You are on page 1of 1

CEIP ARBRE BLANC

Del 16 al 20 de setembre del 2013


N 1

AGENDA SETMANAL
A ms a ms... Notes
1. Els especialistes no entraran a classe fins el dimarts 17. 2. Atents a lacte de benvinguda del dilluns a les 10:30 hores. Quan sone la msica porteu els alumnes als baixos de ledifici B. Quan acabem els deixarem al pati. 3. Qui no haja lliurat ja els horaris ho ha de fer amb urgncia: recordeu que sha de lliurar lhorari de la classe i el personal.

Dilluns, 16 de setembre
10:30 h: Acte de Benvinguda per a Primria als baixos de ledifici B. 13:00 h: Reuni de cicles.

Dimarts, 17 de setembre
13:00 h: Tutoria de pares.

Dimecres, 18 de setembre
13:00 h: Reuni de cicles (si no sacabat el dilluns).

Dates importants
1. 30 de setembre: ltim dia per a lliurar les programacions de cicle.

Dijous, 19 de setembre
13:00 h: Reuni de NEE.

Divendres, 20 de setembre
13:00 h: COCOPE.