ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΟΠΝ

Γεράσιμος Στεφανίδης
Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής
Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Παθοφυσιολογικά σημεία παρέμβασης
ενδοσκοπικής θεραπείας
• αύξηση
ξη η πίεσης
ης ηρεμίας
ηρ μ ς Κ.Ο.Σ.
• αύξηση μήκους ζώνης πίεσης Γ.Ο.Σ.
• μείωση διατασιμότητας καρδιακής μοίρας
• αποκατάσταση γωνίας του Hiss

Ενδοσκοπικές τεχνικές θεραπείας
Γ.Ο.Π.Ν.
• εμφυτεύματα
Enteryx, Gatekeeper, Plexiglass

• ραδιοκύματα
δ ύ
Stretta

• συρραπτικές
ρρ
ς συσκευές
ς
EndoCinch, ndo-plicator, Esophyx.

Ε δ ίξ ενδοσκοπικής
Ενδείξεις
δ
ή θεραπείας
θ
ί

• εξάρτηση από τα PPIs
• θετική pHμετρία
• οισοφαγίτις βαθμού Α ή Β κατά LA

• Barrett ? • ηλικία < 18 ετών ? .Aντενδείξεις ενδοσκοπικής θεραπείας • BMI > 35 • οισοφαγικοί κιρσοί • ιστορικό χειρουργικής επέμβασης οισοφάγου φ γ .στομάχου μ χ • οισοφαγίτις βαθμού C ή D κατά LA • κινητική ή διαταραχή δ ή ή δυσφαγία δ ί • διαφραγματοκήλη > 2 2-3 3 εκ.

Εκτίμηση συμπτωματικού δείκτη Percen nttage iimpro ovement 100 90 83 80 70 60 69 65 53 95 ELGP Stre tta Ente ryx 73 70 55 50 40 32 30 20 10 0 6 month 12 month 24 month .

.

.

Movie2.wmv 2 .

.

58(5):770-6 . βελτιώθηκε υπεβλήθη σε λαπαροσκοπική Nissen με άριστο αποτέλεσμα. PPIs Chuttani et al. • 1 από τους 6 που δεν βελτιώθηκε. • 3 από τους 5 διέκοψαν τελείως τα PPIs. GI Endoscopy 2003.ndo-plicator p safety y and feasibility y -a pilot study• 5 από τους 6 ασθενείς βελτίωσαν σημαντικά την pHμετρία και τον συμπτωματικό δείκτη.

ndo-plicator ndo plicator 12 μήνες follow-up • 80% βελτίωσαν σημαντικά την pHμετρία • 1/3 είχαν ί φυσιολογική λ ή pHμετρία H ί • 70% διέκοψαν ψ πλήρως ήρ ς τα PPIs Pleskow et al. 61:643-9 . GI Endoscopy 2005.

22:326–332 . 21(3):439-44 ndo plicator ndo-plicator 5 έτη follow-up follow up !! Pleskow et al. Surg Endosc 2008.ndo-plicator p • • 36 μή μήνες ς follow-up p! HRQL Q 59 55% 60% απήχαν πλήρως από τα PPIs Pleskow et al. Surg Endosc 2007.

131:704-712 .ndo-plicator ndo plicator randomized. ελαττώνει πιο αποτελεσματικά • • • τα συμπτώματα της ΓΟΠΝ τη χρήση PPIs την οισοφαγική ή έκθεση έ θ στο οξύ ξύ ( pH H<4) Rothstein et al. Gastroenterology 2006. sham-controlled trial Η ενδοσκοπική θολοπτύχωση ολικού πάχους συγκρινόμενη με την placebo.

Minim Invasive Ther Allied Technol 2006.Esophyx Endoluminal Fundoplication (ELF) • Αποκατάσταση βαλβιδικού μηχανισμού γωνίας γ ς του Hiss • Θολοπλαστική 240-270’ 240 270 μήκους 3-5 3 5 cm • Αποκατάστση ή ελάττωση μικρής διαφραγματοκήλης Cadiere et al al.15(6):348-55 .

Hill Grade .

.

.

.

.

.

.

.

.

WMV .Fasteners.

Post Procedure ELF Evaluation .

wmv .Esophyx h new animation.

wmv .Aa.

wmv .Bb.

Post-Procedure Endoscopic Exam valve 240-270 240-270° Ω shape 3-5 cm length .

Muls V. Antireflux Transoral Incisionless Fundoplication Using EsophyX: 12-Month Results of a Prospective Multicenter Study. Marchese M. Raian A. World J Surg. 2008 Apr 30 . Mana F. hiatal hernia. Eckardt AJ. Gawlicka AK. Weerts J. Costamagna G. Sermon F. and esophagitis. AK Daniel MA. PPI use. MA Deviere J J. Buset M. Rosch T.The 12-month results showed that EsophyX-TIF p y was safe and effective in improving quality of life and for reducing symptoms. as well as increasing the LES resting pressure and normalizing esophageal pH and cardia circumference in chronic h i GERD patients ti t Cadiere GB. Bastens B. Louis H.

Raian A. The study also demonstrated maintenance of the anatomical integrity of th ELF valves the l for f 12 months th and d provided preliminary data on ELF efficacy in reducing the symptoms and medication use associated with GERD Cadiere GB. Surg Endosc. 2008 Feb.22(2):333-42. . Germay O.The study demonstrated technical feasibility and safety of the ELF procedure using the EsophyX device. Himpens J. Endoluminal fundoplication by a transoral device for the treatment of GERD: A feasibility study.

Bergman S S.15(3):166-70 15(3) 166 70 . 2008 S Sep. Endolumenal p with EsophyX: p y the initial fundoplication North American experience. et al al. Surg Innov.

R Rajan j A A. Gawlicka G li k AK AK. Graves JE. Two-years T results lt off a feasibility study on antireflux transoral incisionless fundoplication using EsophyX Surg Endosc.Cadière GB. Van Sante N. Endosc 2009 .

SV et al. Surg Endosc. 2009 Sep 3 .Demyttenaere SV. al Transoral incisionless fundoplication for gastroesophageal reflux disease in an unselected patient population population.

20.0.6.1.12.2 έ προοπτική πολυκεντρική 5 33.6 3.32. 5.29.3.18.1 35.3.δεδομένα μ γ για την η ενδοσκοπική ή θεραπεία ρ της ΓΟΠΝ (ndo-plicator και ΕsophyX) είδος μελέτης αριθμός αριθμός μελετών ασθενών μέσο FU πιλοτική 3 10 12 6 10.19 1 1 2 έτη 1.3 3 03 μήνες προοπτική ή ενός ό κέντρου 3 26 20 19 26.12 μήνες .36 έτη διπλή τυφλή (sham) (sham) 1 159 3 μήνες αναδρομική 3 16.26 6.1.

ενδοσκοπική θεραπεία της ΓΟΠΝ αξιολόγηση έκβασης • συμπτωματική ύφεση • συμπτωματική βελτίωση • επούλωση οισοφαγίτιδας • μείωση σοβαρότητας οισοφαγίτιδας • βελτίωση πεχαμετρίας • φυσιολογική λ ή πεχαμετρία ί • διακοπή ΡΡΙ • μείωση ί δόσης δό ΡΡΙ • ποιότητα ζωής • διαφορά από placebo 58% 58% 85% 85 % 88% 88 % 100% 100 % 72% 42% 42 % 53% 88% 88 % 75% 75 % 25--75 25 75% % .

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΝΑ Νοέμβριος 2007 – Ιανουάριος 2010 Αποτελέσματα από 39 ασθενείς 23 με f/u f/ ≥ 6 μηνών ώ 22 17 12 12 8 2 2 αναφέρουν βελτίωση βελτιωμένη pH μετρία φυσιολογική φ γ ήp pH μ μετρία ρ πλήρης διακοπή PPIs λήψη PPIs 1-4 1 4 ανά μήνα ανά 2 ημέρες με οισοφαγίτιδα .

.

.

.

Εξωοισοφαγικές β ξ φ γ ς εκδηλώσεις-επιπλοκές η ς ς .ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ • Ασφαλής και αποτελεσματική μέθοδος • Γενική αναισθησία με διαρινική διασωλήνωση • Σημαντικής διάρκειας καμπύλη εκμάθησης Π Προσεκτική ή επιλογή λ ή ασθενών θ ώ α Νέοι σχετικά ασθενείς που επιθυμούν να α. διακόψουν-περιορίσουν διακόψουν περιορίσουν τη λήψη PPIs β.

. η ενδοσκοπική θολοπλαστική μειονεκτεί έναντι της λαπαροσκοπικής Nissen σε άριστο αποτέλεσμα ρ κατά 20% περίπου γιατί να προτιμήσω το esophyx.υπάρχει σύγκριση με την λαπαροσκοπική Nissen Nissen. . • αθροιστικά άριστο και αρκετά καλό αποτέλεσμα σε περισσότερο από 85% των ασθενών • λιγότερη γ ρη επεμβατική μβ ή προσέγγιση ρ γγ η • λιγότερες γ ρ ς επιπλοκές ς • επαναλήψιμη • μπορεί να προληφθεί ο Barrett σε νέο ασθενή.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful