You are on page 1of 16

KULTURNÍ PRŮVODCE ČASOPISU REFLE X

SAMOSTATNĚ NEPRODEJNÉ
11–07
15. –2 1. BŘE ZEN 200 7

ČECHY

ODSTUP A BLÍZKOST
ČE SK É BUDĚ JO V ICE DŮM UMĚ NÍ D O 7. 4 . 2 0 0 7

Prestižní projekt představuje špičky současné německé a současně světové fotografie.


Vedle autorské a pedagogické dvojice HILLY A BERNDA BECHEROVÝCH jsou na výstavě zastoupeni
jejich někdejší studenti a následovatelé Andreas Gursky, Thomas Struth, Thomas Ruff, Axel Hütte,
Candida Höfer a další.

EX11_TITULKA_CECHY_BARVA.indd 1 9.3.2007 19:01:30


FILM REFLEKTOR VOJTĚCHA RYNDY 2

JEDNEJ SPRÁVNĚ
T R AD I C E , KON V E NC E , STE RE OTYP Y

F O T O PA L AC E P I C T U R E S / S P I
Začíná to vzpourou proti šikanujícím spolužákům, které si Jesse ... a končí odporem proti zločinům kalibru vraždy v NIKOMU TO
a Leslie v MOSTU DO ZEMĚ TERABITHIA představí jako bitevní NEŘÍKEJ. Protože o lásku a o to správné se někdy musí běžet jako
veverky ... o život.

DRSŇÁK je překvapení týdne. Tenhle nenápadný, francouzské romantické kriminálky NIKOMU TO


malý film „jen“ krok za krokem ukazuje, jak se může NEŘÍKEJ pak lze pro potřeby tohoto Reflektoru vidět
chytrý a relativně slušně vychovaný kluk stát členem jako dospěláky, kteří se slušnému chování už naučili
gangu drogových dealerů. Patnáctiletý Michael se a trvají na jeho dodržování – i když je to může stát život.
musí kvůli matčině nevyrovnanému milostnému životu Alexovi začnou chodit záhadné vzkazy, podle nichž je
přestěhovat z dobré berlínské čtvrti na poněkud divoké jeho milovaná manželka, jež před osmi lety zemřela
předměstí – a už se veze. Šikana ve škole, špatná parta rukou sériového vraha, stále naživu. Na pozadí Alexova
a první krádeže jsou prvními krůčky na cestě, která frenetického pátrání začínají vyvstávat dávné činy lidí,
nemůže skončit dobře. Drsňák rozhodně nevyniká kteří se správně rozhodně nezachovali, i těch, co se
nějakým filmařským filigránstvím: bohatě si vystačí takovému jednání dokázali postavit.
s dokumentaristicky syrovým snímáním bezútěšných Milostná linie v Nikomu to neříkej může někomu
velkoměstských lokací, podle typu obsazenými herci připadat exaltovaná, ale to zcela odpovídá vybuzenosti
(i když Georg Friedrich v hlavní roli zaslouží jedničku linie detektivní. Podobné shody se bohužel nedaří
s hvězdičkou) a průhlednými symboly typu „začíná to dosáhnout v hudebně-romantické komedii HUDBU
jedním nábojem a končí vraždou“. Ale právě díky tomu SLOŽIL, SLOVA NAPSAL. Vtipy trefující se do kýče
může Drsňák nejlíp zapracovat tam, kde je ho nejvíc pop-music 80. let a do vyhaslé hvězdy v podání Hugha
potřeba. V očích patnáctiletých Michaelů, kteří už na Granta fungují výtečně, ale je jich málo – a nakonec je
začátku téhle neblahé cesty jednou nohou stojí a nemají zcela vystrnadí povinná láska mezi nesourodou ústřední
nikoho, kdo by jim vysvětlil, co je správné a co ne. dvojicí. Když tedy milá hvězda v kýčovitém finále udělá,
K šikaně dochází i na základce uprostřed idylické co musí, jedná snad správně v rámci žánru, ale v životě
novozélandské krajiny. Člověk by nečekal, že adaptace bývají věci složitější. Romantickým konvencím podléhá
oblíbené dětské fantasy MOST DO ZEMĚ TERABITHIA také chování postav v průměrné komedii RANDE
bude mít nějak blízko k naturalistickému dramatu MĚSÍCE, a dokonce i ve filmu GHOST RIDER, který patří
z dnešního Berlína, ale ten hlavní styčný bod je nasnadě. mezi ty méně podařené komiksové adaptace. Aspoň
I tady se dospívající lidé učí, že je důležité a správné že se tu Nicolas Cage v roli prokletého motocyklového
chovat se jeden k druhému slušně, a ani tady se jim kaskadéra bere za své milované. Ať už se tedy řídíte
to nedaří bezbolestně. To je na poměry žánru, kde desaterem, Modrým životem nebo jiným kodexem
vás obvykle čeká jen tupá historka o boji dobra proti „správňáctví“, premiéry týdne vás utvrdí v tom, abyste
zlu, nebývale použitelné poselství. Hrdiny vynikající se jich drželi i nadále.

K U LT U R N Í P R Ů V O D C E Č A S O P I S U R E F L E X VYCHÁZÍ 15. 3. 2007

ČECHY
KONTAKT BARTOSEK@REFLEX.CZ (OBSAH), INZERCE@REFLEX.CZ (INZERCE) – T E L E F O N + 4 2 0 2 2 5 9 7 7 9 3 3 ( R E DA KC E ) , + 4 2 0 2 2 5 9 7 7 4 7 8 – 4 8 1 ( I N Z E R C E ) ,
+ 4 2 0 2 2 5 9 7 7 1 2 0 – 1 ( A G E N T U R N Í I N Z E R C E ) – VEDOUCÍ REDAKTOR MATĚJ BARTOŠEK – REDAKTORKA LENKA KRBCOVÁ – PRODUKCE MARCELA LHOTSKÁ –
DESIGN MAREK PISTORA – GRAFIK MILAN MIKULÁŠTÍK – KO R E K T O Ř I Z U Z A N A L A C I N O VÁ A J A R O S L AV Š A J TA R – F O T O N A O B Á L C E A X E L H Ü T T E

EX11_CEH_2-3_film.indd 2 9.3.2007 19:02:52 1


16
3 TV TIP VOJTĚCHA RYNDY FILM

ČEKEJ DO TMY
K L A U S T R OF OBI C KÝ THRI LLE R S A UDRE Y H EPB U R N
FOTO WA R N E R B ROS.

Audrey je v tomto filmu slepá a bojí se

Může se slepá ženská zavřená ve vlastním bytě ubránit a nejvíc ze všeho kuchyně, kde dojde k jednomu
útoku psychopatického vraha – pochopitelně vidícího? z nejnapínavějších finále v historii filmu (netušili
Ano? Ne? Čekej do tmy je plné překvapení. Natočil byste, jakou roli může v adrenalinovém bijáku hrát
ho Terrence Young, který se specializoval na slušně obyčejná lednička). Young od svého učitele převzal
udělanou, ale přece jenom žánrově trochu jinou zábavu hlavně dva stavební kameny: „méně je více“ a „nevinný
v podobě raných bondovek. Ženu, co ztratila zrak člověk mezi sígry“. Co se prvního týče – většina
teprve nedávno a ještě pořád se učí s čerstvým filmu se sice odehraje v jednom newyorském
handicapem žít, hraje Audrey Hepburn – apartmánu, ale stejně jako u Hitchcockova
a rozhodně tu oproti své obvyklé poloze není Okna do dvora tu napětí stoupá nepřímo
za žádnou éterickou bytost; takhle rázná úměrně s mnohostí prostředí. A ten druhý?
nebyla ani jako Líza Doolittle v My Fair Chudák Susy neprovedla vůbec nic. To jen její
Lady, a to je co říct. Alan Arkin potom našel naivní manžel protáhl celní kontrolou panenku
v postavě zabijáka Roata asi nejlepší roli napěchovanou heroinem, kterou mu vrazila do
své kariéry, každopádně úplně jinou, než ruky spolucestující v letadle, a ti, ke kterým
[INZERCE

byl vykuk Yossarian v Hlavě 22, natož měla droga doputovat, teď věří, že ji ztopila
hluchoněmý citlivka v Srdce je osamělý právě Susy. Zápletka je to stejně jednoduchá
lovec. Člověk by se vůbec nedivil, kdyby jako efektivní. Takhle na papíře možná, hm,
pod tímhle klaustrofobickým thrillerem našel šustí papírem; ale až ji před sebou uvidíte
podepsaného Hitchcocka s někým z jeho obvyklejšího rozehranou, budete čekat na blok reklam, abyste šli
hereckého ansámblu. Mistrovou školou jsou totiž zkontrolovat řetěz na vlastních dveřích. Ještě že na ČT2
vytapetované všechny stěny toho nešťastného bytu – reklamy nedávají ...

Č T 2 Č E KE J DO TM Y 1 8. 3 . 2 007 ; 1 6:3 0

XXX XXXXXXX
JANA XXXXXXX
XX XX XXXXXX Xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxx x xxx xxxx.

160x30_podval_reflex4.indd
160x30 podval reflex4 indd3 1
EX11_CEH_2-3_film.indd 7.3.2007
7 3 2007 19:03:13
9.3.2007 11:10:04
HUDBA M O R AV S K Ý T I P 4

OTIS TAYLOR
B L U E S OV Ý KOUZ E LNÍ K

FOTO ARCHÍV / STACEY MOORE


Otis bez kytary Taylor s kytarou

Je to zvláštní, ale i ve druhém století existence blues společnosti Telarc mu však otevřel cestu vzhůru – hned
může tahle prostá, lidová hudební forma ještě pořád první CD Truth Is Not Fiction (2003) bylo příslovečně
sloužit coby východisko pro nová a naléhavá sdělení. průlomové.
A to dokonce v té nejjednodušší podobě. Na scéně Podmračený muž, tváří tak trochu připomínající Antonína
se přitom vynořují tvůrci schopní pracovat s čistými Dvořáka (!), na něm hraje zvláštní muziku. Hypnotické
bluesovými prostředky zcela neotřele. Jedním figury, harmonie ohlodaná na jediný akord jako u Johna
z nejvýraznějších je Otis Taylor, multiinstrumentalista, Hookera, podmanivé vyprávění hlasem člověka, který
zpěvák a autor, jehož můžeme poprvé u nás slyšet tento zatraceně dobře ví, co říká, tíživé nálady vylehčované
pátek 16. března na šumperském koncertu Echo Blues ozdobami strunných nástrojů, jež jako kdyby měli v rukou
Alive, kterého se účastní ještě Luboš Andršt Blues skuteční Afričané. A silná témata songů, jež Taylor
Band se zpěvačkou Reesie Davis, ASPM Jana Spáleného v bukletu i dalších alb, Double V (2004) nebo loňského
a olomoucká skupina Bluesberg. Definition Of A Circle, vždy stručně komentuje.
Taylor ovšem není žádný nováček, za rok mu bude šedesát. Píseň vyjadřující obdiv ke švadlence Rose Parkerové, která
Na chicagského rodáka, vyrůstajícího v Denveru, působil se roku 1955 posadila v autobusu alabamského města
moderní jazz, který vyznával otec, i směs blues a gospelu, Montgomery do sekce pro bílé a odstartovala tím vítěznou
již poslouchala matka. Sám ale začal hrát na bandžo pod bitvu za zrušení segregačních zákonů (Rosa, Rosa).
vlivem folkového hnutí. Anebo Shakie’s Gone – rodina otroků zoufale přemýšlí,
Nějakou chvíli zkoušel štěstí v Londýně (údajně s Tommym jak se protluče po skonu její hlavy. V Be My Witness
Bolinem, později zářivým kytaristou Deep Purple), odmítá bílý soused dosvědčit, že není černý řidič
ale prorazit se mu nepodařilo. I další snahy o hudební původcem autohavárie. A tak dále. Historie Afroameričanů
kariéru doma nevycházely a roku 1977 Taylor pověsil i jejich dnešní patálie jsou pro Taylora ústředním motivem
kytary a bandža na hřebík, foukací harmoniku uložil tvorby. Ale solidarita s lidmi na okraji společnosti je širší –
do nejspodnějšího šuplíku a věnoval se skoro dvacet píseň Mexican Cowboy vypráví kupříkladu o mládenci,
let výhradně spořádanému živobytí starožitníka. Až jenž se po ztrátě pracovního povolení musí vrátit domů.
mnohem později se nechal čas od času vylákat mladšími Podmanivý muzikant, který z primitivního blues jako
denverskými muzikanty k přátelskému jammování. kouzelník znovu vyčarovává nadmíru působivé věci,
Nakonec, když už to nikdo nečekal, se ale přece jen vrátil – se teprve po padesátce stal respektovanou veličinou,
s basistou Kennym Passarellim a kytaristou Eddiem skutečnou hvězdou své kategorie. Kterou přitom
Turnerem vytvořil originálně znějící kapelu. Došlo i na přesahuje ze všech stran.
nahrávání a Taylora si všimla kritika. Teprve příchod ke ONDŘEJ KONRÁD

D K Š U M PE R K E C HO BLUE S A LI V E : OTI S TAYL O R ( U S ) 1 6. 3 .

FIALOVA 3 ; ŠUMPERK ; WWW.DKSUMPERK.CZ

OBČAN PES

Surrealistická hříčka, kdy např. zesnulá babička převtělená do ještěrky rapuje večer svému
JAKUB KOHÁK vnukovi rady do života, medvídek bere drogy {thajského autora zřejmě inspirovalo svérázné
FILMOVÝ REŽISÉR dílko F. Renče}… A ještě je to celé muzikál! Doporučuji.

EX11_CEH_4-5_hudba.indd 4 9.3.2007 19:03:57


5 HUDBA

BUZZKILL
H OU M B OJ OV É NA P UNK ROC KOV É M TRI P U

Buzzkill (neplést s těmi, co v polovině devadesátých let v Plzni, Táboře a Strakonicích chutnat zatím poslední
vydávali u Alternative Tentacles) jsou chlápci z Leedsu, deska Buzzkill Driven By Loss? Záleží na tom. Legrace
kteří vyrostli na punkové klasice, skáčku a psychobilly si určitě užijete s rychloprstými kluky dost, zvlášť když
a kteří už hezkou řádku let poctivě křižují sály hospod se do kytarové smršti zapojí dechová sekce a nad tím
ve Spojeném království. Ale místo toho, aby sklouzávali bude hřímat hlas průraznosti náboje vystřeleného
do líbivého pub rocku, při němž vřeští pivní primitivové, z Lugeru. Ano, pan Matt Colmer patří k těm, kteří po
anebo si ujeli na mechanické taneční mašině jménem srůstu ruky s kytarou šponují hlas do stavu hraničícího
ska, valí mocně se cukající punkrock očkovaný s hlasivkovou sebevraždou. Žíly na krku tak nabíhají
psychotickými výpady. Krásu zeširoka pojaté jízdy, i posluchačům. Přestávám tesknit po Rocket From The
přelévající se přes korýtka se jmény The Jesus Lizard, Crypt a čekám na díl Futuramy, kde si Buzzkill střihnou
Refused nebo The Sonics, objevil nejenom nezávislý roli zábavní kapely pro zhejčkané snoby na výletním
label Iatde, ale také nadutci z New Musical Express, jež gigavznášedle. Snad to klapne. Co ty na to Matte
už asi přestávají bavit navoněné mršiny gothrockových Groeningu?
teenage zjevů. Dobrá. A jak bude naživo divákům JAN KREJČA

POD LAMPOU, ORION, NA KŘEMELCE BUZZKILL (UK), EASTERN STAR 1 5 .– 1 7 3 . 2 007


15. 3. DIVADLO POD LAMPOU ; HAVÍŘSKÁ 11 ; PLZEŇ ; WWW.PODLAMPOU.CZ
16. 3. ORION ; NÁMĚSTÍ FR. KŘIŽÍKA 496 ; TÁBOR
17. 3. KLUB NA KŘEMELCE ; STRAKONICE

DA L Š Í T I PY

CAS TA C L U B FU-TURI SM : DJ BUC M ASTER D E L A CR U Z ( IS L AN D ) 1 6. 3 . 2 007

TRŽNÍ NÁMĚSTÍ 11 ; LIBEREC ; WWW.CASTACLUB.COM

C . K. S OL N I C E A UTOP I LOTE + YUM I KO ( J AP) 1 7. 3 . 2 007

BAZILIKA O.P.S. ; ČESKÁ 66 ; ČESKÉ BUDĚJOVICE ; WWW.BAZILIKA.CZ

K L U B VE L B L OU D JOLLY JOK E R & P BU 1 7. 3 . 2 007

U TŘÍ LVŮ 4 ; ČESKÉ BUDĚJOVICE ; WWW.VELBLOUD.INFO

E S PR I T VE R M E ULE N (FR) 1 9. 3 . 2 007

KOPECKÉHO SADY 13 ; PLZEŇ ; WWW.ESPRITPLZEN.CZ

A N D Ě L CAF E & M USI C BA R –1 23 M I N 2 1 . 3 . 2 007

BEZRUČOVA 7 ; PLZEŇ ; WWW.ANDELCAFE.CZ

H OU S E OF B L UE S SC OTT HE NDE RSON BL U ES BAN D ( U S ) 2 1 . 3 . 2 007

ČERNICKÁ 10 ; PLZEŇ ; WWW.HOUSEOFBLUES.CZ

V E S E L Á P Ř Í H O D A Z K U BY

Tři členové Drážďanské filharmonie – klavírista, basista a bubeník – si na kubánském turné střihli
jam session se dvěma místními perkusisty. Jedni tam sázeli Mozarta, Bacha a Beethovena a druzí
PETRA KONRÁDOVÁ salsu a cha-chu. A publikum se mohlo zbláznit. Že ten model vtipně a na úrovni funguje i nadále,
REPORTÉRKA REFLEXU se můžete přesvědčit 20. 3. v pražské Akropoli.

EX11_CEH_4-5_hudba.indd 5 9.3.2007 19:04:10


DIVADLO M E N U L I B O R A TA M P I E R A
LIBOR TAMPIER
6
REDAKTOR GENUS TV LIBEREC

F O T O A R C H Í V D I VA D L A F. X . Š A L DY L I B E R E C 6 X
PAVE L KOH OU T UBOHÝ V RA H
REŽIE: PAVEL PALOUŠ

DIVADLO F. X. ŠALDY LIBEREC ; MALÉ DIVADLO ; ZHOŘELECKÁ 344/5 ; LIBEREC ;


WWW.SALDOVO-DIVADLO.CZ ;
PREMIÉRA 6. 10. 2006 ; NEJBLIŽŠÍ UVEDENÍ 16. 3. 2007 ; ZAČÁTEK 19:00

O tom, že se v české kotlině urodila spousta skvělých dramatiků, nikdo nepochybuje.


Ale dostat svou hru na slavnou Broadway se zatím podařilo jen málokomu z nich. Pavel
Kohout takový úspěch zaznamenal. Hra se jmenuje Ubohý vrah, a i když se hraje už čtvrt
století po celém světě, u nás doma jsme ji ještě neměli mnoho příležitostí vidět. Kohout
Ubohého vraha napsal už před pětatřiceti lety, jenže tehdejším ideologům se hra zdála
málo optimistická, a tak putovala na dlouhá léta do šuplíku dramaturgů – tedy alespoň
těch českých. Po zhlédnutí liberecké inscenace je nutné dát tehdejším cenzorům za pravdu.
Opravdu to není zábava k popukání. Ale je to divadlo, které diváka strhne, zvlášť díky
Davidu Punčochářovi v hlavní roli. Pokud máte rádi detektivky a nebojíte se, že vás herci
v těsném kontaktu nakazí nějakou kapénkovou infekcí, vzhůru do divadla.

WOODY A L L E N P ROK LE TÍ NE FRI TOV É HO Š KO R PIÓ N A


REŽIE: PAVEL PALOUŠ

DIVADLO F. X. ŠALDY LIBEREC ; MALÉ DIVADLO ; ZHOŘELECKÁ 344/5 LIBEREC ;


WWW.SALDOVO-DIVADLO.CZ
PREMIÉRA 2. 2. 2007 ; NEJBLIŽŠÍ UVEDENÍ 27. 3. 2007 ; ZAČÁTEK 19:00

Jestliže Češi na Broadway zatím jen stydlivě nakukují, Woody Allen je tam jako doma.
Jeho trhlé příběhy neztrácejí přenosem z filmového plátna na divadelní prkna své kouzlo.
Činohra Šaldova divadla se pod vedením Pavla Palouše pustila do komedie Prokletí
nefritového škorpióna. Výsledkem je představení, jež spolehlivě pobaví, pokud ovšem
patříte k příznivcům krále neurotiků. Jeho humor každému nesedí. Jen tak na zkoušku:
usmíváte se při představě detektiva pojišťovacího ústavu, který v hypnóze vykrádá
sejfy klientů a zamiluje se do své nesnesitelné šéfky? Jestli ano, pak nemáte nad čím
váhat.

W I L LY R U S S E L L P OK RE V NÍ BRATŘI
REŽIE A CHOREOGRAFIE: JÁN ĎUROVČÍK

DIVADLO F. X. ŠALDY LIBEREC ; NÁMĚSTÍ DR. E. BENEŠE 184/22 ; LIBEREC ;


WWW.SALDOVO-DIVADLO.CZ ; PREMIÉRA 23. 3. 2007

Na závěr jeden tip pro každého. Tenhle kus má sice teprve před premiérou, ale muzikál
v režii Jána Ďurovčíka, to bývá sázka na jistotu. V Liberci už stvořil dva kasovní trháky
(Malováno na skle a Donaha!) a teď se chystá na třetí. Muzikál Pokrevní bratři přinese
atmosféru osmdesátých let a story dvou bratrů, nejlepších kamarádů, kteří o svém
příbuzenském vztahu nic nevědí, dokud se nezamilují do stejné dívky a nechtějí si to mezi
sebou jednou provždy vyřídit. Zápletka na první pohled jak z telenovely křížené antickým
dramatem, ale asi na tom příběhu něco bude, když ho v londýnském West Endu hrají bez
přestávky už od roku 1988.

L I N I E K R Á SY I

Román o homosexuálech, politice, sexu, AIDS, lásce a Anglii za vlády Thatcherové.


JAN STRÁNSKÝ Někdy se zdá zdlouhavý. Občas budete mít chuť mohutné literární popisy vedlejších figur,
MF DNES domů, obýváků, zahrad a vůbec všeho přeskočit. Nedělejte to.

EX11_CEH_6-7_divadlo.indd 6 9.3.2007 19:04:47


7 DIVADLO
C
F O T O R . Š ŤA S T N Ý / D I VA D LO J . K . T Y L A V P L Z N I – PAV E L K Ř I VÁ N E K / J O S E F P TÁ Č E K

J I Ř Í VOS KOVE C , JA N WE RI C H, JA ROSLAV J EŽEK KAT A B L ÁZEN


REŽIE, ÚPRAVA, DRAMATURGIE: MIROSLAV OŠČATKA ; VÝPRAVA: MAREK ZÁKOSTELECKÝ ;
HUDEBNÍ ARANŽMÁ A NASTUDOVÁNÍ: PAVEL HORÁK ; CHOREOGRAFIE: JIŘÍ OUŘADA

KLICPEROVO DIVADLO ; DLOUHÁ 99 ; HRADEC KRÁLOVÉ ; WWW.KLICPEROVODIVADLO.CZ


PREMIÉRA 16. 12. 2006 ; NEJBLIŽŠÍ UVEDENÍ 28. 3. 2007 ; ZAČÁTEK 19:00

Po šestnácti letech se Klicperovo divadlo vrací ke hře Voskovce a Wericha Kat a blázen.
Dokazuje tak, že forma hudební revue z českých divadelních scén ještě nevymizela. Navíc
inscenace plná fantaskních a satirických prvků skutečně baví. Do hlavních rolí režisér Oščatka
sice obsadil benjamínky hereckého souboru Vojtěcha Hájka (Melichar Mahuleno) a Jana Čížka
(Gaspar Radúzo), právě tím ale dokazuje, že nemá strach polemizovat s věkem postav. Proč by
mladí lidé nemohli glosovat nadčasový kontext? Revue plná barevných kostýmů a klasických
písní Jaroslava Ježka opět zdůrazňuje všestranné nadání herců Klicperova souboru. Autor
hudby Pavel Horák se představí se živou kapelou Popokatepetl Tequilla Band.
LUCIE FLAJŠMANOVÁ

K E N L U DW I G M Ě SÍ C NA D BUFFA LE M
PŘEKLAD: ALEXANDER JERIE ; REŽIE: JAN BURIAN ; VÝPRAVA: KAREL GLOGR ;
DRAMATURGIE: MARIE CALTOVÁ

DIVADLO J. K. TYLA ; KOMORNÍ DIVADLO ; PROKOPOVA 14 ; PLZEŇ


WWW.DJKT-PLZEN.CZ PREMIÉRA 10. 6. 2006 ; NEJBLIŽŠÍ UVEDENÍ 14. 4. 2007 ; ZAČÁTEK 19:00

Hra je něco mezi konverzační komedií a fraškou. Už samotný text inscenaci hodně limituje,
i když se herci snaží. Komedie o tom, jak slavná divadelní společnost bojuje se svým
úpadkem, působí zastarale. Těžko si lze představit, že by se i jinému režisérovi než
Janu Burianovi podařilo udělat z této hry skvost. O to víc mě pobavilo, když jsem si
v programu přečetla, že Ken Ludwig byl za Měsíc nad Buffalem nominován na dvě americké
ceny Tony Award. Tento autor na českých jevištích zabodoval především komedií
Tenor na roztrhání, kterou můžete vidět například v pražském Divadle na Vinohradech.
KATEŘINA PROUZOVÁ

K . GÄR T N E R OVÁ , E . BRYLL M A LOVA NÉ N A S KL E


REŽIE: JIŘÍ SEYDLER ; PŘEBÁSNIL: JAROMÍR NOHAVICA ;
JAZYKOVÁ SPOLUPRÁCE NA PŘEKLADU: RENATA PUTZLACHER-BUCHTOVÁ ;
SCÉNA: JÁN ZAVARSKÝ ; KOSTÝMY: TOMÁŠ KYPTA ; CHOREOGRAFIE: VLADIMÍR KLOUBEK ;
DRAMATURGIE: MARTIN FAHRNER

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO ; U DIVADLA 50 ; PARDUBICE ; WWW.VCD.CZ


PREMIÉRA 3. 2. 2007 ; NEJBLIŽŠÍ UVEDENÍ 20. 3. 2007 ; ZAČÁTEK 18:00

Režisér Jiří Seydler vsadil na folklórní pojetí muzikálu. Představení je stylizováno do


vyprávění lidových „kronikářů“. Některé scény herci přehrávají a divák má dojem, že to,
co vidí na jevišti, je zprostředkovaná historka. Malované na skle nemá výraznou dějovou
linku, příběh se odehrává v textech písní, herci toho moc nenamluví, o to víc tančí.
V hlavní roli alternují Josef Pejchal a hostující Ladislav Špiner. Jsou to naprosto odlišné typy,
jak fyzicky, tak i herecky a pěvecky. Už to je důvod vidět obě varianty.
A jestli máte chuť na divadlo v exteriéru, počkejte na červen, kdy se muzikál přestěhuje
na hrad Kunětická hora u Pardubic.
KATEŘINA PROUZOVÁ

L I N I E K R Á SY I I

Hollinghurstovu Linii krásy jsem dočetl před měsícem a až teď mi dochází, oč vlastně šlo.
JAN STRÁNSKÝ Myslím, že právě za náladu, kterou zprvu nevnímáte, ale s odstupem času vás okouzlí,
MF DNES dostal v roce 2004 Alan Hollinghurst Bookerovu cenu.

EX11_CEH_6-7_divadlo.indd 7 9.3.2007 19:05:22


ART M E N U M A R T I N A D O S TÁ L A
MARTIN DOSTÁL
8
REŽISÉR A KURÁTOR

F OTO M I ROS L AV Z I K MU N D A J I Ř Í H A N Z E L K A / A R C H Í V G A L E R I E X X L / C A N D I DA H Ö F E R
D Ů M U M Ě N Í ODSTUP A BLÍ Z KOST / DI STAN CE AN D PR OXIMITY D O 7. 4 . 2 007

NÁMĚSTÍ PŘEMYSLA OTAKARA II. 38 ; ČESKÉ BUDĚJOVICE ;


TEL. 386 360 539 ; WWW.MKDCB.CZ ;
OTEVŘENO DENNĚ MIMO PO 10–13, 13:30–18

Německá fotografie má v současném vizuálním světě


skvělou pozici, jména jako Andreas Gursky, Thomas Struth,
Thomas Ruff či Candida Höfer magnetizují nejenom zástupy
diváků nejprestižnějších galerií, ale také zástupy sběratelů,
kteří za jejich díla utrácejí stovky tisíc eur či jiných pevných
měn. Tito a další autoři se nyní objevují na prověřené
výstavě současné německé fotografie, koncipované jako
svého druhu pocta jejich pedagogům, fotografujícímu páru
Hille a Berndovi Becherovým. Kurátor Domu umění Michal
Škoda pokračuje v mimořádně náročném programu svého
architektonicky čistého výstavního prostoru.

GAL E R I E XXL TOM ÁŠ P OLCA R: UZ LE + R ETR O S PEKTIVA D O 2 8. 3 . 2 007

ŘÍČNÍ 756 LOUNY ; TEL. 415 653 279 ; WWW.GALERIEXXL.INFO ;


OTEVŘENO PO–PÁ 10–17

Louny jsou proslavené Benediktem Rejtem, Zdeňkem


Sýkorou a tamější státní galerií, pro kterou tak náročně
zrekonstruoval nevyužívaný prostor architekt Emil
Přikryl. Kdykoliv se tam dostanu, bývám tam jediným
návštěvníkem. Obdiv tedy zaslouží privátní aktivita, která
již více než tři roky udržuje Galerii XXL v provozu. Jejím
nemalým úsilím se tak objevuje v tomto vyprázdněném
kraji současné umění. Nyní v prostorách galerie vystavuje
Tomáš Polcar, absolvent Akademie výtvarných umění,
kde v 90. letech prošel ateliéry Huga Demartiniho, Aleše
Veselého a zejména Milana Knížáka. V tu dobu o sobě dával
docela dobře vědět, nyní po určité pauze vystavil součet
svých obrazů, objektů, fotografií i textů.

V ÝC H OD OČ E S KÁ GA LE RI E HA NZ E LK A A ZIKMU N D - F O TO G R AF IE D O 1 5 . 4 . 2 007

DŮM U JONÁŠE ; PERNŠTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ 50 ; PARDUBICE ;


TEL. 466 510 003 ; WWW.VCG.CZ ;
OTEVŘENO DENNĚ MIMO PO 11–18

Hanzelka a Zikmund jsou jistě známá značka.


A to nejen pro generaci dnešních seniorů, pro které
byly hrdiny jejich klukovských snů, sněných v hrdém
poválečném Československu. Cestovatelská dvojice
rajzovala po světě, psala knihy, testovala Tatrovku,
natáčela filmy a hojně fotografovala. Vzniklé fotografie
většinou záměrem a kvalitou nepřekročily rámec
dokumentárního záběru, jejich exotická dobovost
a sociální rozměr však dodneška přitahují pozornost
publika.

POKUD POJEDETE DO BERLÍNA,

... zastavte se v Prezlauer Bergu v kavárnách Weinerei. Nalévají dobré víno.


MICHAL PĚCHOUČEK Můžete pít a jíst, kolik chcete, a zaplatit také, kolik chcete. Z neznámých důvodů
UMĚLEC A KURÁTOR tam není narváno, obsluha je milá a podnik prosperuje. Přísahám.

EX11_CEH_8-9_art.indd 8 9.3.2007 19:06:08


9 ART
FOTO KRIŠTOF KINTERA 2X / MICHAL KOLEČEK

GAL E R I E E M I L A FI LLY DOBRODRUŽ STV Í BAR VY D O 3 1 . 3 . 2 007

VELKÁ HRADEBNÍ 19 ; ÚSTÍ NAD LABEM ; WWW.GEF.CZ ; OTEVŘENO ÚT–PÁ 10–13, 14–18; SO 10–14

Výstava je pokračováním cyklu rekapitulujícího vývoj lokální výtvarné scény od konce


50. let 20. století až do současnosti. V jejím rámci se představuje malířská a grafická
tvorba Jaroslava Brožka spolu s díly mladší generace ústeckých výtvarných umělců,
Martina Koláře, Martina Mrázika, Miroslava Rovenského, Jana Řezáče a Jana Veselého.
Dominantní linii celé výstavy tvoří Brožkův malířský cyklus Systematický výzkum
barevného čtverce doplněný autorovými civilistními kresbami a grafikami z přelomu
50. a 60. let. Pro ústecké kulturní milieu je profesor Brožek nepostradatelný nejenom
svým výtvarným názorem a vysokoškolským výtvarně-pedagogickým působením, ale
též vědeckými aktivitami v oboru teorie barvy. V době tuhé normalizace vydal pod
krycími jmény důležité odborné i popularizační publikace. Vedle titulů Barva a obraz
(1980) a Dobrodružství barvy (1983) to byla především kniha Jak namalovat krajinu
(1978). Pro ústecký region má zvláštní význam souhrnná publikace Výtvarné Ústí /
Kronika výtvarného života v Ústí nad Labem ve 20. století (1998), která zůstává zatím
nejrozsáhlejším zpracováním historie výtvarné kultury v Ústí nad Labem. Ostatní
vystavující umělci jsou absolventy katedry výtvarné výchovy ped. fakulty ústecké
univerzity. I pro ně se fenomén barvy, mimo jiné i pod Brožkovým vlivem, stal nosným
tématem výtvarného díla.

MICHAL KOLEČEK

PR A Ž S K É T I PY

K A R L Í N S T U D I OS V Í T SOUK UP – A RM Á DA PR O R EPU B L IKU D O 1 8. 3 . 2 007

KŘIŽÍKOVA 34 ; PRAHA 8 ; WWW.KARLINSTUDIOS.CZ ; OTEVŘENO ÚT–NE 12–19

Svět nejrůznějších reálných i fiktivně komiksových hrdinů se na nás sápe z pláten


Víta Soukupa. Tento ležérně expreso-impresionistický magorismus je plnohodnotně
funkční i v této nemalířské době. Superman i tálibánský mučedník, Johanka z Arku,
rozliční rytíři, Indiáni, ti všichni reflektují hodnotovou ambivalenci současného světa
a odkazují na podvědomou víru ve vůdce, který nás vyvede z područí temných sil
a ukáže nám nakonec tu správnou cestu k lepším zítřkům. Výstavě vévodí robustní
socha Dartha Vadera (ne nepodobná soše Balzaka od Rodina), zachyceného v okamžiku
rozhodování mezi světlou a temnou stranou síly.
KRIŠTOF KINTERA

F U T U R A PU N CTUM D O 6. 5 . 2 007

HOLEČKOVA 49 ; PRAHA 5 ; WWW.FUTURAPROJEKCT.CZ ; OTEVŘENO ST–NE 11–18

Uvědomte si předem, že jít na skupinovou výstavu současného videoartu se vším,


co to může znamenat, obnáší být srozuměn s tím, že jde o formu umění se zcela
specifickým druhem percepčních požadavků na diváka, a tudíž taková výstava
vyžaduje od návštěvníka unikátní druh pohroužení a nadstandardní dávku trpělivosti
(alespoň dočasné), která hraničí až s oddaností a věrnou láskou k umění jako takovému.
Zkuste si to – zklidněte se, musíte být v operačním módu „video-in“. Jinak to nemá
cenu. A vypněte si, sakra, na hodinku mobil! Umělci oslovení kurátorem V. Magidem
reprezentují konceptuální přístup k videu, které je pro ně povětšině jedním z více
výrazových prostředků.
KRIŠTOF KINTERA

AŤ D O U D O H Á J E !
KRIŠTOF KINTERA
VÝTVARNÝ UMĚLEC Všichni odpůrci Kaplického knihovny a pro-radaristi s nima!

EX11_CEH_8-9_art.indd 9 9.3.2007 19:06:29


KNIHY MENU KARLA VESELÉHO
KAREL VESELÝ
10
HUDEBNÍ PUBLICISTA

FOTO ARCHÍV
MONSTRKABARET FREDA BRUNOLDA ZA VŠÍM HLEDEJ DOKTORA ŽENU ... T I C H Ý SY N D I K ÁT

152 STRAN ; 299 KČ

Debutový počin undergroundového vydavatelství Tichý syndikát Sloni v Marienbadu


z roku 2004 byl originálním příspěvkem do žánru kolážového komiksu, u nás zatím
nepříliš využitého. Jak se ukázalo, šlo vlastně jen o předehru. Druhý díl, Za vším hledej
doktora Ženu aneb Další hra se slony, rozvíjí příběh rozkrývající fantaskní historii

Ř
chobotizace z 50. let, a to samozřejmě přísně v intencích surrealisticky pojaté poetiky
nesmyslu (fiktivní geniální myslitel Hermann Schlechtfreund osobně nás pozdraví

Š
v úvodu). Při luštění zamotané historie, ve které hrají svoji roli sny, převleky
i překvapivá odhalení, vás napadne, že i my jako čtenáři jsem se možná stali obětí
hypnotizačních schopností Freda Brunolda, šéfa Monstrkabaretu, anebo dokonce
geniálního zločince Doktora Ženy. Až knihu dočtete, bude se vám motat hlava a budete
mít pocit, že věci, jež dávaly smysl, už ho nedávají. Co jste ale také čekali od knihy,
která končí nápisem Konec – Pokračování příště?

KY L E BAK E R O P ŮLNOC I Z E M ŘU CREW

PŘEKLAD ŠTĚPÁN KOPŘIVA ; 64 STRAN ; 249 KČ

Americký komiksový všeuměl a karikaturista Kyle Baker nepatří do hlubokého


komiksového undergroundu (občas kreslí i pro populární DC Comics), nicméně jeho
tragikomedie Why I Hate Saturn patří mezi kultovní díla grafického románu.
V Česku zatím asi nejsme na jeho vážnější díla připravení, a tak nám musí v překladu
stačit několik stripů s Kovbojem Wallym v časopisu Crew a sedm let stará groteska
O půlnoci zemřu. Hlavní hrdina Larry se na silvestra 1999 ocitá ve víru bláznivých
událostí, na jejichž počátku byl jeho neúspěšný pokus o sebevraždu. Dívka, kvůli které
se chtěl zabít, ho nakonec přece jen miluje, ale pokud Larry do půlnoci nenajde protilék
na prášky, jež spolykal, bude tato noc jeho poslední. Poznávacím znakem Bakerova stylu je
umístění textu mimo obrázky, což přináší neobvyklý zážitek sekvence „němých“ políček,
jejichž ozvučení je až druhotné. Crew má prý s Bakerem velké plány, těšme se tedy na další
počiny osobitého autora.

L E W I S T R ON D HE I M Z E M Ě TŘÍ ÚSM Ě V Ů / APO KALYPTICKÉ PŘ ÍB ĚH Y MOT

PŘEKLAD SOŇA SLADKÁ ; 100 STRAN ; 200 KČ

Vydavatelství Mot si za šest let existence vybudovalo renomé české jedničky v oboru
experimentálního komiksu. Kromě překladů už vydávají i české a slovenské pokusy,
pro domácí scénu ale udělali úplně nejvíce vydáním mistrovských děl nezávislého
evropského grafického románu (bande dessinée, chcete-li), jako byla díla Pixy nebo
Padoucnice, jejhož dokončení se prý dočkáme už letos. Jedním z jejich „kmenových“
autorů je i Francouz Lewis Trondheim, jehož komiksy připomínají na první pohled
fantastické příběhy pro děti. Raději jim je ale číst nedávejte, zvířátka a další roztomilá
stvoření zde řeší se směsí cynismu a absurdního humoru otázky po smyslu existence.
Nejinak to je i v albu na sebe navazujících stripů Země tří úsměvů / Apokalyptické
příběhy, které v češtině vycházejí ve druhém vydání (na rozdíl od prvního hlavně
na lepším papíře a v lepší vazbě). Trondheim v roce 2004 ohlásil odchod do důchodu,
což ovšem v jeho případě znamená, že jen o trochu omezil chrlení svých nových děl.
V zásobě je pro další české překlady materiálu na celé roky.

L Z E S Q U AT T I N G Z A Ř A D I T M E Z I E X T R E M I S T I C K Á H N U T Í ?

Tuto a další otázky si klade Vlastimil Růžička, autor publikace Squaty a jejich revoluční tendence,
kterou vydalo začátkem roku nakladatelství Triton. Autor shromáždil do dvousetstránkové knížky
MILAN MIKULÁŠTÍK široké spektrum informací – od pokusů o oficiální definicí extremismu přes policejní dokumenty
GUMA GUAR až po rozhovory se squattery a politickými aktivisty nebo barevnou fotografickou přílohu.

EX11_CEH_10-11_knihyOKOK.indd 10 9.3.2007 19:47:59


11 D E S I G N K N I H Y P O H L E D E M M I C H A L A R Y D VA L A KNIHY

MICHAL HVORECKÝ: PLYŠ


R E A D I N G I S SE X Y – UM BE RTO E C O*
FOTO TOMÁŠ TESAŘ

Nesmíte připustit, aby si lidé mysleli, že to, co pro ně děláte, cílovou skupinu. Fresh tak vystupuje z bezpečné zóny
by mohli dělat také, kdyby na to měli čas – Aleš Najbrt. knižní kultury s její současnou ušlechtilou nudou a vydává
Kniha je dnes především spotřební zboží, to je triviální se kamsi mezi Benetton a Nike. Vizuální radikálnost
fakt. Podobně jako hudební formát mp3 odkázal CDs komerční komunikace je ale především fascinující, bulvár
s booklety do říše nekonzumovaného grafického designu, a porno jsou zde avantgardou svého druhu. Připomeňme si
pomalu poznáváme, že i texty se obejdou bez nákladných podobu návrhu Národní knihovny v Praze Jana Kaplického,
a rozměrných knih. Přes ideál krásně vytištěné krásné nazelenalou chobotnici z japonských mang, vedle které
knihy téměř nevnímáme aktuální situaci; očekávání prostě neobstojí vážná, tradiční architektura. Design
skladného, levného, a tedy snadno rozšiřitelného fasády jakoby neumožňuje srovnání, odmítá kontext,
prohlížeče, tzv. ebooks, běžného textového či pdf sugeruje jedinečnost. Plyš a s ním edice Fresh jsou krok
souboru, který zřejmě radikálně promění knižní distribuci, od takové cesty, užívá sice prvky komerce, postrádá
tak jako nedávno tu hudební iPod. Pro GDs to bude svého ale její vizuální razanci a bezohlednost k tradici. Ještě
druhu požehnání, knihy již dnes vznikají na monitorech rozpoznáváme kánony klasické knihy, negativní vstupní
a vlastně i pro monitory a jejich tištěná podoba je jen stránky odkazující k odeonské edici Plamen, estétsky
jakousi lowendovou verzí, bez schopnosti nést nuance řešené vstupy kapitol nebo užití remaku písma RePublic,
digitálních technologií. Tištěné knihy pak mohou zřetelně symbolu někdejšího Rudého práva. Tvary a barvy ale
deklarovat svůj bibliofilský a exkluzivní statut, bez už ztratily své významy, jsou slupkami a fragmenty bez
nutnosti tvářit se jako neknihy, iPod či tyčinka Snickers. jasného smyslu. Jsou produkty virtuálních her a takto je
Michal Hvorecký: Plyš, GD ReDesign. Edice Labyrint Fresh i vnímejme, resp. hledejme jejich nové významy. Tedy
je u nás ojedinělým pokusem nabízet literaturu jako předpokládajme, že nějaké mají.
řadu cool výrobků s marketingovou strategií pro jasnou *Claim edice Labyrint Fresh, nové edice pro nové texty.

M I C H AL H VORE C KÝ P LYŠ L A BY R I N T

EDICE LABYRINT FRESH ; WWW.LABYRINT.NET ; GD REDESIGN ; 220 STRAN ; 225 KČ

T I P Z Č E T BY

Většina spolužáků ve škole se jmenovala podle slavných značek. Byla to móda, když byli naši rodiče mladí.
Mohli jste za to od firem dostat docela dost peněz, proto se rodiny předbíhaly. V kočárcích se to tehdy
MICHAL RYDVAL hemžilo miminky pojmenovanými podle aut, potravin, nábytku nebo parfémů. Děvčátka byla Lancia, Nivea,
TEORETIK Z CAFÉ FRA Novartis, Porsche či Mazda, chlapečkové Gucci, Evian, Hilfiger nebo Renault – M. Hvorecký: Plyš, str. 18.

EX11_CEH_10-11_knihyOKOK.indd 11 9.3.2007 19:48:15


CD 12

FOTO ARCHÍV
G U I B OR AT T O C HROM OP HOBI A KOM PA K T

Architektura a hudba mají hodně společného. Nicméně na to první se hůř tancuje. Zjistil to
i brazilský producent Gui Boratto, skripta z architektury prodal a začal produkovat techno.
Léta dělal studiového technika a producenta (Manu Chao, Garth Brooks) a vydával vinyly na
malých labelech. Jeho LP debut už ale vypouští absolutní špička – kolínský label Kompakt.
Boratto se svého oboru tak úplně nevzdal, třináct skladeb jeho desky je prý inspirováno
zajímavými architektonickými úkazy a najdete mezi nimi i jednu věnovanou Praze (Mala
Strana). Pokud od brazilského profesora čekáte bonga nebo latino rytmy, budete zklamáni,
sází hlavně na syrový tech-house a schaffel (AKA beat, co zachránil techno), ale přes všechno
to chirurgické pípání je to z nějakého záhadného důvodu „emo as fuck“ (excuse my French).
Nejlépe je to slyšet v Beautiful Life, kde se (stejně jako v jeho dřívějším hitu Like You)
potkává techno se synth-popem, a i když to má devět minut, stejně si to nakonec budete
muset pustit znovu. Kompakt má další výborný příspěvek do katalogu, Jacques Le Cont
a Villalobos nového konkurenta a my další důvod, proč nezanevřít na klubovou scénu. A ten
název (=strach z barev) je čirá ironie, takhle zábavné techno album jsem neslyšel už věky.
Album je k dostání v internetových obchodech: DJshop.cz, OKmarkt.cz nebo Audio3.cz.
KAREL VESELÝ

M I K A L I F E I N CA RTOON M OTI ON U N I V E R SA L

Mika – to je tuzemská šunťácká kosmetika, žaluzie, galerie, doplňkový obchod pro vaši
vinotéku a nově i popová hvězdička z Británie. Předtím takhle BBC předurčila slávu nudné
cukrkandlové panence Corrine Bailey Rae, taky Mika svou rozkošnou přesládlostí trochu
lepí. Protože je ale zábavný a rozjuchaně hopká z laciného osmdesátkového diska Scissor
Sisters (Love Today, Relax [Take It Easy], Stuck In The Middle) na ironický revival Freddieho
Mercuryho (hitovka Grace Kelly) nebo rozdováděné showmanství Robbieho Williamse,
všechno mu to alespoň na chvíli odpustíte. Mika je jako balíček barevných gumových
medvídků, z něhož si můžete vybrat orchestrální aranže, živé nástroje a bezchybný falzet,
který má v každé písni v podstatě jinou barvu. Občas je největším kýčařem (estráda Lollipop),
občas Jamesem Bluntem přetaženým smyčci, občas králem klasických beatlesovských
odrhovaček. Chodící ovocné lízátko v lidské velikosti se promenáduje v brýlích Eltona Johna,
Mika se směje, cinká a hraje si. Dětsky, dětinsky a naivně se tetelí, ale emotivnosti jiného
roztomilého kluka Patricka Wolfa stejně nikdy nedosáhne. Dovádí s gospelovým sborem
(Happy Ending), a kdyby byl Robbie trochu víc gay, zněl by přesně takhle. Deska Life in
Cartoon Motion svým bláznivým pastelovým retro obalem připomíná perverzní kulisy Studia
Kamarád nebo divadelní scénu z Básníků. Singl Relax (Take It Easy) drtí i Evropa 2. Miku si
zamilujete. Problémem bude, že stejně jako každých sladkostí i jeho se časem přejíte.
MICHAELA HEČKOVÁ

A I R POC K E T SYM P HONY EMI

Air byli vždycky kapela pro holky. Být kluk a poslouchat je se vždycky vyplatilo. Air neměla
děvčata ráda jen kvůli neodolatelným Beaujolais účesům a francouzským nosům Nicolase
Godina a Jeana-Benoîta Dunckela. Ale i kvůli tomu, že všechny čtyři předchozí desky byly
doopravdy skvělé. Chytré, čisté a přitom z nich čpěl prk příslibu něčeho horkého. Před skoro
deseti lety se člověk mohl bát toho, že Air budou kapela jen jednoho hitu (Sexy Boy) nebo
jedné desky (Moon Safari) – nestalo se tak. Ještě na tři roky starém Talkie Walkie se našly
hymny, které sálaly stejně silně. Cherry Blossom Girl nebo Surfing on a Rocket.
To všechno vám říkám proto, aby vám bylo stejně jako mně líto, že pátá deska Air je
nezajímavá (kromě One Hell of a Party, kde hostuje Jarvis Cocker). Od první noty víte, že to
jsou Air – a už od druhé noty vám v tom něco chybí. Pocket Symphony jsou drobky smetené
se stolu. Výškrabek ještě přijatelných písní, které přetekly z minulých desek. Bez plynutí, bez
příběhu. Badly Drawn Boy vydal před pár měsíci Born in the U.K. Od té doby jsem ho neslyšel.
Nechtělo se mi. Pocket Symphony potká stejný osud. Stejně jako každou desku bez kouzla.
TADEÁŠ HAAGER

N O B O DY K N O W S

Nechtěl jsem prodávat zajíce v pytli, takže jsem se šel nejdřív kouknout a dost jsem čuměl.
BOUREK Tohle je kapela, o který jste si nemysleli, že existuje. Koupil jsem si i desku.
SPORTO Kissáci z Liberce, epochál. www.nobodyknows.cz

EX11_CEH_12-13_cd.indd 12 9.3.2007 19:08:07


13 CD
FOTO ARCHÍV

D E E R H OOF F R I E ND OP P ORTUNI TY K I L L R OC K S TA R S / S TA R CAS T I C

No tak asi takle: řikám Miles Davis, John Coltrane a King Crimson, začíná to smrdět.
Přihazuju: progresívní rock. Málo. A co (ty vole!) jazz? ESO – a jestli jste dočetli až sem
a ještě u vás doma nehoří, obdivuju vás. Nakonec kdybych to všechno u desky Deerhoof
zmiňoval v hudební souvislosti, zapálil bych se radši sám. Já chci ale upozornit hlavně na
myšlenkovej kontext – pro tuhle kapelu je stěžejní narušování zaběhnutejch hudebních
principů a stereotypů, objevování novejch forem, pohrdání škatulkama. Tady se nedá mluvit
ani o žánrový pestrosti, protože nic takovýho jako hudební žánry v jejich případě neexistuje.
To, co je v jinejch případech klišé, u nich opravdu platí: pravidlo je jediný – žádný pravidla.
Za deset let existence vydali Deerhoof osm alb a je to jako skok do vejšky, laťka se s každou
deskou zvedá a i na novince Friend Opportunity se ani nezachvěla. Jestli znáte jejich starší
věci, možná vás překvapí hned první tři skladby – patří totiž mezi to nejpřístupnější, co
kdy udělali, i když jasnej trend k – v uvozovkách – poslouchatelnosti se v jejich novější
tvorbě dá vysledovat, ale i to berte s rezervou. V devíti skladbách na vás vysypou za
dvacet čtyři minuty materiál na tři desky, aby vás na konci podrobili testu věrnosti ve
dvanáctiminutovým cajdáku. Otázka, kdo v týhle hře rozdává karty, je bezpředmětná.
Buď na to přistoupíte, nebo jste bez šance.
Friend Opportunity neni fádní guláš, mnohem víc pestrobarevný zeleninový rizoto anebo
jogurt kostík s lentilkama. Charakteristickej infantilní zpěv se silnym japonskym akcentem,
všudypřítomná hravost a nezaměnitelná poetika dělaj’ z týhle desky hudební Alenku
v říši divů. Cokoliv se stane, je správně, ať je to sebedivnější. A je to s nima podobný
jako s tim chlapíkem, kterej nedávno vyvraždil celou svoji rodinu a hájil se tim,
že ho navedli mimozemšťani – ani Deerhoof byste tohle neměli uvěřit, moc dobře vědi,
co a proč dělaj’.
BOUREK

[ INZERCE

DIVADLO
ARCHA 03/07
THEATRE

DIVADLO KONCERTY

17. A 18. BŘEZNA


RÁJ SRDCE LABYRINT SVĚTA 21. BŘEZNA
Mezinárodní divadelní projekt studentů z Polska, JABLKOŇ A HRADIŠŤAN
ČR a Slovenska v režii SKUTR. Koncert a křest CD Best of Malá lesní. Jablkoň
ponořená do Hradišťanu je nadlehčována silou, která
„Mozaika dechberoucích nápadů, oslava hravosti se rovná váze Hradišťanu Jablkoněm vytlačené.
a vynalézavosti, při které divák trne strachy, upadá
v úžas i propuká v nekontrolovatelný smích.“ 25. BŘEZNA
Honza Dědek JAN BURIAN – VELKÁ JARNÍ VESELICE
Velká jarní veselice a oslava mládí s novou kapelou
27. – 31. BŘEZNA (Mikoláš Růžička a Gregory Finn). Jan Burian zároveň
DIVADLO HUSA NA PROVÁZKU V ARŠE oslaví reedici dvou starších alb a pokřtí novou
Pražské premiéry scénické revue Rozrazil (27.) knihu rozhovorů. Hosté: Lenka Dusilová a Jiří Smrž.
a Morávkovy nové inscenace Velice modrý pták Speciální set: Kapitán Demo.
(28. a 29.), improvizační superliga Jiří Kniha
hledá partnera (30.) a deset hodin s Dostojevským 4. DUBNA
v Maratonu Sto roků kobry aneb Svlékání z kůže (31.) TARANTULA PASSIONATA
Jihoitalský etnovečírek s kapelou Aioresis, která hraje
„Nereálnou atmosféru Morávek umí a jeho sen extatický styl Pizzica. Kromě toho i přednáška, taneční
poskládaný z obrazů, pohybů i zvuků je z těch, které si workshop a ochutnávka tradičních pokrmů.
pamatujeme dlouho po probuzení.“
Jana Machalická, hodnocení LN ****
XXX XXXXXXX
JANA XXXXXXX
Divadlo Archa, Na Poříčí 26, Praha 1 / www.archatheatre.cz
XX XXArcha,
Divadlo XXXXXX Xxxxxměsta
o. p. s., je podporováno grantem Hlavního xxxxPrahy.
xxxx xxxx xxx xxx x xxx xxxx.
Hlavní partner Divadla Archa:

EX11_CEH_12-13_cd.indd 13 9.3.2007 19:08:23


FILM
FREEX N A TA H U S PAT R I K E M L I N H A R T E M 14

PANORAMA
PA N OR AM A A LI AS STA RÁ PA NORA M A A LI AS S TAR Á PAN ČA

F O T O A R C H Í V R E S TA U R AC E S TA R Á PA N O R A M A
Na Staré Panče potkáte staré pankáče ... ... i mladé pankačky

Restaurace leží na úpatí vrchu Doubravka. Tato hora pamatuji, určitě něco z toho zvládnete.
s hradem v romantické manýře zrekonstruovaným Zatímco na hradě se za teplých měsíců pořádají slavnosti
v předminulém století je vedle mrakodrápku Boží a dělbuchy, zkrátka chléb a hry pro lid, v podhradí,
prst a muchomůrkovité vodárny na Nové vsi jednou tedy na Staré Panče se po celý rok pořádají koncerty.
z teplických dominant viditelných jak z daleka, tak V poslední době se tu vedle fyzického básníka Petra Váši
ze široka. Hrad i hora jsou jak tradice velí obklopeny předvedly kapely Radost, Slobodná Európa, Vyžvejklá
aureolou tajemna. Vedle čarodějnice Běly, brutálně Bambule … Leč milovníky i odpůrce alternativní
útočící na jinochy, nešťastné princezny Doubravky, scény varuji, není to pravidlem. Jistého pošmourného
která to z hradeb vzala po hlavě a upírů, již ku svým listopadové dne jsme s kamarádem doufali, že nám na
hradním pitkám jezdí po staré cestě začínající právě rokotéce pustí Strange Love a něco smutnýho, ale na
u Staré Panči, se v hoře skrývají rytíři, kteří prý městu pódiu to live vařili lokální metaláci Der Schlack a Die
a národu pomohou, až budeme mít evropskou ústavu. Puppe. Tancovat v davu metalových holek je skvělá
Restaurace je ideálním místem odpočinku a střebodem terapie pro notorické erotomany a násilníky. To jen na
výletů na hrad, hvězdárnu nebo do nedalekých vsí. Pokud okraj. Panorama je skutečně zlatá loď a pokud zatoužíte
nechcete v parných dnech sedět v provozovně, můžete si ztéci Doubravku, dejte si tu pivo nebo limčinu ještě
vybrat stůl pod letitými buky a kochat se panoramatem, před cestou. Mají je dobře chlazené a Arabové na hradě
pozorovat lázeňské manžele, kteří se ještě zrůžovělí prodávají děsivě zteplalé plechovky. Jestli zde vaří
prožitým vzrušením vypotáceli z třešňovky, nebo se jen klasická jídla, nevím, ale nejspíš ano. V každém případě si
tak dívat do lesa, jenž – a to vám slibuji – za příznivých můžete odskočit do lesa, kde rostou znamenitá jidášova
podmínek připomíná Fangorn z Pána prstenů. Ušatí ucha. Můžete si je dát rovnou k pivu anebo strčit do tašky
elfové tu sice neběhají, ale několikrát a to i v samotné a doma pak i s červy hodit do odpaďáku.
Panoramě byli pozorováni záhadně oživlí skřítci To je vše, pokud se na Panoramu opravdu vypravíte,
Střapeček a Metlička, které si pamětníci pamatují ze a není těžké ji najít, chce to jen šturm a nadšení,
starších čísel Čtyřlístku a Sluníčka. Jsem si jistý, že při rozhodně si dejte zdejšího šklebeňoura s hořčicí.
dobrém pivu a nejnižších cenách griotky a curaçaa, jaké Opravdu ujde.

T E PL I C E R E S TA URAC E / ROC K C LUB STAR Á PAN O R AMA


U DVORCŮ 1518 ; TEPLICE ; WWW.RCPANORAMA.COM

PATRIK LINHART Jestli zde vaří klasická jídla, nevím, ale nejspíš ano. V každém případě si můžete odskočit do lesa,
SPISOVATEL kde rostou znamenitá jidášova ucha.

EX11_CEH_14-15_free.indd 14 9.3.2007 19:09:04


.*.0$)0%&. 7¥5& ŧ&7-™æ",0,&i.ê-%0/&%™7/"+*/µ/04 -*%*4*)0,7ŝ-*/ê.61-&5-*
4)&3$&.,"3-&.)&Ģ.™/,&. 04-0707"-*)0/"6-*$*"â"450)07:-0ŧ&/ê0#5êŧ07"-*
"5",1307&%-7-™æ"4™./"40#ê1-"45*$,0601&3"$*7-"æ,".6650)0"4*4507"-"
45"â*-+*./"50,6$):Ē4,µ/ŝŧ +&)-""/*5"/ê+",™5"%&;*/'&,$&;™,30,4&;%"Ģ*-
+&/ŧ&0%5¡%0#:4*7-™æ6,0,&i&7i*$)/*1-&5064)&3$&.+04&'&."#3)™.&.d
+&/0.+"/¥,4*ŧ™%/¡;.ê/:/&7i*.-

.ê-*#:45&4&
%™530;7¡45  .™.;/™.¡)0
+45&0#"/&7:307/"/¥ 7™i7;5")7™4 105Ģ&#6+&5&4& "-& 14:$)*"53" 
+&%*/$*"531¥5& 0#"10."-6 "-& 7&4,65&â/045*4& 45"â¥+&%*/¡
/"3$*45/ê*/'"/5*-/¥.* +*45ê/*⥠;"470+*7;™+&./06 %Ģ¥7/
%ê+* 7"i&4-070
1036$)".*"4,-0/&. ;™7*4-04545:%¥5&  +&%&/;7™4 ".ŝŧ6.6
,;™7*4-045*/""6503*5ê "130504&50-*, 50.6507;5")6 ;"70-"5d
/&/™7*%¥5& 10%-&)/&1",6ŧ
#6%&10;%êd

$)"$)"/0
50+4&.4&;"4
10#"7*-1"3™%" 5",;&+53"
%¥,: +"/¥,6 ;"4.: +0

)*)*)*d )*)*)*d

"5êi4&/"
10Ģ™%/&+
)*)* 50+& .";&$
4,7ê-µd

€5*$)µ4:/%*,™5 #*0/"65430
8885*$):4:/%*,"5$;

EX11_CEH_14-15_free.indd 15 9.3.2007 19:09:17


TAPETY NA VÁŠ MOBIL
Napiš SMS ve tvaru: PICT EX KÓDTAPETY a odešli na 900 06 30 A
NOVINK
VYZVÁNĚCÍ
MELODIE
Pošli SMS ve tvaru 400825 400893
HLÁŠKY
MEL EX KÓDMELODIE Pošli SMS ve tvaru MEL EX
na číslo 900 06 30 KÓDHLÁŠKY na číslo 900 06 50
ČESKÉ HITY Drahá, to jsem já, Tvůj manžel 437254
400955 400969 400888
1970 426067
Dáme góla dáme! 437978
Colorado 425938
Haló, slyší mě někdo? 437270
Čas sluhů 438981
Don´t Be Stupid 427384 Hej, přišla Ti zpráva 437984
Dlouhá noc 426276 Kde zase seš ( naštvaná manželka) 437998
401844 401850 402669 402761
Holubí dům 426049 První svahilsky zvonící mobil 438038
Hvězda snů 428084 Starej mobil - zvedni to! 438042
Láska moja 426080 TAPETY PRO PÁNY Šéf volá 437435
Mašinka 426058 Tady policie české republiky 438043
Napiš SMS ve tvaru: PICT EX KÓDTAPETY a odešli na 909 06 30
Měls mě vůbec rád 434186
Tak to zvedni! 438045
Písnička pro kočku 427420
Pro Elišku 425964
Volám divocha 437509
Spomal 437888 Volám, zmáčkni zvednout 437512
Tata 426295
401679 402045
Vítr 429648
401685 402029
REÁLNÉ ZVUKY
ZAHRANIČNÍ HITY Pošli SMS ve tvaru MEL EX KÓDZVUKU
Boro Boro
Boogie Woogie styl
427288
438924
na číslo 900 06 30
402138 426767 428213 428199
Big Muff 426389 TOP ZVUKY
Disco Inferno 427276 Bubny 400713
Napiš SMS ve tvaru PICT EX
Finská píseň

FILMOVÉ MELODIE
438937
Animace KÓDANIMACE a odešli na 900 06 30
Dopplerův efekt
Delfín
Formule
438902
400718
437664
Horákovi 438917 Klusající koně 437669
Itchy & Scratchy 438919 Krávy 437652
Můj čas 436223
Kukačkové hodiny 438901
MASH 428063 400501 400502 400519 400538 Lesní říčka 437681
Pojišťovna štěstí 427229
Růžový Panter 426011 Mořské pobřeží 438908
Shrek 2
Spiderman 2
426163
426168
!!! Ještě větší výběr tapet, her Netopýři 437687

The Simpsons Theme 436504 a melodií na www.erika-as.cz !!! Orgasmus


Páv
428295
438906
Titanic 425972
Top Gun 426041 Pro ověření kompatibility s vašim mobilem a informaci Ptáci v džungli 437677
Tři oříšky pro Popelku 426053 o zaslání počtu sms pro Java hru pošlete sms ve tvaru: Sanitka 438897
Starej telefon 438905
Twisted Nerve-Kill Bill 435499 LZEmezeračíslokódu vybraného produktu
Ulice 436577 Velrybí zpěv 438910
na číslo 900 06 03

Napiš SMS ve tvaru: JAVA EX KÓDHRY a odešli na 900 06 50


Provozuje: Erika, a.s., Na Příkopě 9-11, 110 00 P-1. Cena odesílané SMS na 900 06 30 a 909 06 30 je 30,- Kč, na 900 06 03 je 3,- Kč a na 900 06
50 je 50,- Kč. Java hry 1-3 SMS. Ceny jsou vč. DPH. WAP dle tarifu operátora. Infolinka: 245001113.

EX11_CEH_16_zadek.indd 6 9.3.2007 19:18:44

Rate