Nyanyian dan Permainan kanak-kanak .

Sepertimana yang telah sedia maklum, tugasan kami pada kali ini lebih memfokuskan kearah aplikasi muzik dan gerakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. Tugasan ini memerlukan kami untuk melakukan nyanyian dan juga permainan kanak-kanak semasa berada sekolah. Pemilihan lagu dan permainan adalah berpandukan kepada buku Permainan, Lagu & Puisi Kanak-Kanak yang telah dibekalkan.

PRM 3102:
APRESIASI MUZIK DENGAN PERGERAKAN PRASEKOLAH

OBJEKTIF
Di akhir penggunaan CD ini Pelajar akan;

1. Memahami dan mengetahui konsep belajar sambil bermain 2. Mengetahui jenis-jenis lagu dan permainan kanak-kanak 3. Mengetahui cara atau teknik pengawalan kelas dengan betul

NYANYIAN DAN PERMAINAN KANAKKANAK
Jabatan Sains Sosial INSTITUT PERGURUAN IPOH

2013

Page 1

Manaf yang telah banyak menyumbangkan idea dan bahan dalam menjayakan penghasilan bahan multimedia ini. Microsoft Powerpoint versi 2003 ke atas. Page 2 . Jika ‘Autorun’ tidak berfungsi sila buka fail ‘mula. Abd.Hadapan / Luar PANDUAN PENGGUNAAN Keperluan Minimum Sistem: RAM 128Mb Sistem Pengoperasian Windows /Linux. PENGHARGAAN Penghargaan dan terima kasih. Cara memainkan CD: Masukkan CD dan ikuti langkah yang dipaparkan. khususnya kepada pensyarah bagi subjek ini iaitu Puan Zaharah bt. Ucapan terima kasih ingin saya ucapkan kepada rakan kelas saya kerana sudi mengajar dan memberi tunjuk ajar dalam tugasan ini.pps’ melalui ‘Powerpoint’ atau ‘Explorer. Ribuan terima kasih saya ingin ucapkan kepada kedua-dua ibu bapa saya yang sudi memberikan sumber kewangan sepanjang menjalankan kerja kursus ini. Terima kasih juga kepada pihak Jabatan Sains Sosial yang sudi menyediakan kemudahan untuk kami menjalankan pembelajaran bagi subjek ini serta menerbitkan pakej ini.

Page 3 . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Lipat dan Lekatkan gam di sini.Lipat dan Lekatkan gam di sini. Lipat dan Lekatkan gam di sini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful