You are on page 1of 1

IES GARCÍA BARBÓN Rúa Antonio Fernández Pérez s/n

32600 Verín (Ourense) ies.garcia.barbon@edu.xunta.es


Tlf 988 410379 Fax 988414434

I.E.S GARCÍA BARBÓN

MESA REDONDA
“RELACIÓNS ESCOLA-EMPRESA”

SALÓN DE ACTOS
Venres 23 de marzo de 2007
20:30 h.

PONENTES:

 Dna. Dolores Fernández Torcuato (Directora de Enfermería do


Hospital de Verín)
 D. Manuel Álvarez Gil (Presidente de ATAVE)
 Representante de Möller Tech (Ourense)
 D. Antonio Cabana López de Vergara (Representante da Cámara de
Comercio de Ourense en Verín)

MODERADOR:

D. Felipe Blanco Cid (Director Económico do Hospital de Verín )

GUIÓN
1. Exposición de 10 minutos a cargo de cada un dos ponentes
2. Turno de réplica entre os asistentes
3. Debate

TÓPICOS

1. Que ramas da Formación Profesional son solicitadas preferentemente


polas empresas
2. Que formación e que habilidades teñen que ter os alumnos e as
alumnas a xuizo da empresa
3. Que perfiles personais e valores humanos dos candidatos son
especialmente aprezados
4. Relevancia do dominio das Tecnoloxías da Comunicación e da
Información(TICs) e dos idiomas
5. ¿É determinante o sexo do candidato á hora da contratación?