Competențe specifice

Subcompetențe

Unitate de conţinut

Eşalonare în timp
Nr. ore data

Tehnologii de predare/ învăţare Evaluare /

Tema pentru acasă

Acizii carboxilici. alcooli. Să definească acizii carboxilici. Legătura genetică dintre hidrocarburi. Caracteristica general. aldehide 2 Exercițiu Algoretmizare Problematizare 2 Scheme. Proprietățile acizilor monocarboxilici saturați și utilizarea lor. izomeria și nomenclatura esterilor. Să caracterizeze acizii alconoici conform algoritmului. Acidul formic si acetic 2 Pag. abilități și valori din domeniul chimiei. 27 -29 (24 -27) pag. structura. transformări de a dobîndi cunoștințe fundamentale. Să deducă legătura genetică dintre hidrocarburi. proprietățile fizice și chimice și utilizarea lor. 21 -24 (manuam cl. Să exemplifice metode de obținere a acizilor monocarboxilici saturați. aldehide.1. aldehide și acizi. răspîndirea în natură și sinteza Compușii esterici Esterii 1 Explicaţii Concluzii Pag.Competența de a comunica în limbajul specific Să diferențieze compoziția. 24 – 26 (23 -24) 2. 30 -36 (30 -33) Grăsimele – esteri glicerici 1 Evaluare . alcooli. Acizii monocarboxilici.Competența Să rezolve exerciții. Să argumenteze legătura cauză – efect dinter utilizarea esterilor în calitate de aromatizatoriu și proprietățile fizice specifice. alcooli. scheme problematizate în baza legăturii genetice dintre hidrocarburi. Pag. XII 21 23) 2 Explicaţii Demonstraţie Problematizare / Fişe de evaluare Alte serii de acizi carboxilici.

Competența der arezolva probleme/ situațiiproblemă. proprietățile chimice. Să explice noțiunile : noșiunile hidrați de carbon. obținerea. Hidrații de carbon (glucidele) Glucoza.amiodonul și celuloza. 1 Să soluţioneze itimii propuşi. 43 – 49. 37 – 40 Pag.chimiei . lor. Fructoza Zaharoza. 42 – 43 Pag. compoziția. Evaluare sumativă 2 Testare . frontală 3. răspîndirea în natură. polizaharide. Să compare polizaharidele naturale . 2 1 Exerciţii Probleme Scheme Conversaţii Explicaţii / Evaluare frontală Explicaţii Pag. monozaharide. Amidonul. utilizarea și importanța. dizaharide. Celuloza.

59 Conversația 2 Pag. izomerii. Pag. 64 . 62 -65 5.62 Demonstrația Proteinele. Vitaminele.Competențe de a investiga experimental substanțele și procesele chimice. Caracteristica polimerilor 2 Generalizarea cunoștințelor Exerciţii Compușii azotați Aminele . Să ilustreze corelația : compoziție – structură – izomeri și nomencalatură pentru substațe organice. nomenclatura.Competența pag. Seria omoloaga. Compușii macromoleculari sintetici. 2 Demonstraţie Problematizare Pag. Amoniacizii. transformarea proteinelor în organism. 54 . denaturarea lor. Fermenții. Elemente din componența lor. clasificare. Importanța vitală 2 Eseu Pag. grupă peptidică. denumirea.Semastru II Să definească noțiunea de aminoacid. structura. Compozitie. Să explice legătura dintre structura și proprietățile lor fizice și chimice. sinteza. seria omoloagă. Să caracterizeze structura aminoacizilor. proteină. 61 . 2 Experiment chimic.70 . Să rgumenteze legătura cauză – efect dintre cantitaea vitaminelor și calitatea produselor. 51 – 53 4.

76 32 . Evaluare sumativă 2 Testare Probleme Scheme Pag. la cursul de Chimia Organică.de autiliza inofensiv substanțele chimice. 72 . 2 Legătura genetică dintre clasele compușilor organici. Corelația compoziție – structură – izomerie. 2 Să soluţioneze itimii propuşi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful