MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANŢA FACULTATEA DE FARMACIE Aleea Universităţii nr.

1, Campus, Corp B, Constanţa TEL/FAX.: 0241-605050 E-mail: pharma-ovidius@univ-ovidius.ro Web: http://www.pharmaovidius.ro

Departamentul de Stiinte Farmaceutice pentru Obtinerea, Analiza si Controlul Calitatii Medicamentelor Nr.inregistrare 23 / 29 decembrie 2011

TESTE GRILĂ PENTRU EXAMENUL LA DISCIPLINA CHIMIE FARMACEUTICĂ SPECIALIZAREA FARMACIE Anul IV, semestrul I SESIUNEA DE IARNĂ

Director de Departament Prof. univ. dr. CONSTANŢA SAVA

Şef Disciplină CHIMIE FARMACEUTICĂ Prof. univ. dr. ELENA HAŢIEGANU

Anul universitar 2011-2012

1

I. ANESTEZICE GENERALE
Complement simplu 1. Printre substanţele anorganice utilizate ca anestezice generale este şi protoxidul de azot, având următoarea formulă: A. N 2 O 3 B. NO 2 C. N 2 O D. NO 3 E. N 2 O 5 2. Protoxidul de azot este un gaz, solubil în apă 1:1,3, stabil, nu arde, dar întreţine arderea conform reacţiei de mai jos: A. 2HNO 3 → 2H 2 O + NO 2 B. 2HNO 2 → 2H 2 O + 2NO C. NH 4 NO 3 200°C → N 2 O + 2H 2 O 700°C D. 2N 2 O → 2N 2 + O 2 E. 2NH 4 OH → N 2 O + 5H 2 O 3. Protoxidul de azot nu se administrează singur, ci în amestec cu: A. amoniac B. oxigen C. apă D. halogeni E. ozon 4. Hidrocarburile saturate au acţiune anestezică generală; aceasta creşte proporţional cu greutatea moleculară. Activitatea cea mai bună este cea produsă de: A. n-pentan B. n-hexan C. n-heptan D. n-propan E. n-butan 5. Hidrocarburile olefinice au acţiune anestezică superioară hidrocarburilor saturate. Dintre acestea, compusul cel mai utilizat a fost: A. butena B. etena C. propena D. metena E. pentena 6. Etena se prezintă sub formă de: A. lichid B. pulbere C. cristale aciculare D. soluţie vâscoasă E. gaz 7. Etena se administrează în amestec de 10% oxigen. Trebuie avut în vedere faptul că etena este: A. volatilă B. stabilă

2

C. lichidă D. inflamabilă E. inertă 8. Dintre hidrocarburile nesaturate cu triplă legătură cea mai importantă, din punct de vedere terapeutic, este: A. narcylena B. etilena C. propilena D. metina E. metilena 9. Acetilena este un gaz, solubil în apă, foarte solubilă în: A. alcool etilic B. acetonă C. alcool propilic D. propină E. butină 10. Una dintre hidrocarburile ciclice saturate utilizată în mod curent pentru anestezia generală este: A. cicloheptanul B. ciclobutanul C. ciclopropanul D. ciclopentanul E. ciclohexanul 11. Printre derivaţii halogenaţi ai hidrocarburilor utilizaţi ca anestezice generale menţionăm: A. clorura de propil B. clorura de butil C. clorura de metil D. clorura de vinil E. clorura de etil 12. Materia primă necesară obţinerii kelenului este: A. propena B. butena C. etina D. etena E. propina 13. Ca anestezic general kelenul se administrează: A. intravenos B. prin inhalaţie C. intramuscular D. prin detentă E. prin perfuzie 14. Ca anestezic local kelenul se administrează: A. prin detentă B. prin perfuzie C. intravenos D. intramuscular E. prin inhalaţie

3

reducere E. hidroperoxid D.1-difluoro-1. MnO D. FeCl 3 B. Ni(NO 3 ) 2 C. în prezenţa acidului sulfuric. Hidroperoxidul rezultat în urma oxidării eterului etilic. neuralizare C. aldehidă 22.2-trifluoro-1. 1. hidroxid C. dimerizează 21.1. 2. autooxidează B. peroxid de vinil D.2. acetat E. peroxid B. 1. Prin tratarea eterului etilic cu acizi tari nu are loc acidoliza.15. Eterul etilic se obţine din 2 molecule alcool etilic. sare de amoniu 4 . cataliză acidă E. Care este denumirea chimică a halotanului? A.2-difluoro-1. deshidratează E. complexare D. acid E. nitroniu 20. amoniu C. pierde o moleculă de alcool etilic. trecând într-un compus puternic exploziv.1-dicloro-1-bromo-etan 16.2-dicloro-2-bromo-etan B. printr-un proces chimic numit: A. numai prin tratare cu HBr sau HI. peroxid de etiliden B. oxoniu B.1-dicloro-2-bromo-etan E. acidoliză C. sare de oxoniu E. etiliden D. în prezenţă de: A. În prezenţa oxigenului eterul etilic se: A. Eterul etilic se scindează.2-tricloro-2-bromo-etan C. oxidare D. polimerizează C. neutralizare 19. Mecanismul reacţiei de eterificare este de: A. ci formarea sării de: A.1-trifluoro-2-cloro-2-bromo-etan D. În urma autooxidării eterului etilic se formează un compus instabil: A. Al 2 O 3 18. dehidrogenează D. 2. PCl 3 E. ionizare 17. 1-fluoro-1. prin deshidratare. prin eliminarea unei molecule de apă. cataliză bazică B. astfel: A. Eterul etilic se poate obţine din două molecule de alcool etilic.1. peroxid de hidrogen C. hidroliză bazică B.

eter vinilic 27. Dintre derivaţii barbiturici este foarte utilizat acidul 1. amobarbitalul 5 . care se propagă ca o undă şi în momentul în care întâlneşte un obiect fierbinte produce o explozie puternică datorită: A. eter vinilic E. rezultat în urma oxidării eterului etilic. având următoarea denumire comercială: A. acetaldehidei E. alcool vinilic 24. alcool vinilic 25. butabarbital 29. peroxidului de etilen B. peroxidului de etiliden 26. amital B. formaldehidă B. ciclobarbitalul B. penthran C. eter sulfuric B. pentru a produce o anestezie generală mai profundă. eterul etilic poate fi impurificat cu: A. Dintre derivaţii barbiturici.5-dimetil-5-ciclohexenil-barbituric. amobarbital C. acetamidă E. hexobarbital E. prin eliminarea unei molecule de peroxid de hidrogen trece în: A. hexobarbitalul E. se utilizează ca amestec general: A. În urma autooxidării. Eterul etilic. metropil B. halotan 28. În prezenţa aerului eterul formează un amestec mai dens decât aerul. ciclobarbital D. formamidă D.23. acidului acetic D. etoxifluran E. hexobarbitalul sodic C. acid acetic C. alcool etilic D. metoxifluran D. veronalul D. se asociază cu: A. alcool etilic B. hidroperoxidului C. Care este denumirea comercială a metil-propil-eterului? A. sulfat acid de etil C. protoxid de azot E. acetaldehidă C. Hidroperoxidul. kelen D.

evipan E. dimetilamida acidului acetic C. fenilacetic E. acid acetic 36. folosit sub formă de sare de sodiu. salicilic 37. dimetilamida acidului salicilic 6 . tiopental D. Care este denumirea comercială a esterului n-propilic al acidului 3-metoxi-4-(dietilcarbamoilmetoxi)-fenilacetic? A. amobarbitalul E. anticonvulsivantă D. Tiopentalul este un derivat tiobarbituric care se obţine pornind de la: A. Un derivat tiobarbituric utilizat pe scară largă ca anestezic general este: A. anestezic general B. butabarbitalul sodic C. anticonvulsivant E. vanilic B. anestezică generală E. propilic D. acid malonic E. uree C. Tiobarbitalul este un derivat tiobarbituric. sedativă B. hipnotic C.30. având acţiune: A. Pentotalul este un derivat tiobarbituric utilizat pe scară largă ca: A. propanidid 35. hipnotică C. Epontolul este un anestezic general care se obţine pornind de la esterul n-propil al acidului: A. dimetilamida acidului monocloracetic E. dimetilamida acidului dicloracetic B. anestezică locală B. homovanilic C. N-metiluree B. barbitalul B. inactin C. pentotal B. ciclobarbitalul D. anticonvulsivantă D. sedativă 32. care se condensează cu: A. având acţiune: A. anestezic local 34. Epotolul se obţine folosind ca materie primă esterul n-propilic al acidului homovanilic. Brevinarconul este un derivat tiobarbituric. tiouree D. anestezică generală E. tiopentalul sodic 31. sedativ D. dimetilamida acidului fenoxiacetic D. hipnotică C. antiemetică 33.

scurtă durată D. anestezică generală B. dop de cauciuc învelit în folie de plastic B. Eterul etilic se conservă în sticle brune de 150 ml închise cu: A. are şi acţiune: A. Care este denumirea comercială a 2-(orto-clorofenil)-2-metil-amino-ciclohexanona? A. N-metiluree E. scurtă durată B. anestezică locală B. sedativă B. Metoxifluranul pe lângă faptul că este un anestezic general foarte bun. hipnotică C. inactin C. hipnotică C. Sarea de sodiu a acidului 1.38. antiemetică E. brevinarcon D. dop de plastic învelit în hârtie brună 7 . dop de plastic învelit în staniol D. dop de plută învelit în hârtie cerată E. suprafaţă E. anestezică locală E. Hexobarbitalul este un anestezic general care se obţine pornind de la: A. dop de plută învelit în staniol C. anestezică generală D.5-dimetil-5-ciclohexenil-barbituric are acţiune: A. anticonvulsivantă D. uree C.5-dimetil-5-ciclohexenil-barbituric are acţiune: A. Ketalarul este un anestezic general cu acţiune de: A. analgezică D. suprafaţă E. pentotal 39. Acidul 1. sedativă C. lungă durată B. durată ultrascută 40. Epontolul este un anestezic general de: A. N-metiltiouree D. durată medie D. ureidă 42. profunzime C. ketamina B. durată medie 41. sedativă 43. antiinflamatoare 45. tiouree B. hipnotică 44. evipan E. anticonvulsivantă E. lungă durată C.

supradozare C. iritaţii locale B. pentru a nu se ajunge la: A. Protoxidul de azot nu trebuie să conţină alţi oxizi de azot. benzilic D. care se obţine prin deshidratarea alcoolului. i. etenei 48. Etena este o hidrocarbură olefinică cu acţiune anestezică generală. intraperitoneal D.m. metilic B. rectal E. propenei D. dioxid de sulf B. baze. Etena se poate obţine prin hidrogenarea menajată a: A. butilic 47. tulburări de metabolism 50. dioxid de carbon C. acizi. etilenoxid 8 . propilic C. urme de alcool etilic E. B.v. amoniac şi: A. prin inhalaţie 49. etilic E. acetilenei B. Protoxidul de azot este utilizat ca anestezic general de administrare: A. ciclopropanului C.46. C. i. peroxid de hidrogen D. la 170°C: A. Protoxidul de azot este utilizat în amestec cu oxigenul. asfixie D. intoxicare E. metenei E.

derivaţi barbiturici C. halogenuri E. Anestezicele generale administrate intravenos se împart în: A. intramuscular D. Anestezicele generale sunt medicamente care. să fie stabile din punct de vedere chimic C. contracţie musculară D. prin inhalaţie B. să nu producă alterări hepatice.I. derivaţi ai difenilmetanului B. administrate prin inhalaţie menţionăm: A. convulsii E. să fie lipsite de toxicitate D. unei substanţe B. Dintre anestezicele generale volatile. Dintre anestezicele generale gazoase. fenobarbital C. Anestezicele generale pot fi clasificate. administrate în doze terapeutice. relaxare musculară 52. Anestezia generală poate rezulta în urma administrării: A. diazepam 53. eteri D. renale. oxid de azot B. să fie solide şi puţin solubile în apă E. esteri B. mai multor substanţe D. cutanat C. structuri diverse 57. hexobarbital E. excitare a SNC B. ciclopropan 55. benzodiazepine E. ciclohexan D. produc: A. fenitoină E. hidrocarburi halogenate 56. nitrili C. intradermic 54. astfel: A. să nu fie inflamabile B. ANESTEZICE GENERALE Complement multiplu 51. intravenos E. în funcţie de modul de administrare. chinone D. administrate prin inhalaţie amintim: A. depresie nespecifică a SNC C. protoxid de azot C. Anestezicele generale de inhalaţie trebuie să îndeplinească anumite condiţii: A. cardiace 9 .

sunt: A. inflamabil B. necesar pentru obţinerea protoxidului de azot. Eterul etilic se administrează prin inhalaţie. acid propionic D. eter acetic E. acid acetic 62. aldehidă acetică C. eliminarea se face lent C. anestezie generală foarte bună B. apă B. în amestec cu SO 2 61. dintre care: A. din cauza tensiunii în ciclu B. la temperaturi ridicate se descompune în: A. Ciclopropanul este un gaz incolor. aldehidă formică B. oxid de azot 60. nu afectează respiraţia şi cordul B. ca anestezic general. contracţie musculară 10 . analgezie B. Protoxidul de azot are caracter oxidant. după administrare. În timpul reacţiei de descompunere a azotatului de amoniu. anestezie locală 63. Este foarte periculos deoarece produce explozie: A. produce contracţii puternice E. în prezenţa oxigenului din aer formează hidroperoxid de etiliden. produce o relaxare musculară foarte bună 64. nu are miros. Metoxifluranul. eliminarea se face imediat după întreruperea administrării D.58. în prezenţa unor obiecte fierbinţi E. monoxid de azot B. volatin C. anestezie generală profundă E. Metoxifluranul este un lichid: A. excitaţie C. azot C. este stabil la lumină 65. care prin descompunere conduce la: A. monoxid de sulf C. somn D. dioxid de mangan D. dioxid de azot E. în amestec cu dioxidul de carbon C. în amestec cu oxigenul din aer D. este posibilă formarea unor compuşi toxici. nu este explozibil D. producând: A. oxigen E. produce: A. Avantajele utilizării eterului etilic. nu este inflamabil E. dioxid de carbon D. este stabil. dioxid de sulf 59. Eterul etilic.

C. vinileter 69. se administrează cu vaporizator special C.2-trifluoroetil-difluorometileter? A. enthran D. puţin stabil D. limpede. metoxifluran C. stabilitate chimică mare C. fluoromar E. este un bun analgezic 71. nu produce iritaţii ale căilor respiratorii D.2. Enfluranul este un lichid incolor. revenirea din anestezie este rapidă C. eterul. Denumirea chimică a 2. enfluran B. anestezia se instalează lent 68.2-trifluorovinileterului este: A. Halotanul se foloseşte numai ca anestezic general în amestec cu: A. dioxid de sulf D. monoclormetanul 72. având următoarele caracteristici: A. oxigen 11 . relaxare musculară bună D. ethran D. analgezie prelungită E. Dintre derivaţii halogenaţi ai hidrocarburilor. având: A. fluoroxen 67. nu este inflamabil B. cloroformul: A. oxid de carbon E. cloroformul B. dioxid de carbon B. anestezie locală 66. Sevofluranul este un lichid. miscibil cu etanolul. este inflamabil 70. oxigen + protoxid de azot C.1. nu este inflamabil B. Desfluranul este un derivat din clasa eterilor halogenaţi. fluoromar E. fluoroxen C. având acţiune anestezică generală amintim: A. nu este explozibil D. enfluran B. Care este denumirea comercială a compusului 2-cloro-1. este indicat pentru inducerea anesteziei generale B. halotanul E. alcoolul butilic D. clorura de etil C. are şi acţiune anestezică locală E. perioada de inducţie este scurtă E. induce rapid anestezia E.

3-metoxi-4-(dietilcarbamoilmetoxi)-fenilacetat de propil B. tiobutabarbital B. toxicitate hepatică 74. acid 1. miorelaxante D. sedative C. esterul acidului 3-etoxi-4-(dietilcarbamoiloxi)-fenilacetic E. Ketamina este un anestezic general utilizat: A. anxiolitice B. propofol D. hexobarbital D. deprimare respiratorie D. Dezavantajele halotanului sunt: A. sub formă de clorhidrat B.4-benzodiazepină D. sub formă de ftalat C. pentotal 76. 8-cloro-6-(o-fluorofenil)-1-metil-4-H-imidazo-1.5-dimetil-5-ciclohexenilbarbituric (sarea de sodiu) 75. acid 1. esterul acidului 3-propoxi-4-(dietilcarbamoiloxi)-acetic 80.73. anticonvulsivante E. excitant SNC E. metohexital E. esterul n-propilic al acidului 3-metoxi-4-(dietilcarbamoilmetoxi)-fenilacetic C. deprimare cardiovasculară C. Midazolamul este utilizat ca premedicaţie în anestezia generală.cloro-6-fluorofenil-imidazolil-benzil-benzodiazepina E. Dintre derivaţii de benzodiazepină utilizaţi ca anestezice generale amintin: A. Dintre anestezicele generale administrate intravenos sunt utilizaţi unii derivaţi barbiturici şi tiobarbiturici. relaxare musculară incompletă B. de exemplu: A. dormicum C. 8. midazolamul 77.5-dimetil-5-ciclohexilbarbituric E. Dintre derivaţii tiobarbiturici utilizaţi ca anestezice generale amintim: A. hypnovel B. tiopental C. acţiunea sa rapidă şi de scurtă durată (5-10 min) 12 . ketamina E. acid 1-metil-5-etil-barbituric C. Dintre anestezicele generale cu structuri diverse amintim: A. având proprietăţi: A. propanidid B. inactin D. excitante SNC 78. etomidat 79. evipan B. dietilcarbamoiloxifenilacetat de propil D. Care este denumirea chimică a propanididului? A. dormicum C.

disoprofol E. miorelaxantă D. Care este denumirea comercială a 2. acid etil-1-(alfametilbenzil)-5-imidazol E. acidul dietilcarbamoilmetoxiacetic 86. propofol B. natrium oxybutyricum C. somsanit E. acţiune de lungă durată E. hypnomidat E. Etomidatul este un anestezic general. epontol B. hydroxydionă sodică 13 . având următoarele denumiri: A. epontol C. diprivan D. Sarea de sodiua acidului gama-hidroxibutiric. perioadei de inducţie scurtă 81. Denumirea comercială a compusului 21-(3-carboxi-1-oxopropoxi)-5-beta-pregnan-3. acţiune puternică B. sarea de sodiu a acidului gama-hidroxibutiric B. acidul gama-hidroxivalerianic D.D. analgezic 83. presuren B.20-diona (sare de dosiu) este: A. anticonvulsivantă 85. sedativă B. excitantă E. excitantă B. hipnotică C. acţiune slabă C. acid 1-alfametilbenzoil-5-imidazolil 82. sedativă D. hipnotică E. Un alt anestezic general cu structură diferită este: A. acţiune de lungă durată E. anestezică (la doze mari) 87. Propofolul este un anestezic general administrat intravenos cu acţiune: A. în funcţie de doză. de scurtă durată C. Etomidatul este un anestezic general. acţiune de scurtă durată D. viadril D. propamidid C. având următoarele însuşiri: A. hypnomidate C. epontol 84. esterul etilic al etil-alfametoxi-5-imidazol D. are acţiune: A.6-diizopropilfenolului? A.

se elimină prin plămâni 90. eter C. se elimină prin bilă D. Sarea de sodiu a acidului alfa-1-metil-5-alil-5-(1-metil-2-pentinil)-barbituric are următoarele denumiri comerciale: A. brevinarcon E.88. butan B. halotan D. ciclohexan 89. brietal C. Presurenul este utilizat ca anestezic general atunci când este contraindicată administrarea barbituricelor. inactivi 14 . protoxid de azot E. brevital sodic D. este demetilată B. metohexital sodic B. Metabolizarea ketaminei are loc în ficat unde: A. Se asociază cu: A. se formează norketamina C. se elimină prin rinichi E.

În prezenţa hidroxizilor alcalini diluaţi sau a metoxidului de sodiu barbitalul formează sarea sodică. 5-etil-1-etil-5-ciclohexilbarbituric B. rezultând sarea de sodiu a acidului ureincarboxilic. anticonvulsivant 15 . 4-metil-1-etil-5-ciclohexenilbarbituric C. din punct de vedere chimic. În prezenţa hidroxizilor alcalini diluaţi se formează sarea de sodiu a barbitalului cunoscută sub numele de: A. solubilă în apă. activ D. mebaral C. 5-metil-1-etil-5-fenilbarbituric E. antipruriginos B.5-dietil-1-metil-barbituric B. acid: A. luminal 3. 5-etil-5-hexilbarbituric E.5-dietilbarbituric B. germonil E. alurate 4. este acid: A. 5-etil-1-metil-5-fenilbarbituric 6. 5. Barbitalul. antiseptic B. 5-metil-5-etil-1-etil-barbituric D. cunoscută sub numele de: A. 2. medinal E. veronal D. mebaral C. germonil B. inactiv C. antiinflamator 5.5-dimetil-1-etil-barbituric 7. HIPNOTICE ŞI SEDATIVE Complement simplu 1. toxic E. medinal D. 5-etil-5-metil-1-etil-barbituric E. dar este mai frecvent folosit ca: A. Denumirea chimcă a mephobarbitalului este acid: A. Methabarbitalul este. 5-etil-5-hexenilbarbituric 2.II. 5-etil-5-fenilbarbituric D. Veronalul sodic nu poate fi conservat sub formă de soluţii deoarece hidrolizează uşor.5-dietilbarbituric C. 5. hipolipemiant C. Metabarbitalul produce o sedare mai slabă decât cea produsă de fenobarbital. mephobarbital B. 5-metil-1-etil-5-ciclohexilbarbituric D. produs: A. 5. 5-etil-5-fenil-1-metil-barbituric C. din punct de veder chimic.

solubil în amoniac B. 5-etil-5-metil-barbituric D. este acid: A. antiseptică B. largactil E. 5-metil-5-ciclohexil-barbituric C. galben. antiinflamator E. bazic B. Phenobarbitalul. Datorită caracterului acid. alb. solubil în apă E. solubil în alcool etilic 14. 5-metil-5-hexil-barbituric B. albastru 16 . antipruriginoasă D. neutru C. în prezenţa ionilor de cobalt şi în mediu amoniacal. Fenobarbitalul poate fi diferenţiat de ceilalţi derivaţi barbiturici. acido-bazic D. 5-etil-5-ciclohexenil-barbituric 9. veronal B. alb. etoform 12. violet C. Această proprietate se datorează caracterului său: A. fonobarbitalul formează săruri cu ionii unor metale. Pe lângă acţiune sedativă şi hipnotică. aminofenobarbitalului B. verde B. antiseptic 8.D. galben. din punct de vedere chimic. solubil în apă C. galben. ciclohexilfenobarbitalului 10. solubil în amoniac D. Fenobarbitalul formează. prin obţinerea: A. antiinflamatoare C. luminal C. 5-etil-5-fenil-barbituric E. etilfenobarbitalului E. fenobarbitalul are şi acţiune: A. care nu au nucleu aromatic în moleculă. La tratare cu hidroxid de sodiu rezultă sarea de sodiu. care în prezenţa ionilor de argint trece în sarea diargentică şi care se prezintă sub formă de precipitat: A. reducător E. acid 13. anticonvulsivantă 11. Fenobarbitalul formează săruri cu ionii unor metale. Care este sinonimul pentru fenobarbital? A. analgezică E. combinaţii complexe colorate în: A. amital D. nitrozofenobarbitalului D. nitrofenobarbitalului C.

roşu E. acid sulfuric C. folosind ca indicator: A. foarte lungă durată B. Fenobarbitalul are acţiune sedativă şi hipnotică mai puternică decât cea a barbitalului. albastru de bromtimol 17. aceasta fiind de: A. 5-izobutil-5-fenil-barbituric B. albastru de metil E. 5-metil-5-izopropil-barbituric D. galben de metanil 19. azotit de sodiu în mediu de acid clorhidric 16. tropeolui OO B. Soluţiile de fenobarbital sunt acide. durată medie D. timolftaleină C. iar administrarea pe o perioadă mai lungă conduce la: A. rezultând acidul 5-etil-5nitrofenil-barbituric. neutră 20. timolftaleină E. roşului de metil C. Nitrarea se realizează cu: A.D. apă de amidon D. tropeolinului OO (oranj IV) 18. Amobarbitalul este acid: A. acidul fenilbarbituric determină scăderea pH-ului sub limita menţionată. fenolftaleină C. scurtă durată C. fenomene alergice B. timolftaleinei D. intoleranţă C. 5-fenil-3-izobutil-barbituric C. roşului de fenol E. colorat galben. acid azotos E. poate fi titrat cu o soluţie alcalină. galben 15. Amobarbitalul este indicat în insomnie. 5-etil-5-izopentenil-barbituric 21. amestec sulfonitric D. datorită caracterului acid. lungă durată E. roşu de metil D. Caracterul acid al soluţiilor de fenobarbital se poate pune în evidenţă folosind ca indicator: A. însă pH-ul lor nu trebuie să fie sub 3. ceea ce se poate constata cu ajutorul: A. acid azotic B. Fenobarbitalul. Produce somnolenţă după trezire. metiloranjului B. stări anxioase. sensibilizarea organismului 17 . 5-metil-5-fenil-barbituric E. Nucleul aromatic din molecula fenobarbitalului poate fi nitrat. metiloranj B.

5-etil-5-fenil-barbituric B. Sarea de sodiu a amobarbitalului. aprobarbitalul este acid: A. amytal 27. fiind solubilă în apă. acid 5. 5-etil-5-fenoxi-barbituric 26. alurate D. amital sodic 23. germonil 25. veronal B. acid azotic C. Reacţia de diferenţiere a ciclobarbitalului de barbital şi fenobarbital constă în încălzire în prezenţă de: A. poate fi administrată oral. 5-alil-5-sec. butisol C. membutal sodic E.D. acid 5-etil-5-fenil-barbituric E. Pentobarbitalul sodium este sarea de sodiu a acidului 5-etil-5-(1-metilbutil)-barbituric. 5-metil-5-propil-barbituric D. hidroxid de sodiu 18 . 5-alil-5-izopropil-barbituric D. având şi denumirea următoare: A. acid azotos B. amestec sulfonitric E. este: A. instalarea dependenţei E. acid 5-metil-5-izopropil-barbituric 28. Butabarbitalul sodium este sarea de sodiu a acidului 5-sec. 5-butil-5-etoxi-barbituric E. germonil E. 5. 5-etil-5-fenil-barbituric B. mebaral C. Din punct de vedere chimic. acid 5-etil-5-metilbutil-barbituric C. butisol sodium B. din punct de vedere chimic. lotusate C. stări de agitaţie 22.butil-barbituric C.butil-5-etil-barbituric şi se mai numeşte: A. alurate B. alurate E. lotusate D. Talbutal este un medicament hipnotic şi sedativ cu durată medie de acţiune.5-dietil-barbituric C. Ciclobarbitalul.5-dietilbarbituric D. din punct de vedere chimic. amytal D. Denumirea comercială este: A. acid sulfuric D. 5-ciclohexenil-5-etil-maloniluree B. 5-metil-5-propil-barbituric E. 5-butil-5-etoxi-barbituric 24. fiind acid: A.

amfoter E. 5-(1’-ciclohexenil)-1. anhidru 33. Astfel cu clorura de mercur (II) formează o sare insolubilă în apă. fenolftaleină C.29. excitantă psihomotorie B. dar de durată foarte scurtă. 5-(1’-ciclohexil)-1. reacţie ce are loc în mediu: A. foarte lungă B. Secobarbitalul este acid 5-alil-5-(1-metilbutil)-barbituric. scurtă 30. depresivă asupra cordului D. Trebuie folosit cu atenţie deoarece are acţiune: A. foarte lungă C. 5-metil-5-fenil-tiobarbituric 36. 5-etil-5-fenil-barbituric E. Hexobarbitalul este un hipnotic cu acţiune rapidă. este acid: A. de durată: A. albastru de bromtimol 34. convulsivantă 35. excitantă SNC C. din punct de vedere chimic.5-dietil-barbituric C. 5-(1’-fenil)-1. 5-etil-5-(1’metil-n-butil)-2-tiobarbituric C. Fenobarbitalul imprimă soluţiilor caracter acid. Tiopentalul. membutal B. medie 19 . depresivă asupra centrului respirator E. 5-metil-5-etil-barbituric E. evipan E. neutru C. din punct de vedere chimic. pentotal 31. phanodorm D. roşu de metil D.5-dimetil-barbituric D. Hexobarbitalul. lungă E. Fenobarbitalul formează săruri cu ionii unor metale. este acid: A. 5-etil-5-(1’metil-n-butil)-2-barbituric D. acesta se pune în evidenţă folosind ca indicator: A. foarte scurtă B. lungă C. 5-etil-5-izopropilbarbituric 32. 5-etil-5-izopropil-tiobarbituric B. Ciclobarbitalul are acţiune hipnotică puternică şi de durată: A. acid B. timolftaleină E. bazic D. metil oranj B. medie D. Tiopentalul are acţiune hipnotică foarte bună.5-dimetil-barbituric B. având şi denumirea următoare: A. seconal C.

D.butil-5-etil-5-metoxi-piperidindionă B.4-piperidindionă 42. noludar E. bromului E. doridenul 38. medie B. 4-8 ore E. 1 oră B. scurtă E. 3. dintre care menţionăm: A. 30 de minute 41. grupării butiluree 40.4-dietil-5-etil-piperidindionă E. bromizoval B. 10-12 ore C. 3-izopropil-metil-5-metoxi-piperidindionă C. Metiprilonul este un hipnotic utilizat pentru inducerea somnului. Dintre derivaţii de chinazolonă cu acţiune hipnotică menţionăm: A. somnul se instalează după 30 de minute de la administrare şi durează: A. 3-metil-3-fenil-5-etilpiperidindionă D. evipan B. seconalul D. Acţiunea anticonvulsivantă a bromovalului se datorează prezenţei în moleculă a: A. radicalului metil B. evipanul C. Denumirea chimică a medicamentului methyprylon este: A. bromizolvalul mai are şi acţiune: A. Pe lângă efectul hipnotic şi sedativ. antiemetică E. 2 ore D. grupării amidice D. 3. Printre medicamentele sedative şi hipnotice un rol important îl au ureidele aciclice. Glutetimida este o imidă ciclică. foarte scurtă 37. foarte lungă E. miorelaxantă 39. 3-sec.3-dietil-5-metil-2. phanodormul E. scurtă D. bromoval 20 . având durata de acţiune: A. lungă C. cu acţiune hipnotică şi sedativă. doriden C. tranchilizantă C. methaqualona D. foarte scurtă 43. grupării carbonil C. antipiretică B. anticonvulsivantă D.

antiemetică E. 2-cloro-2-butanol E. CCl3 – C – CH2OH CH2CH3 E. 2-metil-2-izopropanol 46. agitaţie D.44. vomă 45. antitermică D. CCl2 – CH2 – C – OH CH3 CH3 D. excitantă SNC C. 2-nitro-2-butanol D. CCl3 – CH2 – CH OH 21 . OH CCl3 – CCl OH OH B. din punct de vedere chimic. Cloralul hidrat este un hidrat de aldehidă. 2-amino-2-butanol B. Amilenhidratul are acţiune hipnotică destul de puternică şi. prurit C. CCl3 – C – OH CH3 CH3 B. Clorbutamolul are următoarea structură chimică: CH3 A. CCl 2 – CH 2 – OH OH E. eritem B. dependenţă E. 2-metil-2-butanol C. CCl3 – CH OH D. mare are şi acţiune: A. Methaqualona este un hipnotic şi sedativ de durată medie. Amilenhidratul pe lângă acţiunea hipnotică şi sedativă. anticonvulsivantă 47. este: A. miorelaxantă B. foarte bine suportat de organism. CH 3 – CCl 2 – CH 2 OH 48. CH3 – CCl OH OH C. CH3 – C – OH CH3 C. dar după utilizare prelungită produce: A. având următoarea structură chimică: A.

monoesterul acidului malonic C. acid monoetilbarbituric D. esterul propilic al acidului malonic 53. Barbitalul. amină D. Din punct de vedere chimic. amine D. alfa-brom-izovaleriluree D. Sarea de sodiu a barbitalului este solubilă în apă şi este cunoscută sub denumirea de: A. prin încălzire la temperatura de 300°C. cloralhidrat 22 . triclofosul este: A. esterul acidului malonic D. acidul malonic monosubstituit E. acid malonic B. acidul malonic disubstituit D. alfa-clor-valerianat de etil 52. amidă E. Acidul barbituric se obţine prin condensarea ureei cu: A. medinal D. imide 51. imidă 55. sarea de potasiu a acidului fosforic cu alcool amilic 50. sarea de sodiu a acidului fosforic cu alcool vinilic B. se descompune cu formare de amoniac şi: A. esterul metilic al acidului dicloracetic B. acid malonic E. sarea disodică a esterului fosforic al alcoolului etilic D. alfa-brom-valerianat de alil C. ureine E. Barbitalul poate fi impurificat cu următorul compus: A. veronal C. diesterul acidului malonic B. acid dietilbarbituric E. Din punct de vedere chimic. esterul acidului monocloracetic C. dormicum E. monoesterul acidului malonic B. acid etilbarbituric 56. alfa-brom-valerianat de sodiu B. diesterul acidului malonic C. sarea monosodică a monoesterului fosforic al alcoolului tricloretilic E. Derivaţii acilaţi ai ureei se numesc: A. ureide C. amide B. phanodorm B. Care este denumirea chimică a bromovalului? A. acid dietilacetic C. sarea potasică a esterului fosforic al alcoolului propilic C.49. barbitalul este: A. alfa-metil-izovaleriluree E. esterul dietilic al acidului metil-malonic 54.

lendormin C. clorhexadol C.3a]-1. acid-5-etil-5-ciclohexenil-barbituric C. zolpidem B. analgezic 59. 6-bromo-6-benzil-triazolo-1.57.4-benzodiazepină 64. zopiclon C. hipnogal 62. veronal E.4-benzodiazepină D. Amobarbitalul este considerat ca cel mai bun: A. Care este denumirea chimică a amobarbitalului? A.N.butil-barbituric 58. Care este denumirea chimică a ciclobarbitalului? A.5-dietilbarbituric D. amobarbital B. cloralhidrat E. acid-5-fenil-acetil-tiouree E. 6-cloro-6-fenil-4H-triazolo-1. depas B. acid 5. acid alfa-fenil-cian-acetic 60. anticonvulsivant B. zolpidem B. dormicum C. acid-5-etil-5-fenilbarbituric C. miorelaxant D. 5-etil-6-metil-triazolo-1.2a]piridin-3-acetamidă? A. acid-5-etil-5-ciclohexilbarbituric E. având următoarea denumire chimică: A.butilbarbituric D.4benzodiazepină? A. acid-5-etil-5-sec.N-dipropilimidazo-[1. Estazolamul este un derivat al benzodiazepinei. Denumirea comercială a 6-cloro-2-(p-clorofenil)-N. acid-5-propil-5sec. medinal D.2a]-piridin-3-acetamidă este: A. Care este denumirea comercială a 8-cloro-6-(o-clorofenil)-1-metil-4H-triazolo[4. 5-etil-5-benzil-triazolo-1. Care este denumirea comercială a N. petrichloral D.4-benzodiazepină E. Care este denumirea comercială a compusului alfa-fenil-alfa-etil-glutarimida? A. antiemetic C. acid-5-etil-5-fenil-barbituric B. suriclon 63. glutetimida 61. hipnotic E.4-benzodiazepină B. 6-metil-6-etil-triazolo-1. acid 5-etil-5-izoamilbarbituric B.6-trimetil-2-p-tolil-imidazo-[1. alpidem E. dormonoct 23 .4-benzodiazepină C. imovane D.

3-dihidro-6-cloro-5-etil-1. songar E. temazepam 70.3-dihidro-7-nitro-5-fenil-1H-1. novodorm E.4-benzodiazepin-2-onă este: A. xanax E.4-benzodiazepin-2-onă D.5-diamino-7-hidroxi-5-etoxi-1. 2. triazolam 68.4-benzodiazepin-2-onă are următoarea denumire comercială: A. nitrazepam B. Denumirea comercială a 7-cloro-1. nitrazepam B. 2.4-benzodiazepin-2-onă C. 2.4-benzodiazepin-2-onă 67. temazepam C. triazolam 69.4-benzodiazepin-2-onă? A. havlane 66. din punct de vedere chimic este: A.4-benzodiazepin2-onă este: A. triazolam C.3-dihidro-1-metil-7-nitro-2H-1. flunitrazepam C.3-dihidro-3-hidroxi-1metil-2H-1. flurazepam E.4-benzodiazepină este: A. songar C. novodorm B. Denumirea comercială a 8-cloro-1-metil-6-fenil-4H-triazolo[4. lormetazepam D.3-dihidro-1-metil-7-nitro-5-fenil-2H-1.3-diamino-7-cian-5-fenil-1H-1. halazepam E.4-benzodiazepin-2-onă E. Nitrazepamul. Denumirea comercială a compusului 1. 2. alprazolam D. flunitrazepam D. Compusul 5-(o-fluorofenil)-1. triazolam 65. 2. novodorm B.3a]-1.4-benzodiazepin-2-onă B. flunitrazepam B. Care este denumirea comercială a compusului 7-cloro-5-(o-clorofenil)-1. nimetazepam D. nitrazepam D.5-dihidro-6-amino-4-fenil-1.3-dihidro-3-hidroxi-1-metil-5-fenil-2H-1.D. nimetazepam C. flunitrazepam E. nitrazepam 24 .

analgezică B. uree 72. În caz de intoxicaţie acută cu barbiturice. antihemoragică 73. orală 75. se provoacă voma. datorită unei supradozări voluntare.) D. În ceea ce priveşte interacţiunea medicamentoasă a derivaţilor barbiturici. hidroxilare E. creşte frecvenţa respiraţiei E. Ca efecte adverse barbituricele produc: A. efectul hipnotic este potenţat de alcool şi de alte deprimante centrale B. monoesterul acidului malonic disubstituit D. fenitoina. creşte motilitatea intestinală 25 . în prezenţa etoxidului de sodiu. mai au şi acţiune: A. vitamina K etc. dependenţă fizică B. HIPNOTICE ŞI SEDATIVE Complement multiplu 71. se intervine urgent astfel: A. pe lângă acţiunea hipnotică. menţionăm: A. intraperitoneală B. Metabolizarea derivaţilor barbiturici are loc în ficat unde au loc procese de: A. Acidul barbituric se obţine pein condensarea. oxidare C. se administrează pacientului lichid abundent B. crize de porfirie acută C. se face toaleta căilor respiratorii superioare D. N-dezalchilare 74. tulburări digestive E. se administrează sedative 77. hidroliză D. apariţia stărilor de excitaţie C. intradermică D. reducere B. tulburări cutanate 76. diesterul acidului malonic disubstituit C. Derivaţii barbiturici. diesterul acidului malonic monosubstituit E. numai dacă bolnavul este conştient C. Absorbţia derivaţilor barbiturici este bună la administrare: A. sedativă E. se efectuează intubaţie şi ventilaţie asistată E. acetiluree B. intrarectală C.II. scade eficacitatea unor medicamente (ex. antiinflamatoare D. intramusculară E. dependenţă psihică D. a următorilor compuşi: A. anticonvulsivantă C.

luminal 81. veronal B. Acidul 5. pătrunzător.5-dietilbarbituric are următoarele denumiri comerciale: A. ciclobarbital D. germonil C. phenobarbital C. se alcalinizează urina cu carbonat de sodiu B. acidul 5. cristale incolore sau pulbere microcristalină albă C. se administrează analeptice respiratorii şi antibiotice (pentru a preveni complicaţiile bacteriene) E. veronal D. se administrează manitol pentru sporirea eliminării barbituricelor C. miros specific. barbital 80. se administrează sedative 79. luminal E.78. hidroxizi alcalini concentraţi D. medinal E. medinal B. carbonat acid de sodiu C. În intoxicaţiile cu barbiturice se iau următoarele măsuri: A. luminal C. Sarea sodică a barbitalului se formează în prezenţă de: A. medinal C. hidroxizi alcalini diluaţi B. Sarea sodică a barbitalului se numeşte: A. ciclobarbital E. în caz de hipotensiune. Dintre derivaţii barbiturici. amytal B. medinal C. Acidul 5-etil-5-fenil-barbituric are următoarele denumiri comerciale: A. metoxidului de sodiu E. se administrează noradrenalină D. gust acru 26 . Acidul 5-etil-1-metil-5-fenilbarbituric este: A. fenobarbital 85. methabarbital 84. mebaral E. cristale galbene au galben-verzui B. veronal B. mebaral 83. Dintre proprietăţile fizice ale fenobarbitalului menţionăm: A. mephobarbital D. luminal B. carbonat de potasiu 82. luminal D.5-dietil-1-metil-barbituric are următoarele denumiri comerciale: A. veronal sodic E. veronal D.

apariţia unui inel la zona de contact între cele două lichide permite diferenţierea fenobarbitalului de barbital şi amobarbital D. este colorat galben. acid oxalic B. Din punct de vedere al solubilităţii. galben de metanil 92. gust amar 86. acid sulfanilic C. Fenobarbitalul poate fi identificat prin următoarele reacţii chimice: A. timolftaleina D. puţin solubil în cloroform E. la zona de contact dintre cele două lichide apare un inel roşu-cărămiziu B. fără miros. Pentru determinarea cantitativă a fenobarbitalului prin metoda acido-bazică în soluţie apoasă se folosesc: A. formând sarea de amoniu corespunzătoare D. acido-bazic în soluţie apoasă B. mediu hidroalcoolic C. = 279°C C. în urma căreia se observă: A. uşor solubil în alcool etilic C. foarte greu solubil în apă 87. diazotarea. = 279°C B. brom-bromatometric E.1M se determină folosind: A. albastru de bromtimol 91. 0. nitrarea nucleului aromatic E.t. cu p. apariţia inelului permite diferenţierea fenobarbitalului de pentobarbital şi hexobarbital E.1M B. fără gust E. în urma reacţiei menţionată mai sus se formează un precipitat roşu-brun 89. este solubil în amoniac. roşu de metil E. este uşor solubil în apă şi alcool E. este colorat roşu-brun. având p. reacţia de culoare cu acetaldehida în mediu de acid sulfuric 88. Fenobarbitalul dă reacţie de culoare cu formaldehida în mediu de acid sulfuric. NaOH sol. urmată de cuplare cu fenoli C. cu clorura de mercur (II). acido-bazic în solvenţi neapoşi D. la zona de contact dintre cele două lichide apare un inel roşu-vişiniu C. astfel: A. insolubil în alcool etilic B. alcool etilic neutralizat E. Factorul de molaritate al soluţiei NaOH 0. care: A.D. În urma nitrării nucleului aromatic din molecula fenobarbitalului se formează acid 5-etil-5nitrofenilbarbituric. în mediu bazic B. Fenobarbitalul se poate determina cantitativ prin diferite metode. miros aromat. uşor solubil în cloroform D. fenobarbitalul este: A. nitritometric 90. cu nitrat de cobalt în alcool metilic D. fenolftaleină D. această reacţie permite diferenţierea fenobarbitalului de toţi derivaţii barbiturici fără radical aromatic în moleculă 27 .t. iodometric C.

cu nitratul de cobalt. Denumirea comercială a acidului 5-alil-5-sec. miorelaxantă C. alurate E. talbutal B. barbital B. medinal D. fenolul. amobarbital C. aspirina se formează un precipitat alb C. amital D. medinal B. aldehida formică formează un precipitat roşu E. insuficienţă respiratorie 98. betanaftol. rezultă un azoderivat alb D. formează o sare bazică B. antiinflamatoare E. care poate fi diazotat şi cuplat cu: A. Sarea de sodiu a acidului 5-etil-5-(1-metilbutil). lotusate D.butilbarbituric este: A.barbituric are următoarea denumire comercială: A. nitrarea nucleului aromatic din molecula fenobarbitalului C. convulsii B. formarea de săruri cu ionii unor metale 94. hipnotică D. Denumirea comercială a acidului 5-alil-5-izopropilbarbituric este: A. în mediu bazic. în mediu amoniacal D. alurate E. Efectele secundare produse de amobarbital sunt: A. Fenobarbitalul este un derivat barbituric cu acţiune: A. prin reducere. în soluţie alcalină. pentobarbital sodium C. cu clorura de mercur (II). anticonvulsivantă 96. butisol sodium B. se transformă în aminofenobarbital. germonil 99.93. cu aldehida formică în mediu de acid sulfuric E. veronal 97. chinolina formează un precipitat galben 95. aprobarbital C. butisol C. anxietate D. Nitrofenobarbitalul. Fenobarbitalul se poate diferenţia de alţi derivaţi barbiturici prin următoarele reacţii: A. amytal 100. fenomene alergice C. porfirie hepatică E. Acidul 5-etil-5-izopentilbarbituric are următoarele denumiri comerciale: A. formează un azoderivat roşu B. amytal E. amital sodic 28 . sedativă B.

de scurtă durată C. hexetal C. amobarbital B. hipnotică slabă. prin încălzire. formează o coloraţie galbenă.D. produce somn superficial D. Acidul ciclohexenil-etilbarbituric este: A. reacţia aceasta permite diferenţierea sa de luminal 104. phanodorm D. care trece în brun. barbital C. sedativă E. de lungă durată B. 5-ciclohexenil-5-etil-maloniluree 102. apariţia unei coloraţii roşii B. în prezenţa acidului sulfuric. evipan E. talbutal D. seconal 103. membutal sodic E. produce somn profund E. în mediu acid şi la cald conduce la: A. fenobarbital E. seconal 106. seconal E. ciclobarbital B. medinal D. hipnotică foarte puternică. miorelaxantă D. Denumirea comercială a acidului 5-alil-5-(1-metilbutil)-barbituric este: A. reacţia aceasta permite diferenţierea sa de hexobarbital D. Ciclobarbitalul. apariţia unei culori verzi C. hexobarbital B.5-dimetilbarbituric are următoarele denumiri comerciale: A. membutal C. Această reacţie permite diferenţierea sa de: A. Hexobarbitatul este un derivat barbituric cu acţiune: A. aprobarbital 107. medinal E. hipnotică slab B. Ciclobarbitalul. phanodorm D. hipnotică rapidă C. ciclobarbital C. analgezică 105. secobarbital B. Ciclobarbitalul este un derivat barbituric cu acţiune: A. apariţia unui precipitat albastru E. veronal sodic 101. Acidul 5-(1’-ciclohexenil)-1. durata acţiunii este foarte scurtă (10-20 minute) 29 .

4-dicetopirimidina D. doriden E. fiind utilizat şi ca: A. evipan E. o-toluidină 115. Metaqualona se obţine din următorii compuşi: A. Tiopentalul are următoarele însuşiri: A. produce insomnie E. antiulceros B. sedativ C. anticonvulsivant E. aldehida acetică E. acţiune de foarte scurtă durată C. este contraindicat în insuficienţă hepatică şi renală D. hipnotic 114. produce agitaţie 111. Care este denumirea comercială a compusului alfa-fenil-alfa-etil-glutarimidei? A. miorelaxant B. anticonvulsivant C. are acţiune depresivă asupra centrului respirator D. pentotal D. analgezic D.6-dicetopirimidina E. glutetimida C. Metaqualona este un compus cu acţiune hipnotică de durată medie. Glutetimida este. tiopental 110. 1. este bine tolerat de organism B. veronal B. acid antranilic B. imida acidului glutaric C. sedativ E. acid tereftalic C. seconal D. hexetal C. 2. are acţiune analgezică 109. analgezic 30 . din punct de vedere chimic: A.108. anhidridă acetică D. 2. hipnotic foarte bun B. trebuie folosit cu atenţie C. talbutal B. Glutetimida este utilizată ca: A. nembutal 113.6-dicetopiperidina 112. are acţiune analgezică E. amida acidului glutaric B. Hexobarbitalul este un hipnotic cu acţiune rapidă care: A. Denumirea comercială a acidului 5-etil-5-(1’-metil-n-butil)-2-tio-barbutiric este: A. miorelaxant D.

1.2-benzodiazepine D.N. 1. Denumirea comercială a compusului 6-cloro-2-(p-clorofenil)-N. zolpidem C. 2-amino-5-nitro-benzofenona B. ananxyl D. în miastenia gravis C. stilmox E. 1. peroxid de hidrogen E. este un hipnotic de lungă durată D.2a]piridin-3-acetamidă este: A. zolpidem B. ananxyl D.4-benzodiazepine C. chlorhexadol D. stilmox 120. la conducătorii auto 118. imovane C. alpidem B.6-trimetil-2p-tolil-imidazo-[1. nu produce obişnuinţă E.7-dihidro-7-hidroxi5H-pirolo[3. efectele secundare sunt asemănătoare celor produse de benzodiazepine B.N-dipropilimidazo-[1. produc anestezie locală 119. Zolpidenul are acţiune hipnotică rapidă. acid sulfuric 117. Care este denumirea comercială a N. 2. Nitrazepamul este un derivat de 1. Esterul acidului 4-metil-1-piperazincarboxilic cu 6-(5-cloro-2-piridil)-6.116. insomnii B. se fixează pe receptorii benzodiazepinici C. Benzodiazepinele reprezintă o clasă de compuşi organici biciclici.4b]-pirazin-5-onă are următoarele denumiri comerciale: A.2a]-piridin-3-acetamidă: A. rezultaţi în urma fuzionării unui nucleu benzenic cu un heterociclu cu 7 atomi.5-benzodiazepine E. având următoarele particularităţi: A. nu se administrează persoanelor care au ingerat alcool E. hipnogal B. bromura acidului monobromacetic C. suriclon E. Există mai mulţi izomeri de poziţie: A. Nitrazepamul este un derivat de 1.3-benzodiazepine B. amoniac lichid D. care se obţine din: A. suriclon E. 1. zolpidem C. stilmox 121.4-benzodiazepină indicat în: A.3-benzodiazepine 31 . zopiclon 122. produce obişnuinţă D.4-benzodiazepină.

123. Benzodiazepinele acţionează asupra receptorilor benzodiazepinei, acţiunea lor fiind de anumite tipuri: A. sedativ şi hipnotic B. anxiolitic C. miorelaxant D. anticonvulsivant E. antitermic 124. Dintre benzodiazepinele cu un heterociclu suplimentar menţionăm triazolobenzodiazepine din care: A. estazolam B. zolpidem C. triazolam D. suriclon E. alprazolam 125. Spectrul de activitate al triazolobenzodiazepinelor este asemănător cu cel al 1,4-benzodiazepinelor. Ele sunt indicate în insomnii datorate stărilor de anxietate, dar sunt contraindicate în: A. anxietate B. miastenie, datorită efectului miorelaxant C. agitaţie D. sarcină E. stres 126. Compusul 8-cloro-6-fenil-4H-S-triazolo-[4,3a]-1,4-benzodiazepină are următoarele denumiri comerciale: A. domnamid B. eurodin C. zopiclon D. estazolam E. nuctalon 127. Triazolamul, care este 8-cloro-6-(o-clorofenil)-1-metil-4H-S-triazolo-[4,3a]-1,4-benzodiazepină, are următoarele sinonime: A. halcion B. zopiclon C. estazolam D. novodorm E. songar 128. Triazolamul are proprietăţi: A. sedative B. hipnotice C. excitante D. tranchilizante E. miorelaxante 129. Alprazolamul este 8-cloro-1-metil-6-fenil-4H-S-triazolo-[4,3a]-1,4-benzodiazepină şi are următoarele sinonime: A. halcion B. xanax C. tafil D. novodorm E. trankimazin

32

130. Loprazolam are următoarele sinonime: A. dormonoct B. novodorm C. havlane D. suriclon E. sonin 131. Dintre triazolobenzodiazepine cu acţiune hipnotică, sedativă, anxiolitică, menţionăm: A. flunazepam B. brotizolam C. lendormin D. etizolam E. depas 132. Nitrazepanum are acţiune hipnotică de lungă durată, producând un somn apropiat de cel fiziologic. Este contraindicat: A. femeilor însărcinate B. conducătorilor auto C. persoanelor care consumă alcool D. în miastenia gravis E. în insomnii cauzate de suprasolicitare nervoasă 133. Compusul 5-(o-florofenil)-1,3-dihidro-1-metil-7-nitro-2H-1,4-benzo-diazepin-2-onă are următoarele denumiri comerciale: A. elimin B. flunitrazepam C. hypnon D. nimetazepam E. rohipnol 134. Care este denumirea comercială a următorului compus: 1,3-dihidro-1-metil-7-nitro-5-fenil2H-1,4-benzodiazepin-2-onă? A. flunitrazepam B. nimetazepam C. rohipnol D. elimin E. hypnon 135. Flunitrazepamul este o benzodiazepină cu acţiune: A. hipnotică B. sedativă C. anticonvulsivantă D. tranchilizantă E. excitantă 136. Nimetazepamul este un derivat de 1,4-benzodiazepină cu acţiune: A. tranchilizantă B. hipnotică C. analgezică D. sedativă E. anticonvulsivantă 137. Dintre derivaţii de 1,4-benzodiazepină cu acţiune hipnotică foarte intensă amintim: A. flurazepam B. ciclobarbital C. doxefazepam

33

D. amobarbital E. quazepam 138. Quanazepamul este un derivat de 1,4-benzodiazepină cu acţiune hipnotică, care în organism se metabolizează transformându-se în: A. 4-oxquazepam B. 2-oxoquazepam C. 3-oxquazepam D. N-dezalchil-2-oxoquazepam E. N-alchil-2-oxoquazepam 139. Temazepamul este 7-cloro-1,3-dihidro-3-hidroxi-1-metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-onă şi are următoarele sinonime: A. normison B. quazepam C. levanoxol D. doxefazepam E. lilizepam 140. Temazepamul este utilizat în terapeutică pentru însuşirile sale: A. sedative B. antiinflamatoare C. hipnotice D. anxiolitice E. miorelaxante 141. Lormetazepamul este 7-cloro-5-(o-clorofenil)-1,3-dihidro-3-hidroxi-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-onă şi are următoarele sinonime: A. loramet B. nocatmid C. pronoctan D. normison E. locanoxol 142. Care este denumirea comercială a 7-cloro-1,3-dihidro-5-fenil-1-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-1,4benzodiazepin-2-onă? A. nocatmid B. paxipam C. pacinone D. alapryl E. halazepam 143. Halazepamul are acţiune hipnotică. Prin metabolizare se transformă în: A. diazepam B. N-metildiazepam C. nitrazepam D. N-dezalchilmedazepam E. nordazepam 144. Denumirea comercială a compusului 10-bromo-11b-(o-fluorofenil)-2,3,7,11b-tetrahidrooxazolo-[3,2-d]-1,4-benzodiazepin-6(5H)-onă este: A. halazepam B. haloxazolan C. nocatmid D. somelin E. alapryl

34

3-metil-1-etil-1. Materia primă necesară sintezei carizoprodolului este: A.0-dicarbamoil-2-metil-2-sec. 1-metil-2-etil-1.3-propandiol D. Mebutamatul. carisona 2. 1. caracteristică esterilor carbamici.3-propandiol C. meprobamat D. andaxin E. Carizoproctolul. 1-metil-2-izopropil-1. convulsii 6. din punct de vedere chimic.3-propandiol B. miorelaxant 5. tybatran C. analgezic D. MEDICAMENTE TRANCHILIZANTE (ANXIOLITICE) Complement simplu 1. este: A. Principalul efect secundar produs de carizoprodol este: A.3-propandiol-dicarbamat B. somnolenţa B. anestezic B. apatia C.3-propandiol-3-carbamat-1-izopropil-carbamat C. mebutamat D. antihipertensivă C. 2-metil-2-propil-1.3-propandiol-dicarbamat E. tybatran 7. analgezică B. datorită prezenţei unui substituent la unul din cei doi atomi de azot are efect puternic: A. carisona C. 1-metil-2-etil-1. 2-metil-2-propil-1. anxietatea E. antiinflamatoare 35 . Dintre esterii acidului carbamic este cunoscut compusul 2-metil-2-propiltrimetilendicarbamat. sedativ E.3-propandiol 4. capla B.3-propandiol E.III.2-dimetil-3-etil-3-benzil-dicarbamat 3. pe lângă acţiunea tranchilizantă. agitaţia D.3-propandiol este: A. taloxa E. antiinflamator C. 2-metil-1-etil-1. are şi o puternică acţiune: A. cunoscut sub denumirea de: A. meprobamat B. Carizoprodolul.butil-1. 1. 2-metil-3-propil-propandiol-dicarbamat D.2-dimetil-3-propil-1. Denumirea comercială a compusului 0.

anticonvulsivantă B. antialergică 8.2-propandiol-3-(2-metoxifenoxi)-1-carbamat D. din punct de vedere chimic: A. meprobamat B. analgezică D. anestezic B. care din punct de vedere chimic este: A. tybamat E. Dacă benzodiazepinele sunt administrate în primele trei luni de sarcină. pe lângă acţiunea tranchilizantă are şi acţiune: A.3-propandioldicarbamat E.D. 1-propil-2-etanoldicarbamat C. stimulant al SNC B. miorelaxant şi: A. Care este denumirea comercială a compusului: 2-hidroxi-metil-2-metilpentilbutilcarbamatcarbamat? A. anafilactic E. Compusul 2-fenil-1. capla B. analgezic D. andaxin D. apare efectul: A. andazin 9. mebutamat C. Felbamatul. 1-etil-2-propil-dicarbamat 12. N-(p-tolil)-N’-(2-nitro-metil)-piperazină E. antimicotic 14. antihistaminic E.1-propanol-dicarbamat B. analgezic C. anestezic D. N-(p-clorobenzil)-N’-(2-aminoetil)-piperazină D. 1. stimulantă SNC E. Hidroxizina este întrebuinţată ca tranchilizant.3-propandiol-dicarbamat are următoarea denumire comercială: A. N-(p-clorobenzhidril)-N’-(2-hidroxietoxietil)-piperazină C. antiinflamator C. Methocarbamolul este. N-(p-hidroxibenzen)-N’-(2-metoxietoxi)-piperazină 13. Hidroxizina este un tranchilizant din clasa difenilmetanului. felbamat 10. N-(p-clorobenzen)-N’-hidroxietilpiperazina B. tybatran C. antihistaminică C. teratogen 36 . 1. carisona D. tybamat E. stimulantă a SNC E. anestezică 11. 1.

anexate C. Cl C6H5 N O OH N C. etoxid B.4-benzodiazepin-4-oxid are următoarea denumire comercială: A. O2N CH3 N NH2 D.15. atarax D. HO N N NO2 OH OH N E. N N NHCH3 B. metoxid C. seconal B. chinuclidin-onă 18. Prin hidroliză acidă menajată. având un intermediar comun: A. clordiazepoxid B. capla 17. Antidotul utilizat în cazul intoxicaţiei cu benzodiazepine este: A. iar întreruperea tratamentului trebuie făcută treptat. chinazolin N-oxid D. N C3H7 NO2 19. lumirelax E. flurazepam E. alcoxid 37 . sub acţiunea luminii. ca şi benzodiazepinele hidroxilate la C 3 . Compusul 7-cloro-2-(metilamino)-5-fenil-3H-1. chinolin-N-oxid B. Dacă se aplică un tratament prelungit de benzodiazepine şi cu doze mari apare sindromul de abstinenţă. urmată de tratare cu hidroxid de sodiu. fumazenil 16. chinazolon oxid C. pentotal C. clordiazepoxidul trece în: A. Clordiazepoxidul se obţine. Clordiazepoxidul are următoarea structură chimică: N CH3 A. chinuclidin N-oxid E. fenobarbital D.

flurazepam E. nordazepam D. prazepam 26. uşor E. librium 24. librium C. somelinului 25. napoton D. Care este denumirea comercială a 7-cloro-1. total B. librium C.4-benzodiazepin-2-onă are următoarea denumire comercială: A. Clordiazepoxidul este absorbit din tractul gastrointestinal astfel: A. parţial C. clordiazepoxid D. flurazepamului D. somelin 23. alapryl B. fluoxid 20. flurazepamului B. Diazepamul are acţiune anxiolitică intensă asemănătoare cu cea produsă de: A. Prazepamul este un tranchilizant cu acţiune asemănătoare: A. diazepamului B. clordiazepoxid E. rapid 21. Compusul 7-cloro-1-metil-5-fenil-3H-1. Nordazepamul este principalul metabolit al: A. nordazepam 22. nordazepam C. napoton B. napoton D.D. fenobarbitalului E.4-benzodiazepin2-onă este: A.4-benzodiazepin-2-onă? A. medazepam E. barbitalului 38 . diazepamului E. nordazepam C. medazepam B. nordazepamului C. epoxid E. Denumirea comercială a 7-cloro-1-(ciclopropilmetil)-1.3-dihidro-5-fenil-2H-1.3-dihidro-5-fenil-2H-1. medazepamului C. lent D. napotonului D. diazepam B. medazepam E.

7-hidroxi-1.3-dihidro-3-hidroxi-5-fenil-2H-1.4-benzodiazepin2-onă este: A.4-benzodiazepin-2-onă B.3-dimetil-5-fenil-1. temazepam B.4-benzodiazepin-2-onă C. fenobarbital E. evipanului D. flunazepamului B.3-dihidro-2H-1. 7-etil-1.2-dietil-5-benzil-1. clonazepam C. 2-nitro-5-benzil-benzofenonă B. 2-amino-5-cloro-benzofenonă 31. flunazepam B. Denumirea comercială a produsului 7-cloro-5-(o-clorofenil)-1. hexobarbitalului 29. Oxazepamul se obţine pornind de la: A. tiobarbitalului E. 39 . Care este denumirea comercială a oxazepamului? A. diazepam D. hexobarbital 28. delorazepam D.4-benzodiazepin-2-onă E. levanoxol C.4-benzodiazepin-2-onă? A.27. diazepamului C. oxazepam C. lorazepam D.4-benzodiazepin-2-onă D. alepam E. 7-nitro-1. verstran 33.2-dihidroxi-5-benzil-1.3-dihidro-3-hidroxi-1-metil-5-fenil-2H-1. 7-amino-1. Delorazepamul este un derivat al: A. Care este denumirea comercială a 7-cloro-1. Care este denumirea comercială a compusului 5-cloro-5-(o-clorofenil)-1.3-dimetil-3-hidroxi-5-fenil-2H-1. 2-nitro-5-fluoro-benzofenonă E. Structura chimică a lorazepamului este: H N O Cl HO C6H5 N A. 2-etil-5-benzil-benzofenonă C.3-dihidro-3-hidroxi-2H1.4-benzodiazepin-2-onă 30. temazepam B. 7-cloro-1. 2-hidroxi-5-metil-benzofenonă D.4-benzodiazepin-2-onă? A. nordazepam E. flurazepam 32.

afecţiunilor respiratorii D. Datorită lipofilităţii sale ridicate. mai mare D. Sarea dipotasică a acidului 7-cloro-2. H2N C2H5 N NH2 34. nordazepam B.H N O OH B. stărilor anxioase C. Esterul dimetilcarbamic al 7-cloro-1. tulburărilor digestive B. o doză: A. clorazepat 36. loflazepat C. nitrazepam C. clonazepam E. mai mică E. victan E. artimiilor 40 .4-benzodiazepin-2-onă-3carboxilic are următoarea denumire comercială: A.4-benzodiazepin2-onei are următoarea denumire comercială: A. egală C. Camazepamul este utilizat în tratamentul: A. lorazepamul necesită. Cl N Cl H N O Cl C. dermatomicozelor E. foarte mare B.3-dihidro-2-oxo-5-fenil-1H-1. tiopental 37. O2N C6H5 N H N O C2H5 D. verstram B. comparativ cu oxazepamul. flurazepam D. flunitrazepam C. foarte mică 35. Principalul metabolit al clorazepatului este: A. medazepam 38. hexobarbital E. H2N N C6H4 – NO2 H N O E. clorazepat B. evipan D.3-dihidro-3-hidroxi-1-metil-5-fenil-2H-1. camazepam D.

2-hidroxi-5-metilbenzenul C. adică: A. Care este formula de structură a bromazepanului? H N O A. 2-nitro-5-clorobenzenul D. oxazepam B. anticonvulsivante. miorelaxante. Br N N 41. H2N N C6H4Cl H N O E. loprazolam C. angor pectoris 42. anxietate C. Este indicat în tratamentul tuturor formelor de: A. 2-cian-5-fluorobenzen 40.39. Materia primă de la care se porneşte pentru a se obţine medazepam este cea folosită la prepararea majorităţii benzodiazepinelor.5-benzodiazepin-2. HO C2H5 N H N O OH C. 2-tio-5-hidroxibenzen B. clobazam E. O2N N F H N O NH2 D. tremor E. reumatism B. 2-amino-5-clorobenzofenona E. Care este denumirea comercială a compusului 5-(o-clorofenil)-7-etil-1.3e]-1. Compusul 7-cloro-1-metil-5-fenil-1H-1. lorazepam B.4-diazepin-2-onă? A.3-dihidro-1-metil-2Htieno-[2. Cl C6H5 N H N O B. agitaţie D. dormicum D.4-dionă are următoarea denumire comercială: A. lorazepam 41 . Buspirona este un anxiolitic non-benzodiazepinic fără efecte sedative. clozan 43.

Clotiazepamul este o tienodiazepină utilizată în tratamentul: A. foarte lungă B. clozan D. tulburărilor de digestie 45.4-benzodiazepin-2-onă are următoarea denumire: A. oxazepam B. alfa-aminomidazolam E. în urma metabolizării în: A. nordazepam C. flurazepam B.3-dihidro-5-ciclohexenil-2H1. pinazepam E. medie D. scurtă E. anxietăţii B. nevrozelor C. medazepam B. Halazepamul se transformă. În organism este transformat. nitrazepam E. eurodin 48.4-benzodiazepin-2-onă? A. foarte scurtă C. xanax B. domnamid C.3-dihidro-5-fenil-1-(2-propinil)-2H-1. alfa-etilmidazolam 47. prin hidroxilarea grupei metil. clobazam E. pinazepam 50. midazolam D. Care este denumirea comercială a compusului: 7-cloro-1-metil-1. alprazolam C. pinazepam E. flurazepam 42 . fluoro-midazolam D. halazepam C. medazepam D. afecţiunilor coronariene E. xanax E. într-un compus activ şi anume: A. alfa-hidroximidazolam C. hidroxizin 46. hipertensiunii arteriale D.C. halcion D. Pinazepamul are aceeaşi acţiune ca diazepamul. clotiazepam 44. tetrazepam D. alfa-nitromidazolam B. Midazolamul are absorbţie bună şi distribuţie rapidă.4benzodiazepină este: A. dar de durată: A. Compusul 7-cloro-1. lungă 49. Denumirea comercială a compusului 8-cloro-6-(o-fluorofenil)-1-metil-4H-imidazo-[1.5a]-1.

prin 3-dehidroxilare se obţine epoxid fluorescent E. carbaxinul 56. trecând prin mai multe etape. ciclizare D. astfel: A. trecând prin diferite faze intermediare foarte importante: A. clorura acidului monocloracetic C.III. prin 3-hidroxilare se obţine oxazepam D. Meprobamatul se obţine de la o anumită materie primă. convulsii D. Meprobamatul produce: A. dermatologie 52. condensare crotonică B. somnolenţă C. Diazepamul este un tranchilizant clasic utilizat în: A. prin metilare se obţine medazepam C. propanaldehidă C. 2-hidroxi-5-metilbenzofenon-beta-oxima 55. methocarbamolul B. anxietate B. metilare cu diazometan în eter E. Biotransformarea diazepamului are loc cu formarea unor metaboliţi: A. convulsii puternice E. agitaţie B. carizoprodolul D. mebutamatul C. dehidrogenare E. convulsii (anticonvulsivant) D. insomnii D. relaxarea musculaturii scheletice 43 . contracţii musculare (miorelaxant) E. agitaţie motorie C. Diazepamul se obţine pornind de la o anumită materie primă. clorurare 57. Efectele secundare produse de diazepam sunt: A. hidrogenare catalitică D. cefalee 53. deprimare respiratorie E. stări de tensiune psihică B. anxietate C. Din grupa esterilor carbamici fac parte următoarele medicamente cu acţiune tranchilizantă: A. MEDICAMENTE TRANCHILIZANTE (ANXIOLITICE) Complement multiplu 51. prin demetilare se obţine nordazepam B. 2-amino-5-clorobenzofenon-beta-oxima B. prin 3-hidroxilare se obţine 3-hidroxidiazepam 54. nitrazepamul E.

tensiune nervoasă 59. dureri abdominale B. meprotam 61. 2-etil-2-propil-3-propanol B. are acţiune uşor hipnotică C. flexartral 62. Carizoprodolul este un ester carbamic. Carizoprodolul se obţine folosind următoarele substanţe: A. Structura chimică a carizoprodolului este: CH2 – OCO – NH – CH CH3 C C3H7 CH2 – OCO – NH2 CH2 – OCO – NH – C3H7 (I) CH3 CH3 A.58. tulburări respiratorii D. rela E. E. angoasă E. ca tranchilizant. carbaxin D. Meprobamatul mai are următoarele sinonime: A. andaxin B. Meprobamatul are acţiun rapidă şi. produce agitaţie B. în funcţie de doză: A. B. (n) H9C4 – C – CH3 CH2 – OCO – NH2 CH2 – OCO – NH – C4H9 (n) C2H5 C C3H7 CH2 – OCO – NHNH2 D. având următoarele sinonime: A. 2-metil-2-propil-1. utilizat ca tranchilizant. anxietate C. (n) H7C3 – C – CH3 CH2 – OCO – NH2 CH2 – OCO – NH – C3H7 (I) C. carisona C. Meprobamatul. soma E.3-propandiol 44 . capla B. capla C. induce somnul D. miltown D. CH2 – OCO – NH – C4H9 (I) C2H5 C C3H7 CH2 – OCO – NH – CH3 63. se absoarbe greu în organism 60. provoacă vertij E. se foloseşte în: A.

tensiune nervoasă E. afecţiuni digestive D. Prin această modificare menţionăm că: A. Carizoprodolul. apare acţiunea hipotensivă 66. afecţiuni genitale 68. cunoscut şi sub denumirea de: A. având următoarele carateristici: A. clorură de beta-hidroxietoxietil 70. atazină C. tulburări respiratorii B. apare o puternică acţiune antihipertensivă D. Mebutamatul se obţine prin înlocuirea radicalului n-propil din molecula meprobamatului cu un radical sec. tranchilizant B. atarax B. Hidroxizina este utilizată ca: A. toxicitatea este foarte scăzută C. antihistaminic D. se menţine acţiunea tranchilizantă B. Hydroxizina este un derivat al difenilmetanului cu acţiune tranchilizantă. de aceea este indicat în: A. are efect miorelaxant puternic. izobutilamină D. vertij B. anestezic C. lombagii 65. multipax E. este bine tolerat de organism B. Hidroxizina se obţine prin condensarea următoarelor materii prime. piperidina C. astfel: A. toxicitatea este crescută D. datorită prezenţei unui substituent la cei doi atomi de azot. tulburări digestive D. miorelaxant 45 . durax D. dorsalgii E. are şi acţiune anticonvulsivantă E. în mai multe etape. este un bun anestezic general 67. acţiunea se instalează rapid E. torticolis C. dispare acţiunea tranchilizantă C. Methocarbamolul se foloseşte ca tranchilizant în stările de: A.C.butil. Felbamatul are aceleaşi întrebuinţări ca şi meprobamatul . piperazina D. anxietate C. loramet 69. fosgen E. analgezic E. o-clorbenzhidril B. izopropilamină 64. p-metilbenzhidril E.

unul implicat în acţiunea anestezică C. hidroxilamină C. dependenţă psihică E. dar după administrare de doze medii. Clordiazepoxidul se obţine utilizând următoarele materii prime. Receptorii benzodiazepinici sunt de două tipuri: A. stare de anxietate B. antidotul utilizat este flumanezilul D. crize renale E. sindromul de abstinenţă (după întrerupere bruscă a administrării) E. altul implicat în acţiunile de sedare şi ataxie D. anticonvulsivantă 72. Clordiazepoxidul este utilizat în stări de: A. ambele tipuri sunt localizate în măduvă E.4-benzodiazepine E. ambele tipuri sunt localizate în cortexul cerebral 74. hidroxid de calciu 77. dureri musculare B. mioza 75. unul implicat în acţiunea anxiolitică B. napoton D. irascibilitate 78. clorura acidului monocloracetic D. 1.71. 1. apar: A. crize datorate contracţiilor musculare C. metilamina E.2-benzodiazepine B. Tratamentul pe termen lung cu clordiazepoxid nu este indicat deoarece conduce la: A. 2-amino-5-clorobenzofenona B. cunoscut şi sub numele de: A. 3. anexate C. temesta E. antipsihotică C. afecţiuni renale 46 . trecând prin mai multe etape: A. Derivaţii benzodiazepinei sunt foarte importanţi ca medicamente pentru acţiunea lor: A. Derivaţii benzodiazepinei pot fi clasificaţi astfel: A.3-benzodiazepine D. 1. dependenţă fizică C. tranchilizantă B. Toleranţa benzodiazepinelor apare uşor la efectul sedativ şi mai rar la cel anxiolitic. afecţiuni digestive D. librium B. dependenţa C. anestezică E. Clordiazepoxidul este un tranchilizant.5-benzodiazepine C. anxiolitică D.4-benzodiazepine 73. tranxene 76. 2. anxietate D. tensiune nervoasă şi psihică B.

tranchilizantă slabă. valium D. alepam D. normistan C. anestezică B.3-dihidro-3-hidroxi2H-1. lorivan C. alepam 86. Lorazepamul este un derivat de benzodiazepină care: A.79. tranxene C. aminomalonatul de dietil C. are acţiune anestezică C.4-benzodiazepin-2-onă şi are următoarele sinonime: A. lysanxia B. librium B. miorelaxantă 83. Lorazepamul. 2-amino-5-clorobenzofenonei B. anticonvulsivantă E. este 5-cloro-5-(o-clorofenil)-1.4-benzodiazepin-2-onă are următoarele denumiri comerciale: A. miorelaxantă 81. Compusul 7-cloro-1. alzapam D. Clorazepatul este un tranchilizant. care se instalează lent B. Oxazepamul are acţiune: A. afecţiunilor inflamatorii B. este înrudit cu oxazepamul B. oxazepamul are un singur atom de clor în structura sa 85. Clorazepatul se obţine prin condensarea: A. 2-nitro-5-metilbenzofenona 47 . este un dicloroderivat D.3-dihidro-3-hidroxi-1-metil-5-fenil-2H-1. Delorazepamul este un derivat al diazepamului utilizat în tratarea: A. almazine E. medazepam B. activan 84. stărilor anxioase C. tranchilizantă E. afecţiunilor psihonevrotice 80. are acţiune hipotensivă E. din punct de vedere chimic. temazepam 82. care se instalează repede C. tranxilum E. antihemoragică D. hipnotică D. tranchilizantă. Temazepamul este o benzodiazepină cu acţiune: A. afecţiunilor digestive E. levanoxol E. sedativă C. având următoarele sinonime: A. afecţiunilor respiratorii D.

4-benzodiazepin-2-onă are următoarele denumiri comerciale: A. nitromalonatul de dimetil 87. alapryl 48 . napoton B. hipnotic D. Efectele clorazepatului pot fi intensificate de: A. etilendiamina (aziridina) D. iodura de metil. antiinflamatorii C. miorelaxante D. Compusul 7-cloro-2. mai reduse 88. bromazepam B. 2-hidroxi-5-aminobenzofenona E. anestezice E. miorelaxant 94. anestezic C. rudotel C. stări alergice E. sindroamele psiho-neurovegetative B. mialgii 92. anxiolitice intense B. sedative.4-benzodiazepină are următoarele denumiri: A. 2-nitro-5-hidroxibenzofenona C. în mediu acid E. ansilan E. adică: A. Acţiunea terapeutică a bromazepamului este asemănătoare diazepamului. victan E. Clorazepatul este un tranchilizant benzodiazepinic cu efecte: A. antiinflamatoare 89. Compusul cu structura chimică 7-bromo-1. megasedan D. durazanil D. tranxilium C.3-dihidro-1-metil-5-fenil-1H-1. afecţiuni digestive C. alcool E. Tetrazepamul are următoarele sinonime: A. iodura de etil. antiinflamator E. depresive ale SNC B.3-dihidro-5-(2-piridil)-2H-1. domar B. stări nevrotice anxioase D. medazepam 90. fenotiazine C. anestezice D.D. fiind indicat ca: A. Materia primă de la care se porneşte pentru a se obţine medazepamul este cea folosită la prepararea benzodiazepinelor. Medazepamul este utilizat în: A. anxiolitic B. în mediu alcalin 91. 2-amino-5-clorobenzofenona B. lexotan 93.

eliminarea se face prin piele E. eurodin 98. paxipam E. fiind utilizat în: A. sedativă. Din seria imidazo fac parte următoarele medicamente. După administrare orală a tetrazepamului. metabolizarea are loc în plămâni C. ca miorelaxant E. panos D.C. paxipam E. hipnotice. estazolam 100. eliminarea se face renal D. miorelaxantă 96. captodiame B. buspirona 49 . sedativă C. clopax 101. Din seria triazolo fac parte următoarele medicamente. iar: A. delir C. hipnotică D. myolastan C. myolastan D. Halazepamul are acţiunea terapeutică asemănătoare diazepamului. domar C. având următoarele sinonime: A. paxipam E. absorbţia este bună. eurodin E. Tetrazepamul este un derivat de benzodiazepină cu acţiune: A. metabolizarea are loc în ficat B. alapryl C. sedative şi miorelaxante: A. etifoxine D. tulburări digestive D. midazolam E. duna E. clozan C. alapryl B. karidium D. Halazepamul este o benzodiazepină. este contraindicată la bolnavii cu hepatită severă 97. cu acţiune hipnotică. loprazolam B. Dintre tranchilizantele cu structuri diverse amintim: A. având însuşiri anxiolitice. anxiolitică B. tulburări de ritm 99. panos 95. stări anxioase B. triazolam D. anxiolitică: A. alprazolam B.

numit: A. în mediu de acid acetic. trece într-un compus. fenotiazină D. având la bază nucleul: A.IV. rescinamină C. rezerpindiol B. acid p-hidroxibenzoic 3. Apocynaceae). Prin hidroliză la C 16 rezerpina se scindeaz cu formare de: A. acid rezerpic D. deserpidina C. Prin hidrogenarea (reducere în prezenţă de Li[AlH 4 ]) rezerpinei la C 16 şi C 18 . acid rezerpic C. dehidrorezerpindiol D. prin reducere cu acid azotos.5trimetoxicinamic. poate fi înlocuit cu alţi acizi. chinolină 2. Rezerpina. compusul: A. rezerpindiol D. acid salicilic C. dehidrorezerpină 5. acid salicilic C. care imprimă soluţiei o fluorescenţă. alcool benzilic B. Acidul trimetoxibenzoic. acid trimetoxibenzoic E. deserpidină B. acid rezerpic B. rezultă: A. dehidrorezerpină E. dehidrorezerpină 50 . rezerpindiol E. Astfel s-a obţinut prin sinteză. acid rezerpic D. yohimban E. acid rezerpic 6. acid trimetoxibenzoic B. însă condiţia principală este ca aceştia să fie aromatici. din molecula rezerpinei. acid p-hidroxibenzoic 4. acridină B. Rezerpina este un alcaloid izolat din specii de Rauwolfia (Fam. folosind acidul 3. rezerpindiol D. Produsul la care lipseşte gruparea metoxi la C 11 din structura rezerpinei se numeşte: A. MEDICAMENTE NEUROLEPTICE Complement simplu 1. rescinamină E. acid m-hidroxibenzoic E. furantoină C.4.

dihidrorezerpină 12. 10-(1'-dietilamino-n-propil)-fenotiazină B. 3-cianofenotiazină E. 2-clorofenotiazină C. metoserpidină E. fenilalanina E. rescinamină B. piridazin-alchilică C. glutamina 51 . dihidrorezerpină D. Mecanismul de acţiune al rezerpinei şi derivaţilor săi se explică prin asemănarea structurală cu: A. Clorpromazina este un neuroleptic fenotiazinic care se obţine pornind de la: A. 9-(1'-dimietilamino-izopropil)-fenotiazină 8. rezerpindiol B. 2-cloro-(1-dimetilaminoizopropil)-tioxantenă 11.4. Periciazina este un neuroleptic. alanina D. Promazina este un derivat de fenotiazină cu acţiune neuroleptică şi care din punct de vedere chimic este: A. 2-fluoro-(1-dietilaminopropiliden)-tioxantenă E. 2-metil-(1-dimetilaminopropil)-tioxantenă D.7.5-trimetoxibenzoic are următoarea denumire comercială: A. pirimidin-alchilică D. 10-(1'-dimetilamino-izopropil)-fenotiazină C. pirazin-alchilică B. 3-metilfenotiazină 9. 3-hidroxifenotiazină B. Esterul metilic al acidului 18-beta-hidroxi-10. deserpidină D. fenilamina B. deserpidină C. Prin modificările aduse în structura acidului aromatic cu care este esterificată funcţia alcoolică de la C 18 a rezerpinei. Clorprotixenul este din punct de vedere chimic: A. având catena laterală: A. 9-(1'-dietilamino-izopropil)-fenotiazină E. se obţine un compus la care efectele secundare sunt mai rare decât la rezerpină şi care se numeşte: A.17-alfa-dimetoxi-3-beta-20-alfa-yohimban-16beta-carboxilic-3. sirosingopină 13. rezerpindiol C. 10-(1'-dimetilamino-n-propil)-fenotiazină D. 3-oxofenotiazină D. 2-cloro-(1-dietilaminopropiliden)-tioxantenă C. 2-cloro-9-(3-dimetilaminopropiliden)-tioxantenă B. piridin-alchilică E. metoserpidină E. serotonina C. piperidin-alchilică 10.

periciazină C. Care este denumirea comercială a compusului: (-)-10-(3'-dimetilamino-2'-metilpropil)-2metoxi-fenotiazină? A. alimenazină B. acepromazină 20. alimenazină 19. cyamemazină D. flufenazină C. alimenazină B. trifluperazină C. Compusul 10-(3-dimetilamino-2-metilpropil)-2-carbonitril-fenotiazină are următoarea denumire comercială: A. metapromazină E. metapromazină B. se obţine pornind de la: A. Compusul 2-trifluorometil-10-(1'-dimetilaminopropil)-fenotiazină are următoarea denumire: A. promazină B. difenilamină D. triflupromazină D. triflupromazină B. Nucleul fenotiazinic. levomepromazină 52 . levomepromazină E. metapromazină E. fenilendiamină C. flufenazină E. levomepromazină C. prezent în structura derivaţilor fenotiazinici. acepromazină D. Compusul 2-metoxi-10-(1'-dimetilamino-3'-propil)-fenotiazină are următoarea denumire: A. acepromazină 18. dietilamină E.14. flufenazină E. acepromazină C. metapromazină E. levomepromazină B. flufenazină D. acepromazină 16. cu puternică acţiune neuroleptică. metapromazină D. Care este denumirea comercială a compusului: 10-(3'-dimetilamino-2'-metilpropil)-fenotiazină? A. Care este denumirea comercială a compusului: 2-acetil-10-(1'-dimetilamino-3'-propil)-fenotiazină? A. metopromazină C. dimetilamină 15. fenilalanină B. cyamemazină 17. rescinamină D.

vespin B. Prometazina are următoarea denumire comercială: A. 10-(2'-difenilaminopropil)-fenotiazină 22. este: A. prometazină B. 10-(2'-dietilaminopropen)-fenotiazină B. proclorperazină D. Care este denumirea comercială a compusului: 2-cloro-[3'-(1"-metil-4"-piperazinil)-propil]fenotiazină? A. Tioproperazina mai are următoarea denumire comercială: A. flufenazină E. flufenazină C. trifluoperazină D. tercian C. prometazină D. clorprotixen 53 . Denumirea comercială a compusului: 2-cloro-9-(1-dimetilamino-propiliden)-tioxantenă este: A. din punct de vedere chimic. trifluoperazină C. teralen 26. alimenazină 27. perphenazină E. romergan C.21. alimenazină 25. romergan 23. metaclopramină 24. vespin E. proclorperazină C. nozinan D. Romerganul. Compusul 2-cloro-10-{3-[4-(2-hidroxietil)-piperazinil]-propil}-fenotiazină are următoarea denumire comercială: A. flufenazină E. proclorperazină E. promazină B. teralen E. prometazină B. nozinan D. 10-(2'-dimetilaminopropil)-fenotiazină E. promazină C. majeptil B. tioproperazină D. 10-(2'-dimetilaminoizopropil)-fenotiazină D. trifluoperazină B. 10-(2'-dietilaminopropan)-fenotiazină C. Denumirea comercială a diclorhidratului de 10-[3-(4-metil-1-piperazinil)-propil]-2-(trifluorometil)-fenotiazină este: A.

meperidol E. trifluperidol C. azot 31. Care este denumirea comercială a compusului 2-trifluorometil-9-(1'-hidroxietilpiperazinilpropiliden)-tioxantenă: A. tietilperazină C. tioproperazină E. flufenazină D. promazină 29. Care este denumirea comercială a compusului: dimaleat de 2-(etiltio)-10-[3-(4-metil-1piperazinil)-propil]-fenotiazină? A. tioproperazină B. flufenazină 54 . perphenazină C. butaperazină 33. flupentixol C. Dimaleatul de 1-{10-[3-(4-metil-1-piperazinil)-propil]-fenotiazin-2-il}-1-butanonă are următoarea denumire comercială: A. Compusul 4-[4"-(p-clorofenil)-4"-hidroxipiperidino]-4'-fluorobutirofenonă are următoarea denumire comercială: A. Trifluperidolul este un neuroleptic mai activ decât haloperidolul datorită prezenţei pe ciclul aromatic a unui atom de: A. butaperazină B. trifluoperazină D. clorprotixen 30. flufenazină E. tioproperazină E. haloperidol D. butaperazină E. acetophenazină B. proclorperazină C. fluphenazină decanoat D. tietilperazină 32. sulf E.28. Care este denumirea comercială a compusului: 4-{3-[2-(trifluorometil)-fenotiazin-10-il]propil}-1-piperazinetanol decanoat? A. clorprotixen D. perphenazină 34. tioproperazină B. fluor B. promazină B. flupentixol B. Dimaleatul de 10-{3-[4-(2-hidroxietil)-1-piperazinil]-propil}-fenotiazin-2-il-metilcetonă are următoarea denumire comercială: A. clor C. metoxi D.

2-ciano-10-[3'-(4"-hidroxipiperidino)-propil]-fenotiazină 39. din punct de vedere chimic. carfenazină 36. 2-cloro-10-[3'-(4"-hidroxipiridino)-propil]-fenotiazină C. 1-[3-(2-etoxifenotiazin-10-il)-2-fenilpropil-4-piperidinol B. flufenazină C. periciazină C. metopimazină B. 1-[3-(2-etoxifenotiazin-10-il)-2-etilpropil-4-piperidinol 40. flufenazină E. tioproperazină B. 1-{3-[2-(butilsulfonil)-fenotiazin-10-il]-propil}-4-piperidinamidă E. thiopropazat B. Monoclorhidratul de 10-[2-(1-metil-2-piperidil)-etil]-2-(metiltio)-fenotiazină are următoarea denumire comercială: A. 1-[3-(2-metilfenotiazin-10-il)-2-metilpropil-4-piperidinol D. tietilperazină 35. este: A. tioproperazină D. Perimetazina. 2-fluorometil-10-[3'-(4"-hidroxipiridazino)-propil]-fenotiazină E. este: A. 1-[3-(2-metoxifenotiazin-10-il)-2-etilpropil-4-piperidinol E. butaperazină E. 1-{3-[2-(etilsulfonil)-fenotiazin-10-il]-propil}-4-piperidinamidă C. Dimaleatul de 1-{10-[3-[4-(2-hidroxietil)-1-piperazinil]-propil]-fenotiazin-2-il}-propanonă are următoarea denumire comercială: A. Care este denumirea comercială a compusului: 10-{3-[4-(2-acetoxietil)-1-piperazinil]-propil}-2-clorofenotiazină? A. 1-[3-(2-metoxifenotiazin-10-il)-2-metilpropil-4-piperidinol C. 1-{3-[2-(fenilsulfonil)-fenotiazin-10-il]-propil}-4-piperidinamidă D.C. dixyrazină D. 1-{3-[2-(propilsulfonil)-fenotiazin-10-il]-propil}-4-piperidinamidă 41. carfenazină C. 2-fluoro-10-[3'-(4"-hidroxipirimidino)-propil]-fenotiazină D. 2-ciano-10-[3'-(4"-hidroxipiperazino)-propil]-fenotiazină B. Periciazina. acetophenazină C. tioproperazină B. cafenazină D. carfenazină 37. din punct de vedere chimic. este: A. perimetazină 55 . Denumirea comercială a 10-[2-metil-3-(4-hidroxietoxietil-1-piperazinil)-propil]-fenotiazinei este: A. butaperazină E. flufenazină D. Metopimazina. butaperazină 38. 1-{3-[2-(metilsulfonil)-fenotiazin-10-il]-propil}-4-piperidinamidă B. din punct de vedere chimic. thiopropazat E.

mesoridazină E. metiapin 46. 1-{2-[3-(benzoiloxi)-propil]-1. clozapin E. clorprotixenă E.2. metiapin B. amoxapină 47. quetiapin C. tioridazină 42.4]tiazepină. butaperazină D. clopixol D.4]oxazepină este: A. Care este denumirea comercială a 2-cloro-11-(1-piperazinil)-dibenzo[b. clopixol C. Compusul 2-cloro-11-(4-metil-1-piperazinil)-dibenzo[b.f][1.3.f][1. Droperidolul.2. periciazină C. 1-{1-[3-(p-benzil)-propil]-1.f][1. clopixol C. tiotixen E. tiotixen D.6-tetrahidro-4-piridil}-2-benzimidazolinonă 56 . amoxapină B. loxupină D. perimetazină 43.6-tetrahidro-4-piridil}-2-benzimidazolinonă B.3. metiapină E. clopixol B. clotiapină B. clopixol 48. Denumirea comercială a compusului 8-cloro-11-(4-metil-1-piperazinil)-5Hdibenzo[1.4]diazepină este: A. loxapina C. este: A. loxapină D. clotiapina E. tiotixenă B.4]tiazepină are următoarea denumire comercială: A. clotiapină 45. Un neuroleptic sedativ. din punct de vedere chimic. vogalene E. metopimazină B.4]oxazepină? A. cunoscut şi sub denumirea următoare: A. tiotixen 44. Benzensulfonatul de 10-[2-(1-metil-2-piperidil)-etil]-2-(metilsulfinil)-fenotiazină are următoarea denumire comercială: A. este 2-metil-11-(4-metil-1piperazinil)-dibenzo[b.D. anxiolitic cu efect similar clorpromazinei.f][1. Denumirea comercială a compusului 2-cloro-11-(4-metil-1-piperazinil)-dibenzo[b. clotiapină D. metiapin C.

Care este denumirea comercială a compusului N-[(1-etil-2-pirolidinil)-metil]-2-metoxi-5aminosulfonilbenzamidă? A. sertindol D. trifluperidol C. 1-{3-[4-(2-fluorobenzil)-butil]-1. sulpirid C.8-triazaspiro[4.6-tetrahidro-4-piridil}2-benzimidazolinonă D.3. Spiperone. haloperidol B.2. clopimozid 57 . este 8-[3-(p-fluorobenzoil)-propil]-1-fenil1.3.6-tetrahidro-4-piridil}2-benzimidazolinonă 49. Are acţiune asemănătoare cu cea manifestată de: A.2. clopixol E. molindone B. oxypertin E.C.2. tiotixen 50.6-tetrahidro-4-piridil}2-benzimidazolinonă E.3.5]decan-4-onă. 1-{1-[3-(p-fluorobenzoil)-propil]-1. metiapin D.3. din punct de vedere chimic. 1-{3-[4-(3-fluorobenzil)-butil]-1.

solian 55. atomul de azot este protonat la pH fiziologic C. tulburărilor digestive B.IV. acid 3-bromo-2. agitaţie B. deniban 56. prezenţa nucleului benzenic B. 1-propil-2-metil-pirolidină D. Renoxipridul este 3-bromo-2. 1-etil-2-aminometil-pirolidină E. Compusul N-[2-(dietilamino)-etil]-2-metoxi-5-(metilsulfonil)-benzamidă are următoarele denumiri comerciale: A. distanţa dintre nucleul benzenic şi atomul de azot este între 3-5 nm 52. barnetil E. acid 3-metoxi-2. distanţa dintre nucleul benzenic şi atomul de azot este între 0. Se întrebuinţează în tratarea: A. Caracteristicile structurale care stau la baza neurolepticelor sunt: A. agreal C. MEDICAMENTE NEUROLEPTICE Complement multiplu 51.7 nm D. Remoxiprid este un neuroleptic atipic cu proprietăţi antidopaminergice selective.6-dimetoxi-N-(1-etil-2-pirolidinilmetil)-benzamidă şi se obţine în urma reacţiei dintre: A. nevrozelor 53. schizofreniei acute C. afecţiunilor cardiace D. congestie pulmonară E. Tiapridul este o benzamidă la care nucleul pirolidinic a fost înlocuit cu o catenă dimetilaminoetilică şi care se administrează în stări de: A. tiaprid C. triapridex E. lipseşte nucleul benzenic E. agresivitate D.6-dimetoxibenzoic C.5-0. stărilor depresive E. 1-metil-2-aminometil-pirolidină 54. solian B. Compusul 4-amino-N-[(1-etil-2-pirolidinil)-metil-2-metoxi-5-etil-sulfonilbenzamidă are următoarele denumiri comerciale: A. deniban D. barnetil D. amsulprid B.6-dibromobenzoic B. delir 58 . atonie musculară C.

barnetil 58. sultoprid E. tulburărilor digestive 61. având efecte: A. este 1-[4. antihemoragic 60. tulburărilor de ritm cardiac B. având efecte antipsihotice. antihalucinogene D. Dintre medicamentele mai importante. Datorită metabolizării lente. penfluridol 62. antipsihotic B. Sulpiridul. pimozid E. amintim: A. efectul farmacologic fiind de durată mult mai mare decât cel al butirofenonelor. veraliprid B. amsulprid D. Sunt utilizate în tratamentul: A. din punct de vedere chimic. este un neuroleptic moderat. fluanison B.57. Derivaţii difenilbutilpiperidinei sânt medicamente neuroleptice incisive. Dintre derivaţii fluorobutirofenonei. fluspirilen D. tiaprid E. Penfluridolul. Compusul 8-cloro-11-(4-metil-1-piperazinil)-5H-dibenzo[1. antiemetice 59. psihozelor halucinatorii E. pipamperon C. este N-[(1-etil-2-pirolidinil)-metil]-2-metoxi-5-(aminosulfonil)-benzamidă. fluanison 63. tiaprid D. De asemenea. haldol C. antitoxice E. amintim: A. are acţiune neuroleptică prelungită. clozapin B. antihelmintice C. antidelirant D.4]diazepină are următoarele denumiri comerciale: A. veraliprid B. clopimozide C. novartis 59 . Compusul N-[(1-etil-2-pirolidinil)-metil]-2-metoxi-5-(etilsulfonil)-benzamidă are următoarele denumiri comerciale: A. antipsihotice B. sultoprid C. afecţiunilor respiratorii D. Este întrebuinţat ca: A. din punct de vedere chimic.4-bis-(p-fluorofenil)-butil]-4-[4-cloro-3(trifluorometil)-fenil]-4-piperidinol. antihalucinogen C. schizofreniei C. antimicotic E. antihalucinatorii şi sedative. din grupa difenilbutilpiperidinei.

din punct de vedere chimic. Loxapina se obţine în urma reacţiei dintre: A. diclorhidrat de N. tulburări de comportament la copii D. piridină D. stărilor maniacale agresive E.D. derivat al dibenzoxazepinei. loxapină 65. meleril B. Dintre derivaţii de dibenzoxazepină. haldol B. 1-metilpiperazină 66. cloroformiat de etil E. clozapin C. dimetilamină E. stărilor anxioase 67. meleril D. afecţiuni digestive 70. afecţiunilor respiratorii B. tioxantenă C.f][1. novoridazină C. 2-cloro-11-(4-metil-1-piperazinil) dibenzo[b. triperidol E. tioridazină 69. periciazină C. anxietate E. schizofrenie B. având următoarele utilizări: A. Monoclorhidratul de 10-[2-(1-metil-2-piperidil)-etil]-2-(metiltio)-fenotiazină are următoarele denumiri comerciale: A. acid cianhidric 68. Tiotixena este. Loxapina. piportil E. afecţiuni respiratorii C. este un neuroleptic utilizat în tratamentul: A. Tioridazina inhibă funcţia psihomotorie. clorură de tionil D.N-dimetil-9-[3-(4-metil-1piperazinil)-propiliden]-tioxanten-2-sulfonamidă şi se obţine în urma reacţiei dintre: A. psihozelor cronice delirante D. actazine 60 . loxitan E.4]oxazepina are următoarele denumiri comerciale: A. actazine B. acid clorosulfonic B. toluen B. schizofreniei C. daxolin D. o-(p-clorofenoxi)-anilină C. lapenax 64. Compusul 2-ciano-10-[3'-(4"-hidroxipiperidino)-propil]-fenotiazină are următoarele denumiri comerciale: A.

torecan D. neuleptil E. migrenelor B. afecţiunilor digestive C. crize maniacale C. mialgii E. tulburărilor de comportament 76. agitaţie psihomotorie B. sindroamelor isterice D. Care sunt denumirile comerciale ale dimaleatului de 2-(etiltio)-10-[3-(4-metil-1-piperazinil)propil]-fenotiazină? A. Trifluoperazina este utilizată în: A. tulburări digestive B. Dintre reacţiile adverse produse de periciazină cele mai importante sunt: A. Tioproperazina este întrebuinţată în psihiatrie pentru tratarea: A. mialgie 74. emetiral D. Perfenazina este un tranchilizant major utilizat în tratarea: A. Compusul 2-cloro-[3'-(1"-metil-4"-piperazinil)-propil]-fenotiazină are următoarele denumiri comerciale: A. stelazine C. schizofreniei B. diprazin E. accidente cerebrale B. delirium tremens C. schizofrenie 77. psihoză maniacală depresivă D. tietilperazină B. proclorperazină B. nemactil 71. dermatomicoze E. afecţiunilor respiratorii E. trilafon E. Butaperazina este eficientă în tratarea tuturor formelor de: A. schizofreniei E.D. psihozelor delirante cronice C. afecţiunilor pielii 75. halucinaţii D. teralen 61 . megalactil C. psihozelor maniacale depresive D. tulburări neurovegetative C. afecţiuni respiratorii D. majeptil 73. anxietate E. sindroamele neuropsihice 72.

tioxantenă B. clorură de tionil D. contracţii musculare 81. insuficienţă renală şi hepatică gravă E. fenotiazină C. astm bronşic B. cianatil D. cyamemazină B. bromură de cupru C. teralen C. fenazil 80. Compusul 10-(2'-dimetilaminopropil)-fenotiazină are următoarele denumiri comerciale: A.78. acetazin E. phenergan E. romergan D. plegicil 62 . Denumirea comercială a compusului 10-[3-(dimetilamino)-2-metilpropil]-2-carbonitrilfenotiazină este: A. amidură de sodiu 82. 2-dimetilamino-1-cloropropan E. nevroze ale tubului digestiv E. stări halucinatorii C. nozinan C. Prometazina se obţine în urma reacţiei dintre: A. stări depresive maniacale B. afecţiuni coronariene grave C. 1-dimetilamino-2-metil-3-cloropropan 84. afecţiuni dermatologice 79. afecţiuni respiratorii D. prometazină B. neurocil B. 2-clorofenotiazină D. cianatil D. Alimenazina este utilizată în: A. tercian 83. glaucom D. nozinan C. Cyamemazina se obţine în urma reacţiei dintre: A. levomepromazină E. Prometazina trebuie administrată cu prudenţă bolnavilor cu: A. 2-clorotioxantenă E. Denumirea comercială a compusului 10-(3'-dimetilamino-2'-metilpropil)-2-metoxi-fenotiazină este: A. cianură de cupru B.

deserpidina B. m-clorofenilamină C. 1-cloro-3-dimetilaminopropan E. dietilamină B. Denumirea comercială a compusului 10-(3-dimetilaminopropil)-fenotiazină este: A. promazină 90. analgezică C. excitantă E. calmotal E. sedativă intensă B. hipotermizantă B. plegomazin D.85. largactil 87. derivaţii fenotiazinici au puternică acţiune: A. se obţine: A. antipsihotică 89. dioxid de carbon D. fenactil D. antibiotică E. În ceea ce priveşte acţiunea farmacologică. spasmolitică E. Clorpromazina se obţine în urma reacţiei dintre: A. delazin B. sedativă D. Clorhidratul de clorpromazină are acţiune: A. Nucleul fenotiazinic se obţine în urma reacţiei dintre: A. Levomepromazina are acţiune: A. clordelazin E. anticolinergică 86. difenilamină C. Prin schimbarea poziţiei grupei metoxi din poziţia 11 a ciclului aromatic din molecula rezerpinei în poziţia 10. Care este denumirea comercială a compusului 2-cloro-10-(1'-dimetilamino-3'-propil)-fenotiazină? A. neuroleptică B. sulf E. anilină B. metoserpidina 63 . narcotică D. romtiazină C. iod 91. clorpromazină C. antiparkinsoniană C. m-cloroaminobenzil D. 1-cloro-3-dietilaminoetil 88. antimigrenoasă 92. aminazin B. antivomitivă C. antihistaminică D.

creşterea acţiunii hipotensive B. stări depresive anxioase C..C. derivaţii purinici C. antiemetică D. psihozele majore manifestate prin hiperactivitate D. analgezică 99. Flufenazina este cel mai puternic tranchilizant major dintre compuşii acestei grupe. antimicotică C.C.N. psihoze delirante 64 . schizofrenie de orice formă B. rezorbţia este rapidă D. E. Schimbarea poziţiei grupei metoxi de la C 11 la C 10 din molecula rezerpinei determină: A. 94. având acţiune: A. anestezice generale B. antiinflamatoare E. antiinflamatoare E. tranchilizantă C. sedative D. creşterea acţiunii hipertensive D. miorelaxantă 95. Tioridazina potenţează acţiunea deprimantă centrală atunci când este asociată cu medicamente deprimante S. antipsihotică D.C. hipnotice E. decaserpilul E. fiind eficientă în: A. Clorprotixena este un tranchilizant major mai puternic decât clorpromazina. Rezerpina este un alcaloid izolat din specii de Rauwolfia. are şi acţiune: A.C. sirosingopina 93.N. printre care: A. acţiunea este de scurtă durată C. însă datorită esterificării alcoolului respectiv cu acidul decanoic prezintă următoarele avantaje: A. rezorbţia este lentă E. Fluphenazina decanoat are aceeaşi utilizare ca fluphenazina. creşterea acţiunii hipolipemiante C. crize maniacale acute 96. accidente vasculare B. acţiunea este de lungă durată B. opioide 98. hemoragii cerebrale E.N. se administrează oral 97. creşterea acţiunii asupra S. singoserpilul D. antidepresivă B. Flupentixolul este un neuropeptic incisiv rezervat tratamentului de întreţinere în: A. scăderea acţiunii asupra S. sedativă B.

Se obţine prin condensarea următoarelor substanţe: A. schizofrenie 100. p-fluoro-omega-fluorobutirofenonă 65 . 4-nitro-4-p-clorofenilpiperazină D. Haloperidolul este unul dintre cele mai active neuroleptice.C. hemoragii digestive D. p-fluoro-omega-clorobutirofenonă E. halucinaţii E. 4-amino-4-p-clorofenilpiperidină C. 4-hidroxi-4-p-clorofenilpiperidină B.

tybatran E. 3-o-benzoil-1.2-propandiol B. carbamoilmefenesina E. metocarbamol D.2-propandiol-1-carbamat E. pirogalolul C. carbamoilmefenesina B.hidroxi-1-carbamat 3. 3-o-toloxi-2-hidroxipropil-1-carbamat D. metocarbamol 6.2-propandiol C. guaifenesina C. 3-o-(metoxifenoxi)-1.2-propandiol D. maolat B.2-propandiol E.2-propandiol C.2-propandiol 5.V.2-propandiol 4. Metocarbamolul. 3-(o-propoxifenoxi)-1. MIORELAXANTE CENTRALE Complement simplu 1. crezolul D.2-propandiol-1-carbonil B. 3-o-benzoil-1. guaifenesina 7. soma D. Carbamoil mefenesina are următoarea structură chimică: A. 3-o-(etoxifenoxi)-1. este: A. Materia primă pentru sinteza metocarbamolului este: A. mefenesina D. din punct de vedere chimic. rela B.2-butandiol-3-carbamat C. rezorcinolul B. Trecidul. Compusul 3-o-toloxi-1. mefenesina C. mefenesina C. 3-(o-etoxifenil)-1. 3-o-benzoil-2-hidroxi-1-carbamat E. 3-(o-etoxifenil)-1. 3-(o-metoxifenoxi)-1. 3-o-toloxi-1. 3-o-benzoil-2. rela E. tibamat 2.2-propandiol are următoarea denumire: A. 3-o-benzil-1. Esterul carbamic ai guaifenesinei au următoarea denumire: A. 3-o-(metoxietoxi)-1. Esterul carbamic al mefenesinei are următoarea denumire: A. este: A.2-propandiol B. 3-o-benzoil-2-hidroxi-1-carbamat D. guaiacolul E. pirocatecolul 66 . din punct de vedere chimic.

2-propandiol-1-carbamat C. lumirelax E. metocarbamolul E. Zoxazolamina este un derivat al benzoxazolului. clorzoxazona E. este un derivat al: A. Carisoprodolul. cu afecţiuni dermatologice 10. maolat B. 3-o-toloxi-2-hidroxipropilcarbamat E. Care este structura chimică a clorfenesincarbamat? A. 2-nitro-4-clorofenol B. Zoxazolamina are acţiune relaxantă a musculaturii striate de zece ori mai pronunţată decât cea produsă de: A. mefenoxalona E. guaifenesinei D. cu afecţiuni ginecologice E. mefenesina 67 . trecid 12. cu funcţia renală deteriorată B. meprobamatului E. mebutamatului C. p-amino-2-nitrofenol 15. p-nitro-2-clorofenol C. indicat în contracturi musculare dureroase. metocarbamolului 11. p-amino-2-bromfenol E. Compusul 2-amino-5-clorobenzoxazol are următoarea denumire? A. mefenoxalonei B.8. tibamat D. 3-p-clorofenoxi-2-hidroxipropilcarbamat 9. tibamat C.2-propandiol D. Metocarbamolul este contraindicat bolnavilor: A. maolat 13. Care este denumirea compusului 5-[(o-metoxifenoxi)-metil]-2-oxazolidinonă? A. zoxazolamina B. 3-(o-metoxifenoxi)-1. 2-amino-4-clorofenol D. tibamat C. hepatici C. 3-o-toloxi-1. cardiaci D. trecidul C. tibamatul D. 3-(o-metoxifenoxi)-1. care se obţine pornind de la: A. trecid B. metocarbamol D. lioseral 14.2-propandiol B. lumirelax C. soma D. Compusul 2-metil-2-propil-trimetilenbutilcarbamat are următoarele denumiri: A. mefenesinei B.

2-amino-4-clorofenol E.16. acid beta-(aminometil)-p-clorobenzenpropanoic D. tetrazepamul este: A.4’-dimetil-3-piperidino-propiofenonei? A. tolperisona B. baclofen D.4’-dimetil-3-piperidino-propiofenona B. acid beta-(amino-metil)-p-clorobenzenpropanoic E. O = C OH C. zoxazolamina 19. zoxazolamina 17. Clorzoxazona se obţine pornind de la 2-amino-4-clorofenol prin tratare cu: A. 2. 5-cloro-2-benzoxazolinonă C. tolperison B. Din punct de vedere chimic.4’-metil-3-piperidino-propiofenona B. xeren C. O = C – Cl 2 D.4-benzodiazepin-2-onă 68 . NH 4 OH NH2 B. xerene E. CH 3 OH 18. clorzoxazona E. baclofen D. 2-amino-4-clorofenol D. acid alfa-(aminoetil)-p-clorobenzenpropanoic 20. Denumirea compusului 5-cloro-2-benzoxazolinonă este: A. 2. clorzoxazona C. 5-cloro-2-benzoxazolinonă C. Din punct de vedere chimic baclofen este: A. NaOH E.3-dihidro-1-metil-2H-1. 7 cloro-5-(ciclohexen-1-il)-1. Care este denumirea compusului 2.

de origine periferică B. analgezic 27. vasodilataţie periferică D. Baclofenul se foloseşte în nevralgii de trigemen ca: A. somnolenţă E. myolastan 22.3-dihidro-1-metil-2H-1. Reacţiile adverse produse de baclofen se manifestă prin: A. antivomitiv B. contracturi neurologice spastice 24. antiinflamator E. excitaţie C. Baclofenul este indicat în contracturi spastice: A. sedare C. agitaţie B. tetrazepam C. tulburări de statică vertebrală D. din afecţiuni cardiace D.V. Reacţiile adverse produse de tetrazepam se manifestă prin: A. hipotonie musculară B. MIORELAXANTE CENTRALE Complement multiplu 21. din afecţiuni pulmonare E. din scleroza multiplă 26. tulburări vasculare cerebrale E. vertij D. lioseral E. tulburări de circulaţie E. de origine cerebrală C. musaril D. hipertensiune arterială C. atonie E. antispastic D. antidepresiv C.şi polisinaptice ce intervin în producerea şi menţinerea spasmelor musculare şi produce: A. Care sunt denumirile compusului: 7-cloro-5-(ciclohexen-1-il)-1. Tetrazepamul este indicat în: A. Tetrazepamul are proprietăţi de deprimare specifică a reflexelor mano. reducerea rigidităţii la hemiplegici D. stări de confuzie B. vasodilataţie 23. contracturi musculare dureroase B.4benzodiazepin-2-onă? A. ameţeli 25. abbsa B. ameţeli 69 . tulburări de circulaţie C.

baclofenul poate să producă deprimare: A.28. scade tonusul B. fracturi) 35. reduce rigiditatea D. abbsa E. tolperison C. tulburări de circulaţie 33. având următoarele sinonime: A. lioseral B. care: A. Compusul 5-cloro-(3H)-benzoxazol-2-onă are următoarele denumiri: A. respiratorie E.4’-dimetil-3-piperidino-propiofenonă are următoarele denumiri comerciale: A. SNV C. parafon D. zoxazolamina 70 . Baclofenul este un miorelaxant central. deflexol E. scleroză în plăci B. relaxazone E. abbsa E. spasme musculare asociate traumatismelor (entorse. mydocalm 31. zoxamin D. Tolperisonul este indicat în stări spastice de natură neurologică: A. Tolperisonul are acţiune miorelaxantă centrală cu spectru larg de acţiune. SNC B. La doze mari. blacon D. paraflex C. circulatorie 29. depresie E. este vasodilatator periferic 32. luxaţii. abbsa B. Compusul 2-amino-5-clorobenzoxazol are următoarele denumiri comerciale: A. este vasoconstrictor E. boala Parkinson E. creşte tonusul C. bacon D. flexin C. torticolis) B. mielopatii C. zoxazolamina 34. agitaţie psihomotorie C. contractură musculară asociată afecţiunilor reumatice (lombagii. SN autonom D. apoblacofen 30. mielom D. Compusul 2. bacon C. contracturi asociate artrozelor D. clorzoxazona B. Clorzoxazona este un miorelaxant central indicat în stări de: A. lioseral B.

în tratarea anxietăţii C. ca relaxant al musculaturii striate 43. Carisoprodolul. robitusin D.36. stimulant SNC C. trecid E. în tulburări digestive D. Mefenoxalona are următoarele sinonime: A. tybatran 42. flexin B. Compusul N-butil-2-metil-2(n)-propil-1. antidepresiv E. dioxid de carbon 37. deflexol 38. xerene C. soma C. neurovegetative D. Zoxazolamina are acţiune relaxantă a musculaturii striate. neurologice spastice E. maolat E. Carisoprodolul are următoarele sinonime: A. Compusul 3-p-clorofenoxi-2-hidroxipropilcarbamat are următoarele denumiri: A. amoniac B. ale musculaturii netede B. este indicat în contracturi: A. Tibamatul este un analog N-butil substituit al metobramatului utilizat: A. musculare dureroase C.3-propandioldicarbamat are următoarele denumiri: A. lumirelax E. tibamat D. un metabolit inactiv C. relaxant al musculaturii striate B. rela 40. apă E. carisoprodol C. tibamat B. lumirelax D. maolat C. în stări de tensiune nervoasă E. sedativ D. vasculare 41. soma B. În organism hidrolizează cu eliberare de: A. datorită acţiunii de relaxare a musculaturii striate. Mefenoxalona este utilizată ca: A. maolat 71 . tranchilizant 39. lenetran E. un metabolit mai activ decât produsul iniţial D. clorfenesincarbamat B. zoxamin D. în stări de agitaţie B.

se foloseşte în dermatologie D. trecid C. entorse E. metocarbamol 46. creşte acidoza C.2-propandiol? A. Clorfenesincarbamat este folosit pentru calmarea rapidă a durerilor datorate unor: A. acţiune de scurtă durată E. creşte creatinina 49. relaxare bună a musculaturii striate C. spasme cronice B. inflamaţii D. tibamat E. acţiune de lungă durată D. are aţiune tranchilizantă 72 . pirogalol D. vertij D. acţiunea este de scurtă durată B. Metocarbamolul se obţine în urma reacţiei dintre: A.2-propandiol-1-carbamat are următoarele denumiri: A. guaiacol C. Metocarbamolul este contraindicat bolnavilor cu funcţia renală afectată deoarece: A. guaifenesina B. acţiune sedativă 51. relaxarea musculaturii netede B. Compusul 3-(o-metoxifenoxi)-1. torticolis 48.2-propandiol E. este folosită în chirurgie E. 3-cloro-1. spasme musculare acute C. robaxin B. luxaţii B. Care sunt denumirile comerciale ale compusului 3-(o-metoxifenoxi)-1. crezol B.44. soma C. fosgen şi amoniac 47. Esterul carbamic al mefenesinei se numeşte carbamoilmefenesina şi are aceeaşi acţiune farmacologică cu cea produsă de mefenesină dar: A. durata de acţiune este mai lungă C. robitussin D. trecid 50. Mefenesina produce: A. entorse E. Metocarbamolul este un relaxant al musculaturii striate utilizat în: A. tybatran E. scade ureea D. traumatisme 45. lumirelax D. creşte retenţia de uree B. vertije C. scade acidoza E.

deniban C.4-dihidroxifenil)-propanoic? A. metilvanilinei E. Acidul S-alfa-hidrazino-3. Compusul (-)-3-(3. solian D. carbidopa C. oxypertin D. alfa-fenilalaninei C. total sau parţial. madopar E. tiapridal 2. D-tirozinei B.4-dihidroxifenil)-L-alanina are următoarea denumire comercială: A. Levodopa se poate obţine folosind ca materie primă: A. acid salicilic E. deprenil D. vanilina 4. hidantoina B. mai puţin E. lidone E. pirocatehina D. L-tirozinei D. rezorcina E. rezorcinei 6. antalon B.4-dihidroxi-alfa-metilbenzenpropionic are următoarea denumire comercială: A. anilina C. 2-aminometilpirolidină 5. levodopa C. levodopa E. Una dintre materiile prime utilizate pentru sinteza levodopa este: A. anhidrida maleică C. Levodopa este un medicament utilizat în parkinsonism deoarece înlătură. MEDICAMENTE ANTIPARKINSONIENE Complement simplu 1. mai mult D. imap 73 . veraliprid B. foarte mult B. slab C. clorofenoxianilina D. forit B. anilina B. Care este denumirea comercială a compusului: acid 2-amino-3-(3. imap 3. mediu 7. Levodopa se poate obţine prin substituţia la nucleu a: A. însă tremorul este influenţat: A.VI. rigiditatea şi akinezia.

4-difenilpiperidină este: A. este: A.8. Metabolizarea selegilinei determină formare de: A. 3-(3. pirolidină C. juvenil B.4-trihidroxibenzil)hidrazină? A. deprenil B. N-alfadibenzil-N-2-propilidenbenzenetanamină E. N-dietil-N-2-propilbenzenetanamină B. levamfetamină E. jumex D. aterosclerotic şi postencefalic 9. benserazide B. din punct de vedere chimic. parkinson 13.3.4-diamino-5-benzil)-2. cognitiv C. Care este denumirea comercială a compusului: N-(DL-seril)-N’-(2. carbidopa 15. apărut datorită unor antecedente E. convulsiilor E. vanilină 12. datorat unor afecţiuni virotice D. rigidităţii C. fenilalanină D.4-dihidroxi-4’-metil-5-nitro-benzofenona este: A. Selegilina. Budipine este un agent antiparkinsonian benefic pentru tratamentul: A. carbidopa E. utilizat în asociere cu levodopa. akineziei B. N-propil-N-2-etinilbenzenetanamină C.4-dihidroxi-5-nitrobenziliden)-2. Denumirea comercială a compusului 1-terţ-butil-4. Carbidopa este un medicament antiparkinsonian. sinemet D.4-pentandionă 74 . tolcapon B. sinemet D. N-dietil-N-2-propilbenzenetanamină 11. Nitecapone este denumirea comercială a compusului următor: A.4-pentandionă B. budipine E. budipine E. Denumirea comercială a compusului 3. nacom C. agitaţiei D. în tratarea parkinsonismului: A. 3-(2. tremorului 14. viregyt 10.3-dihidroxi-5-benziliden)-2.4-pentandionă C. N-alfa-dimetil-N-2-propinilbenzenetanamină D. determinat de unele medicamente C. budipine C. nitroanilină B. 3-(3.

Compusul alfa-ciano-N.D. ergometrina E.4-pentandionă 16. Pe lângă însuşirile emetice pe care le are. entacapone E. 3-(3. Metansulfonatul de 8-[(metiltio)-metil]-6-propilergolină are următoarea denumire comercială: A.4-dinitro-5-hidroxibenziliden)-2. comtan B. apomorfina este unul din cei mai puternici agonişti ai dopaminei. antiemetică D. brocriptin E. ergocristinina 20. 2-amino-6-etil-8-acetonitrilergolină E. artane 75 . 2-cloro-6-metil-8-acetonitrilergolină 22. sertindol C. Nitecapone face parte din categoria inhibitorilor catecol-O-metiltransferazei. 2-hidroxi-6-benzil-8-acetonitrilergolină C.4-pentandionă E. lisuride D.10-didehidro-6-metilergolin-8alfa-il)-1.4-pentandionă E. 3-(3. lergotrile C. elongyl 17. pergolide B. având următoarea structură chimică: A.4-pentandionă 18. Prin administrare parenterală are o puternică acţiune: A.4-dinitro-5-nitrobenziliden)-4-pentanonă B.4-dihidroxi-5-nitrocinam-amidă are următoarea denumire comercială: A.1-dietiluree are următoarea denumire comercială: A. Compusul 3-(9. 3-(3.4-dicloro-5-hidroxibenziliden)-2. piribedil E. 3-(3. parkinsan 21. 3-(3.4-pentandionă D. antiparkinsoniană 19.4-pentandionă C. anticonvulsivantă E. antiinflamatoare C. tolcapone B. 2-nitro-6-etil-8-acetonitrilergolină D. Care este denumirea alcaloidului care stimulează receptorii dopaminergici ai nucleilor centrali. ergosina D.4-dihidroxi-5-aminobenzil)-2. 3-(3. antipruriginoasă B.4-dibenzil-5-fenilbenziliden)-2.4-dihidroxi-5-nitrobenziliden)-2.4-diamino-5-aminobenziliden)-2. ergocornina C. 3-(3. fiind utilă în parkinsonism: A.N-dietil-3. Lergotrile este un medicament antiparkinsonian. care din punct de vedere chimic este: A. tasmar C. oxypertin D. 2-metoxi-6-hidroxi-8-acetonitrilergolină B. bromocriptina B. lisuride D.

1.1-diamino-3-piperidino-1-propanol E. permax 24. cuvalit C. 1. 1.1-dinitro-3-piperidino-1-propanol 28. orciprenalina 30. pronoran D.2. lergotrile E. cunoscut şi sub denumirea: A. piribedil 29. comtan B. benzatropina C. biperiden C. hiosciamina 76 . pronoran B.1-dimetil-3-piperidino-1-propanol D. Denumirea comercială a compusului 1-fenil-1-ciclopentil-3-piperidino-1-propanol este: A. este: A. cycrimine 27. piribedil D. atropina C. atropina D. trihexyphenidil E. fenidil E.1-dietil-3-piperidino-1-propanol C. Dintre eterii bazici ai tropanului cu acţiune antiparkinsoniană este utilizat 3-difenilmetoxitropanul. trivastal B. Care este denumirea comercială a compusului: 1-fenil-1-biciclo-[2. Dintre derivaţii tropanului cu acţiune antiparkinsoniană amintim: A. cycrimine B. Pridinolul.23.1-difenil-3-piperidino-1-propanol B. trivastal C. tasmar D. lergotrile B. 1. Denumirea comercială a compusului 1-ciclohexil-1-fenil-3-(pirolidin-1’-il)-1-propanol este: A. hiosciamina B.1]-heptenil-3-piperidino1-propanol? A. comtan C. tropatepina E. akitenon E. lisuride 26. cuvalit D. tropatepina B. benserazida D. Compusul 1-fenil-1-ciclohexil-3-(N-piperidino)-propanol este cunoscut sub denumirea de: A. din punct de vedere chimic. pridinol E. procyclidine D. 1. biperiden C. Printre derivaţii de piperazină cu acţiune antiparkinsoniană este şi compusul: A. homatropina E. lisuride 25.

tulburări de circulaţie C. Care este denumirea comercială a compusului 1-fenil-1-biciclo-[2. arpicolin E. kemadrine B. akitenon C. lepticur 34. orphenadrine B. norflex 32. arpicolin E. pridinol B. mialgii C.e]-tiepin-11-(6H)-iliden-1aH. benzatropina C. disipal D.1]-heptenil-3-piperidino-1propanol? A. tulburări de comportament 77 . lepticur E. Procyclidina este un medicament antiparkinsonian cunoscut sub următoarele denumiri: A. afecţiuni oculare E. Compusul N.VI. tasmolin 37. Cycrimine este un medicament utilizat în: A. Care este denumirea comercială a compusului 3-dibenzo-[b. Biperidina este un medicament antiparkinsonian utilizat în: A. procylid C. reduce tremorul D. cycrimine C.2. orphenadrina B. arpicolin D. toate formele de parkinsonism B. toate formele de parkinsonism B. reduce rigiditatea musculaturii 36. biperiden B.N-dimetil-2-[(o-metil-alfa-fenilbenzil)-oxi]-etilamină are următoarele denumiri comerciale: A. akinophyl D. disipal D. disipal D. arteriospasme cerebrale D. norflex 33. kemadrine 35. pagitane E. tropatipina E. afecţiuni respiratorii E. Compusul 1-fenil-1-ciclopentil-3-piperidino-1-propanol are următoarele denumiri comerciale: A. MEDICAMENTE ANTIPARKINSONIENE Complement multiplu 31.5aHtropan? A. tropatepina C.

Trihexyphenidylul este utilizat în parkinsonism: A. vasodilatator periferic şi central D.38. Compusul 2-[4-(3. permax D. trivastal 41. peragit B. Trihexyphenidylul se obţine prin condensarea următoarele componente: A. apariţia efectelor secundare D. promoran E. reduce tremorul 40. acetofenona B. piribedil C. permax D. hemoragii cerebrale 42. piridina E. Care este denumirea comercială a compusului 8-[(metiltio)-metil]-6-propilergolină? A. tulburări de memorie la vârstnici B. comtar E. bentex C. levodopa de inactivare 78 . Dintre derivaţii de semisinteză ai alcaloizilor din ergot amintim: A. Prin inhibarea enzimei catecol-3-o-metiltransferaza. lisuride 44. este un derivat de piperazină. arterită E. tolcapon 45. lergotrile C. Piribedilul este un derivat de piperazină activ în: A. formaldehida 39. artane B. diminuarea tremorului din parkinsonism C. pergolide 43. cuvalit B. reduce rigiditatea musculară B. Dintre inhibitorii catecol-o-metiltransferazei (COMT) amintim: A. entacapone B. aminofenil C. antihemoragic E. nitecapone D. scăderea concentraţiei cerebrale de COMT B. medicamentele din această categorie protejează: A. având următoarele denumiri comerciale: A. pronoran E. piribedil C. bentex D. piperidina D. în paralizii spastice D. piribedil E. levodopa de supradozare E. în tulburări extrapiramidale produse de neuroplegice C. creşterea concentraţiei cerebrale a enzimei COMT C.4-metilendioxibenzil)-piperazino]-pirimidina.

jumex D. cognitiv E.4-dihidroxi-alfa-metilbenzenpropionic are următoarea denumire comercială: A. având următoarele avantaje: A. digestive E. Dintre inhibitorii MAO cu acţiune antiparkinsoniană menţionăm: A. dermatologic B. renale 53. carbidopa C. Levodopa este utilizat în parkinsonism. selegilina 48.4-trihidroxibenzil)-hidrazină are următoarele denumiri: A. bromcriptin C.4-difenil-piperidină? A. cardiovasculare D. parkinsan E. procyclid 50. vitamina C B. Care este denumirea comercială a compusului: 1-terţ-butil-4. vitamina K D. movergan B. nacom C. mantadix E. nacom C. Compusul N-(DL-seril)-N’-(2. nacom B. se poate administra concomitent cu amantadină B. sinemet E. selegilina B. inhibitori MAO E. papaverina 52.46. deprenil D. benserazide 49. Nu se asociază cu: A. nacom-100 51. vitamina B 6 C. budipine 47. psihice C. Levodopa este contraindicat la bolnavii cu antecedente psihice şi cardiovasculare. budipine C. se poate administra concomitent cu medicamente anxiolitice C. parkisan B. Care sunt denumirile comerciale ale compusului N-alfa-dimetil-N-2-propinilbenzenetanamină? A. otrasel E. arpicolin D. jumex D. Acidul S-alfa-hidrazino-3. Levodopa este contraindicat bolnavilor cu antecedente: A. madopa D.3. lepticur B. se poate asocia cu inhibitor al DOPA-decarboxilazei 79 .

tulburări de repaus C. de exemplu: A. carbidopa B. bromocriptina 55. levodopa străbate bariera hematoencefalică C. Acidul 2-amino-3-(3. benserazid E. Controlul centrilor nervoşi depinde de echilibrul dintre două sisteme antagoniste dopaminergice şi colinergice. L-tirozinei B. entacapone D. lerodopa B. mecanism mixt 80 .4-dihidroxifenil)-propanoic are următoarele denumiri comerciale: A. dopamina nu poate fi folosită în terapie D. Maladia Parkinson este o afecţiune degenerativă a centrilor nervoşi interesând automaticitatea şi se caracterizează prin trei simptome: A. tulburări de comportament D. hiperactivitate în sistemul dopaminergic D. nitecapone C. brokadopa E. Levodopa se poate obţine prin sinteză prin condensarea: A. În ceea ce priveşte mecanismul de acţiune. dextrodopa este hematotoxică E. levodopa este un intermediar în biosinteza dopaminei. akinezie B. agentul de acilare este clorura de metil E. metilaminei C. cemtan 57. agentul de acilare este clorura de acetil D. Levodopa se poate obţine prin acilarea: A. levodopa C.D. tiroxinei C. rezorcinei D. acilarea se face la grupa hidroxil şi amino a tirozinei 59. hidantoinei B. Levodopa se poate asocia cu un inhibitor al DOPA-decarboxilazei periferice. hipoactivitate în sistemul colinergic E. stări agitate 60. anilinei E. hiperactivitate în sistemul colinergic C. tasmar D. poate asocia cu inhibitori MAO 54. vanilinei 58. deficit în sistemul dopaminergic B. dar: A. se poate asocia cu morfină E. rigiditate musculară E. dopamina este utilizată în terapie 56. În cazul maladiei Parkinson se constată: A. dopamina nu străbate bariera hematoencefalică B.

2-etil-5-butil-hexahidropirimidina B. 5-etil-5-fenilhexahidro-pirimidin-4. metobarbital D. Acidul 1-benzoil-5-etil-5-izoamilbarbituric are următoarea denumire comercială: A. amidă E. amină D. având următoarea structură chimică: A. amobarbital B. ciclobarbital C. din punct de vedere chimic: A. seconal E. Principala utilizare a acestor medicamente este pentru prevenirea şi controlul crizelor de: A. benzobamil D. secobarbital 4. etil-fenil-pirimidin-diona E. amobarbital 3. benzobarbital E.6-diona D. ester C. MEDICAMENTE ANTICONVULSIVANTE Complement simplu 1. secobrbital B. seconal D.6-hexahidro-pirimidina C. fenobarbital E. 5-propil-5-fenil-hexahidro-pirimidin-diona 7. benzobarbital C. 5-fenil-4. benzobamil 5. Metilfenobarbitalul este util în tratamentul simptomatic al epilepsiei. imidă 81 .VII. Primidona este un derivat al pirimidinei. rău de avion B. epilepsie D. eter B.3-bis(metoximetil)-5-fenilbarbituric are următoarea denumire comercială: A. eterobarb B. În organism este demetilat şi transformat în: A. ciclobarbital D. amobarbital E. Acidul 5-etil-1. amobarbital 6. Acidul 1-benzoil-5-etil-5-fenilbarbituric are următoarea denumire comercială: A. benzobarbital C. Fensuximida este. metobarbital B. spasmofilie 2. amobarbital C. contracţia musculaturii scheletice E. schizofrenie C.

fenitoina D. puternic E. etosuximida B. glicerolul D. din punct de vedere chimic. slab D. ineficiente în „marele rău“ epileptic B. acetaldehida C. activă în afecţiunile digestive 15. inactivă în „marele rău“ epileptic B. ethotoina E. 1. activă în „micul rău“ epileptic D. Care este denumirea comercială a compusului: 5-etil-5-fenil-3-metil-2. 5. acetofenona E.3-difenilimidazolidin-2.4-dionă B. eficiente în „micul rău“ epileptic D. 5. dar: A. dar este un anticonvulsivant: A. Care este denumirea comercială a compusului 2. Hidantoinele. gliceraldehida C. fensuximida 10.4-dioxoimidazolidină? A. Fenitoina este un anticonvulsivant puternic. glicolul 11.4-diona 12.4-diona E. ineficiente în tratamentul convulsiilor 9. Materia primă necesară obţinerii fenitoinei este: A. eficiente în afecţiuni respiratorii C. Fenitoina. ca ureide ciclice.2-dietilimidazolidin-2. milontin C. mefenitoina 82 . peganone D. benzofenona 13.4-imidazolidindionă? A. 5. mediu 14. gliceraldehida B. înrudite structural cu barbituricele sunt: A. acidul glicolic B. foarte slab C.8. Fenitoina are proprietăţi sedative şi hipnotice nesemnificative.4-diona C. inactivă în „micul rău“ epileptic C. 2. glicocolul E.5-dimetilimidazolil-2. benzaldehida D. inactivă în convulsiile tetanice E. fensuximida B.5-difenilimidazolidin-2.4-diona D. foarte puternic B. moroxidina E. Hidantoina rezultă din condensarea ureei cu: A. este: A.5-dietilimidazolil-2. hidantoina C. ineficiente în „micul rău“ epileptic E.

mai rar folosită D. de aceea se utilizează: A.morfolinometil-3-fenil-pirolidin-2. mai rar E. inactivă în micul rău epileptic B. frecvent folosită E. mefenitoina C. fiind: A. schizofrenice 20. nu este folosită 23. în: A. Comparativ cu alte antiepileptice acţiunea ethotoinei este mai slabă. 5. fenitoina B. Fensuximida are acţiune anticonvulsivantă. foarte rar 22. Denumirea comercială a compusului 3-metil-1.5-dimetilhidantoină 17.4-imidazolidindionă este: A. fensuximida C.5-dionă este: A. mai puţin B. din cauza timpului de înjumătăţire foarte scurt. frecvent D. 5. nu se utilizează B. fensuximida 18. Etosuximida are acţiune anticonvulsivantă. convulsii tetanice D. inactivă în marele rău epileptic C.3-dimetilhidantoină E. milontin E. etosuximida E. frecvent C. foarte mult C. fenitoina B. 2. marele rău B. puţin 19. metsuximida 83 . 2-etil-5-metil-hidantoină D. 2-fenil-5-metilhidantoină C. fenitoina B. afecţiuni psihice E. hidantoina C. Care este denumirea comercială a compusului: N-metil-2-metil-2-fenil-succinimida? A. fiind folosită: A. micul rău C.5-difenilhidantoină B. ethotoina D. Denumirea chimică a compusului 3-etil-5-fenil-2. fensuximida D. fiind folosită în tratamentul epilepsiei. Etosuximida are acţiune anticonvulsivantă. în marele rău epileptic D. Fenitoina este o hidantoină cu următoarea structură chimică: A. în micul rău epileptic E. metsuximida 21.16.

5-metil-3. micul rău epileptic E. fensuximida E. oxazolului E. nu are acţiune 28. Puphemidum este utilizată în tratarea crizelor de epilepsie: A. antimicotică 29. Trimetadiona face parte din derivaţii: A.4-dionă 84 . metsuximida C. numai în micul rău epileptic D. Paramethadiona. morsuximida 31. ethosuximida B. mixtă D. imidazolinei 30. ethosuximida B. din punct de vedere chimic. morsuximida 26.5-dimetiloxazolidin-2. Phenacemida a fost introdusă în terapeutică pentru acţiunea anticonvulsivantă: A. hipnotică C.5-trimetil-oxazolidin-2. marele rău epileptic C. miorelaxantă E. Phenacemida este un anticonvulsivant care prezintă avantajul că nu are acţiune: A. toate formele de epilepsie B. Care este denumirea comercială a compusului: 3. trimetadiona D.5-difeniloxazolidin-2. oxazolidindionei B.5. este puţin activ în marele rău epileptic 25. antiparkinsoniană D. Morsuximida este activă în: A. foarte slabă E.D. paradiona C. fensuximida E. nu se foloseşte D. slabă B. toate formele B.4dionei? A. pirazolinului C. 5-etil-3. numai în marele rău epileptic C. morsuximida 24. sedativă B. pirazolului D. este inactiv în toate formele E. este: A. ethosuximida E. se foloseşte foarte rar 27. puternică C. Denumirea comercială a compusului p-izopropoxifenilsuccinimidă este: A.4-dionă B. puphemidum D.

dibenzazepină carbamat C. antiaritmice D. în tulburări de comportament 85 . flurazepam 35. antivomitive E. diazepam B. de toate formele B. antiparkinsoniene C. anticonvulsivante 33. felbamat C. numai în marele rău epileptic C. oxazepam B.4benzodiazepin-2-onă? A.4-dionă E. 5-fenoxi-3. levetiracetam 38. Unele medicamente din această clasă sunt utilizate ca: A.4-dionă D. nitrazepam 34.4-dionă 32. esterul acidului carbamic 36. 5-carbamat-2-dibenzazepina D.5-dietiloxazolidin-2. clonazepam D. lioresal B. Care este denumirea comercială a compusului: 5-(2-clorofenil)-1.3-propandiol carbamat este: A. taloxa B. gabitril 37. 5-fenil-3. medazepam C. numai în micul rău epileptic D. 5-etoxi-3. 2-carbamat de dibenzoazepina B. Levetiracetamul este un anticonvulsivant utilizat în epilepsia: A.C. bacon D. Carbamazepina este un anticonvulsivant cu următoarea structură chimică: A. medazepam C. neurontin E. felbamat E. în convulsii medicamentoase E. Denumirea comercială a compusului 2-fenil-1.3-dihidro-7-nitro-2H-1.5-dimetoxioxazolidin-2. Care este denumirea comercială a compusului: (S)-alfa-etil-2-oxo-1-pirolidinacetamida? A. gabitril C. analgezice B. bacon D. 5-carbamoil-5H-dibenzoazepină E.5-difeniloxazolidin-2. Benzodiazepinele sunt depresive ale sistemului nervos central. utilizate ca sedative şi hipnotice.4-benzodiazepin-2-onă are următoarea denumire comercială: A. Compusul 7-cloro-1-metil-5-fenil-3H-1. nitrazepam E. oxazepam D. clonazepam E.

baclofene C. Acidul 1-(aminometil)-ciclohexanacetic are următoarea denumire comercială: A. Acidul beta-(aminometil)-p-clorohidrocinamic are următoarea denumire comercială: A.39. taloxa E. gabitril C. taloxa 86 . gabapentin D. bacon E. felbamat B. vigabatrin B. gabapentin D. bacon 40.

este bine tolerat la doze foarte mari B. în tulburări de circulaţie B.3:4. convulsiilor tonico-clonice generalizate E. în afecţiuni cardiace 87 . în crizele comiţiale parţiale C. 2-etil-1. Felbamatul este un anticonvulsivant. keppra B. gabapentin 42. taloxa D. 2-fenil-1. levetiracetam E. parkinsonismului D. Topamaxul este un medicament anticonvulsivant utilizat pentru tratamentul: A. este utilizat în tratamentul epilepsiei D. crizelor parţiale 47. keppra E. numai de adulţi şi la copii peste 12 ani E. care: A. astfel: A.VII. topiramatum 46. în tratamentul tulburărilor de ritm cardiac E. taloxa E. în maladia Parkinson D. Levetiracetamul este convulsivant utilizat: A. are toxicitate foarte scăzută 44. Felbamatul este un derivat al acidului gama-aminobutiric (GABA). ca analgezic C. carbamat de 2-metil-1.5-di-O-izopropiliden-beta-D-fructopiranoză are următoarele denumiri comerciale: A. gabitril B. ca antipsihotic D. epilepsiei la adulţi şi copii C. bacon D. taloxa C.4-butandiol 43. MEDICAMENTE ANTICONVULSIVANTE Complement multiplu 41.3-propandiol D. are toxicitate crescută E. ca antiemetic B. crizelor focale B. în tratamentul epilepsiei 45. keppra B. Tiagabinul este un medicament anticonvulsivant utilizat în tratamentul epilepsiei: A. Compusul 2. Compusulu (S)-alfa-etil-2-oxo-1-pirolidinacetamidă are următoarele denumiri: A. topamax C.3-propandiol carbamat C. este bine tolerat la doze foarte mici C.

hipertonie a sfincterului vezical B. aprobaclofen D. neurontin E. Compusul 3. antiepileptic la adulţi şi copii în vârstă de peste 12 ani B. asociat în convulsii parţiale. gabitril D. hipnotică 55. Baclofenul este un derivat al acidului gama-aminobutiric (GABA) cu acţiune: A. topamax C. Acidul 1-(aminometil)-ciclohexanacetic are următoarele denumiri: A. antihemoragic 50. retenţie acută a urinei D. neurontin E. medicament antiparkinsonian D. bacon D. baclofene B.3-diclorofenil)-1.5-diamino-6-(2. gabapentin B. lamictal 88 . topamax B. inhibitor ireversibil al GABA-transaminazei B. bacon 53. hiperaciditate 52. inhibitor reversibil al GABA-transaminazei C. monoterapie în convulsii parţiale C. determină creşterea concentraţiei GABA la nivel cerebral E. hiperactivitate motorie C. Gabapentinul se foloseşte ca: A. lamotrigine C. analgezică B.48. creşte concentraţia MAO 51.2. scade concentraţia GABA la nivel cerebral D. cu sau fără generalizare secundară E. topiramatum E. Acidul beta-(aminometil)-p-clorohidrocinamic are următoarele denumiri: A. baclofene 54.4-triazină are următoarele denumiri comerciale: A. blacon B. vigabatrin 49. hipertermie E. anestezică D. Vigabatrinul trebuie folosit cu precauţie la bolnavii cu: A. Acidul beta-(aminometil)-p-clorobenzenpropanoic are următoarele denumiri: A. tiagabin C. anticonvulsivantă E. Vigabatrinul este un medicament anticonvulsivant care acţionează ca: A. topamax C. lioresal D. miorelaxantă C. neurontin E.

depakine D. un echivalent al topamaxului B. valpromide E. trimetadionă C. dipropilacetamidă B. antiepileptic moderat 60. teratogenitate C.56. hepatotoxicitate 62.f]-azepin-5-carboxamidă are următoarele denumiri comerciale: A. oxcarbazepina D. echivalentul fensuximidei C. După utilizarea acidului valproic apar unele efecte secundare ca: A. Care este denumirea comercială a amidei acidului valproic? A. depamide C. fiind folosit ca antiepileptic cu activitate farmacologică asemănătoare cu cea produsă de: A. monoterapie în tratament C.11-dihidroxicarbamazepină B. vigabatrin 59. Lamotriginul este indicat pentru utilizarea sa în tratamentul epilepsiei ca: A. ataxie D. Compusul 10.11-diamino-10. trileptal 63. fenitoină B. nacom 57. 10. adjuvant B. gabapentin D. antitermic D. 10. prodrog al acidului valproic D. reacţii cutanate E. carbamazepină D. Prin metabolizare oxcarbazepina se transformă în: A. Acidul 2-n-propilpentanoic are următoarele denumiri comerciale: A. acid ciclohexanacetic 61. depakote C. madopar E. alcool 89 . trepal B. larodopa C. prodrog al hidantoinei E. anestezic 58. analgezic E. Valpromide este un medicament anticonvulsivant considerat: A.11-dihidro-10-oxo-5H-dibenz-[b. acid valproic E. lamictal E.11-dihidro-10.11-carbamazepină C. Lamotriginul are acţiune anticonvulsivantă. micropakine B. ameţeală B.

paration B. valium 69. ataxie C. fosgen D. crizele psihomotorii E. sedativ B. Denumirea comercială a compusului 5-(2-clorofenil)-1.4-benzodiazepin-2-onă este: A. clonazepam C. anxiolitic D. medazepam E. Care este denumirea comercială a produsului: 5H-dibenzo-[b. antipiretic D. carbamazepina 68. Carbamazepina se obţine în urma reacţiei dintre: A. diazepină B. agitaţie motorie 66.5-dimetiloxazolidin-2.4-benzodiazepin-2-onă are următoarea denumire comercială: A. aminoalcool 64. anestezic C. oxazepam 70. taver D. fenobarbital C.4-dionă are următoarele denumiri comerciale: A. iminostilben C. Diazepamul este utilizat ca medicament: A. toate formele de epilepsie C. diazepam D. Reacţiile adverse produse de carbamazepină sunt minore şi se manifestă prin: A. anticonvulsivant 71. fiind utilizată şi în: A. anlepsin B. amidă E.3-dihidro-7-nitro-2H-1. valium B.D. crizele de astm bronşic B. ameţeală B. eter 67. jumex B. tegretol C. clonotril E. paramethadiona 90 .f]-azepin-5-carboxamidă? A. reacţii cutanate E. antiemetic E. calmant al durerii în nevralgia de trigemen 65. clonopin D. amoniac E. somnolenţă D. Carbamazepina este un medicament anticonvulsivant. Compusul 7-cloro-1-metil-5-fenil-3H-1. neurotrop E. Compusul 5-etil-3.

epiclase B. Phenacemida are următoarele sinonime: A. tridionă B. crize mioclonice C. epiclase 76. fenuronă C. trimetadiona E. prosoline D. hidantoină 91 . tulburări de circulaţie D. zarontin D. Care sunt sinonimele etosuximidei? A. suxilep C.5-trimetil-oxazolidin-2. puphemidum E. anlepsin 72. mylepsine C. epilepsie B.4-dionă? A. trepal C. suxinutin E. clonopin D. vigabatrin 73. dihidan E. petinimid B. Primidona are următoarele sinonime: A. Trimetadiona este contraindicată în afecţiuni: A. fenilacetiluree D. paradiona E. valium D. renale E. morfolep 75.5. hepatice 74.C. Care este denumirea comercială a compusului 3. mysoline B.

variază dependent de factorii externi E. fenantrenică B. hidroxilului alcoolic C. acido-bazic în mediu apos E. morfanul D. complexonometric 7. Bazicitatea morfinei este datorată: A. ANALGEZICE NARCOTICE Complement simplu 1. creşte D. de butirofenonă D. Morfinanul este un compus tetraciclic (ABCD). Scheletul de bază al structurii chimice a morfinei este: A. argentometric D. hidroxid de potasiu 92 . benzodiazepinică 4. chinolinică C. chinolinic C. piridinic B. C. dublei legături D. care conţine un atom de azot. ciclurile ABC alcătuiesc structura: A. Dacă dubla legătură între C 7 -C 8 este hidrogenată acţiunea terapeutică: A. hidroxid de calciu C. piperidinic 3. anestezică 2. ciclului aromatic E.N. scade C.C.VIII. hidroxilului fenolic B. dispare total 5. acido-bazic în mediu neapos C. atomului de azot terţiar 6. asupra circulaţiei periferice D. nitritometric B. depresivă S. Din punct de vedere terapeutic. cea mai importantă proprietate a alcaloizilor cu nucleu fenantrenic este acţiunea: A. amine B.C. antiinflamatoare E. dar nu este solubilă în: A. B. morfinanul E.N. Datorită hidroxilului fenolic. morfina este solubilă în soluţii de hidroxizi alcalini. se anulează B. Determinarea cantitativă a morfinei se face: A. excitantă S. fenotiazinică E.

Morfina. oximorfona C. morfinomanie 11. dicodid 13. După administrare orală. vomă C. produce obişnuinţă. dar şi prin semisinteză. melancolie 12. la tratare cu FeCl 3 . apare o coloraţie: A. Morfinomania duce la decăderea totală. demetilare E. depresie D. puntea oxidică E. fizică şi mentală a individului. Care este denumirea compusului următor: 6-hidroxi-3-metoxi-N-metil-4. contracţii intestinale E. cocainomanie B. fenomen cunoscut sub numele de: A. diamorfină D. acilare D. acid acetic 8. atomul de azot C. dependenţă fizică şi psihică. tulburări de tranzit intestinal 10. prin metilarea morfinei la: A. diaree B. ca materie primă: A. etomorfina E. constipaţie D. hidromorfonă E. demenţă E. mergând până la aspecte de: A. codeină B. Datorită hidroxilului fenolic. tebaina 93 . amoniac E.5-epoximorfan: A. benzoilare C. galbenă C. verde E. hidroxilul alcoolic 14. roşie 9. Metodele mai recente pentru obţinerea codeinei se bazează pe utilizarea. excitaţie C. agitaţie B. Codeina se poate obţine prin extracţie din opiu. morfina determină diminuarea peristaltismului intestinal.D. heroină C. la administrare repetată. dubla legătură B. provocând: A. dionina D. albastră B. hidroximorfinona B. hidroxilul fenolic D. portocalie D.

în prezenţa platinei. 14-aminodihidromorfinonă B. creşte B. hidromorfona B. fentanilul 17. hidromorfina D. codeina C. tebaina C. Prin deshidratarea morfinei. tebaină E. 14-nitrozodihidromorfinonă D. Oximorfona. în prezenţa acidului clorhidric sau a clorurii de zinc. codeinona E. se obţine: A. cu formare de: A. dihidromorfina D. codetilină D. Prin hidrogenarea morfinei. hidromorfonă 20. 14-hidroxidihidromorfinonă E. are loc transformarea funcţiei alcoolice în funcţie cetonică. Prin hidrogenarea morfinei. oximorfona 19. Acţiunea farmacodinamică a codeinei este similară morfinei. 14-metildihidromorfinonă 21.15. din punct de vedere chimic. este diminuată C. în prezenţă de paladiu. dihidrocodeina C. codeina B. oximorfonă B. nu are acţiune analgezică 16. dihidromorfina D. se obţine: A. în prezenţa catalizatorilor de platină. se anulează total E. hidromorfona B. însă datorită blocării hidroxilului fenolic. codetilina D. Prin hidrogenarea 14-hidroximorfinei. dihidromorfină C. la încălzire între 120°C şi 240oC se obţine: A. oximorfona E. 14-nitrodihidromorfinonă C. dihidromorfinona E. apomorfina E. Prin oxidarea dihidromorfinei cu acid cromic în mediu acid. se obţine: A. codetilina 18. acţiunea analgezică: A. hidromorfona B. oximorfona 94 . scade D. este: A. heroina C.

tebaina D. la 140-150oC. oximorfonă D. apocodeină D. dihidromorfinonă 23. tebaină E. Ca analgezic. apomorfină C. limitate E. nu se acumulează. tebaină D. codeină 25. apomorfina B. oximorfona E. nalorfină B. etilmorfină B. Prin alchilarea normorfinei cu bromură de etil se obţine: A. codeinonă B. în prezenţa acidului clorhidric concentrat. nalorfina D. foarte utilizat D. Prin substituirea radicalului metil din molecula morfinei. codeină 27. Nalorfina are acţiune analgezică slabă. rare B. cu radicalul alil. Prin încălzirea codeinei. rezultând: A. codeina C. etilmorfină C. hidroximorfina 24. nu este întrebuinţat C. rezultă: A.22. multiple 26. întrebuinţările sale clinice sunt: A. are loc acidoliza grupei metoxil şi pierderea unei molecule de apă. la 180oC. oximorfonă E. dilaudid C. Metileterul fenolic al morfinei de numeşte: A. Care este denumirea comercială a N-alilnormorfinei? A. Prin încălzirea codeinei. Compusul 5-metildihidromorfinona are următoarea denumire comercială: A. oximorfona E. au loc modificări ale proprietăţilor farmacologice. metopon B. nu produce euforie. nu dă obişnuinţă. nalorfină E. nalorfină C. tebaina C. tebaină 95 . în prezenţa unei soluţii concentrate de clorură de zinc. oximorfonă E. tebaină D. nalorfina 28. sub presiune. codeina B.

nalorfina B. apocodeina C. antitusiv B. în anumite condiţii. tebaina D. morfanului C. codeină B. codeinona C. levorfanol C. dextrorfan E. nalorfina 30. conduce la: A. foarte scurtă D. morfinanului D.29. oxicodonă 35. Levorfanul are acţiune analgezică de 3-5 ori mai puternică decât a morfinei şi de durată: A. etilmorfina E. apomorfina D. sedativ C. apocodeina B. metoponului E. calmant D. dietilmorfina E. în soluţie acetonică. antiinflamator E. apocodeina C. scurtă C. dar cu un caracter pronunţat: A. dihidrocodeinonă 32. mai lungă E. metopon D. Care este denumirea comercială a compusului (-)-3-hidroxi-N-metilmorfinanului? A. anestezic 33. tebainei 34. se obţine: A. un loc important îl ocupă derivaţii: A. La oxidarea codeinei cu permanganat de potasiu. nalorfina B. tebaina 31. Dintre produşii de sinteză. Codeina. apomorfina D. dimetilmorfina E. prin hidrogenare catalitică. Prin metilarea codeinei. Hidrocodona are acţiune intermediară între cea a morfinei şi a codeinei. funcţia alcoolică este transformată în funcţie cetonică. foarte lungă 96 . rezultând: A. medie B. morfenului B.

mai puternică D. codeinona 39. petidină E. Dintre derivaţii benzomorfanului. astfel: A. Dextrorfanul.9-dimetil-6. Acţiunile secundare ale levorfanului sânt asemănătoare cu cele ale morfinei. metadonă C. metadonă D. vomă D. pentazocina D. Denumirea comercială a compusului 3-izopentenil-8-hidroxi-6. anestezie E. nu are acţiune analgezică B.11-dimetil-benzomorfan? A. de scurtă durată 38.36. are acţiune analgezică: A. fenazocină 97 . mai slabă E. dextrorfanul C. Pentazocina are acţiune analgezică. izomerul dextrogir. petidină B. un rol important îl are: A. fenzocină C. fortral C. slabă C. fenazocină D. levorfanol E. pentazocină B. levorfanol 42. produce: A. Care este denumirea comercială a compusului N 3 -izopentenil-8-hidroxi-6.11-dimetil-benzazocină este: A. fortral E. identică C. morfinona E. comparativ cu cea produsă de morfină. petidină D. de lungă durată B. dextrorfan 40. de scurtă durată 41.3-dimetilalil)-2'-hidroxi-5. hemoragie C. narcomanie 37. Care este denumirea comercială a compusului N-(3. de lungă durată E. tulburări digestive B. puternică D. levorfanolul B.7benzomorfan? A. levorfanol B.

43. dextrorfan E. metadonă B. compusul respectiv fiind: A. Esterul etilic al acidului N-metil-4-fenil-piperidin-4-carboxilic are următoarea denumire comercială: A. vomă D. foarte activ 45. Metadona este un analgezic utilizat pentru calmarea durerilor violente.11-dimetil-benzazocină? A. fenazocină B. hidroxipetidină 49. dextrorfan D. pentazocină D. puţin activ B. fenazocină E. dar produce: A. hidroxilui alcoolic D. aminei disubstituite B. tulburări cutanate C. radicalului fenil 48. activ C. obişnuinţă 98 . grupării carbonil C. nu are activitate E. mediu D. pentazocină C. Care este denumirea comercială a compusului 6-dimetilamino-4. petidină D.4-difenil-heptan-3-onă? A. tulburări digestive E. pentazocină E. petidină 44. urticarie B. petidină B. cianura de benzil B. Materia primă necesară obţinerii petidinei este: A. dietilamina 47. Acţiunea fenazocinei se instalează mai rapid decât la morfină şi pentazocină. hidroxilui fenolic E. fenazocină C. metilamina E. metadonă C. metadonă 46. cianamida C. Care este denumirea comercială a compusului 3-fenil-etil-8-hidroxi-6. Hidroxipetidina este mai puţin toxică decât morfina datorită: A. cianura de metil D.

lungă B. metadonă E. foarte lungă B. fenadoxonă 56. Denumirea comercială a clorhidratului de 6-morfolino-4. petidină C. metadonă 53. Pentru sinteza buprenorfinei se foloseşte ca materie primă: A. morferidină D. alfaprodină B. scurtă D. Denumirea comercială a compusului 4-(4'-carbamoil-4'-piperidino-piperidil)-2. piritramidă B. ciramadol C.50. medie C. oxicodona D. lungă E. etoheptazină 99 .4-difenil-heptan-3-onă este: A. meptazinol E. foarte lungă 52. tebaina C. hidromorfona 55. pentazocină E. Denumirea comercială a compusului N-(1-fenetil-4-N-fenil-piperidil)-propionanilidă este: A. fenazocină 51. foarte scurtă 54. Piritramida are activitate analgezică foarte puternică şi de durată: A. fentanil D. tramadol D. fentanil D. pentazocină E. dar de durată: A. morfina B. foarte scurtă E. fenadoxonă B. medie C.2-difenilbutironitril este: A. metadonă B. Care este denumirea comercială a clorhidratului de 1-(m-metoxifenil)-2-dimetilamino-metilciclohexan-1-ol? A. anileridină C. scurtă D. Acţiunea analgezică a fentanilului este mai puternică decât cea produsă de morfină. petidină C. oximorfona E.

57. Denumirea comercială a citratului de N-(4-metoximetil)-1-[2-(2-tienil)-etil]-4-piperidinil]-Nfenilpropionamidă este: A. sulfentanil B. alphentanil C. fentanil D. metadonă E. lofentanil 58. Alphentanilul este un analgezic opioid cu acţiune asemănătoare morfinei şi petidinei, dar durata de acţiune este asemănătoare: A. morfinei B. petidinei C. metadonei D. fentanilului E. piritramidei 59. Acţiunea analgezică a fentanilului se instalează rapid, este de 50 de ori mai puternică decât cea produsă de morfină, dar durata de acţiune este de: A. 60 minute B. 45 minute C. 12 ore D. 6 ore E. 2 ore 60. Esterul etilic al acidului 1-(3-hidroxi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-carboxilic are următoarea denumire comercială: A. morferidină B. alfaprodină C. anileridină D. hidroxipetidină E. fenoperidină 61. Denumirea comercială a N-alilnormorfinei este: A. naltrexonă B. naloxonă C. nalorfină D. nefopan E. tilidină 62. Nalorfina se obţine pornind de la: A. morfină B. petidină C. metadonă D. hidroximorfină E. etilmorfină 63. Denumirea comercială a produsului 1-N-ciclopropilmetil-3,14-dihidroximorfinan este: A. naloxonă B. nalorfină C. nalbufin D. oxilorphan E. naltrexonă

100

64. Oxilorfanul este un derivat morfinic de sinteză utilizat ca: A. anestezic B. antidot în intoxicaţiile cu morfină C. analgezic narcotic D. drog de întreţinere la toxicomani E. antiinflamator 65. Denumirea comercială a clorhidratului de ciclobutilmetil-14-hidroxi-N-nordihidromorfinonă este: A. naltrexonă B. naloxonă C. nalorfină D. oxilorphan E. nalbufin 66. Clorhidratul de N-alil-14-hidroxi-nordihidromorfinonă are următoarea denumire comercială: A. nefopam B. naltrexonă C. naloxonă D. nalorfină E. nalbufin 67. Care este denumirea comercială a compusului 17-ciclopropilmetil-4,5α-epoxi-3,14-dihidroximorfinan? A. naltrexonă B. naloxonă C. nalorfină D. nalbufin E. tilidină 68. Naltrexona este analogul naloxonei, acţionând ca: A. agonist al codeinei B. antagonist al metadonei C. agonist al morfinei D. antagonist al morfinei E. antagonist al tebainei 69. Compusul 5-metil-1-fenil-3,4,5,6-tetrahidro[1H]2,5-benzoxazocină are următoarea denumire comercială: A. naloxonă B. nefopam C. naltrexonă D. nalorfină E. nalbufin 70. Dintre derivaţii de azepină, compusul 1-metil-3-etil-3-(m-hidroxifenil)-hexahidro1H-azepină are următoarea denumire comercială: A. nefopam B. nalbufin C. endorfină D. etoheptazină E. meptazinol

101

VIII. ANALGEZICE NARCOTICE
Complement multiplu 71. Care este denumirea comercială a compusului 1-(m-metoxifenil)-2-dimetilaminometilciclohexan-1-ol? A. fentanil B. metadonă C. crispin D. tramal E. tramadol 72. Tramadolul este un agonist opioid central care: A. stimulează recaptarea serotoninei şi noradrenalinei B. inhibă recaptarea serotoninei şi noradrenalinei C. nu se absoarbe după administrare parenterală D. se absoarbe foarte bine E. se administrează oral şi parenteral 73. Compusul 4-(4'-carbamoil-4'-piperidino-piperidil)-2,2-difenil-butironitril are următoarele denumiri comerciale: A. sublimaze B. piritramidă C. metadonă D. dipidolor E. fentanil 74. Piritramida este un compus cu acţiune: A. analgezică foarte puternică B. de lungă durată C. nu este toxic D. se administrează parenteral E. de scurtă durată 75. Care este denumirea comercială a compusului N-(1-fenetil-4-fenil-piperidil)-propionanilidă? A. sublimaze B. piritramidă C. fentanil D. tramadol E. crispin 76. Fentanilul are acţiune analgezică: A. mai puternică decât morfina B. mai slabă decât morfina C. de scurtă durată D. produce depresie respiratorie E. de lungă durată 77. Compusul 6-dimetilamino-4,4-difenil-heptan-3-onă are următoarea denumire comercială: A. tramadol B. metadonă C. tramal D. sintalgon E. crispin

102

78. Metadona se obţine prin reacţia dintre: A. difenilacetonitril B. difenilmetan C. 2-dimetilamino-1-clorpropan D. 2-difenilamino-propan-1-ol E. amidură de sodiu 79. Petidina se obţine în urma reacţiei dintre: A. acid cianhidric B. cinură de benzil C. iperită cu azot D. dimetilaminoclorpropan E. bis-beta-cloro-etilmetilamină 80. În ceea ce priveşte acţiunea farmacologică a petidinei, menţionăm: A. acţiunea este mai puternică decât morfina B. acţiunea este de 5 ori mai slabă decât morfina C. nu produce obişnuinţă D. este mai toxică decât morfina (toxic hepatic) E. produce obişnuinţă 81. Esterul etilic al acidului N-metil-4-fenil-piperidin-4-carboxilic are următoarele denumiri comerciale: A. petidină B. metadonă C. mialgin D. fentanil E. dolantin 82. Fenazocina este un compus foarte activ: A. efectul apare mai târziu decât la morfină B. efectul apare mai repede decât la morfină C. durata efectului este de 10 minute D. efectul durează 6 ore E. se administrează parenteral 83. Dintre derivaţii de benzazocină amintim: A. pentazocina B. heroina C. fortralul D. oximorfona E. fenazocina 84. Compusul N-3-izopentenil-8-hidroxi-6,11-dimetil-benzomorfan are următoarele denumiri comerciale: A. heroină B. fortral C. hidroximorfonă D. pentazocină E. acetilmorfină

103

85. Care este denumirea comercială a compusului 3-izopentenil-8-hidroxi-6,11-dimetil-benzazocină? A. pentazocină B. oxicodonă C. fortral D. eucodal E. nalorfină 86. În ceea ce priveşte pentazocina, menţionăm: A. acţiunea analgezică este de 3 ori mai scăzută decât morfina B. antagonizează unele din efectele morfinei C. acţiunea analgezică este mai puternică decât morfina D. se foloseşte în curele de dezintoxicare E. este mai toxică decât morfina 87. Analizând structura chimică a morfinei, s-au făcut unele precizări: A. ciclul E este absolut necesar B. ciclul A este absolut necesar pentru ca acţiunea morfinică să fie prezentă C. hidroxilul fenolic întăreşte acţiunea morfinică D. dacă ciclul C dispare, acţiunea morfinică nu dispare E. ciclul E nu este absolut necesar 88. Ciclul D poate fi rupt în anumite poziţii rămânând numai o ramură laterală alcătuită din: A. 4 atomi de carbon B. 2 atomi de carbon C. terminată cu un atom de sulf substituit D. alcătuită din 6 atomi de carbon E. terminată cu un atom de azot substituit 89. Levorfanolul se caracterizează prin: A. este mai activ decât morfina B. are acţiune mai prelungită decât cea a morfinei C. se utilizează produsul levogir D. se utilizează produsul dextrogir E. prin sinteză se obţine produsul racemic 90. Care este denumirea comercială a compusului 3-hidroxi-N-metil-morfinan, dintre următoarele denumiri comerciale: A. levorfan B. oxicodonă C. hidroximorfonă D. dromoran E. eucodal 91. Oxilorfanul este un derivat morfinic de sinteză, care are o grupare hidroxil la C 14 , caracteristică: A. tilidinei B. naloxonei C. nefopanului D. naltrexonei E. oximorfonei 92. Oxilorfanul este un derivat morfinic de sinteză, cu acţiune: A. antagonistă de lungă durată B. agonistă de lungă durată C. antagonistă de scurtă durată D. agonistă E. anticonvulsivantă

104

acupan E. care determină apariţia unor efecte secundare ca: A. Nalorfina are efect antagonist direct asupra: A. centrac 105 . narcan B. stări depresive în general D. nalorex D. Care este denumirea comercială a clorhidratului de N-alil-14-hidroxi-nordihidro-morfinonă? A. reactiv pentru diagnosticarea toxicomaniei B. convulsii B.8-didehidro-4. valoren 98. codeinei 96. este anticonvulsivant 99. se foloseşte ca atidot specific al morfinei şi morfinomimeticelor E. Compusul 5-metil-1-fenil-3.6-diol are următoarele denumiri comerciale: A. succedaneu al morfinei C. tulburări cardiace E.93. Naloxona este un antagonist pur al morfinei. levorfanului E.v. nefopam B. acupam D. Nalbufin este un analgezic puternic de tip agonist-antagonist. este de 7 ori mai activă decât nalorfina C. depresie respiratorie 94.4. durata de acţiune de 30 minute. antihipertensiv 97. oxilorfan 95. meperidinei C. metadonei D. A. erupţii cutanate C. antidot specific în intoxicaţii acute cu morfină E.5-epoxi-17-(2-propenil)-5alfa. antitusiv D. nefopan C. nalorfină E.5-benzoxazocină are următoarele denumiri comerciale: A. D. narcan C. după administrare i. Nalorfina este folosită ca: A.6alfa-morfinan-3. Compusul 7. nubain D.5. nu are acţiune analgezică B. naloxona E. norfin B.6-tetrahidro[1H]2. morfinei B. lethidrone C.

Compusul 4-[2-metil-4-oxo-3. care: A. Esterul acidului propionic cu 4-dimetilamino-3-metil-1. nalorex C. este utilizat pentru calmarea durerii de orice natură 101. antiinflamator şi analgezic puternic C. palfium B. permite ca să apără imediat D. dextromoramid D.3-difenil-4-(1-pirolidinil)-butil]-morfolină are următoarele denumiri comerciale: A. Dextromoramidul se obţine prin condensarea între: A. noradrenalinei B. este antiinflamator E. care: A. tilidină 102. difenilacetonitril C. drog de întreţinere la pacienţii dependenţi de morfină B. morfolino-metil-pirimidină D. serotoninei. produce hipotensiune ortostatică prelungită 103. darvon 106 . este folosit ca: A. în cantităţi mari E. produce deprimare respiratorie C. produce convulsii B. grog în tratamentul simptomatic al durerilor intense 106. difenilmetan B. dezocină B. datorită slabelor proprietăţi de tip narcotic. centrac D. dalvon E. are absorbţie rapidă C.2-difenil-2-butanolul are următoarele denumiri: A. Dextropropoxifenul.100. Esterul acidului 2-dimetilamino-1-fenil-3-ciclohexen-1-carboxilic are următoarele denumiri comerciale: A. decongestionant nazal D. narcan B. inhibă recaptarea dopaminei. ca medicament de detoxifiere în intoxicaţii datorate ingerării de toxic. Nefopamul este un analgezic cu acţiune centrală. dextropropoxifen D. Dextromoramidul este un analgezic de 3 ori mai puternic decât morfina. acupan C. are acţiune hipnotică D. antalvic C. valoren E. valoren E. narcan 105. amidură de calciu 104. are acţiune convulsivantă E. 4-(2-cloropropil)-morfolină E.

2-difenil-4-bromovaleronitril B. 2. cronice E. 2. Ciramadolul este un derivat de ciclohexanol: A. Fenadoxona se obţine în urma reacţiei dintre: A. ciramadol B. tramadol D. cu acţiune analgezică B. meptid C. dezocină B. Clorhidratul de 6-morfolino-4. severe B. meptazinol 108. întrebuinţat în dureri acute post-operatorii D. Etilesterul acidului hexahidro-1-metil-4-fenilazepin-4-carboxilic are următoarea denumire comercială: A. levometadil D. antalvic E. meptid D.107. doxipicomină C. Clorhidratul de 1-(m-metoxifenil)-2-dimetilamino-metilciclohexan-1-ol are următoarele denumiri comerciale: A. crispin 110. dermatite 111. anticonvulsivant 112. întrebuinţat în afecţiuni ale pielii E. utilizat în dureri: A. etoheptazină 109. are activitate mixtă agonist-antagonistă C. morfolină D. panalgin E. meptid C. crispin B. cu acţiune centrală. tramal B. moderate C. mabron E. piperazină E. fenadoxonă C. panalgin 113.4-difenilheptan-3-onă are următoarele denumiri comerciale: A. zactane D. Care este denumirea comercială a compusului 1-metil-3-etil-3-(m-hidroxifenil)-hexahidro-1Hazepină? A. heptazonă E. bromură de etilmagneziu 107 . acute D. Tramadolul este un analgezic puternic.3-dietil-4-clorovaleronitril C.

burgodin C.4-difenilheptan-3-onă are următoarele denumiri comerciale: A. difenilacetonitril C. Metadona se obţine în urma reacţiei dintre: A. diconal C. crispin E. amidonă B. metadonă D. sintalgon 116. burgodin 118. toxicitatea mult crescută faţă de cea produsă de morfină 115. având acţiune analgezică asemănătoare cu cea produsă de morfină. amidură de sodiu 117. dipipanonă D. fenilpiperidonă B. 1-dimetilamino-3-cloropropan D. mult mai puternică decât morfina C. pamedon E. lofentanil 120. diconal E. 2-dimetilamino-1-cloropropan E. durata de acţiune este de 30 minute C. alfenta B. menţionăm: A. mult mai slabă decât morfina D. este utilizată pentru calmarea durerilor acute şi severe B. piridolan E. Dintre aceştia.4-difenil-6-piperidinoheptan-3-onă are următoarele denumiri comerciale: A. la care: A. dipipanonă D. sunt utilizaţi pentru calmarea durerilor severe. dipidolor C. algeril C. Piritramida este un analgezic cu efect asemănător morfinei. analgezia se instalează imediat după administrare parenterală B.3-difenilpropil)-[1. bezitramidă B. toxicitatea mult mai redusă decât cea produsă de morfină E. dietilacetonitril B. alfenta 119. Clorhidratul de 6-dimetilamino-4. Fenadoxona are acţiune analgezică: A.4'-biperidin]-4'-carboxamidă are următoarele denumiri comerciale: A. Compusul 1'-(3-ciano-3. piritramidă D. durata de acţiune este de 6 ore D. Clorhidratul de 4. produce dependenţă de tip morfinic 108 .114. Anumiţi derivaţi ai piperidinei. este mai puţin toxic decât morfina E.

cu durată lungă de acţiune B. burgodin B. durata de acţiune este asemănătoare fentanilului 124. ca hipnotic D. Citratul de N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]-propanamidă are următoarele denumiri comerciale: A. miorelaxant C. clorură de 2-feniletil E. sufenta E. clorură de 2-metiletil 127. anilină B. antiinflamator D. Sufentanilul este un analgezic opioid utilizat ca: A. diconal D. Morferidina are acţiune analgezică: A. adjuvant în anestezia generală B. se instalează rapid B. este de 50 de ori mai puternică decât cea produsă de morfină D. agent pentru inducţia anesteziei 123. Citratul de N-[4-(metoximetil)-1-[2-(2-tienil)-etil]-4-piperidinil]-N-fenil-propionamidă are următoarele denumiri comerciale: A. durata de acţiune este lungă E. acţiunea este asemănătoare petidinei D. Fentanilul este un analgezic opioid la care acţiunea: A. ca anticonvulsivant 126. fenadoxonă D. N.121. Fentanilul este folosit: A. Alphentanilul este un analgezic opioid la care: A. crispin B. heptazonă 128. sublimaze E. cu durată scurtă de acţiune 109 . anticonvulsivant E. ca miorelaxant B. se instalează lent C. pamedon 122. este de scurtă durată (45 minute) 125. Fentanilul se obţine în urma reacţiei dintre: A. în neuroleptanalgezie. fentanil C. N-metilpiperidonă C. sufentanil C. ca adjuvant în anestezia generală C. este de lungă durată (6 ore) E. asociat cu droperidol E.N-dimetilamină D. acţiunea este asemănătoare morfinei B. efectul apare târziu C.

are acţiune miorelaxantă E. Petidina se obţine în urma reacţiei dintre: A. Fenoperidina se obţine în urma condensării următoarelor materii prime. acţiunea este mai puternică decât cea a morfinei D. cianură de benzil C. are acţiune anticonvulsivantă E. norpetidină C. mialgin D. petidină B. deprimă respiraţia C. dapsonă D. are şi acţiune miorelaxantă E. formaldehidă D. acetofenonă 132. dar: A. morferidină C. Anileridina se obţine în urma reacţiei dintre: A.3-dimetil-4-fenil-4-piperidinol are următoarele denumiri: A. Esterul etilic al acidului 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carboxilic are următoarele denumiri comerciale: A. care: A. potenţează acţiunea analgezicelor generale D. sedapin 110 . morfină E. potenţează acţiunea neurolepticelor B. nu este bine tolerată de organism C. hidroxipetidină B. este şi un hipnotic slab 134. are şi acţiune musculotropă D. carbonat de calciu 131. carbură de calciu D. este mai bine tolerată decât morfina B. asemănătoare petidinei 129. printr-o reacţie Mannich: A. alfaprodină B. meperidină E. amidură de sodiu 135. p-aminofenil-etenilclorură C. Petidina are acţiune analgezică mai puţin intensă decât morfina. beta-(p-aminofenil)-etilclorură B. Clorhidratul de 1. cianură de etil B.C. nisentil E. 4-fenil-4-carboetoxipiperidină D. dolantin C. azotiperită E. Fenoperidina este un analgezic central puternic. heptazonă 130. este anticonvulsivant 133. 4-etil-3-carboetoxipiperidină E.

fortral E. are acţiune miorelaxantă 143. are efect diuretic C. este mai puternic decât nalorfina D. este puţin toxic E. butorfanol B. produce dependenţă ca şi morfina E. are efect miorelaxant 138. nu produce dependenţă fizică sau psihică decât foarte rar 140. Care este denumirea comercială 3-hidroxi-N-metilmorfinanului? A. folosit pentru calmarea durerilor moderate şi severe D. sebutex B. narphen B. are acţiune şi utilizare similare morfinei C. este anticonvulsivant E.7-benzomorfan are următoarele denumiri comerciale: A.9-dimetil-2'-hidroxi-6. are acţiune mai puternică decât cea a morfinei B. aceleaşi proprietăţi cu cele ale pentazocinei C.14-diolului? A. acţiunea este de durată mai lungă 139. ciclorfanol 142. Fenazocina este un analgezic opiod: A. Care este denumirea comercială a 17-ciclobutil-morfinan-3. sedapin 141. are durată de acţiune de 7-8 ore B. este antagonist al morfinei C. agonist-antagonist B. Ciclazocina este un antagonist narcotic puternic având: A. dromoran 111 . durata de acţiune este mai lungă decât cea a pentazocinei E. efectele secundare sânt de tip morfinic D. are aceeaşi structură chimică ca şi tramadolul D. verstadol E. demeral D. buprenex D. parţial agonist morfinic B. levorfanol C.136. pentazocină C. la doze mari apar efecte halucinogene 137. Buprenorfina este un analgezic central foarte puternic: A. Pentazocina este: A. Tonazocina este un antagonist opioid: A. are acţiune mai slabă decât morfina C. utilizare şi în tratamentul dependenţei la narcotice B. Compusul cis-2-N-dimetilalil-5. efectul apare destul de repede D. efectul apare mai târziu E. moradol C. stadol D.

provoacă hipotensiune B. antitermic E. reducerea 14-hidroximorfinonei 147. sedativ B. Hidromorfona are acţiune analgezică: A. produce convulsii E.5-epoxi-17-metilmorfinan-3. produce dependenţă ca şi morfina D. levo-dromoran 144. Oxicodona se întrebuinţează ca: A. toxicitatea este crescută B. durata de acţiune este de 4-6 ore D. toxicitatea este scăzută C. durata de acţiune este mai mică decât a morfinei D. Metoponul se utilizează ca: A. determină apariţia convulsiilor E. oxidarea morfinei C. analgezic D. acţiunea este mai puternică de 6-8 ori decât cea a morfinei B. de 5 ori mai puternică decât morfina 151. antiinflamator C. nu are acţiune narcotică E. diamorfină D. Oximorfona are acţiunea farmacologică asemănătoare morfinei. produce eufomanie C. dilaudid B. dicodid C. Oxicodona se obţine în urma reacţiilor de: A.E. hidromorfonă D.8-didehidro-4. este mai bine suportat decât morfina C. analgezic de 3 ori mai puternic decât morfina B. Care este denumirea comercială a compusului 7. oxidarea tebainei cu peroxid de hidrogen B.6diol-diacetat-ester? A. reducerea catalitică a hidroxicodeinei E. Compusul 4.5-epoxi-3-hidroxi-17-metilmorfinan-6-onă are următoarele denumiri: A. dicodid C. efectul analgezic se instalează după 10-30 minute de la administrare 145. reducerea acetilmorfinei D. dihidromorfinonă 150. este de zece ori mai puternică 149. are şi acţiune narcotică 146. produce depresie respiratorie D. Levorfanolul are acţiune farmacologică similară morfinei: A. codone E. durata de acţiune este de 8 ore C. narcotic 148. numorphan 112 . durata de acţiune este de 24 ore E. dar: A. heroină B.

deprimarea centrului respirator bulbar C. ciclopentanperhidrofenantrenul E. morfinanul C. etilmorfină C. la nivelul ciclului C D. dispare starea de euforie D. Acţiunea farmacologică a codeinei este asemănătoare morfinei. Modificările efectuate la structura morfinei s-au desfăşurat în următoarele direcţii: A. agonistă creşte riscul toxicităţii D. analgezie urmată de instalarea somnului B. sulfat C. fosfat D. toxicitatea este crescută 156. la nivelul grupării fenolice din poziţia 3 B. Codeina se foloseşte sub formă de săruri: A. Morfina este un medicament depresiv asupra sistemului nervos central determinând: A. benzoat E. însă: A. dionină 154. toxicitatea este scăzută C. la nivelul ciclului E C.E. antagonistă scade riscul toxicităţii E. antagonistă scade riscul dependenţei medicamentoase 159. Există analgezice morfinice denumite agonişti-antagonişti în care componenta: A. dependenţa se instalează mai repede decât morfina 153. la grupa alcool secundar din poziţia 6 E. Scheletul de bază al morfinei este: A. agonistă exacerbează durerea B. toxicitatea este mai mare decât morfina D. diacetilmorfină 152. se foloseşte ca sedativ al tusei E. diamorfină E. agonistă înlătură durerea C. la atomul de azot din poziţia 17 157. benzodiazepina 158. durata de acţiune este mai lungă decât morfina C. stimularea sau deprimarea centrului vomei (în funcţie de doză) 113 . nu produce dependenţă E. clorhidrat 155. codetilină B. yohimbanul B. de 2-3 ori mai puternică decât morfina B. Acţiunea analgezică a diamorfinei este: A. heroină D. acţiunea analgezică este diminuată B. tropanul D. salicilat B. Clorhidratul de etilmorfină are următoarele sinonime: A. deprimarea centrului tusei (acţiune antitusivă) D.

produce anestezie 160. La administrare repetată de morfină se instalează fenomenul de dependenţă fizică şi psihică. administrată parenteral acţiunea excitantă este mult mai netă şi este urmată de o deprimare accentuată 161. inhibă activitatea tuturor glandelor cu secreţie externă E. Asupra aparatului digestiv morfina determină: A. creşterea peristaltismului intestinal B. creşte capacitatea de muncă E. tratamentul se face numai de personal specializat 114 . a persoanei B. mai general. decăderea totală. fizică şi morală. toxicomanie care duce la: A.E. diminuarea peristaltismului intestinal C. stimularea capacităţii intelectuale C. fenomen cunoscut sub denumirea de morfinomanie sau. la doze mici stimulează motilitatea gastrică provocând greaţă şi vomă D. se poate ajunge la aspecte de demenţă D.

acid p-aminobenzoic 6. având următoarea citire chimică: A.IX. acid tartric D. fenacetina este foarte cunoscută pentru acţiunea antipiretică. acid p-hidroxibenzoic C. Fenacetina se obţine prin sinteză folosind ca materie primă: A. p-aminopropanol D. p-aminofenolului E. p-acetilaminofenol B. fenoxidului de sodiu D. p-aminobenzaldehida B. acidului benzensulfonic 4. salicilat de litiu E. p-nitrofenol D. acid p-aminobenzoic E. cu eliberare de alcool etilic şi formare de: A. Dintre derivaţii anilinei. acid acetilsalicilic 5. acid sulfanilic D. p-aminotluidină 2. salicilat de potasiu D. p-fenilacetamidă E. Dintre esterii acidului salicilic menţionăm: A. acid sulfanilic E. p-N-acetilfenetidina C. acid citric C. acid benzoic B. ANTIINFLAMATOARE Complement simplu 1. p-aminobenzen C. salicilat de butil B. acidului picric B. Fenacetina se poate obţine prin acetilarea: A. fiind întrebuinţată în asociere cu: A. În organism fenacetina este hidrolizată enzimatic. acetanilidei C. Fenacetina are acţiune antipiretică şi analgezică. acid p-aminobenzensulfonic E. acid o-nitrotoluic 3. salicilat de metil C. ANALGEZICE. salicilat de sodiu 115 . p-aminofenoxid de sodiu B. ANTIPIRETICE.

Pentru dozarea aspirinei prin metoda acido-bazică în soluţie apoasă se folosesc: A. sodiu 9. naftoic C. acido-bazică în solvenţi neapoşi B. albastru de metil 116 . nitritometrică E. benzoic D. sol. C. 8. Salicilatul de metil are acţiune analgezică şi antireumatică. şi cu obţinerea acetatului de etil. NaOH 0. Această reacţie are loc în prezenţă de: A. salicilic B. intern C. NaOH 0. D. intrarahidian B. şi CH 3 COOH conc. se elimină o moleculă de apă şi dioxid de carbon. Aspirina se poate determina cantitativ prin metoda: A. fenolftaleină indicator C. HNO 3 conc. izoamil D. E. Prin încălzirea a două molecule de acid salicilic.1 M. sol. acido-bazică în soluţie apoasă C.m.1 M. NaOH 0. cristal violet E.7. acetilsalicilic 10. HNO 3 conc. + H 2 SO 4 conc. metoxibenzoic 11. benzoic C. NaOH 0. HCl conc. B. complexonometrică 13. 12. iodometrică directă D. fiind administrat: A. Acidul acetilsalicilic se obţine prin acetilarea acidului: A. NaOH 0. i. metil C. albastru de brom timol B. sol. sulfanilic D. i. benzensulfonic E. galben de metanil D. E. fenil E. Dintre derivaţii funcţionali ai acidului salicilic. H 2 SO 4 conc. Acidul acetic obţinut prin hidroliza alcalină a acidului acetilsalicilic se pune în evidenţă prin reacţia de esterificare cu alcoolul etilic. etil B.1 M. numai extern D. HCl conc. salicilic B. cu formarea salicilatului de: A. o importanţă deosebită o are acidul: A. fenilacetic E.01 M. sol.v.1 M. sol.

Fenazona formează cu FeCl 3 după alcalinizare un compus colorat. 3-nitrozofenazona. brun. iar excesul este titrat cu soluţie de iod E. veronal B. de culoare verde C.05 M. 1-fenil-2. solubil în alcool etilic şi cloroform E. indicator tropeolin OO D. 4-nitrozofenazona.2. solubil în apă B. cloroform 17. indicator timolftaleina 20. formopirină B. alb.1 M. Aminofenazona are următoarele sinonime: A. de culoare verde B. formiat de metil E. de culoare verde E. în prezenţa acetatului de sodiu.5-dionă 15. de culoare verde D. Fenazona reacţionează cu azotitul de sodiu în mediu acid. feropirină C. solubil în amoniac 19.05 M. 3-nitrozofenazona. urotropină E. fenazona formează monoiodfenazona. iod 0. solubil în eter şi acetonă C.2-difenil-4-n-butil-pirazolin-3. piramidon D.3-dimetil-5-pirazolin-4-metilamino-metan-sulfonat E. în exces. Monoiodfenazona formată prin iodurarea fenazonei cu iod. formol D.1 M. Prin iodurare cu iod. Pentru dozarea fenazonei prin metoda iodometrică se foloseşte pentru titrare soluţie de: A. este: A.3-trimetil-3-pirazolin-5-onă C. analgezină 117 . de culoare verde 16. Reacţia are loc în prezenţa acetatului de: A. galben. solubil în alcool etilic şi cloroform D. 1. În urma acestei reacţii se obţine: A. de sodiu ca fixator de protoni D. 1-fenil-2. anhidridei acetice ca deshidratant 18. din punct de vedere chimic. 4-nitrozofenazona. iod 0. etil ca mediu de reacţie B. 1.3-dimetil-3-pirazolin-5-onă B. iod 0.05 M. iod 0. indicator apa de amidon B. 1-fenil-2. alb. etil ca fixator de protoni C.3-dimetil-4-dimetilamino-3-pirazolin-5-onă D.14. acesta se numeşte: A. metamizol C. tiosulfat de sodiu 0. care este determinat cu tiosulfat de sodiu 0. indicator apă de amidon C. acidului acetic ca solvent E. se prezintă sub formă de precipitat microcristalin: A. 4-aminofenazona.05 M. Fenazona. brun.

bazice din moleculă. neutru D. se formează un pp. bazic C. astfel compuşii vor avea culoare: A. foarte uşor solubil în apă. iniţial o coloraţie. bazice din moleculă. care trece în slab verde E. puţin solubil în alcool etilic C. care trece în roşu şi dispare în timp 118 . anhidru E. practic insolubil în eter şi cloroform D. Gruparea metansulfonat de sodiu din molecula algocalminului se descompune cu formare de SO 2 şi formaldehidă. 4-dimetilaminofenazonă C. se formează un pp. foarte uşor solubil în apă. practic insolubil în alcool etilic B. caracterului amfoter al aminofenazonei 25. datorită grupării cetonice din poziţia 5 E. roşie. 4-dietilaminofenazonă D. albastră. această dozare se datorează funcţiei: A. bazice din moleculă. foarte uşor solubil în cloroform şi eter. Această reacţie are loc în mediu: A. Prin oxidare cu peroxid de hidrogen sau cloramină B în mediu acid. apoi argint metalic. Aceasta se datorează caracterului său: A. portocaliu-brun B. acid B. folosind ca indicator un amestec de metiloranj şi albastru de metilen. bazice din moleculă. în soluţie eterică 27. datorită atomului de azot aminic secundar C. puţin solubil în apă 26. amfoter 24. practic insolubil în alcool etilic E. verde fugace şi se formează un pp. foarte uşor solubil în cloroform şi eter. care devine roşie C. galbenă.21. Determinarea cantitativă a aminofenazonei se poate face prin titrare cu un acid. care devine galbenă B. roşu fugace. care trece în galben E. 4-difenilaminofenazonă 22. Referitor la solubilitatea algocalminului este valabilă afirmaţia: A. 4-aminofenazonă B. reducător E. Aminofenazona formează cu nitratul de argint. în urma acestei reacţii apare o coloraţie: A. oxidant D. violet-albastru fugace. metamizolul formează compuşi coloraţi diferit. roşie. Care este denumirea chimică a aminofenazonei? A. floconos portocaliu-brun D. care devine roz D. datorită atomului de azot terţiar B. precipitat portocaliu-brun 23. albastră. foarte uşor solubil în alcool etilic. acid B. bazic C. portocaliu-brun C. Aminofenazona dă reacţie de culoare cu clorura de fer (III). 4-etilaminofenazonă E. albastră. datorită atomului de azot aminic primar D.

metiloranj E. 4-t-butil-1. prin acetilare E. format prin descompunerea fenilbutazonei.2-difenil-pirazolidin-3. Principiul metodei de dozare iodometrică a metamizolului sodic se bazează pe reacţia de/cu: A. Soluţiile de metamizol sodic trebuie să aibă pH-ul = 6. cu formare de SO 2 şi aldehidă formică. cuplare cu betanaftol B. 4-propil-1. la rece în mediu acid.2-difenil-3-pirazolin-5-onă D. la încălzire în mediu alcalin B. Hidrazobenzenul. n-butil E. prin transpoziţie benzidinică 119 .5-dionei B. oxidare cu KMnO 4 D. hidrazină şi acid n-butilsuccinic C.p’diaminodifenil). 4-n-butil-1-etil-2-fenil-pirazolidin-3. hidrazobenzen şi acid t-butilmalonic 34. t-butil 33. cuplare cu guaiacol 29. suferă o traspoziţie benzidinică C. prin polimerizare D. la atomul de carbon din poziţia 4 se găseşte următorul substituent: A. albastru de metilen D.2-difenil-pirazolidin-3. metil B. cercetarea acestuia se face folosind ca indicator: A. condensare a formaldehidei obţinută prin descompunere în mediu acid cu guaiacolsulfonat de potasiu D. Fenilbutazona. cu iod. 4-n-butil-1. hidrazină şi acid oxalic B. În molecula fenilbutazonei. la încălzire în mediu acid. cu clorura de fer (III) E. descompunere a grupării metansulfonat în mediu acid. se descompune formând: A.4-7. roşu de metil 30.28. urmată de oxidarea sa la acid formic C. cu fixator de protoni 31.2-difenil-3-pirazolin-5-onă E. la temperatura camerei. albastru de bromtimol C.5-dionă C. condensare cu guaiacolsulfonat de potasiu (tiocol) C. oxidare cu peroxid de hidrogen sau cloramină B în mediu acid B. albastru de bromfenol B. etil C. Formaldehida rezultată prin descompunerea metamizolului în mediu acid formează derivaţi coloraţi ai difenilmetanului prin: A. prin hidroliză. în mediu bazic. Denumirea chimică a fenilbutazonei este: A.1. 4-n-butil-1. hidrazobenzen şi acid n-butilmalonic D. propil D. în următoarel condiţii: A. hidrazobenzen şi acid n-butilmaleic E. trece în benzidină (p. la rece în mediu neutru. în prezenţa acetatului de sodiu. oxidare cu I 2 E.5-diona 32.

anilină şi acid acetic E. carboxil şi amină aromatică acetilată B. alcool secundar şi amină aromatică E. acetilare D. reacţie caracteristică funcţiei: A. acido-bazică în mediu anhidru E. Prin oxidarea p-aminofenolului. urgentometrică 37. rezultat în urma hidrolizei paracetamolului. rezultă: A. fenolică acetilată C. amină acetilată E. Benzidina (p.35. Determinarea cantitativă a fenilbutazonei se poate efectua prin următoarele metode: A.p’-diaminodifenil) obţinută prin transpoziţie benzidinică din hidrazobenzenul rezultat în urma hidrolizei fenilbutazonei participă la reacţa de: A. amină liberă D. p-aminofenol şi acid acetic B. fenolică şi amină aromatică C. reducere la acetaldehidă D. esterificare cu alcool metilic. urmată de hidroliza p-benzochinoniminei se formează: A. p-benzochinonă C. formând compuşi coloraţi. cu formare de acetat de etil C. fenol. oxidare 36. nitrozare B. Paracetamolul reacţionează cu clorura de fer (III). acetofenonă B. esterificare cu alcool etilic. p-aminobenzoat de etil D. Paracetamolul prezintă în structura sa următoarele grupări funcţionale: A. cuplare cu beta-naftol E. alcool secundar şi o grupare nitro 38. iodometrică B. acido-bazică în soluţie apoasă D. nitrare E. fenolică şi amină acetilată 39. p-nitrofenol şi acid acetic C. acidă sau bazică. cu formare de acetat de metil B. condensare aldolică 41. p-nitrobenzoat de etil E. Acidul acetic rezultat în urma hidrolizei paracetamolului se poate identifica prin reacţia de: A. anilină şi acid formic 40. fenolică liberă B. fenol. fenolică şi amină aromatică acetilată D. Prin hidroliza paracetamolului. nitritometrică C. acid p-aminobenzoic 120 . p-aminofenol şi acid formic D. diazotare C.

hidrochinonă B. salazopirină 44. cibalgina B. glafenina 48. arief D.3-dimetil-4-izopropilamino-3-pirazolin-5-onă? A. diflunisal D. Acidul 5-(2’4’-difluorofenil)-salicilic are următoarea denumire: A. acid mefenamic E. p-chinonimină D. ramifenazona B.42. Prin hidroliza p-benzochinoniminei.3-dihidroxipropil are următoarea denumire: A. diaspirina C. 2-metilnaftochinona E. novodolan B. idalon C. Care este denumirea compusului: 8-trifluorometil-7-descloroglafenina? A. propacetamol E. aminofenazonă D. Antranilatul de N-(3-trifluorometilfenil)-2-(2-hidroxietoxi)-etil are următoarea denumire: A. etofenamat 121 . Dietilaminoacetatul de 4-acetamidofenil are următoarea denumire: A.2-naftochinona 43. melubrină 47. izopirin E. obţinută prin oxidarea p-aminofenolului rezultă: A. analgin E. Acidul 2-[(2. analgin C. salipirină C. glafenina D. Antranilatul de N-(7-cloro-4-chinolil)-2. p-benzochinonă C. paracetamol C. izopirin B. meralen 49. melubrină D. solvodol 45. diplosal B. parapropamol D. nifluril D. citrodisal E. donalgin C. antipirină E.3-dimetilfenil)-amino]-benzoic are următoarea denumire: A. Care este denumirea compusului: 1-fenil-2. actol E. rheumon B. 1. acetaminofen B. floctafenina C. acetaminofen 46.

arlef E. p-tricloroetilanilina C. 2-(2. N-(2. N-(2. Diclofenacul se obţine în urma reacţiei dintre 2. p-trifluoroetilanilina D. N-(1. m-triclorometilanilina E. acid meclofenamic C.6-dicloroanilino)-fenilacetic 57.6-dinitroanilino)-fenilacetic C. acid nixilic E.6-dimetilanilino)-fenilacetic D. monobrompropionic E. monocloracetic C. Nicotinatul de 2-(3-trifluorometilanilino)-2-morfolinoetil este: A. rheumon B. 2-morfolinometanol B. monobromacetic B. 2-aminopropanol C. idalon 54.6-diamino-benzen)-fenilacetic B. acid nixilic C. monoclorpropionic D. 2-(2. arlef 52.6-dimetil-m-tolil)-antranilic D. 2-(2. 2-(2. acid niflumic D. Morniflumatul este un prodrog care se obţine prin esterificarea acidului niflumic cu: A. monobromvalerianic 122 . p-tribromoetilanilina B. meclomen C. Acidul 2-(2. Acidul 2-(3-trifluorometilanilino)-nicotinic este: A. morniflumat B. ethofenamat B. 2-dimetilaminoetanol E. Diclofenacul. 2-(2.3-dicloro-p-tolil)-antranilic C. N-(2. este acid: A. meclomen E.6-dietil-p-tolil)-antranilic 51. 2-morfolinoetanol D. din punct de vedere chimic.6-dicloro-m-tolil)-antranilic B. acid niflumic D.6-dinitro-m-tolil)-antranilic E. acid flufenamic 56. din punct de vedere chimic. m-trifluorometilanilina 53.50.6-dietilanilino)-fenilacetic E.6-diclorodifenil-aminei cu clorura acidului: A. 2-morfolinopropanol 55. este acid: A. N-(2.3-dimetilanilino)-nicotinic are următoarea denumire: A. Acidul niflumic se obţine prin condensarea acidului 2-cloronicotinic cu: A. Acidul meclofenamic. rheumon D.

58. actol 59. epifenac C. flurbiprofen E. actolului 63. din punct de vedere chimic. ketoprofen D. actol E.S)-10.f]oxepin-2-acetic are următoarea denumire: A. epifenac C. ibuprofen B. 2-(2-benzoilfenil)-propionic B. 2-(3-fenoxifenil)-propionic B. Care este denumirea compusului: acid (R. tolectin B. tolmetin B. epifenac C. Fenoprofenul. bermoprofen E. ibuprofenului B. Ketoprofenul. 2-(3-nitrofenil)-propionic E. tolmentin 123 . este acid: A.S)-2-(2-fluoro-4-bifenilil)-propionic are următoarea denumire: A.S)-2-(4-izo-butilfenil)-propionic? A. refen D. 2-(2. este acid: A.6-diaminobenzen)-propionic B. flurbiprofenului E. rewodina E. din punct de vedere chimic. Acidul (R. 2-(4-izobutil-fenil)-propionic 64. 2-(2-fluoro-4-bifenilil)-propionic E. 2-(4-izobutilfenil)-propionic D. tolmetin B. 2-(2-benzoil-fenil)-propionic E. 2-(3-benzoilfenil)-propionic C. tolmentinului D. ibuprofen D. 2-(4-izobutil-fenil)-propionic 65.11-dihidro-alfa-8-dimetil-oxo-dibenz[b. Acidul (R. 2-(3-fenoxifenil)-propionic C. Naproxenul. este acid: A.6-dinitroanilino)-propionic C. ketoprofenului C. refen 60. 2-(2. ibuprofen D. din punct de vedere chimic. 2-(6-metoxi-2-naftil)-propionic D. naproxen C. 2-(2-fluoro-4-bifenilil)-propionic D. 2-(3-benzoilfenil)-propionic 62. actol 61. Acidul 1-metil-5-(p-metilbenzoil)-2-piroloacetic are următoarea denumire: A. Desketoprofenul este enantiomerul (S) al: A.

bermoprofen D. Compusul 1. fenilbutazonă 124 . napren 70.5-dinitro-2-tiazolpropionic 68. Acidul 1-(4-clorobenzoil)-5-metoxi-2-metil-3-indolilacetic are următoarea denumire: A.5-dimetil-2-oxazolpropionic D. analgel C.5-dietil-2-oxazolpropionic B. Denumirea acidului (z)-5-fluoro-2-metil-1-[4-(metansulfinil)-benziliden]-3-indenilacetic este: A.2-difenil-4n-butilpirazolidin-3. din punct de vedere chimic. acid tiaprofenic 67. ibuprofen B. indometacin B. kebuzon C. napren C.5-difenil-2-oxazolpropionic C. piroxicam B. ketoprofen C. etodolac B. Oxaprozinul. este acid: A.5-dietil-2-tiazolpropionic E. bermoprofen D.66. 4. 4. sanaprox 69. sanaprox E. sulindac D. percluson E. 4. tolmentin E.5-dionă are următoarea denumire: A. oxifenbutazona D. Care este denumirea acidului 2-(5-benzoil-2-tienil)-propionic? A. oxaprozin E. 4. 4.

Nimesulidul este: A. Diacerin este un derivat de antracen care acţionează prin inhibarea secreţiei altor enzime implicate în deteriorarea cartilajului. nu acţionează prin inhibarea COX D. nimesil 72. mieloperoxidaza 125 . ANALGEZICE. benzidamin B. nu acţionează prin inhibarea citokinelor E.10-dioxo-2-antracencarboxilic are următoarele denumiri: A. anestezic 73. utilizat în tratamentul osteoartritei B. voltaren D. acţionează prin inhibarea producţiei de citokine 76. ANTIINFLAMATOARE Complement multiplu 71. inhibitor selectiv al ciclooxigenazei 2 C. ANTIPIRETICE. dehidrogenaza E. relafen D. derivat de sulfonanilidă B. Compusul N-(4-nitro-2-fenoxifenil)-metansulfonamidă are următoarele denumiri: A. elastaza B. proteaza C. tulburări hepatice severe C. antiinflamator D. aulin E. dermatite D. de exemplu: A. Reacţiile adverse ale nimesulidului apar rar şi se manifestă prin: A. diacerein C. arsuri gastrice 74.5-bis(acetiloxi)-9. nimesulid C. acţionează prin inhibarea COX C. cefalee E. diadar 75. analgezic-antipiretic E. beta-glucuronidaza D. Acidul 4.IX. lemesil B. Diacerein este un derivat de antracen cu acţiune antiinflamatoare: A. artrodar E. tulburări de comportament B.

antiinflamatoare 83.1-dioxid are următoarele denumiri: A. Are acţiune: A. dar sa dovedit că: A. tilcotil B. piroxicam D. anestezică C. căilor genito-urinare D. căilor respiratorii C. pielii E. antipiretică C. care este un inhibitor al ciclooxigenazei. mucoasei bucale B. tantum B. bruxicam C. inhibă formarea de radicali liberi ai oxigenului 79. analgezică E. tractului gastro-intestinal 80. nu inhibă nici COX. Meloxicamul este un oxicam cu structură benzotiazinică. inhibă fosfodiesteraza B. Compusul 4-hidroxi-2-metil-N-(2-piridil)-2H-1. având selectivitate înaltă pentru COX 2 . stimulează fosfodiesteraza C. Nabumetonul este un prodrog deoarece în organism este transformat la un metabolit activ. relafen E. antivirotică D. introdus în terapie în 1996. kebuzon E. Nabumetonul are acţiune: A. tantum 78. Clorhidratul de 1-benzil-3(3-dimetilaminopropiloxi)-1H-indazol are următoarele denumiri: A. arcoxia D.2-benzotiazin-3-carboxamido-1. antiinflamatoare B. antipiretică 81. stimulează formarea de radicali liberi ai oxigenului E. reduce factorul de agregare plachetară D. spre deosebire de AINS clasice. relafen B. benzidamin C. antiagregant plachetar E. Benzidaminul.77. Tantum este utilizat în tratamentul afecţiunilor inflamatorii ale: A. nici lipooxigenazele. afloben C. analgezică D. antineoplazică B. adică acid 6-metoxi-2-naftilacetic. Compusul 4-(6-metoxi-2-naftil)-2-butanonă are următoarele denumiri comerciale: A. afloben E. roxicam 126 . nabumeton 82. relifex D.

roxicam B. feldene C. are la bază sistemul heterociclic tiazinic B. prin înlocuirea nucleului benzenic cu un nucleu tiofenic 87. realizează o concentraţie plasmatică mare în scurt timp D. Piroxicamul este un inhibitor COX neselectiv. analgezic D. având efect: A.1dioxid are următoarele denumiri: A. Oxicamii au proprietăţi: A. hipotensive 89. antipiretic E. Compusul 4-hidroxi-2-metil-N-(2-piridil)-2H-tieno[2. anticonvulsivante E. mare eficacitate clinică la doze mici E. toleranţă bună 88. anestezice E. realizează o concentraţie plasmatică mică într-o perioadă mai lungă C. are la bază sistemul heterociclic tiazolic C. sunt obţinute prin extracţie B. antiinflamator C. anestezice C.e][1. lornoxicam B. prin înlocuirea nucleului benzenic cu un nucleu naftenic E. antitrombotice 90. feldene E. antineoplazic 85.2]-tiazin-3-carboxamido-1. antiinflamatorii B. Tenoxicamul se dovedeşte structural de piroxicam astfel: A. cetofenilbutazonă C. tenoktil E. antiinflamatoare marcate C. ketazon 127 . miorelaxant B. Oxicamii sunt agenţi antiinflamatori nesteroidieni care prezintă unele avantaje faţă de unele medicamente antiinflamatoare: A. uricozurice D. are la bază sistemul heterociclic tienotiazinic D. Kebuzonul este un compus cu proprietăţi: A. tilcotil D. analgezice-antipiretice D. Kebuzonul are următoarele sinonime: A. tenoxicam 86. antiagregante plachetare B. tilcotil D.3.84.

retenţie hidrosalină E. anestezice D. la început fără gust. clofexamida B. hidroxifenilbutazona 92.1M B. urmată de cuplare cu beta-naftol E. Clofezona este sarea fenilbutazonei cu: A. un precipitat roşu-brun 94. Fenilbutazona se foloseşte şi în tratamentul unor afecţiuni nereumatismale: A. hidrazobenzenul format trece. miorelaxante E. aromat şi gust dulce 93. fenilbutazona are caracter bazic şi se poate titra cu HCl 0. albă sau alb-gălbuie C. se lucrează în mediu hidroacetonic 95. prin hidroliză se descompune cu formare de hidrazobenzen şi acid n-butilmalonic C. Următoarele afirmaţii referitoare la dozarea fenilbutazonei prin metoda acido-bazică în soluţie apoasă sunt adevărate: A. clorfeniramina C. tulburări gastrointestinale 128 . analgezice-antipiretice C. tulburări de comportament D. un compus cu acţiune anestezică locală şi spasmolitică D. prin transpoziţie benzidinică. tromboflebite B. în final.1M C. pulbere microcristalină galbenă B. uricosurice 96. dermatite E. în benzidină D. pulbere cristalină.91. fenilbutazona funcţionează ca acid monoprotic şi se poate titra direct cu NaOH 0. se foloseşte ca indicator un amestec de albastru de metilen şi oranj IV E. se foloseşte ca indicator fenolftaleina sau roşu de fenol D. convulsii B. convulsii 97. prin hidroliză se descompune cu formare de hidrazină şi acid malonic B. la încălzire în mediu acid. antiinflamatoare B. apoi cu gust slab amar D. benzidina dă reacţia de diazotare. 2-(4-clorofenoxi)-N-(2-dietilaminoetil)-acetamida E. Următoarele afirmaţii cu privire la reacţiile de identificare ale fenilbutazonei sunt adevărate: A. cu miros caracteristic. fără miros. Fenilbutazona are următoarele proprietăţi farmacologice: A. cu gust dulce-acrişor E. se formează. Utilizarea fenilbutazonei este limitată datorită reacţiilor adverse frecvente manifestate prin: A. Fenilbutazona prezintă următoarele proprietăţi fizice: A. hemoroizi C. fără miros. gută D. agresivitate C.

5-diona are următoarele denumiri: A. butazolidin E. Fenilbutazona se obţine prin reacţia dintre următoarele substanţe: A. Ketorolac este un derivat al acidului dihidropirolizin-carboxilic. Metabolizarea fenilbutazonei are loc în cea mai mare parte în ficat. tratamentul postoperator ocular E. indometacin D. tanderil D. un metabolit dihidroxilat C. fenilbutazona C. Ketorolac este antiinflamator activ la nivelul ochiului. antipiretică E.2-difenil-4n-butilpirazolidin-3. toradol 102. oxifenbutazona B. icter corneean 129 . n-butilmalonat de dietil E. bromură de n-butil E. conjunctivite B. ketorolac D. gama-hidroxifenilbutazona D. Ketorolac are acţiune: A.98. analgezică C. oxifenbutazona B. etoxid de sodiu C. de aceea este indicat în: A. bromură de metil 101.S)-5-benzoil-2. anticonvulsivantă B. antiinflamatoare 104. antiparkinsoniană D. hidrazobenzen B. care conţine o grupă benzoil. prezentă şi în structura altor inflamatoare nesteroidiene: A. ketorol C. butazin B. Compusul 1. anagel C. cu formare de metaboliţi activi: A. butazolidin 100. sulindac E. butazin E. ketoprofen B. hidrazobenzen 99. acid tiaprofenic 103. Acidul (R. blefarite D.3-dihidro-1H-pirolizin-1-carboxilic are următoarea denumire: A. malonat de dietil D. keratite C.

ulceraţii gastrointestinale B. reacţii alergice E. osteoartrită C. afecţiuni pulmonare C. spondilită anchilozantă E. producând. Acemetacinul are următoarele sinonime: A. dureri postoperatorii E.105. antipiretic utilizat în: A. edolar C. edeme C. Acidul (z)-5-fluoro-2-metil-1-[4-(metansulfinil)-benziliden]-3-indenilacetic are următoarele denumiri: A. sulindac 111. hipertensiune arterială 109. cefalee D. poliartrita reumatoidă B. erupţii cutanate E. rantudil D. poliartrita reumatoidă B. lodine D. Ketorol provoacă reacţii adverse ca: A. afecţiuni digestive D.4.4b]indol-1-acetic? A. anemie 108. anagel 107. ultradol E. artroze 110. edolar C. Sulindacul este antiinflamator. ca efecte secundare: A. edolar B. ulceraţii gastrointestinale C. anagel 130 . Etodolac se utilizează în: A. analgezic. Etodolac este un derivat triciclic mai bine suportat decât alte antiinflamatorii nesteroidiene. Care este denumirea acidului 1. tulburări respiratorii B. lodine E.9-tetrahidro-pirano[3. somnolenţă D. amnezie 106. etodolac B.8-dietil-1.3. clinoril D. tilur B. sindac C. lombalgii D. artrocin E.

cu afecţiuni renale D. antiinflamator 131 . Indometacinul este un antiinflamator foarte activ. analgezic moderat. vertij B. de vârstă medie B. artrită gutoasă 115. La doze mari şi după tratamente prelungite indometacinul dă reacţii adverse manifestate prin: A. alergice C. lipooxigenazei C. antipiretic. Indometacinul este contraindicat persoanelor: A. cu afecţiuni hepatice E. efectele gastrointestinale sunt mult reduse 113. inhibarea neselectivă a ciclooxigenazei D. reumatism articular şi extraarticular C. ciclooxigenazei B. entorse E. tulburări digestive D. transferazei E. tromboflebite D. transaminazei D. daypro 119. elmetacin D. toleranţă superioară altor AINS E. care acţionează prin inhibarea neselectivă a: A. anestezic B. indosin C. angină pectorală D. Acemetacinul acţionează prin: A. anticonvulsivant E. antiemetic C. indocid B. erupţii cutanate C. indocin E. Printre alte indicaţii ale indometacinului amintim: A. cefalee E. poliartrită reumatoidă B. urticarie C.112. Indometacinul are următoarele sinonime: A. analgezic D. Indometacinul are următoarele efecte farmacologice: A. ameţeli 117. astm bronşic E. antiagregant plachetar. reductazei 114. cu afecţiuni dermatologice 118. tendinite 116. Principalele indicaţii ale indometacinului sunt: A. stimularea activităţii COX-2 C. anestezie regională B. tulburări de ritm cardiac B.

daypro D. surgam D. are un bun efect antivomitiv C. daypro B. hipertensiune D. antipiretică puternică 132 . este un bun anticonvulsivant D. surgam B. afecţiuni cardiace 122. are acţiune sedativă 124. pe catena laterală E. Bermoprofenul are structură bibenz[b. osteoartrită C. antiinflamatoare superioară indometacinului B. fiind indicat în tratamentul unor afecţiuni reumatismale: A. antipiretice. Oxaprozinul are următoarele sinonime: A. prin reducerea sulfului D. artrita reumatoidă B. pe nucleul aromatic 125. analgezică similară indometacinului D. elmetacin 123. analgezice.5-difenil-2-oxazolpropionic are următoarele denumiri: A. elmetacin E. prin oxidarea grupei cetonice B.120. daypro C. antipiretice comparabile cu indometacinul şi: A. Acidul 4. elmetacin C. este un bun antiagregant plachetar B. napren C.f]oxepinică şi acţiune: A. prin reducerea grupei cetonice C. Acidul 2-(5-benzoil-2-tienil)-propionic are următoarele denumiri: A. sanaprox 126. spondilită anchilozantă E. Acidul tiaprofenic se metabolizează prin hidroxilare: A. indocid E. anticonvulsivantă C. analgezice. oxaprozin 121. acţionează ca inhibitor al sintezei de prostaglandine E. dayrun E. Acidul tiaprofenic are eecte antiinflamatoare. Oxaprozinul are proprietăţi antiinflamatoare. acid tiaprofenic D. antiemetică E. dayrun B.

S)-2-(3-fenoxifenil)-propionic are următoarele denumiri: A. Enantiomerul (S) al ketoprofenului se numeşte: A. antiinflamatoare şi: A. Ketoprofenul are acţiune antiinflamatoare. nalfon C. este de zece ori mai activ decât ibuprofenul D. napren E. se administrează o doză pe săptămână E. inhibă ambele izoforme ale ciclooxigenazei E. nalfon C. provoacă tulburări gastrointestinale 133 . cebutid D. este antidepresiv D. fenopron E. se administrează două doze pe zi D. de asemenea: A. Naproxenul administrat oral se absoarbe rapid şi complet. are timpul de înjumătăţire mai scurt C. oxaprozin C. froben E. naproxen 128. flexen 132. tador B. dexketoprofen 131. are acţiune analgezică. are acţiune anticonvulsivantă B. antipiretică. fenoprofen E. sanaprox B. sanaprox B. sanaprox B. antipiretică. fenoprofen 130. orudis D. tador D. comparabilă cu indometacinul şi: A. napren D. Flurbiprofenul are următoarele sinonime: A. Ketoprofenul are următoarele sinonime: A. Flurbiprofenul are acţiune analgezică. are timpul de înjumătăţire mai lung (14 ore) B. tador C. Acisul S(+)-2-(6-metoxi-2-naftil)-propionic are următoarele denumiri: A. ansaid C.127. ocufen 134. antiinflamatoare 129. antivomitivă C. inhibă lipooxigenaza 133. naprosyn D. profenid B. antiagregantă plachetară B. este mai puţin activ decât ibuprofenul E. ketonal E. Acidul (R. este foarte util în criza de gută C.

naproxen 137. efect rapid şi de scurtă durată D. mai puternică B. acţiune mai slabă decât aspirina C. analgezic şi antipiretic cu: A.135. Ibuprofenul se obţine prin sinteză în urma reacţiei dintre: A. upfen E. forgenac 141. ketorol E. Tolmetinul este antiinflamator. reumavek E. butazin D. acţiune de lungă durată 140. epifenac B. Diclofenacul are următoarele sinonime: A. izopropoxid de sodiu E. în comparaţie cu indometacinul este: A. tolmetin C. brufen B. tolectin B. paduden D. Ibuprofenul are acţiune antiinflamatoare. mai redusă C. nu are acţiune analgezică 136. rewodina D. toradol C. nurofen C. efect lent E. tolectin 139. ketorol C. potenţă asemănătoare aspirinei B. toleranţa digestivă redusă D. Ibuprofenul are următoarele sinonime: A. vurdon D. toleranţa digestivă superioară E. sanfinac E. alcool metilic 138. toradol B. Acidul 1-metil-5-(p-metilbenzoil)-2-piroloacetic are următoarele denumiri: A. Diclofenacul are următoarele sinonime: A. anhidridă acetică C. monocloracetat de etil D. voltaren 134 . izobutilbenzen B. analgezică şi antipiretică.

m-trifluorometilanilina 149. dureri toracice D. are potenţa superioară indometacinului şi naproxenului E. 2-morfolinoetanol 145. poate provoca: A. clorura acidului monocloracetic C. artroze C. poliartrita reumatoidă B. antipiretică. constipaţie C. este indicat în artroze. spondiloze şi alte afecţiuni inflamatorii D. 2. analgezică.6-diclorodifenilamina B.4-dimetilamina E. actol 148. antipiretic. acidului propionic D. naproxen B. efectele secundare fiind similare altor AINS.142. analgezic. afecţiuni dermatologice 146. 2. clorura acidului benzoic D. Acidul niflumic are următoarele sinonime: A. Morniflumatul este un prodrog obţinut prin esterificarea: A. acidul 2-metilnicotinic C. dureri abdominale 147. privadol C. acidul izonicotinic D. are acţiune anticonvulsivantă 144. Morniflumatul este folosit ca analgezic şi antiinflamator în: A. acidului acetic B. 2. care: A. Glafenina are următoarele sinonime: A. Acidul meclofenamic are acţiune antiinflamatoare. hemoragie E. acidului niflumic C. Diclofenacul este antiinflamator. glifanan D. diaree severă B. anagil 135 . Acidul niflumic se obţine prin reacţia dintre: A. novopone B. paduden C. 2-aminopropanol E. Diclofenacul se obţine prin reacţia dintre: A.4-diclorofenilamina 143. acidul 2-cloronicotinic B. inflamaţii ORL E. glifan E. este indicat în crize de gută C. afecţiuni pulmonare D. m-tricloroanilina E. nifluril D. donalgin E. inhibă ambele izoforme ale ciclooxigenazei B.

analgezic pur B. antipiretice C. salipran 157. antivomitiv 151.150. Fenazona are proprietăţi: A. benorilat B. Benorilatul se obţine în urma reacţiei dintre: A. p-acetilaminofenol 136 . analgezice B. antipirina E. analgezice şi antipiretice B. doliprane D. nu este antiinflamator D. antitusive E. benortan E. p-aminofenol D. Glafenina este un medicament cu efect: A. paramol 153. hemostatice E. Paracetamolul are următoarele sinonime: A. Compusul 2-acetoxibenzoat de 4-acetamidofenil are următoarele denumiri: A. panadol B. ketazon C. fenazona C. tylenol C. Paracetamolul are proprietăţi: A. adol C. nu este antipiretic C. ibuprofen 155. Compusul 1-fenil-2. ketazon D. acetaminofen B. eferalgan E. efectul antiinflamator este nesemnificativ 154. antiemetice C. p-aminobenzoat de sodiu E. antiagregant plachetar E.3-dimetil-3-pirazolin-5-onă are următoarele denumiri: A. benoral D. anestezice locale 156. solvodol 152. clorura acidului acetic B. aspirina B. parapropamol D. clorura acidului acetilsalicilic C. anticonvulsivante D. antiemetice D. Paracetamolul are următoarele sinonime: A. nifluril E.

ca mediu de reacţie E. acid salicilic B. Georgeta Pavalache. I – Editura Medicală. Laurenţiu Moruşciag – „Chimie Terapeutică”. acid acetilsalicilic C. aduce un aport crescut de calciu C. Aspirina se obţine în urma reacţiei dintre: A. paracetamol 159. este bazică B. Medicalǎ. ISBN 973-39-0385-X. dar prezintă avantajul că: A. Bucureşti. Aspirina calcică are aceleaşi utilizări ca aspirina. 2008. amoniac E. clorură de amoniu 160. calmopirină C. Salicilamina se obţine în urma reacţiei dintre: A. prezintă toleranţă mai bună E. acid salicilic C. 137 . Bucureşti. Camelia Stecoza. București. acetilsalicilat de calciu E. parapropamol E. deoarece prin hidroliză pune în libertate: A. salicilamidă D. toxicitate crescută D. salicilat de metil B. ISBN (10) 976-39-0582-8 şi (13) 978-973-39-0582-0. salicilat de propil C. II – Editura Medicală. ISBN 978-973-39-0581-3 şi 978-973-39-0639-1. benzen anhidru. Roxana Pepi – CHIMIE FARMACEUTICĂ. Benorilatul este un prodrog. Camelia Stecoza . Aspirina calcică are următoarele sinonime: A. 2010. 3. ca mediu de reacţie D.158. 2010. vol. derol D. din punct de vedere chimic. toluen. Denisa Dumitrescu. este indicată în special în pediatrie 162. alcool metilic. Elena Hațieganu. ca mediu de reacţie B.– „Chimie Terapeutică”. vol. Elena Haţieganu. Îndrumar pentru lucrǎri practice (Sinteze de medicamente)” – Ed. 2. aspergic Bibliografie: 1. Elena Haţieganu. solpirin B. dimetilamină D. anhidridă acetică 161.

69. 88. 37. BE ABCD ACE BCDE ACD AC ABE BD ABCD ABC 71. 29. 67. BE AC AD BE CE BDE ABCE AD BD AC 61. 79. 47. 58. 43. 64. 74. 23. 15. 38. 52. ANESTEZICE GENERALE Complement simplu 1. 83. 72. 86. 49. 26. 14. 80. 68. 2. B D A E C B D A E C 41. 7. 66. E D B A C D E B A A 21. 42. 28. 39. 27. 65. 50. 70. 36. 13. 30. 75. 18. 53. 90. 10. 55. 17. 9. 62. 45. 32. 8. 5. 16. 57. 78. 73. 35. 46. C D B C B E D A B C 11. 56. 4. 63. 48. 44. 40. 6. 3. D A E C B D A E C B Complement multiplu 51. 12. C A D B E C A D B E 31. 85. 60. 19. 24. 20. 89. 77. 59. 82. 25. 54. 34. 22. BD ACE ACD BC ABD ACE ACE BCD ABCD ABC 138 . ABD BE ABCE ACE ABCE ABCE ABCD ACDE AB ACE 81. 76. 87.RĂSPUNSURI I. 33. 84.

BE ABD BDE BDE ABCE ABCD AC ABCD CE BD AD CE BE BDE BE 86. 111. AC 92. 31. 61. 63. 16. BE 134. 127. 17. AC 90. 75. 109. 85. ACE BD AC BD AE AD BDE ABC CE ABC BE BD BDE ACE BD 116. 11. 104. 114. ACE 93. BE 144. 40. ACE 140. 38. 70. ABCD 91. ABCD 133. BCDE 143. BD 139. 55. ABC ACD ABD BE AC BE ABD ABCD ACE BD ABDE ADE ABDE BCE ACE 131. 48. 65. ACE 138. 113. 123. 3. 44. 83. 51. A D B E A D B E C A D B E C Complement multiplu 71. 58. BD 139 . 9. 33. 62. 119. 82. 106. 27. 64. 108. 105. 12. 115. 42. 18. 45. 56. 72. 125. 47. 117. 129. AC 100. 10. 130. 118. 110. 73. BD 137. ABCD 136. 22. C C A B D E D E C A B D A C 29. 24. 21. 35. 32. 128. 37. 126. 36. 74. 124. 79. 84. 103. 67. 52. 13. 66. 7. 81. 122. 50. BDE 87. 102. ACE 96. BC 89. BDE 98. 76. 26. 25. BD 94. 78. 5. BD 101. 68. E B A C C D B E A C D B E A 43.II. 34. ACD 88. ABC 142. BD 99. 8. 80. AC 95. 6. 20. 4. BDE 135. BD 97. 69. 59. 28. 60. 49. C D B E A C D B C A D B E C 57. 30. 112. 77. 46. 121. 53. 107. BCDE 132. 23. 39. A C D B E A C D B E B E C B 15. 54. 2. 41. 19. 14. HIPNOTICE ŞI SEDATIVE Complement simplu 1. ACDE 141. 120.

9. 4. 66. 92. 24. 87. 88. 94. B D E A C B D E B C Complement simplu 51. 23. 7. 62. 73. 30. 35. 100. 53. 25. 72.III. 57. MEDICAMENTE TRANCHILIZANTE (ANXIOLITICE) Complement simplu 1. 22. 93. 8. 90. 97. 59. 38. 85. 34. 16. C B D E A C B D E A 11. 52. 5. 99. 69. 76. 20. 63. C B D E E A C B D E 21. 77. 55. 64. 32. 58. 28. 44. 33. ABCD BD ACE ABCD ABCE ABC ACE BDE BCD ACE 61. 98. 46. 82. 2. 14. 75. 80. 96. 49. 60. 43. A C B D E A C B D E 41. 6. 45. 84. 67. 10. 17. 37. 65. 39. 86. 101. 48. A C B D E A C B D E 31. 42. 74. ABCE BCE ACE BCD AC ABCD ACE BD BE BDE 81. 15. 47. 89. 70. 79. 13. 56. 19. 3. 26. 95. 36. 54. 27. 68. 78. 83. 18. 29. 12. 40. BDE BDE BDE BCDE ACE AB ACE ABD BCDE ACE 91. BDE AB BDE BDE ACD ABD BD ABCD ACE ACE 71. AC ACE ACE CE ABCE ACE AD AD ACE AD ACE 140 . 50.

2. 29. 54. 50. 27. 69. 20. AC 75. 23. 83. BDE 100. 65. BCDE 76. 30. ABC 92. 3. 89. NEUROLEPTICE Complement simplu 1. 12. 52. ABCE 96. 38. 36. AD 97. 60. 8. 37. 62. 42. 26. ACDE 98. C E B A E D C E B A 41. D C D E A D C B E A 11. AC 78. D E B C A D E B C A 21. 59. 82. ACDE 80. 14. 33. 7. 64. 45. 88. AC 73. 28. 43. BD 93. 68. AE 94. 84. 18. BE 72. BCDE BE ACE CDE BCDE BCDE ABCD BCE ACD BDE 71. 55. 70. 46. 67. ABD 81. 87. 5. 13. 53. 16. 25. ABC 95. 58. 9. 49. E D C A B E D C A B Complement multiplu 51. 57. 6. BDE ACE ACE ABD ABDE BCDE ABD ABCE BDE BDE 91. 10. 90. D E B C A D E B C A 31. 35. 63.IV. 47. 24. BCE 77. ACDE 79. 17. AC 99. 19. 85. 44. 39. 86. 66. 15. ABCD 74. AD 141 . 32. 40. ABC BDE BD ACE BD ACE BE ACE ABC BD 61. 48. 34. 56. 4. 22.

15. 36. 34. 48. 42. MIORELAXANTE CENTRALE Complement simplu 1. 43. 22. 17. 49. 45. 32. 23. 51. 7. AE BDE AE ACDE ACE BDE BDE AB ACE BDE BD 142 . 18. 19. BCE AC ACE BDE BDE CE ADE ADE ABCE BDE 31. 44. 8. 30. 35. 29. 24. 13. 16. 25. B C E D E A D E A D 11. 5. 40. 4. 9. 37. 46. 10. B D A C E B D A C E Complement multiplu 21. 3. 50. 33. 27. 20. 6. ACE ABD ABCD ACE BCDE AC BD ACE AE BD 41. 14. 38. 39.V. 47. 28. 26. 12. 2.

ACE BD ABD BD ACE ABCE AC ACE ABCE BDE 41. 35. 13. MEDICAMENTE ANTIPARKINSONIENE Complement simplu 1. 45. 18. 38. D B E A C D B E A C 21. 44. 5. 57. 50. 48. ABCD CE ABCE ACDE ABDE ACE ACDE CE BD BE 51. 47. 32. 30. 59. 14. 28. 49. 52. 54. 15. 9. 2. 12. 25. 43. D B E A C D B E A C 11. 42. 55. 7. 39. 29. 8. 40. 24. 56. 37. 60. 4. 46. 3. 27. BDE BC ABC AD ABCD ABD AE ACE ABD AB 143 . 36. 16. 26. 17. 23. 58. 6. 33. 19. 20. 10.VI. E A C D B E A C D B Complement multiplu 31. 34. 22. 53.

55. 42. 22. 65. 9. 25. 30. 61. 7. 76. 17. 13. 54. 40. 45. 19. 29. 57. 12. 66. 60. A C D B E A C D B E 21. 44. 37. 49. 4.VII. ABCD AC ACE BD ABD CDE ABC ABCD ABC 144 . 24. 73. 33. 39. 34. AD AC ACE ACE BD BE AC AB ABD 59. 20. ANTICONVULSIVANTE Complement simplu 1. 48. 69. 18. 28. 46. CE ABCD BE CE AC BDE ABCD BCD BCDE 68. D B E A C D B E A C 31. 52. 71. 16. B E A C D B E A C B Complement multiplu 41. 56. 3. 15. 72. 47. 23. 35. 75. 32. 58. 10. 6. 8. 2. 70. 74. 5. 14. 67. 53. 64. 62. 38. 43. C D B E A C E D B E 11. 63. 36. 51. 27. AD BD ACE CE BE ABDE BD AD ABD 50. 26.

141. 73. 41. 121. CDE BDE BD ABCD AC ACD BD ACE BCE BDE ACE BDE ACE BD AC ABD BCDE BE 89. 140. 82. BD ABD BD BE AD AC ACE ABC ACE BDE ABCD ABDE AC ACE ABCE BD ABCD ABCD 143. 94. 70. 65. 34. 39. 124. 63. 23. 103. 95. 118. 31. 108. 44. 153. 9. 60. 129. 138. 35. 109. 78. 76. 144. 56. 135. 83. 58. 114. 134. 152. 55. 10. 142. 92. 87. 115. 72. 146. 5. 159. B E C A D B E C C A D B E C 57. 157. 26. B D A C E D E A C B D E A C 29. 93. 150. 91. ABC AD BD AD CDE ABD ABCD ABD BD ABCD BD ABCE CDE BCE BD AC AD BCDE 107. 113. 61. 18. 64. 33. 77. 106. 149. 86. 110. 100. 2. 127. 85. 81. A D B E C A D B E C A D B E Complement multiplu 71. 32. 98. 54. 160. 27. 66. 68. 117. 111. 128. 147. 52. 148. 37. 126. 30. 13. 42. 158. 7. 88. 40. 38. 104. 47. 62. 136. 154. 145. 105. 53. 25. 14. 22. 133. 137. 67.VIII. 45. 12. 79. 131. 51. 99. ANALGEZICE NARCOTICE Complement simplu 1. 155. 116. 20. 24. 17. 19. BDE ABCE ABCE AD ACE ABCE ACE ACE ACE ABCE ABE BE ABCD ACD BD BDE ABCD BCDE 145 . 139. B D A C E B D A C E D A C E 15. 120. CE CDE ACDE ABCD ABC BD ACE ABD ACE BDE ABCD ABCD BCD ACDE BD AE ACE ACE 125. 122. 69. 48. 6. 97. B D E A C B D E A C B D A D 43. 119. 21. 102. 84. 28. 90. 75. 156. 59. 112. 101. 50. 36. 123. 130. 132. 96. 80. 46. 11. 4. 74. 151. 8. 49. 16. 3.

51. 146. 66. 60. 115. 155. 149. 31. 84. 119. 89. 18. 67. 131. 20. 106. 73. 36. 48. 63. 54. 86. 76. 148. 75. 8. 111. 141. 85. ANALGEZICE NARCOTICE Complement simplu 1. 4. BE ACD BC BCDE ACE ABE ABC DE AC ADE ABCD BCE ACE BDE AD AD ABCD ABCD BCD 109. 100. 5. 154. 53. 58. 157. 129.IX. 30. 127. 103. 88. 135. 144. 47. 28. 11. 27. 69. C D A C B D E A C E A C D E 57. 116. 70. 35. 98. B A C D E B A C D E B A C E Complement multiplu 71. 120. 139. B B A D C B B C C A A B B B 43. 21. 125. 162. 132. 123. 107. 52. 150. 153. 68. 56. 77. 49. 45. 23. 110. 38. 24. 112. 104. 13. 140. 81. B C D E A B C D E A C B B A 15. 161. 39. 46. 12. 78. ACDE AE BCDE ABC ABCD ABE ABE BD ADE ACDE BE BE AD BCE BDE ABD 146 . 143. 79. 99. 26. 94. 80. 121. 138. 2. 95. 134. 10. 19. 7. 72. 124. B B C C B C B B D A C A C B 29. 145. 108. 32. 113. 3. 82. 41. 122. 16. 152. 22. 17. 92. 42. 133. 159. 91. 44. 158. 142. 97. 61. 25. 55. ABDE ABCD BDE BDE ACE ACE BDE ACE ABCE ADE CDE BCDE BCE BCD CDE CE CDE ABC ACE 90. 14. 9. 156. 96. 151. 33. 114. 74. 64. 102. 118. 101. ADE BCDE ACE CD AB ABE CDE BCDE BCD ABCD CE ACE ABD AD AD BE AC ACE ACDE 128. 105. 34. 62. ACE BDE CE ACDE BDE BCDE ACE BD ABCD ABCD BE AC ACDE CDE AB ABCD BE ABD AE 147. 40. 6. 93. 59. 137. 83. 37. 87. 117. 130. 65. 160. 50. 136. 126.