You are on page 1of 10

O BLOGU

KONTAKT

APLIKACIJE

OFFICE

INTERNET

WINDOWS

MULTIMEDIJA

SOCIAL MEDIA

WORDPRESS

SAVJETI

Dodajte natrag Quick Launch Bar u Windows 7


7 August, 2011 autor: Oblak Znanja | 0 komentara

Ve ste zaboravili na Windows XP i naviknuli ste se na svoje nove Windowse 7? Ipak vas ne to mu i, mo da vam nedostaje traka za bro pokretanje (eng. Quick Launch Bar) iz Windowsa XP? Za vra anje odnosno kreiranje trake za brzo pokretanje u Windows 7 sustavu trebat e vam ipak nekoliko koraka. Ovdje emo vam opisati ukratko to trebate napraviti da biste povratili traku za brzo pokretanje (eng. Quick Launch Bar) iz Windowsa XP u Windowse 7. Da biste dodali va u alatnu traku (eng. toolbar), kliknite desnu tipku mi a na podru uje Windows 7 trake (eng. taskbar) i odaberite iz

2
Svia mi se Tw eet 1

izbornika redom Alatia traka (eng.) Toolbar > Nova traka (eng. New Toolbar). Takoer, prije toga biste trebali otklju ati va Windows 7 taskbar odnosno traku.

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

A sada slijedi malo te i dio. Trebate zalijepiti to no ovaj tekst za va u putanju trake odnosno mape:

%appdata%\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch

Provjerite da je putanjava e trake za brzo pokretanje ista kao i na ovoj slijede oj slici dolje, prije nego to ete kliknuti na gumb Odaberi Mapu (eng. Select

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Folder).

Odmah ete primjetiti da se traka za brzo pokretanje nalazi u va em Windows 7 taskbaru s desne strane. No, sada sve to morate napraviti je kliknuti na to kaste linije i povu i (eng. drag) va u traku na lijevu stranu Windows 7 taskbara (trake), to mo e biti ponekad zeznuto. Takoer ne zaboravite da va Windows 7 taskbar (traka) mora prije toga biti otklju ana. Ako ste dobro pomaknuli va u traku za brzo pokretanje, ona bi sada trebala biti s lijeve strane. Sada sve to morate u initi je podesiti du inu va e Windows 7 trake za brzo pokretanje. Zato kliknite na to kaste linije i pomaknite tj. prilagodite njezinu du inu, kao to vidite na slici dolje.

Normalna traka za brzo pokretanje u Windowsima XP nema teksta, zato emo kliknuti desnom tipkom mi a na to kaste linije kraj nje i odzna iti opcije Prika i tekst (eng. Show text) i Prika i naslov (eng. Show Title).

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Jednom kada ste prilagodili svoju traku za brzo pokretanje to no kako elite, trebali biste ponovno zaklju ati va Windows 7 taskbar (traku).

I to je to, kao to vidite na slici gore. Uspje no ste povratili Windows XP traku za brzo pokretanje (eng. Quick Launch Bar) u va Windows 7 operativni sustav.

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Na prvi pogled va e radne povr ine (eng. Desktop), nitko ne e ni primjeti da zapravo imate instalirane Windowse 7.

SLI NI POSTOVI

Sticky Notes | Vae bilje ke na radnoj povrini

Osnovni savjeti za uenje stranih jezika

Preko dvadesetak odlinih Windows 7 tema

FileMind jednostavna i brza zamjena za Windows Explorer

Kategorije: SAVJETI| WINDOWS | Poveznica

Boot CD for All Windows


Wondershare.net/PC-Utilities Boot up Any Computers, Fix & Install Windows Easily!

Autor: Oblak Znanja Oblak Znanja ponudit e vam edukativne i informativne lanke, savjete, recenzije i novosti u kategorijama: aplikacije, internet, multimedija, office, savjeti i windows. Uite s nama, va Oblak Znanja.

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Molimo vas da ovdje ostavite vae komentare i miljenja.


Va a e-mail adresa ne e biti objavljena. Obavezna su polja ozna ena sa *.

Unesite ime *

Unesite e-mail *

Poaljite nam poruku:

K O M E NTIR A J

Prijanji lanak

Slijede i lanak

POSJETI TE NA E DRU TVENE PROFI LE

TJEDNI SAVJETI

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Unesite e-mail *

Pretplati me

DODAJTE NAS NA FACEBOOKU

Oblak Znanja
Like 1,823 people like Oblak Znanja.

Fac ebook s oc ial plugin

TJEDNO POPULARNO

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Online programi za ureivanje slika

Kako kupovati na eBayu?

Online kupovina i otvaranje PayPal ra una

Google Maps | Izra un duljine putovanja i dobivanje uputa za vo nju

Word 2007 | Numeriranje stranica od odreene stranice

U enje stranih jezika online

Online kupovina iz inozemstva i stranice sli ne eBayu

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

PRI JATELJI | It Vijesti - budite informirani | Marker - profesionalni web studio | Pc Mozak - pitanja vezana uz ra unala | Pogled kroz prozor - blog za obrazovne stru njake

| Timeout - dnevna doza razbibrige

| Ucitelji - zajednica u itelja i nastavnika

| Zimo vodi kroz dru tvene mre e

NOVI KOMENTARI sonja on Online kupovina i otvaranje PayPal ra una miro on Online kupovina i otvaranje PayPal ra una adna on Kako kupovati na eBayu? lutalica on Kako zapo eti Youtube video na to no odreenoj minuti? Bo idarka on Online programi za ureivanje slika

NOVI POSTOVI Pronaite, slu ajte i besplatno preuzmite pjesme i albume uz MP3Jam Tri najbolje tra ilice e-learning te ajeva Onemogu ite Facebook obavijesti koje vam pristi u elektroni kom po tom Pogledajte Cubacraftove papirnate modele i izradite svoju geeky igra ku Alati za upravljanje i odr avanje SSD diskova

PRATI TE NAS NA GOOGLE+

+243

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

DODAJTE NAS NA FACEBOOKU

NOV I P OS TOV I Pronaite, sluajte i besplatno preuzmite pjesme i albume uz MP3Jam Tri najbolje trailice e-learning teajeva

KATEGORI JE Aplikacije Microsoft Office Internet Windows Multimedia Social media Savjeti Wordpress

O OBLAKU ZNANJA Oblak Znanja pokrenut je u srpnju 2011. godine. Blog je edukativnog karaktera i namijenjen je svima koji ele unaprijediti svoje znanje iz podruja raunala i interneta. Proitajte vie... Sva prava pridrana 2011 OblakZnanja.com

Oblak Znanja
Like 1,823 people like Oblak Znanja.

Onemoguite Facebook obavijesti koje vam pristiu elektronikom potom Pogledajte Cubacraftove papirnate modele i izradite svoju geeky igraku

Fac ebook s oc ial plugin

Alati za upravljanje i odravanje SSD diskova

Oblak Znanja pokree WordPress | Tema: Yoko by Elmastudio | Modifikacija: Damjan Tomi | Copyright 2011 OblakZnanja.com

Idi Na Vrh

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com