TEST DE EVALUARE INITIALĂ Anul scolar 2011-2012 Limba engleză Clasa a IV- a L1

Name and surname: Date:
Part I + Part II = 90 points 10 Points granted Time: 30 minutes PART I (60 points)

1. Fill in the gaps using the following words: have, teddy bear, you, thank you, is. Tom: Good morning. How are __________ ? Alex: Hello. I’m fine, ___________ Tom: What is this? Alex: I’s my toy, my _______________. Do you have a toy? Tom: No, but I _________ a dog, a real dog. His name ________ Spotty. We play together every day. (5x2p=10 p)
2. Fill in a/an

1. ______ mouse
2. ______ orange ball

5. ______ elephant 6. ______ green apple 7. ______T-shirt 8. ______ beautiful girl (8x1p=8p)

3. ______ notebook 4. ______blue pencil

3. Write the correct plural form of the words: cat-_________________ horse-_______________ mouse-_______________ fish-_______________ (4x 0,5p= 2p)

4. Fill in there is, there are, there isn’t, there aren’t, is there?, are there? a. ___________________a pupil in the classroom. b. ___________________ ten books in the classroom. 1

We ________ best friends. Use the letter above as an example. Simon and he _______3 I also ___________ a pet. I _______ 9 years old. I like very much going to school but I don’t like cleaning my room. His name ________ Spike. What about you? Love. Fill in the text with the correct forms of the verb to be and have (got) Hello! My name ___________ Mike. Do not use more than 80 words. I live in London. My favourite season __________ summer. d. My family _______ great.c. I __________ tall and funny. Write a letter to Mike telling him about you. My mother _______ a doctor and my father ____ a pilot. He ______ a nice dog and he ________ really funny. Mike (15x 2p= 30p) PART II (30 points) 6. (5x 2p=10p) 5. there is. there aren’t. ___________________a teacher in the classroom? Yes. I_________ a little brother. too. _____________________ 20 teachers in the classroom? No. ___________________ a car in the school. 2 . His name________ years old. e.

3 Răspuns partial corect: scrie două cuvinte asemănătoare ca înteles cuvintelor solicitate. SUFICIENT Răspuns partial corect: alcătuieste o propozitie simplă.CALIFICATIVE ITEMUL 1. Răspuns partial corect: scrie un singur cuvânt asemănător ca înteles din cele două solicitate. dar întro propozitie dezvoltată. dar înlocuieste cuvântul dat. FOARTE BINE Răspuns corect si complet: alcătuieste corect o propozitie simplă în care foloseste cuvântul dat. fără a fi Răspuns incorect: scrie un singur cuvânt asemănător ca înteles unuia dintre cuvintele solicitate. fără a fi . Răspuns corect si complet: scrie câte un cuvânt asemănător ca înteles pentru fiecare dintre cele BINE Răspuns partial corect: foloseste cuvântul dat. 2. INSUFICIENT Răspuns incorect: alcătuieste o propozitie dezvoltată în care nu foloseste cuvântul dat.

3. fără greseli de ortografie sau de punctuaŃie/ alcătuieste propoziŃii cu toate cele patru ortograme si cuvinte date. Răspuns corect si complet:: alcătuieste corect propoziŃii cu toate cele patru ortograme si cuvinte date. Răspuns corect si complet: scrie cele 2 părti de vorbire solicitate. contextual/ nu oferă nici un sinonim. coerent. Răspuns incorect: construieste un enunt incoerent utilizând alt verb la timpul dat. fără greseli de ortografie sau de punctuatie Răspuns parŃial corect: alcătuieste corect propoziŃii cu două dintre ortogramele si cuvintele date. Răspuns parŃial corect: alcătuieste corect propoziŃii cu trei dintre ortogramele si cuvintele date. fără greseli de ortografie sau de punctuaŃie/ alcătuieste propoziŃii cu trei dintre ortogramele si cuvintele date. cu 1-2 greseli de ortografie sau de punctuaŃie. 4 .două cuvinte subliniate în text. Răspuns incorect: cuvintele sunt ortografiate gresit. Răspuns corect. cu respectarea timpului verbului. 5. Răspuns partial corect: construieste un enunt logic. 4. Răspuns incorect: nu scrie nici o parte de vorbire. contextual. timpul verbului fiind nerespectat. Răspuns incorect: alcătuieste propoziŃii cu o singură ortogramă sau cuvânt/ alcătuieste propoziŃii cu 3-4 greseli de ortografie sau de punctuaŃie/ nu alcătuieste nicio propoziŃie. cu 2-3 greseli de ortografie sau de punctuaŃie. dar incomplet: scrie doar una din cele două părti de vorbire solicitate. Răspuns corect: construieste un enunt logic. Răspuns incorect: alte 2 părti de vorbire inexistente în textul dat. utilizând verbul la alt timp decât cel solicitat.

4 x 0. 4. is. Se acordă 10 puncte din oficiu. 7) is chasing. is. do not have. have. is. Cercetării. is.Ministerul Educatiei. is. Why 5. 10 x 1p= 10 points 1) is drinking. 28 x 1p=28 points is. b) toys. 7) party. has (got). c) mice. are. altele decât cele precizate explicit prin barem. 8) birthday. 2) eats. am. 2) colour. 6) is not doing. 8) play. 5) pick. 10) sleeps. 3. has. 3) school. has. have. is. have.a L1 BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE Se punctează oricare alte formulări/ modalităti de rezolvare corectă a cerintelor. is is. am. is. PARTEA I puncte) 1. 9) is singing. have. is. 9) in. Nu se acordă punctaje intermediare. am.2 points the beginning: Dear + the friend’s name/ Hello . 6) apple tree. 10 x 1p=10 points a. is. Tineretului si Sportului Centrul National de Evaluare si Examinare TEST DE EVALUARE INIłIALĂ Anul scolar 2011-2012 Limba engleză Clasa a V. 4) is cooking. Nota finală se calculează prin împărtirea punctajului total acordat pentru test la 10. are. d) photos. 3) are swimming. 10) grandparents 2. 5) goes.2 points the ending: Best wishes + the sender’s name 6 points for correct grammar structures and connectors 5 points for the use of appropriate vocabulary 10 points for covering the aspects demanded by the task 5 (60 de (30 de puncte) .5 p= 2 points a) foxes. is. am. have. 4) pencils. PARTEA a II-a 4 points for appropriately beginning and ending the letter: . 10 x 1p=10 points 1) season. is.

ocupatii Substantivul numărul plural *plurale neregulate Verbul timpul prezent continuu (afirmativ.să prezent lacunare identifice elemente din universul familiar Teme/ Continuturi/ Concepte-cheie/ Unităti tematice Copilul despre sine: nume. across. sex (actualizare). content) 2 points for the general impression Competente corespunzătoare nivelurilor taxonomice Să desprindă informatii particulare dintr-un text citit în gând Să se prezinte si Să relateze Să completeze să prezinte pe activităti la mesaje cineva. vârstă (actualizare).3 points for a balanced structure (greeting/introduction. over. in. negativ. interogativ) timpul prezent simplu (afirmativ. însusiri fizice si morale (actualizare) Familia: *membrii familiei. adresă. negativ. on) 30 28 2 10 10 Adjectivul demonstrativ (singular şi plural) TOTAL 10 28 40 22 Matricea de specificatii 6 . at. above. interogativ) Prepozitia de loc (*between.

7 .