MESYUARAT KURIKULUM KALI 1/2013

matematik.81 1.2 Buat perancangan 1.0 KPI Unit Akademik 1. BM dan BI 1.4 Tumpuan panatia sains – kelemahan ketara dalam UPSR .1.3 Semua panatia utama: sains.1 GPS Sekolah 2.

5 Bincangkan PBS. 2.3 Buat perancangan bagaimana untuk meningkatkan pencapaian.2 Buat analisa/posmortem UPSR subjek berkenaan. protim Linus.1 Selesaikan mesyuarat pada minggu pertama 2. . MBMMBI. KSSR. 2.0 Panitia 2.4 Buat carta grant program tahunan 2.2.

8 Bincang KPI unit akademik (Panatia mesti menyokong KPI unit Akademik) 2.evaluate .2.6 Bincang budget tahunan (dapatkan dari PT anggaran kewangan.plan . 2.8 Buat perancangan mantap melalui “Perancangan Strategik” .do .7 Headcount bagi setiap subjeks 2.act . Cadangan buku rujukan kepada pengurusan/pusat sumber.

11 Headcount mata pelajaran (TOV – result Pep Akhir Tahun 2012 2.2. Buat pada awal Januari.10 Pengurusan Panatia 2. .9 Buat analisa setiap kali peperiksaan 2.13 Headcount dalam SAPS hendaklah di kemas kinikan.12 Headcount tahun 1 – buat ujian formatif 2.

3 Wujudkan jawatankuasa MBMMBI 3.1 PPSMI telah dihapuskan 3.5 Mesyuarat Panatia sentuh MBMMBI 3. 3.4 Buat perancangan program untuk meningkatkan pencapaian bahasa Inggeris.0 MBMMBI 3.2 Perubahan secara soft landing 3.3.6 Program berkaitan bahasa – di bawah program MBMMBI .

pelajar tahun 1 (2011) sepatutnya tiada masalah dengan literasi dan numerasi – jika ada masalah. 4.2 “semua murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaran berkeupayaan untuk menguasaiasas literasi dan numerasi selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah menjelang 2013” 4.4 Selepas 3 tahun.5 Peranan Guru Pemulihan 4.6 Panatia bincang.0 LINUS 4. Buat sasaran.3 telah masuk tahun ke 3 (2013) 4. . samada guru tidak perform atau murid ada masalah pembelajaran.4.1 termasuk dalam NKRA KPM 4.

4 Menuju kepada PBS (Pentaksiran Berasas Sekolah) 6.3 Sistem Fail PBS .0 Pentaksiran Berasaskan Sekolah 6.2 masuk ke tahun ke 3 5.5.3 Panatia mesti sentuh dan bincang 5.2 Operasi PBS 6.1 transformasi KBSR 5.1 PBS 6.0 KSSR – Kurikulum Standard Sekolah Rendah 5.

2 Murid 5 ke 6 Tahun.0 Pra Sekolah 7.1 Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 7. .3 Tahun ini rancang untuk menang lebih banyak hadiah. Jika berumur 4 tahun dan lahir pada 1 Jan – boleh diambil. 7.7.

menulis dan mengira.4 Guru pemulihan – gunakan pelbagai kaedah untuk memastikan murid berkenaan boleh dipulihkan.5 Jika murid ada masalah pembelajaran – dapatkan perakuan Pegawai Perubatan untuk masukkan ke Pendidikan Khas.7 Murid pemulihan BUKAN murid kelas 3 !! . 8.3 Jika murid tiada masalah pembelajaran.0 Kelas Pemulihan 8.2 Bantu murid masalah Protim 8. 8. 8. 8. Guru subjek juga memastikan murid berkenaan tidak terabai. murid berkenan akan berupaya untuk membaca.8.1 Bantu program LINUS 8.6 Pemulihan BUKAN tugas Guru Pemulihan semata-mata.

5 Makmal komputer dan bilik ICT adalah di bawah Pusat Sumber.10. 10.6 Di bawah Unit Akademik 10.2 Ada Perancangan Strategik 10.3 Matlamat membantu peningkatan akademik sekolah. 10.1 Tempat rujukan guru dan murid 10. 10.7 PSS .4 Ada perancangan tahunan.0 Pusat Sumber 10.

4 Buat Perancangan Program Tahunan 11. 11.6 Teknologi maklumat – mesti dikuasai oleh murid lebih-lebih lagi guru. .1 KPI : sekurang-kurangnya kita ada 20 unit komputer yang boleh digunakan.0 Makmal ICT 11.11. 11.3 Buat Perancangan Strategik 11.5 Menyokong Sistem Penyampaian maklumat. 11.2 Semua komputer di Bilik Akses boleh digunakan.

Terima Kasih .Sekian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful