BORANG PENYERTAAN KEJOHANAN OLAHRAGA MAJLIS SUKAN SEKOLAH KEBANGSAAN TELISAI 2012

RUMAH KATEGORI TAHAP : MERAH / KUNING / BIRU : LELAKI / PEREMPUAN :1/2

LOMPAT TINGGI

100 M

NO. PESERTA

200 M

50M

TAHAP 1 (TAHUN 1,2,3)

TAHAP 1 (TAHUN 1,2,3)

TAHAP 2 (TAHUN 4,5,6)

TAHAP 1 (TAHUN 1,2,3)

TAHAP 2 (TAHUN 4,5,6)

TAHAP 2 (TAHUN 4,5,6)

TAHAP 2 (TAHUN 4,5,6)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

01. Pengurus Pasukan : …………………………………………………………………. 02. Borang ini hendaklah diisi dalam 3 SALINAN. 1 salinan hendaklah disimpan oleh Rumah Sukan; 1 salinan kepada Penyelaras Statistik dan 1 salinan dihantar terus kepada PENYELARAS SUKAN. 04. Setiap penyertaan hendaklah di tanda dengan huruf X. 05. Gunakan 4 borang yang berasingan bagi peserta a. LELAKI tahap 1 b. PEREMPUAN tahap 1 c. LELAKI tahap 2 d. PEREMPUAN tahap 2 *** Tandakan bahagian yang berkenaan sahaja.

JUMLAH

NAMA PESERTA (HURUF BESAR)

LOMPAT JAUH

BIL

LONTAR PELURU

4X100M

4X50M

.BORANG PENYERTAAN KEJOHANAN OLAHRAGA MAJLIS SUKAN SEKOLAH KEBANGSAAN TELISAI 2012 ACARA : Lompat Tinggi (Tahap 2.5.Tahun 4.6) KATEGORI : LELAKI / PEREMPUAN NO. PESERTA B I L NAMA PESERTA (HURUF BESAR) RUMAH SUKAN L 1 1 L 2 L 3 L 1 2 L 2 L 3 L 1 LOMPATAN 3 4 L L L L 2 3 1 2 L 3 L 1 5 L 2 L 3 L 1 6 L 2 L 3 KEDUDU KAN 01 02 03 04 MERAH MERAH KUNING KUNING 05 06 BIRU BIRU Di sediakan oleh : …………………………………………… ( ) Di sahkan oleh : ……………………………………… ( ) *** Acara yang lengkap atau telah selesai hendaklah diserahkan kepada Ketua Hakim Kejohanan untuk PENGESAHAN keputusan.

. PESERTA B I L NAMA PESERTA (HURUF BESAR) RUMAH SUKAN L 1 1 L 2 L 3 L 1 2 L 2 L 3 L 1 LOMPATAN 3 4 L L L L 2 3 1 2 L 3 L 1 5 L 2 L 3 L 1 6 L 2 L 3 KEDUDU KAN 01 02 03 04 MERAH MERAH KUNING KUNING 05 06 BIRU BIRU Di sediakan oleh : …………………………………………… ( ) Di sahkan oleh : ……………………………………… ( ) *** Acara yang lengkap atau telah selesai hendaklah diserahkan kepada Ketua Hakim Kejohanan untuk PENGESAHAN keputusan.5.Tahun 4.6) KATEGORI : LELAKI / PEREMPUAN NO.BORANG PENYERTAAN KEJOHANAN OLAHRAGA MAJLIS SUKAN SEKOLAH KEBANGSAAN TELISAI 2012 ACARA : Lompat Tinggi (Tahap 2.

3 /Tahap 2.Tahun 4.2.5. PESERTA B I L NAMA PESERTA (HURUF BESAR) RUMAH SUKAN L 1 1 L 2 L 3 L 1 2 L 2 L 3 L 1 LOMPATAN 3 4 L L L L 2 3 1 2 L 3 L 1 5 L 2 L 3 L 1 6 L 2 L 3 KEDUDU KAN 01 02 03 04 MERAH MERAH KUNING KUNING 05 06 BIRU BIRU Di sediakan oleh : …………………………………………… ( ) Di sahkan oleh : ……………………………………… ( ) *** Acara yang lengkap atau telah selesai hendaklah diserahkan kepada Ketua Hakim Kejohanan untuk PENGESAHAN keputusan.Tahun 1.BORANG PENYERTAAN KEJOHANAN OLAHRAGA MAJLIS SUKAN SEKOLAH KEBANGSAAN TELISAI 2012 ACARA : Lompat Jauh (Tahap 1. .6) KATEGORI : LELAKI / PEREMPUAN NO.

Tahun 4. PESE RTA NAMA PESERTA (HURUF BESAR) RUMAH SUKAN MERAH MERAH KUNING KUNING 1 2 3 LONTATAN 4 KEDUDUKAN 5 6 05 06 BIRU BIRU Di sediakan oleh : …………………………………………… ( ) Di sahkan oleh : ……………………………………… ( ) *** Acara yang lengkap atau telah selesai hendaklah diserahkan kepada Ketua Hakim Kejohanan untuk PENGESAHAN keputusan. .6) KATEGORI : LELAKI / PEREMPUAN B I L 01 02 03 04 NO.BORANG PENYERTAAN KEJOHANAN OLAHRAGA MAJLIS SUKAN SEKOLAH KEBANGSAAN TELISAI 2012 ACARA : Lontar Peluru (Tahap 2.5.

BORANG PENYERTAAN KEJOHANAN OLAHRAGA MAJLIS SUKAN SEKOLAH KEBANGSAAN TELISAI 2012 KATEGORI : LELAKI / PEREMPUAN ACARA : 50M TAHAP 1 4X50M TAHAP 1 200M TAHAP 2 BIL 01 02 03 04 05 06 NOMBOR PESERTA NAMA PESERTA (HURUF BESAR) RUMAH SUKAN MERAH 1 MERAH 2 KUNING 1 KUNING 2 BIRU 1 BIRU 2 LORONG MASA 80M TAHAP 2 4X100M TAHAP 2 TERBUKA KEDUDUKAN Di sediakan oleh : …………………………………………. . ( ) Di sahkan oleh : ……………………………………… ( ) *** Acara yang telah lengkap atau telah selesai hendaklah diserahkan kepada Ketua Hakim Kejohanan untuk PENGESAHAN keputusan.

.BORANG PENYERTAAN KEJOHANAN OLAHRAGA MAJLIS SUKAN SEKOLAH KEBANGSAAN TELISAI 2012 ACARA : MERENTAS DESA KATEGORI TAHAP : LELAKI / PEREMPUAN :1/2 MASA KEDUDUKAN MARKAH NO. PESE RTA BIL NAMA PESERTA (HURUF BESAR) RUMAH SUKAN MERAH KUNING BIRU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Di sediakan oleh : …………………………………………… ( ) Di sahkan oleh : ……………………………………… ( ) *** Acara yang lengkap atau telah selesai hendaklah diserahkan kepada Ketua Hakim Kejohanan untuk PENGESAHAN keputusan.

... BIL NAMA RUMAH SUKAN KESERAGAMAN (45 M) 1 MERAH DISIPLIN (30 M) PAKAIAN (20 M) LAIN-LAIN (5 M) JUMLAH 2 BIRU 3 KUNING KETUA PENGADIL PENGADIL 1 PENGADIL 2 PENGADIL 3 :………………………………………. . : ………………………………………..…….BORANG KEPENGADILAN PERBARISAN KONTINJEN RUMAH-RUMAH SUKAN KEJOHANAN OLAHRAGA MAJLIS SUKAN SEKOLAH KEBANGSAAN TELISAI 2012 . : ………………………………. : ……………………………………….

: ………………………………………. BIL NAMA RUMAH SUKAN KECANTIKAN (45 M) 1 MERAH KEKEMASAN (30 M) KEBERSIHAN (20 M) LAIN-LAIN (5 M) JUMLAH 2 BIRU 3 KUNING KETUA PENGADIL PENGADIL 1 PENGADIL 2 PENGADIL 3 :………………………………………..…….. : ………………………………..BORANG KEPENGADILAN KECERIAAN RUMAH SUKAN KONTINJEN RUMAH-RUMAH SUKAN KEJOHANAN OLAHRAGA MAJLIS SUKAN SEKOLAH KEBANGSAAN TELISAI 2012 . . : ………………………………………..

TAHAP 1 (TAHUN 1. 2 & 3) .

TAHAP 1 (TAHUN 1. 2 & 3) .

TAHAP 2 (TAHUN 4. 5 & 6) .

TAHAP 2 (TAHUN 4. 5 & 6) .

TREK MERENTAS DESA .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful