BAB 8 : KEBANGKITAN SEMANGAT KEBANGSAAN UNTUK MENGANGKAT

MARTABAT BANGSA

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
 Menyatakan maksud _______________________________
 Menerangkan perkembangan semangat kebangsaan di ____________ yang
mempengaruhi kebangkitan semangat kebangsaan Tanah Melayu
 Memerihalkan _______________________________________
 Menjelaskan peranan ___________________________ dalam membangkitkan
semangat kebangsaan di Tanah Melayu
 Menilai sumbangan ______________________________ __________________
dalam gerakan _______________ ____________________________ di Tanah
Melayu
 Menganalisis peranan _____________________ dalam gerakan kesedaran
kebangsaan di Tanah Melayu

NILAI PATRIOTISME
Sanggup _______________________________________________
Memartabatkan _________________________________________
______________________________________ dalam kehidupan
Kepelbagaian strategi untuk mencapai __________________
__________________________________________________
 Berani demi ___________________________________________120

PETA KONSEP BAB 8
KEBANGKITAN SEMANGAT
KEBANGSAAN UNTUK
MENGANGKAT MARTABAT
BANGSA

121

2 Perkembangan Negara Luar Memberi Inspirasi Perjuangan Perkembangan Luar Negeri     1) Perang Rusia-Jepun Jepun berjaya ___________________ ___________________ dalam ________________________ Buat kali pertama dalam sejarah moden. sebuah _______________ _________________________ _________________________ Peperangan ini membuktikan kuasa _________________________ ___________________ yang disangkakan Kejayaan ini menye______________ _____________________ negara-negara Asia lain untuk ________ ___________ __________________ 2.BAB 8 : KEBANGKITAN SEMANGAT KEBANGSAAN UNTUK MENGANGKAT MARTABAT BANGSA 8. Gerakan Islah  Gerakan Islah tercetus akibat ___________ ________________________________________ ________________________________  Dipelopori oleh ______________________ ________________________________________ ________________________________  Gerakan Islah (_________________ ___________________________) menyeru orang Islam kembali berpegang kepada ___ ___________________________________ berdasarkan al_________________________ untuk ______________________________  Gerakan ini menyeru ______________ ______________________ untuk menentang ___________________________________  Pengaruh gerakan ini didsebarkan ke ____________ ______________ oleh pelajar yang kembali dari ________________ __________ ____________________________________ 122 .1 Maksud Semangat Nasionalisme Bermaksud : Semangat Kebangsaan/ ___________________ Bermatlamat : Menebus _________ _______________ dan membentuk negara yang ____________________ ______________________ __ Semangat yang mendorong rakyat berjuang untuk _______ _________________________ _________________________ ___________________ 8.

Gerakan Kebangsaan Filipina  ______________ memimpin perjuangan rakyat ___________ menentang penjahahan ________  Beliau menubuhkan _______ _____________________ untuk ____________________________ dan ____________________ _______________________ memberi __________________ __________________________ 5.3. Revolusi China 1911  Pada tahun ____________ _________________________ yang memimpin ____________ ___________________ berjaya menumbangkan _____________ _____________ dan menubuhkan kerajaan ____________________  Kejayaan ini membangkitkan ___________________________ _______________ untuk menentang __________ 4. Gerakan Kebangsaan Indonesia  Perjuangan __________________ ____________________ pimpinan ______________ untuk membebaskan ___________ daripada penjajahan _____________ merangsang penduduk Tanah Melayu menentang _______ ________________________________ Perkembangan Luar Negeri     7. Gerakan Kebangsaan India  _______________________ memimpin _____________________________ ___________________________ menuntut kemerdekaan daripada penjajahan ___________________ 123 . Gerakan Pan Islam Muncul pada pada ________ kurun __________ akibat kehadiran _________________________ ________________________ Kuasa-kuasa Barat telah _____________________ _______________________ empayar ___________________ Gerakan Pan Islam bertujuan ______________________ __________________________ dan ______________________ __________________________ Gerakan ini ________________ _________________________ umat Islam di negara-negara ___ __________________________ ___________________________ termasuk Tanah Melayu untuk menentang penjajahan kuasa asing 6.

mereka memulakan ____________  Golongan ini dikenali ____________________  Antara tokohnya : _____________________________ bin Jalaluddin. Gunung __________ di _________ 124 . semangat kebangsaan di Tanah Melayu dibangkitkan oleh pelajar yang berpendidikan ________________ ____________________________________ Penuntut Universiti Al-Azhar Pelajar yang menuntut di __________________________ terpengaruh dengan idea __________________________________________________ ____________________ dan ____________________________________ Gerakan Islah  Apabila pulang ke Tanah Melayu. Madrasah al-Diniah Kampung ___________ di Padang ___________ dan Madrasah II-Ihya _________.Pinang).8. ______________________ bin Muhammad Taha dan ________________________ Ahmad al-Hadi Cara Penyebaran idea Kaum Muda : a) majalah al-Imam i) diterbitkan pada _________________________________ ii) ________________________ pada tahun __________ iii) tujuan : _____________ mereka yang ___________________ dan ________________ mereka yang __________________________ dan _________________ mereka yang _______________________ dan ____________________ yang menyerus dengan ___________ b) suratkhabar : _____________________________________ c) menubuhkan madrasah : Madrasah _________ al-Islamiah (P.3 Gerakan Islah Mencetuskan Kesedaran Kebangsaan Gerakan Islah Semangat Kebangsaan Pada ______________________________.

Gerakan Islah Saranan Al-Imam : b) Menyeru orang Melayu berpegang kepada ____________________ c) Menekankan pentingnya __________________________ unntuk mencapai ___________________ d) Menitikberatkan pengetahuan ______________ kerana banyak ____________________ yang boleh dipelajari. Kesan Seruan Al-Imam : a) Memberi kesan besar dalam perkembangan __________________ __________________________________ b) Menyedarkan Orang Melayu tentang _________________________ ________________ dan _____________________________ mereka Penentangan Kaum Tua  ____________ terdiri daripada golongan _________ dan __________ __________________ yang _________ menerima idea Islah yang dipelopori ___________________  Golongan ini berpegang kuat kepada ________ dan ________________  Kaum Tua menerbitkan akhbar _____________ dan ______________ untuk _________________________________________________ Muka Depan akhbar ________________ 125 . e) _____________________________ supaya memberikan ___________________________________ kepada anak-anak e) _________________________ diberi peluang mendapatkan ________ f) ______________________________ dan _______________ ___________________ yang boleh ____________________________.

Tokoh Pelopor Gerakan Islah Tanah Melayu Syeikh Muhammad Tahir Jalaluddin  Dilahirkan di ___________ pada _____________  Mendapat pendidikan di ________ dan ____________ _______________ ______________  Menerbitkan ________ _____ _______________ _______________  Pernah dilantik sebagai _______ _______________ _______________ Haji Abbas Muhammad Taha  Dilahirkan di _______ pada ______  Mendapat pendidikan ____ __________  Pernah menjadi _________ di kawasan __________ __________ __________ __________  Menerbitkan __________ __________ __________ Syed Syeikh al-Hadi  Dilahirkan di _______________ pada _________  Mendapat pendidikan ______ di ___________ dan di __________ ________________ ________________  Sering berkunjung ke __________ dan _________ serta mendalami idea _________ Syeikh _____________ ________________  Menerbitkan akhbar _______________ dan _____________ 126 .

Mereka menyemarakkan ________________________ pada tahun _____________________ Golongan Intelektual Berpendidikan Inggeris Berpendidikan Melayu • Berpendidikan Melayu • Lepasan _________ __________________ (MPSI) • Pendidikan • Berganding bahu dengan golongan ___________________ • Menggunakan bidang _________________ • Menyumbang _____ dan __________ untuk memajukan orang _______ dalam bidang ____________ dan _______________ • Menimbulkan _______________ untuk ____________ Tanah Melayu daripada __________________ • MPSI disifatkan sebagai __________ ________________ Cara dan Peranan  Berpendidikan Inggeris  Kolej _________________ ________________________  _________________________ Jawatan  Menggunakan peluang dalam ________________________ dan ________________ untuk menuntut hak orang ________ dalam bidang ____________ ______________________dan _______________________  Menubuhkan ______________  Menggunakan bidang ________ untuk memperjuangkan _______________ ___________ _________________________ 127 .4 Intelektual Mematangkan Perjuangan 1. Sebab kemunculan : _________________________ 2.8.

oleh Y. beliau menubuhkan ___________________________ • Ibrahim Haji Yaakob  Dato’ Onn Jaafar a) Berpendidikan Inggeris di ___________ dan di Kolej Melayu ________________ b) Menjadi pengarang akhbar ______ _________________ _________________________ c) Pada 1936.A. dilantik sebagai Ahli ______________ dalam Majlis 128 .B ________ ___________ ___________(Perdana Menteri Malaysia) • Harun Aminurashid a) Tokoh _______ ____________ lepasan _______________ b) Merupakan guru yang bersemangat _______________ c) __________ yang aktif ____________ penulisan ________ bertemakan semangat _______________ Contoh Tokoh  Raja Chulan a) Mendapat pendidikan di _____ _________________________ b) Dilantik menjadi Ahli _______ _________________ pada 1924 c) Menggesa British meningkatkan ______________________ orang Melayu dan menambah _____ untuk mereka menceburkan diri dalam _____________________ _______________________ • Abdul Hadi Hasan a) ____________ MPSI yang sentiasa menanamkan semangat ___________ _______________ dan _______________ kepada pelajarnya  Mohammad Eunos Abdullah a) Berpendidikan _______________ di ________________________. Singapura b) Merupakan orang Melayu ________________ dilantik sebagai Ahli ____________ ________________________ Negeri-Negeri Selat c) Pernah bertugas sebagai ______________________ ___________________ dan _______________________ d) Pada 1926.

5 Perjuangan Nasionalisme Melalui Mata Pena Sebab Penggunaan Akhbar dan Majalah 1. _______________________ dapat _______________ untuk bacaan semua __________________________________ Isu Akhbar & Majalah Kesan 1. Menuntut kedudukan yang lebih __________ dalam bidang ___________________________ __ _________________________ 129 . Sesuai dijadikan __________ untuk melahirkan ___________ _________________ 3. Berjaya menyemai ________________ di kalangan masyarakat ________________ 2. Menyeru orang Melayu ________ dan ______________________ ___________________________ 3. _____________________________ dengan __________ 2.Mesyuarat Negeri ____________ 8. ________________________ ___________________________ yang _____________________ ________________ orang Melayu 2. mempengaruhi orang Melayu menubuhkan __________ yang _________________ kepada pergerakan yang _____________ __________________ Peranan Membangkitkan Semangat Kebangsaan 1.

Akhbar/Majalah Sebelum Perang Dunia Kedua Akhbar/ Majalah ___________ __ ________ Tah un 1914 1931 1918 1941 1924 1941 1926 1931 1928 1941 1930 1941 Tempat Terbit 1930 1931 1941 Sarawak _________ ____________ 1939 1941 Singapura Keterangan ___________ Kota Bharu. Kelantan ___________ ___________/ Pulau Pinang ____________ ___________ ____________ • Pengarang pertama : ____________ • Menyiarkan _________________ ________________________________ _______________________________ • Mendesak supaya ________________ diberikan lebih banyak ___________ penting dalam ___________________ • Diterbitkan oleh The __________ ______________ and ______________ • Pengarang Pertama : Abdul _____ Kajai • Mendedahkan ________________ ________________ yang mengancam kedudukan orang ________________ • Pengarang Pertama : Abdul ____ Kajai • ____________________ meningkatan __________________ dan menubuhkan persatuan bagi memperjuangkan ______ 130 .

Bergelar ____________________________________ 3. Melaporkan berita tentang kegiatan ____________ dan _______ orang ______________ dan ________________ di Tanah Melayu 2. Menjadi ___________________ akhbar yang berpengaruh pada zamannya seperti ________________________________________ Akhbar Cina dan India Sebelum Perang Dunia Kedua Masyarakat Cina ____________ (akhbar harian pertama – diterbit 1881) Nanyang __________ Sin Chew ___________ _______________ News Masyarakat India ________________ (diterbit 24 September 1924 di Kuala Lumpur) ___________________ Tamil _____________ 1. _______________ yang berjuang melalui bidang ____________ 2. Menyiarkan peristiwa yang berlaku di negara __________ dan __________________ 131 .________________________ INFO Abdul Rahim ______________ 1.

Akhbar Masyarakat Peranakan Jawi Peranakan o Masyarakat kacukan _________________________ o Terbentuk apabila ________ _________________ berkahwin dengan __________________ tempatan Cina Peranakan o Dikenali masyarakat __________ dan ___________________ o Terbentuk hasil _____________ antara _________________ dengan ____________________________ di Kepulauan Melayu o o o o Contoh Akhbar Surat Khabar _____________ Bintang ___________ Khabar _______________ Baru Bintang __________________ Bintang Timor  Diterbitkan pada ________________  Merupakan ______ _____________ akhbar berbahasa Melayu yang ___________ melaporkan berita _______________ Dato __________ di Pahang o o o o Contoh Akhbar Akhbar ______________ Peranakan ________________ Melayu Taman __________________ _________________________ Sekola Melayu  Diterbitkan pada ________  Dijadikan bahan ______________ di sekolah _____  Banyak menanamkan semangat ______ _____________ di kalangan pelajar Bintang Pranakan  Diterbitkan pada _____  Membicarakan _______________ masyarakat Cina Peranakan yang menunjukkan ________ kepada ____________ sebagai pemerintah Tanah Melayu  Memberi tumpuan terhadap berita ____________________________ mereka  Menyiarkan berita ______________ tentang peristiwa yang berlaku _______ dan ________________________. 132 .

Golongan _____________________ dan ________________ menjadikan karya ____________ sebagai saluran menyuarakan ______________ orang Melayu 2.1. Melalui bidang ______________. mereka menimbulkan ____________ di kalangan orang Melayu tentang ke arah kemajuan _________________ dan __ _____________ Penulisan Kreatif Puisi Novel & Cerpen • Bertemakan semangat __________________ • Disiarkan dalam _________________ _____________________ _ • Bertemakan semangat _____________ _______________________ _____________________________ ___________________ akan tanah air • Lebih berkesan untuk menyampaikan ______________________________ PUISI Pengarang Tajuk Harun Aminurrashid Abdul Samad Ahmad (Penulis aktif menghasilkan puisi bertemakan semangat kebangsaan) Muhammad Yusuf Harun Omar Mustaffa Melati Pahang Mahmud Ahmadi Muhammad Yasin Maamor • • • • NOVEL Pengarang Tajuk 133 .

pertubuhan ini mendorong kepada kemunculan pertubuhan bersifat kebangsaan Kesepakatan dalam pertubuhan ini memperkukuhkan kesedaran kebangsaan di negara kita 134 .Syed Sheikh al-Hadi  Hikayat Faridah Hanum Ahmad Rashid Talu  Iakah Salmah ? Harun Aminurrashid  Melor Kuala Lumpur Ishak Haji Muhammad (Pak Sako) (Merupakan wartawan yang giat menghasilkan novel dan cerpen untuk membela nasib bangsa dan mengkritik dasar British)  Putera Gunung Tahan  Anak Mat Lela Gila Abdullah Sidek  Mari Kita Berjuang Abdul Kadir Adabi ( Merupakan perintis kegiatan penulisan novel di Kelantan)  Melati Kota Bharu CERPEN Pengarang Tajuk Abdul Rahim Kajai  Cerita Awang Putat Ishak Haji Muhammad  Rumah Besar Tiang Sebatang Shamsuddin Salleh   Di Sini Kita Bukannya Orang Dagang Siasat Yang Tiada Diminta 8.6 Kesepakatan Keutuhan Perjuangan • Menjamin Golongan wartawan dan akhbar berperanan • • • • • menimbulkan kesedaran politik di kalangan orang Melayu Pertubuhan Melayu Orang Kemunculan Melayu menubuhkan pertubuhan untuk memperjuankan kepentingan dan hak mereka Pertubuhan yang ditubuhkan pada peringkat awalnya bersifat kenegerian Pertubuhan ini memperjuangkan kepentingan ekonomi dan sosial Namun.

Persatuan Melayu Bersifat Kenegerian Sebab muncul : Kesatuan Melayu Singapura (KMS) menjadi peransang kepada pemimpin di negeri-negeri Melayu untuk menubuhkan persatuan bagi memperjuangkan kepentingan orang Melayu di negeri masing-masing Perkembangan Persatuan Melayu Sebelum Perang Dunia Kedua Tahun Nama Keterangan 1926 Kesatuan Melayu Singapura  1937 Persatuan Melayu Perak  Tujuan penubuhan : meningkatkan kedudukan ekonomi dan sosial orang melayu Dianggotai cerdik pandai Melayu 135 .

kakitangan kerajaan. Nor Hassan dan Johari Anang) (Pesiden : Datu Patinggi Abang Haji Abdillah) Persatuan Melayu Kesatuan Melayu Singapura • • • Latar Belakang Pengasas : Mohammad Eunos Abdullah Tahun : 1926 Keanggotaan : golongan bangsawan. Haji Abdul Rahman. wartawan dan peniaga Kesatuan Melayu Selangor • Latar Belakang Pengasas : Tengku Ismail bin Tengku Mohd.Persatuan Melayu Melaka 1938 Persatuan Melayu Pulau Pinang Persatuan Melayu Pahang   Persatuan Melayu Selangor  Persatuan Melayu Negeri Sembilan 1939 berpendidikan Inggeris dan berkhidmat dengan kerajaan British Bersifat sederhana Menunjukkan kesetiaan yang kuat kepada raja-raja Melayu dan bekerjasama dengan British Mendesak supaya lebih banyak peluang diberikan kepada orang Melayu dalam pentadbiran kerajaan Persatuan Melayu Kelantan Persatuan Melayu Johor Persatuan Melayu Sarawak (Pengasas : Rashidi bin Muslim. Yassin 136 .

Singapura. Sabah dan Sarawak bertukar pendapat Meningkatkan kesedaran kebangsaan di kalangan ahli 137 .Tujuan Mebggalakkan ahli memainkan peranan yang besar dalam politik dan pentadbiran Memperjuangkan kemajuan orang Melayu dalam bidang pendidikan Menjadi wakil orang Melayu untuk berurusan dengan kerajaan British bagi hal berkaitan dengan hak dan kepentingan orang Melayu o o o o o o Tujuan Mendesak lebih ramai pegawai Melayu ditempatkan dalam kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri Keanggotaan Askar Melayu ditambah Menubuhkan angkatan tentera laut dan udara di Tanah Melayu Menganjurkan    Kongres Melayu Se-Tanah Melayu (1935) Diadakan di Kuala Lumpur Tujuan : mewujudkan perpaduan kebangsaan di kalangan orang Melayu Kesan : berjaya menghimpunkan wakil daripada semua persatuan Melayu untuk berbincang tentang kemajuan bangsa Melayu    Kongres Melayu Kedua (1940) Diadakan di Singapura Berjaya menatik lebih banyak penyertaan persatuan Melayu termasuk dari Sarawak dan Brunei Menyarankan agar semua persatuan Melayu bekerja keras untuk memajukan orang Melayu di negeri masing-masing Kongres Melayu Ketiga Tidak dapat diadakan kerana Jepun menyerang Tanah Melayu pada tahun 1941  Pengendalian Tahun Penubuhan Dikendalikan akhbar Saudara dengan menyediakan ruangan untuk ahli-ahli menulis dan mengemukakan pendapat 1934 Kepentingan o o Semangat kenegerian dipecahkan Terbentuk konsep kebangsaan Melayu Cogan Kata “Hidup Bahasa Hidup Bangsa” Tujuan Persaudaraan Sahabat Pena Malaya (PASPAM)   Menggalakkan ahli dari Tanah Melayu.

Menubuhkan KMM kerana berpendapat persatuan berasaskan kenegerian tidak menguntungkan orang Melayu 138 . Ipoh dan Seremban Kesatuan Melayu Muda (KMM) Penubuhan  Ditubuhkan pada 1934 di Kuala Lumpur oleh Ibrahim Haji Yaacob  Merupakan pertubuhan Melayu bersifat politik yang pertama ditubuhkan di tanah Melayu  Antara pemimpinnya : Mustapha Hussain. Pahang pada 1911 2. Perak pada 1934  Berjaya mengumpulkan ahlinya dari seluruh Tanah Melayu  Persidangan kebangsaan seterusnya diadakan di Pulau Pinang. Ahmad Boestamam Tujuan KMM • Menanamkan semangat perpaduan dan kesedaran di kalangan orang Melayu untuk mempertahankan hak mereka • Membebaskan Tanah Melayu daripada penjajahan British • Menyatukan Tanah Melayu dengan Indonesia untuk mewujudkan Melayu Raya Ibrahim Haji Yaakob 1.Kejayaan  Menganjurkan persidangan peringkat kebangsaan  Persidangan pertama diadakan di taiping. Dilahirkan di Temerloh. Menjadi pengarang akhbar Majlis dan Warta Malaya 3. Singapura.

Ibrahim Haji Yaakob bersama kira-kira 150 anggotanya ditangkap dan dipenjarakan di Singapura oleh British  Mereka dibebaskan semasa pendudukan Jepun  KMM diharamkan Jepun pada 1942 Pertubuhan Orang Cina dan India  Lebih menumpukan perhatian kepada keadaan yang berlaku di negara asal mereka  Sebelum Perang Dunia Kedua. Hsing Chong Hui 2. Chu Tong Tang • Memberi perhatian kepada negara China Persatuan India    Ditubuhkan pada awal kurun ke-20 oleh golongan cerdik pandai berpendidikan Inggeris Ditubuhkan di bandar utama : Taiping. Kuala Lumpur.Keanggotaan o Guru lepasan Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI) Bentuk Perjuangan  Bersifat radikal  Mengamalkan dasar tidak bekerjasama dengan british  Menyuarakan penentangan secara terbuka bterhapap British  Mengadakan pakatan sulit dengan Jepun untuk menentang British  Menggunakan akhbar Warta Malaya untuk membangkitkan perasaan anti-British dan memperjuangkan cita-cita perjuangan KMM Tindakan Penjajah  Pada 1941. orang India terpengaruh dengan gerakan kebangsaan di negara asal mereka  Orang India menubuhkan persatuan untuk melindungi kepentingan orang india di Tanah Melayu  Terdapat orang Cina yang memberi perhatian kepada politik tempatan  Mereka merupakan orang Cina yang dilahirkan di Negeri-Negeri Selat (Cina Peranakan) yang menjadi warganegara British Cina India Pertubuhan Cina Pada Awal Kurun Ke19 di Tanah Melayu 1. Klang. Seremban dan Pulau Pinang Menjadi perintis kepada pembentukan pertubuhan politik yang menyatukan orang India di Tanah Melayu 139 . Melaka.

Lom Boon Keng.Persatuan Orang Cina Peranakan British • • Ditubuhkan pada 1900 oleh orang Cina Peranakan berpendidikan Inggeris seperti Tan Jiak Kim (Presiden pertama).M. Singapura Dilantik sebagai Ahli Tidak Rasmi Majlis Perundangan NegeriNegeri Selat ( 1923 – 1934) 140 . Song Ong Siang dan Seah Liang Seah Tujuan : melindungi kepentingan orang Cina Peranakan di NegeriNegeri Selat Persatuan India Pusat Tanah Melayu    Tan Cheng Lock Ditubuhkan pada 1936 di bawah pimpinan A.Soosay Merupakan gabungan 12 buah persatuan India dan empat dewan perniagaan India Tujuan : memperjuangkan hak dan kepentingan orang India di Tanah Melayu Dilahirkan di Melaka Berpendidikan Inggeris di Sekolah Tinggi Melaka dan Raffles Institution.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful