Kepentingan Seni

Program pensiswazahan guru (kota kinabalu) Ambilan Mac 2011 TUGASAN 2 MSP3013 TAJUK : SENI MENGAJAR KITA ERTI

LUAHAN KREATIF. KENAPA KITA PERLU MEMPELAJARI SENI?

menarik dan dinamik. Seni juga bukan setakat terbatas pada Seni Visual dan Lukisan sahaja tetapi ia ada kaitannya dengan falsafah dan pelbagai bidang yang lain. agar dapat menyampaikan samaada kepercayaan. Pada masa kini. untuk menyampaikan sama ada kepercayaan. pembuatan percetakan. idea. Seni juga mempunyai kepentingannya. seni sukar ditakrifkan disebabkan setiap seniman mempunyai aturan dan sekatan tersendiri bagi setiap hasil kerja mereka. Ia memberi info atau maklumat. Walaupun begitu. rasa. Terdapat banyak kerjaya yang berkaitan dengan seni. set aturan untuk penggunaan medium tersebut. idea. sebagaimana ia sukar dinilaikan. perasaan dalam bentuk paling berkesan bagi medium tersebut Ramai yang memandang remeh atau tidak mengendahkan langsung mata pelajaran seni? Seringkali kita mendengar mata pelajaran seni dipertikaikan. produk serta aktiviti mereka. . seni merupakan luahan kreativiti manusia yang paling dikenali dan dianggap sebagai keunggulan daya cipta manusia. arkitek. seperti pengiklanan. dan set nilai yang menentukan apa yang berhak di gambarkan melalui medium tersebut.TUGASAN 2 (Esei) Seni mengajar kita erti luahan kreatif. Seni sukar ditakrifkan. artikel ini memfokuskan perkara terutamanya seni visual termasuklah penciptaan imej atau objek dalam lapangan bidang seperti seni lukis. Kenapa kita perlu mempelajari seni? Seni merupakan julat yang berlainan untuk aktiviti manusia. atau perasaan dalam bentuk terbaik untuk saluran tersebut. Biologi atau Sains Sukan. mengembangkan minat dan memperluaskan pengalaman pelajar. Belajar untuk berfikir bunyinya unik. Kemahiran berfikir secara abstrak akan banyak membantu dalam kehidupan. Menurut Mark Smith. juruhias dalaman dan banyak lagi yang ada kaitannya dengan cabangcabang seni. fotografi dan media visual yang lain. disebabkan setiap artis memilih peraturan dan tata rajah tersendiri untuk menentukan karyanya. seni arca. Sama seperti mata pelajaran Matematik. rasa. Malah ia membantu dalam pelbagai aspek kehidupan. seni boleh dikatakan sebagai proses dan hasil dari pemilihan saluran medium. ”seni ialah IQ dan berfikir”. masih boleh dikatakan bahawa seni adalah proses dan hasil pemilihan medium.

imaginatif. emosi. kita perlu memahami bagaimana seni mempengaruhi sosial. pemilihan warna dan fesyen pakaian dan banyak lagi perkara yang bersangkutan dengan kehidupan. intelek. susunan perabut. berimaginatif. berketrampilan serta menguasai teknologi dalam menghasilkan citarasa dalam penciptaan bahkan mampu melahirkan pelajar yang sempurna dari segi jasmani. Semuanya ini mempunyai kaitan dengan seni dan falsafah masyarakat. Kesimpulannya di sini dalam kehidupan harian kita sebenarnya mempunyai hubungan rapat dengan seni. politik. . malahan boleh dianggap sebagai agen perubahan masyarakat. Tidak kira sebesar mana peranannya terhadap kehidupan kita. Seni juga berperanan penting dalam pembangunan manusia. Ia boleh dianggap salah satu unsur yang dapat melahirkan individu yang seimbang dari segi rohani dan jasmani. Justeru untuk memahami sesuatu masyarakat. Penglibatan seni hampir menyeluruh. dan ekonomi sesuatu masyarakat. Peranan Pendidikan Seni yang berteraskan seni adalah bertujuan melahirkan seseorang indivdu yang bersifat kreatif. Di samping memahami nilai-nilai estetika dan faham akan norma-norma kebudayaan yang berteraskan kebudayaan kebangsaan.Seni dan sosial mempunyai hubungan simbolik untuk digabungkan sebagai kurikulum intergrasi iaitu memerlukan kefahaman terhadap ilmu kemanusiaan dan pengalaman manusia. inovatif. terutama jika dilihat tentang penggunaan bahan peralatan di rumah. kreatif. namun kepentingan seni wajar dilihat sebagai satu kepentingan dalam kehidupan. inovatif dan afektif terhadap ciri-ciri estetika agar diamalkan untuk pembinaan insan yang seimbang dan harmonis eni dapat membentuk jiwa dan peribadi manusia. meningkatkan kepekaan serta mampu mengendalikan kehidupan dengan membawa bersama nilai positif seterusnya menerap budaya menghargai serta mengaplikasi ilmu yang diperolehi kerana seni dapat membentuk jiwa dan peribadi manusia atlamat Pendidikan Seni dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan warganegara yang berbudaya dalam kehidupan. Pendidikan yang diterima oleh manusia sama ada disedari atau tidak telah meletakkan seni di tempat yang sewajarnya. rohani dan intelek.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful