Mengenal kraf tradisional

NAMA: KELAS TARIKH BIDANG TAJUK AKTIVITI Evidens

……………………………………………………………….. : : : : : ……………………………………………………………….. …………………………….. MENGENAL KRAF TRADISIONAL RANTAI LEHER ALAT PERHIASAN DIRI Keterangan BAND 1 Mengkategorikan unsur seni dan prinsip rekaan dalam bidang mengenal kraf tradisional iaituanyaman, alat pertahanan diri dan alat perhiasan diri Mengkategorikan media yang sesuai dalam bidang mengenal kraf tradisional iaitu anyaman, alat pertahanan diri dan alat perhiasan diri. Mendengar dan menerima arahan dari guru. BAND 2 Meneroka unsur seni dan prinsip rekaan sebelum penghasilan karya dalam bidang mengenal kraf tradisional iaitu anyaman, alat pertahanan diri dan alat perhiasan diri Mengkategorikan media yang sesuai dalam bidang mengenal kraf tradisional iaitu anyaman, alat pertahanan diri dan alat perhiasan diri Menyatakan fungsi asas media Mempamerkan disiplin kendiri BAND 3 Meneroka unsur seni dan prinsip rekaan sebelum penghasilan karya dalam bidang mengenal kraf tradisional iaitu anyaman, alat pertahanan diri dan alat perhiasan diri Meneroka alat, bahan, teknik dan proses dalam bidang mengenal kraf tradisional Tanda / jika berjaya

B1D1E4 B1D2E4 B1D3E1

B2D1E4

B2D2E4 B2D2E5 B2D3E1

B3D1E4

B3D2E4

Menggunakan proses dan teknik yang betul dalam menghasilkan karya (mewarna). (Pemerhatian guru) Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara ringkas BAND 5 Menghasilkan karya dalam bidang mengenal kraf tradisional iaitu anyaman. alat pertahanan diri dan alat perhiasan diriyang mempamerkan unsur seni dan prinsip rekaan dengan betul dan kreatif Mempelbagaikan pengunaan alat . Menghasilkan karya yang menggunakan bahan yang sesuai berdasarkan aktiviti mengenal kraf tradisional. alat. alat pertahanan diri dan alat perhiasan diri BAND 6 B3D4E4 B4D1E4 B4D2E1 B4D2E2 B4D3E4 B4D4E1 B4D5E1 B4D5E2 B5D1E4 B5D2E4 B5D3E4 . berdisiplin dan yakin diri.Mengenal kraf tradisional B3D3E1 Menunjukkan nilai baik seperti disiplin kendiri dan bekerjasama. pertahanan diri dan alat perhiasan diri Mengamalkan nilai baik semasa menjalankan aktiviti seperti bertanggungjawab. BAND 4 Menghasilkan karya dalam bidang mengenal kraf tradisional iaitu anyaman. bahan. teknik dan proses dengan betul serta kreatif dalam bidang mengenal kraf tradisional iaitu anyaman. alat pertahanan diri dan alat perhiasan diriyang mempamerkan unsur seni dan prinsip rekaan yang betul Menggunakan media yang betul dalam berkarya. alat pertahanan diri dan alat perhiasan diri Menghasilkan karya seni secara menarik dan kreatif dalam bidang mengenal kraf tradisional iaitu anyaman. Menghasilkan karya yang menarik dan menepati tajuk dalam bidang mengenal kraf tradisional iaitu anyaman.

teknik dan proses dengan betul . alat pertahanan diri dan alat perhiasan diri Menghasilkan karya dengan menggunakan pelbagai jenis sumber. kajian dan teknologi. alat pertahanan diri dan alat perhiasan diri Mempelbagaikan penggunaan alat. Menghasilkan karya menggunakan Elemen Merentas Kurikulum (EMK ) Membuat pertimbangan yang sewajarnya apabila berhadapan pelbagai situasi Menjadi pembimbing kepada rakan sebaya sewaktu menjalankan aktiviti Mempamerkan karya yang dihasilkan. B6D6E3 B6D7E1 B6D8E1 Menunjukkan rasa kesyukuran terhadap tuhan .Mengenal kraf tradisional B6D1E4 B6D2E4 B6D3E1 B6D4E1 B6D5E1 B6D5E2 B6D6E1 B6D6E2 Menghasilkan karya yang mempunyai unsur seni dan prinsip rekaan secara kreatif dan unik serta dapat menghubungkaitkannya dengan disiplin ilmu yang lain dalam bidang mengenal kraf tradisionaliaitu anyaman. tepat dan kreatif dalam bidang mengenal kraf tradisionaliaitu anyaman. bahan. Menceritakan karya sendiri dengan menggunakan bahasa seni visual dengan yakin secara lisan Menceritakan karya rakan menggunakan bahasa seni visual dengan yakin secara lisan secara lisan Menceritakan karya sendiri secara lisan.

Mengenal kraf tradisional .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful