσταση της φτερωτής της αντλίας θαλασσινού νερού • Καθαρισμός και έλεγχος των αγωγών θαλασσινού νερού • Έλεγχος συγκροτήματος διαφράγματος (μόνο για τα μοντέλα 3JH4E / 4JH4AE) • Αντικατάσταση του τραπεζοειδούς ιμάντα του εναλλάκτη • Ρύθμιση διακένου βαλβίδας εισαγωγής / εξάτμισης • Έλεγχος λειτουργίας του καλωδίου ελέγχου εξ΄αποστάσεως • Ευθυγράμμιση του άξονα της προπέλας Έλεγχος χρονισμού ψεκασμού καυσίμου Καθαρισμός και έλεγχος των αγωγών θαλασσινού νερού Μετά από παρατεταμένη χρήση. σκουριά και άλλους ρύπους που μαζεύονται στους αγωγούς νερού ψύξης.ΠΕΡΙΟΔΙΚΉ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ Κάθε 1. καθαρίστε τους αγωγούς θαλασσινού νερού για να αφαιρέσετε σκουπίδια. Δείτε Έλεγχος ή αντικατάσταση της φτερωτής της αντλίας θαλασσινού νερού .000 ώρες ή μετά από τέσσερα χρόνια λειτουργίας. Έλεγχος συγκροτήματος διαφράγματος (μόνο για τα μοντέλα 3JH4E / 4JH4E) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το διάφραγμα έχει υποστεί φθορά. (1) (3) (4) (5) Έλεγχος της κατανομής ψεκασμού του μπεκ Απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα της Yanmar marine της περιοχής σας.000 ώρες λειτουργίας Η ακόλουθη συντήρηση πρέπει να εκτελείται κάθε 1. 78 (7) 0003628 Ειкόνα 28 1– 2– 3– 4– 5– 6– 7– 8– 9– Κάλυμμα διαφράγματος Ελατήριο Κεντρική πλάκα Διάφραγμα Άξονας ζυγώθρων Εκτροπέας εξαεριστήρα Πλάκα παρέκκλισης Σιγαστήρας εισόδου Σωλήνας εξαεριστήρα Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 . επηρεάζεται ο έλεγχος πίεσης του στροφαλοθαλάμου. Η υπερβολική πίεση στροφαλοθαλάμου θα προκαλέσει διαρροές στα στεγανοποιητικά και τις επιφάνειες επαφής των εξαρτημάτων. μπορεί να μειωθεί η απόδοση ψύξης. Αντικατάσταση της φτερωτής της αντλίας θαλασσινού νερού (9) (6) (8) Η φτερωτή θαλασσινού νερού πρέπει να αντικαθίσταται κάθε 1. Πρέπει να ελέγξετε τα ακόλουθα: • Εναλλάκτης θερμότητας • Τάπα πίεσης Απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα της Yanmar marine της περιοχής σας. (2) Απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα της Yanmar marine της περιοχής σας.000 ώρες ακόμη και αν δεν υπάρχει βλάβη. όποια περίοδος συμπληρωθεί πρώτη. οξείδωση.72.

Αντικατάσταση του τραπεζοειδούς ιμάντα του εναλλάκτη Δείτε Έλεγχος και ρύθμιση της τάνυσης του τραπεζοειδούς ιμάντα του εναλλάκτη . Έλεγχος λειτουργίας του καλωδίου ελέγχου εξ΄αποστάσεως Απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα της Yanmar marine της περιοχής σας.66. Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 79 . Ευθυγράμμιση του άξονα της προπέλας Απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα της Yanmar marine της περιοχής σας. Ρύθμιση διακένου βαλβίδας εισαγωγής / εξάτμισης Απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα της Yanmar marine της περιοχής σας.ΠΕΡΙΟΔΙΚΉ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ Απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα της Yanmar marine της περιοχής σας.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΉ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ Η σελίδα αυτή είναι σκόπιμα κενή 80 Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 .

ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ
ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ
Εάν παρουσιαστεί πρόβλημα, σβήστε αμέσως
τον κινητήρα. Ανατρέξτε στη στήλη
ΠΡΟΒΛΗΜΑ του πίνακα αντιμετώπισης
προβλημάτων να προσδιορίσετε το πρόβλημα.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ
Μετά την εκκίνηση του κινητήρα, ελέγξτε τα
παρακάτω στοιχεία ενώ ο κινητήρας λειτουργεί
σε χαμηλές στροφές:
Εξέρχεται επαρκής ποσότητα νερού από
την εξάτμιση ή το σωλήνα εξόδου θαλασσινού νερού;
• Εάν η ποσότητα που εξάγεται είναι μικρή,
σταματήστε αμέσως τη λειτουργία του κινητήρα. Εντοπίστε την αιτία και διορθώστε το
πρόβλημα.
Είναι κανονικό το χρώμα των καυσαερίων;
• Η συνεχής εκπομπή μαύρων καυσαερίων
αποτελεί ένδειξη υπερφόρτωσης του κινητήρα. Αυτό μειώνει τη διάρκεια ζωής του
κινητήρα και πρέπει να αποφευχθεί.
Παρατηρούνται μη φυσιολογικοί κραδασμοί ή θόρυβοι;
• Ανάλογα με τη δομή του κύτους, ο συντονισμός κινητήρα και κύτους μπορεί να παρουσιάσει απότομη αύξηση όταν ο κινητήρας
λειτουργεί εντός ορισμένου εύρους
στροφών, προκαλώντας ισχυρούς κραδασμούς. Αποφύγετε τη λειτουργία του κινητήρα σε αυτό το εύρος στροφών. Εάν ακούσετε κάποιον ασυνήθιστο θόρυβο, σβήστε
τον κινητήρα και προσπαθήστε να εντοπίσετε την αιτία.

Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4

81

ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ
Ο βομβητής προειδοποίησης ηχεί κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας.
• Εάν ακουστεί ηχητική προειδοποίηση κατά
τη διάρκεια της λειτουργίας, μειώστε αμέσως
την ταχύτητα του κινητήρα, ελέγξτε τις
λυχνίες προειδοποίησης και σταματήστε τη
λειτουργία του κινητήρα για να πραγματοποιήσετε επισκευές.
Υπάρχει διαρροή νερού, λαδιού ή
καυσίμου; Έχει χαλαρώσει κάποια
σύνδεση ή μπουλόνι;
• Να ελέγχετε καθημερινά το μηχανοστάσιο
για διαρροές και καλώδια που έχουν αποσυνδεθεί.
Υπάρχει επαρκής ποσότητα πετρελαίου
ντίζελ στο ντεπόζιτο καυσίμου;
• Να πραγματοποιείτε ανεφοδιασμό σε
καύσιμα πριν σας τελειώσουν ώστε να
αποφύγετε την εξάντληση των αποθεμάτων
σας. Εάν εξαντληθεί το καύσιμο του ντεπόζιτου, πραγματοποιήστε εξαέρωση του
συστήματος καυσίμου. Δείτε Εκκένωση του
αέρα από το σύστημα καυσίμου - 32.
Κατά τη λειτουργία του κινητήρα σε
χαμηλές στροφές για μεγάλα χρονικά
διαστήματα, επιταχύνετε τον κινητήρα μία
φορά κάθε 2 ώρες. Επιτάχυνση του κινητήρα με το συμπλέκτη στη θέση NEUTRAL:
επιταχύνετε από τη θέση χαμηλών
στροφών στη θέση υψηλών στροφών και
επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία περίπου
5 φορές. Αυτή η διαδικασία έχει ως σκοπό
τον καθαρισμό των κυλίνδρων και της
βαλβίδας ψεκασμού καυσίμου από
άνθρακα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν παραλείψετε την
επιτάχυνση του κινητήρα, το αποτέλεσμα θα
είναι μη φυσιολογικό χρώμα καυσαερίων και
μειωμένη απόδοση του κινητήρα.
Περιοδικά θα πρέπει να θέτετε σε
λειτουργία τον κινητήρα με σχεδόν τη
μέγιστη ταχύτητα, ενώ ταξιδεύετε. Με
αυτό τον τρόπο, δημιουργούνται υψηλές
θερμοκρασίες καυσαερίων, πράγμα που
συμβάλλει στον καθαρισμό των αποθέσεων σκληρού άνθρακα, στη διατήρηση
της απόδοσης του κινητήρα και στην παράταση της διάρκειας ζωής του.

82

Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4

ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ

ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ
Πρόβλημα

Πιθανή αιτία

Ανάβουν οι ενδείξεις
στον πίνακα οργάνων
και ηχεί η προειδοποίηση κατά τη
λειτουργία

Επιλέξτε αμέσως λειτουργία σε χαμηλές στροφές και ελέγξτε ποια ένδειξη έχει
ενεργοποιηθεί. Σβήστε τον κινητήρα και εξετάστε τον. Εάν δεν υποδεικνύεται
κάποια ανωμαλία και δεν παρατηρηθεί πρόβλημα στη λειτουργία, επιστρέψτε
στο λιμάνι με τις χαμηλότερες δυνατές στροφές και ζητήστε την πραγματοποίηση επισκευών.

• Εμφανίζεται η προειδοποιητική ένδειξη
χαμηλής πίεσης
λαδιού κινητήρα

Η στάθμη του λαδιού κινητήρα
είναι χαμηλή.

Ελέγξτε τη στάθμη
λαδιού κινητήρα.
Προσθέστε ή αλλάξτε
λάδι.

Δείτε Έλεγχος
του λαδιού κινητήρα - 34

Απόφραξη φίλτρου λαδιού κινητήρα.

Αντικαταστήστε το
φίλτρο του λαδιού κινητήρα. Αντικαταστήστε
το λάδι κινητήρα.

Δείτε Αλλαγή
του λαδιού του
κινητήρα και
αντικατάσταση
του φίλτρου
λαδιού του κινητήρα - 64

• Ένδειξη παρουσίας
νερού στο στεγανοποιητικό του sail drive

Κατεστραμμένο ελαστικό
στεγανοποιητικό του sail drive.

Απευθυνθείτε στον
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα
της Yanmar marine της
περιοχής σας.

-

• Εμφανίζεται η
ηχητική προειδοποιητική ένδειξη υψηλής
θερμοκρασίας
ψυκτικού

Η στάθμη του ψυκτικού / γλυκού
νερού στο δοχείο ψυκτικού είναι
χαμηλή.

Ελέγξτε τη στάθμη του
ψυκτικού και αναπληρώστε.

Δείτε Έλεγχος
και προσθήκη
ψυκτικού - 37

Ανεπαρκής ποσότητα θαλασσινού νερού με αποτέλεσμα
άνοδο της θερμοκρασίας.

Ελέγξτε το σύστημα
θαλασσινού νερού.

-

Παρουσία τύπων στο σύστημα
ψύξης.

Απευθυνθείτε στον
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα
της Yanmar marine της
περιοχής σας.

-

Ελαττωματικές
συσκευές προειδοποίησης

Αντιμετώπιση

Αναφορά

Μη θέσετε σε λειτουργία τον κινητήρα εάν δεν επισκευαστούν οι συσκευές
ηχητικής προειδοποίησης. Ενδέχεται να προκληθούν σοβαρά ατυχήματα σε
περίπτωση μη εντοπισμού προβλημάτων λόγω ελαττωματικών προειδοποιητικών λυχνιών.

Οι ενδείξεις δεν ανάβουν:
• Όταν το κλειδί είναι
γυρισμένο στη θέση
ON
• Όταν προκύπτει
κάποιο πρόβλημα
(πίεση λαδιού κ.τ.λ.)

Δεν υπάρχει τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος. Κατεστραμμένο κύκλωμα ή καμένη λυχνία.

Απευθυνθείτε στον
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα
της Yanmar marine της
περιοχής σας.

-

• Μία από τις ενδείξεις
δεν σβήνει

Ελαττωματικός διακόπτης
αισθητήρα.

Απευθυνθείτε στον
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα
της Yanmar marine της
περιοχής σας.

-

Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4

83

Εξαερώστε το σύστημα καυσίμου. Προσθέστε καύσιμα. - Αδυναμία εκκίνησης: • Η μίζα γυρίζει αλλά ο κινητήρας δεν ξεκινά Διαρροή συμπίεσης από τη βαλβίδα εισαγωγής / εξάτμισης.70 Δυσλειτουργία παραγωγής ενέργειας από τον εναλλάκτη. 84 Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 .66 Ελαττωματική μπαταρία. Απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα της Yanmar marine της περιοχής σας. - Απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα της Yanmar marine της περιοχής σας. Δείτε Έλεγχος και ρύθμιση της τάνυσης του τραπεζοειδούς ιμάντα του εναλλάκτη . Αντικαταστήστε με το συνιστώμενο καύσιμο.ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ Πρόβλημα Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση Αναφορά • Δε σβήνει η ένδειξη χαμηλής φόρτισης μπαταρίας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Ο τραπεζοειδής ιμάντας έχει χαλαρώσει ή έχει σπάσει.31 και στην ενότητα Δείτε Εκκένωση του αέρα από το σύστημα καυσίμου .71 Ακατάλληλο καύσιμο.29 Πρόβλημα ψεκασμού καυσίμου. Αντικαταστήστε το στοιχείο φίλτρου. Δείτε Αντικατάσταση του στοιχείου του φίλτρου καυσίμου . Δείτε Έλεγχος της στάθμης του ηλεκτρολύτη στην μπαταρία (μόνο για μπαταρίες με δυνατότητα επισκευής) . Δείτε Προδιαγραφές πετρελαίου ντίζελ . Ελέγξτε τη στάθμη και την ειδική βαρύτητα του υγρού μπαταρίας ή αντικαταστήστε τη μπαταρία. Δείτε Πλήρωση της δεξαμενής καυσίμου .32 Απόφραξη φίλτρου καυσίμου. Απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα της Yanmar marine της περιοχής σας. Αντικαταστήστε τον τραπεζοειδή ιμάντα ή ρυθμίστε την τάνυση. - Δεν υπάρχουν καύσιμα.

Σφίξτε τα καλώδια της μπαταρίας.ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ Πρόβλημα Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση • Η μίζα δε γυρίζει ή γυρίζει αργά (ο κινητήρας μπορεί να κινηθεί μη αυτόματα) Εσφαλμένη θέση συμπλέκτη.70 Μη λειτουργία των επαφών των ακροδεκτών καλωδίου. Απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα της Yanmar marine της περιοχής σας. - Ανεπαρκής φόρτιση μπαταρίας. Απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα της Yanmar marine της περιοχής σας. - Έλλειψη ισχύος λόγω εμπλοκής του βοηθητικού συστήματος μετάδοσης κίνησης. Ελέγξτε τη στάθμη υγρού. Αφαιρέστε τη διάβρωση από τους ακροδέκτες. Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 Αναφορά - 85 . - • Ο κινητήρας δεν μπορεί να κινηθεί με το χέρι Μάγκωμα εσωτερικών εξαρτημάτων. Απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα της Yanmar marine της περιοχής σας. Αλλάξτε σε NEUTRAL (Νεκρά) και ξεκινήστε. - Ελαττωματικός διακόπτης μίζας. Επαναφορτίστε. - Ελαττωματική διάταξη διακόπτη ασφάλειας. Αλλάξτε το υγρό. Απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα της Yanmar marine της περιοχής σας. Δείτε Έλεγχος της στάθμης του ηλεκτρολύτη στην μπαταρία (μόνο για μπαταρίες με δυνατότητα επισκευής) .

Δείτε Προδιαγραφές πετρελαίου ντίζελ . Απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα της Yanmar marine της περιοχής σας.ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ Πρόβλημα Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση Αναφορά Μη κανονικό χρώμα καυσαερίων: • Μαύρος καπνός Αύξηση φορτίου. - • Λευκός καπνός Ακατάλληλο καύσιμο.29 • Ελαττωματικός ψεκασμός του μπεκ καυσίμου. Απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα της Yanmar marine της περιοχής σας.76 • Ακατάλληλο καύσιμο. Δείτε Καθαρισμός του στοιχείου σιγαστήρα αέρα (Φίλτρο αέρα) . - • Δεν λειτουργεί ο χρονισμός ψεκασμού καυσίμου. Απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα της Yanmar marine της περιοχής σας. Απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα της Yanmar marine της περιοχής σας. Αντικαταστήστε με το συνιστώμενο καύσιμο. Αντικαταστήστε με το συνιστώμενο καύσιμο. Απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα της Yanmar marine της περιοχής σας. - • Εσφαλμένο διάκενο βαλβίδας εισαγωγής / εξάτμιση ς. - • Ο κινητήρας καίει λάδι (υπερβολική κατανάλωση).29 • Ελαττωματικός ψεκασμός του μπεκ καυσίμου. Δείτε Προδιαγραφές πετρελαίου ντίζελ . Απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα της Yanmar marine της περιοχής σας. - • Ακάθαρτος σιγαστήρας εισόδου (φίλτρο αέρα). Απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα της Yanmar marine της περιοχής σας. - • Εσφαλμένη εναρμόνιση προπέλας. Καθαρίστε το στοιχείο. - 86 Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 .

• Ιστορικό συντήρησης του κινητήρα και προηγούμενα προβλήματα • Άλλους παράγοντες που συμβάλλουν στο πρόβλημα Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 87 . αριθμός ωρών λειτουργίας • Συνολικό αριθμό ωρών λειτουργίας (ελέγξτε το ωρόμετρο). μέγεθος (τόνοι) • Χρήση. σκοπός χρήσης του σκάφους.83 ή απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα της Yanmar marine της περιοχής σας. ηλικία του σκάφους • Συνθήκες λειτουργίας όταν παρουσιάζεται το πρόβλημα: • Σ. ανατρέξτε στην ενότητα Πίνακας αντιμετώπισης προβλημάτων . υλικό κύτους. Γνωστοποιήστε στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα της Yanmar marine τις ακόλουθες πληροφορίες: • Όνομα μοντέλου και αριθμό σειράς του κινητήρα σας • Μοντέλο σκάφους. όπως μεγάλο υψόμετρο ή ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος κ.λ.λ.π.ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Εάν ο κινητήρας δεν λειτουργεί κανονικά.α. κινητήρα • Χρώμα καπνού εξάτμισης • Τύπο πετρελαίου ντίζελ • Τύπο λαδιού κινητήρα • Τυχόν ασυνήθιστους θορύβους ή κραδασμούς • Το περιβάλλον λειτουργίας.

ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ Η σελίδα αυτή είναι σκόπιμα κενή 88 Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 .

Λιπάνετε τις εκτεθειμένες περιοχές και τις συνδέσεις των καλωδίων ελέγχου εξ΄ αποστάσεως και των εδράνων της λαβής ελέγχου εξ΄ αποστάσεως. του συστήματος καυσίμου και του θαλάμου καύσης από τη διάβρωση. για να αποτρέψετε την είσοδο υγρασίας ή ρύπων στον κινητήρα. 2. 3. το σωλήνα εξάτμισης. κτλ. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη στραγγίξετε το κλειστό σύστημα ψύξης εάν πρόκειται να αποθηκεύσετε τον κινητήρα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πρέπει να χρησιμοποιείτε αντιπηκτικό για την αποφυγή σχηματισμού πάγου και πρόκλησης βλάβης στα εξαρτήματα. Στεγανοποιήστε το σιγαστήρα εισόδου. απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα της Yanmar marine της περιοχής σας. 7. 1. Το αντιπηκτικό προστατεύει από τη σκουριά κατά την παρατεταμένη αποθήκευση. πρέπει να λαμβάνονται ειδικά μέτρα για την προστασία του συστήματος ψύξης. κανονικά.ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Εάν ο κινητήρας πρόκειται να μείνει εκτός λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σημείωση: Εάν ο κινητήρας πρόκειται σύντομα να υποβληθεί σε περιοδική συντήρηση. 89 . 6. Εάν παραμείνει εκτός λειτουργίας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. καθώς και του εξωτερικού μέρους από τη σκουριά. 5. Ο κινητήρας μπορεί. εκτελέστε αυτές τις διαδικασίες συντήρησης πριν αποθηκεύσετε τον κινητήρα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Στεγανοποιήστε το μηχανοστάσιο ώστε να αποτρέψετε την είσοδο βροχής ή θαλασσινού νερού. Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 Σκουπίστε τη σκόνη ή το λάδι από την εξωτερική επιφάνεια του κινητήρα. να παραμένει έως και έξι μήνες εκτός λειτουργίας. Αποστραγγίστε τελείως τη σεντίνα στο κάτω μέρος του κύτους. 4. Αποστραγγίστε το νερό από τα φίλτρα καυσίμου. Αποστραγγίστε το ντεπόζιτο καυσίμου τελείως ή γεμίστε το για να αποφύγετε τη συμπύκνωση.

9.ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 8. Φορτίζετε τη μπαταρία μία φορά το μήνα για να αντισταθμίζετε το φυσιολογικό ρυθμό αποφόρτισης της μπαταρίας. Αφαιρέστε το κλειδί από τον διακόπτη κλειδιού εκκίνησης και καλύψτε τον με το καπάκι προστασίας από την υγρασία. ΣΤΡΑΓΓΙΞΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ 3JH4E (4) (1) (6) (3) (5) (2) 0004556 Ειкόνα 1 1 – Δοχείο ψυκτικού (Εναλλάκτης θερμότητας) 2 – Ρουμπινέτο αποστράγγισης θαλασσινού νερού 3 – Ρουμπινέτο αποστράγγισης ψυκτικού (μόνο στο μοντέλο 3JH4E) 4 – Αντλία ψυκτικού (για γλυκό νερό) 5 – Ρουμπινέτο αποστράγγισης στο κάλυμμα της αντλίας θαλασσινού νερού 6 – Ρουμπινέτο αποστράγγισης ψυκτικού 90 Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 .

ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 4JH4AE 3JH4E (3) (2) (1) (1) (2) 0004570 0004557 Ειкόνα 4 Ειкόνα 2 1 – Ρουμπινέτο αποστράγγισης ψυκτικού 2 – Περίβλημα σφονδύλου 3 – Σωληνοειδές διακοπής λειτουργίας 4JH4AE (3) 1 – Ρουμπινέτο αποστράγγισης ψυκτικού 2 – Σωληνοειδές διακοπής λειτουργίας 4JH4-TE (1) (2) (4) (1) (4) (5) (3) (2) (6) 0004569 Ειкόνα 3 1 – Αντλία ψυκτικού (για γλυκό νερό) 2 – Αντλία θαλασσινού νερού 3 – Δοχείο ψυκτικού (Εναλλάκτης θερμότητας) 4 – Ρουμπινέτο αποστράγγισης ψυκτικού 5 – Ρουμπινέτο αποστράγγισης στο κάλυμμα της αντλίας θαλασσινού νερού 6 – Περίβλημα σφονδύλου Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 0004571 Ειкόνα 5 1 – Δοχείο ψυκτικού (Εναλλάκτης θερμότητας) 2 – Αντλία ψυκτικού (για γλυκό νερό) 3 – Ρουμπινέτο αποστράγγισης στο κάλυμμα της αντλίας θαλασσινού νερού 4 – Ρουμπινέτο αποστράγγισης ψυκτικού (χρησιμοποιούνται 2) 91 .

1 – Δοχείο ψυκτικού (Εναλλάκτης θερμότητας) 2 – Αντλία ψυκτικού (για γλυκό νερό) 3 – Ρουμπινέτο αποστράγγισης στο κάλυμμα της αντλίας θαλασσινού νερού 4 – Ρουμπινέτο αποστράγγισης ψυκτικού 5 – Εναλλάκτης θερμότητας 6 – Αποστράγγιση θαλασσινού νερού από τον εναλλάκτη θερμότητας 92 Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 . Η ρεβέρσα ZF25A δεν διαθέτει ρουμπινέτο αποστράγγισης στο ψυγείο του συμπλέκτη.τ. κ. αντλία θαλασσινού νερού.) όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλότερη από 0°C (32°F). ενδέχεται να παγώσει και να καταστρέψει τμήματα του ψυκτικού συστήματος (ψυγείο γλυκού νερού.ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 4JH4-TE 4JH4-HTE (2) (2) (1) (3) 0004559 Ειкόνα 6 0004561 1 – Ρουμπινέτο αποστράγγισης ψυκτικού 2 – Ρουμπινέτο αποστράγγισης θαλασσινού νερού 3 – Ψυγείο ρεβέρσας 4JH4-HTE (1) (4) (2) (3) (1) (3) (5) (6) 0004560 Ειкόνα 7 Ειкόνα 8 1 – Ρουμπινέτο αποστράγγισης ψυκτικού 2 – Ρουμπινέτο αποστράγγισης θαλασσινού νερού 3 – Ψυγείο ρεβέρσας Σημείωση: Τα ρουμπινέτα αποστράγγισης ανοίγονται ενώ ο κινητήρας βρίσκεται ακόμη στο εργοστάσιο.λ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το θαλασσινό νερό παραμείνει στο εσωτερικό του κινητήρα.

Αφαιρέστε το κάλυμμα και αποστραγγίστε το θαλασσινό νερό. Τοποθετήστε το κάλυμμα και σφίξτε τα μπουλόνια. Αφήστε να αποστραγγίσει. 2. Εάν δεν βγαίνει νερό. Ανοίξτε το ρουμπινέτο αποστράγγισης θαλασσινού νερού (μόνο στο μοντέλο 4JH4-HTE) και πραγματοποιήστε αποστράγγιση. Αφαιρέστε τα τέσσερα μπουλόνια που συνδέουν το πλαϊνό κάλυμμα της αντλίας θαλασσινού νερού. χρησιμοποιήστε μια άκαμπτη βούρτσα για να αφαιρέσετε τυχόν ξένα σωματίδια. Κλείστε τα ρουμπινέτα αποστράγγισης. 3.ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 1. Ανοίξτε το ρουμπινέτο αποστράγγισης θαλασσινού νερού του ψυγείο συμπλέκτη (εάν υπάρχει). 4. Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 93 .

ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Η σελίδα αυτή είναι σκόπιμα κενή 94 Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 .

** Εγκατάσταση - - Εύκαμπτες βάσεις Χρονισμός ψεκασμού καυσίμου FIC 13 ± 1˚ BTDC (FID 12 ± 1 ˚ BTDC) Πίεση ανοίγματος ψεκασμού καυσίμου Κύριος δυναμολήπτης Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 21.000 σ.46 in.λ. υδρόψυκτος. τετράχρονος πετρελαιοκινητήρας Σύστημα καύσης Άμεσος ψεκασμός Πλήρωση με αέρα Φυσική αναρρόφηση Αριθμός κυλίνδρων Διάμετρος κυλίνδρου x Διαδρομή εμβόλου 3 88 mm x 90 mm (3.λ.λ.3 hp μετρικοί)/ 3.) Κυβισμός 1.** Έξοδος στο στροφαλοφόρο / Στ ροφές κινητήρα 28.54 in.α.0 kW (38.* 28.λ.3 hp μετρικοί)/2. x 3.907 σ.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΑΣΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΉΡΑ Προδιαγραφές κινητήρα 3JH4E Προδιαγραφές Μοντέλο ρεβέρσας 3JH4E KM35P KM35A SD40/SD50 Bobtail (Χωρίς κιβώτιο ταχυτήτων) Χρήση Σκάφη αναψυχής Τύπος Κατακόρυφος.1 hp μετρικοί)/ 3.000 σ.20 cu in.α.000 σ.λ.7 kW (36.000 σ.642 L (100.4 kW (40.* Ισχύς διακοπής καυσίμου Έξοδος στο στροφαλοφόρο άξονα / Στροφές κινητήρα 29.α.0 hp μετρικοί)/3.4 kW (37.) Συνεχόμενη ισχύς Έξοδος στο στροφαλοφόρο άξονα / Στροφές κινητήρα 26.5 MPa Στο άκρο του σφονδύλου 95 .0 hp μετρικοί)/3.7 kW (39.6 ± 0.α.α.* 27.

5 ± 0.3 qt) 5. 1 hp μετρικός = 0.) Μέγιστη διάσταση σφονδύλου Μάζα κινητήρα χωρίς υγρά (περιλαμβανομένης της ρεβέρσας) 1.0 ± 0.8 qt).) 700 mm (27. σε ψυγεία και στο φίλτρο.5 L (4.3 L (5. Η ωφέλιμη ποσότητα λαδιού υποδεικνύει τη διαφορά μεταξύ της μέγιστης κλίμακας του δείκτη (βέργα) και της ελάχιστης κλίμακας.80 A (προαιρετικά 12 V .8 qt) Χωρητικότητα λαδιού λίπανσης (κινητήρας) με γωνία κλίσης 8˚ Γωνία κλίσης Total*** με γωνία κλίσης 0˚ 5.3 L (4.3 qt) 1.) 185 kg (408 lb) 186 kg (410 lb) Βάρος κινητήρα 213 kg: 173 kg (470 lb) (βάρος κινητήρα: 381 lb) 173 kg (467 lb) Πρότυπο ταξινόμησης: Θερμοκρασία καυσίμου.3 qt) Ηλεκτρικό Γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος Διαστάσεις κινητήρα 5.3 L (5.8 ± 0.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προδιαγραφές Μοντέλο ρεβέρσας Κατεύθυνση Στροφαλοφόρος περιστροφής άξονας Άξονας προπέλας (Πρόσω) Σύστημα ψύξης Σύστημα λίπανσης 3JH4E KM35P KM35A SD40/SD50 Bobtail (Χωρίς κιβώτιο ταχυτήτων) Αριστερόστροφα παρατηρώντας από την πρύμνη Δεξιόστροφα παρατηρώντας από την πρύμνη - - Υδρόψυξη γλυκού νερού με εναλλάκτη θερμότητας Εντελώς κλειστό σύστημα λίπανσης με πίεση Χωρητικότητα νερού ψύξης (γλυκό) Κινητήρας 4.2 in.3 qt) Ωφέλιμη**** Σύστημα εκκίνησης Μίζα Συνολικό μήκος DC 12 V . Δοχείο συλλογής ψυκτικού: 0.) Συνολικό πλάτος Συνολικό ύψος * ** *** **** 776 mm (30. 25˚C στην είσοδο αντλίας καυσίμου.2 L (1.842g/cm3 στους 15˚C.7355 kW 96 Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 .5 in.3 ± 0.3 qt) Μόνο ελαιολεκάνη 4.) 623 mm (24.6 in.6 in.3 ± 0.6 in.5 ± 0.6 in.8 x 2. Σημείωση: Πυκνότητα καυσίμου: 0.2 qt) Τύπος - D300 x 66 mm (11.0 ± 0.4 kW 12 V .1 L (1.) 539 mm (21. ISO 3046-1 Πρότυπο ταξινόμησης: Θερμοκρασία καυσίμου.8 ± 0. 40˚C στην είσοδο αντλίας καυσίμου. ISO 8665 Η “συνολική” ποσότητα λαδιού περιλαμβάνει το λάδι στην ελαιολεκάνη.60 A) 777 mm (30. Θερμοκρασία καυσίμου στην είσοδο της αντλίας ψεκασμού καυσίμου.3 L (5.8 L (0.1. στους αγωγούς.

Εκτίναξη - Σύστημα λίπανσης Χωρητικότητα λαδιού λίπανσης (Συνολική) 0.16 qt) (Ωφέλιμη) - Σύστημα ψύξης Αερόψυξη μέσω ανεμιστήρα στο σφόνδυλο - Βάρος 12 kg (26.3 qt) Long Reach (58): 2.65 L (0.λ.9 qt) SD50: 2.α.35 L (2.05 L (0.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προδιαγραφές ρεβέρσας 3JH4E Μοντέλο KM35P Τύπος KM35A SD40/SD50 (ζεύξη στο ναυπηγείο) Μηχανικός κωνικός συμπλέκτης Λόγος υποπολλαπλασιασμού (Πρόσω/Όπισθεν) 2.05 qt) 0.253 σ.7 lb) 39 kg (86.α.5 L (0.λ.59 qt) Χωρητικότητα λαδιού λίπανσης 0. Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 97 .16 2. 1246/1103 σ.α.15 L (0.69 qt) Λουτρό λαδιού SD40 (Παλαιού τύπου): 1.33/3.5 qt) 0.λ.907 σ.06 2.α.5 lb) 13 kg (28.0 lb) * Σε στροφές κινητήρα συνεχόμενης ισχύος 2.48 qt) Long Reach (100): 2.32 Στροφές προπέλας (Πρόσω / Όπισθεν) * 1231/1114 σ. 1.45 L (2.2 L (2.33/3.λ.8 L (1.

3 L (5.6 kW (53.80 A Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 .3 L (4.9 hp μετρικοί)/2.λ. υδρόψυκτος.4 kW 12 V .3 qt) Ωφέλιμη**** 1.3 L (5.64 cu in.46 in.α.3 ± 0.) 2.3 qt) 5.) Συνεχόμενη ισχύς Έξοδος στο στροφαλοφόρο άξονα / Στροφές κινητήρα 36.λ.2 L (1.000 σ.3 ± 0.6 MPa Στο άκρο του σφονδύλου Αριστερόστροφα παρατηρώντας από την πρύμνη Δεξιόστροφα παρατηρώντας από την πρύμνη Υδρόψυξη γλυκού νερού με εναλλάκτη θερμότητας Εντελώς κλειστό σύστημα λίπανσης με πίεση Κινητήρας 6.α.0 L (6.000 σ.5 qt) Τύπος Μίζα Γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος 98 - Εύκαμπτες βάσεις Χρονισμός ψεκασμού καυσίμου Χωρητικότητα λαδιού λίπανσης (κινητήρας) - Ηλεκτρικό DC 12 V .0 kW (51.190 L (133.3 L (5.7 hp μετρικοί) / στροφαλοφόρο / Στροφές 3.3 qt) 1.*** Έξοδος στο 38. τετράχρονος πετρελαιοκινητήρας Σύστημα καύσης Άμεσος ψεκασμός Πλήρωση με αέρα Φυσική αναρρόφηση Αριθμός κυλίνδρων Διάμετρος κυλίνδρου x Διαδρομή εμβόλου Κυβισμός 4 88 mm x 90 mm (3.8 ± 0.5) Πίεση ανοίγματος ψεκασμού καυσίμου Κύριος δυναμολήπτης Κατεύθυνση Στροφαλοφόρος άξονας περιστροφής Άξονας προπέλας (πρόσω) Σύστημα ψύξης Σύστημα λίπανσης Χωρητικότητα νερού ψύξης (γλυκό) Σύστημα εκκίνησης Γωνία κλίσης 19.3 qt). * Ισχύς διακοπής καυσίμου Έξοδος στο στροφαλοφόρο άξονα / Στροφές κινητήρα 39.λ. x 3. * κινητήρα Εγκατάσταση FIR 5 ± 1° BTDC (με Ισχύ διακοπής καυσίμου) FIT 18 ± 1° BTDC (με Ανύψωση εμβόλου 2.4 L (1.0 kW (48.0 ± 0.0 ± 0.6 .8 L (0.8 hp μετρικοί)/3.8 ± 0.5 ± 0.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προδιαγραφές κινητήρα 4JH4AE Μοντέλο κινητήρα Μοντέλο ρεβέρσας 4JH4AE KM35P ZF30M KM35A2 KM4A1 Χρήση Σκάφη αναψυχής Τύπος Κατακόρυφος.3 qt) Μόνο ελαιολεκάνη 4. Δοχείο συλλογής ψυκτικού: 0.8 qt) με γωνία κλίσης 8˚ με γωνία κλίσης 0˚ Total*** 5.α.5 ± 0.907 σ.54 in.3 qt) 5.20.1.

) Μέγιστη διάσταση σφονδύλου Μάζα κινητήρα χωρίς υγρά (περιλαμβανομένης της ρεβέρσας) * ** *** **** D300 x 66 mm (11. ISO 8665 Η “συνολική” ποσότητα λαδιού περιλαμβάνει το λάδι στην ελαιολεκάνη.0 in.3 in.8 x 2.) 922 mm (36. στους αγωγούς.) 213 kg (470 lb) 229 kg (505 lb) 214 kg (472 lb) 230 kg (507 lb) Πρότυπο ταξινόμησης: Θερμοκρασία καυσίμου. 1 hp μετρικός = 0.) 950 mm (37.) 864 mm (34.7355 kW Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 99 .ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μοντέλο κινητήρα 4JH4AE Μοντέλο ρεβέρσας KM35P ZF30M KM35A2 KM4A1 Διαστάσεις κινητήρα 871 mm (34. Η ωφέλιμη ποσότητα λαδιού υποδεικνύει τη διαφορά μεταξύ της μέγιστης κλίμακας του δείκτη (βέργα) και της ελάχιστης κλίμακας.6 in.6 in.) Συνολικό ύψος 625 mm (24. Θερμοκρασία καυσίμου στην είσοδο της αντλίας ψεκασμού καυσίμου. σε ψυγεία και στο φίλτρο. ISO 3046-1 Πρότυπο ταξινόμησης: Θερμοκρασία καυσίμου.) Συνολικό μήκος Συνολικό πλάτος 560 mm (22.4 in. Σημείωση: Πυκνότητα καυσίμου: 0.0 in.842g/cm3 στους 15˚C. 40˚C στην είσοδο αντλίας καυσίμου. 25˚C στην είσοδο αντλίας καυσίμου.3 in.

8 ± 0.0 ± 0.000 σ.α.190 L 133.*** Έξοδος στο στροφαλοφόρο / Στροφές κινητήρα Εγκατάσταση Εύκαμπτες βάσεις Χρονισμός ψεκασμού καυσίμου FIR 5 ± 1° BTDC (με Ισχύ διακοπής καυσίμου) FIT 18 ± 1° BTDC (με Ανύψωση εμβόλου 2.6 kW (53.5) Πίεση ανοίγματος ψεκασμού καυσίμου 19.λ.907 σ. υδρόψυκτος.0 L (6.0 kW (48.5 qt) Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 .4 L (1.α.* Ισχύς διακοπής καυσίμου Έξοδος στο στροφαλοφόρο άξονα / Στροφές κινητήρα 39.5 ± 0.8 qt) Χωρητικότητα λαδιού Γωνία κλίσης λίπανσης (κινητήρας) Total *** με γωνία κλίσης 0˚ Μόνο ελαιολεκάνη Ωφέλιμη 100 **** 5.λ.9 ιπποδύναμη)/2.46 x 3.3 qt) 1. Συνεχόμενη ισχύς Έξοδος στο στροφαλοφόρο άξονα / Στροφές κινητήρα 36.3 qt) 5. Δοχείο συλλογής ψυκτικού: 0.3 ± 0.3 qt).8 L (0.8hp)/3.3 L (5.) Κυβισμός 2.6 cu in.6 .20.54 in.6 MPa Κύριος δυναμολήπτης Κατεύθυνση περιστροφής - Στο άκρο του σφονδύλου Στροφαλοφόρος άξονας Άξονας προπέλας (Πρόσω) Σύστημα ψύξης Αριστερόστροφα παρατηρώντας από την πρύμνη Δεξιόστροφα παρατηρώντας από την πρύμνη Υδρόψυξη γλυκού νερού με εναλλάκτη θερμότητας Σύστημα λίπανσης Κλειστό σύστημα λίπανσης με πίεση Χωρητικότητα νερού ψύξης (γλυκό) Κινητήρας 6. τετράχρονος πετρελαιοκινητήρας Σύστημα καύσης Άμεσος ψεκασμός Πλήρωση με αέρα Φυσική αναρρόφηση Αριθμός κυλίνδρων 4 Διάμετρος κυλίνδρου x Διαδρομή εμβόλου 88 x 90 mm (3.3 L (5.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προδιαγραφές 4JH4AE (Συνέχεια) Μοντέλο κινητήρα 4JH4AE Μοντέλο ρεβέρσας SD50 Bobtail (Χωρίς κιβώτιο ταχυτήτων) Χρήση Σκάφη αναψυχής Τύπος Κατακόρυφος.

στους αγωγούς.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μοντέλο κινητήρα 4JH4AE Μοντέλο ρεβέρσας Σύστημα εκκίνησης SD50 Τύπος Μίζα Γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος Διαστάσεις κινητήρα Bobtail (Χωρίς κιβώτιο ταχυτήτων) Ηλεκτρικό DC 12 V .7355 kW Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 101 .) Συνολικό πλάτος 560 mm (22.3 in. 40˚C στην είσοδο αντλίας καυσίμου.6 in. σε ψυγεία και στο φίλτρο.) D300 x 66 mm (11. Θερμοκρασία καυσίμου στην είσοδο της αντλίας ψεκασμού καυσίμου. 1 hp μετρικός = 0. ISO 3046-1 Πρότυπο ταξινόμησης: Θερμοκρασία καυσίμου.0 in.8 x 2. Η ωφέλιμη ποσότητα λαδιού υποδεικνύει τη διαφορά μεταξύ της μέγιστης κλίμακας του δείκτη (βέργα) και της ελάχιστης κλίμακας. ISO 8665 Η “συνολική” ποσότητα λαδιού περιλαμβάνει το λάδι στην ελαιολεκάνη.) Συνολικό ύψος Μέγιστη διάσταση σφονδύλου 625 mm (24. Σημείωση: Πυκνότητα καυσίμου: 0.1.6 in.4 kW 12 V . 25˚C στην είσοδο αντλίας καυσίμου.842g/cm3 στους 15˚C.) Μάζα κινητήρα χωρίς υγρά (περιλαμβανομένης της Βάρος κινητήρα 241 ρεβέρσας) kg: 201 kg (531 lb) (βάρος κινητήρα: 443 lb) * ** *** **** 201 kg (443 lb) Πρότυπο ταξινόμησης: Θερμοκρασία καυσίμου.80 A Συνολικό μήκος 795 mm (31.

2 qt) Χωρητικότητα λαδιού λίπανσης (Ωφέλιμη) 0.983/ 1.5 L (0.α.α.103 σ.907 σ. 1.907 σ.64 2. Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 .20 L (0.103 σ.353/1.λ. Λάδι λίπανσης ZF30M: ATF Μοντέλο KM35A2 Τύπος KM4A1 SD50 (ζεύξη στο ναυπηγείο) Μηχανικός κωνικός συμπλέκτης Λόγος υποπολλαπλασιασμού (Πρόσω/Όπισθεν) 2.14 2.16 2.16 2.λ.05 L (0.16 qt) 0.15/2.λ.λ.63/ 2.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προδιαγραφές ρεβέρσας 4JH4AE ή sail drive Μοντέλο KM35P Τύπος ZF30M Μηχανικός κωνικός συμπλέκτης Λόγος υποπολλαπλασιασμού (Πρόσω/Όπισθεν) 2. 1.α.360/ 1.64 Στροφές προπέλας (Πρόσω / Όπισθεν) * 1.232/921 σ.106 σ.63 3.06 2.69 qt) 2. Σύστημα λίπανσης Εκτίναξη - Λουτρό λαδιού Χωρητικότητα λαδιού λίπανσης (Συνολική) 0.2 qt)** Χωρητικότητα λαδιού λίπανσης (Ωφέλιμη) 0.33/ 3. 1.α.993 σ.λ.106/ 1.70/2.47 2.5 kg (61 lb) Σύστημα ψύξης Βάρος * ** Σε στροφές κινητήρα συνεχόμενης ισχύος 2.α.α.λ.2 L (0. 1.253 σ.078/1.246/ 955 σ.λ. 1.λ.5 L (0.47/ 1.α.5 qt) 1.1 L (2.61/3.06 1. Σύστημα λίπανσης Εκτίναξη Χωρητικότητα λαδιού λίπανσης (Συνολική) 0.α.4 qt) SD50: 2.30 2.6 qt) Αερόψυξη μέσω ανεμιστήρα Ψύξη με θαλασσινό νερό - 13 kg (28 lb) 29.α.λ.103/ 955 σ.360 σ.30/ 3.114/921 σ.32 Στροφές προπέλας (Πρόσω / Όπισθεν) * 1.λ. 1.3 L (2.65 L (0.36/3.λ.α.05 qt) 0.15 L (0.λ.21 qt) SD50: 0.14/ 2. 1.α.λ.2 qt) Αερόψυξη μέσω ανεμιστήρα Ψύξη με θαλασσινό νερό 12 kg (26 lb) 27.0 kg (64 lb) 40 kg (88 lb) Σύστημα ψύξης Βάρος * 102 Σε στροφές κινητήρα συνεχόμενης ισχύος 2. 882/ 882 σ.64/ 3. 1.α.α.1 L (1.

α.λ.) ΣυνεχόΈξοδος στο μενη ισχύς στροφαλοφόρο άξονα / Στροφές κινητήρα 50.3 hp μετρικοί)/3.6 qt).* Εγκατάσταση Εύκαμπτες βάσεις Χρονισμός ψεκασμού καυσίμου Ανύψωση εμβόλου σε TDC1.74 cu in. τετράχρονος πετρελαιοκινητήρας Σύστημα καύσης Άμεσος ψεκασμός Πλήρωση με αέρα Υπερσυμπιεστής Αριθμός κυλίνδρων 4 Διάμετρος κυλίνδρου x Διαδρομή εμβόλου 84 x 90 mm (3.λ.2 kW (75. Δοχείο συλλογής ψυκτικού: 0.5 MPa Κύριος δυναμολήπτης Κατεύθυνση περιστροφής Στροφαλοφόρος άξονας Άξονας προπέλας (Πρόσω) Σύστημα ψύξης Σύστημα λίπανσης - Στο άκρο του σφονδύλου Αριστερόστροφα παρατηρώντας από την πρύμνη Δεξιόστροφα παρατηρώντας από την πρύμνη Δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα (Αμφίδρομη περιστροφή) - Υδρόψυξη γλυκού νερού με εναλλάκτη θερμότητας Εντελώς κλειστό σύστημα λίπανσης με πίεση Χωρητικότητα νερού ψύξης Κινητήρας: 7.8 qt) (γλυκό) Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 103 .200 σ.101 σ.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προδιαγραφές κινητήρα 4JH4-TE Μοντέλο κινητήρα Μοντέλο ρεβέρσας 4JH4-TE ZF30M KM4A2 KMH4A ZF25A SD50-4T Bobtail (Χωρίς κιβώτι ο ταχυτήτων) Χρήση Σκάφη αναψυχής Τύπος Κατακόρυφος.α.6 ± 0.1 hp μετρικοί)/3.2 kW (68.) Κυβισμός 1. υδρόψυκτος.995 L (121.α.* Έξοδος στο στροφαλοφόρο άξονα / Στροφές κινητήρα Έξοδος στο στροφαλοφόρο / Στροφές κινητήρα 53.0 kW (72.31 x 3.2 L (7.8 L (0.λ. * Ισχύς διακοπής καυσίμου 55.26 ± 0.200 σ.01 mm (με απελευθερωμένο WCSD) Πίεση ανοίγματος ψεκασμού καυσίμου 21.54 in.1 hp μετρικοί)/3.

017 mm (35.3 L (7.3 L κάνη (5.3 qt) Ωφέλιμη*** *** 0˚ 7˚ ή 0˚ Ανατρέ ξτε αριστερ ά 6.3 λίπανσης qt) (κινητήρας) Μόνο ελαιολε.) 903 mm 933 mm 1.3 x 2.7355 kW 104 Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 .1.9 in.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μοντέλο κινητήρα Μοντέλο ρεβέρσας 4JH4-TE ZF30M Χωρητικό.3 qt) Ανατρέ ξτε αριστερ ά DC 12 V .4 ± 0.) 782 mm (30. ISO 8665 Η “συνολική” ποσότητα λαδιού περιλαμβάνει το λάδι στην ελαιολεκάνη.3 ± 0. σε ψυγεία και στο φίλτρο.8 ± 0.) (36.60 A) 923 mm (36.3 in.3 qt) Συνολικό πλάτος Μάζα κινητήρα χωρίς υγρά (περιλαμβανομένης της ρεβέρσας) SD50-4T Ηλεκτρικό Γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος * ZF25A 2. στους αγωγούς.5 ± 0.80 A (προαιρετικά 12 V .7 ± 0.9 ± 0.) Μέγιστη διάσταση σφονδύλου ** Bobtail (Χωρίς κιβώτι ο ταχυτήτων) 6.0 ± 0.6 in.) in. Σημείωση: Πυκνότητα καυσίμου: 0.0 in.2 ± 0.) 235 kg (518 lb) 237 kg 238 kg Βάρος 249 kg 207 kg (523 lb) (525 lb) κινητήρα (βάρος κινη.3 L (6.8 in.5 qt) Σύστημα Τύπος εκκίνησης Μίζα Διαστάσεις Συνολικό κινητήρα μήκος KM4A2 KMH4A 782 mm (30.5.842g/cm3 στους 15˚C.4 kW 12 V . 1 hp μετρικός = 0.7 (40. Η ωφέλιμη ποσότητα λαδιού υποδεικνύει τη διαφορά μεταξύ της μέγιστης κλίμακας του δείκτη (βέργα) και της ελάχιστης κλίμακας.4 L (2.) 616 mm (24.) Συνολικό ύψος 659 mm (25. Θερμοκρασία καυσίμου στην είσοδο της αντλίας ψεκασμού καυσίμου.3 L λαδιού (6.Γωνία κλίσης 7˚ τητα Total** 5.(456 lb) 237 kg: τήρα: 207 kg) 173 kg (549 lb) (βάρος (523 lb) κινητήρα: 456 (βάρος lb) κινητήρα: 381 lb) Πρότυπο ταξινόμησης: Θερμοκρασία καυσίμου.6 in.8 in.3 in. 40˚C στην είσοδο αντλίας καυσίμου.) D339 x 66 mm (13.

* Ισχύς διακοπής καυσίμου 80.54 in.200 σ.31 x 3.* Εγκατάσταση Εύκαμπτες βάσεις Χρονισμός ψεκασμού καυσίμου Ανύψωση εμβόλου σε TDC1.74 cu in. υδρόψυκτος.α.26 ± 0.) ΣυνεχόΈξοδος στο μενη ισχύς στροφαλοφόρο άξονα / Στροφές κινητήρα 73.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προδιαγραφές κινητήρα 4JH4-HTE Μοντέλο κινητήρα Μοντέλο ρεβέρσας 4JH4-HTE ZF30M KM4A2 KMH4A ZF25A Bobtail (Χωρίς κιβώτιο ταχυτήτων) Χρήση Σκάφη αναψυχής Τύπος Κατακόρυφος.200 σ.6 kW (100 hp μετρικοί)/3.5 MPa Κύριος δυναμολήπτης Κατεύθυνση περιστροφής Στροφαλοφόρος άξονας Άξονας προπέλας (Πρόσω) Σύστημα ψύξης Σύστημα λίπανσης - Στο άκρο του σφονδύλου Αριστερόστροφα παρατηρώντας από την πρύμνη Δεξιόστροφα παρατηρώντας από την πρύμνη Δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα (Αμφίδρομη περιστροφή) - Υδρόψυξη γλυκού νερού με εναλλάκτη θερμότητας Εντελώς κλειστό σύστημα λίπανσης με πίεση Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 105 .λ.λ.6 ± 0.9 kW (110 hp μετρικοί)/3.) Κυβισμός 1.α.* Έξοδος στο στροφαλοφόρο άξονα / Στροφές κινητήρα Έξοδος στο στροφαλοφόρο / Στροφές κινητήρα 77.101 σ.01 mm (με απελευθερωμένο W-CSD) Πίεση ανοίγματος ψεκασμού καυσίμου 21.995 L (121.7 kW (106 hp μετρικοί)/3.λ.α. τετράχρονος πετρελαιοκινητήρας Σύστημα καύσης Άμεσος ψεκασμός Πλήρωση με αέρα Υπερσυμπιεστής Αριθμός κυλίνδρων 4 Διάμετρος κυλίνδρου x Διαδρομή εμβόλου 84 x 90 mm (3.

) (40.0 ± 0.) (36.60 A) 923 mm (36. Θερμοκρασία καυσίμου στην είσοδο της αντλίας ψεκασμού καυσίμου.2 ± 0.842g/cm3 στους 15˚C.3 in.4 kW 12 V .5 qt) Τύπος Ηλεκτρικό Μίζα Γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος Διαστάσεις Συνολικό κινητήρα μήκος DC 12 V .0 in.6 in.3 qt) Ανατρέξτ ε αριστερά 5.Γωνία κλίσης τητα Total** λαδιού λίπανσης (κινηΜόνο ελαιολετήρας) κάνη 7˚ 0˚ 7˚ ή 0˚ 5.) 245 kg (540 lb) 247 kg (545 lb) 248 kg (547 lb) 247 kg (545 lb) 217 kg (478 lb) Πρότυπο ταξινόμησης: Θερμοκρασία καυσίμου.3 L (7.8 L (0.2 L (7.3 qt) 6.3 qt) 6. στους αγωγούς.4 L (2. Δοχείο συλλογής ψυκτικού: (γλυκό) 0.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μοντέλο κινητήρα Μοντέλο ρεβέρσας 4JH4-HTE ZF30M KM4A2 KMH4A ZF25A Bobtail (Χωρίς κιβώτιο ταχυτήτων) Χωρητικότητα νερού ψύξης Κινητήρας: 7.9 in. Σημείωση: Πυκνότητα καυσίμου: 0.4 ± 0.6 in. 1 hp μετρικός = 0.7 ± 0.8 ± 0.3 ± 0.) Μέγιστη διάσταση σφονδύλου Μάζα κινητήρα χωρίς υγρά (περιλαμβανομένης της ρεβέρσας) * ** *** 903 mm 933 mm 1.8 in.3 L ( 6.6 qt).) (30.80 A (προαιρετικά 12 V .7 in. Η ωφέλιμη ποσότητα λαδιού υποδεικνύει τη διαφορά μεταξύ της μέγιστης κλίμακας του δείκτη (βέργα) και της ελάχιστης κλίμακας.017 mm 782 mm (35.3 L (5.8 qt) Χωρητικό.) D339 x 66 mm (13. ISO 8665 Η “συνολική” ποσότητα λαδιού περιλαμβάνει το λάδι στην ελαιολεκάνη.3 qt) Ανατρέξτ ε αριστερά Ωφέλιμη*** Σύστημα εκκίνησης 2.5 ± 0. 40˚C στην είσοδο αντλίας καυσίμου.3 in.3 L (6.) Συνολικό πλάτος 616 mm (24. σε ψυγεία και στο φίλτρο.9 ± 0.1.3 x 2.7355 kW 106 Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 .) Συνολικό ύψος 659 mm (25.

450 1.45 1.04/ 2.250 προπέλας / / / / 1.2 L (2.520 1.48 2.0 L (2.180/ 1.176 1.63/ 2.κωνικός υγρός υγρός δισκος.250 (σ.520/ 1.λ.04 2.5 kg (61 lb) 30 kg (66 lb) 31 kg (68 lb) - Σε στροφές κινητήρα συνεχόμενης ισχύος 2.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προδιαγραφές ρεβέρσας ή sail drive για τα μοντέλα 4JH4-TE και 4JH4-HTE Μοντέλο Γωνία προς τα κάτω ZF30M KM4A2 KMH4A ZF25A SD50-4T (ζεύξη στο ναυπηγείο) 0˚ 7˚ 8˚ 8˚ - Τύπος Μηχανικός.9 qt) 2.176 2. συμπλέσυμπλέκτης κωνικός υγρός κτης συμπλέκτης κωνικός συμπλέκτης Λόγος υποπολλαπλασιασμού (Πρόσω/Όπισθεν) 2.179 1.444 1.337 * Σύστημα λίπανσης Λάδι λίπανσης Εκτίναξη ATF Φυγοκεντρική αντλία Γραναζωτή αντλία API CD ή υψηλότερο SAE #20 ή #30 Γραναζωτή αντλία Λουτρό λαδιού ATF QuickSilver® μόνο Χωρητικότητα λαδιού λίπανσης (Συνολική) 1.45/ 1.64 2.2 qt) - 0.1 qt) 30 kg (66 lb) 42 kg (93 lb) Σύστημα ψύξης Βάρος * Ψύξη με θαλασσινό νερό 27.113 1.) 1.115 1. λικός.2 qt) 2.8 L (1.14/ 2.2 qt) 0.15/ 2.451 1.α.907 min-1 Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 107 .14 2.1 qt) 2.3 qt) Χωρητικότητα λαδιού λίπανσης (Ωφέλιμη) 0.263 / / (Πρόσω/Όπισθεν) 1.93 2.70/ 1.2 L (0.1 qt) 1.150 2.607 1.63 2.47/ 2.2 L (0.2 qt) 0.48/ 2.32 Στροφές 1.1 L (1.263/ 1.64 1. ΥδραυΜηχανικός πολύδισκος.607 1. Μηχανικός κωνικός Υδραυλικός. πολύ.2 L (0. συμπλέκτης πολύδισκος.93/ 2.47 2.0 L (2.1 L (0.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η σελίδα αυτή είναι σκόπιμα κενή 108 Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 .

ΣΧΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ Σημειογραφία Κοχλιωτή σύνδεση (Ένωση) Σύνδεση με ωτίδες Σύνδεση οπής Σύνδεση εισαγωγής Διανοιγμένη οπή Σωλήνωση ψυκτικού Σωλήνωση ψύξης με θαλασσινό νερό Σωλήνωση λαδιού λίπανσης Σωλήνωση λαδιού καυσίμου Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 109 .

ΣΧΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 3JH4E με ρεβέρσα KM35P. * * * * * * * * 0004175 Ειкόνα 1 110 Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 . KM35A.

ΣΧΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 3JH4E με Sail Drive SD50 (SD40) * * * * * * * * 0004176 Ειкόνα 2 Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 111 .

KM35A2. * * * cylinder * * * * * 0004177 Ειкόνα 3 112 Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 .ΣΧΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 4JH4AE με ρεβέρσα KM35P.

ΣΧΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

*

(marked *) satisfy EN / ISO7840.

*

*

*

4JH4AE με ρεβέρσα KM35P, KM35A2.

0004587

Ειкόνα 4

Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4

113

ΣΧΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

*

(marked *) satisfy EN / ISO7840.

*

*

*

4JH4AE με ρεβέρσα KM4A1

0004588

Ειкόνα 5

114

Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4

ΣΧΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

*

(marked *) satisfy EN / ISO7840.

*

*

*

4JH4AE με ρεβέρσα ZF30M

0004589

Ειкόνα 6

Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4

115

ΣΧΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ * (marked *) satisfy EN / ISO7840. * * * 4JH4AE με Sail Drive SD50 0004590 Ειкόνα 7 116 Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 .

ΣΧΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 4JH4-TE με ZF30M 0004181 Ειкόνα 8 Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 117 .

ΣΧΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 4JH4-TE με KM4A2 0004182 Ειкόνα 9 118 Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 .

ΣΧΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ P A T P P P B C D 4JH4-TE με KM4A / ZF25A 0004183 Ειкόνα 10 Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 119 .

ΣΧΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ P A T P P P B D 4JH4-TE με SD50 (SD40) 0004184 Ειкόνα 11 120 Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 .

ΣΧΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ * * * (marked *) satisfy EN / ISO7840. * 4JH4-HTE με KM4A2 0004591 Ειкόνα 12 Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 121 .

* 4JH4-HTE με KMH4A / ZF25A 0004592 Ειкόνα 13 122 Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 .ΣΧΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ * * * (marked *) satisfy EN / ISO7840.

* 4JH4-HTE με ZF30 0004593 Ειкόνα 14 Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 123 .ΣΧΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ * * (marked *) satisfy EN / ISO7840.

Πίνακας οργάνων τύπου B 0004185 .6 7 8 YG LB Ειкόνα 15 Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 YG LB 13 11 Fuse (3A) 12 L B O P L G2 G1 30 17 AC W R R R 2 O P L Instrument panel (Main station) (Option) YW WL 14 15 16 17 18 diodes 3 B 1 L G2 G1 30 17 AC W R Instrument panel (sub station) (Option) YW WL Alarm lamps 5 diodes 4 10 WBr WBr Wire harness Wire harness Wire harness for sub panel 3R 5R B L YG RB 3L only for sail drive 31 A A 2B Relay 5R 26 WL 3L 3R 3W 21Option 22 27 23 RB LB O YG YW WL WG B WBr 2R YW 2B 3 28 E B LB RB YB GB G GR WB YR Y WR L R Option Battery switch 33 12V 1 12V 32 1 2 Alarm lamps 9 O Y 10R GLOW OFF ON START 2W S L R YG B Earth bolt 30 AC G1 G2 17 sail drive 30 only for 25 B 29 E B 10B 2R Key switch LB RB 3R 24 W/Y B 3 Procured by customer LB 2 124 RB Option ΣΧΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ 3JH4E .

προαιρετικό) 10 Ασφάλεια (3A) 11 Διακόπτης μίζας 12 Διακόπτης διακοπής λειτουργίας κινητήρα 13 Στροφόμετρο/Ωρόμετρο 14 Βομβητής 15 Ηχητική προειδοποίηση χαμηλής πίεσης λαδιού λίπανσης Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 125 .Πίνακας οργάνων τύπου B 16 Ηχητική προειδοποίηση υψηλής θερμοκρασίας ψυκτικού 17 Ηχητική προειδοποίηση παρουσίας νερού στο στεγανοποιητικό του sail drive 18 Ηχητική προειδοποίηση χαμηλής φόρτισης μπαταρίας 19 - 20 - 21 Θερμαντήρας αέρα (προαιρετικό) 22 Σωληνοειδές διακοπής λειτουργίας κινητήρα Κίτρινο/Μαύρο 23 Ρελέ διακοπής λειτουργίας Κίτρινο/Πράσινο 24 Ρελέ μίζας Λευκό/Μπλε 25 Μίζα WB Λευκό/Μαύρο 26 WG Λευκό/Πράσινο Διακόπτης υψηλής θερμοκρασίας ψυκτικού GR Πράσινο/Κόκκινο 27 Διακόπτης χαμηλής πίεσης λαδιού λίπανσης O Πορτοκαλί 28 Εναλλάκτης (προαιρετικός) WBr Λευκό/Καφέ 29 Εναλλάκτης 30 Αισθητήρας παρουσίας νερού στο στεγανοποιητικό του sail drive (στο sail drive) 31 Ενισχυτής αισθητήρα παρουσίας νερού στο στεγανοποιητικό του sail drive (μόνο sail drive) Κωδικοποίηση χρωμάτ ων Περιγραφή R Κόκκινο B Μαύρο W Λευκό L Μπλε RB Κόκκινο/Μαύρο LB Μπλε/Μαύρο YW Κίτρινο/Λευκό YB YG WL 1 Διακόπτης μίζας 2 Διακόπτης διακοπής λειτουργίας κινητήρα 3 Στροφόμετρο/Ωρόμετρο 4 Βομβητής 32 Μπαταρία (προαιρετική) 5 Ηχητική προειδοποίηση χαμηλής πίεσης λαδιού λίπανσης 33 Μπαταρία 6 Ηχητική προειδοποίηση υψηλής θερμοκρασίας ψυκτικού 34 - 35 - 7 Ηχητική προειδοποίηση παρουσίας νερού στο στεγανοποιητικό του sail drive 8 Ηχητική προειδοποίηση χαμηλής φόρτισης μπαταρίας 9 Ρελέ (για 2 σταθμούς .ΣΧΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 3JH4E .

Πίνακας οργάνων τύπου B .P L 11 G1 L O 30 AC G2 17 W R R 12 Instrument panel (main station) (Option) LB Fuse(3A) WBr Wire harness Wire harness for sub panel 2B 5R Relay 5R Wire harness 31 B L YG RB + - only for sail drive A A 3L 21 26 WL 3L WBr 2R + 32 12V RB LB O YG YW WL WG B 23 27 YW 2B 3R 3W L 1 + - 22 G1 R 3R L 30 AC WBr 9 G2 17 R Instrument panel (sub station) (Option) 8 Alarm lamps WL 7 14 15 16 17 18 diodes 4 10 2 1 2 - 28 R L B E + P B YB GB G GR O Y L R 25 S 2W OFF ON START B 30 AC G1 G2 17 30 YG Earth bolt only for sail drive 29 B GLOW E 10B 2R 10R B (4JH4AE only) 36 R LB RB - 3R 24 W/Y B 33 12V WB YR Y WR LB RB Battery switch Option 3 Alarm lamps Procured by customer LB 1 RB 3 126 2 Option ΣΧΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 4JH4AE .5 YW 6 YG diodes YW LB WL YG W 0004594 Ειкόνα 16 Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 + 3 B .P O + 13 B .

προαιρετικό) 10 Ασφάλεια (3A) 11 Διακόπτης μίζας 12 Διακόπτης διακοπής λειτουργίας κινητήρα 13 Στροφόμετρο/Ωρόμετρο 14 Βομβητής 15 Ηχητική προειδοποίηση χαμηλής πίεσης λαδιού λίπανσης Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 127 .ΣΧΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 4JH4AE .Πίνακας οργάνων τύπου B 16 Ηχητική προειδοποίηση υψηλής θερμοκρασίας ψυκτικού 17 Ηχητική προειδοποίηση παρουσίας νερού στο στεγανοποιητικό του sail drive 18 Ηχητική προειδοποίηση χαμηλής φόρτισης μπαταρίας 19 - 20 - 21 Θερμαντήρας αέρα 22 Σωληνοειδές διακοπής λειτουργίας κινητήρα Κίτρινο/Μαύρο 23 Ρελέ διακοπής λειτουργίας Κίτρινο/Πράσινο 24 Ρελέ μίζας Λευκό/Μπλε 25 Μίζα WB Λευκό/Μαύρο 26 WG Λευκό/Πράσινο Διακόπτης υψηλής θερμοκρασίας ψυκτικού GR Πράσινο/Κόκκινο 27 Διακόπτης χαμηλής πίεσης λαδιού λίπανσης O Πορτοκαλί 28 Εναλλάκτης (προαιρετικός) WBr Λευκό/Καφέ 29 Εναλλάκτης 30 Αισθητήρας παρουσίας νερού στο στεγανοποιητικό του sail drive (στο sail drive) 31 Ενισχυτής αισθητήρα παρουσίας νερού στο στεγανοποιητικό του sail drive (μόνο sail drive) Κωδικοποίηση χρωμάτ ων Περιγραφή R Κόκκινο B Μαύρο W Λευκό L Μπλε RB Κόκκινο/Μαύρο LB Μπλε/Μαύρο YW Κίτρινο/Λευκό YB YG WL 1 Διακόπτης μίζας 2 Διακόπτης διακοπής λειτουργίας κινητήρα 3 Στροφόμετρο/Ωρόμετρο 4 Βομβητής 32 Μπαταρία (προαιρετική) 5 Ηχητική προειδοποίηση χαμηλής πίεσης λαδιού λίπανσης 33 Μπαταρία 6 Ηχητική προειδοποίηση υψηλής θερμοκρασίας ψυκτικού 34 - 35 - 7 Ηχητική προειδοποίηση παρουσίας νερού στο στεγανοποιητικό του sail drive 36 Αντλία τροφοδοσίας καυσίμου (μόνο στο μοντέλο 4JH4AE) 8 Ηχητική προειδοποίηση χαμηλής φόρτισης μπαταρίας 9 Ρελέ (για 2 σταθμούς .

Πίνακας οργάνων τύπου C 0004186 .5 6 7 8 YG LB YG Ειкόνα 17 Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 L B 20 19 WB 13 12 30 O P L G2 G1 L O P L 17 AC W R 11 Fuse (3A) 30 G2 G1 R R Instrument panel (Main station) (Option) WL YB YG LB YW B G 14 15 16 17 18 diodes 3 1 2 17 AC R W Instrument panel (sub station) (Option) YW WL Alarm lamps diodes 4 10 WBr WBr Wire harness Wire harness Wire harness for sub panel 3R B L YG RB 3L 5R only for sail drive 31 A A 2B Relay Option WL 3L 3R 3W 21 26 5R 22 WBr 2R 34 YB 23 RB LB O YG YW WL WG B 27 YW 2B 32 12V 1 35 WB L R E B YB GB G GR LB RB Battery switch Option 3 WB YR Y WR 28 2 Alarm lamps 9 O GLOW OFF ON START E B L R 2W S only for sail drive 30 YG 25 B B 30 AC G1 G2 17 29 Y 10R 10B 2R Key switch LB RB 3R 24 W/Y B 33 12V 1 RB Procured by customer LB 3 128 2 Option Earth bolt ΣΧΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 3JH4E .

Πίνακας οργάνων τύπου C 17 Ηχητική προειδοποίηση παρουσίας νερού στο στεγανοποιητικό του sail drive 18 Ηχητική προειδοποίηση χαμηλής φόρτισης μπαταρίας 19 Μετρητής / Προειδοποιητική ένδειξη πίεσης λαδιού 20 Μετρητής / Προειδοποιητική ένδειξη θερμοκρασίας ψυκτικού 21 Θερμαντήρας αέρα (προαιρετικό) 22 Σωληνοειδές διακοπής λειτουργίας κινητήρα Κίτρινο/Λευκό 23 Ρελέ διακοπής λειτουργίας YB Κίτρινο/Μαύρο 24 Ρελέ μίζας YG Κίτρινο/Πράσινο 25 Μίζα WL Λευκό/Μπλε 26 WB Λευκό/Μαύρο Διακόπτης υψηλής θερμοκρασίας ψυκτικού WG Λευκό/Πράσινο 27 Διακόπτης χαμηλής πίεσης λαδιού λίπανσης GR Πράσινο/Κόκκινο 28 Εναλλάκτης (προαιρετικός) O Πορτοκαλί 29 Εναλλάκτης WBr Λευκό/Καφέ 30 Αισθητήρας παρουσίας νερού στο στεγανοποιητικό του sail drive (στο sail drive) 31 Ενισχυτής αισθητήρα παρουσίας νερού στο στεγανοποιητικό του sail drive (μόνο sail drive) Κωδικοποίη ση χρωμάτ ων Περιγραφή R Κόκκινο B Μαύρο W Λευκό L Μπλε RB Κόκκινο/Μαύρο LB Μπλε/Μαύρο YW 1 Διακόπτης μίζας 2 Διακόπτης διακοπής λειτουργίας κινητήρα 3 Στροφόμετρο/Ωρόμετρο 32 Μπαταρία (προαιρετική) 4 Βομβητής 33 Μπαταρία 5 Ηχητική προειδοποίηση χαμηλής πίεσης λαδιού λίπανσης 34 Αισθητήρας πίεσης λαδιού (προαιρετικός) 6 Ηχητική προειδοποίηση υψηλής θερμοκρασίας ψυκτικού 35 Αισθητήρας θερμοκρασίας ψυκτικού (προαιρετικός) 7 Ηχητική προειδοποίηση παρουσίας νερού στο στεγανοποιητικό του sail drive 8 Ηχητική προειδοποίηση χαμηλής φόρτισης μπαταρίας 9 Ρελέ (για 2 σταθμούς .προαιρετικό) 10 Ασφάλεια (3A) 11 Διακόπτης μίζας 12 Διακόπτης διακοπής λειτουργίας κινητήρα 13 Στροφόμετρο/Ωρόμετρο 14 Βομβητής 15 Θαλασσινό νερό 16 Φίλτρο καυσίμου Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 129 .ΣΧΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 3JH4E .

P L 11 G1 L O 30 AC G2 17 R Instrument panel (main station) (Option) WL YG W 17 R R R 12 Instrument panel (sub station) (Option) 8 Alarm lamps WL 7 14 15 16 17 18 diodes 4 10 2 WBr WBr Wire harness Wire harness Wire harness for sub panel 9 3R 31 B L YG RB 3L 5R + - Relay only for sail drive A A 2B 5R 26 WL 21 2B 3L 3R 3W 22 + - 23 1 2 RB LB O YG YW WL WG B 34 YB 27 YW WBr 2R + 32 3 WB 28 - 35 R L LB RB YB GB G GR 10B 2R R L 2W S OFF ON START B 30 AC G1 G2 17 30 YG Earth bolt only for sail drive 29 25 B GLOW O Y E 10R B (4JH4AE Only) P B 36 R LB RB - 3R 24 W/Y B WB YR Y WR E B Battery switch 33 12V + 1 12V 3 Alarm lamps Procured by customer LB 2 130 RB Option ΣΧΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 4JH4AE .Πίνακας οργάνων τύπου C .P L L 1 G1 G2 O 30 AC + - 20 LB WB Fuse(3A) W + 13 .5 YW 6 YG Ειкόνα 18 Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 YW + - 19 B diodes WG LB YB G 0004595 + 3 B .

ΣΧΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 4JH4AE .προαιρετικό) 10 Ασφάλεια (3A) 11 Διακόπτης μίζας 12 Διακόπτης διακοπής λειτουργίας κινητήρα 13 Στροφόμετρο/Ωρόμετρο 14 Βομβητής 15 Θαλασσινό νερό Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 131 .Πίνακας οργάνων τύπου C 16 Φίλτρο καυσίμου 17 Ηχητική προειδοποίηση παρουσίας νερού στο στεγανοποιητικό του sail drive 18 Ηχητική προειδοποίηση χαμηλής φόρτισης μπαταρίας 19 Μετρητής / Προειδοποιητική ένδειξη πίεσης λαδιού 20 Μετρητής / Προειδοποιητική ένδειξη θερμοκρασίας ψυκτικού 21 Θερμαντήρας αέρα 22 Σωληνοειδές διακοπής λειτουργίας κινητήρα Κίτρινο/Μαύρο 23 Ρελέ διακοπής λειτουργίας Κίτρινο/Πράσινο 24 Ρελέ μίζας Λευκό/Μπλε 25 Μίζα WB Λευκό/Μαύρο 26 WG Λευκό/Πράσινο Διακόπτης υψηλής θερμοκρασίας ψυκτικού GR Πράσινο/ Κόκκινο 27 Διακόπτης χαμηλής πίεσης λαδιού λίπανσης O Πορτοκαλί 28 Εναλλάκτης (προαιρετικός) WBr Λευκό/Καφέ 29 Εναλλάκτης 30 Αισθητήρας παρουσίας νερού στο στεγανοποιητικό του sail drive (στο sail drive) 31 Ενισχυτής αισθητήρα παρουσίας νερού στο στεγανοποιητικό του sail drive (μόνο sail drive) 32 Μπαταρία (προαιρετική) 33 Μπαταρία 34 Αισθητήρας πίεσης λαδιού (προαιρετικός) Κωδικοποίη ση χρωμά των Περιγραφή R Κόκκινο B Μαύρο W Λευκό L Μπλε RB Κόκκινο/Μαύρο LB Μπλε/Μαύρο YW Κίτρινο/Λευκό YB YG WL 1 Διακόπτης μίζας 2 Διακόπτης διακοπής λειτουργίας κινητήρα 3 Στροφόμετρο/Ωρόμετρο 4 Βομβητής 5 Ηχητική προειδοποίηση χαμηλής πίεσης λαδιού λίπανσης 6 Ηχητική προειδοποίηση υψηλής θερμοκρασίας ψυκτικού 35 7 Ηχητική προειδοποίηση παρουσίας νερού στο στεγανοποιητικό του sail drive Αισθητήρας θερμοκρασίας ψυκτικού (προαιρετικός) 36 Αντλία τροφοδοσίας καυσίμου (μόνο στο μοντέλο 4JH4AE) 8 Ηχητική προειδοποίηση χαμηλής φόρτισης μπαταρίας 9 Ρελέ (για 2 σταθμούς .

3(m) 40(mm2) < 2.P G2 G1 17 W + B L 11 G1 L 30 AC G2 17 R R 9 R 9 WBr WBr 15 15 17 3R 2B 5R 18 B L YG RB 3L + - 16 24 5R 28 WL 23 3R 33 22 3L 3W 25 + 0004506 RB LB O YG - L R E B LB RB 21 YB GB G GR WB YR Y WR 30 3 20 12V 24 YW WL WG B 29 YW WBr 2R 19 1 2 3 16 section of cable Allowable length L=1+2+3(m) (mm2) 15(mm2) < 0.8(m) 2 50(mm ) < 3.10 3 2 10 YW 4 YW 4 WL 5 WL 5 YG 6 YG 6 LB 7 LB 7 14 8 13 8 W L Ειкόνα 19 Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 + B 12 11 O .5(m) 2 60(mm ) < 4.P L O 30 AC R 12 .86(m) 2 20(mm ) < 1.1(m) + 20 12V LB RB W/Y B - 3R 10B 2R L R P B 30 27 2W S GLOW OFF ON START B 32 YG 31 008433-00E 30 AC G1 G2 17 Key switch O Y E 10R B 26 3 2 1 1 2 132 LB RB Allowable length by cross sectional area of battery cable ΣΧΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 4JH4-TE / 4JH4-HTE με πίνακα τύπου B x B .3(m) 30(mm2) < 2.

ΣΧΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 4JH4-TE / 4JH4-HTE με πίνακα τύπου B x B 6 Στεγανοποιητικό του Sail drive 7 Ηχητική προειδοποίηση χαμηλής φόρτισης μπαταρίας 8 Ασφάλεια (3A) 9 Διακόπτης διακοπής λειτουργίας κινητήρα 10 Δίοδοι 11 Κλειδί εκκίνησης 12 Στροφόμετρο/Ωρόμετρο 13 Πίνακας οργάνων (υποσταθμός) (Προαιρετικός) Ηχητική προειδοποίηση φόρτισης εναλλάκτη 14 Πίνακας οργάνων (κύριος σταθμός) (Προαιρετικός) 15 Σύστημα καλωδίωσης Κίτρινο /Λευκό Ηχητική προειδοποίηση πίεσης λαδιού κινητήρα 16 Ρελέ 17 Καλωδίωση του δευτερεύοντα πίνακα YB Κίτρινο /Μαύρο Πίεση λαδιού του κινητήρα 18 Ενισχυτής (μόνο για το Sail Drive) YG Κίτρινο / Πράσιν ο Στεγανοποιητικό του Sail drive 19 Η αγορά γίνεται από τον πελάτη 20 Μπαταρία 21 Διακόπτης μπαταρίας Λευκό/ Μπλε Ηχητική προειδοποίηση θερμοκρασίας νερού 22 Σωληνοειδές διακοπής λειτουργίας κινητήρα με αντλία VE 23 Θερμαντήρας αέρα Λευκό/ Μαύρο Θερμοκρασία νερού 24 Προαιρετικό Λευκό/ Πράσιν ο Ηχητική προειδοποίηση ροής θαλασσινού νερού 25 Ρελέ διακοπής λειτουργίας 26 Ρελέ μίζας 27 Μίζα Πράσιν ο/ Κόκκιν ο Ηχητική προειδοποίηση φίλτρου καυσίμου 28 Διακόπτης θερμοκρασίας ψυκτικού 29 O Πορτοκαλί Παλμός στροφόμετρου Διακόπτης πίεσης λαδιού του κινητήρα 30 Εναλλάκτης WBr Λευκό/ Καφέ Ηλεκτρικό σύστημα διακοπής λειτουργίας 31 Πόλος γείωσης (γείωση) 32 Μόνο για το Sail Drive 33 Λεπτομέρειες σχετικά με το στοιχείο σύζευξης (Προβολή από A-A) Κωδικοποίηση χρωμάτων Καλωδίωση του κινητήρα R Κόκκιν ο + B Μαύρο - W Λευκό Ανάφλεξη L Μπλε Θερμαντήρας αέρα / μπουζί (προαιρετικός) RB Κόκκιν ο/ Μαύρο Διεγέρτης εναλλάκτη LB Μπλε/ Μαύρο YW WL WB WG GR 1 Προαιρετικό 2 Προειδοποιητικές λυχνίες 3 Βομβητής 4 Πίεση λαδιού 5 Θερμοκρασία ψυκτικού Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 133 .

P G2 G1 17 R + B L 11 G1 L 30 AC G2 17 R R 9 R 9 WBr WBr 15 15 17 16 3R 2B 5R 18 B L YG RB 3L + - 16 38 28 WL 23 GR 24 5R 22 B 3R 33 3L 25 39 YB 3W 29 YW WBr 2R section of cable Allowable length L=1+2+3(m) (mm2) 15(mm2) < 0.Ειкόνα 20 Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 YW 3 2 10 3 WL 5 + 36 B 10 WG - YB G 34 35 YW 4 WL YG 6 YG 6 + LB 7 LB 7 - 37 14 WB 8 13 8 W W + L .3(m) 2 30(mm ) < 2.5(m) 2 60(mm ) < 4.P 12 11 L O O 30 AC 12 .1(m) 19 WB 30 - 0004507 RB LB O YG YW WL WG B 24 3 20 12V + 1 2 2 1 40 L R E B LB RB 21 20 12V + 1 YB GB G GR WB YR Y WR LB RB W/Y B LB RB - 3R 10B 2R L R P B 30 27 2W S GLOW OFF ON START B 32 YG 31 008434-00E 30 AC G1 G2 17 Key switch O Y E 10R B 26 3 134 2 Allowable length by cross sectional area of battery cable ΣΧΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 4JH4-TE / 4JH4-HTE με πίνακα τύπου C x B .3(m) 40(mm2) < 2.8(m) 50(mm2) < 3.86(m) 20(mm2) < 1.

ΣΧΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 4JH4-TE / 4JH4-HTE με πίνακα τύπου C x B 9 Διακόπτης διακοπής λειτουργίας κινητήρα + 10 Δίοδοι Μαύρο - 11 Κλειδί εκκίνησης W Λευκό Ανάφλεξη 12 Στροφόμετρο/Ωρόμετρο L Μπλε Θερμαντήρας αέρα / μπουζί (προαιρετικός) 13 Πίνακας οργάνων (υποσταθμός) (Προαιρετικός) 14 RB Κόκκιν ο/ Μαύρο Διεγέρτης εναλλάκτη Πίνακας οργάνων (κύριος σταθμός) (Προαιρετικός) 15 Σύστημα καλωδίωσης 16 Ρελέ LB Μπλε/ Μαύρο Ηχητική προειδοποίηση φόρτισης εναλλάκτη 17 Καλωδίωση του δευτερεύοντα πίνακα YW Κίτρινο /Λευκό Ηχητική προειδοποίηση πίεσης λαδιού κινητήρα 18 Ενισχυτής (μόνο για το Sail Drive) 19 YB Κίτρινο /Μαύρο Πίεση λαδιού του κινητήρα Η αγορά γίνεται από τον πελάτη 20 Μπαταρία YG Κίτρινο / Πράσιν ο Στεγανοποιητικό του Sail drive 21 Διακόπτης μπαταρίας 22 WL Λευκό/ Μπλε Ηχητική προειδοποίηση θερμοκρασίας νερού Σωληνοειδές διακοπής λειτουργίας κινητήρα με αντλία VE 23 Θερμαντήρας αέρα WB Λευκό/ Μαύρο Θερμοκρασία νερού 24 Προαιρετικό 25 Ρελέ διακοπής λειτουργίας Λευκό/ Πράσιν ο Ηχητική προειδοποίηση ροής θαλασσινού νερού 26 Ρελέ μίζας 27 Μίζα Πράσιν ο/ Κόκκιν ο Ηχητική προειδοποίηση φίλτρου καυσίμου 28 Διακόπτης θερμοκρασίας ψυκτικού 29 Διακόπτης πίεσης λαδιού του κινητήρα O Πορτοκαλί Παλμός στροφόμετρου 30 Εναλλάκτης WBr Λευκό/ Καφέ Ηλεκτρικό σύστημα διακοπής λειτουργίας 31 Πόλος γείωσης (γείωση) 32 Μόνο για το Sail Drive 33 Λεπτομέρειες σχετικά με το στοιχείο σύζευξης (Προβολή από A-A) 34 Θαλασσινό νερό 35 Φίλτρο καυσίμου 36 Μετρητής / Προειδοποιητική ένδειξη πίεσης λαδιού 37 Μετρητής / Προειδοποιητική ένδειξη θερμοκρασίας νερού 38 Διακόπτης φίλτρου καυσίμου 39 Μεταγωγέας πίεσης λαδιού Κωδικοποίηση χρωμάτων Καλωδίωση του κινητήρα R Κόκκιν ο B WG GR 1 Προαιρετικό 2 Προειδοποιητικές λυχνίες 3 Βομβητής 4 Πίεση λαδιού 5 Θερμοκρασία ψυκτικού 6 Στεγανοποιητικό του Sail drive 7 Ηχητική προειδοποίηση χαμηλής φόρτισης μπαταρίας 8 Ασφάλεια (3A) Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 135 .

ΣΧΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 40 136 Μεταγωγέας θερμοκρασίας ψυκτικού Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 .

THIS ENGINE IS CERTIFIED TO OPERATE ON "TYPE2-D" FUEL. YANMAR CO..8 MM3/STROKE @29.ΜΌΝΟ ΣΤΙΣ ΗΠΑ Ετικέτα στοιχείων 4JH4-TE EPA 3JH4E. 0004577 Ειкόνα 2 Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 0004152 Ειкόνα 3 Ετικέτα στοιχείων 4JH4-HTE EPA MARINE ENGINE EMISSION CONTROL INFORMATION THIS ENGINE COMPLIES TO U.LTD.547 LITERS ENGINE FAMILY : 7YDXM2. EPA και ετικέτα στοιχείων ARB IMPORTANT ENGINE INFORMATION THIS ENGINE CONFORMS TO 2006 M.S.LTD.5g/kWh CO:5.499 LITERS ENGINE FAMILY : 7YDXM2.40g/kWh REFER TO OWNER'S MANUAL FOR MAINTENANCE SPECIFICATIONS AND ADJUSTMENTS.00D4H APPLICATION:RECREATIONAL STANDARDS THC+NOx:7.. YANMAR CO.. Ειкόνα 4 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ EPA 40 CFR 94 ΚΑΙ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ YANMAR ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ ΣΕ ΣΚΑΦΗ ΜΕ ΣΗΜΑΙΑ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ Ή ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ.642 LITERS ENGINE MODEL : 3JH4E EMISSION CONTROL SYSTEM : EM FUEL RATE : 33. 0004576 Ειкόνα 1 Ετικέτα στοιχείων 4JH4AE EPA MARINE ENGINE EMISSION CONTROL INFORMATION THIS ENGINE COMPLIES TO U.40g/kWh REFER TO OWNER'S MANUAL FOR MAINTENANCE SPECIFICATIONS AND ADJUSTMENTS.ΕΓΓΥΗΣΗ EPA ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΗΠΑ YANMAR CO.64D3N DISPLACEMENT : 1. YANMAR CO.19D4N APPLICATION:COMMERCIAL STANDARDS THC+NOx:7.S.EPA REGULATIONS FOR OFF-ROAD C.0g/kWh PM:0. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ..I.5g/kWh CO:5. 137 . ENGINE FAMILY : 6YDXM1. LTD.CALIFORNIA AND U.LTD.ENGINES.4kW / 3000RPM REFER TO OWNER'S MANUAL FOR MAINTENANCE SPECIFICATIONS AND ADJUSTMENTS.0g/kWh PM:0.EPA REGULATIONS 40 CFR PART 94 WHICH APPLY TO MARINE ENGINES MODEL YEAR : 2007 ENGINE MODEL : 4JH4-HTE DISPLACEMENT PER CYLINDER : 0.EPA REGULATIONS 40 CFR PART 94 WHICH APPLY TO MARINE ENGINES MODEL YEAR : 2007 ENGINE MODEL : 4JH4AE DISPLACEMENT PER CYLINDER : 0.S.Y.

2. τα εξαρτήματα και την εργασία. κατασκευάζεται και ελέγχεται με χρήση γνήσιων εξαρτημάτων και ο εξοπλισμός του συμμορφώνεται με όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις εκπομπών της υπηρεσίας EPA των ΗΠΑ. Σε περίπτωση χρήσης ανταλλακτικών για λόγους συντήρησης. το κόστος παρόμοιας επισκευής ή ανταλλακτικών και τα ενδεχόμενα προβλήματα εξαιτίας της προαναφερθείσης επισκευής ή των ανταλλακτικών δεν θα καλύπτεται από την παρούσα εγγύηση συστήματος ελέγχου εκπομπών: 138 Περίοδος ισχύος εγγύησης: Η εγγύηση ξεκινά είτε την ημερομηνία παράδοσης στον πρώτο τελικό χρήστη είτε την ημερομηνία εκμίσθωσης. αντικατάσταση ή επισκευή. Για χρήση σε σκάφη αναψυχής: Η περίοδος ισχύος της εγγύησης είναι πέντε (5) έτη ή 2. Για εμπορική χρήση: Η περίοδος ισχύος της εγγύησης είναι πέντε (5) έτη ή 5.000 ώρες χρήσης. 2.ΕΓΓΥΗΣΗ EPA ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΗΠΑ Δικαιώματα και υποχρεώσεις βάσει της εγγύησης: Η Yanmar εγγυάται στον πρώτο χρήστη και κάθε επακόλουθο αγοραστή τον έλεγχο εκπομπών του συστήματος ελέγχου εκπομπών του κινητήρα σας για τις χρονικές περιόδους που παρατίθενται παρακάτω υπό την προϋπόθεση ότι ο κινητήρας Yanmar marine έχει τοποθετηθεί βάσει των απαιτήσεων τοποθέτησης της Yanmar και δεν έχει υποστεί κακομεταχείριση. 4. όποια περίοδος συμπληρωθεί πρώτη. Τέτοια εξαρτήματα ενδέχεται να είναι: 1. καθώς και πως είναι απαλλαγμένος από ελαττώματα στα υλικά και την εργασία που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τη μη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς εκπομπών στη διάρκεια της περιόδου ισχύος της περιορισμένης εγγύησης συστήματος ελέγχου εκπομπών. αμελή μεταχείριση ή ακατάλληλη συντήρηση.000 ώρες χρήσης. Σε περίπτωση προβλήματος με τις εκπομπές που εμπίπτει στο πλαίσιο της εγγύησης. 3. επισκευής ή αντικατάστασης των συστημάτων ελέγχου εκπομπών. ενοικίασης ή δανεισμού της μονάδας. όποια περίοδος συμπληρωθεί πρώτη. Σε περίπτωση απουσίας συσκευής μέτρησης των ωρών χρήσης. ο κινητήρας έχει περίοδο εγγύησης πέντε (5) έτη. Ο κάτοχος του κινητήρα μπορεί να προβεί σε συντήρηση. Ωστόσο. συνιστάται να χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά της Yanmar. H Yanmar εγγυάται ότι ο κινητήρας σχεδιάζεται. 1. αντικατάσταση ή επισκευή των εξαρτημάτων και συστημάτων ελέγχου εκπομπών μέσω άλλου συνεργείου επισκευών ή ατόμου και μπορεί να επιλέξει τη χρήση ανταλλακτικών διαφορετικών από αυτά της Yanmar για την εν λόγω συντήρηση. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση συστήματος ελέγχου εκπομπών καλύπτει εξαρτήματα του κινητήρα που αποτελούν μέρος του συστήματος ελέγχου εκπομπών του κινητήρα όπως παραδόθηκε από τη Yanmar στον αρχικό αντιπρόσωπο λιανικής πώλησης. Σε περίπτωση απουσίας συσκευής μέτρησης των ωρών χρήσης. Το σέρβις ή η επισκευή εντός του πλαισίου της εγγύησης θα παρέχεται στο χώρο των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων ή διανομέων της Yanmar marine. Κάλυψη εγγύησης: Η επισκευή ή η αντικατάσταση οποιωνδήποτε εξαρτημάτων που καλύπτονται από την εγγύηση θα πραγματοποιείται σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα της Yanmar. ο κινητήρας έχει περίοδο εγγύησης πέντε (5) έτη. Σύστημα ψεκασμού καυσίμου Σύστημα υπερσυμπιεστή Μεταψύκτης Ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου κινητήρα (ECU) και ο σχετικός αισθητήρας και οι ενεργοποιητές Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 . η Yanmar θα επισκευάσει τον κινητήρα σας χωρίς δική σας χρέωση για τη διάγνωση.

όπως απώλεια χρόνου.ΕΓΓΥΗΣΗ EPA ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΗΠΑ Εξαιρέσεις: Εξυπηρέτηση πελατών: Προβλήματα άλλα από αυτά που προκύπτουν από ελαττώματα στα υλικά ή/και την εργασία δεν καλύπτονται από την παρούσα περιορισμένη εγγύηση εκπομπών. ακατάλληλης ρύθμισης. Πρέπει να μεταφέρετε τον κινητήρα σας σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα της Yanmar μόλις εμφανιστεί ένα πρόβλημα. Η χρήση οποιουδήποτε άλλου καυσίμου ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία του κινητήρα σας χωρίς να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις εκπομπών. Ο κινητήρας σας έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί μόνο με πετρέλαιο ντίζελ. ακατάλληλης ή ανεπαρκούς συντήρησης. συμπεριλαμβανομένων των αποδείξεων που αφορούν τη συντήρηση του κινητήρα σας. Η Yanmar δεν μπορεί να αρνηθεί την εγγύηση αποκλειστικά και μόνο λόγω έλλειψης αποδείξεων ή λόγω δικής σας αδυναμίας να διασφαλίσετε την πραγματοποίηση των προγραμματισμένων συντηρήσεων. είστε υπεύθυνοι για την πραγματοποίηση της απαιτούμενης συντήρησης που αναγράφεται στο εγχειρίδιο λειτουργίας. αποσύνδεσης. Η Yanmar συνιστά να κρατήσετε όλη την τεκμηρίωση. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα εκ της εγγύησης απορρέοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις ή επιθυμείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο ή διανομέα της Yanmar. πρέπει να απευθυνθείτε στην Yanmar Marine USA Corporation. δημιουργία προβλημάτων. αλλοίωσης. Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 139 . GA 30103 USA Τηλέφωνο: 770-877-9894 Fax: 770-877-7567 Η Yanmar αποποιείται κάθε ευθύνη για πρόκληση τυχαίων και παρεπόμενων ζημιών. απώλεια χρήσης σκάφους / κινητήρα ή απώλειες εμπορικής φύσης. τροποποίησης. φθοράς από ατυχήματα και αντικατάστασης αναλώσιμων ή/και καταναλώσιμων στοιχείων που πραγματοποιήθηκε λόγω προγραμματισμένης συντήρησης. επέμβασης. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα ακόλουθα: δυσλειτουργία λόγω κακής μεταχείρισης. Yanmar Marine USA Corporation 101 International Parkway Adairsville. ακατάλληλης αποθήκευσης ή χρήσης μη συνιστώμενων καυσίμων και λαδιών λίπανσης. κακής χρήσης. Ευθύνη κατόχου: Ως κάτοχος του κινητήρα Yanmar marine. Είστε υπεύθυνοι για την ενεργοποίηση της διαδικασίας εγγύησης.

140 Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 .

Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 141 .

ΕΓΓΥΗΣΗ EPA ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΗΠΑ Η σελίδα αυτή είναι σκόπιμα κενή 142 Εγχειρίδιο λειτουργίας σειράς JH4 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful