PERINGKAT ASAS

JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

Disediakan Oleh :
Jawatankuasa Teknikal Kebangsaan Kadet Pertahanan Awam Malaysia (KAPA)

PENGENALAN JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

PENGERTIAN/MAKSUD PERTAHANAN AWAM DAN PENUBUHANNYA DI MALAYSIA

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia

PENGENALAN JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

Maksud mengikut Akta Pertahanan Awam 1951 (Akta 221) ini terbahagi kepada 2 keadaan iaitu: A.Semasa peperangan – apa jua tindakan yang tidak melibatkan penggunaan senjata bagi menghadapi serangan permusuhan sama ada langkah itu diambil sebelum ,semasa atau selepas masa serangan musuh. B.Semasa Aman- apa –apa jua langkah yang diambil bagi melindungi nyawa dan harta benda sama ada langkah itu diambil sebelum, semasa atau selepas masa bencana.
Jabatan Pertahanan Awam Malaysia

PENGENALAN JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

PENUBUHAN PERTAHANAN AWAM DI MALAYSIA

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia

PENGENALAN JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

1939 ~ Passive Defence (Air Raid Protection / ARP – di bawah Emergency Regulation Enactment Capter 41 Untuk mengadakan langkah-langkah Pertahanan Awam bagi menghadapi kemungkinan peperangan. 1951~ The Civil Defence Ordinance 1951- digubal rasmi sebagai satu undang-undang Sistem Tanah Melayu. 1952 ~ Jabatan Pertahanan Awam secara rasmi ditubuhkan dan dilaksanakan mengikut peruntukan yang terkandung di dalam The Civil Defence Ordinance 1951.

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia

PENGENALAN JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

. 1958 ~ Kerajaan memperjelaskan Pertahanan Awam Menjadikan unsur yang tetap dan penting dalam Sistem Pertahanan Negara – Jadual kesembilan, Perlembagaan Persekutuan. 1964 ~ Pertahanan Awam diperluaskan ke Sabah, Sarawak dan Singapura – berikutan konfrantasi Malaysia – Indonesia. 1972 ~ Ordinan Pertahanan Awam dipinda bagi melaksanakan tugas dan peranan semasa aman – perkhidmatan bantuan bencana selain tugas hakiki menghadapi peperangan.

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia

PENGENALAN JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

PAKAIAN SERAGAM PERTAHANAN AWAM

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia

Pakaian Istiadat (N0 1)

Pakaian Seragam Istiadat untuk Pegawai-pegawai Tetap Jabatan dan Pegawai-pegawai Pasukan Pertahanan Awam mengikut pangkat dari Gred KP 52 hingga ke Gred KP 17.

PENGENALAN JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

Pakaian ( Bush Jacket ) (N0 2)
• Digunakan di Majlis Rasmi Anjuran Jabatan / Kerajaan /Swasta

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia

PENGENALAN JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

Pakaian (N0 3)
Digunakan semasa menjalankan tugas rasmi harian

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia

PENGENALAN JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

Pakaian Operasi (N0 4)
Pakaian Seragam Operasi ~ Menjalankan tugastugas am / operasi.

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia

PENGENALAN JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

Pakaian Seragam Separa
Perintah Kawad Pakaian Seragam Separa untuk Pegawai-pegawai Tetap dan Pegawai-pegawai Pasukan Pertahanan Awam dari Gred 1 hingga Gred 6 dan Lain-lain Pangkat.

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia

PENGENALAN JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

VISI
Menjadikan Pertahanan AwamAgenda Negara dan peneraju pengurusan bencana demi keselamatan dan kesejahteraan negara.

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia

PENGENALAN JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

MISI
Menjadikan organisasi yang berwibawa menerusi penglibatan rakyat dalam program Pertahanan Awam.

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia

PENGENALAN JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

OBJEKTIF
Mengurangkan risiko akibat bencana:a) Latihan kepada orang awam b) Sistem amaran bencana c) Pusat-pusat perlindungan 2. Respond kepada bencana a) Menubuhkan pasukan-pasukan (first responder) b) Perkhimatan kecemasan 3. Pemulihan

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia

PENGENALAN JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

MOTTO
SEDIA ~ PANTAS ~ BERINTEGRITI

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia

PENGENALAN JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

CREST- Konsep logo adalah untuk menonjolkan tugas Pertahanan Awam SEGITIGA SAMA DAN WARNA- Adalah lambang dan warna keselamatan iaitu berwaspada dan bersedia menghadapi kemungkinan SENTIASA SIAP SEDIA-Dikelilingi tiga segi adalah Moto Pasukan Pertahanan Awam BUNGA PADI BERWARNA HIJAU MUDAMelambangkan kesuburan dan kemakmuran negara. TAPAK LOGO – Berwarna oren adalah melambangkan keteguhan, kesediaan dan sokongan padu Organisasi Pertahanan Awam.

OREN KUNING HIJAU LOGO Bentuk tiga segi adalah teras kepada logo Pertahanan Awam.Ianya melambangkan huruf PA. Tujuan logo ini diperkenalkan adalah melambangkan keteguhan, kesediaan dan sokongan padu Organisasi Pertahanan Awam. Jabatan Pertahanan Awam Malaysia

PENGENALAN JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA FUNGSI 1.Menggubal dasar-dasar yang sesuai mengenai Pertahanan Awam 2.Mengelola dan menyelenggara Angkatan Pertahanan Awam melalui perkhidmatan sokongan dan logistik yang memadai. 3.Melatih dan mendidik orang ramai mengenai Pertahanan Awam supaya mereka dapat menerima dan memberi tindakbalas yang sewajarnya kepada program yang penting bagi Keselamatan diri mereka. 4.Menggubal dan menyusun jenis latihan-latihan yang sesuai bagi Angkatan Pertahanan Awam mengikut keadaan semasa 5.Menyediakan khidmat bantuan kecemasan dan talian 991 di seluruh negara. 6.Melakukan tugas-tugas menyelamat dan menyelia mangsa bencana dan kemalangan di seluruh negara.

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia

PENGENALAN JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA LAGU KORPORAT SENTIASA BERSEDIA
Marilah kita semua Berganding bahu mengembeling tenaga Berbakti dalam Pertahanan Awam Untuk bangsa kita Padukan jiwa dan raga Sedia berkorban apa saja Memberi dengan ikhlas khidmat mulia Negara tercinta Malaysia bumi yang bertuah Kami sungguh bangga menjadi warga setia Penuh azam dan tekad bersama Sedia berkhidmat untuk keselamatan rakyatnya. Kita sentiasa bersedia Menjunjung wawasan semua Ke arah hidup aman dan sentosa Malaysia jaya. Jabatan Pertahanan Awam Malaysia

PENGENALAN JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

TAMAT

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.