FINY:00837-2009 Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 875-001

NJSZT-ECDL IRODA 1054 Budapest, Báthori u. 16. Tel.:472-2710, E-mail:recepcio@njszt.hu http://www.ecdl.hu

REGISZTRÁCIÓS∗ LAP
Kérjük, olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltse ki a regisztrációs lapot!

Neve: Leánykori neve: Anyja neve: Születési helye:

Ideje:

POSTÁZÁSI CÍM (AZ ECDL-BIZONYÍTVÁNYOKAT POSTÁN, AJÁNLVA KÜLDJÜK KI HALLGATÓINKNAK): Megye: Település: Irányítószám: Lakcím: Telefon: E-mail: Az ECDL vizsgák alóli mentességet igazoló (OKJ) bizonyítványok: Megnevezése Bizonyítvány sorszáma Megszerzés éve
(betűjel+sorszám)

1. 2. Nappali tagozatos diák: Igen∗ Nem

Az alábbi adatok az ECDL európai statisztikájához szükségesek, kitöltése nem kötelező Munkahely neve: Munkanélküli: Igen Nem Volt már munkahelye: Igen Nem Utolsó munkaviszony megszűnése (dátum): Kelt:.......................................................................... __________________________ Aláírás
Aláírásommal hozzájárulok, hogy jelen regisztrációs lapon szereplő adataim nyilvántartásom céljából bekerüljenek az országos ECDL-adatbázisba.

Az ECDL regisztrációhoz kérjük, küldje be az alábbi dokumentumokat: regisztrációs lap, OKJ bizonyítvány fénymásolata.  ∗ Ha igen, akkor kérem, csatolja kérelméhez a nappali tagozatos hallgatói jogviszonyára vonatkozó eredeti, nem másolat iskolalátogatási igazolását és/vagy érvényes (nappali tagozatos) diákigazolványa mindkét oldalának fénymásolatát is.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful