You are on page 1of 1

Zeg NEE tegen de vliegroute's

Wilt u straks dat uw kinderen op het schoolplein spelen in 'gifitige' u itlaat gassen. Niet meer rustig kunnen tuinieren in de volkst uin. Rust weg uit ons dorp. Werkgelegenheid is een fa bel er zal veel verdwijnen door het gelu idsoverlast. Mensen komen niet meer naar ons gebied toe als er aileen maar herrie is!!!!

Kortom 80 vliegtuigen per dag over ons dorp, dat wil jij tach oak niet!!!!!!!

Biddinghuizen onderschat het niet! Wacht niet af! Bestuurders den ken ach dorpje met 6000 inwoners ... laat je horen!!!! Niets doen is geen optie.

Wat kan je doen:


Vul zienswijze in voor maandag!!!! Dit kan je digitaal doen. Zie site www.geenvliegroutebhz.nl

Organiseer een protest met je buren/straat! Maak spandoeken en hang deze in je t uin . Maak zichtbaar dat je TEGEN bent. Ga naar het gemeentehuis en maak lawaai.

\'Y'o.M~ ~

Biddinghuizen we do en het sam en!

.C1 1G