Şcoala Gimnazială ,, Anastasie Fatu,, Berezeni Disciplina: Biologie Profesor :Pinzaru Andreea Clasa a V a Nr.

ore/săptămână 1 Anul şcolar 2013-2014 PROIECTAREA
OBIECTIVE CADRU:

Vizat: Director

DIDACTICĂ

ANUALĂ

1.Cunoaşterea şi înţelegerea terminologiei , a conceptelor şi a principiilor specifice ştiinţelor biologice. 2.Dezvoltarea capacităţilor de explorare / investigare în scopul rezolvării de probleme specifice biologiei. 3.Dezvoltarea capacităţii de comunicare , utilizând corect limbajul specific biologiei. 4.Formarea unor atitudini şi deprinderi referitoare la impactul biologiei asupra naturii şi a societăţii. NR. CRT. I. II. III.

UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Noţiuni introductive . Alcătuirea generală a unei plante cu flori . Diversitatea lumii vii. Protecţia plantelor . TOTAL ORE

SEMESTRUL I 2 14 2 -------18

SEMESTRUL II --------------13 6 18

TOTAL ORE 2 13 15 6 36

Şcoala Gimnazială ,, Anasatsie Fatu,, Berezeni Disciplina: Biologie Profesor :Pinzaru Andreea Clasa VI Nr. ore/săptămână 2 Anul şcolar 2013-2014 PROIECTAREA
OBIECTIVE CADRU:

Vizat: Director

DIDACTICĂ

ANUALĂ

1.Cunoaşterea şi înţelegerea terminologiei , a conceptelor şi a principiilor specifice ştiinţelor biologice. 2.Dezvoltarea capacităţilor de explorare / investigare în scopul rezolvării de probleme specifice biologiei. 3.Dezvoltarea capacităţii de comunicare , utilizând corect limbajul specific biologiei. 4.Formarea unor atitudini şi deprinderi referitoare la impactul biologiei asupra naturii şi a societăţii. NR. UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE CRT. Noţiuni introductive . I. II.
Alcătuirea generală a unui mamifer Caractere generale morfofuncţionale, comportament, adaptări şi importanţă ale unor grupe de vieţuitoare Influenţa omului asupra faunei

SEMESTRUL I 3 15

SEMESTRUL II ---------------

TOTAL ORE 3 15

16

16

32

III.

20 36 36

20 72

TOTAL

ORE

Şcoala Gimnazială ,, Anastasie Fatu,, Berezeni Disciplina: Biologie Profesor :Pinzaru Andreea Clasa VII Nr. ore/săptămână 1 Anul şcolar 2013-2014 PROIECTAREA
OBIECTIVE CADRU:

Vizat: Director

DIDACTICĂ

ANUALĂ

1.Cunoaşterea şi înţelegerea terminologiei , a conceptelor şi a principiilor specifice ştiinţelor biologice. 2.Dezvoltarea capacităţilor de explorare / investigare în scopul rezolvării de probleme specifice biologiei. 3.Dezvoltarea capacităţii de comunicare , utilizând corect limbajul specific biologiei. 4.Formarea unor atitudini şi deprinderi referitoare la impactul biologiei asupra naturii şi a societăţii. NR. CRT.

UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Noţiuni introductive .

SEMESTRUL I 3 33

SEMESTRUL II -------24 12

TOTAL ORE 3 33 24 12 72

I. II. III.

Funcţii de relaţie Funcţiile de nutriţie Funcţia de reproducere TOTAL ORE

36

36

Şcoala Gimnazială ,, Anastasie Fatu,, Berezeni Disciplina: Biologie Profesor :Pinzaru Andreea Clasa VIII Nr. ore/săptămână 1 Anul şcolar 2013-2014 PROIECTAREA
OBIECTIVE CADRU:

Vizat: Director

DIDACTICĂ

ANUALĂ

1.Cunoaşterea şi înţelegerea terminologiei , a conceptelor şi a principiilor specifice ştiinţelor biologice. 2.Dezvoltarea capacităţilor de explorare / investigare în scopul rezolvării de probleme specifice biologiei. 3.Dezvoltarea capacităţii de comunicare , utilizând corect limbajul specific biologiei. 4.Formarea unor atitudini şi deprinderi referitoare la impactul biologiei asupra naturii şi a societăţii. NR. CRT.

UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Noţiuni introductive

SEMESTRUL I 1 8 4 5 ----------------18

SEMESTRUL II --------------------2 10 6 18

TOTAL ORE 1 8 4 7 10 6 36

I. II. III. III. IV.

Organizarea materiei vii Factori determinanţi în rãspândirea şi adaptarea la mediu a organismelor vii Relaţii trofice în ecosisteme Echilibre şi dezechilibre în ecosisteme Evoluţionism TOTAL ORE

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful