Παρασκευή και 13 - μεσαιωνικές ρίζες

Μερικοί θεωρούν ότι η σύλληψη Ζακ δε Molay, του μεγάλου κυρίου των ιπποτών Templar, και 60 των ανώτερων ιπποτών του την
Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 1307 από το βασιλιά Philip IV της Γαλλίας είναι η προέλευση αυτής της δεισιδαιμονίας. Χιλιάδες εκείνης της
ημέρας Ναίτες συλλήφθηκαν και βασανίστηκαν στη συνέχεια. Έπειτα ` ομολόγησαν "και εκτελέσθηκαν. Από εκείνη την ημέρα επάνω,
Παρασκευή και 13 εξετάστηκε από τους οπαδούς των Ναιτών ως κακή και άτυχη ημέρα.
Εικόνα:
Ζακ δε Molay καταδίκασε στον πάσσαλο το 1314, από Chronicle της Γαλλίας ή του ST Denis (δέκατος τέταρτος αιώνας

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful