NOTA TATABAHASA : SINTAKSIS

FUNGSI FRASA Antara fungsi frasa adalah : 1. Frasa berfungsi sebagai subjek dan predikat dalam binaan ayat. Binaan frasa pula boleh terdiri daripada satu perkataan sahaja ataupun beberapa perkataan. Contoh : Subjek 1. Ibu 2. Ibu budak itu 3. Bapa budak lelaki itu Predikat guru. guru sekolah. guru sekolah agama.

2. Frasa juga berfungsi menentukan pola ayat dengan kehadirannya dalam sesuatu binaan ayat. Dalam Bahasa Melayu, binaan ayat terdiri daripada empat pola yang utama iaitu : I. Frasa Nama + Frasa Nama II. Frasa Nama + Frasa Kerja III. Frasa Nama + Frasa Adjektif IV. Frasa Nama + Frasa Sendi Nama

Dalam Bahasa Melayu, semua binaan subjek terdiri daripada Frasa Nama (lihat contoh di atas). Manakala pola ayat dalam binaan predikat ditentukan oleh kehadiran frasa yang menjadi inti iaitu unsure yang diberi penumpuan makna dan mewakili seluruh frasa itu dari segi makna. a. Jika frasa nama yang menjadi inti dalam binaan predikat, maka pola ayat tersebut adalah sebagai frasa nama + frasa nama. Contoh : Subjek 1. Ayahnya 2. Mereka 3. Isteri Encik Ali Predikat Frasa Nama pengurus. pelajar sekolah menengah. pegawai kanan di syarikat itu.

b. Jika frasa kerja yang menjadi inti dalam binaan ayat \, maka pola ayat tersebut adalah sebagai Frasa Nama + Frasa Kerja.

Wanita itu membelikan anaknya baju. i. Contoh: Frasa kerja dengan satu objek frasa nama. Kucing kesayangan itu PREDIKAT FRASA ADJEKTIF pandai. Dia tidak mengabaikan tugasnya. sangat baik hati. dari kampong. Mesin itu mengepam air. Frasa kerja dengan dua objek frasa nama. iii. objek atau penyambut ini mestilah daripada frasa nama. Orang tua itu 3. Arahan itu PREDIKAT FRASA SENDI NAMA di rumah. melambaikan tangan. maka pola ayat tersebut adalah sebagai Frasa Nama + Frasa Adjektif. Jika frasa adjektif yang menjadi inti dalam binaan predikat. Mereka semua 3. maka pola ayat tersebut adalah sebagai Frasa Nama + Frasa Sendi Nama. Ahmad menghadiahi Ali buku. Contoh: SUBJEK 1. Frasa juga berfungsi sebagai objek atau penyambut kepada kata kerja transitif dalam binaan frasa kerja. Orang itu 2. Contoh : SUBJEK 1. . Dia 2. ii. gemuk. Manaiki bas sekolah c. kepada semua pekerja. Jika frasa sendi nama yang menjadi inti dalam binaan predikat. Saya menjawab surat itu. Adik saya 2. Kanak-kanak Predikat Frasa Nama memanggil saya. Mereka semua 3. 3. i.Contoh : Subjek 1. d. ii. Dalam Bahasa Melayu.

Frasa juga berfungsi sebagai unsur penerang kepada subjek dalam binaan ayat.4. Contoh: Subjek Frasa Nama Inti Pakaian Rumah Bangunan Penerang 1 kain kapas harga murah pencakar langit Penerang 2 buatan Malaysia ini binaan kerajaan bentuk piamid itu .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful