You are on page 1of 1

TABLA PARA AUTOCAD DISEO DE ESCALAS.

ESCALA

FS

FL

OBS

Fact. Escala Fact. Long

1/
1/
1/
1/
1/
1/
1/
1/
1/
1/
1/
1/
1/

5
10
20
25
50
75
100
125
200
250
500
750
1000

10.000
5.000
2.500
2.000
1.000
0.667
0.500
0.400
0.250
0.200
0.100
0.067
0.050

0.100
0.200
0.400
0.500
1.000 Esc Base
1.500
2.000
2.500
4.000
5.000
10.000
15.000
20.000

FL = Factor para crear nuevas escalas.

Por: Andy AQUINO PACHECO