P. 1
Seminarski Rad ITS

Seminarski Rad ITS

|Views: 18|Likes:
Published by Mersiha Seljpic
Its
Its

More info:

Published by: Mersiha Seljpic on Sep 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/14/2014

pdf

text

original

UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE

Student : Jocović Denis 218 – kt Odsjek : Komunikacijske tehnologije

TEMA : ULOGA RADIJSKOG SUSTAVA U

OKVIRU EUROPSKE KOMUNIKACIJSKE ITS ARHITEKTURE

Predmetni nastavnik : Prof.dr Kemo Sokolija Prof. dr. Drago Ezgeta Sarajevo, januar 2011.godine

...............6 DAB Frekvencijski menadžmentski aspketi.3 FM radio.............................................................Digital Audio Broadcast )..........................................................................................................................................................................................6 Digitalni AM – Digitalni radio mundijal ( DRM )..........................................................................................................................................................................................Sadržaj Sadržaj.............................................................................................................................................................................................8 Uvod ................4 Digitalno audio emitovanje (DAB ......................2 AM radio .....................5 Opis...........................................................................2 Uvod .....5 DAB standardi.......................................................................................................

Osnovni primjeri su nacionalni prenosni servisi koji postoje u mnogim zemljama. Tabela 1 Prenosne radio komunikacije – Dostupni tipovi AM radio 1 Am je oznaka za “amplitudnu modulaciju” koji se odnosi na sredstva kodiranja audio signala na frekvenciji nosača.Izraz “Radio prenos” se koristi da obuhvati radio prenose koji pružaju zabavu i druge oblike slušateljskih usluga.wikipedia. U oba slučaja. U mnogim zemljama.gov. AM radio koristi frekvencijske opsefe od 530 do 1700 kHz. Ovo je bio dominantni radio sistem u prve dvije trećine 20 vijeka i ostao je bitan i danas. Kako god. AM radio stanice su poznate kao “srednji talas” (MW) stanice. samo koristeći radio.org . iako su se neke nove mreže pojavile izgleda da će DARC više odgovarati nižem tržištu. kao što su FM i DAB. Samo 3 tipa prenosnih radio komunikacija se koriste za transimisiju transportnih povezanih podataka. amplitude radijskog vala je modulirana da bude direktno proporcionalna vrijednosti 1 http://www. budući da se AM koristio kao prvi za emitovanje radio signala u javnost. Treći tip komunikacije (DARC) još nije napravio dovoljno koraka na tržište. Amlitudna modulacije je metod korišten da modulira signal. AM stanice su takođe nekada upućivane kao “ standardne prenosne stanice “. http://en. AM radijska tehnologija je jednostavnija u odnosu na druge radio tipove. dolazi do povećanja broja komercijalnih usluga koji prežive na prihodu od sponzorstva ili reklamiranja.fcc. Prva 2 su frekventno modulirana (FM) i digitalni audio prenos (DAB). U slučaju da treba poslati analogni signal . koji se finansiraju od strane vlada ili od nekih nacionalnih licenciranih sporazuma. uređaj koji obezbjeđuje promet i putne informacije se vidi kao dodatak glavnoj namjeni prenosne službe.

ime servisa programa je prikazano na displeju od 8 oznaka i putne informacije.e.wikipedia.org .2 FM signal se takođe može koristiti za prenos stereo signala. Prometni kanal za poruke (TMC) je najkasnije korištenje RDS-a. visoka vijernost radijske transmisije: od tuda izraz “FM radio” ( iako je prije mnogo godina BBC insistirao da se zove “VHF radio”). Frekvencijska modulacija je takođe snažnija u odnosu na jednostavnu signalnu amplitude. RDS aplikacija uključuje dopuštanje onome koji prima signal da traži najjaču mogući frekvenciju ili određeni program unutar odašiljača mreže. AM primatelj detektuje moć radio vala i dolazi do povećanja mjerne moći prema zvučnicima ili slušalicama. Oni su poznati kao sidebands(dodatne trake). FM radio FM se odnosi na “frekvencijsku modulaciju”. Frekvencijska modulacija zahtjeva širi opseg nego amplitudna modulacija i kada koristimo jednaki modulacijski signal. Postoje 2 sistema koji služe za servisiranje podaka na VHF/FM : RDS i DARC. Mod propagacije za niže valove je različit. vidi FM stereo. Kratki val se koristi od stane radio servisa u namjeni da se čuje na velikim rastojanjima od stanice emitiranja. valna dužina je dovoljno duga da se val zakreće oko zemljinog zavoja kod zemnog vala propagiranja dajući AM radiju osobito dug val i sredni val noću. daleki raspon kratkog vala dođe naušrb niže audio vjernosti. Za duge i srednje valne trake. Uopšteno. sve dok emitovane ( i. 2 http://en. Radio podatkovani sistem se nalazi na tržištu od 1987 godine i standardizovan je od strane CENELEC (EN50067). Kao rezultat. što se odnosi na sredstva kodiranja audio signala na nosaču (centru) frekvencije. nosač vala ) frekvencije su dovoljno razmaknute od dodatne traka neće se preklapati i mješati jedna u drugu. dug raspon. AM se koristi prvenstveno za emitovanje – neki drugi korisnici kratkih talasa možda koriste modifikovanu verziju AM-a kao što je SSB29 ili AM kompatibilnu verziju SSB kao što je SBB sa umetnutim nosačem. FM je izabran kao modulacijski standard za visoku frekvenciju. Ovo je urađeno tako što se koristilo multipleksiranje i demultipleksiranje prije i poslije FM procesa. signal frekvencije ω ( signal koji se emituje ) emituje sa nosačem vala frekvencije Ω i proizvodi valove frekvencije Ω +/.analognog signala u to vrijeme. Tako da se emitirani signal sastoji od nosača plus 2 sinusoidna vala svaki sa frekvencijom malo drugačijom od nosača valne frekvencije Ω. ali ovo takođe čini signal snažnijim protiv ometanja.ω i.

vidi ISO/IEC 11172-3 i ISO/IEC 13818-3. kao digitlani sistem A. DAB dopušta da si ide iza zvuka i može obezbjediti neki ili čak sav kapacitet Multipleksera da prenosi podatke koji nisu povezani sa audio programiranje. Prvi put je objavljen 1994. godine. Dizajniran je za stanovništvo i satellit kao i za hibrid ( co kanalski satelit i kopneno uručivanje iste multipleksije kao u geografskom području ) i mješovito uručenje ( iste multipleksije na različitim frekvencijama u različitim geografskim područjima ). Jedna od glavnih prednosti prebacivanja na DAB je ta. Standard je baziran na općem sistemu i servisni zahtjevi su prilagođeni od strane ITU-R preporuka 774 i 789. Audio kodirani algoritam koji koristi DAB sistem podvrgnut je procesu standardizacije kod ISO/Moving Pictures eksperne grupe (MPEG). potpuno dokazani i standardizirani sistem koji je razvijen od strane EUREKA – 147 konzorcijuma. da jednostavna frekvencija zvana “multiplex” može nositi kombinaciju stereo ili mono audio programa. DAB sistem je preporučen na svetskom nivou od strane ITU-R 1114.Digital Audio Broadcast ) Opis EUREKA – 147 DAB sistem je novi digitalno zvučno emitovani sistem namjenjen da naslijedi postojeću analognu frekvencijsku modulaciju (FM) gdje su sistemi funkcionisali u traci II. Ovaj standard opisuje DAB emisiju signala i definiše DAB kao sistem za mobilno. DAB se smatra kao budućnost radija. Dizajniran je hrapav. u vezi sa informacijskom tehnologijskom opremom i komunikaciskim mrežama na mjestima gdje je bio primjenljiv. on je jednosmjeran. prenosivo i fiksirano primanje. Normalizovan je kao Europski telekomunikaciski standard ETS 300 401 ( pogledajte na stranici http://www. tako što efikasnije koristi pretrpane zračne talase i pruža kvalitetan CD zvuk koji je snažniji i osjetno bolji od analognog FM emitovanja. stabilni. . DAB sistem je otvoreni. sa visokim spektrom i dovoljno snažnim zvukom i podatkovno emitovanim sistemom.etsi. za stanovnike i satelitske dostave. DAB emitovanja su vitualno imuna na smetnje i gubljenje. Kao sistem za emitovanje.Digitalno audio emitovanje (DAB . godine a korigovan 1998. programi nisi iznenadno degradirani ili čak izgubljeni kada auto prodje kroz tunnel ili ispod dalekovoda. Slojeviti ISO otvoreni sistem je spojio model ISO 7498 i korišten je u općem opsegu.org ).

Ženeva. emiteri jednostavno ne mogu da ih ugase. 1995 ). 600.DAB standardi Komplementarni ETS standardi su prikazani : EN 301 234 : DAB Multimaedijalni predmetni prenosni protokol (MOT Multimedia Object Transfer) EN 300 797 : DAB Distribucijski interfejs. prenosivi i fiksirani resiveri u VHF/UHF opsegu. postoje veliki pokusi u 11 Europskih zemalja kao i u ostalim dijelovima svijeta. Takođe. Sistem je implementiran u različitim dijelovima svijeta na frekvencijama od 50. Kompletni transportni interfejs (ETI) DAB standardi opreme za primanje su usvojeni od strane TC 206 CENELEC kako je prikazano : EN 50248 : Karakteristike DAB primatelja EN 50255 : Digitalni audio emitirajući sistem – Specifikacija interfejsa primatelja podataka Resiveri postaju dostupni i mnogo su skuplji od onih koji su dostupni za FM. i 1452-1492 MHz. uključujući i L opseg. vozni. 80. DAB stalni servisi su dostupni u Svedskoj i UK. Jednom kad se stalni servisi predstave. Digitalni osnovni opseg i kvadratura (DIQ) ETS 300 799: DAB Distribucijski interfejs. Zahtjevajući spektar planiranih parametara za EUREKA sistem su dobro definisani i dostupni su na javnoj domeni ( vidi primjer ITU specijalno obavještenje za stanovništvo i satelitsko digitalno zvučno emitovanje. 100. DAB ulazi u implementacijsku fazu. u Njemačkoj takođe. 210-240. Svi eksperimenti i nedavne operativne usluge u L opsegu su pokazale da EUREKA sistem se ponaša veoma dobro na visokim frekvencijama. kroz nekoliko godina će najvjerovatnije koštati marginalno više. Servisni transportni interfejs (STI) EN 300 798 : DAB Distribucijski interfejs. veća frekvencija podrazumjeva veće troškove pokrivanja. Niže frekvencije . DAB Frekvencijski menadžmentski aspketi EUREKA – 147 sistem je sposoban da radi u bilo kojem frekvencijskom opsegu između 30 i 3000 MHz. Općenito. slabljenje se povećava sa frekvencijom. 800.

Udio plan nacrtan na sastanku praktično obezbjeđuje svim zemljama članicama CEPT-e po 2 seta frekvencijskih blokova.kao opseg I su u dodriu sa visokom razinom buke napravljene od strane čovjeka i treba ih izbjegavati.75 MHz. Cilj ovoga sastanka je bio da se proizvede specijalni aranžman za uvođenje zemaljske transmisije za EUREKA-147DAB sistem u frekvencijskim opsezima 46 – 68 MHz. Ova tabela prikazuje opći broj svih udjela dogovorenih ili podložan sporazum u svim CEPT-a zemljama : Tabela 2 : Dodjela DAB opsega 85 frekvencijskih blokova mogu biti potencijalno iskorišteni za postojeću i buduću DAB uslugu u Evropi. Ne okupirani spektar je potreban u blokovima širine 1. 174 – 240 MHz i 1452 – 1467. godine od strane CEPT-e (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations – Europska konferencija za poštanske i telekomunikacijske administracije). Trosedmični planirani sastanak je sazvan u junu 1995. mobilna i telemetrijska / zračna navigacija u mnogim zemljama. CEPT-a je idenfitikovala . Opseg II (87 – 108 MHz). U Evropi. Ovo je vitalni preduvjet za široko mjerno lansiranje zemaljskog DAB servisa u Evropi. Većina zemalja CEPT-e je biralo za frekvencijske blokove u VHF opsegu III i L opsegu. dovoljan radio frekvencijski spektar je potreban da spriječi značajnu ko-kanal i susjedni kanal smetnju između DAB servisa. svaki širine 1536 MHz. Ovi blokovi su locirani u VHF opsegu I (47 – 68 MHz). Do ovoga trenutka. Opseg III (174 MHz – 240 MHz) i u dijelu L – opsega (1452 – 1492 MHz). Uvodjene DAB-a zahtjeva unaprijed-razmišljajući-dugoročni plan. takvi spektri su nedostupni u Opsegu II. koji se inače koristi za FM servise. uzimajući u obzir konačne zahtjeve CEPT-e zemalja članica.5 MHz. Većina zemalja se odlučila da koristi DAB servise u Opsegu III koji se obično koristi za zemaljsku televiziju ili u L opsegu koji koriste fiksni servisi. radio astronomija. i takođe da se pripremi vezani frekvencijski udio plan. U septembru 1998.

e. digitalni sistem ( takođe zvani DRM ) za AM emitirajuće opsege ispod 30 MHz – kratki-valovi.valove i duge. Svaki od ovih televizijskih kanala može da primi 4 DAB bloka. i poboljšanje analognog AM-a je odmah uočljivo. sa članicama koje predstavljaju više od 25 nacija. DRM se može koristiti za ograničenje audio sadržaja.valove – na sledeći nivo. Amerike. Kanali 2 do 13). emiterskih unija i regulatornih tijela. Tunisa.e. Kine.potrebu za 7 dodatnih frekvencijskih blokova u L opsegu. podatkovni servisi su dopušteni ali level varira od zemlje do zemlje u zavisnosti od nacionalnih regulatornih emitirajućih dogovora. tako da ukupni broj blokova dostupnih za zemaljski DAB u L opsegu će biti 16 ( od 23 ). Kako bilo. srednji. Indije.drm. Japana. Trebalo se istaći. Kvalitet DRM audia je izvrstan. regionalne i lokalne emitere koristeći FM i prebaciti ih u DAB. Svaki frekvencijski blok nosi 2 ili 3 karakterne etikete prikladne za proizvođače i kupce da koriste kada u početku programiraju svoje resivere. uključujući 3 http://www. Njemačke. daljnji blokovi će biti potrebni. da postojeći dostupni DAB blokovi su nedovoljni da smjeste sve postojeće nacionalne. Velike Britanije. ne vlasnički digitalni AM radio sistem sa približno kvalitetnim FM zvukom dostupan na tržištu širom svijeta. proces stapanja emitiranja i telekomunikacije je već počeo u različitim zemljama popločavajući put prema emitiranju punih podataka. DRM je jedini univerzalni. DRM se proširio na internacionalne konzorcije. Nigerije. 6 blokova u slučaju kanala 13.e. istražnih institucija. DRM članstvo je globalno u okviru. sa članicama iz zemalja poput Ekvadora.valovi. Finske. Atraktivno mišljenje. i. Kanal 13). (i. DRM ( Digitalni radio mundijal ) zračni sistem će gurati naprijed AM emiterske opsege ispod 30 MHz – kratke-valove. je sporazum sa vojskom. srednje. Ovo produživanje bi trebalo dopustiti treći frekvencijski blok da postane dostupan na bilo kojoj datoj lokaciji.org . Do ovoga trenutka. proizvođača. Svi emitujući opsezi su vezani regulativom koja definiše sadržaj. audio ili podatke.valovi i dugi. Danas. Od tada. mrežnih operatora. DRM članstvo obiluje različitošću. preko 70 emitera. u 230 do 240 MHz opsegu (i. Digitalni AM – Digitalni radio mundijal ( DRM )3 DRM komzorcijum je formiran 1998 kada je mala grupa pionirskih emitera i proizvođača udružila snage da stvori zajednički. Španije i Australije. Etiketni sistem frekvencijskih blokova u VHF opsegu I i opsegu III je potpuno kompatibilan sa postojećim VHF televizijskim kanalskim brojem.

proizvedeni od strane digitalno kodiranog audija i povezanih podatkovnih signala. augumentovano od SBR ekstenzije opsega. u zavisnosti od prednosti emitera. softverske prijemnike i PDA. u zavisnosti od faktora kao što su dodjeljeni kanalski opseg i stepena izdržljivosti. Mnogi postojeći AM predajnici mogu se veoma malo kodifikovati da prenose DRM signale. Za razliku od digitalnih sistema koji zahtjevaju frekvencijsku alokaciju. MPEG4 ACC audio kodiranje. baziran na signalima od 9 kHz ili 10 kHz opsega. MPEG4 CELP govorno kodiranje se koristi za visoko kvalitetno govorno kodiranje gdje nema muzičkog sadržaja.5 kHz ili 5 kHz opsege. Ova dodatna opcija se može pojaviti na DRM displejima da poveća slušaocima događaje. DRM sistem koristi tip transmisije koji se zove COFDM ( Kodirani ortogonalni frekvencijski divizijski multipleks ). .višejezični govor i muziku. kao što su 18 ili 20 kHz. plus modove koji mogu preuzeti kontrolu nad širim opsezima. Izdržljivost DRM signala može se mjeriti sa različitim propagacijskim uslovima. DRM sistem ima kapacitet da integrira podatke i tekst. DRM sigran je dizajniran da se uklopi sa postojećim AM emitirajući plan. uključujući i softverski prijemnik. DRM sistem je dizajniran tako da broj nosača može da varira. da svi podaci. se koristi kao glavni audio koder i obezbjeđuje najveći kvalitet. DRM aplikacije će uključivati fiksne i prenosne radije. auto prijemnike. Osim što obezbjeđuje kvalitetan FM audio. Više informacija o DRM-u sadrži web adresa http://www. Nekoliko ranijih prototipova DRM prijemnika je bilo proizvedeno. Ovaj mod zahtjeva male 4.org. DRM koristi postojeću AM emitirajuću frekvencijsku vezu. Ovo znači. Svi ovi nosači se drže unutar dodjeljenog transmisijskog kanala. HVXC govorno kodiranje se može iskoristiti da obezbjedi veoma malo bitski prenos govornog kodiranja. je podjeljeno za transmisiju preko velikog broja ublizo postavljenih nosača.drm. DRM sistem može koristiti 3 različita tipa audio koriranja.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->