I.

• • • • •

Procedura de desfășurare a testului de admitere, nivel licență: Testul de admitere la nivel licență se va desfașura în data de 12.09.2013, în sala 97, începând cu ora 9. Durata testului de admitere este de 1 oră. Candidații vor intra în sala de concurs la ora 8.30 și se vor legitima cu cartea de identitate și legitimația de înscriere. Din momentul deschiderii plicurilor cu subiecte, candidații nu mai au voie să părăsească sala de concurs timp de 30 de minute. În timpul examenului este permisă utilizarea calculatorului de buzunar, dar este interzis accesul în sală cu telefoane mobile și alte mijloace de comunicare la distanță.

II. •

Procedura de desfășurare a interviului de admitere, nivel master: Interviul de admitere va avea loc în data de 12.09.2013, începând cu ora 9, în următoarele săli: - sala 132 (subcomisia chimie, limba română); - sala 125 (subcomisia inginerie chimică, limba română); - sala 134 (subcomisia inginerie chimică, limba engleza); - sala 147 (subcomisia chimie, limba maghiară). Programarea candidaților pentru interviul de admitere se va afișa pe pagina web a facultății și pe ușa sălii de concurs. Intervalul de timp pentru examinarea fiecărui candidat este de 10 minute. Candidații înscriși până în data de 11 septembrie inclusiv vor fi programați la interviu începând cu ora 9, iar cei care se înscriu în data de 12 septembrie vor fi programați la interviu ulterior înscrierii.

• • •

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful