Αµάραντος Limonium vulgaris (Common Sea-lavender

)
Το γένος Limonium περιλαµβάνει µεγάλο
αριθµό ειδών που δύσκολα
αναγνωρίζονται στο πεδίο.
Τα άνθη του αµάραντου γίνονται σχεδόν
χάρτινα σε υφή κατά τους καλοκαιρινούς
µήνες γι'αυτό και χρησιµοποιούνται σε
συνθέσεις αποξηραµένων λουλουδιών.
Η Inula chritmoides φυτρώνει σε
παράκτιες περιοχές συµπεριλαµβανόµενου
και του αλµυρόβαλτου. Ανήκει στην ίδια
οικογένεια µε την µαργαρίτα.
Και τα δύο φυτά είναι χαρακτηριστικά είδη
του αλµυρόβαλτου σε σηµεία που δεν
πληµµυρίζουν και είναι σταθερότερα.

Thrift family: Plumbaginaceae
Anthophyta (Flowering plants)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful