1.

0 PENGENALAN

Pendidikan keselamatan merupakan proses mendidik masyarakat untuk menghindari kemalangan dalam pelbagai situasi. Pendidikan keselamatan ini termasuklah keselamatan bangunan, keselamatan diri, prosedur kecemasan dan bantu mula, keselamatan sekolah dan keselamatan perkhidmatan. Istilah keselamatan biasanya khusus untuk menghindari keadaan yang akan membawa kemalangan. Oleh itu, prosedur kecemasan yang baik perlu diwujudkan kerana kemalangan akan berlaku di mana-mana saja, dan pada bila-bila masa. Kita tidak boleh menganggap kanak-kanak mengetahui tentang bahaya dan risiko yang ada.

Semasa kanak-kanak di berada di rumah, mereka adalah di bawah tanggungjawab ibu bapa dan penjaga masing-masing. Maka pihak ibu bapa atau penjaga perlu memastikan agar kanak-kanak sentiasa diawasi di segenap tempat di rumah dan di luar rumah. Begitu juga di taman permainan di mana kanak-kanak didedahkan dengan berbagai-bagai aktiviti fizikal yang kadangkala mempunyai risiko kecederaan yang amat tinggi. Segala aktiviti fizikal dan permainan yang dilakukan oleh kanak-kanak perlu dibantu oleh pihak ibu bapa atau guru.

Keselamatan Bangunan .1.1 MAKLUMAT / BAHAN i.

.

Keselamatan Diri .ii.

Cuba memberhentikan darah jika mangsa berdarah. Memberikan rawatan renjatan dengan segera. Memberikan rawatan yang rapi dan sempurna .menjaga. Arahan am untuk memberi rawatan bantu mula:   Bertindak dengan cepat dan tenang. ambulans. Keutamaan kepada mangsa yang tidak sedar . Definisi:  Prosedur Kecemasan dan Bantu Mula Pertolongan segera yang diberikan kepada pesakit dengan tidak mengira bangsa atau keturunan sebelum mendapat rawatan dari doktor atau pihak hospital. Tindakan serta merta pertolongan cemas: Menentukan pernafasan mangsa berkeadaan baik. Bertindak berdasarkan DRABC [Danger Response Airways Breathing Circulation] iaitu: . keluarga dan lain-lain. terutamanya pernafasan pesakit itu Jangan sekali-kali menanggalkan pakaian mangsa hanya sekadar melonggarkannya sahaja dengan tujuan untuk memudahkan pernafasan mangsa dan pembantu mula memerhatikan pergerakan pernafasan mangsa. Prinsip-prinsip pertolongan cemas:     Menyelamatkan nyawa Mengurangkan kesakitan Mengelakkan daripada keadaan bertambah teruk Mendapat bantuan doktor atau menghantar pesakit ke hospital Peraturan Am Pertolongan cemas:    Memberi pertolongan kepada mangsa yang cedera teruk dahulu.iii.       Membuat pengurusan bagi menghantar mangsa ke hospital. Dapatkan bantuan orang yang berhampiran untuk membuat panggilan ke polis.

iv. Keselamatan Sekolah Memadam Kebakaran . lakukan EAR . jika tidak lakukan CPR [Cardio Pulmponary Resuscitation].Pastikan nadi mangsa berfungsi . [R] iii.semak di nadi karotid atau di leher [C].Pastikan mulut dan hidung mangsa tidak tertutup atau tersembut .External Air Resuscitation [B] v.Pastikan mangsa bernafas dan jika tidak.jika ada keluarkan dan letakkan mangsa dalam kedudukan yang selesa [A] iv.Pastikan mangsa bertindakbalas dengan memanggil mangsa atau bertanya dengannya jika mangsa sedar.Keluarkan mangsa dari kawasan yang merbahaya [D] ii.i.

v. Keselamatan Perkhidmatan .

.

2. Justeru. pihak sekolah terutamanya para guru perlu bertanggungjawab dalam memastikan kanak-kanak di sekolah sentiasa berada dalam keadaan sihat dan selamat. Sabah semasa guru menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Jasmani bagi murid tahun 4 di kawasan sekitar padang sekolah : Gambar 1 : Murid tidak memakai kasut sukan semasa menjalankan aktiviti Pendidikan Jasmani . Bagi kanak-kanak pula. guru perlu membantu mereka agar mengambil langkah berjaga-jaga dengan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Keningau. Berikut adalah hasil daripada tinjauan berkaitan aspek keselamatan di Sekolah Kebangsaan Bunsit.0 KESELAMATAN DI SEKOLAH Kesihatan dan keselamatan kanak-kanak di sekolah amat penting kerana ia dapat melindungi kanak-kanak daripada sebarang kecelakaan.

Gambar 2 : Murid melintas jalan menuju ke sekolah tanpa diiringi ibu bapa atau penjaga .

guru perlu memainkan peranan yang penting dalam membantu murid agar sentiasa mementingkan keselamatan sewaktu di sekolah dengan mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan gambar-gambar yang ditunjukkan di atas tadi.Gambar 3 : Murid memanjat dan bermain di atas meja. dapat dilihat aspek keselamatan di sekolah kurang dititikberatkan. Justeru. .

ii. Menyediakan panduan bagi setiap tindakan yang perlu diambil. Mewujudkan persekitaran sekolah yang sihat. mendefinisikan sekolah selamat sebagai persekitaran sekolah yang selamat di mana warga sekolah merasa selamat tanpa gangguan daripada mana-mana pihak sama ada dari dalam mahupun luar.2.3 Objektif i. ii. kemalangan dan malapetaka. Meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran.1 Matlamat Menurut Zainun Ishak (2006). iii. Mewujudkan persekitaran untuk mental dan emosi yang sihat. Kerap diabaikan Terdedah kepada bahaya Kurang kerjasama keluarga Keupayaan sekolah terbatas 2. Memastikan hak setiap individu warga sekolah dipertahan dan dijaga. iii. 2. Meningkatkan kefahaman dan penghayatan terhadap keselamatan dalam perancangan dan pelaksanaan aktiviti sekolah. vii. . selamat dan menyeronokkan.4 Definisi Sekolah Selamat Tie dan Fatt Hee (2004). Meningkatkan kefahaman mengenai tatacara dalam menghadapi sebarang isu keselamatan.kecemasan. iv. vi. keselamatan di sekolah bermatlamat untuk mewujudkan budaya selamat di sekolah dan persekitaran secara berterusan dengan sokongan keluarga dan komuniti setempat. 2.2 Rasional i. v. iv.

Menyediakan kod etika warga sekolah ii. Menyediakan kod etika pihak luar (keluarga dan komuniti) iii. Keluarga) 2.5 Elemen Perancangan Sekolah Selamat            Kesedaran awam Penghayatan nilai murni Peraturan sekolah Pengurusan Kecemasan Kehadiran Basmi Ponteng Pencegahan Dadah Rokok dan Arak Perkongsian bijak Kawalan keselamatan Khidmat masyarakat Pengangkutan            Kesedaran budaya. Langkah Perancangan :    Menubuhkan jawatankuasa Fungsi Peranan – (Sekolah. Komuniti. ii.2. sosial dan Kepimpinan Pelajar Penglibatan keluarga Program khas Pencegahan jenayah Aktiviti Kokurikulum Latar belakang ahli Pembangunan staf Perkhidmatan sekolah Perundangan Penilaian dan Pemantauan kesihatan 2. Peluang untuk sekolah dan komuniti membentuk dan mengkaji strategi mengatasi isu keselamatan setempat.6 Perancangan Sekolah Selamat i.7 Jawatankuasa Sekolah Selamat i. Mempromosi kod etika .

Kerjasama pelbagai pihak v. Memastikan kesedaran dalam kalangan warga vi. Menghargai perbezaaan yang wujud. kecederaan dan penyakit 2. Melaksana.9 Tanggungjawab Sekolah Selamat i.Niat yang betul dan ikhlas ix. 2. perbuatan sumbang. Bersikap dan bertindak adil v. Tiada diskriminasi kaum. Bebas dari sebarang gangguan sama ada dalam tutur kata atau fizikal ii. Tiada penderaan fizikal. agama.sosioekonomi dan jantina vi. Keselamatan harta benda terjamin iii. Bebas daripada sebarang kemalangan. Mendidik warga sekolah dan berkaitan tentang prosedur keselamatan v. viii. Prinsip : . mental dan emosi ix. Bebas dari sentimen perkauman dan diskriminasi jantina ii. menilai dan mengkaji semula semua dasar dan prosedur. Kerjasama dan saling membantu vi. Mengamal kesopanan dan kesusilaan vii. iv. Sikap positif semua pihak iv. perkauman. Melaporkan setiap kes 2. Layanan adil dan saksama vii. Elak sebarang kekerasan.iv. Dihormati dan dihargai viii. Bersikap positif terhadap orang lain iii.8 Harapan Sekolah Selamat i.10 Polisi Sekolah Selamat i.

. Tatacara seharusnya boleh difahami oleh semua pihak yang terlibat ii.       Ambil serius setiap aduan Tindakan semerta bagi setiap aduan Ambil kira perasaan Layanan yang adil dan saksama Selesaikan kes dengan sempurna Maklumat tentang dasar dan tatacara seharusnya mudah dirujuk. Tatacara Aduan :    Berbincang terus dengan pihak yang terlibat Khidmat orang tengah yang sesuai Berjumpa dengan guru besar / pengetua atau wakilnya.

Dengan perkataan lain. emosi dan rohani dalam usaha mewujudkan sekolah selamat. ibu bapa dan komuniti. kondusif kepada proses pembelajaran dan bebas daripada sebarang gangguan. mental. persekitaran Sekolah Selamat akan mewujudkan perasaan selesa dan selamat dalam kalangan murid. semua langkah perlu diambil untuk menjamin keselamatan murid-murid di sekolah dari aspek fizikal. sekolah selamat merujuk kepada kepercayaan bahawa semua pelajar di sekolah mempunyai peluang untuk belajar di dalam sebuah persekitaran yang selamat.0 KESIMPULAN Sekolah selamat ditakrifkan sebagai tempat yang tersusun dan bertujuan di mana pelajar-pelajar dan kakitangan sekolah adalah bebas untuk belajar dan pengajaran berlaku secara bebas tanpa apa-apa gangguan secara fizikal ataupun secara psikologi. Sehubungan dengan itu. . Secara ringkasnya.3.

Setelah meneliti soalan tugasan.4. Bahan-bahan dikumpul dan semua maklumat yang berkaitan dengan tugasan diteliti secara terperinci agar kesemua maklumat yang diperoleh itu tepat dan bersesuaian serta mudah untuk difahami. Guru pelatih juga dikehendaki untuk menghasilkan folio dengan laporan lengkap dengan penerangan berkenaan istilah serta menerangkan lokasi seperti nama tempat. guru pelatih diminta untuk mengumpul bahanbahan yang diperolehi melalui media cetak dan media elektronik yang berkaitan dengan pendidikan Keselamatan khususnya berkenaan lima topik iaitu keselamatan bangunan. Hasilnya. keselamatan diri.0 REFLEKSI Kerja Kursus bagi subjek Pendidikan Keselamatan (PKE3102). terdapat sedikit teguran dan pembetulan draf tugasan yang telah dihasilkan. implikasi program dan mengambil gambar-gambar berkaitan. Walaupun terpaksa mengubahsuai sedikit sebanyak draf berkenaan. keselamatan sekolah dan keselamatan perkhidmatan. Peranan dan tugas guru bukan sahaja menyampaikan ilmu kepada murid-murid semata-mata tetapi juga bertindak menggantikan bapa atau ibu ketika murid-murid di sekolah di mana aspek keselamatan dan kebajikan murid perlu diambil kira. Peringkat terakhir dalam pelaksanaan tugasan ini guru pelatih tidak lupa juga untuk berkolaborasi sesama sendiri dan saling memperlihatkan draf tugasan masingmasing supaya dapat melihat sendiri rangka-rangka tugasan yang telah dihasilkan. Seterusnya laporan hendaklah dibentangkan dalam bentuk powerpoint. maklumat-maklumat melalui buku rujukan dan sumber-sumber lain seperti laman-laman web yang berkaitan dengan skop soalan kerja kursus ini dikumpulkan. Pada fasa awal pelaksanaan tugasan. masa diambil. kerja kursus ini mendedahkan guru pelatih kepada aspekaspek keselamatan yang perlu dititikberatkan oleh seseorang khususnya yang bergelar guru. Secara ringkasnya. namun berpuas hati kerana tahu akan kesalahan dan kelemahan diri sendiri. tetap . prosedur kecemasan dan bantu mula. ini merupakan salah satu tugasan yang perlu dilaksanakan oleh guru pelatih bagi kursus PPG PJ semester 4.

.Berkat dorongan dan tunjuk ajar pensyarah pembimbing serta perkongsian pengetahuan dengan rakan-rakan ia memberi sumbangan dalam melaksanakan tugasan dengan jayanya. kerja kursus ini amat penting dan bermakna bagi guru-guru pelatih kerana memberi pengetahuan dan kefahaman dalam situasi pengajaran dan pembelajaran sebenar. Akhir kata.

5.html . 2004. Bhd. Laman Web Diakses pada 22 Mac 2013 daripada http://www. Fatt Hee. Zainun Ishak. Bhd. 2006. Liabiliti Dalam Pengurusan Pendidikan. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn.slideshare.0 BIBLIOGRAFI Buku Tie.com/Eureka/promenade/1212/sselamat.net/herneyaqilah/maksudkeselamatan-kesihatan-dan-kemalangan Diakses pada 22 Mac 2013 daripada http://reocities. Panduan Kesihatan dan Keselamatan Kanak-kanak.