TEORI KEMAHIRAN LISAN

MOHD AFFIQ MOHD HILMI SYAZRUL

pemintal lidah. .• kemahiran lisan adalah kemahiran yang paling awal dikuasai kanak-kanak. • Antara teknik pengajaran lisan adalah diskriminasi bunyi. dan perbincangan dsb. sumbang saran. main peranan. boneka. berlakon. bercerita. namun mereka tetap memerlukan pembelajaran lisan yang tersusun dan terancang supaya kemahiran lisan yang sedia ada itu dapat dikembangkan. menyanyi. berbual.

/m/--/n/ iii. /karam/ dan /garam/ . Mengenal pasti dan mendiskriminasikan bunyibunyi bahasa yang berlainan seperti i.menyebabkan kesukaran memahami /pagi/ dan /bagi/. bunyi konsonan yang hampir sama /p/--/b/. bunyi-bunyi huruf konsonan dan vokal ii. /k/--/g/. /t/--/d/.Diskriminasi Bunyi 1.

.Latih tubi pemintal lidah • Latih tubi pemintal lidah sangat penting untuk melatih kanak-kanak menyebut sesuatu bunyi dengan betul dan tepat. Latih tubi jenis ini hanya menumpukan kepada bunyi tertentu yang menjadi masalah kepada kanak-kanak menyebutnya.

. Aktiviti Secara berkumpulan bina beberapa contoh latih tubi pemintal lidah bagi fonem-fonem tertentu dan bentangkan kepada kelas anda.• Contoh: a) Masalah menyebut fonem /p/ Pandang pandan tepi pagar depan padang b) Masalah menyebut fonem /s/ di awal perkataan ( contoh yang sangat popular digunakan dalam bahasa Inggeris) She sells sea shells at the sea shore. The shells she sells are sea shore shells.

4. Guru terlebih dahulu sebut dengan betul / guna rakaman yang jelas Gunakan intonasi yang tepat dan menarik Peniruan mesti banyak kali Libatkan semua murid Ulang latih tubi dalam pelajaran berikutnya Semasa murid menyebut guru mengamati / pantau dan buat pembetulan spontan . 6. 5. 2. 3.Pelaksanaan Latih Tubi 1.

. Saya suka main bola sepak dengan kawan di padang sekolah. Saya suka main bola sepak dengan kawan. Saya suka main bola. Saya suka main bola sepak.Latih tubi berkembang • Murid menyebut Saya suka main bola sepak dengan kawan di padang sekolah Saya suka main. Saya suka main bola sepak dengan kawan di padang.

Guru memuji sikapnya yang amanah itu.Teknik main peranan • Dalam teknik main peranan. Murid perlu faham akan peranan watak itu dan menghayatinya lalu melakonkan aksi dan percakapan watak itu. . Dia pergi berjumpa gurunya dan menyerahkan syiing itu kepada gurunya sambil memberitahu di mana dia menjumpai syiling itu. Contoh situasi yang diberi boleh seperti berikut: Seorang murid telah terjumpa syiling dua puluh sen. murid melakonkan watak yang dipilih berdasarkan cerita atau situasi yang ditetapkan.

iaitu mereka akan bercerita secara lisan sama ada tentang pengalaman. bahasa. gaya pertuturan. murid menceritakan semula cerita tersebut dan sebagainya. Dalam pengajaran bahasa secara umumnya. iaitu guru akan bercerita kepada murid-muridnya dan seterusnya disusuli dengan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran seperti soal jawab.Teknik bercerita • Teknik bercerita sangat digemari oleh kanak-kanak dan memainkan peranan yang penting dalam pengajaran lisan. tentang sesuatu cerita yang didengar atau dibaca. . dan kelancaran. teknik bercerita lebih tertumpu kepada murid itu sendiri. teknik bercerita bermaksud guru menyampaikan pengajarannya melalui aktiviti bercerita. guru hendaklah membantu mereka melalui soalan-soalan atau gambar-gambar seperti gambar tunggal atau gambar bersiri. dan sebagainya. harapan. guru hendaklah memberi perhatian tentang sebutan. Semasa murid bercerita. Bagi kanak-kanak berkeperluan khas. Dalam konteks pengajaran lisan.

Teknik perbualan • Aktiviti perbualan kebiasaannya dilakukan berdasarkan sesuatu tajuk. hobi. permainan. Tajuk yang guru tetapkan hendaklah sesuai dengan pengalaman murid supaya mereka dapat berbual tentang tajuk itu. Murid-murid boleh diminta bercakap tentang ibu atau bapa. . kawan. Perbualan hendaklah berkisar tentang perkara yang berlaku dalam kehidupan mereka setiap hari. Perbualan boleh berlangsung antara guru dengan murid atau sesama murid. Teknik perbualan bertujuan melatih murid berkomunikasi secara sosial seperti berbual melalui telefon. dan sebagainya.

. • Maklumat hasil pentaksiran akan dirujuk untuk memperbaiki kelemahan murid dan meningkatkan pencapaiannya.• matlamat keseluruhan pentaksiran ialah untuk kemajuan murid dalam pembelajaran. ibu bapa dan guru maklumat yang terperinci tentang perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran. Pentaksiran memberikan murid.

. Segala bukti dan data tersebut menggambarkan tahap kebolehan. portfolio dan beberapa jenis ujian seperti ujian diagnostik. • Bukti dan data ini dapat diambil dalam bentuk dialog. jurnal.• Pentaksiran yang dibuat adalah mengikut peringkat kebolehan dan standard perkembangan murid tersebut. kekurangan dan kelebihan murid berkenaan untuk penempatan. lembaran kerja.

.Ujian Diagnostik • Mengesan masalah pembelajaran yang dihadapi murid . • Mengesan puncanya bagi membolehkan intervensi atau program yang khusus disediakan bagi membantu murid berkenaan.

Komponen Ujian Diagnostik: • Ujian saringan.kenalpasti murid bermasalah • Pemerhatian – kumpul maklumat pencapian murid .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful